Firma PBS ENERGO, a.s. IČO 27678741


PBS ENERGO, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PBS ENERGO, a.s. (27678741) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Vlkovská 279, Velká Bíteš 595 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2006 a je stále aktivní. PBS ENERGO, a.s. má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o PBS ENERGO, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PBS ENERGO, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PBS ENERGO, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PBS ENERGO, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PBS ENERGO, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 4590
IČO (identifikační číslo osoby) 27678741
Jméno PBS ENERGO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.3.2006
Valná hromada společnosti PBS ENERGO, a.s. konaná dne 11.01.2018 částečně revokuje své rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 57.000.000,-- Kč ze dne 18.12.2017 a to tak, že část tohoto rozhodnutí za 8. se ruší a nově zní: 8. Celý emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen takto: -- částku 27.930.000,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set třicet tisíc korun českých) uhradí PBS GROUP, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., a to: z titulu nevyplacených dividend ve výši 980.000,-- Kč, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 15.03.2017 ve výši 10.000.000,-- Kč, která byla na PBS GROUP, a.s. postoupena dne 20.06.2017, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 31.08.2017 ve výši 16.950.000,-- Kč, která byla na PBS GROUP, a.s. postoupena dne 12.12.2017, proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu, -- částku 29.070.000,- Kč (slovy dvacet devět milionů sedmdesát tisíc korun českých) uhradí První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., a to: z titulu nevyplacených dividend ve výši 1.020.000,-- Kč, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 15.03.2017 ve výši 15.000.000,- Kč, z titulu Smlouvy o zápůjčce ze dne 13.07.2017 ve výši 13.050.000,-- Kč, proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu. 12.1.2018 - 30.1.2018
Valná hromada rozhodla o uložení povinnosti představenstvu společnosti zveřejnit rozhodnutí o přeměně akcií společnosti na zaknihované cenné papíry a uveřejnit toto rozhodnutí na webových stránkách společnosti. 1. Valná hromada společnosti PBS ENERGO, a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 72.000.000,--Kč (slovy: sedmdesát dva milionů korun českých) o částku ve výši 57.000.000,-- Kč (slovy: padesát sedm milionů korun českých) s tím , že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálku a nové akcie budou upisovány peněžitým vkladem. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) o celkovém počtu 5700 (slovy: pět tisíc sedm set) kusů. 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: obchodní společnosti PBS GROUP, a.s. se sídlem Praha 1 - Nové Město, Krakovská 583/9, PSČ 110 00, IČO 61057801, - 2793 (slovy: dva tisíce sedm set devadesát tři) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- K č (slovy: deset tisíc korun českých), a obchodní společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. se sídlem Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš, IČO 00176109, - 2907 (slovy: dva tisíce devět set sedm) kusů nových kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- - Kč (slovy: deset tisíc korun českých). 4. Akcie společnosti PBS ENERGO, a.s.. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti na adrese Vlkovská 279, 595 01 Velká Bíteš. 5. Upsání nových akcií společností PBS GROUP, a.s. bude provedeno ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dnešního dne, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na odkládací podmínku, kterou je podání náv rhu na zápis o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a na rozvazovací podmínku jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle 479 zákona o obchodních korporacích, do pěti (5) dnů ode dnešního rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu spole čnosti do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurs upisovaných kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých), bude roven jmenovité hodnotě a činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii. 8. Celý emisní kurs upsaných akcií bude splacen tak, že část emisního kursu akcií - - částku 10.980.000,- Kč (slovy: deset milionů devět set osmdesát tisíc korun českých) uhradí PBS GROUP, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., z titulu nevyplacených dividend ve výši 980.000,-- Kč, a své peněžité pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 20.06.201 7 ve výši 10.000.000,-- Kč, proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu, - částku 29.070.000,- Kč (slovy dvacet devět milionů sedmdesát tisíc korun českých) uhradí První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od úpisu akcií, započtením své peněžité pohledávky vůči společnosti PBS ENERGO, a.s., z titulu nevyplacených dividend ve výši 1.020.000,-- Kč, své peněžité pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 15.03.20 17 ve výši 15.000.000,- Kč, a své peněžité pohledávky z titulu Smlouvy o půjčce ze dne 13.07.2017 ve výši 13.050.000,-- Kč proti pohledávce, kterou má společnost PBS ENERGO, a.s., a.s. za tímto předem určeným zájemcem z titulu nároku na splacení emisního kursu akcií vydaných v souvislosti se zvýšením jejího základního kapitálu, a zbylou část emisního kursu akcií - částku 16.950.000,- Kč (slovy: šestnáct milionů devět set padesát tisíc korun českých) uhradí předem určený zájemce PBS GROUP ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) let od úpisu akcií, a to na účet č. 43-8049190227/0100 ved ený u Komerční banky, a.s. 9. Pravidla pro postup o uzavření smlouvy o započtení: dohoda o započtení pohledávky mezi společností PBS ENERGO, a.s. a předem určeným zájemcem, bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Lhůta pro přijetí návrhu dohody o započtení pohledávky činí 30 (s lovy: třicet) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 10. Valná hromada společnosti PBS ENERGO, a.s. schvaluje znění dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností. 11. Hodnota pohledávek pro započtení je určena reálnou hodnotou těchto pohledávek vykázanou v účetní závěrce za předchozí účetní období před rozhodnutím valné hromady o tomto vkladu, ověřenou auditorem s výrokem bez výhrad, předloženou společností. 18.12.2017 - 30.1.2018
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 1.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.7.2014 - 4.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 1.7.2014 - 4.11.2014
akciová společnost se řídí stanovami přijatými na řádné valné hromadě akciové společnosti dne 24.6.2010. 9.7.2010 - 25.7.2014
Akciová společnost se řídí stanovami přijatými na řádné valné hromadě akciové společnosti dne 25.6.2009 1.7.2009 - 25.7.2014
Valná hromada společnosti PBS ENERGO, a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu nepeněžitými vklady takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát milionů korun českých) z částky 2.000.000,- Kč na konečnou částku 72.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto r ozhodnutím. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových 7000 (slovy: sedm tisíc) kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nově upsané ak cie nebudou kótované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemc ům, a to: - obchodní společnosti První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 12, IČ 001 76 109 - 3570 (slovy: tři tisíce pět set sedmdesát) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. - obchodní společnosti ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. se sídlem Praha 9, Klečákova 1947, PSČ 190 02, IČ 261 31 226 - 3430 (slovy: tři tisíce čtyři sta třicet) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, uzavřené mezi obchodní společností PBS ENERGO, a.s. a společností První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. a ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5. Obchodního zákoníku , uzavřené mezi společností PBS ENERGO, a.s. a společností ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží obchodní společnost PBS ENERGO, a.s. předem určeným zájemcům ve lhůtě do patnácti dnů ode dne, kdy bude rejstříkovým soudem toto rozhodn utí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Lhůta pro upisování nových akcií činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti PBS ENERGO, a.s ., Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 01 s tím, že upsání je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla obchodní společnosti PBS ENERGO, a.s. Akcie, které upíší předem určení zájemci, budou splaceny nepeněžitými vklady, a to: - obchodní společnost První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. se sídlem Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 12, IČ 001 76 109 splatí emisní kurz upsaných akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je know-how radiálních a axiálních turbin a jejich částí . Tento nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Filipa č. 538/06 ze dne 05.09.2006 na částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých), přičemž za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydán o 3570 (slovy: tři tisíce pět set sedmdesát) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. - obchodní společnost ČKD NOVÉ ENERGO, a.s. se sídlem Praha 9, Klečákova 1947, PSČ 190 02, IČ 261 31 226 splatí emisní kurz upsaných akcií nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je know-how šroubových a rootsových kompresorů. Tento nepeněžitý vklad byl ocen ěn znaleckým posudkem znalce Ing. Václava Filipa č. 538/06 ze dne 05.09.2006 na částku 34.300.000,- Kč (slovy: třicet čtyři milionů tři sta tisíc korun českých), přičemž za tento nepeněžitý vklad bude jako protiplnění vydáno 3430 (slovy: tři tisíce čtyři sta třicet) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů na nově upsané akcie činí jeden měsíc ode dne úpisu těchto akcií a splacení bude provedeno uzavřením písemné smlouvy o vkladu a předáním dokumentace, v níž je zachyceno know-how. Místem pro splacení nepeněžitých vkla dů je sídlo obchodní společnosti PBS ENERGO, a.s., Velká Bíteš, Vlkovská 279, PSČ 595 01. 20.2.2008 - 24.5.2008

Aktuální kontaktní údaje PBS ENERGO, a.s.

Kapitál PBS ENERGO, a.s.

zakladni jmění 129 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.1.2018
zakladni jmění 72 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.5.2008 - 30.1.2018
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.3.2006 - 24.5.2008

Akcie PBS ENERGO, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 12 900 30.1.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 200 18.12.2017 - 30.1.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 200 4.3.2013 - 18.12.2017
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 7 200 24.5.2008 - 4.3.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 8.3.2006 - 24.5.2008

Sídlo PBS ENERGO, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Vlkovská 279 , Velká Bíteš 595 01 24.5.2017
Adresa Vlkovská 279 , Velká Bíteš 595 01 1.7.2014 - 24.5.2017
Adresa Vlkovská 279 , Velká Bíteš 595 01 8.3.2006 - 1.7.2014

Předmět podnikání PBS ENERGO, a.s.

Platnost údajů od - do
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 1.7.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 6.5.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6.5.2009
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.6.2007 - 6.5.2009
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky 19.6.2007 - 6.5.2009
projektování elektrických zařízení 19.6.2007 - 6.5.2009
velkoobchod 8.3.2006 - 6.5.2009
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie 8.3.2006 - 6.5.2009
zprostředkování obchodu a služeb 8.3.2006 - 6.5.2009
testování, měření, analýzy a kontroly 8.3.2006 - 6.5.2009

vedení firmy PBS ENERGO, a.s.

Statutární orgán PBS ENERGO, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost navenek jedná představenstvo, a to společně nejméně dva členové představenstva. 14.8.2015
Způsob jednání: Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva bez ohledu na funkce, které v představenstvu zastávají. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis vždy dva členové představenstva. 8.3.2006 - 14.8.2015
Předseda představenstva Ondřej Košťál 13.9.2017
Vznik členství 29.6.2017
Vznik funkce 19.7.2017
Adresa: Mezihorská 1548/49 , Praha 143 00
Člen představenstva Ing. Filip Kadeřábek 13.9.2017
Vznik členství 29.6.2017
Adresa: Vackova 1352/51 , Brno 612 00
Místopředseda představenstva Jiří Crha 19.11.2018
Vznik členství 29.8.2018
Vznik funkce 26.9.2018
Adresa: U Stadionu 574 , Velká Bíteš 595 01
Člen představenstva Ing. Karel Jelínek 26.3.2019
Vznik členství 11.2.2019
Vznik funkce 11.2.2019
Adresa: Jihlavská 684 , Velká Bíteš 595 01
Člen představenstva Ing. Martin Uhlíř 26.3.2019
Vznik členství 11.2.2019
Vznik funkce 11.2.2019
Adresa: Jihlavská 704 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Vlastimil Ouřada 8.3.2006 - 1.7.2008
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 22.5.2008
Vznik funkce 8.3.2006
Zánik funkce 22.5.2008
Adresa: Rybova 888 , Šestajovice 250 92
člen představenstva Ing. Jan Bartošic 8.3.2006 - 1.7.2008
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 22.5.2008
Adresa: Vltavská 212/13 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Milan Macholán 8.3.2006 - 7.5.2009
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 8.3.2009
Adresa: Lánice 327 , Velká Bíteš 595 01
předseda představenstva Ing. František Žák 8.3.2006 - 7.5.2009
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 8.3.2009
Vznik funkce 8.3.2006
Zánik funkce 8.3.2009
Adresa: Družstevní 553 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Ing. Jan Růžička 1.7.2008 - 9.7.2010
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Mikulovská 1202/88 , Plzeň 323 00
místopředseda představenstva Ing. Luboš Lázna MBA 1.7.2008 - 5.8.2011
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 23.6.2011
Vznik funkce 22.5.2008
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: Jana Drdy 501 , Příbram 261 01
předseda představenstva Ing. František Žák 7.5.2009 - 27.1.2012
Vznik členství 29.4.2009
Zánik členství 21.12.2011
Vznik funkce 29.4.2009
Zánik funkce 21.12.2011
Adresa: Družstevní 553 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Ing. Milan Macholán 7.5.2009 - 4.9.2012
Vznik členství 29.4.2009
Zánik členství 29.4.2012
Adresa: Lánice 327 , Velká Bíteš 595 01
místopředseda představenstva Ing. Luboš Lázna MBA 5.8.2011 - 10.10.2012
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 27.9.2012
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 27.9.2012
Adresa: Jana Drdy 501 , Příbram 261 01
člen představenstva Ing. Milan Macholán 4.9.2012 - 10.10.2012
Vznik členství 9.8.2012
Zánik členství 27.9.2012
Adresa: Lánice 327 , Velká Bíteš 595 01
předseda představenstva Ing. Petr Štěpán 27.1.2012 - 10.1.2013
Vznik členství 21.12.2011
Zánik členství 19.12.2012
Vznik funkce 21.12.2011
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: Sídliště 521 , Štěpánov 783 13
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Dvořák 10.10.2012 - 10.1.2013
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 19.12.2012
Vznik funkce 27.9.2012
Zánik funkce 19.12.2012
Adresa: Na Výsluní 654 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Ing. Karel Jelínek 10.10.2012 - 1.7.2014
Vznik členství 27.9.2012
Adresa: U Stadionu 574 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Ing. Karel Jelínek 1.7.2014 - 20.8.2014
Vznik členství 27.9.2012
Adresa: U Stadionu 574 , Velká Bíteš 595 01
předseda představenstva Milan Macholán 10.1.2013 - 14.8.2015
Vznik členství 19.12.2012
Vznik funkce 19.12.2012
Adresa: Lánice 327 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Ing. Karel Jelínek 20.8.2014 - 14.8.2015
Vznik členství 27.9.2012
Adresa: Jihlavská 684 , Velká Bíteš 595 01
místopředseda představenstva Martin Uhlíř 10.1.2013 - 11.7.2016
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 16.12.2015
Vznik funkce 19.12.2012
Zánik funkce 16.12.2015
Adresa: 10 , Dolní Libochová 592 53
člen představenstva Milan Macholán 14.8.2015 - 11.7.2016
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 16.12.2015
Zánik funkce 16.12.2015
Adresa: Lánice 327 , Velká Bíteš 595 01
předseda představenstva Ing. Karel Jelínek 14.8.2015 - 11.7.2016
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 16.12.2015
Vznik funkce 30.7.2015
Zánik funkce 16.12.2015
Adresa: Jihlavská 684 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva František Ambrož 14.8.2015 - 24.5.2017
Vznik členství 30.7.2015
Zánik členství 28.2.2017
Adresa: Jihlavská 650 , Velká Bíteš 595 01
místopředseda představenstva Ing. Martin Uhlíř 11.7.2016 - 6.8.2017
Vznik členství 16.12.2015
Vznik funkce 16.12.2015
Adresa: 10 , Dolní Libochová 592 53
člen představenstva Jiří Crha 14.8.2015 - 13.9.2017
Vznik členství 30.7.2015
Zánik funkce 19.7.2017
Adresa: U Stadionu 574 , Velká Bíteš 595 01
předseda představenstva Ing. Karel Jelínek 11.7.2016 - 13.9.2017
Vznik členství 16.12.2015
Vznik funkce 16.12.2015
Zánik funkce 19.7.2017
Adresa: Jihlavská 684 , Velká Bíteš 595 01
místopředseda představenstva Ing. Martin Uhlíř 6.8.2017 - 13.9.2017
Vznik členství 16.12.2015
Zánik členství 29.6.2017
Vznik funkce 16.12.2015
Zánik funkce 29.6.2017
Adresa: Jihlavská 704 , 595 01 Velká Bíteš Česká republika
Místopředseda představenstva Jiří Crha 13.9.2017 - 19.11.2018
Vznik členství 30.7.2015
Zánik členství 29.8.2018
Vznik funkce 19.7.2017
Zánik funkce 29.8.2018
Adresa: U Stadionu 574 , Velká Bíteš 595 01
člen představenstva Ing. Milan Macholán 11.7.2016 - 26.3.2019
Vznik členství 16.12.2015
Zánik členství 11.2.2019
Zánik funkce 11.2.2019
Adresa: Lánice 327 , Velká Bíteš 595 01
Člen představenstva Ing. Karel Jelínek 13.9.2017 - 26.3.2019
Vznik členství 16.12.2015
Zánik členství 11.2.2019
Zánik funkce 11.2.2019
Adresa: Jihlavská 684 , Velká Bíteš 595 01

Dozorčí rada PBS ENERGO, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miloslav Kafka 18.12.2017
Vznik členství 18.12.2017
Adresa: K Návsi 6 , Tábor 390 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Kádner 26.3.2019
Vznik členství 18.12.2018
Vznik funkce 11.2.2019
Adresa: Bělohorská 208/137 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Mgr. Alexandr Borecký 1.7.2019
Vznik členství 24.4.2019
Adresa: Na Žvahově 400/26 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Ing. Robert Mariánek 8.3.2006 - 19.6.2007
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 8.3.2007
Vznik funkce 8.3.2006
Zánik funkce 8.3.2007
Adresa: Modrá 1977/2 , Praha 155 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Jirků 8.3.2006 - 19.6.2007
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 8.3.2007
Vznik funkce 8.3.2006
Zánik funkce 8.3.2007
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, A. Baumgartner str. 44/A2/094, 1230
člen dozorčí rady Ing. Karel Galuška CSc. 8.3.2006 - 19.6.2007
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 8.3.2007
Adresa: Jablonecká 702/18 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Josef Pelák 8.3.2006 - 19.6.2007
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 8.3.2007
Adresa: Příkrá 289/2 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Dostál 8.3.2006 - 19.6.2007
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 8.3.2007
Adresa: Bílá 516/23 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady Ing. Gabriela Hrachovinová 8.3.2006 - 19.6.2007
Vznik členství 8.3.2006
Zánik členství 8.3.2007
Adresa: náměstí Republiky 799/29 , Brno 614 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Jirků 27.4.2007 - 19.6.2007
Vznik členství 27.4.2007
Vznik funkce 27.4.2007
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, A. Baumgartner str. 44/A2/094, 1230
předseda dozorčí rady Ing. Robert Mariánek 19.6.2007 - 1.7.2008
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 22.5.2008
Vznik funkce 27.4.2007
Zánik funkce 22.5.2008
Adresa: Modrá 1977/2 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Galuška CSc. 19.6.2007 - 1.7.2008
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 22.5.2008
Adresa: Jablonecká 702/18 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Josef Pelák 19.6.2007 - 1.7.2008
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 22.5.2008
Adresa: Příkrá 289/2 , Praha 147 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Dostál 19.6.2007 - 1.7.2009
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: Bílá 516/23 , Říčany 251 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Jirku 27.4.2007 - 9.7.2010
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 24.6.2010
Vznik funkce 27.4.2007
Zánik funkce 24.6.2010
Adresa: Rakouská republika
Vídeň, A. Baumgartner str. 44/A2/094, 1230
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Dvořák 19.6.2007 - 9.7.2010
Vznik členství 27.4.2007
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: U Stadionu 278 , Velká Bíteš 595 01
člen dozorčí rady Ing. Ivan Malý 1.7.2008 - 9.7.2010
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 26.4.2010
Adresa: Kamenná 1240/8 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Ing. Jana Faifrová 1.7.2008 - 9.7.2010
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 24.6.2010
Adresa: Bryksova 947/21 , Praha 198 00
předseda dozorčí rady Mgr. Jaroslava Raisová 1.7.2008 - 5.8.2011
Vznik členství 22.5.2008
Zánik členství 23.6.2011
Vznik funkce 22.5.2008
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: Kotíkovská 1267/73 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Uhlíř 1.7.2009 - 5.8.2011
Vznik členství 25.6.2009
Adresa: 29 , Rozseč 594 51
člen dozorčí rady Ing. Martin Uhlíř 5.8.2011 - 4.9.2012
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 25.6.2012
Adresa: 10 , 592 53 Dolní Libochová Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jan Růžička 9.7.2010 - 10.10.2012
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 27.9.2012
Adresa: Mikulovská 1202/88 , Plzeň 323 00
předseda dozorčí rady Mgr. Jaroslava Raisová 5.8.2011 - 10.10.2012
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 27.9.2012
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 27.9.2012
Adresa: Kotíkovská 1267/73 , Plzeň 323 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Uhlíř 4.9.2012 - 10.1.2013
Vznik členství 9.8.2012
Zánik členství 19.12.2012
Adresa: 10 , Dolní Libochová 592 53
člen dozorčí rady Ing. Milan Macholán 10.10.2012 - 10.1.2013
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 19.12.2012
Adresa: Lánice 327 , Velká Bíteš 595 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Kádner 10.10.2012 - 1.7.2014
Vznik členství 27.9.2012
Vznik funkce 27.9.2012
Adresa: Patočkova 1239/75 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Jaromír Dvořák 10.1.2013 - 4.11.2014
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 30.10.2014
Adresa: Na Výsluní 654 , Velká Bíteš 595 01
člen dozorčí rady František Hladík 10.1.2013 - 11.7.2016
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 16.12.2015
Zánik funkce 16.12.2015
Adresa: 159 , Křoví 594 54
předseda dozorčí rady Ing. Petr Kádner 1.7.2014 - 11.7.2016
Vznik členství 27.9.2012
Zánik členství 16.12.2015
Vznik funkce 27.9.2012
Zánik funkce 16.12.2015
Adresa: Bělohorská 208/137 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Koutský 4.11.2014 - 18.12.2017
Vznik členství 30.10.2014
Zánik členství 18.12.2017
Adresa: Domanovická 2479 , Praha 190 16
člen dozorčí rady František Hladík 11.7.2016 - 19.11.2018
Vznik členství 16.12.2015
Zánik členství 25.9.2018
Adresa: 159 , Křoví 594 54
předseda dozorčí rady Ing. Petr Kádner 11.7.2016 - 26.3.2019
Vznik členství 16.12.2015
Zánik členství 18.12.2018
Vznik funkce 16.12.2015
Zánik funkce 18.12.2018
Adresa: Bělohorská 208/137 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Wdowyczyn MBA 19.11.2018 - 1.7.2019
Vznik členství 25.9.2018
Zánik členství 28.2.2019
Zánik funkce 28.2.2019
Adresa: Hořelická 1305/59 , Rudná 252 19

Sbírka Listin PBS ENERGO, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 4590/SL 44 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 30.7.2015 14.8.2015 28.8.2015 2
B 4590/SL 43 notářský zápis [NZ 833/2015] Krajský soud v Brně 5.8.2015 14.8.2015 2
B 4590/SL 42 notářský zápis [NZ 815/2015] Krajský soud v Brně 30.7.2015 14.8.2015 14
B 4590/SL 41 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 3.7.2015 9.7.2015 35
B 4590/SL 40 ostatní zápis z jednání VH Krajský soud v Brně 30.10.2014 31.10.2014 7.11.2014 5
B 4590/SL 39 notářský zápis stanovy, NZ 1075/2014 Krajský soud v Brně 24.6.2014 30.6.2014 29.7.2014 14
B 4590/SL 38 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 30.4.2014 3.7.2014 24.7.2014 34
B 4590/SL 37 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 9.4.2013 24.7.2013 7.8.2013 34
B 4590/SL 36 notářský zápis rozhodnutí mimořádné VH, NZ 311/2013 Krajský soud v Brně 1.3.2013 1.3.2013 6.3.2013 6
B 4590/SL 35 ostatní zápis z jednání mimořádné VH Krajský soud v Brně 19.12.2012 20.12.2012 23.1.2013 9
B 4590/SL 34 ostatní zápis z průběhu mimořádného zasedání představenstva Krajský soud v Brně 19.12.2012 20.12.2012 23.1.2013 4
B 4590/SL 33 ostatní -prot.č.65/12 z mim.zas.doz.r. Krajský soud v Brně 27.9.2012 11.10.2012 2
B 4590/SL 32 ostatní - prot.č.64/12 ze zas.předst. Krajský soud v Brně 27.9.2012 11.10.2012 5
B 4590/SL 31 notářský zápis - usnesení mimoř.VH,NZ 1279/12 Krajský soud v Brně 27.9.2012 11.10.2012 6
B 4590/SL 30 ostatní - zápis z jed.VH Krajský soud v Brně 9.8.2012 6.9.2012 3
B 4590/SL 29 ostatní - vypořádání HV Krajský soud v Brně 7.7.2012 5.9.2012 1
B 4590/SL 28 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 31.3.2012 5.9.2012 30
B 4590/SL 27 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 28.4.2011 7.9.2011 36
B 4590/SL 26 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 6.4.2010 3.9.2010 36
B 4590/SL 25 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.6.2010 22.7.2010 9
B 4590/SL 24 notářský zápis - rozh. VH, NZ 713/10 Krajský soud v Brně 24.6.2010 22.7.2010 6
B 4590/SL 23 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 13.7.2009 17.7.2009 10
B 4590/SL 22 notářský zápis - rozh. VH, NZ 717/09 Krajský soud v Brně 25.5.2009 17.7.2009 5
B 4590/SL 21 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.4.2009 13.7.2009 36
B 4590/SL 20 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 4.5.2009 22.5.2009 2
B 4590/SL 19 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 29.4.2009 22.5.2009 3
B 4590/SL 18 ostatní -záp. ze zas. předst. Krajský soud v Brně 29.4.2009 22.5.2009 2
B 4590/SL 17 ostatní - zápis představenstva Krajský soud v Brně 22.5.2008 21.7.2008 2
B 4590/SL 16 ostatní - zápis doz. rady Krajský soud v Brně 26.6.2008 21.7.2008 2
B 4590/SL 15 ostatní . zápis VH Krajský soud v Brně 22.5.2008 21.7.2008 5
B 4590/SL 14 podpisové vzory Krajský soud v Brně 22.5.2008 10.7.2008 2
B 4590/SL 13 výroční zpráva -2007 Krajský soud v Brně 28.3.2008 10.7.2008 26
B 4590/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 6.6.2008 10
B 4590/SL 11 notářský zápis -NZ 75/2008-rozh. mim. VH Krajský soud v Brně 24.1.2008 25.2.2008 20
B 4590/SL 10 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 28.3.2007 19.9.2007 28
B 4590/SL 9 ostatní -zápis z jed. řádné VH Krajský soud v Brně 27.4.2007 26.6.2007 43
B 4590/SL 8 ostatní -ČP čl. DR Krajský soud v Brně 27.4.2007 26.6.2007 9
B 4590/SL 7 ostatní -zápis ze zas.DR Krajský soud v Brně 27.4.2007 26.6.2007 2
B 4590/SL 6 ostatní -zápis ze zas. doz. rady2/06 Krajský soud v Brně 19.1.2006 13.3.2006 1
B 4590/SL 5 ostatní -zápis ze zas. doz. rady 1/06 Krajský soud v Brně 19.1.2006 13.3.2006 1
B 4590/SL 4 ostatní -zápis ze zas.předst 3/06 Krajský soud v Brně 19.1.2006 13.3.2006 1
B 4590/SL 3 ostatní -zápis ze zas. předst.2/06 Krajský soud v Brně 19.1.2006 13.3.2006 1
B 4590/SL 2 ostatní zápis ze zas. pžedst. 1/06 Krajský soud v Brně 19.1.2006 13.3.2006 1
B 4590/SL 1 notářský zápis -NZ 35/2006-zakl. smlouva Krajský soud v Brně 19.1.2006 13.3.2006 21

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PBS ENERGO, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27678741
Jméno PBS ENERGO, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Velké Meziříčí
Vznik první živnosti: 8.3.2006
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 3

Sídlo PBS ENERGO, a.s.

Živnosti a provozovny PBS ENERGO, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

 • Projektování elektrických zařízení

 • Velkoobchod

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky...

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.3.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Vlkovská 279, Velká Bíteš 595 01
Identifikační číslo provozovny 1006435590
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

 • Projektování elektrických zařízení

 • Velkoobchod

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky...

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 8.3.2006

Živnost č. 2 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.4.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Vlkovská 279, Velká Bíteš 595 01
Identifikační číslo provozovny 1006435590
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.4.2006

Živnost č. 3 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.12.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Vlkovská 279, Velká Bíteš 595 01
Identifikační číslo provozovny 1006435590
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.12.2007

Živnost č. 4 Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.3.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky...

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.4.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PBS ENERGO, a.s.

Člen statutárního orgánu Ondřej Košťál
Člen statutárního orgánu Ing. Filip Kadeřábek
Člen statutárního orgánu Ing. Karel Jelínek
Člen statutárního orgánu Jiří Crha
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Uhlíř

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PBS ENERGO, a.s.

IČO: 27678741
Firma: PBS ENERGO, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Žďár nad Sázavou
Základní územní jednotka: Velká Bíteš
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.3.2006

Sídlo PBS ENERGO, a.s.

Sídlo: Vlkovská 279, Velká Bíteš 595 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
Výroba ostatních elektrických zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image