Firma PETARDA PRODUCTION a.s. IČO 25382900


PETARDA PRODUCTION a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PETARDA PRODUCTION a.s. (25382900) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Olbrachtova 961/29, Ostrava 710 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 10. 1997 a je stále aktivní. PETARDA PRODUCTION a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o PETARDA PRODUCTION a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PETARDA PRODUCTION a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PETARDA PRODUCTION a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PETARDA PRODUCTION a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PETARDA PRODUCTION a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1728
IČO (identifikační číslo osoby) 25382900
Jméno PETARDA PRODUCTION a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 9.10.1997
Základní kapitál společnosti PETARDA PRODUCTION a.s. se zvyšuje o částku 2.100.000,- Kč, (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých) z původní výše základního kapitálu ve výši 1.600.000,- Kč (slovy jeden milion šest set tisíc korun českých), na čás tku ve výši 3.700.000,- Kč (slovy tři miliony sedm set tisíc korun českých), a to bez připuštění upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základní ho kapitálu je posílení ekonomické stability a konkurenceschopnosti na trhu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 2.100 (slovy dvou tisíc jednoho sta) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě se jmenovitou hodnotou každé akcie 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), jejichž emisní kurz se rovná jejich nominální hodnotě a činí 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun český ch) na jednu akcii, tj. celkem 2.100.000,- Kč (slovy dva miliony jedno sto tisíc korun českých). Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal přednostního práva na upisování akcií, budou všechny nové akcie upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: Libor Pyško, r.č. 611225/0716, bytem Moravská Ostrava, Tyršova 498/31, který upíše 370 (slovy tři sta sedmde sát) akcií, Petr Šiška, r.č. 650504/1675, bytem Třinec - Dolní Líštná, Květinová 233, který upíše 1665 (slovy jeden tisíc šest set šedesát pět) akcií, M L V Corporation s.r.o., Identifikační číslo : 25673572, se sídlem Praha 4, nám. generála Kutlvašra 6, PSČ: 140 00, který upíše 65 (slovy šedesát pět) akcií. Upisování nových akcií výše uvedenými zájemci bude provedeno na základě smlouvy o upsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5) obchodního zákoníku. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínko u ve smyslu § 203 odst. 4) obchodního zákoníku, jíž je pr ávní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisované akcie budou kmenové, na jméno, vydané v listinné podobě. Místem upis ování akcií je Advokátní kancelář Doležalová & Hruška se sídlem Praha 4, nám. gen. Kutlvašra 6. Lhůta pro upsání akcií počíná běžet ode dne následujícího po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku a končí uplynutím 15. dne ode dne zápisu rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bu de upisovatelům oznámen dopisem doručeným osobně nebo doporučenou poštou, který představenstvo Společnosti rozešle do pěti dnů po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Navrhovaný emisní kurs no vých akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě, tj. navrhovaná výše emisního kursu 1 akcie činí 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Předem určení zájemci splatí emisní kurz ji mi upsaných akcií peněžitými vklady. Lhůta pro splacení emisního kurzu akcií činí pro každého zájemce 1 měsíc ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, přičemž každý zájemce je v této lhůtě povinen splatit 100% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií, a to na následující účet: číslo účtu: 373 665 013/0300, vedený u ČSOB a .s. Ostrava. 22.10.2003 - 20.11.2003
Valná hromada akciové společnosti PETARDA PRODUCTION a.s., rozhodla o zvýšení základního jmění této společnosti o 600.000,- Kč, slovy šestsettisíc korunčeských, z 1,000.000,- Kč, slovy jedenmilión korunčeských, nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, bez omezení. 15.10.1998 - 2.3.2005
Na zvýšení základního jmění bude upsáno 600 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 akcii v listinné podobě. 15.10.1998 - 2.3.2005
Akcionáři využívají přednostní právo upsat část nových akcií této společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění v rozsahu jejich podílů na základním jmění této společnosti. S využitím přednostního práva akcionářů budou upsány všechny akcie. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být toto právo vykonáno poprvé. 15.10.1998 - 2.3.2005
Úpis akcií s využitím přednostního práva bude vykonán v sídle společnosti Moravská Ostrava, Nemocniční 13, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu zvýšení základního jmění společnosti. Jednotliví akcionáři upíšou každý na dosavadních 10 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, 6 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. 15.10.1998 - 2.3.2005
S využitím přednostního práva bude upsáno 600 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 akcii v listinné podobě. 15.10.1998 - 2.3.2005
Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 15.10.1998 - 2.3.2005
Každý upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu akcií ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne úpisu akcií počínaje prvním pracovním dnem na účet číslo 8010-0109073203/0300 veden u ČSOB a.s., pobočky Ostrava. 15.10.1998 - 2.3.2005

Aktuální kontaktní údaje PETARDA PRODUCTION a.s.

Kapitál PETARDA PRODUCTION a.s.

zakladni jmění 3 700 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.11.2003
zakladni jmění 1 600 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.1998 - 20.11.2003
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.10.1997 - 21.12.1998

Akcie PETARDA PRODUCTION a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 100 22.5.2017
Akcie kusové na jméno 0 Kč 100 4.3.2015 - 22.5.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 700 20.11.2003 - 4.3.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 600 21.12.1998 - 20.11.2003
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 9.10.1997 - 21.12.1998

Sídlo PETARDA PRODUCTION a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Olbrachtova 961/29 , Ostrava 710 00 6.2.2015
Adresa Olbrachtova 961/29 , Ostrava 710 00 28.8.2008 - 6.2.2015
Adresa Olbrachtova 961/29 , Ostrava 710 00 19.4.2004 - 28.8.2008
Adresa Nemocniční 2902/13 , Ostrava 702 00 9.10.1997 - 19.4.2004

Předmět podnikání PETARDA PRODUCTION a.s.

Platnost údajů od - do
hostinská činnost 4.3.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 28.8.2008
organizování sportovních soutěží 19.4.2004 - 25.3.2010
organizování sportovních soutěží 25.3.2004 - 25.3.2010
reklamní činnost a marketing 31.5.2002 - 25.3.2010
agenturní činnost v oblasti kultury a umění 31.5.2002 - 25.3.2010
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě 31.5.2002 - 25.3.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 31.5.2002 - 25.3.2010
zprostředkování obchodu 31.5.2002 - 25.3.2010
zprostředkování služeb 31.5.2002 - 25.3.2010
přípravné práce pro stavby 31.5.2002 - 25.3.2010
Montáž, demontáž a pronájem trubkového lešení 15.10.1998 - 31.5.2002
1. Agenturní činnost v oblasti kultury 9.10.1997 - 31.5.2002
2. Reklama, propagace, inzerce 9.10.1997 - 31.5.2002
4. Zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb 9.10.1997 - 31.5.2002
3. Zprostředkování pojištění pro tuzemské pojišťovny 9.10.1997 - 4.3.2015

vedení firmy PETARDA PRODUCTION a.s.

Statutární orgán PETARDA PRODUCTION a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 4.3.2015
Jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti a společnost zavazují předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně. 28.8.2008 - 4.3.2015
Jednání: Za společnost jsou oprávněni jednat předseda představenstva nebo jím zmocněný zástupce na základě plné moci s ověřeným podpisem předsedy představenstva. 9.10.1997 - 28.8.2008
člen představenstva Libor Pyško 4.3.2015
Vznik členství 22.12.2014
Adresa: Na Spojce 1630/2 , Ostrava 702 00
člen představenstva Miluše Šrámková 4.3.2015
Vznik členství 22.12.2014
Adresa: Nivnická 564/18 , Ostrava 709 00
předseda představenstva Petr Šiška 5.5.2017
Vznik členství 22.12.2014
Vznik funkce 22.12.2014
Adresa: Požárnická 1210 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Martin Schoupal 9.10.1997 - 14.6.1999
Adresa: Přímá 1332/5 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Zdeněk Novotný 14.6.1999 - 16.1.2001
Adresa: Horní 821 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Libor Pyško 9.10.1997 - 11.5.2001
Adresa: Jablunkovská 419 , Třinec 739 61
místopředseda představesntva Mgr. Simona Součková 16.1.2001 - 11.6.2003
Zánik členství 24.3.2003
Zánik funkce 24.3.2003
Adresa: Zborovská 2978/8 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Libor Pyško 11.5.2001 - 19.4.2004
Adresa: Tyršova 498/31 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Miluše Šrámková 11.6.2003 - 4.6.2008
Vznik členství 24.3.2003
Zánik členství 28.6.2007
Vznik funkce 24.3.2003
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: Gen. Píky 2894/14 , Ostrava 702 00
člen představenstva Lešek Wronka 4.6.2008 - 28.11.2008
Vznik členství 28.6.2007
Zánik členství 21.11.2008
Adresa: Komenského 390 , Třinec 739 61
předseda představenstva Petr Šiška 9.10.1997 - 25.3.2010
Zánik členství 17.2.2010
Zánik funkce 17.2.2010
Adresa: Květinová 233 , Třinec-Dolní Líštná Česká republika
místopředseda představenstva Libor Pyško 19.4.2004 - 25.3.2010
Zánik členství 17.2.2010
Zánik funkce 17.2.2010
Adresa: Na Spojce 1630/2 , Ostrava 702 00
člen představenstva Miluše Šrámková 28.11.2008 - 4.3.2015
Vznik členství 21.11.2008
Zánik členství 22.12.2014
Adresa: Gen. Píky 2894/14 , Ostrava 702 00
místopředseda představenstva Libor Pyško 25.3.2010 - 4.3.2015
Vznik členství 17.2.2010
Zánik členství 22.12.2014
Vznik funkce 17.2.2010
Zánik funkce 22.12.2014
Adresa: Na Spojce 1630/2 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Petr Šiška 25.3.2010 - 4.3.2015
Vznik členství 17.2.2010
Zánik členství 22.12.2014
Vznik funkce 17.2.2010
Zánik funkce 22.12.2014
Adresa: Palackého 515 , Třinec 739 61
předseda představenstva Petr Šiška 4.3.2015 - 5.5.2017
Vznik členství 22.12.2014
Vznik funkce 22.12.2014
Adresa: Palackého 515 , Třinec 739 61

Dozorčí rada PETARDA PRODUCTION a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Naďa Konvičná 4.3.2015
Vznik členství 22.12.2014
Vznik funkce 22.12.2014
Adresa: Bártova 205/16 , Ostrava 719 00
člen dozorčí rady Roman Izaiáš 4.3.2015
Vznik členství 22.12.2014
Adresa: 571 , Nýdek 739 95
místopředseda dozorčí rady Zdeněk Novotný 9.10.1997 - 14.6.1999
Adresa: Horní 821 , Třinec 739 61
předseda dozorčí rady Mgr. Simona Součková 9.10.1997 - 16.1.2001
Adresa: Zborovská 2978/8 , Ostrava 702 00
místopředseda dozorčí rady Eva Schoupalová 9.10.1997 - 16.1.2001
Adresa: Přímá 1332/5 , Havířov 736 01
místopředseda dozorčí rady Martin Schoupal 14.6.1999 - 16.1.2001
Adresa: Přímá 1332/5 , Havířov 736 01
předseda Martin Schoupal 16.1.2001 - 31.5.2002
Zánik členství 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2001
Adresa: Přímá 1332/5 , Havířov 736 01
místopředseda Zdeněk Novotný 16.1.2001 - 11.6.2003
Zánik členství 24.3.2003
Zánik funkce 24.3.2003
Adresa: Horní 821 , Třinec 739 61
člen Miluše Šrámková 16.1.2001 - 11.6.2003
Zánik členství 24.3.2003
Adresa: Gen. Píky 2894/14 , Ostrava 702 00
předseda MUDr. Jana Satinská 31.5.2002 - 25.3.2004
Vznik členství 29.5.2001
Zánik členství 16.12.2003
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 16.12.2003
Adresa: B. Nykodéma 4482 , Ostrava - Poruba Česká republika
člen Naďa Černá 11.6.2003 - 19.4.2004
Vznik členství 24.3.2003
Adresa: Frýdecká 204/409 , Ostrava 719 00
místopředseda Radomil Dobřanský 11.6.2003 - 2.3.2005
Vznik členství 24.3.2003
Zánik členství 2.12.2004
Vznik funkce 24.3.2003
Zánik funkce 2.12.2004
Adresa: Beskydská 794 , Třinec 739 61
předseda Dagmar Wronková 25.3.2004 - 8.12.2005
Vznik členství 16.12.2003
Zánik členství 24.10.2005
Vznik funkce 16.12.2003
Zánik funkce 24.10.2005
Adresa: Nad lesem 111/45 , Praha 147 00
člen Naďa Černá 19.4.2004 - 8.12.2005
Vznik členství 24.3.2003
Adresa: Bártova 205/16 , Ostrava 719 00
předseda dozorčí rady Ing. Renata Mendroková 8.12.2005 - 28.11.2008
Vznik členství 24.10.2005
Zánik členství 21.11.2008
Vznik funkce 24.10.2005
Zánik funkce 21.11.2008
Adresa: Kostelní 760/7 , Těrlicko 735 42
člen Naďa Konvičná 8.12.2005 - 28.11.2008
Vznik členství 24.3.2003
Adresa: Bártova 205/16 , Ostrava 719 00
místopředseda Roman Izaiáš 2.3.2005 - 25.3.2010
Vznik členství 2.12.2004
Zánik členství 17.2.2010
Vznik funkce 2.12.2004
Zánik funkce 17.2.2010
Adresa: 547 , Petrovice u Karviné 735 72
předseda dozorčí rady Naďa Konvičná 28.11.2008 - 4.3.2015
Zánik členství 22.12.2014
Vznik funkce 21.11.2008
Zánik funkce 22.12.2014
Adresa: Bártova 205/16 , Ostrava 719 00
člen dozorčí rady Michaela Nová 28.11.2008 - 4.3.2015
Vznik členství 21.11.2008
Zánik členství 21.2.2014
Adresa: Dvořákova 1289 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
místopředseda Roman Izaiáš 25.3.2010 - 4.3.2015
Vznik členství 17.2.2010
Zánik členství 22.12.2014
Vznik funkce 17.2.2010
Zánik funkce 22.12.2014
Adresa: 547 , Petrovice u Karviné 735 72

Sbírka Listin PETARDA PRODUCTION a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1728/SL 48 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 6.10.2015 7.10.2015 18
B 1728/SL 47 účetní závěrka [2013] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 6.10.2015 7.10.2015 17
B 1728/SL 46 účetní závěrka [2012] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 6.10.2015 7.10.2015 17
B 1728/SL 45 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.1.2014 21.1.2015 9.3.2015 2
B 1728/SL 44 notářský zápis [Nz 1132/2014, N 1214/2014] Krajský soud v Ostravě 22.12.2014 21.1.2015 9.3.2015 18
B 1728/SL 43 účetní závěrka r. 2011 - Příloha Krajský soud v Ostravě 4.1.2013 17.1.2013 11
B 1728/SL 42 účetní závěrka r. 2011 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 4.1.2013 17.1.2013 4
B 1728/SL 41 zpráva auditora r. 2011 Krajský soud v Ostravě 4.1.2013 17.1.2013 4
B 1728/SL 40 účetní závěrka r. 2011 - VZZ Krajský soud v Ostravě 4.1.2013 17.1.2013 2
B 1728/SL 39 účetní závěrka r. 2010 - VZZ Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 2
B 1728/SL 38 účetní závěrka r. 2010 - Příloha Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 11
B 1728/SL 37 zpráva auditora r. 2010 Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 4
B 1728/SL 36 účetní závěrka r. 2010 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 4
B 1728/SL 35 účetní závěrka r. 2009 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 4
B 1728/SL 34 zpráva auditora r. 2009 Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 4
B 1728/SL 33 účetní závěrka r. 2009 - VZZ Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 2
B 1728/SL 32 účetní závěrka r. 2009 - Příloha Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 11
B 1728/SL 31 účetní závěrka r. 2008 - Příloha Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 12
B 1728/SL 30 účetní závěrka r. 2008 - VZZ Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 2
B 1728/SL 29 účetní závěrka r. 2008 - Rozvaha Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 4
B 1728/SL 28 zpráva auditora r. 2008 Krajský soud v Ostravě 3.9.2012 31.10.2012 3
B 1728/SL 26 výroční zpráva r. 2002 vč.úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 19.5.2009 22.5.2009 17
B 1728/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2006 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 18.3.2009 23.3.2009 18
B 1728/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2005 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 18.3.2009 23.3.2009 17
B 1728/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2001 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 18.3.2009 23.3.2009 16
B 1728/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2000 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 18.3.2009 23.3.2009 16
B 1728/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva r. 1999 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 18.3.2009 23.3.2009 14
B 1728/SL 20 rozhod. o statut. orgánu -zápis z valné hromady Krajský soud v Ostravě 28.6.2007 18.3.2009 23.3.2009 5
B 1728/SL 19 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2007 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 18.3.2009 23.3.2009 12
B 1728/SL 18 zakladatelské dokumenty - stanovy Krajský soud v Ostravě 26.11.2002 18.3.2009 23.3.2009 29
B 1728/SL 17 podpisové vzory Mgr. Petr Šiška Krajský soud v Ostravě 18.3.2009 23.3.2009 1
B 1728/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - zápis z dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 21.11.2008 18.3.2009 23.3.2009 1
B 1728/SL 15 notářský zápis NZ 434/2008 zápis z mim.VH Krajský soud v Ostravě 21.11.2008 18.3.2009 23.3.2009 6
B 1728/SL 14 notářský zápis NZ 298/2008 změna stanov Krajský soud v Ostravě 11.8.2008 18.3.2009 23.3.2009 10
B 1728/SL 13 výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Ostravě 17.5.2006 22.5.2006 17
B 1728/SL 12 notářský zápis Nz 320/2005 osv.MVH změna Krajský soud v Ostravě 24.10.2005 23.1.2006 6
B 1728/SL 11 výroční zpráva r.2004 vč. úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 16.9.2005 19.9.2005 17
B 1728/SL 10 výroční zpráva r.2003 vč. úč.záv., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 16.9.2005 19.9.2005 18
B 1728/SL 9 podpisové vzory Roman Izaiáš Krajský soud v Ostravě 2.12.2004 3.3.2005 1
B 1728/SL 8 podpisové vzory Dagm.Wronková Krajský soud v Ostravě 16.12.2003 13.4.2004 1
B 1728/SL 7 notářský zápis NZ 438/2003 RŘVH zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 16.12.2003 13.4.2004 7
B 1728/SL 6 notářský zápis Nz 385/2003 ups.akcií Krajský soud v Ostravě 16.10.2003 27.11.2003 10
B 1728/SL 5 notářský zápis NZ 374/2003 RJA-zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 9.10.2003 11.11.2003 10
B 1728/SL 4 notářský zápis NZ 119/2003 změny,hosp.r.2002 Krajský soud v Ostravě 24.3.2003 20.8.2003 7
B 1728/SL 3 ostatní zápis z MVH Krajský soud v Ostravě 23.5.2003 17.6.2003 19.6.2003 3
B 1728/SL 2 podpisové vzory MUDr.Jana Satinská Krajský soud v Ostravě 13.6.2001 1.7.2002 1
B 1728/SL 1 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 26.4.1999 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PETARDA PRODUCTION a.s.

IČO (identifikační číslo) 25382900
Jméno PETARDA PRODUCTION a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 9.10.1997
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 2

Sídlo PETARDA PRODUCTION a.s.

Živnosti a provozovny PETARDA PRODUCTION a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.10.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Nemocniční 2902/13, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1001921402
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

Zahájení provozování 15.7.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Družstevní ochoz 1251/48, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1001921399
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 9.10.1997

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.4.2003

Živnost č. 3 Reklama, propagace, inzerce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1997
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 4 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1997
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 7 Agenturní činnost v oblasti kultury

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1997
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Agenturní činnost v oblasti kultury a umění

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Montáž, demontáž a pronájem trubkového lešení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1998
Zánik oprávnění 18.6.2001

Živnost č. 13 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.5.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově- obrazových záznamů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PETARDA PRODUCTION a.s.

Člen statutárního orgánu Libor Pyško
Člen statutárního orgánu Petr Šiška
Člen statutárního orgánu Miluše Šrámková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PETARDA PRODUCTION a.s.

IČO: 25382900
Firma: PETARDA PRODUCTION a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Slezská Ostrava
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 9.10.1997

Sídlo PETARDA PRODUCTION a.s.

Sídlo: Olbrachtova 961/29, Ostrava 710 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
tracking image