Firma PENTAR IMMO a.s. IČO 28144384


PENTAR IMMO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PENTAR IMMO a.s. (28144384) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Sluneční náměstí 2583/11, Praha 158 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2012 a je stále aktivní. PENTAR IMMO a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PENTAR IMMO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PENTAR IMMO a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PENTAR IMMO a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PENTAR IMMO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PENTAR IMMO a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 17901
IČO (identifikační číslo osoby) 28144384
Jméno PENTAR IMMO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.2012
Společnost Pentar Group SPRL, reg.č. 508.794.395, se sídlem Gulledelle 96, 1200 Woluwe-Saint Lambert, Belgické království jako jediný akcionář společnosti Slavkov Immo a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti rozhodl dne 16.8.2013 o zvýše ní základního kapitálu za následujících podmínek. Základní kapitál společnosti Slavkov Immo a.s. ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých) na jeho novou výši 37.000.000,- Kč (slovy: třicet sedm miliónů korun českých), zároveň se určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje. b) Celkový počet nově upisovaných akcií činí: 7 (slovy: sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) každá, druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma všech nově upisovaných akcií: na majitele, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem). c) Žádná z nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář svého přednostního práva vzdal (ve smyslu § 204a o dst. 7 obch. zák.). d) Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je jediný akcionář společnosti, tj. společnost Pentar Group SPRL, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 35.000.000,- Kč (slovy: třicet pět miliónů korun českých). e) Všechny nově upisované akcie, které budou upsány předem určeným zájemcem, budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., která bude uzavřena v sídle společnosti Slavkov Immo a.s. mezi předem určeným zájemcem a společností Slavkov Immo a.s. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude upisovateli doručen způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady, lhůta pro upisování nově upisovaných akcií předem určeným zájemcem počne běžet od doručení návrhu na uzavření sm louvy o upsání akcií předem určenému zájemci po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí, ledaže byl již podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. f) Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, emisní ážio se tedy neupisuje. g) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky nebo části pohledávky jediného akcionáře, kterým je společnost Pentar Group SPRL, tj. předem určeného zájemce, vůči společnosti Slavkov Immo a.s., proti pohledávce společnosti vůči předem určenému záj emci na splacení emisního kurzu; jedná se o peněžitou pohledávku, jejíž existence plyne z pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Slavkov Immo a.s., vyplývajícího z uznání dluhu ze dne 31.5.2013, na základě kterého byla potvrzena existence záv azku společnosti Slavkov Immo a.s. vrátit předem určenému zájemci peněžní prostředky ve výši 35.048.865,96 Kč (slovy: třicet pět milionů čtyřicet osm tisíc osm set šedesát pět korun českých devadesát šest haléřů). Existence pohledávky jediného akcionáře, resp. předem určeného zájemce, za společností Slavkov Immo a.s., byla potvrzena ze Zprávy auditora pro zvláštní účely o ověření vybraných závazků společnosti, zpracovaného nezávislým auditorem, kterým je společnos t Koutník & Partner, auditorská kancelář, s.r.o. se sídlem České Budějovice, Zátkovo nábřeží 448/7, PSČ 370 21, oprávnění KAČR č. 516 a Ing. Jiří Tinka, jednatel a auditor, oprávnění KAČR č. 1494, ve Zprávě auditora ke dni 9.8.2013. Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Slavkov Immo a.s. proti pohledávce společnosti Slavkov Immo a.s. vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií , které mají být splaceny peněžitým vkladem, nebo její části, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných předem určeným zájemcem, zcela splacen. Písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví společnost Slavkov Immo a.s. ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií předem určeným zájemcem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji předem určenému zájemci. Dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh předem určenému zájemci doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li předem určený zájemce využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky. Nevyužije-li předem určený zájemce připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo její části, popř. nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu nově upisova ných akcií, které jsou spláceny peněžitým vkladem, je předem určený zájemce povinen oznámit tuto skutečnost společnosti Slavkov Immo a.s. nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím up saných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií na zvláštní účet Společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. 29.8.2013 - 3.6.2014
Společnost Slavkov Immo a.s. vznikla v důsledku rozdělení společnosti PENTAR s.r.o. se sídlem Praha 5, Stodůlky, Sluneční náměstí 2583/11, PSČ 158 00, IČ 611 71 531, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu C vložce 176081, odš těpením se vznikem nové společnosti. Na společnost přešla část jmění společnosti PENTAR s.r.o. uvedená v Projektu rozdělení ze dne 8.11.2011. Rozhodným dnem rozdělení 1.7.2011. 1.1.2012

Aktuální kontaktní údaje PENTAR IMMO a.s.

Kapitál PENTAR IMMO a.s.

zakladni jmění 37 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.6.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2012 - 3.6.2014

Akcie PENTAR IMMO a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 3.6.2014
Kmenové akcie na jméno 5 000 000 Kč 7 3.6.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 1.1.2012 - 3.6.2014

Sídlo PENTAR IMMO a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Sluneční náměstí 2583/11 , Praha 158 00 19.1.2012
Adresa Radniční 133/1 , České Budějovice 370 01 1.1.2012 - 19.1.2012

Předmět podnikání PENTAR IMMO a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.1.2012
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 1.1.2012

vedení firmy PENTAR IMMO a.s.

Statutární orgán PENTAR IMMO a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje jediný člen představenstva samostatně. 8.11.2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně; má-li společnost jediného akcionáře, jménem společnosti jedná a podepisuje jediný člen představenstva samostatně. 1.1.2012 - 8.11.2014
člen představenstva Daniel Hromádko 15.11.2016
Vznik členství 1.10.2016
Vznik funkce 1.10.2016
Adresa: Sportovní 516 , Loket 357 33
člen představenstva Mgr. Lucie Horáková 1.1.2012 - 28.3.2014
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 14.3.2014
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 14.3.2014
Adresa: Vřesovická 429/7 , Praha 155 21
člen představenstva Tomáš Jiřička 28.3.2014 - 18.12.2015
Vznik členství 14.3.2014
Zánik členství 30.11.2015
Zánik funkce 30.11.2015
Adresa: V remízku 738/24 , Praha 154 00
člen představenstva JUDr. Pavel Špaček 12.1.2016 - 15.11.2016
Vznik členství 10.12.2015
Zánik členství 30.9.2016
Vznik funkce 10.12.2015
Zánik funkce 30.9.2016
Adresa: Malá Štěpánská 546/10 , Praha 120 00

Dozorčí rada PENTAR IMMO a.s.

Platnost údajů od - do
Člen dozorčí rady Vencislav Vassilev 6.5.2014
Vznik členství 19.3.2014
Adresa: Hradní 107 , Jenštejn 250 73
člen dozorčí rady Ing. Petr Kollarčík 4.8.2015
Vznik členství 22.6.2015
Adresa: Pálavská 1404/41 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady JUDr. Pavel Špaček 1.1.2012 - 30.8.2013
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 19.3.2014
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 19.3.2014
Adresa: Malá Štěpánská 546/10 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Dagmar Marečková 1.1.2012 - 6.5.2014
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 19.3.2014
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 19.3.2014
Adresa: Nad alejí 1754/15 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Ladislava Spieglová 1.1.2012 - 6.5.2014
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 19.3.2014
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 19.3.2014
Adresa: Husova 823 , Nové Strašecí 271 01
člen dozorčí rady JUDr. Pavel Špaček 30.8.2013 - 6.5.2014
Vznik členství 1.1.2012
Zánik členství 19.3.2014
Vznik funkce 1.1.2012
Zánik funkce 19.3.2014
Adresa: Malá Štěpánská 546/10 , Praha 120 00
Člen dozorčí rady Lukáš Kroupa 6.5.2014 - 4.8.2015
Zánik členství 8.4.2015
Vznik funkce 19.3.2014
Adresa: 31 , Trhový Štěpánov 257 63
Člen dozorčí rady Daniel Hromádko 6.5.2014 - 15.11.2016
Vznik členství 19.3.2014
Zánik členství 30.9.2016
Adresa: Sportovní 516 , Loket 357 33

Sbírka Listin PENTAR IMMO a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 17901/SL 15 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 30.10.2015 6.11.2015 20.1.2016 1
B 17901/SL 14 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.12.2015 14.12.2015 15.1.2016 1
B 17901/SL 13 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 22.6.2015 29.6.2015 9.7.2015 2
B 17901/SL 12 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 29.6.2015 9.7.2015 26
B 17901/SL 11 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 7.11.2014 6.2.2015 12.2.2015 1
B 17901/SL 10 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora k 31.12.2013 Městský soud v Praze 24.10.2014 19.11.2014 26
B 17901/SL 9 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 13.10.2014 18.11.2014 8
B 17901/SL 8 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1026/2014 Městský soud v Praze 2.10.2014 13.10.2014 18.11.2014 58
B 17901/SL 7 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 17.3.2014 19.3.2014 1.4.2014 1
B 17901/SL 6 notářský zápis NZ 289/2013 Městský soud v Praze 16.8.2013 19.8.2013 5.9.2013 44
B 2022/SL 5 6/2012 Městský soud v Praze 19.1.2012 29
B 2022/SL 4 - společný(Ing. Hušek a Bláha) Městský soud v Praze 30.6.2011 17.1.2012 140
B 2022/SL 3 517/2011 Městský soud v Praze 22.12.2011 5.1.2012 42
B 2022/SL 2 k 1.7.2011 Městský soud v Praze 5.1.2012 37
B 2022/SL 1 k 30.6.2011 Městský soud v Praze 5.1.2012 39

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PENTAR IMMO a.s.

IČO (identifikační číslo) 28144384
Jméno PENTAR IMMO a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 13
Vznik první živnosti: 9.1.2012
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo PENTAR IMMO a.s.

Živnosti a provozovny PENTAR IMMO a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.1.2012

Statutární orgán PENTAR IMMO a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Martin Frelich

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PENTAR IMMO a.s.

IČO: 28144384
Firma: PENTAR IMMO a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 13
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.1.2012

Sídlo PENTAR IMMO a.s.

Sídlo: Sluneční náměstí 2583/11, Praha 158 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image