Firma PETKA CZ, a.s. IČO 26892537


PETKA CZ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

PETKA CZ, a.s. (26892537) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Vlečky 592, 664 42 Modřice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 2003 a je stále aktivní. PETKA CZ, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PETKA CZ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PETKA CZ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PETKA CZ, a.s. na rzp.cz
Detailní informace o PETKA CZ, a.s. na portal.gov.cz

Výpis dat pro PETKA CZ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PETKA CZ, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 3893
IČO (identifikační číslo osoby) 26892537
Jméno PETKA CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 5.5.2003
a) Základní kapitál společnosti PETKA CZ, a.s., se sídlem Brno, Čechyňská 367/25, PSČ 602 00, IČ 268 92 537, se zvyšuje o částku ve výši 32,000.000,-- Kč, slovy: třicet dva milionů korun českých, a to upisováním nových akcií. b) Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad výše uvedenou částku se nepřipouští. c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 32, slovy: třiceti dvou, kusů listinných kmenových nekótovaných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, a je shodná s jejich emisním kursem. d) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti a notářská kancelář notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13. e) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku, neboť veškeré nově vydávané akcie budou upsány na základě dohody stávajících akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž k uzavření dohody d ojde nejpozději do 15, slovy: patnácti kalendářních dnů po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v kanceláři notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13, kdy podle této dohody akcionář van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 634 83 360 upíše 21 kusů akcií, akcionář BRNOMETAL, s.r.o., se sídlem Brno, Čechyňská 25, IČ 469 03 534 upíše 11 kusů akcií a akcionář JUDr. Milan Zábrž, r.č. 610620/1673, bytem Brno , Rerychova 6 neupíše žádnou akcii. Výzva k uzavření dohody bude akcionářům písemně oznámena ihned po zápisu unesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. f) Upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 60, slovy: šedesáti dnů od úpisu a to výlučně peněžitými vklady, a to na účet číslo 39824031/2700. g) Valná hromada schvaluje, aby část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 11,000.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, byla splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vle čky 592, PSČ 664 42, IČ 634 83 360, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 9.3.2005, uzavřené mezi společností van Gansewinkel, a.s. a společností PETKA CZ, a.s., a celkem tato pohledávka činí částku 11,119.521,22Kč, slovy: jedenáct milionů sto d evatenáct tisíc pět set dvacet jedna korun českých a dvacet dva haléřů, a dále aby část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 11,000.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, byla splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společností BRNOMETAL, s.r.o., se sídlem Brno, Čechyňská 25, IČ 469 03 534, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 9.3.2005, uzavřené mezi společností BRNOMETAL, s.r.o. a společností PETKA CZ, a.s., a celkem tato pohledávka činí částku 10,983 .034,74Kč, slovy: deset milionů devět set osmdesát tři tisíc třicet čtyři korun českých a sedmdesát čtyři haléřů, a dále na základě rámcové smlouvy kupní ze dne 2.1.2006, uzavřené mezi společností BRNOMETAL, s.r.o. a společností PETKA CZ, a.s., kdy za pln ění z titulu této smlouvy byla vystavena společností BRNOMETAL, s.r.o. faktura číslo 31-0600050, na částku ve výši 42.661,50Kč, slovy: čtyřicet dva tisíc šest set šedesát jedna korun českých a padesát haléřů. Návrh smlouvy o zápočtu ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm j) obchodního zákoníku doručí představenstvo upisovateli současně s oznámením o uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku. h) Důvodem pro navrhované započtení pohledávek předem určených zájemců je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionářů společnosti a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splácení emisního kurzu akcií, tedy vložení a zaúčtování finančních prostředků, které byly do společnosti zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zvýšení majetkové stability společnosti a posílení vlastních zdrojů společnosti. 5.10.2006 - 2.11.2006
Valná hromada společnosti konaná dne 10.12.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti PETKA CZ, a.s. takto : Základní kapitál společnosti PETKA CZ, a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 367/25, PSČ 602 00, IČ 26892537 se zvyšuje základní kapitál společnosti z částky 2.850.000,- Kč, slovy: dva miliony osm set padasát tisíc korun českých, o částku ve výši 150.000,- Kč, slovy: sto padesát tisíc korun českých, nově na částku ve výši 3.000.000,-Kč, slovy: tři miliony korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 3 ks, slovy: tří kusů, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých. Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je nulové. Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci a to akcionáři - společnosti BRNOMETAL, s.r.o. se sídlem Brno, Čechyňská 25, IČ 46903534, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Místem úpisu je sídlo společnosti PETKA CZ, a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 367/25, PSČ 602 00. Upisovatel splatí 100 % emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 39824031/2700, vedený u HVB Bank Czech Republik a.s., nejpozději do třiceti dnů od právní moci zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představensvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápi su záměru na zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu. 24.2.2005 - 28.2.2005

Aktuální kontaktní údaje PETKA CZ, a.s.

Kapitál PETKA CZ, a.s.

zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 2.11.2006
zakladni jmění 3 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.2.2005 - 2.11.2006
zakladni jmění 2 850 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.5.2003 - 28.2.2005

Akcie PETKA CZ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 60 28.11.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 32 28.11.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 32 2.11.2006 - 28.11.2016
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 60 28.2.2005 - 28.11.2016
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 57 24.2.2005 - 28.2.2005
Kmenové akcie na majitele 50 000 Kč 57 5.5.2003 - 24.2.2005

Sídlo PETKA CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Vlečky 592 , 664 42 Modřice Česká republika
1.2.2018
Adresa U Vlečky 592 , 664 42 Modřice Česká republika
28.5.2015 - 1.2.2018
Adresa U Vlečky 592 , 664 42 Modřice Česká republika
14.8.2009 - 28.5.2015
Adresa Čechyňská 367/25 , Brno 602 00 5.5.2003 - 14.8.2009

Předmět podnikání PETKA CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 14.8.2009
činnost technických poradců v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 13.6.2008 - 14.8.2009
nakládání s odpady ( vyjma nebezpečných ) 5.5.2003 - 14.8.2009

vedení firmy PETKA CZ, a.s.

Statutární orgán PETKA CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
Ve všech záležitostech zastupují společnost členové představenstva společnosti, a to tak, že za společnost jedná vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva. 17.7.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají členové představenstva samostatně. Při podepisování za společnost připojí ke jménu společnosti svůj podpis kterýkoliv z nich. 14.8.2009 - 17.7.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jednají a podepisují vždy nejméně tři členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí vždy nejméně tři členové představenstva své podpisy. 6.10.2005 - 14.8.2009
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. 5.5.2003 - 6.10.2005
člen představenstva Josef Hejl 21.8.2013
Vznik členství 23.5.2013
Adresa: 56 , Letovice 679 61
předseda představenstva Marcel Benda 17.6.2015
Vznik členství 7.5.2015
Vznik funkce 7.5.2015
Adresa: Kpt. Jaroše 1130 , Třebíč 674 01
člen představenstva Tomáš Kamarýt 17.6.2015
Vznik členství 7.5.2015
Adresa: Klicperova 2748/44 , Brno 628 00
člen Jiří Rozman 5.5.2003 - 24.2.2005
Vznik členství 5.5.2003
Zánik členství 10.12.2004
Vznik funkce 5.5.2003
Zánik funkce 10.12.2004
Adresa: nám. Osvobození 847/2 , Kuřim 664 34
přeseda Tomáš Kamarýt 5.5.2003 - 6.10.2005
Vznik členství 5.5.2003
Vznik funkce 5.5.2003
Zánik funkce 13.9.2005
Adresa: Molákova 2144/4 , Brno 628 00
člen představenstva Pavel Iványi 24.2.2005 - 6.10.2005
Vznik členství 10.12.2004
Adresa: Kobylín 463/20 , Brno 644 00
člen Ing. Dan Kuklínek 5.5.2003 - 24.1.2007
Vznik členství 5.5.2003
Vznik funkce 5.5.2003
Adresa: Charbulova 958/70 , Brno 618 00
člen představenstva Ing. Ivan Klúčovský 24.2.2005 - 14.8.2009
Vznik členství 10.12.2004
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Kamínky 287/15 , Brno 634 00
předseda představenstva Pavel Iványi 6.10.2005 - 14.8.2009
Vznik členství 10.12.2004
Zánik členství 23.6.2009
Vznik funkce 13.9.2005
Zánik funkce 23.6.2009
Adresa: Kobylín 463/20 , Brno 644 00
člen představenstva Tomáš Kamarýt 6.10.2005 - 14.8.2009
Vznik členství 5.5.2003
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Molákova 2144/4 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Dan Kuklínek 24.1.2007 - 14.8.2009
Vznik členství 5.5.2003
Zánik členství 23.6.2009
Vznik funkce 5.5.2003
Zánik funkce 23.6.2009
Adresa: Renčova 1359/4 , Brno 621 00
předseda představenstva Pavel Iványi 14.8.2009 - 9.8.2012
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 29.5.2012
Vznik funkce 23.6.2009
Zánik funkce 29.5.2012
Adresa: Kobylín 463/20 , Brno 644 00
člen představenstva Ing. Milan Černošek 14.8.2009 - 21.8.2013
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.5.2013
Adresa: 231 , 679 05 Březina Česká republika
předseda představenstva Theodorus Martinus Bank 9.8.2012 - 21.8.2013
Vznik členství 29.5.2012
Zánik členství 23.5.2013
Vznik funkce 29.5.2012
Zánik funkce 23.5.2013
Adresa: Ul. Zolla 58, Krakow Polská republika
člen představenstva Ing. Ivan Kĺúčovský 14.8.2009 - 24.7.2014
Vznik členství 23.6.2009
Adresa: Kamínky 287/15 , Brno 634 00
předseda představenstva Petr Zháňal 21.8.2013 - 17.6.2015
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 7.5.2015
Vznik funkce 27.5.2013
Zánik funkce 7.5.2015
Adresa: Lysolajské údolí 24/1 , Praha 165 00
člen představenstva Ing. Ivan Kľúčovský 24.7.2014 - 17.6.2015
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 7.5.2015
Adresa: Kamínky 287/15 , Brno 634 00

Dozorčí rada PETKA CZ, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Dan Kuklínek 17.6.2015
Vznik členství 7.5.2015
Adresa: Renčova 1359/4 , Brno 621 00
člen dozorčí rady Roman Mužík 17.6.2015
Vznik členství 7.5.2015
Adresa: Žižkova 844 , Nový Bor 473 01
předseda dozorčí rady Jiří Nováček 17.6.2015
Vznik členství 7.5.2015
Vznik funkce 7.5.2015
Adresa: Na Kampě 514/9 , Praha 118 00
předseda JUDr. Milan Zábrž 5.5.2003 - 24.2.2005
Vznik členství 5.5.2003
Zánik členství 10.12.2004
Vznik funkce 5.5.2003
Zánik funkce 10.12.2004
Adresa: Rerychova 1075/6 , Brno 635 00
člen JUDr. Petr Vrážel 5.5.2003 - 24.2.2005
Vznik členství 5.5.2003
Zánik členství 10.12.2004
Vznik funkce 5.5.2003
Zánik funkce 10.12.2004
Adresa: Grohova 535/49 , Brno 602 00
člen Mgr. Ludvík Sekanina 5.5.2003 - 24.2.2005
Vznik členství 5.5.2003
Zánik členství 10.12.2004
Vznik funkce 5.5.2003
Zánik funkce 10.12.2004
Adresa: Obřanská 959/180 , Brno 614 00
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Artimová 24.2.2005 - 6.10.2005
Vznik členství 10.12.2004
Zánik členství 13.9.2005
Adresa: Reissigova 320/9 , Brno 612 00
člen dozorčí rady Petra Fojtíková 24.2.2005 - 6.10.2005
Vznik členství 10.12.2004
Zánik členství 13.9.2005
Adresa: Zádvorník 504 , Velké Němčice 691 63
člen dozorčí rady Ing. Roman Mikulín 24.2.2005 - 5.10.2006
Vznik členství 10.12.2004
Zánik členství 21.9.2006
Adresa: Mitrovická 81/90 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady JUDr. Petr Vrážel 24.2.2005 - 5.10.2006
Vznik členství 10.12.2004
Zánik členství 21.9.2006
Adresa: Grohova 535/49 , Brno 602 00
člen Marcela Parkanská 5.10.2006 - 2.11.2006
Vznik členství 21.9.2006
Adresa: Vlárská 835/1 , Brno 627 00
předseda dozorčí rady Jiří Rozman 24.2.2005 - 14.8.2009
Vznik členství 10.12.2004
Zánik členství 23.6.2009
Vznik funkce 10.12.2004
Zánik funkce 23.6.2009
Adresa: nám. Osvobození 847/2 , Kuřim 664 34
člen dozorčí rady Mgr. Ludvík Sekanina 24.2.2005 - 14.8.2009
Vznik členství 10.12.2004
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Obřanská 959/180 , Brno 614 00
člen dozorčí rady Diederik Gijsbers 6.10.2005 - 14.8.2009
Vznik členství 13.9.2005
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Nizozemské království
Zuiderklamp 11, NL - 5672 HA
člen Ing. Milan Černošek 5.10.2006 - 14.8.2009
Vznik členství 21.9.2006
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Škroupova 2400/14 , Brno 636 00
člen Marcela Parkanská 2.11.2006 - 14.8.2009
Vznik členství 21.9.2006
Zánik členství 23.6.2009
Adresa: Horní Drahy 352 , Hluk 687 25
člen dozorčí rady Yves Luca 6.10.2005 - 5.4.2011
Vznik členství 13.9.2005
Zánik členství 24.1.2011
Adresa: Belgické království
Berkebossenlaan 7, B - 2400
člen dozorčí rady Diederik Gijsbers 14.8.2009 - 21.8.2013
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 23.5.2013
Adresa: Nizozemské království
Zuiderklamp 11
předseda dozorčí rady Ing. Michal Pražák 14.8.2009 - 28.5.2014
Vznik členství 23.6.2009
Vznik funkce 23.6.2009
Adresa: Větrná 406/12 , Ostopovice 664 49
člen dozorčí rady Yves Luca 5.4.2011 - 17.6.2015
Vznik členství 24.1.2011
Zánik členství 7.5.2015
Adresa: Belgické království
Berkebossenlaan 7, B - 2400
člen dozorčí rady Cornelis Sigmund Van Gent 21.8.2013 - 17.6.2015
Vznik členství 23.5.2013
Zánik členství 7.5.2015
Adresa: Berglustlaan 35 , Rotterdam Nizozemské království
předseda dozorčí rady Ing. Michal Pražák 28.5.2014 - 17.6.2015
Vznik členství 23.6.2009
Zánik členství 7.5.2015
Vznik funkce 23.6.2009
Zánik funkce 7.5.2015
Adresa: Větrná 406/12 , Ostopovice 664 49

Sbírka Listin PETKA CZ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3893/SL 67 notářský zápis [NZ 255/2015] stanovy Krajský soud v Brně 22.6.2015 17.7.2015 21.7.2015 12
B 3893/SL 66 ostatní zápis z jednání valné hromady Krajský soud v Brně 7.5.2015 28.5.2015 22.6.2015 7
B 3893/SL 65 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 7.5.2015 28.5.2015 22.6.2015 1
B 3893/SL 64 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 28.2.2015 20.4.2015 21.4.2015 29
B 3893/SL 63 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 27.5.2014 23.7.2014 3.9.2014 30
B 3893/SL 62 ostatní zápis VH Krajský soud v Brně 16.6.2014 23.7.2014 3.9.2014 5
B 3893/SL 61 notářský zápis rozhodnutí mimořádné VH, NZ 127/2013 Krajský soud v Brně 23.5.2013 20.8.2013 4.9.2013 34
B 3893/SL 58 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 18.6.2013 28.6.2013 4.7.2013 6
B 3893/SL 57 účetní závěrka -příloha 2011 Krajský soud v Brně 20.4.2012 13.9.2012 8.10.2012 10
B 3893/SL 56 ostatní -rozdělení výsledku hospodaření 2011 Krajský soud v Brně 18.5.2012 13.9.2012 8.10.2012 2
B 3893/SL 55 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 28.5.2012 13.9.2012 8.10.2012 4
B 3893/SL 54 účetní závěrka -rozvaha + výkaz 2011 Krajský soud v Brně 13.9.2012 8.10.2012 5
B 3893/SL 53 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Brně 18.5.2012 13.9.2012 8.10.2012 4
B 3893/SL 52 zpráva o vztazích 2011 Krajský soud v Brně 20.4.2012 13.9.2012 8.10.2012 5
B 3893/SL 51 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 27.5.2011 22.7.2011 29
B 3893/SL 50 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.2.2011 12.4.2011 2
B 3893/SL 49 ostatní - zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Brně 24.1.2011 12.4.2011 2
B 3893/SL 48 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 25.5.2010 1.7.2010 29
B 3893/SL 47 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 29.6.2009 26.8.2009 1
B 3893/SL 46 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 28.7.2009 26.8.2009 2
B 3893/SL 45 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.6.2009 26.8.2009 2
B 3893/SL 44 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.6.2009 26.8.2009 1
B 3893/SL 43 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.6.2009 26.8.2009 1
B 3893/SL 42 ostatní - zápis sch. představenstva Krajský soud v Brně 23.6.2009 26.8.2009 1
B 3893/SL 41 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 23.6.2009 26.8.2009 1
B 3893/SL 40 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.6.2009 26.8.2009 11
B 3893/SL 39 notářský zápis - rozh. VH, NZ 438/09 Krajský soud v Brně 23.6.2009 26.8.2009 12
B 3893/SL 38 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 20.4.2009 11.8.2009 21
B 3893/SL 37 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 20.4.2009 3.8.2009 23
B 3893/SL 36 ostatní -návrh na rozdělení výsledku Krajský soud v Brně 2.6.2008 5.8.2008 1
B 3893/SL 35 zpráva o vztazích Krajský soud v Brně 29.2.2008 5.8.2008 4
B 3893/SL 34 zpráva auditora 2007 Krajský soud v Brně 31.3.2008 5.8.2008 19
B 3893/SL 33 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 29.2.2008 5.8.2008 23
B 3893/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 10.6.2008 18.6.2008 12
B 3893/SL 31 notářský zápis -osvědčení VH,NZ 475/08 Krajský soud v Brně 10.6.2008 18.6.2008 10
B 3893/SL 30 účetní závěrka -příloha 2004 Krajský soud v Brně 29.3.2005 24.7.2007 1
B 3893/SL 29 účetní závěrka -výkaz 2004 Krajský soud v Brně 29.3.2005 24.7.2007 2
B 3893/SL 28 účetní závěrka -rozvaha 2004 Krajský soud v Brně 29.3.2005 24.7.2007 2
B 3893/SL 26 zpráva auditora 2006 Krajský soud v Brně 6.4.2007 19.7.2007 17
B 3893/SL 25 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 22.3.2007 19.7.2007 22
B 3893/SL 24 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 26.9.2006 19.7.2007 8
B 3893/SL 23 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Brně 26.9.2005 19.7.2007 8
B 3893/SL 22 ostatní -zápis dozorčí rady Krajský soud v Brně 4.6.2007 18.7.2007 1
B 3893/SL 21 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 4.6.2007 18.7.2007 7
B 3893/SL 20 notářský zápis -dohoda akcionářů, NZ 853/06 Krajský soud v Brně 23.10.2006 8.11.2006 3
B 3893/SL 19 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 8.3.2006 6.11.2006 21
B 3893/SL 18 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.10.2006 24.10.2006 1
B 3893/SL 17 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 773/06 Krajský soud v Brně 21.9.2006 24.10.2006 12
B 3893/SL 16 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 13.9.2005 10.10.2005 2
B 3893/SL 15 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 20.9.2005 10.10.2005 9
B 3893/SL 14 ostatní -zápis o jed. mim. VH Krajský soud v Brně 13.9.2005 10.10.2005 4
B 3893/SL 13 ostatní -prohlášení o splacení kapitál Krajský soud v Brně 25.2.2005 4.3.2005 1
B 3893/SL 12 ostatní -sml. o upsání akcií Krajský soud v Brně 25.2.2005 4.3.2005 3
B 3893/SL 9 notářský zápis -NZ 1053/2004-osvědčení Krajský soud v Brně 10.12.2004 25.2.2005 32
B 3893/SL 11 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 10.12.2004 25.2.2005 12
B 3893/SL 10 ostatní -zápis ze zas. doz. rady Krajský soud v Brně 10.12.2004 25.2.2005 2
B 3893/SL 8 ostatní -osvědč.,zápis ochran.známky Krajský soud v Brně 8.8.2002 17.6.2003 4
B 3893/SL 7 ostatní -sml.o přev.práv,ochr.známka Krajský soud v Brně 17.6.2003 3
B 3893/SL 6 posudek znalce č.ZPE 12-2002-07 Krajský soud v Brně 30.12.2002 17.6.2003 60
B 3893/SL 5 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 12.2.2003 17.6.2003 12
B 3893/SL 4 ostatní - zápis dozor.rady Krajský soud v Brně 12.2.2003 17.6.2003 1
B 3893/SL 3 ostatní - zápis představen. Krajský soud v Brně 12.2.2003 17.6.2003 1
B 3893/SL 2 ostatní - prophl.správce vkladu Krajský soud v Brně 12.2.2003 17.6.2003 1
B 3893/SL 1 notářský zápis - zakl.list.stanovy Krajský soud v Brně 12.2.2003 17.6.2003 14

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PETKA CZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26892537
Jméno PETKA CZ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Šlapanice
Vznik první živnosti: 5.5.2003
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo PETKA CZ, a.s.

Sídlo: U Vlečky 592 664 42 Modřice

Živnosti a provozovny PETKA CZ, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.5.2003
Provozovna č. 1
Provozovna U Vlečky 592 664 42 Modřice
Identifikační číslo provozovny 1002349303
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.10.2005

Živnost č. 2 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost technických poradců v oblasti nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.4.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PETKA CZ, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Josef Hejl
Člen statutárního orgánu Tomáš Kamarýt
Člen statutárního orgánu Mgr. Marcel Benda

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PETKA CZ, a.s.

IČO: 26892537
Firma: PETKA CZ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Brno-venkov
Základní územní jednotka: Modřice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 5.5.2003

Sídlo PETKA CZ, a.s.

Sídlo: U Vlečky 592, Modřice 664 42

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Úprava odpadů k dalšímu využití, kromě demontáže vraků, strojů a zařízení
Velkoobchod s odpadem a šrotem
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje PETKA CZ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26892537
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ26892537
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno PETKA CZ, a.s.
Sídlo U Vlečky 592 664 42 MODŘICE
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
Územní pracoviště Brno-venkov, Příkop 8, BRNO-STŘED, tel.: 545 125 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
117068703/0300 1.4.2013
CZ3703001712800117153123 12.9.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 20.9.2004

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 26892537
Jméno firmy PETKA CZ, a.s.
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka b5wfney
tracking image