Firma Patria Finance, a.s. IČO 26455064


Patria Finance, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Patria Finance, a.s. (26455064) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Výmolova 353/3, 150 00 Praha Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 5. 2001 a je stále aktivní. Patria Finance, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Patria Finance, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Patria Finance, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Patria Finance, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Patria Finance, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Patria Finance, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 7215
IČO (identifikační číslo osoby) 26455064
Jméno Patria Finance, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.5.2001
Na společnost Patria Direct, a.s,, IČ: 26455064, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, a společnost Patria Online, a.s., IČ: 61859273, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, jako nástupnické společnosti, přešly projektem rozdělení určené části jmění rozštěpované společnosti Patria Finance, a.s., IČ: 60197226, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, která v důsledku tohoto rozštěpení sloučením zanikla. 31.10.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 28.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 28.8.2014 - 1.11.2014
Počet členů dozorčí rady: 2 28.8.2014 - 1.11.2014
Rozhodnutím jediného akcionáře Společnosti ze dne 25.5.2006 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií peněžitým vkladem takto: Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 57.000.000,- Kč (slovy: padesát sedm milonů korun českých) ze stávající výše 93.000.000,- Kč (slovy: devadesát tři milionů korun českých) na částku 150.000.000,- (slovy: jedno sto padesát milionů korun česk ých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 57.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých), se nepřipouští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 570 (pět set sedmdesát) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emistní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.000 K č (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemnci, kterým je společnost Patria Finance, a.s., IČ 60197226, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložk a 2583. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Upisování akcií bude ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací po dmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář Společnosti ukládá představenstvu, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 (třiceti) dní od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí čtrnáct dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstavo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do sedmi dnů ode dne právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis nových akcií je sídlo Společnosti, tedy Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00. Předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií na bankovní účet č. 61616010/0300, vedený u Československé obchodní banky, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií uzavřené podle ust. § 204 odst. 5 obc hodního zákoníku. 15.6.2006
Rozhodnutím jediného akcionáře společnosti ze dne 4.5.2004 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 24.5.2004 - 24.12.2004
Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 66.000.000,-Kč (slovy: šedesát šest milionů korun českých) z původní výše 27.000.000,-Kč (slovy: dvacet sedm milionů korun českých) na částku 93.000.000,-Kč (slovy: devadesát tři miliony korun českých) upsá ním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 66.000.000,-Kč, se nepřipouští. 24.5.2004 - 24.12.2004
Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 660 (šest set šedesát tisíc) kusů kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100.00 0,-Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 24.5.2004 - 24.12.2004
Akcie budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 660 (šest set šedesát) nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 66.000.000,-Kč (šedesát šest milionů korun českých), upsány jediným akcionářem Společnosti, společnosti Partia Online, a.s. , a to s využitím přednostního práva. Bezodkladně po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku doručí Společnost jedinému akcionáři, Patria Online, a.s., návrh smlouvy o upsání akcií, kterou bude j ediný akcionář jeho nové akcie Společnosti upisovat, a zveřejní informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku, již bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. 24.5.2004 - 24.12.2004
Přednostní právo jediného akcináře bude akcionář oprávněn využít ve lhůtě dvou týdnů. Tato lhůta začně běžet dnem doručení oznámení o rozhodutí o zvýšení základního kapitálu a návrhu smlouvy o upsání akcií Společností jedinému akcionáři. V této lhůtě je j ediný akcionář, hodlá-li využít svého přednostního práva, povinen akceptovat návrh smlouvy o upsání akcií a akceptovaný návrh smlouvy o upsání akcií doručit Společnosti. Podpisy osob jednajicích za nebo jmneném Společnosti uvedené na smlouvě o upsání akci í musí být úředně ověřeny. Místem pro upsání akcií, je sídlo Společnosti. K upsaní akcií doručením akceptovaného návrhu na adresu sídla Společnosti. 24.5.2004 - 24.12.2004
Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) může jediný akiconář upsat 2,44 (dvě celé čtyřicet čtyři) nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:jedno sto tisíc korun če ských). 24.5.2004 - 24.12.2004
Patria Online, a.s. jako jediný akcionář Společnosti ukládá představenstvu Společnosti, aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30 dní od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jediném u akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane a zveřejnilo informaci o přednostním právu akcionáře v Obchodním věstníku. 24.5.2004 - 24.12.2004
Jediný acionář je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na bankovní účet č.07056010/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. ve lhůtě jednoho měsíce ode dne účinnosti o upsání akcií uzavřené podle ust.§ 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 24.5.2004 - 24.12.2004
Nevyužije-li akcionář svého přednostního práva na upisovánía akcií, ke zvýšení základního kapitálu nedojde a rozhodnutí valné hormady o zvýšení základního kapitálu tím pozbude právních účinků. Jiný způsob upsání akcií, než s využitím přednostního práva je diného akcionáře, se nepřipouští. 24.5.2004 - 24.12.2004

Aktuální kontaktní údaje Patria Finance, a.s.

Kapitál Patria Finance, a.s.

zakladni jmění 150 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.8.2006
zakladni jmění 93 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.7.2004 - 1.8.2006
zakladni jmění 27 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.5.2001 - 12.7.2004

Akcie Patria Finance, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 500 1.8.2006
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 930 12.7.2004 - 1.8.2006
Akcie na jméno 100 000 Kč 270 23.5.2001 - 12.7.2004

Sídlo Patria Finance, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Výmolova 353 3, 150 00 Praha Česká republika
17.6.2019
Adresa Jungmannova 745/24 , Praha 110 00 26.4.2017 - 17.6.2019
Adresa Jungmannova 745/24 , Praha 110 00 15.8.2005 - 26.4.2017
Adresa Škrétova 490/12 , Praha 120 00 23.5.2001 - 15.8.2005

Předmět podnikání Patria Finance, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. 22.1.2016
výkon činnosti obchodníka s cennými papíry v rozsahu povolení uděleného podle zvláštního zákona 23.5.2001

vedení firmy Patria Finance, a.s.

Statutární orgán Patria Finance, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že dva členové představenstva připojí svůj podpis k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti. 22.1.2016
Společnost je oprávněn zastupovat samostatně každý člen představenstva. 1.11.2014 - 22.1.2016
Za společnost je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se provádí tak, že dva členové představenstva připojí svůj podpis k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti. 23.5.2001 - 1.11.2014
člen představenstva Martin Helmich 10.2.2015
Vznik členství 26.11.2014
Adresa: Valečovská 837/3 , Praha 190 00
předseda představenstva Tomáš Jaroš 11.5.2018
Vznik členství 1.4.2018
Vznik funkce 3.4.2018
Adresa: Kutnauerova 2262 , Hostivice 253 01
člen představenstva Filip Kubů 12.9.2018
Vznik členství 11.8.2018
Adresa: Vysočanská 549/79 , Praha 190 00
člen Marek Belšan 23.5.2001 - 15.6.2002
Vznik členství 23.5.2001
Zánik členství 8.3.2002
Adresa: Bělohorská 1393/44 , Praha 169 00
předseda Oldřich Pavlovský 23.5.2001 - 24.12.2004
Vznik členství 23.5.2001
Vznik funkce 23.5.2001
Adresa: Hilmarova 979/2 , Praha 152 00
člen Alena Vodičková 15.6.2002 - 20.4.2005
Vznik funkce 8.3.2002
Adresa: Vladivostocká 807/5 , Praha 100 00
člen Jan Brožík 23.5.2001 - 22.7.2005
Vznik členství 23.5.2001
Zánik členství 12.5.2005
Vznik funkce 23.5.2001
Zánik funkce 12.5.2005
Adresa: Jaroslava Ježka 169/8 , Most 434 01
člen Alena Vodičková 20.4.2005 - 15.8.2005
Vznik funkce 16.3.2005
Adresa: Vladivostocká 807/5 , Praha 100 00
předseda Oldřich Pavlovský 24.12.2004 - 15.6.2006
Vznik členství 23.5.2001
Vznik funkce 23.5.2001
Zánik funkce 23.5.2006
Adresa: 242 , Ptice 252 18
člen Alena Vodičková 15.8.2005 - 1.4.2008
Vznik funkce 16.3.2005
Zánik funkce 14.3.2008
Adresa: Na stráni 35/1 , Praha 101 00
člen Jaroslav Motyčka 22.7.2005 - 8.7.2010
Vznik členství 8.7.2005
Zánik členství 8.7.2010
Vznik funkce 8.7.2005
Zánik funkce 8.7.2010
Adresa: V Uličce 1466 , Hostivice 253 01
předseda Oldřich Pavlovský 15.6.2006 - 7.9.2011
Vznik funkce 8.6.2006
Zánik funkce 9.6.2011
Adresa: 242 , Ptice 252 18
člen Alena Vodičková 1.4.2008 - 22.1.2014
Vznik funkce 14.3.2008
Zánik funkce 14.6.2013
Adresa: Na stráni 35/1 , Praha 101 00
člen představenstva Jaroslav Motyčka 8.7.2010 - 26.1.2014
Vznik členství 8.7.2010
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: V Uličce 1466 , Hostivice 253 01
předseda Oldřich Pavlovský 7.9.2011 - 18.3.2014
Vznik členství 9.6.2011
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 9.6.2011
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: 242 , Ptice 252 18
člen představenstva Jaroslav Motyčka 26.1.2014 - 18.3.2014
Vznik členství 8.7.2010
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: V Uličce 1466 , Hostivice 253 01
člen představenstva Milan Cízl 18.3.2014 - 21.5.2014
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 5.5.2014
Adresa: 482 , Příbram 261 01
člen představenstva Ludmila Greplová 18.3.2014 - 19.9.2014
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 18.8.2014
Adresa: Klánovická 306/30 , Praha 198 00
člen představenstva Ondřej Palát 22.1.2014 - 10.2.2015
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 26.11.2014
Adresa: Marie Podvalové 920/3 , Praha 196 00
předseda představenstva Jiří Vyskočil 9.6.2014 - 11.5.2018
Vznik členství 21.5.2014
Zánik členství 31.3.2018
Vznik funkce 22.5.2014
Zánik funkce 31.3.2018
Adresa: Na Musilech 989/2 , Praha 142 00
člen představenstva Radim Dalík 19.9.2014 - 12.9.2018
Vznik členství 18.8.2014
Zánik členství 10.8.2018
Adresa: Přílepská 799/18 , Praha 161 00

Dozorčí rada Patria Finance, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petr Knapp 10.2.2015
Vznik členství 26.11.2014
Adresa: Na vrchmezí 795/13 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Tomáš Novák 10.2.2015
Vznik členství 26.11.2014
Adresa: Na Michovkách I 697 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady Michal Pokorný 22.1.2016
Vznik členství 5.1.2016
Adresa: Hlohová 391 , Radonice 250 73
předseda dozorčí rady Jiří Vévoda 26.4.2017
Vznik členství 21.3.2017
Vznik funkce 21.3.2017
Adresa: Utěšilova 1078/13 , Praha 190 14
Jméno Martin Bašta 23.5.2001 - 15.6.2002
Vznik členství 23.5.2001
Zánik členství 31.1.2002
Adresa: V křovinách 1541/18 , Praha 147 00
člen Petr Janouš 15.6.2002 - 23.5.2003
Vznik členství 8.3.2002
Zánik členství 12.3.2003
Adresa: Kaňkovského 1234/16 , Praha 182 00
Jméno Marek Jelínek 23.5.2001 - 23.2.2005
Vznik členství 23.5.2001
Zánik členství 4.1.2005
Adresa: Koulova 1563/13 , Praha 160 00
Jméno Igor Lažo 23.5.2001 - 23.2.2006
Vznik členství 23.5.2001
Zánik členství 1.2.2006
Zánik funkce 1.2.2006
Adresa: Americká 1990/38 , Cheb 350 02
člen Monika Procházková 23.5.2003 - 12.5.2006
Vznik členství 12.3.2003
Zánik členství 12.3.2006
Adresa: Masarykova 883 , Roztoky 252 63
člen dozorčí rady Martin Kodýdek 23.2.2005 - 25.10.2007
Vznik členství 4.1.2005
Zánik členství 30.9.2007
Adresa: Evropská 506 , 161 00 Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady Martin Helmich 12.5.2006 - 1.4.2008
Vznik členství 12.3.2006
Vznik funkce 12.3.2006
Adresa: Vřesová 680/13 , Praha 181 00
člen dozorčí rady David Kuboň 23.2.2006 - 8.10.2010
Vznik členství 1.2.2006
Zánik členství 1.10.2010
Vznik funkce 1.2.2006
Zánik funkce 1.10.2010
Adresa: 64 , Choteč 252 26
člen dozorčí rady Martin Helmich 1.4.2008 - 27.4.2011
Vznik členství 12.3.2006
Zánik členství 12.3.2011
Vznik funkce 12.3.2006
Zánik funkce 12.3.2011
Adresa: Valečovská 837/3 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Milan Cízl 8.10.2010 - 19.12.2013
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: 482 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady Martin Kosobud 25.10.2007 - 22.1.2014
Vznik funkce 1.10.2007
Zánik funkce 1.1.2013
Adresa: Brodská 372 , Srubec 370 06
člen dozorčí rady Milan Cízl 19.12.2013 - 18.3.2014
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: 482 , Příbram 261 01
člen dozorčí rady David Marek 18.3.2014 - 28.8.2014
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 15.7.2014
Adresa: Suchdolské náměstí 746/12 , Praha 165 00
člen dozorčí rady Martin Helmich 27.4.2011 - 10.2.2015
Vznik členství 12.3.2011
Zánik členství 26.11.2014
Adresa: Valečovská 837/3 , Praha 190 00
Člen dozorčí rady Martin Kosobud 22.1.2014 - 10.2.2015
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 26.11.2014
Adresa: Brodská 372 , Srubec 370 06
člen dozorčí rady Koen Hoffman 10.2.2015 - 22.1.2016
Vznik členství 26.11.2014
Adresa: Steenvoordestraat 166 , 9070 Destelbergen Belgické království
předseda dozorčí rady Koen Hoffman 22.1.2016 - 11.10.2016
Vznik členství 26.11.2014
Zánik členství 14.6.2016
Vznik funkce 10.12.2015
Zánik funkce 14.6.2016
Adresa: Steenvoordestraat 166 , 9070 Destelbergen Belgické království
člen dozorčí rady Marek Ditz 10.2.2015 - 1.12.2016
Vznik členství 26.11.2014
Adresa: U Císařské cesty 188 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Bartel Puelinckx 11.10.2016 - 14.12.2016
Vznik členství 1.9.2016
Adresa: Na Kodymce 1011/24 , Praha 160 00
předseda dozorčí rady Marek Ditz 1.12.2016 - 26.4.2017
Vznik členství 26.11.2014
Zánik členství 20.3.2017
Vznik funkce 14.6.2016
Zánik funkce 20.3.2017
Adresa: U Císařské cesty 188 , Praha 103 00
člen dozorčí rady Patrick Roppe 10.2.2015 - 20.7.2017
Vznik členství 26.11.2014
Zánik členství 18.7.2017
Zánik funkce 18.7.2017
Adresa: Av. Du Bois des Collines 16 , 1420 Braine L'Alleud Belgické království
člen dozorčí rady Bartel Puelinckx 14.12.2016 - 17.6.2019
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 2.5.2019
Adresa: Hoge Jan 64 , Buggenhout Belgické království

Sbírka Listin Patria Finance, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 7215/SL 61 ostatní rozhod. jed. akc. Městský soud v Praze 5.1.2016 13.1.2016 26.1.2016 1
B 7215/SL 60 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 14.9.2015 15.9.2015 44
B 7215/SL 59 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 6.6.2015 28.7.2015 28.7.2015 1
B 7215/SL 58 ostatní rozhod. jedin. akcionáře Městský soud v Praze 26.11.2014 2.2.2015 16.2.2015 2
B 7215/SL 57 ostatní rozhodnutí DR (představen.) Městský soud v Praze 26.11.2014 2.2.2015 16.2.2015 4
B 7215/SL 55 ostatní zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 15.7.2014 6.8.2014 13.11.2014 6
B 7215/SL 54 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 620/2014 Městský soud v Praze 7.7.2014 6.8.2014 13.11.2014 18
B 7215/SL 53 ostatní zápis mimoř. VH Městský soud v Praze 15.8.2014 4.9.2014 7.11.2014 3
B 7215/SL 52 notářský zápis NZ 795/2014-projekt fúze-rozdělení Městský soud v Praze 13.8.2014 30.9.2014 4.11.2014 25
B 7215/SL 51 zpráva auditora +zahaj.rozvaha k 1.1.2014 Městský soud v Praze 1.1.2014 30.9.2014 4.11.2014 18
B 7215/SL 50 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.9.2014 4.11.2014 34
B 7215/SL 49 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.6.2014 1.7.2014 34
B 7215/SL 48 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 19.5.2014 30.5.2014 12.6.2014 10
B 7215/SL 47 ostatní projekt rozdělení /bez data/ Městský soud v Praze 9.6.2014 10.6.2014 16
B 7215/SL 46 ostatní zápis z mimořádné valné hromady Městský soud v Praze 5.5.2014 12.5.2014 27.5.2014 6
B 7215/SL 45 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 28.2.2014 11.3.2014 20.3.2014 4
B 7215/SL 44 ostatní zápis z valné hromady Městský soud v Praze 31.12.2013 15.1.2014 30.1.2014 3
B 7215/SL 43 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 28.6.2013 9.7.2013 32
B 7215/SL 42 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 21.6.2012 3.7.2012 31
B 7215/SL 41 ostatní - zápis z VH Městský soud v Praze 7.6.2011 7.9.2011 6
B 7215/SL 40 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.8.2011 7.9.2011 2
B 7215/SL 39 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 12.7.2011 21.7.2011 33
B 7215/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.6.2010 2.7.2010 31
B 7215/SL 38 ostatní zápis z jednání řádné VH. Městský soud v Praze 18.6.2010 24.6.2010 5
B 7215/SL 36 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 19.6.2009 2.7.2009 31
B 7215/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 31.7.2008 12.8.2008 30
B 7215/SL 34 ostatní - zápis z mim.VH Městský soud v Praze 1.2.2008 7.4.2008 5
B 7215/SL 33 podpisové vzory Městský soud v Praze 12.2.2008 7.4.2008 1
B 7215/SL 32 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.6.2007 17.7.2007 29
B 7215/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 2.7.2007 3.7.2007 29
B 7215/SL 30 účetní závěrka r.2006 +audit Městský soud v Praze 31.12.2006 14.5.2007 18.5.2007 0
B 7215/SL 29 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2005 13.10.2006 13.10.2006 48
B 7215/SL 27 ostatní -rozhodnutí Městský soud v Praze 8.6.2006 8.9.2006 0
B 7215/SL 26 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 8.6.2006 8.9.2006 0
B 7215/SL 25 podpisové vzory Městský soud v Praze 10.5.2006 8.9.2006 0
B 7215/SL 24 notářský zápis NZ 187/2006 Městský soud v Praze 25.5.2006 8.9.2006 0
B 7215/SL 23 ostatní -rozhodnutí Městský soud v Praze 9.6.2006 8.9.2006 0
B 7215/SL 22 stanovy společnosti / kopie usnesení 24.7.2006 / Městský soud v Praze 1.8.2006 8.8.2006 8.8.2006 0
B 7215/SL 28 notářský zápis NZ 436/2006 Městský soud v Praze 19.7.2006 1.8.2006 0
B 7215/SL 21 ostatní -rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 12.3.2006 23.3.2006 0
B 7215/SL 20 ostatní -rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 1.2.2006 9.3.2006 0
B 7215/SL 19 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 313/2005-rozhodnutí VH Městský soud v Praze 21.7.2005 15.8.2005 0
B 7215/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 2.8.2005 5.8.2005 0
B 7215/SL 18 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 8.7.2005 22.7.2005 0
B 7215/SL 17 podpisové vzory Městský soud v Praze 18.5.2005 22.7.2005 0
B 7215/SL 16 ostatní rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 12.5.2005 22.7.2005 0
B 7215/SL 13 ostatní -rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 16.3.2005 25.4.2005 0
B 7215/SL 12 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 25.2.2005 25.4.2005 0
B 7215/SL 11 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 21.9.2004 27.10.2004 0
B 7215/SL 10 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 21.9.2004 27.10.2004 0
B 7215/SL 8 stanovy společnosti Městský soud v Praze 12.4.2004 14.7.2004 15.7.2004 0
B 7215/SL 7 notářský zápis -NZ197/04 Městský soud v Praze 4.5.2004 8.6.2004 0
B 7215/SL 6 ostatní rozhodnutí akcionáře Městský soud v Praze 12.3.2003 29.5.2003 0
B 7215/SL 5 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ81/2001 Městský soud v Praze 22.3.2001 29.5.2003 0
B 7215/SL 4 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 189/2002 Městský soud v Praze 22.4.2002 26.9.2002 0
B 7215/SL 3 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 26.9.2002 0
B 7215/SL 2 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 81/2001 Městský soud v Praze 22.3.2001 24.5.2001 0
B 7215/SL 1 podpisové vzory 3x Městský soud v Praze 9.4.2001 24.5.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Patria Finance, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26455064
Jméno Patria Finance, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 5
Vznik první živnosti: 20.10.2010
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Patria Finance, a.s.

Sídlo: Výmolova 353 3 150 00 Praha

Živnosti a provozovny Patria Finance, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Jungmannova 745/24, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1010359410
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 10.6.2015

Statutární orgán Patria Finance, a.s.

Člen statutárního orgánu Martin HELMICH
Člen statutárního orgánu Tomáš Jaroš
Člen statutárního orgánu Filip Kubů

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Patria Finance, a.s.

IČO: 26455064
Firma: Patria Finance, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Pomocné finanční instituce pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 23.5.2001

Sídlo Patria Finance, a.s.

Sídlo: Jungmannova 745/24, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
tracking image