Firma PATRIA Kobylí, a.s. IČO 25532359


PATRIA Kobylí, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PATRIA Kobylí, a.s. (25532359) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 716, Kobylí 691 10. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 1998 a je stále aktivní. PATRIA Kobylí, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o PATRIA Kobylí, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PATRIA Kobylí, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PATRIA Kobylí, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PATRIA Kobylí, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PATRIA Kobylí, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 2658
IČO (identifikační číslo osoby) 25532359
Jméno PATRIA Kobylí, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.6.1998
Akciová společnost se řídí stanovami ve znění schváleném valnou hromadou 28.5.2015. 25.6.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 9.7.2014
Akciová společnost se řídí stanovami ve znění schváleném valnou hromadou 17.06.2014. 9.7.2014 - 25.6.2015
Akciová společnost se řídí stanovami ve znění schváleném valnou hromadou 03.06.2010. 20.8.2010 - 9.7.2014
Akciová společnost se řídí stanovami ve znění schváleném valnou hromadou 28.6.2007. 31.7.2007 - 20.8.2010
Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 22.06.2006. 26.9.2006 - 31.7.2007
Společnost předložila stanovy v novém znění schválené valnou hromadou 22.4.1999. 2.6.1999 - 26.9.2006
Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění společnosti 2.11.1998 - 10.12.1998
Schvaluje se návrh na zvýšení zapisovaného základního jmění společnosti takto: 2.11.1998 - 10.12.1998
A. Dosavadní základní jmění ve výši 1.000.000,-Kč se zvyšuje nejméně o 104.000.000,-Kč přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 2.11.1998 - 10.12.1998
B. Způsob a rozsah tohoto zvýšení Navrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši 1.000.000,-Kč na nejméně 105.000.000,-Kč, tj. nejméně o 104.000.000,-Kč a to upisováním nových akcií. 2.11.1998 - 10.12.1998
C. Navrhovaný druh, podoba a forma akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov. 2.11.1998 - 10.12.1998
D. Jmenovitá hodnota a počet nových akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění vydáním nejméně 104.000 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za kus. 2.11.1998 - 10.12.1998
E. Předmět a navrhované ocenění Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky soudních znalců ing.Pavla Josefíka, č.j. 7344/98 ze dne 25.9.1998 a ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1481-206/98 ze dne 9.9.1998. Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných pře- dem určenými upisovateli - fyzyckými osobami - členy i nečleny Zemědělského družstva Kobylí na Moravě se sídlem v Kobylí, jak jsou jmenovitě uvedeni ve znaleckých posudcích, vůči majetku Zemědělského družstva Kobylí na Moravě se sídlem v Kobylí, IČO: 00 13 42 87. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Oba výše uvedené znalecké posudky jediný akcionář schvaluje. Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst.3 obchodního zákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Kobylí na Moravě se sídlem v Kobylí postoupí akciové společnosti PATRIA Kobylí,a.s.. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem akciové společnosti PATRIA Kobylí,a.s.. Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši při úpisu. Protože ke zvýšení ZZJ dojde úpisem nepeněžitých vkladů, ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu se nepoužije. Dalším předem určeným vkladatelem bude Zemědělské družstvo Kobylí na Moravě se sídlem v Kobylí, IČO 00 13 42 87, které vloží tento svůj hmotný majetek. Veškerý výše uvedený hmotný majetek, o jehož vkladu rozhodla členská schůze Zemědělského družstva Kobylí na Moravě, která se konala 30.9.1998 byl oceněn znaleckým posudkem soudního znalce ing. Zdeňka Maňáka pod č.j. 1472-197/98 ze dne 31.8.1998, a znaleckým posudkem soudního znalce ing. Pavla Josefíka č.j. 72-43/98 ze dne 23.9.1998. Tento majetek byl rovněž oceněn tržními cenami, oba posudky jediný akcionář schvaluje. Zemědělské družstvo Kobylí na Moravě podepíše současně s úpisem i tzv., prohlášení vkladatele" dle ust. § 60, odst.2) obchodního zákoníku. 2.11.1998 - 10.12.1998
F. Navrhovaná výše emisního kursu Emisní kurs se pro vklady fyzických osob navrhuje ve výši 100% nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu /tj. pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva Kobylí na Moravě se sídlem v Kobylí), emisní kurs se pro vklad právnické osoby navrhuje (vzhledem k tržní hodnotě vyčíslené znalcem ing.Josefíkem) ve výši 1,0892 nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (tj. souboru movitých věcí ve vlastnictví Zemědělského družstva Kobylí na Moravě) s tím, že takto vzniklý rozdíl mezi tržní hodnotou vkládaného majetku a počtem upsaných akcií se stane emisním ážiem ve smyslu ust. § 163a obchodního zákoníku. 2.11.1998 - 10.12.1998
G. Hospodářské využití vkladů Hospodářské využití nepeněžitých vkladů do základního jmění společnosti spočívá ve vytvoření možnosti realizovat další převody majetku Zemědělského družstva Kobylí na Moravě se sídlem v Kobylí za postoupené pohledávky na společnost PATRIA Kobylí, a.s. přičemž veškerý majetek, k jehož převodu dojde, může společnost účelně využít k hospodářské činnosti. 2.11.1998 - 10.12.1998
H. Další podmínky upisování Upisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení, kterým bude rohodnutí jediného akcionáře zapsáno do obchodního rejstříku, bude trvat 14 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle společnosti, t.j. Kobylí, Augusty Šebestové 716, okres Břeclav. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele, jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu se nevyžaduje). Úpis může být proveden i tzv. individuálním listem upisovatele, který musí mít stejné náležitosti jako listina upisovatelů. Tento individuální list upisovatele rozešle společnost všem potencionálním akcionářům s bydlištěm mimo bezprostřední okolí sídla společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští, jediný akcionář rozhodl, že o konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo společnosti. Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnými stanovami společnosti. 2.11.1998 - 10.12.1998
Akciová společnost se řídí stanovami, které byly schváleny jediným zakladatelem při založení společnosti dne 28.5.1998. 23.6.1998 - 31.7.2007
K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva /čl.VIII.,odst.7 stanov společnosti ze dne 28.5.1998/. 23.6.1998 - 31.7.2007

Aktuální kontaktní údaje PATRIA Kobylí, a.s.

Kapitál PATRIA Kobylí, a.s.

zakladni jmění 110 414 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.12.1998
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.6.1998 - 10.12.1998

Akcie PATRIA Kobylí, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 3 674 31.7.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 484 31.7.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 719 31.7.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 8 414 2.6.1999 - 31.7.2007
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 7 200 2.6.1999 - 31.7.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 300 2.6.1999 - 31.7.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 110 414 10.12.1998 - 2.6.1999
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 23.6.1998 - 10.12.1998

Sídlo PATRIA Kobylí, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 716 , Kobylí 691 10 22.6.2015
Adresa 716 , Kobylí 691 10 2.1.2013 - 22.6.2015
Adresa 716 , Kobylí 691 10 23.6.1998 - 2.1.2013

Předmět podnikání PATRIA Kobylí, a.s.

Platnost údajů od - do
zemědělská výroba 22.6.2015
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly, nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 22.6.2015
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.6.2015
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.6.2015
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 22.6.2015
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 22.6.2015
poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 22.6.2015
obráběčství 1.4.2009
truhlářství, podlahářství 1.4.2009
zámečnictví, nástrojářství 1.4.2009
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 1.4.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.4.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 1.4.2009 - 22.6.2015
řeznictví a uzenářství 18.7.2008
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. Zaměření zemědělské výroby: rostlinná výroba, živočišná výroba, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. 5.9.2006 - 5.9.2006
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 5.9.2006 - 9.7.2014
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 5.9.2006 - 9.7.2014
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje. Zaměření zemědělské výroby: rostlinná výroba, živočišná výroba, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby, hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely. 5.9.2006 - 22.6.2015
opravy silničních vozidel 10.7.2001
výroba lihovin studenou cestou 10.7.2001 - 5.9.2006
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 10.7.2001 - 5.9.2006
výroba nápojů 10.7.2001 - 1.4.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 10.7.2001 - 1.4.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 10.7.2001 - 1.4.2009
opravy pracovních strojů 10.7.2001 - 1.4.2009
silniční motorová doprava nákladní 17.3.1999 - 1.4.2009
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 10.12.1998 - 1.4.2009
zednictví 2.11.1998
vodoinstalatérství 2.11.1998
hostinská činnost 2.11.1998
koupě zboží za účelem jeho prodeje a prodej 2.11.1998 - 10.7.2001
výroba a opravy zemědělských strojů 2.11.1998 - 10.7.2001
opravy motorových vozidel 2.11.1998 - 10.7.2001
výroba krmných směsí 2.11.1998 - 1.4.2009
výroba vína 2.11.1998 - 1.4.2009
výroba výrobků z plastů 2.11.1998 - 1.4.2009
kovoobráběčství 2.11.1998 - 1.4.2009
zámečnictví 2.11.1998 - 1.4.2009
truhlářství 2.11.1998 - 1.4.2009
ubytovací služby 2.11.1998 - 1.4.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 2.11.1998 - 1.4.2009
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 23.6.1998 - 5.9.2006

vedení firmy PATRIA Kobylí, a.s.

Statutární orgán PATRIA Kobylí, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná představenstvo jako její statutární orgán. Společnost zastupují a za ni podepisují nejméně dva členové představenstva společně. 22.6.2015
Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně. 31.7.2007 - 22.6.2015
Za společnost a představenstvo jedná: -současně předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo -místopředseda představenstva a jeden člen představenstva nebo -současně vždy dva členové představenstva 23.6.1998 - 31.7.2007
člen představenstva Jitka Kadlecová 22.6.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: 827 , Kobylí 691 10
člen představenstva MUDr. Anna Hozová 22.6.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Rozárka 685/36 , Brno 644 00
předseda představenstva Ing. Ivo Dubš 9.11.2017
Vznik členství 6.6.2017
Vznik funkce 6.6.2017
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
místopředseda představenstva ing. Josef Čačík 17.7.2018
Vznik členství 5.6.2018
Vznik funkce 5.6.2018
Adresa: 448 , Kobylí 691 10
člen představenstva ing. Roman Borovička 17.7.2018
Vznik členství 5.6.2018
Adresa: 712 , Kobylí 691 10
člen představenstva Milan Kovařík 23.6.1998 - 2.6.1999
Adresa: 678 , Kobylí 691 10
člen představenstva Jaroslav Damborský 23.6.1998 - 26.11.2003
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: 438 , Kobylí 691 10
člen představenstva Miroslav Borovička 23.6.1998 - 26.11.2003
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: 712 , Kobylí 691 10
člen představenstva Miroslav Sedláček 23.6.1998 - 26.11.2003
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: 696 , Kobylí 691 10
člen představenstva Jaroslav Kovář 23.6.1998 - 26.11.2003
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 26.6.2003
Adresa: 671 , Kobylí 691 10
člen představenstva Jaroslav Žalkovský 12.6.2000 - 4.8.2005
Zánik členství 15.6.2005
Vznik funkce 26.4.2000
Zánik funkce 15.6.2005
Adresa: 515 , Kobylí 691 10
člen představenstva František Sedláček 23.6.1998 - 31.7.2007
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: 510 , Kobylí 691 10
místopředseda představenstva Ing. Vladimír Lemon 23.6.1998 - 31.7.2007
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: 663 , Kobylí 691 10
členka představenstva Blažena Otáhalová 26.11.2003 - 31.7.2007
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: 770 , Kobylí 691 10
člen představenstva Antonín Otáhal 26.11.2003 - 31.7.2007
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: 5 , Kobylí 691 10
člen představenstva Jiří Šlancar 26.11.2003 - 31.7.2007
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: 683 , Kobylí 691 10
předseda představenstva Ing. Josef Čačík 23.6.1998 - 18.7.2008
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: 448 , Kobylí 691 10
člen představenstva Miloš Lanžhotský 23.6.1998 - 18.7.2008
Vznik funkce 23.6.1998
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: 714 , Kobylí 691 10
člen představenstva Ing. Roman Borovička 26.11.2003 - 18.7.2008
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: 712 , Kobylí 691 10
člen představenstva MUDr. Anna Hozová 4.8.2005 - 2.4.2009
Vznik členství 15.6.2005
Vznik funkce 15.6.2005
Adresa: Rozárka 476/25 , Brno 644 00
člen představenstva MUDr. Anna Hozová 2.4.2009 - 30.7.2010
Vznik členství 15.6.2005
Zánik členství 3.6.2010
Vznik funkce 15.6.2005
Adresa: Rozárka 685/36 , Brno 644 00
člen představenstva Ing. Tomáš Čačík 30.7.2010 - 11.4.2011
Vznik členství 3.6.2010
Adresa: 276 , Kobylí 691 10
člen představenstva JUDr. Milan Kružík CSc. 30.7.2010 - 13.10.2011
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 29.9.2011
Adresa: Gorkého 70/22 , Brno 602 00
člen představenstva Ing. Ivo Dubš 13.10.2011 - 22.6.2012
Vznik členství 29.9.2011
Zánik členství 24.5.2012
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
předseda představenstva Ing. Josef Čačík 18.7.2008 - 18.7.2013
Vznik členství 12.6.2008
Vznik funkce 12.6.2008
Zánik funkce 25.6.2013
Adresa: 448 , Kobylí 691 10
člen představenstva Miloš Lanžhotský 18.7.2008 - 18.7.2013
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 6.6.0201
Adresa: 714 , Kobylí 691 10
člen představenstva Ing. Roman Borovička 18.7.2008 - 18.7.2013
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 6.6.2013
Adresa: 712 , Kobylí 691 10
člen představenstva Ing. Ivo Dubš 22.6.2012 - 18.7.2013
Vznik členství 24.5.2012
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
člen představenstva MUDr. Anna Hozová 30.7.2010 - 1.6.2014
Vznik členství 3.6.2010
Adresa: Rozárka 685/36 , Brno 644 00
člen představenstva Ing. Tomáš Čačík 11.4.2011 - 9.7.2014
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 17.6.2014
Adresa: 832 , Kobylí 691 10
člen představenstva Ing. Josef Čačík 18.7.2013 - 8.1.2015
Vznik členství 6.6.2013
Adresa: 448 , Kobylí 691 10
člen představenstva Miloš Lanžhotský 18.7.2013 - 22.6.2015
Vznik členství 6.6.2013
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: 714 , Kobylí 691 10
člen představenstva MUDr. Anna Hozová 1.6.2014 - 22.6.2015
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 28.5.2015
Adresa: Rozárka 685/36 , Brno 644 00
předseda představenstva Ing. Ivo Dubš 18.7.2013 - 9.11.2017
Vznik členství 24.5.2012
Zánik členství 24.5.2017
Vznik funkce 25.6.2013
Zánik funkce 24.5.2017
Adresa: Martina Kříže 898/10 , Brno 628 00
člen představenstva Ing. Roman Borovička 18.7.2013 - 17.7.2018
Vznik členství 6.6.2013
Adresa: 712 , Kobylí 691 10
místopředseda představenstva Ing. Josef Čačík 8.1.2015 - 17.7.2018
Vznik členství 6.6.2013
Vznik funkce 11.12.2014
Adresa: 448 , Kobylí 691 10

Dozorčí rada PATRIA Kobylí, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Miroslav Tlach 9.7.2014
Vznik členství 17.6.2014
Adresa: 485 , Kobylí 691 10
člen dozorčí rady Ing. Karel Máca 22.6.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Slavíčkova 417/12 , Brno 638 00
člen dozorčí rady ing. Marek Malík 17.7.2018
Vznik členství 5.6.2018
Adresa: Včelín 900 , Čejkovice 696 15
předseda dozorčí rady Emil Polák 23.6.1998 - 26.11.2003
Vznik funkce 23.6.1998
Adresa: 351 , Kobylí 691 10
místopředseda dozorčí rady Antonín Novák 23.6.1998 - 26.11.2003
Vznik funkce 23.6.1998
Adresa: 679 , Kobylí 691 10
člen dozorčí rady Vlasta Studýnková 23.6.1998 - 26.11.2003
Vznik funkce 23.6.1998
Adresa: 700 , Kobylí 691 10
člen dozorčí rady František Hrabal 23.6.1998 - 26.11.2003
Vznik funkce 23.6.1998
Adresa: 293 , Kobylí 691 10
člen dozorčí rady Jindřich Juras 23.6.1998 - 26.11.2003
Vznik funkce 23.6.1998
Adresa: 323 , Kobylí 691 10
člen dozorčí rady Jiří Šlancar 23.6.1998 - 26.11.2003
Vznik funkce 23.6.1998
Adresa: 683 , Kobylí 691 10
členka Anežka Špačková 26.11.2003 - 4.8.2005
Zánik členství 15.6.2005
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 15.6.2005
Adresa: 695 , Kobylí 691 10
člen Roman Janošek 26.11.2003 - 31.7.2007
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: 771 , Kobylí 691 10
člen Oldřich Mikulica 26.11.2003 - 31.7.2007
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: 76 , Kobylí 691 10
člen Jan Vojtěšek 26.11.2003 - 31.7.2007
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 28.6.2007
Adresa: 677 , Kobylí 691 10
předseda Vlastimil Kovářík 26.11.2003 - 18.7.2008
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: 449 , Kobylí 691 10
místopředsedkyně Libuše Štiková 26.11.2003 - 18.7.2008
Vznik funkce 26.6.2003
Zánik funkce 29.5.2008
Adresa: 796 , Kobylí 691 10
člen dozorčí rady Ing. Karel Máca 4.8.2005 - 30.7.2010
Vznik členství 15.6.2005
Zánik členství 3.6.2010
Vznik funkce 15.6.2005
Adresa: Slavíčkova 417/12 , Brno 638 00
předseda dozorčí rady Vlastimil Kovářík 18.7.2008 - 30.7.2010
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 3.6.2010
Vznik funkce 12.6.2008
Zánik funkce 3.6.2010
Adresa: 449 , Kobylí 691 10
člen dozorčí rady Libuše Štiková 18.7.2008 - 18.7.2013
Vznik členství 29.5.2008
Zánik členství 20.5.2013
Adresa: 796 , Kobylí 691 10
člen dozorčí rady Jiří Zajíček 30.7.2010 - 9.7.2014
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 17.6.2014
Adresa: Nádražní 390/7 , Velké Pavlovice 691 06
předseda dozorčí rady Ing. Karel Máca 30.7.2010 - 22.6.2015
Vznik členství 3.6.2010
Zánik členství 28.5.2015
Vznik funkce 15.6.2010
Zánik funkce 28.5.2015
Adresa: Slavíčkova 417/12 , Brno 638 00
člen dozorčí rady Libuše Štiková 18.7.2013 - 17.7.2018
Vznik členství 20.5.2013
Zánik členství 5.6.2018
Adresa: 796 , Kobylí 691 10

Prokura PATRIA Kobylí, a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Vavřinec Charvát 8.1.2015 - 22.6.2015
Adresa: 108 , Brumovice 691 11
Jméno Ing. Vavřinec Charvát 22.6.2015 - 12.10.2016
Adresa: 108 , Brumovice 691 11

Sbírka Listin PATRIA Kobylí, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2658/SL 58 ostatní zápis z řádné valné hromady Krajský soud v Brně 28.5.2015 22.6.2015 23.6.2015 10
B 2658/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2015 22.6.2015 23.6.2015 15
B 2658/SL 56 notářský zápis [NZ 211/2015] rozhodnutí řádné valné hromady Krajský soud v Brně 29.5.2015 22.6.2015 23.6.2015 4
B 2658/SL 55 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 28.5.2015 17.6.2015 19.6.2015 16
B 2658/SL 54 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 10.4.2015 17.6.2015 19.6.2015 60
B 2658/SL 53 ostatní udělení prokury Krajský soud v Brně 12.12.2014 19.12.2014 13.1.2015 2
B 2658/SL 52 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 10.12.2014 19.12.2014 13.1.2015 3
B 2658/SL 51 notářský zápis, stanovy společnosti rozhod. VH, NZ 361/2014 Krajský soud v Brně 30.6.2014 4.7.2014 1.8.2014 18
B 2658/SL 50 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Brně 2.5.2014 4.7.2014 28.7.2014 64
B 2658/SL 49 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 21.3.2013 26.3.2014 28.3.2014 58
B 2658/SL 48 ostatní soubor usnes. a rozhod. Krajský soud v Brně 6.6.2013 8.7.2013 30.7.2013 2
B 2658/SL 47 ostatní soub,usnes.a rozh.VH Krajský soud v Brně 24.5.2012 12.6.2012 16.7.2012 1
B 2658/SL 46 ostatní zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 24.5.2012 12.6.2012 16.7.2012 7
B 2658/SL 45 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 6.4.2012 4.6.2012 11.6.2012 57
B 2658/SL 44 ostatní -zápis ze schůze předst. Krajský soud v Brně 29.9.2011 17.10.2011 1
B 2658/SL 43 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 19.8.2011 17.10.2011 1
B 2658/SL 42 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 11.4.2011 24.5.2011 56
B 2658/SL 41 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 1.7.2010 9.8.2010 6
B 2658/SL 40 ostatní -zápis z jednání DR Krajský soud v Brně 15.6.2010 9.8.2010 1
B 2658/SL 39 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Brně 3.6.2010 9.8.2010 14
B 2658/SL 38 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 274/10 Krajský soud v Brně 3.6.2010 9.8.2010 10
B 2658/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.6.2010 9.8.2010 48
B 2658/SL 36 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 15.3.2010 30.7.2010 54
B 2658/SL 35 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 24.6.2009 20.8.2009 6
B 2658/SL 34 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 11.5.2009 20.8.2009 19
B 2658/SL 33 ostatní -zápis ze sch. DR Krajský soud v Brně 12.6.2008 25.7.2008 3
B 2658/SL 32 ostatní -zápis z řádné VH Krajský soud v Brně 12.6.2008 25.7.2008 7
B 2658/SL 31 ostatní -zápis ze sch. předst. Krajský soud v Brně 12.6.2008 25.7.2008 2
B 2658/SL 30 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 9.7.2008 25.7.2008 5
B 2658/SL 29 notářský zápis -NZ 325/2008 Krajský soud v Brně 12.6.2008 25.7.2008 10
B 2658/SL 28 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 12.6.2008 25.7.2008 24
B 2658/SL 27 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 23.6.2008 9.7.2008 14
B 2658/SL 26 notářský zápis -NZ 233/2007 Krajský soud v Brně 28.6.2007 9.8.2007 91
B 2658/SL 25 účetní závěrka -výkaz 2006 Krajský soud v Brně 29.6.2007 25.7.2007 3
B 2658/SL 24 účetní závěrka -rozvaha 2006 Krajský soud v Brně 28.6.2007 25.7.2007 4
B 2658/SL 23 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 5.4.2006 8.9.2006 20
B 2658/SL 22 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 28.4.2005 10.8.2005 28
B 2658/SL 21 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 3.5.2004 12.7.2004 8
B 2658/SL 20 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 19.3.2003 2.12.2003 9
B 2658/SL 19 ostatní -zápis předst. Krajský soud v Brně 30.6.2003 2.12.2003 4
B 2658/SL 18 ostatní -zápis VH Krajský soud v Brně 26.6.2003 2.12.2003 7
B 2658/SL 17 ostatní -zápis DR Krajský soud v Brně 30.6.2003 2.12.2003 1
B 2658/SL 16 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 30.4.2001 6.9.2001 37
B 2658/SL 15 účetní závěrka - jen audit 2000 Krajský soud v Brně 2.4.2001 6.9.2001 1
B 2658/SL 14 účetní závěrka - 1999 Krajský soud v Brně 3.3.2000 27.6.2000 2
B 2658/SL 13 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 22.4.1999 21.7.1999 3
B 2658/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 22.4.1999 21.7.1999 27
B 2658/SL 11 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 9.4.1999 21.7.1999 18
B 2658/SL 10 notářský zápis - rozhodnutí představenstva Krajský soud v Brně 2.12.1998 22.12.1998 2
B 2658/SL 9 notářský zápis - osvědčení členské schůze Krajský soud v Brně 30.9.1998 10.11.1998 14
B 2658/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 30.9.1998 10.11.1998 15
B 2658/SL 7 posudek znalce - č. 1472-197/98 Krajský soud v Brně 31.8.1998 10.11.1998 47
B 2658/SL 6 posudek znalce - č. 73-44/98 Krajský soud v Brně 25.9.1998 10.11.1998 39
B 2658/SL 5 posudek znalce - č. 1481-206/98 Krajský soud v Brně 9.9.1998 10.11.1998 41
B 2658/SL 4 posudek znalce - č. 72-43/98 Krajský soud v Brně 23.9.1998 10.11.1998 37
B 2658/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 30.9.1998 10.11.1998 26
B 2658/SL 2 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 28.5.1998 10.7.1998 29
B 2658/SL 1 notářský zápis - zakl. listina Krajský soud v Brně 28.5.1998 10.7.1998 31

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PATRIA Kobylí, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25532359
Jméno PATRIA Kobylí, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hustopeče
Vznik první živnosti: 19.10.1998
Celkový počet živností: 27
Aktivních živností: 14

Sídlo PATRIA Kobylí, a.s.

Živnosti a provozovny PATRIA Kobylí, a.s.

Živnost č. 1 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.1998

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.1998

Živnost č. 3 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.1998

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.1998

Živnost č. 5 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.1998

Živnost č. 6 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.1998

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.10.1998

Živnost č. 8 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba strojů a zařízení

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 19.10.1998
Provozovna č. 2
Provozovna Měšťanská 4030/41, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1010517040
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 1.10.2015

Živnost č. 9 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.10.1998
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 23.11.2000

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.3.1999
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.3.1999

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.2.2001
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 21.2.2001

Živnost č. 12 Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.6.2006

Živnost č. 13 Řeznictví a uzenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.4.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.4.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Měšťanská 4030/41, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1010517040
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2015

Živnost č. 14 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 22.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna 716, Kobylí 691 10
Identifikační číslo provozovny 1003577610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 22.1.2014

Živnost č. 15 Výroba výrobků z plastů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Výroba vína

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Výroba krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Výroba a opravy zemědělských strojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.1998
Zánik oprávnění 23.11.2000

Živnost č. 23 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1998
Zánik oprávnění 17.10.2000

Živnost č. 24 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.11.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Výroba lihovin studenou cestou

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2000
Zánik oprávnění 1.1.2005

Živnost č. 26 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.4.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.5.2015
Zánik oprávnění 1.3.2017
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PATRIA Kobylí, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ivo Dubš
Člen statutárního orgánu MUDr. Anna Hozová
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Čačík
Člen statutárního orgánu Ing. Roman Borovička
Člen statutárního orgánu Jitka Kadlecová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PATRIA Kobylí, a.s.

IČO: 25532359
Firma: PATRIA Kobylí, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Břeclav
Základní územní jednotka: Kobylí
Počet zaměstnanců: 100 - 199 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23.6.1998

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
Výroba průmyslových krmiv
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba vína z vinných hroznů
Výroba plastových výrobků
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Truhlářské práce
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
tracking image