Firma PEM - INVEST, a.s. IČO 26704293


PEM - INVEST, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PEM - INVEST, a.s. (26704293) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jánský vršek 323/13, Praha 118 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 8. 2002 a je stále aktivní. PEM - INVEST, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PEM - INVEST, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PEM - INVEST, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PEM - INVEST, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PEM - INVEST, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PEM - INVEST, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7706
IČO (identifikační číslo osoby) 26704293
Jméno PEM - INVEST, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.8.2002
Společnost PEM - INVEST, a.s., se sídlem Kladno, Tyršova 1020, PSČ 272 01, IČ: 267 04 293, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7706, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zanikajícími společnostmi ANTIA FINANCE a.s., se sídlem Praha 1, Na Kampě 494/6, PSČ 110 00, IČ 257 74 280, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5992, AB Prafin a.s., se sídlem Praha 1 - Malá Strana, Maltézské nám. 481, PSČ 118 00, IČ 281 94 0 47, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12795 a Johannisberg, a.s., se sídlem Jánský vršek 323/13, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ 248 50 802, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18619. Na nástupnickou společnost PEM - INVEST, a.s. přešlo jmění zanikajících společností ANTIA FINANCE a.s., AB Prafin a.s. a Johannisberg, a.s. Nástupnická společnost PEM - INVEST, a.s. vstoupila do právního postavení zanikajících společností ANTIA FINANCE a.s., AB Prafin a.s. a Johannisberg, a.s. 30.11.2016
Počet členů statutárního orgánu: 1 16.6.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 16.6.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.6.2014
Základní kapitál se zvyšuje o částku 110.000.000,-Kč (slovy jedno sto deset milionů korun českých) na částku 462.000.000,-Kč (slovy čtyři sta šedesát dva milionů korun českých). Upisování nad tuto částku není přípustné. Předmět úpisu akcií: 2 kusy kmenový ch akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 40.000.000,-Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých) každá, 1 kus kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 30.000.000,-Kč, každá. Úpis všech akcií bude proveden peněžit ým vkladem na základě smlouvy o úpisu akcií, uzavřené v souladu s ustanovením zákona mezo společností a jediným akcionářem, tj. společnost CALANTHA TRADING LIMITED. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena ve lhůtě do 30 dnů (třiceti dnů) ode dne podání návrh u na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 203 odst. 4 obchod. zák. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií a bude v plní výši splacen do 90 dnů (devadesáti dnů) od naby tí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvláštní účet k tomuto účelu založení u Komerční banky a.s., pobočka Pohořelec - č.účtu 43 - 4535780267/0100, I BANCZ2001000000434535780267. 12.5.2009 - 9.7.2009
Základní kapitál se zvyšuje o částku 260.000.000,- Kč (dvěstěšedesát milionů korun českých) na částku 352.000.000,- Kč (třistapadesátdva milionů korun českých). Upisování nad tuto částku není přípustné. Předmět úpisu akcií: - 4 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000.000,- Kč, každá - 6 kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč, každá Úpis všech akcií bude proveden peněžitým vkladem na základě smlouvy o úpisu akcií, uzavřené v souladu s ustanovením zákona mezi společností a jediným akcionářem, tj. společnost CALANTHA TRADING LIMITED. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena ve lhůtě do 30 dnů (třiceti dnů) ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku s rozvazovací podmínkou dle ustanovení § 203 odst.4 obchd. zák. Emisní kurs akcií je roven jmenovité hodnotě akcií a bude v plné výši splacen do 90 dnů (devadesáti dnů) od nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na zvl áštní účet k tomuto účelu založený u Komerční banky a.s. pobočka Pohořelec č.účtu 51-2736480237/0100. 7.4.2006 - 4.5.2006
stávající základní kapitál ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: Dva milióny korun českých) se v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku zvyšuje o částku 90,000.000,- Kč (slovy: Devadesát miliónů korun českých) na 92,000.000,- Kč (Devadesát dva miliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad shora uvedenou částku; - zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizovat úpisem 8 ks (slovy: Osmi kusů) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10,000.000,- Kč (slovy: Deset miliónů korun českých), 2 ks (slovy: Dvou kusů) nových kmenových akci í na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 5,000.000,- Kč (slovy: Pět miliónů korun českých), každá v listinné podobě jako neregistrované cenné papíry, které nejsou veřejně obchodovatelné; - akcie nového druhu nebudou vydány; - nové akcie nebudou ani částečně upisovány s využitím přednostního práva akcionářů, neboť všichni akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií a všichni akcionáři se na rozsahu své účasti na zvýš ení základního kapitálu v celé částce 90,000.000,- Kč (slovy: Devadesát miliónů korun českých) dohodou smlouvou uzavřenou ve formě notářského zápisu podle ust. § 205 obchodního zákoníku, - akcie nebudou nabídnuty žádné třetí osobě, tedy ani předem stanovenému zájemci, ani nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky; - nedojde-li ve lhůtě stanovené v usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu k uzavření dohody akcionářů na rozsahu jejich účati na zvýšení základního kapitálu v částce určené valnou hromadou, stává se zvýšení základního kapitálu neúčinné; - akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být upsány, resp. lhůta pro uzavření dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu ve smyslu ust. § 205 obchodního zákoníku činí 10 (slovy: Deset) dnů a počíná běžet 14 (slovy: Čtr náctým dnem po konání valné hromady, která se usnesla o zvýšení základního kapitálu, tj. lhůta pro uzavření dohody je tedy od 14.11.2003 (slovy: Čtrnáctého listopadu roku dvoutisícího třetího) do 23.11.2003 (slovy: Dvacátého třetího listopadu roku dvoutís ícího třetího) přičemž počátek běhu lhůty byl všem stávajícím akcionářům potencionálním upisovatelům sdělen na valné hromadě; pro případ, že by došlo ke změně v osobách akcionářů, popř. oprávněných osob (věřitelů) z pohledávek vůči společnosti z níže uved ených smluv o půjčce, bude počátek běhu lhůty k uzavření dohody akcionářů oznámen způsobem stanoveným zákonem a stanovami spol ečnosti pro svolání valné hromady; - upsání akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; to neplatí v přípa dě, že v době upisování akcií, resp. uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, již bude toto usnesení do obchodního rejstříku zapsáno; pokud tedy rejstříkový soud nezapíše usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku, resp. návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu pravomocně zamítne, stává se úpis neúčinným; - k upsání nově emitovaných akcií dochází uzavření dohody o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu v sídle společnosti, tedy na adrese Praha 1 - Nové Město, poštovní směrovací číslo 110 00, číslo popisné 621, ulice Štěpánská, číslo orien tační 34, stát Česká republika, přičemž sídlo společnosti bude považováno za místo upisování akcií ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku, resp. místo k uzavření dohody akcionářů; - emisní kurs nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen peněžitým vkladem, upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští; - zvláštní účet společnosti za účelem složení či převedení peněžitého vkladu se nezřizuje, neboť upsané vklady, resp. celý emisní kurs bude v plné výši splacen výhradně započtením; - na splacení emisního kursu upsaných akcií se připouští možnost započtení části 1) pohledávky akcionáře paní Ing. Věra Koláčkové, r.č. 51 51 14/238, trvale bytem na adrese Praha - Straré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, a akcionářr pana Ing. Viktora Koláčka, r.č. 52 09 19/019, trvalem bytem na adrese Praha 1 - S taré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, vůči společnosti, která ke dni 31.10.2003 (slovy: Třicátého prvního října roku dvoutisícího třetího) činí včetně příslušenství 18,071.442,80 Kč (slovy: Osmnáct miliónů, sedmdesát jeden tisíc, čty ři sta čtyřicet dvě koruny osmdesát haléřů českých), která akcionářům vznikla za společností z titulu půjčky ze dne 23.8.2002 (slovy: Dvacátého třetího srpna roku dvoutisícího druhého) ve výši jistiny 17,480.000,- Kč (slovy: Sedmnáct miliónů čtyři sta osm desát tisíc korun českých) a jejíž výše se v závislosti na čase mění narůstajícím úrokem, 2) pohledávky akcionáře paní Ing. Věry Koláčkové, r.č. 51 51 14/238, trvale bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, a akcionáře pana Ing. Viktora Koláčka, r.č. 52 09 19/019, trvale bytem na adrese Praha 1 - S taré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, vůči společnosti, která ke dni 31.10.2003 (slovy: Třicátého prvního října roku dvoutisícího třetího) činí včetně příslušenství 30,887.491,- Kč (slovy: Třicet miliónů osm set osmdesát sedm tisíc, čtyři sta devadesát jedna koruna česká), která vznikla za společnosti z titulu půjčky ze dne 11.9.2002 (slovy: Jedenáctého září roku dvoutisícího druhého) ve výši jistiny 29,925.000,- Kč (slovy: Dvacet devět milińů, devět set dvacet pět tisíc korun českýc h) a jejíž výše se v závislosti na čase mění narůstajícím úrokem, 3) pohledávky akcionáře paní Ing. Věra Koláčkové, r.č. 51 51 14/238, trvale bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, a akcionáře Ing. Viktora Koláčka, r.č. 52 09 19/019, trvale bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, vůči společnosti, která ke dni 31.10.2003 (slovy: Třicátého prvního října roku dvoutisícího třetího) činí včetně příslušenství 40,198.333,30 Kč (slovy: Čtyřicet miliónů , jedno sto devadesát osm tisí c, tři sta třicet tři koruny třicet haléřů českých), která akcionářům vznikla za společností z titulu půjčky ze dne 01.07.2003 (slovy: Prvního července roku dvoutisícího třetího) ve výše jistiny 40,000.000,- Kč (slovy: Čtyřicet miliónů korun českých) a je jíž výše se v závislosti na čase mění narůstajícím úrokem, 4) pohledávky akcionáře paní Ing. Věra Koláčkové, r.č. 51 51 14/238, trvale bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, a akcionáře Ing. Viktora Koláčka, r.č. 52 09 19/019, trvale bytem na adrese Praha 1 - Staré Město, Maiselova 21, PSČ 110 00, stát Česká republika, vůči společnosti, která ke dni 31.10.2003 (slovy: Třicátého prvního října roku dvoutisícího třetího) činí včetně příslušenství 842.732,90,- Kč (slovy: Osm set čtyřicet dva tisíce, sedm set třicet dvě koruny devadesát haléřů českých), která akcionářům vznikla za společností z titulu půjčky ze dne 31.10.2003 (slovy: Třicátého prvního října roku dvoutisícího třetího) ve výši jistiny 842.732,90,- Kč (slovy: Osm set čtyřicet dva tisíce, sedm set třicet dvě koruny devadesát haléřů českých) a jejíž výše se v závislosti na čase mění narůstajícím úrokem, jejichž existence byla doložena smlouvami o půjčce a čestným prohlášením členů představenstva, přičemž každý upisovatel je povinen splatit 100 % (slovy: Jedno sto procent) emisního kurzu jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhů tě 30 (slovy: Třicet) kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu, resp. uzavřít dohodu o vzájemném započtení pohledávek podle ust. § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, osvědčení o existenci a řádném vedení účetnictví bude vyhotoveno paní Ing. Jiřin ou Michálkovou, auditorem, č. osvědčení 1437, bytem Praha 3, Habrová 2641/7, ku dni 31.10.2003 a připojeno k návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku; - pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení; - lhůta ke splacení, tj. k uzavření dohody o započtení (splacení emisního kurzu upsaných akcií), počíná běžet prvním dnem následujícím po uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku (k upisu akcií) a činí 30 (slovy: Třicet) kalendářních d nů, - místem k uzavření dohody o započtení pohledávky je sídlo společnosti na adrese Praha 1 - Nové Město, poštovní směrovací číslo 110 00, číslo popisné 621, ulice Štěpánská, orientační číslo 34, stát Česká republika, za přítomnosti předsedy představenstva s polečnosti PEM - INVEST, a.s. a dotčeného akcionáře, - dohoda o započtení bude vyhotovena v 5 (slovy: Pěti) stejnopisech, a to po jednom stejnopise pro akcionáře a pro společnost a po dvou stejnopisech pro obchodní rejstřík, - dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; - ve smyslu ust. § 173 odst. 3 obchodního zákoníku nahrazuje toto usnesení valné hromady rozhodnutí o změně stanov společnosti; - valná hromada ukládá představenstvu společnosti podat do 30 (slovy: Třiceti) dnů od přijetí tohoto usnesení návrh na jeho zápis do obchodního rejstříku a posléze řádně a včas splnit svou povinnost dle ust. 206 obchodního zákoníku. 30.12.2003 - 4.5.2006

Aktuální kontaktní údaje PEM - INVEST, a.s.

Kapitál PEM - INVEST, a.s.

zakladni jmění 462 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.7.2009
zakladni jmění 352 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.5.2006 - 9.7.2009
zakladni jmění 92 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.1.2004 - 4.5.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.8.2002 - 28.1.2004

Akcie PEM - INVEST, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie kusové na jméno 0 Kč 1 16.6.2014
Akcie na majitele 40 000 000 Kč 2 9.7.2009 - 16.6.2014
Akcie na majitele 30 000 000 Kč 1 9.7.2009 - 16.6.2014
Kmenové akcie na majitele 50 000 000 Kč 4 4.5.2006 - 16.6.2014
Kmenové akcie na majitele 10 000 000 Kč 14 4.5.2006 - 16.6.2014
Akcie na majitele 10 000 000 Kč 8 28.1.2004 - 4.5.2006
Akcie na majitele 5 000 000 Kč 2 28.1.2004 - 16.6.2014
Akcie na majitele 100 000 Kč 20 7.8.2002 - 16.6.2014

Sídlo PEM - INVEST, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jánský vršek 323/13 , Praha 118 00 30.11.2016
Adresa Tyršova 1020 , Kladno 272 01 24.3.2010 - 30.11.2016
Adresa T.G.Masaryka 550 , 272 01 Kladno Česká republika
17.8.2005 - 24.3.2010
Adresa Štěpánská 621/34 , Praha 110 00 7.8.2002 - 17.8.2005

Předmět podnikání PEM - INVEST, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 16.6.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 8.7.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 29.6.2005 - 8.7.2009
činnost technických poradců v oblasti hornictví a činnostech prováděných hornickým způsobem 29.6.2005 - 8.7.2009
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících jejich řádný provoz 7.8.2002 - 16.6.2014

vedení firmy PEM - INVEST, a.s.

Statutární orgán PEM - INVEST, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. 16.6.2014
Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. 19.3.2008 - 16.6.2014
Jménem společnosti jedná jako statutární orgán jediný člen představenstva. 14.3.2006 - 19.3.2008
Jménem společnosti jedná jako statutární orgán představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni navenek jednat a podepisovat vždy nejméně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že vždy nejméně dva členové představenstva připojí k vyznačené obchodní firmě svůj podpis. 7.8.2002 - 14.3.2006
předseda představenstva Ing. Eva Trotter 16.6.2014
Vznik členství 6.6.2014
Vznik funkce 6.6.2014
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
Člen představenstva: Ing. Viktor Koláček 7.8.2002 - 19.12.2002
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
Člen představenstva: Ing. Věra Koláčková 7.8.2002 - 19.12.2002
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
Člen představenstva: JUDr. Rostislav Doleček 7.8.2002 - 19.8.2004
Zánik členství 15.6.2004
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: Leopoldova 667/11 , Praha 149 00
předseda představenstva: Ing. Viktor Koláček 19.12.2002 - 14.3.2006
Zánik funkce 9.3.2006
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
místopředseda představenstva: Ing. Věra Koláčková 19.12.2002 - 14.3.2006
Zánik funkce 9.3.2006
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Eva Trotterová 19.8.2004 - 29.9.2006
Vznik členství 15.6.2004
Vznik funkce 15.6.2004
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Eva Trotter 29.9.2006 - 17.6.2013
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 19.3.2013
Vznik funkce 15.6.2004
Zánik funkce 19.3.2013
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Marek Sosna 19.3.2008 - 17.6.2013
Vznik členství 8.2.2008
Zánik členství 19.3.2013
Adresa: Lesní 813 , Orlová 735 14
člen představenstva Marek Sosna 17.6.2013 - 12.3.2014
Vznik členství 20.3.2013
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Lesní 813 , Orlová 735 14
člen představenstva Eva Trotter 17.6.2013 - 16.6.2014
Vznik členství 20.3.2013
Zánik členství 6.6.2014
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00

Dozorčí rada PEM - INVEST, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petra Mirová 16.6.2014
Vznik členství 6.6.2014
Adresa: Ostravská 1435 , Petřvald 735 41
člen dozorčí rady Martina Tichá 16.6.2014
Vznik členství 6.6.2014
Adresa: Schmittenweg 24 , Zell am See Rakouská republika
člen dozorčí rady Drahoslav Tichý 16.6.2014
Vznik členství 6.6.2014
Adresa: Schmittenweg 24 , Zell am See Rakouská republika
Člen Martina Koláčková 7.8.2002 - 19.12.2002
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
člen Ing. Eva Trotterová 7.8.2002 - 19.8.2004
Zánik členství 15.6.2004
Zánik funkce 15.6.2004
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
Člen JUDr. Jolana Dolečková 7.8.2002 - 7.10.2005
Zánik členství 22.6.2005
Zánik funkce 22.6.2005
Adresa: Leopoldova 667/11 , Praha 149 00
Člen Martina Tichá 19.12.2002 - 22.7.2013
Zánik členství 19.3.2013
Zánik funkce 19.3.2013
Adresa: Maiselova 41/21 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Drahoslav Tichý 19.8.2004 - 22.7.2013
Vznik členství 15.6.2004
Zánik členství 19.3.2013
Vznik funkce 15.6.2004
Zánik funkce 19.3.2013
Adresa: Bělehradská 2213 , Kladno 272 01
člen dozorčí rady Petra Pataki 7.10.2005 - 16.6.2014
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 6.6.2014
Vznik funkce 23.6.2005
Zánik funkce 6.6.2014
Adresa: Ostravská 1435 , Petřvald 735 41
Člen dozorčí rady Martina Tichá 22.7.2013 - 16.6.2014
Vznik členství 20.3.2013
Zánik členství 6.6.2014
Vznik funkce 20.3.2013
Zánik funkce 6.6.2014
Adresa: Schmittenweg 24 , 5700 Zell am See Rakouská republika
Člen dozorčí rady Drahoslav Tichý 22.7.2013 - 16.6.2014
Vznik členství 20.3.2013
Zánik členství 6.6.2014
Vznik funkce 20.3.2013
Zánik funkce 6.6.2014
Adresa: Schmittenweg 24 , 5700 Zell am See Rakouská republika

Sbírka Listin PEM - INVEST, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7706/SL 53 výroční zpráva [2014], zpráva auditora +zpráva o vztazích za r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 6.11.2015 19.11.2015 12
B 7706/SL 52 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 6.11.2015 19.11.2015 12
B 7706/SL 50 notářský zápis NZ 557/2014 Městský soud v Praze 6.6.2014 11.6.2014 8.7.2014 19
B 7706/SL 49 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 6.2.2014 3.3.2014 17.3.2014 4
B 7706/SL 48 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 21.8.2013 11.9.2013 28
B 7706/SL 47 výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2011 21.8.2013 11.9.2013 16
B 7706/SL 46 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 20.3.2013 18.7.2013 16.8.2013 6
B 7706/SL 45 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 19.3.2013 18.7.2013 16.8.2013 6
B 7706/SL 44 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 20.3.2013 17.6.2013 26.6.2013 6
B 7706/SL 43 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 2.5.2013 24.4.2013 26.6.2013 7
B 7706/SL 42 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.8.2012 12.9.2012 12
B 7706/SL 41 výroční zpráva za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 4.8.2011 11.8.2011 5
B 7706/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 10.8.2011 20
B 7706/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 5.8.2011 10.8.2011 28
B 7706/SL 38 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 27.12.2010 30.12.2010 12
B 7706/SL 37 notářský zápis NZ 176/2010 Městský soud v Praze 19.3.2010 30.3.2010 8.4.2010 28
B 7706/SL 36 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 23.11.2009 25.11.2009 12
B 7706/SL 35 notářský zápis -NZ244/09 Městský soud v Praze 14.4.2009 13.5.2009 26
B 7706/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.10.2008 30.10.2008 16
B 7706/SL 33 účetní závěrka, zpráva auditora r. 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.10.2008 30.10.2008 22
B 7706/SL 32 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.2.2008 30.5.2008 2.6.2008 20
B 7706/SL 31 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 8.2.2008 30.4.2008 7
B 7706/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 9.10.2007 11.10.2007 16
B 7706/SL 29 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 10.8.2006 6.9.2006 6.9.2006 6
B 7706/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 6.9.2006 6.9.2006 25
B 7706/SL 27 ostatní -sml.o úpisu akcií Městský soud v Praze 10.3.2006 24.4.2006 0
B 7706/SL 26 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.4.2006 24.4.2006 0
B 7706/SL 25 notářský zápis -NZ102/06+přílohy Městský soud v Praze 9.3.2006 11.4.2006 0
B 7706/SL 24 ostatní -čest.prohl. Městský soud v Praze 30.9.2005 2.11.2005 0
B 7706/SL 23 ostatní -záp.z VH Městský soud v Praze 22.6.2005 2.11.2005 0
B 7706/SL 20 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. +VH Městský soud v Praze 31.12.2004 17.8.2005 29.8.2005 0
B 7706/SL 22 stanovy společnosti úplné znění Městský soud v Praze 22.6.2005 17.8.2005 0
B 7706/SL 21 notářský zápis NZ 368/205-rozhodnutí VH Městský soud v Praze 22.6.2005 17.8.2005 0
B 7706/SL 19 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2005 1.7.2005 0
B 7706/SL 18 notářský zápis -NZ191/05 Městský soud v Praze 18.3.2005 1.7.2005 0
B 7706/SL 17 stanovy společnosti z 29.9.2004 Městský soud v Praze 12.11.2004 19.11.2004 0
B 7706/SL 16 notářský zápis -NZ264/04+přílohy Městský soud v Praze 15.6.2004 6.9.2004 0
B 7706/SL 15 podpisové vzory +čest.prohlášení-2x Městský soud v Praze 6.9.2004 0
B 7706/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+o vztazích+/r.02/ Městský soud v Praze 31.12.2003 6.9.2004 0
B 7706/SL 9 notářský zápis -NZ037/03 Městský soud v Praze 31.10.2003 4.2.2004 0
B 7706/SL 13 notářský zápis -NZ044/03 Městský soud v Praze 21.11.2003 4.2.2004 0
B 7706/SL 12 ostatní -dohoda o započtení Městský soud v Praze 24.11.2003 4.2.2004 0
B 7706/SL 11 ostatní -zpr.auditora/nesplac.závazky/ Městský soud v Praze 10.11.2003 4.2.2004 0
B 7706/SL 10 ostatní sml.o půjčce-4x+čest.prohlášen Městský soud v Praze 4.2.2004 0
B 7706/SL 8 ostatní zápis voleb členů.DR Městský soud v Praze 31.10.2003 3.12.2003 0
B 7706/SL 7 ostatní zápis z m.VH Městský soud v Praze 31.10.2003 24.11.2003 3.12.2003 0
B 7706/SL 6 výroční zpráva +audit r.2002 Městský soud v Praze 25.6.2003 8.7.2003 0
B 7706/SL 5 ostatní -zápis o VH Městský soud v Praze 19.6.2003 25.6.2003 8.7.2003 0
B 7706/SL 4 ostatní -zápis z jednání představenstv Městský soud v Praze 1.4.2003 15.4.2003 30.4.2003 0
B 7706/SL 3 ostatní -zápis z jednání představenstv Městský soud v Praze 16.9.2002 15.4.2003 30.4.2003 0
B 7706/SL 2 ostatní -zápis z jednání představenstv Městský soud v Praze 28.8.2002 15.4.2003 30.4.2003 0
B 7706/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory +čest.prohlášení 6x Městský soud v Praze 4.3.2002 25.9.2002 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PEM - INVEST, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26704293
Jméno PEM - INVEST, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 9.5.2005
Celkový počet živností: 3
Aktivních živností: 1

Sídlo PEM - INVEST, a.s.

Živnosti a provozovny PEM - INVEST, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.5.2005
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykovo nám. 6/5, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1003628044
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Zahájení provozování 2.1.2007

Živnost č. 2 Činnost technických poradců v oblasti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.5.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PEM - INVEST, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Eva Trotter

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PEM - INVEST, a.s.

IČO: 26704293
Firma: PEM - INVEST, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 7.8.2002

Sídlo PEM - INVEST, a.s.

Sídlo: Jánský vršek 323/13, Praha 118 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
tracking image