Firma PETROTRANS, s.r.o. IČO 25123041


PETROTRANS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PETROTRANS, s.r.o. (25123041) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Střelničná 2221/50, Praha 182 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 1997 a je stále aktivní. PETROTRANS, s.r.o. má více provozoven a tři živnosti.

Jako zdroj dat o PETROTRANS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PETROTRANS, s.r.o. na Justice.cz
Detailní informace o PETROTRANS, s.r.o. na rzp.cz

Výpis dat pro PETROTRANS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PETROTRANS, s.r.o.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka C 124377
IČO (identifikační číslo osoby) 25123041
Jméno PETROTRANS, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Aktivní ANO
Zapsána dne 21.4.1997
V případě společnosti došlo ke změně právní formy ve smyslu ustanovení § 69d a násl. a § 220zc obchodního zákoníku z akciové společnosti PETROTRANS, a.s. na právní formu společnsti s ručením omezeným s obchodní firmou PETROTRANS, s.r.o. 1.5.2007
Na společnost PETROTRANS, a.s. jako nástupnickou společnost přešlo obchodní jmění zanikající společnosti ATRANS a.s., IČ 63078376, se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze rejstříkové vložce B 3056. 24.9.2003
Jediný akcionář rozhodl z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti PETROTRANS a.s. o Kč 5.000.000,- (slovy: pět milionů korun českých), t. j. z původních Kč 11.000.000,- (slovy: jedenáct milionů korun českých) na Kč 16.000.000,- (slovy: šestnáct milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 5 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Jediný akcionář může využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku s tím, že toto přednostní právo může vykonat v sídle společnosti, a to ve lhůtě tří měsíců počínající pátým dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) připadá podíl jedné poloviny nové akcie o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurs nových akcií činí Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Jediný akcionář společnosti může uzavřít smlouvu o upsání akcií v rozsahu svého přednostního práva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající pátým dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo uveřejní a oznámí informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je povinen splatit 30 % emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti číslo 27-7436050297/0100, u Komerční banky Praha 8. Zbylou část emisního kursu akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií na shora uvedený účet společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. 14.1.2002 - 23.6.2003
Jediný akcionář rozhodl z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti PETROTRANS a. s. o Kč 10.000.000,- (slovy: deset milionů korun českých), t. j. z původních Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) na Kč 11.000.000,- (slovy: jedenáct milionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových listinných kmenových akcií o celkovém počtu deseti kusů znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé nově upsané akcie činí Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Jediná akcionář může využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku, toto přednostní právo může vykonat v sídle společnosti, a to počínaje pátým dnem od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých) může upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Emisní kurs nových akcií činí Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě každé akcie Kč 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých). Jediný akcionář společnosti může upisovat nové akcie v rozsahu svého přednostního práva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8:30 hodin do 15:00 hodin ve lhůtě tří měsíců počínající pátým dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady ve lhůtě do 5 dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je povinen splatit 30% emisního kurzu jím upsaných akcií společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti číslo 27-7436030237/0100, u Komerční banky Praha 8. Zbylou část emisního kursu akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do šesti měsíců ode dne upsání akcií na shora uvedený účet společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. 8.8.2001 - 14.1.2002
Jediný akcionář rozhodl z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti PETROTRANS a.s. o 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých), tj. z původních 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na 11.000.000,- Kč (slovy: jedenáctmilionů korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových listinných kmenových akcií o celkovém počtu 10 kusů znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé nově upsané akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Jediný akcionář může využít přednostního práva na upsání akcií v souladu s ust.§ 204a obchodního zák., toto přednostní právo může vykonat v sídle společnosti, a to počínaje 15 dnem od právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy:jednostotisíc korun českých) může upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion kosun českých). Emisní kurs nových akcií činí 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Jediný akcionář společnosti může upisovat nové akcie v rozsahu svého přednostního práva v sídle společnosti v pracovní dny v době od 8.30 do 15.00 hodin ve lhůtě 3 měsíců počínající 15 dnem následujícím po dni, v němž nabude právní moci rozhodnutí, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo uveřejní informaci o přednostním právu způsobem určeným pro svolání valné hromady ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž nabude právní moci rozhodnutí rejstříkového soudu, kterým se povoluje zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je povinen splatit 30 % emisního kursu jím upsaných akcií společnosti nejpozději do 30 dnů ode dne upsání akcií na účet společnosti číslo 19-8836550287/0100 u Komerční banky, a.s. Praha 8. Zbylou část emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 6 měsíců ode dne upsání akcií na shora uvedený účet společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. 14.5.2001 - 8.8.2001
rozsah splacení základního jmění : 100% 21.4.1997 - 23.6.2003
akcie společnosti jsou vydány v listinné podobě 21.4.1997 - 1.5.2007

Aktuální kontaktní údaje PETROTRANS, s.r.o.

Kapitál PETROTRANS, s.r.o.

zakladni jmění 16 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.5.2016
zakladni jmění 16 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.6.2003 - 2.5.2016
zakladni jmění 16 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.4.2002 - 23.6.2003
zakladni jmění 11 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.10.2001 - 26.4.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.4.1997 - 1.10.2001

Akcie PETROTRANS, s.r.o.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 15 26.4.2002 - 1.5.2007
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 10 1.10.2001 - 26.4.2002
Akcie na jméno 100 000 Kč 10 21.4.1997 - 1.5.2007

Sídlo PETROTRANS, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Adresa Střelničná 2221/50 , Praha 182 00 2.5.2016
Adresa Střelničná 2221/50 , Praha 182 00 21.11.2005 - 2.5.2016
Adresa Dělnická 213/12 , Praha 170 00 23.6.2003 - 21.11.2005
Adresa Trojská 1997/13 , Praha 182 00 11.7.2001 - 23.6.2003
Adresa Pernerova 494/48 , Praha 186 00 21.4.1997 - 11.7.2001

Předmět podnikání PETROTRANS, s.r.o.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 12.6.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní. 12.6.2009
výroba a zpracování paliv a maziv 22.2.2005
pronájem a půjčování věcí movitých 21.10.2002 - 12.6.2009
silniční motorová doprava osobní - vnitrostátní příležitostná osobními vozidly, resp. motocykly 26.4.2002 - 12.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 30.6.1999 - 12.6.2009
opravárenské služby pro provozování silniční motorové dopravy a poradenství v oboru silniční doprava,provozované průmyslovým způsobem 11.11.1998 - 12.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 22.10.1997 - 11.11.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží vyloučeného z.č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších novel a jeho přílohami 21.4.1997 - 12.6.2009
zprostředkování obchodů a služeb s výjimkou činností vyloučených z.č. 455/91 Sb. ve znění pozdějších novel a jeho přílohami 21.4.1997 - 12.6.2009

vedení firmy PETROTRANS, s.r.o.

Statutární orgán PETROTRANS, s.r.o.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje každý z jednatelů samostatně. 12.11.2014
Jménem společnosti jedná každý z jednatelů samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti jednatel připojí svůj podpis spolu s uvedením své funkce. 1.5.2007 - 12.11.2014
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou předsta- venstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jedna- jí společně alespoň tři členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové před- stavenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, při- pojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti s uvedením své funkce. 1.8.2000 - 1.5.2007
Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány buď předseda samostatně, nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Za společnost podepisují buď předseda představenstva samostatně, nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. 21.4.1997 - 1.8.2000
jednatel Ing. Radek Nechleba 2.5.2016
Vznik funkce 1.5.2007
Adresa: Županovická 897/8 , Praha 182 00
jednatel Tomáš Sedlák 27.10.2016
Vznik funkce 30.9.2016
Adresa: 36 , Lažánky 664 71
jednatel Jacek Dziuba 14.8.2018
Vznik funkce 1.6.2018
Adresa: Migdalowa 10 m. 15 , Varšava Polská republika
předseda Ing. Karel Uhlík 21.4.1997 - 21.4.1997
Adresa: Havlíčkova 404/2 , Hradec Králové 500 02
člen Jiří Samek 21.4.1997 - 31.8.1999
Adresa: Paběnická 795/8 , Praha 142 00
předseda Ing. Karel Ulík 21.4.1997 - 29.9.1999
Adresa: Havlíčkova 404/2 , Hradec Králové 500 02
člen Václav Nový 21.4.1997 - 29.9.1999
Adresa: Chvalínská 2082 , Roudnice nad Labem 413 01
člen Ing. Pavel Gračko 29.9.1999 - 29.9.1999
Adresa: Na lysinách 62/53 , Praha 147 00
člen Ing. Pavel Gračko 29.9.1999 - 29.9.1999
Adresa: Na lysinách 62/53 , Praha 147 00
místopředseda Miroslav Kaliba 21.4.1997 - 1.8.2000
Adresa: Botevova 3096/3 , Praha 143 00
člen Ing. Dušan Novák 21.4.1997 - 1.8.2000
Adresa: Michalovická 1012/13 , Litoměřice 412 01
člen Ing. Roman Bíža 21.4.1997 - 1.8.2000
Adresa: Zárubova 505/6 , Praha 142 00
člen Miroslav Pácha 31.8.1999 - 1.8.2000
Adresa: Měchenická 2560/24 , Praha 141 00
předseda Ing. Jaroslav Beneš 29.9.1999 - 1.8.2000
Adresa: Přístavní 212/10 , Praha 170 00
místopředseda Ing. Roman Bíža 1.8.2000 - 23.4.2001
Adresa: Zárubova 505/6 , Praha 142 00
člen RNDr. Alojz Uherec 1.8.2000 - 23.4.2001
Adresa: Slatinská 28 , Bratislava Slovenská republika
předseda Ing. Václav Slavíček 1.8.2000 - 26.4.2002
Zánik členství 20.9.2001
Zánik funkce 20.9.2001
Adresa: Moravská 2702 , Česká Lípa 470 01
místopředseda Ing. Jan Stoklasa 23.4.2001 - 26.4.2002
Adresa: Kočova 516/16 , Praha 181 00
člen David Thoma 23.4.2001 - 28.4.2003
Adresa: Na Švihance 1605/10 , Praha 120 00
předseda Ing. Jan Stoklasa 26.4.2002 - 28.4.2003
Vznik funkce 7.11.2001
Zánik funkce 28.2.2003
Adresa: Kočova 516/16 , Praha 181 00
místopředseda ing. Václav Slavík 26.4.2002 - 28.4.2003
Vznik členství 5.11.2001
Vznik funkce 7.11.2001
Adresa: Ambrožova 1589/12 , Praha 130 00
člen představenstva Dr. Ing. Subodh Kumar MBA 28.4.2003 - 3.11.2003
Vznik členství 1.3.2003
Zánik členství 30.9.2003
Adresa: Hábova 1570/20 , Praha 155 00
místopředseda představenstva David Thoma 28.4.2003 - 13.5.2005
Vznik členství 8.11.2000
Vznik funkce 8.4.2003
Adresa: Na Švihance 1605/10 , Praha 120 00
místopředseda představenstva David Thoma 13.5.2005 - 4.8.2005
Vznik členství 4.3.2005
Vznik funkce 8.3.2005
Zánik funkce 6.6.2005
Adresa: Na Švihance 1605/10 , Praha 120 00
místopředseda představenstva Miroslav Osiecki 4.8.2005 - 5.10.2005
Vznik funkce 8.6.2005
Adresa: Roweckiego 10 , Pulawy Polská republika
člen představenstva Mgr. Jan Duspěva 3.11.2003 - 21.11.2005
Vznik členství 1.10.2003
Zánik členství 21.9.2005
Adresa: Jesenická 3005/8 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Irena Žáčková 21.11.2005 - 19.3.2007
Vznik funkce 25.10.2005
Zánik funkce 5.9.2006
Adresa: Volutová 2523/14 , Praha 158 00
předseda představenstva ing. Václav Slavík 28.4.2003 - 1.5.2007
Vznik členství 5.11.2001
Zánik členství 1.5.2007
Vznik funkce 8.4.2003
Zánik funkce 1.5.2007
Adresa: Ambrožova 1589/12 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Miroslav Osiecki 5.10.2005 - 1.5.2007
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 1.5.2007
Vznik funkce 8.6.2005
Zánik funkce 1.5.2007
Adresa: Roweckiego 10 , Pulawy Polská republika
člen představenstva Ing. David Pinka 19.3.2007 - 1.5.2007
Vznik členství 13.2.2007
Zánik členství 1.5.2007
Adresa: Družstevní 686 , Kralupy nad Vltavou 278 01
jednatel Ing. Václav Slavík 1.5.2007 - 30.3.2009
Vznik funkce 1.5.2007
Zánik funkce 13.1.2009
Adresa: Ambrožova 1589/12 , Praha 130 00
jednatel Jan Toms 12.6.2009 - 12.7.2011
Vznik funkce 28.5.2009
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: 48 , Račice 411 08
jednatel Ing. Radek Nechleba 1.5.2007 - 2.5.2016
Vznik funkce 1.5.2007
Adresa: Županovická 897/8 , Praha 182 00
jednatel Mirosław Zubek 12.7.2011 - 1.7.2016
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 5.4.2016
Adresa: Polská republika
Warszawa, Baletowa 4, 02867
jednatel Leszek Szelerski 8.4.2013 - 27.10.2016
Vznik funkce 20.3.2013
Zánik funkce 31.7.2016
Adresa: Ottawy 9 , 5500 Józefoslaw Polská republika
jednatel Emanuel Jakisch 1.7.2016 - 14.8.2018
Zánik členství 31.5.2018
Vznik funkce 4.5.2016
Adresa: Kasalova 33 , Nitra Slovenská republika

Dozorčí rada PETROTRANS, s.r.o.

Platnost údajů od - do
předseda Ing. Lubor Sutr 21.4.1997 - 31.8.1999
Adresa: Jubilejní 394/27 , Plzeň 326 00
místopředseda Ing. Hana Dvořáčková 21.4.1997 - 29.9.1999
Adresa: náměstí Mezi zahrádkami 1805/8 , Praha 106 00
člen Miroslav Pácha 21.4.1997 - 29.9.1999
Adresa: Měchenická 2560/24 , Praha 141 00
člen Ing. Pavel Mojžíš CSc 21.4.1997 - 29.9.1999
Adresa: Pujmanové 1587/48 , Praha 140 00
člen Ing. Anna Rezková 31.8.1999 - 29.9.1999
Adresa: Za Novákovou zahradou 321/2 , Praha 190 15
předseda Ing. Anna Rezková 29.9.1999 - 29.9.1999
Adresa: Za Novákovou zahradou 321/2 , Praha 190 15
místopředseda Ing. Nikolaj Štaňko 29.9.1999 - 29.9.1999
Adresa: Benešova 757 , Kolín 280 02
člen Ing. Roman Lenský 21.4.1997 - 1.8.2000
Adresa: Bělčická 2842/15 , Praha 141 00
člen Pavel Bárta 21.4.1997 - 1.8.2000
Adresa: Olbrachtova 688 , Havlíčkův Brod 580 01
místopředseda Ing. Pavel Mojžíš CSc 29.9.1999 - 1.8.2000
Adresa: Pujmanové 1587/48 , Praha 140 00
předseda Ing. Josef Mráz 29.9.1999 - 23.4.2001
Adresa: Dejvická 36 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen Ing. František Pešl 29.9.1999 - 23.4.2001
Adresa: Hovorčovická 1716/15 , Praha 182 00
předseda Ing. Tomáš Adamják 23.4.2001 - 25.8.2003
Zánik funkce 30.6.2003
Adresa: Nad Santoškou 1182/25 , Praha 150 00
člen Ing. Věra Turková 23.4.2001 - 3.11.2003
Adresa: Modenská 293/18 , Karlovy Vary 360 07
člen Ing. Věra Turková 3.11.2003 - 22.2.2005
Adresa: Františka Kadlece 1514/4 , Praha 180 00
člen Jan Bartásek 29.9.1999 - 13.5.2005
Zánik členství 5.4.2005
Adresa: Zahradníčkova 1124/14 , Praha 150 00
člen Ing. Věra Turková 22.2.2005 - 13.5.2005
Adresa: Půlnoční 195 , Zdiby 250 66
Předseda Milan Demel 25.8.2003 - 5.10.2005
Vznik členství 3.7.2003
Zánik členství 8.6.2005
Vznik funkce 1.8.2003
Zánik funkce 8.6.2005
Adresa: Plickova 552/23 , Praha 149 00
člen Ing. Věra Turková 13.5.2005 - 5.10.2005
Vznik členství 4.3.2005
Adresa: Půlnoční 195 , Zdiby 250 66
předseda Dr. Frederik Jules Emich 5.10.2005 - 4.10.2006
Vznik členství 8.6.2005
Zánik členství 19.7.2006
Vznik funkce 8.8.2005
Zánik funkce 19.7.2006
Adresa: Nebušická 228 , Praha 164 00
člen Martin Novotný 13.5.2005 - 1.5.2007
Vznik členství 6.4.2005
Zánik členství 1.5.2007
Adresa: Ženíškova 2125/10 , Praha 149 00
člen Ing. Věra Vytřísalová 5.10.2005 - 1.5.2007
Vznik členství 4.3.2005
Zánik členství 1.5.2007
Adresa: Půlnoční 195 , Zdiby 250 66
předseda dozorčí rady Marcin Kłosinski 4.10.2006 - 1.5.2007
Vznik členství 19.7.2006
Zánik členství 1.5.2007
Vznik funkce 19.9.2006
Zánik funkce 1.5.2007
Adresa: Polská republika
Gdańsk, Ofiar Grudnia 1970 36A

Sbírka Listin PETROTRANS, s.r.o.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
C 124377/SL 84 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 28.5.2015 29.5.2015 64
C 124377/SL 83 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 480/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 5.11.2014 18.11.2014 20
C 124377/SL 82 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 27.6.2014 4.8.2014 17.9.2014 11
C 124377/SL 81 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 27.6.2014 7.7.2014 11.8.2014 12
C 124377/SL 80 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.5.2014 3.6.2014 57
C 124377/SL 79 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 4.6.2013 10.6.2013 51
C 124377/SL 78 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 53/2013 Městský soud v Praze 20.3.2013 3.4.2013 16.4.2013 17
C 124377/SL 77 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 15.6.2012 26.6.2012 35
C 124377/SL 76 podpisové vzory Městský soud v Praze 29.6.2011 4.8.2011 1
C 124377/SL 75 ostatní , rozhodnutí společníků Městský soud v Praze 23.6.2011 4.8.2011 1
C 124377/SL 74 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 31.5.2011 3.6.2011 33
C 124377/SL 73 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 18.11.2010 19.11.2010 35
C 124377/SL 72 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 12.8.2009 17.8.2009 38
C 124377/SL 71 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.6.2009 24.6.2009 3
C 124377/SL 70 ostatní -rozhod.jedin.spol. Městský soud v Praze 27.5.2009 24.6.2009 2
C 124377/SL 69 ostatní -rozhod.jedin.spol. Městský soud v Praze 28.5.2009 24.6.2009 2
C 124377/SL 68 ostatní odstoupení z funkce Městský soud v Praze 19.1.2009 23.3.2009 8.4.2009 1
C 124377/SL 67 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 7.7.2008 11.9.2008 24.9.2008 9
C 124377/SL 66 notářský zápis NZ 298/2008 Městský soud v Praze 7.7.2008 11.9.2008 24.9.2008 20
C 124377/SL 65 účetní závěrka, výroční zpráva 2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 11.6.2008 12.6.2008 30
C 124377/SL 64 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora za rok 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 26.6.2007 10.7.2007 57
C 124377/SL 63 ostatní zápis z mimoř. VH Městský soud v Praze 30.3.2007 5.6.2007 0
C 124377/SL 62 posudek znalce č. 1804AB4249/07 Městský soud v Praze 22.3.2007 24.5.2007 0
C 124377/SL 61 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 24.5.2007 0
C 124377/SL 60 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 134/2007 Městský soud v Praze 30.3.2007 24.5.2007 0
C 124377/SL 57 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.3.2007 24.5.2007 0
C 124377/SL 56 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.3.2007 24.5.2007 0
C 124377/SL 55 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.2.2007 28.2.2007 29.3.2007 3
C 124377/SL 54 ostatní -výp.ze záp.č.5 představenstva Městský soud v Praze 5.9.2006 28.2.2007 29.3.2007 1
C 124377/SL 53 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 22.2.2007 28.2.2007 29.3.2007 1
C 124377/SL 50 ostatní -rozhod. jed. akcionáře Městský soud v Praze 25.9.2006 7.11.2006 1
C 124377/SL 49 účetní závěrka [2005], výroční zpráva [2005], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2005 4.7.2006 10.7.2006 58
C 124377/SL 47 notářský zápis -NZ321/05 Městský soud v Praze 25.10.2005 12.12.2005 4
C 124377/SL 44 ostatní záp. ze zased. předst. Městský soud v Praze 9.6.2005 23.9.2005 3
C 124377/SL 43 ostatní záp. ze zased. předst. Městský soud v Praze 6.6.2005 23.9.2005 3
C 124377/SL 41 ostatní odstoupení čl. předst. Městský soud v Praze 3.6.2005 23.9.2005 2
C 124377/SL 40 notářský zápis NZ 132/2005 Městský soud v Praze 8.6.2005 23.9.2005 4
C 124377/SL 37 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 4.3.2005 14.4.2005 10.6.2005 1
C 124377/SL 36 účetní závěrka [2004], výroční zpráva [2004], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2004 14.4.2005 10.6.2005 56
C 124377/SL 35 účetní závěrka, zpráva auditora +zahajovací rozvaha k 1.1.03 Městský soud v Praze 1.1.2003 8.3.2005 13
C 124377/SL 34 účetní závěrka [2002], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 8.3.2005 22
C 124377/SL 33 účetní závěrka [2002], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 8.3.2005 15
C 124377/SL 32 notářský zápis -NZ15/05 Městský soud v Praze 13.1.2003 8.3.2005 14
C 124377/SL 31 notářský zápis -NZ414/03+sml.o fúzi Městský soud v Praze 8.8.2003 8.3.2005 10
C 124377/SL 30 notářský zápis -NZ413/03 / fúze sloučením/ Městský soud v Praze 8.8.2003 8.3.2005 10
C 124377/SL 29 notářský zápis -NZ 412/03 Městský soud v Praze 8.8.2003 8.3.2005 10
C 124377/SL 28 notářský zápis -NZ 329/01 Městský soud v Praze 2.10.2001 8.3.2005 5
C 124377/SL 27 účetní závěrka [2003], výroční zpráva [2003], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2003 21.6.2004 8.7.2004 56
C 124377/SL 26 notářský zápis - Nz 412/2003 Městský soud v Praze 8.8.2003 1.12.2003 10
C 124377/SL 25 podpisové vzory + rozh. jed.akc. Městský soud v Praze 30.9.2003 28.11.2003 1
C 124377/SL 24 ostatní -rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 3.7.2003 19.9.2003 2
C 124377/SL 22 účetní závěrka [2002], výroční zpráva [2002], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2002 20.6.2003 58
C 124377/SL 21 notářský zápis, stanovy společnosti NZ204/2003 Městský soud v Praze 13.6.2003 20.6.2003 35
C 124377/SL 18 ostatní -návrh smlouvy o fúzi - bez data Městský soud v Praze 28.5.2003 29.5.2003 3
C 124377/SL 19 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 28.2.2003 23.4.2003 2
C 124377/SL 16 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.9.2002 2.10.2002 20
C 124377/SL 15 notářský zápis NZ354/2002 Městský soud v Praze 17.9.2002 2.10.2002 15
C 124377/SL 13 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 5.11.2001 20.8.2002 2
C 124377/SL 12 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.4.2002 31.7.2002 1.8.2002 20
C 124377/SL 11 účetní závěrka [2001], výroční zpráva [2001], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2001 31.7.2002 1.8.2002 49
C 124377/SL 10 ostatní -rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2002 31.7.2002 1.8.2002 2
C 124377/SL 9 notářský zápis NZ 308/2001 Městský soud v Praze 18.9.2001 16.1.2002 15.7.2002 5
C 124377/SL 7 notářský zápis NZ 329/2001 Městský soud v Praze 2.10.2001 15.3.2002 6
C 124377/SL 6 notářský zápis NZ 292/2001 Městský soud v Praze 9.7.2001 30.8.2001 14
C 124377/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 159/2001 Městský soud v Praze 25.5.2001 20.7.2001 26
C 124377/SL 4 notářský zápis NZ 128/2001 Městský soud v Praze 12.4.2001 21.5.2001 11
C 124377/SL 3 ostatní -rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 8.11.2000 26.4.2001 4
C 124377/SL 2 notářský zápis NZ 525/2000 Městský soud v Praze 23.8.2000 26.4.2001 22
C 124377/SL 1 účetní závěrka [1997], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.1997 20.10.1999 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PETROTRANS, s.r.o.

IČO (identifikační číslo) 25123041
Jméno PETROTRANS, s.r.o.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 8
Vznik první živnosti: 21.4.1997
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 3

Sídlo PETROTRANS, s.r.o.

Živnosti a provozovny PETROTRANS, s.r.o.

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.4.1997
Provozovna č. 1
Provozovna V Pískovně 2054, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1011883694
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.2017
Provozovna č. 2
Provozovna 768 75 Loukov
Identifikační číslo provozovny 1002733189
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.1997
Provozovna č. 3
Provozovna 436 70 Litvínov
Identifikační číslo provozovny 1002733219
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.1997
Provozovna č. 4
Provozovna 330 11 Třemošná
Identifikační číslo provozovny 1002733197
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.1997
Provozovna č. 5
Provozovna 664 47 Střelice
Identifikační číslo provozovny 1002733171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.10.1997
Provozovna č. 6
Provozovna Přerovská 560, Pardubice 530 06
Identifikační číslo provozovny 1012794725
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2019

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.4.1997

Živnost č. 3 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 20.11.2013
Přerušení oprávnění 18.9.2019

Živnost č. 4 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej( s výjimkou zboží vyloučeného zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdější

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb (vyjma činností uvedených v § 3 a v příl.č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.4.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1997
Zánik oprávnění 17.12.2008

Živnost č. 8 Provozování autoškoly

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1997
Zánik oprávnění 17.12.2008

Živnost č. 9 Opravárenské služby pro provozování silniční motorové dopravy a poradenství v oboru silniční motorová doprava

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1997
Zánik oprávnění 10.12.2008

Živnost č. 10 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1997
Zánik oprávnění 17.12.2008

Živnost č. 11 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1997
Zánik oprávnění 17.12.2008

Živnost č. 12 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.12.1997
Zánik oprávnění 17.12.2008

Živnost č. 13 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.10.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba a zpracování paliv a maziv

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.1.2005
Zánik oprávnění 1.11.2013
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PETROTRANS, s.r.o.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Sedlák
Člen statutárního orgánu Dawid Durawa
Člen statutárního orgánu PAWEŁ ŁAMACZ

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PETROTRANS, s.r.o.

IČO: 25123041
Firma: PETROTRANS, s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 8
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 21.4.1997

Sídlo PETROTRANS, s.r.o.

Sídlo: Střelničná 2221/50, Praha 182 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba rafinovaných ropných produktů
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Nepravidelná pozemní osobní doprava
Silniční nákladní doprava
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image