Firma PAS Zábřeh na Moravě a. s. IČO 45192251


PAS Zábřeh na Moravě a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PAS Zábřeh na Moravě a. s. (45192251) je Akciová společnost. Sídlí na adrese U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 5. 1992 a je stále aktivní. PAS Zábřeh na Moravě a. s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o PAS Zábřeh na Moravě a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PAS Zábřeh na Moravě a. s. na Justice.cz
Detailní informace o PAS Zábřeh na Moravě a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PAS Zábřeh na Moravě a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PAS Zábřeh na Moravě a. s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 385
IČO (identifikační číslo osoby) 45192251
Jméno PAS Zábřeh na Moravě a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 12.5.1992
Dne 21. října 2016 přijala valná hromada toto rozhodnutí o nuceném přechodu akcií společnosti PAS Zábřeh na Moravě a. s. na hlavního akcionáře: Valná hromada, vzhledem k tomu, že: (A)společnost Zábřeh TVK, s.r.o., se sídlem U Dráhy 325, 273 51 Velké Přítočno, IČ: 052 32 716, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 260383 (dále jen Hlavní akcionář), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (B)společnosti PAS Zábřeh na Moravě a.s. byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) společnosti na H lavního akcionáře, (C)společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 430-28/2016 ze dne 17. srpna 2016 vypracovaný znaleckým ústavem, společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, IČ: 246 64 651, (D)pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je společnost Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, IČ: 26455064, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 (dá le jen Pověřená osoba), která je obchodníkem s cennými papíry s licencí udělenou Českou národní bankou, (E)před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné částky u Pověřené osoby, tímto v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích: 1.rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (tisíc korun českých) ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (uvedené akcie dále jen Akcie), na Hlavního akcionáře; 2.určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve výši 1 148,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých) za každou Akcii; 3.určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, a to po předložení Akcií Pověřené osobě. Určuje se dále, že Pověřená osoba bude za Hlav ního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění i v dodatečné lhůtě po dobu 15 dní následujících po uplynutí 1 měsíce ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře. Okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protipl nění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. 26.10.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 20.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 20.8.2014 - 24.11.2016
Počet členů dozorčí rady: 3 20.8.2014 - 24.11.2016
Mimořádná valná hromada PAS Zábřeh na Moravě, a.s., konaná dne 1.11.2000 rozhodla o zvýšení základního jmění tímto usnesením: 5.2.2001
1. Základní jmění společnosti se zvyšuje o.......198.000,-Kč, slovy jednostodevadesátosmtisíc korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. 5.2.2001
2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 198 (slovy: jednostodevadesátosm) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě za jednu akcii 1.000,-Kč, o emisním kurzu jedné akcie 1.000,-Kč. 5.2.2001
3. Přednostní právo k úpisu mají akcionáři společnosti v rozsahu podílu na základním jmění společnosti, s tím, že přednostní upisování nových akcií proběhne v sídle společnosti - PAS Zábřeh na Moravě, a.s, se sídlem v Zábřeze na Moravě, U dráhy 8, v době od prvého dne následujícího po dni, kdy byla schválena změna stanov v obchodním rejstříku, do čtrnácti dnů. Jednu novou kmenovou akcii na majitele v zaknihované podobě může upsat dosavadní akcionář s využitím přednostního práva na základě 251,53 dosavadních akcií. 5.2.2001
4. Lhůta pro upsání akcií - čtrnáct dnů a počne běžet od prvého dne, následujícího po dni schválení změny stanov v obchodním rejstříku na účet č. 10006-4801-841/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka Zábřeh, peněžitými vklady při výši emisního kurzu 1.000,-Kč na jednu akcii s tím, že celý emisní kurz upsaných akcií musí být splacen v den jejich upsání na shora uvedený účet. 5.2.2001
5. Rozhodným dnem pro uplatnění přenostního práva je první den po schválení změny stanov v obchodním rejstříku. 5.2.2001
6. V případě, že dosavadní akcionáři nevyužijí své přednostní právo k úpisu akcií podle dosavadních podílů na základním jmění, budou zbývající nové akcie nabídnuty k upsání akcionáři - Strojírny Poldi, spol. s r.o. 5.2.2001
Způsob založení: 12.5.1992
Akciová společnost byla založena dle §172 z. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. 12.5.1992
Den vzniku:12.05.1992 12.5.1992

Aktuální kontaktní údaje PAS Zábřeh na Moravě a. s.

Kapitál PAS Zábřeh na Moravě a. s.

zakladni jmění 50 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.7.2001
zakladni jmění 49 802 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.9.1993 - 10.7.2001
zakladni jmění 49 802 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.5.1992 - 27.9.1993

Akcie PAS Zábřeh na Moravě a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 50 000 7.12.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 50 000 20.8.2014 - 7.12.2016
Akcie na majitele 1 000 Kč 50 000 10.7.2007 - 20.8.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 50 000 10.7.2001 - 10.7.2007
Akcie na majitele 1 000 Kč 49 802 27.9.1993 - 10.7.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 494 12.5.1992 - 27.9.1993
Akcie na majitele 1 000 Kč 48 308 12.5.1992 - 27.9.1993

Sídlo PAS Zábřeh na Moravě a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa U Dráhy 828/8 , Zábřeh 789 01 24.7.2017
Adresa U Dráhy 828/8 , Zábřeh 789 01 24.11.2016 - 24.7.2017
Adresa U Dráhy 828/8 , Zábřeh 789 01 23.2.2002 - 24.11.2016
Adresa U Dráhy 828/8 , Zábřeh 789 01 12.5.1992 - 23.2.2002

Předmět podnikání PAS Zábřeh na Moravě a. s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 20.8.2014
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 7.8.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 7.8.2012
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 7.8.2012
zámečnictví, nástrojářství 21.12.2011
obráběčství 21.12.2011
klempířství a oprava karoserií 21.12.2011
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 21.12.2011
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 21.12.2011
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 21.12.2011 - 20.8.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2009
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 30.9.2005
opravy ostatních dopravních prostředků 30.9.2005 - 21.12.2011
opravy pracovních strojů 30.9.2005 - 21.12.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.10.2004
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 1.10.2004 - 21.12.2011
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 1.10.2004 - 21.12.2011
Opravy silničních vozidel 16.10.2002
Velkoobchod 16.10.2002 - 21.12.2011
Specializovaný maloobchod 16.10.2002 - 21.12.2011
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenství 16.10.2002 - 21.12.2011
Zprostředkování služeb 16.10.2002 - 21.12.2011
Zprostředkování obchodu 16.10.2002 - 21.12.2011
Pronájem a půjčování věcí movitých 16.10.2002 - 21.12.2011
Realitní činnost 16.10.2002 - 21.12.2011
Ubytovací služby 16.10.2002 - 21.12.2011
Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 40 kg náplně tlakové nádoby 16.10.2002 - 21.12.2011
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví. 23.2.2002 - 1.10.2004
Realitní činnost - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 5.2.2001 - 16.10.2002
Vedení účetnictví. 12.10.1998 - 23.2.2002
Pronájem průmylsového zboží. 19.3.1997 - 16.10.2002
Leasing - pronájem věcí z majetku společnosti. 19.3.1997 - 16.10.2002
Ubytování. 19.3.1997 - 16.10.2002
Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. 19.3.1997 - 16.10.2002
Pronájem motorových vozidel. 19.3.1997 - 16.10.2002
Výroba, oporavy a montáž měřidel. 20.12.1995 - 21.12.2011
Hostinská činnost. 27.9.1993
Opravy motorových vozidel. 27.9.1993 - 16.10.2002
Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. 27.9.1993 - 16.10.2002
Opravy karoserií. 27.9.1993 - 21.12.2011
Zámečnictví. 27.9.1993 - 21.12.2011
Kovoobrábění. 27.9.1993 - 21.12.2011
Silniční motorová doprava. 27.9.1993 - 21.12.2011
Provádění všech druhů oprav vozidel pro motorovou dopravu /dále vozidel/ včetně diagnostiky. 12.5.1992 - 27.9.1993
Provádění údržby vozidel, dílů, skupin a renovace náhradních dílů, včetně servisních prací. 12.5.1992 - 27.9.1993
Půjčování, leasing motorových vozidel a nástaveb. 12.5.1992 - 27.9.1993
Služby obyvatelstvu - ubytovací, stravovací, poradenské, zprostředkovatelské, polygrafie. 12.5.1992 - 27.9.1993
Výroba, montáž a prodej strojních součástí obecného užití, včetně výroby náhradních dílů a příslušenství vozidel. 12.5.1992 - 27.9.1993
Provoz závodové a veřejné nákladní i osobní dopravy. 12.5.1992 - 27.9.1993
Obchodování s novými a ojetými vozidly, jejich náhradními díly a příslušenstvím. 12.5.1992 - 27.9.1993

vedení firmy PAS Zábřeh na Moravě a. s.

Statutární orgán PAS Zábřeh na Moravě a. s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. 11.7.2011
Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva. 19.3.1997 - 11.7.2011
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové přdstavenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 12.5.1992 - 19.3.1997
předseda představenstva Ing. Jiří Kůra 25.10.2016
Vznik členství 8.10.2016
Vznik funkce 8.10.2016
Adresa: Josefa Štemberky 90 , Lidice 273 54
místopředseda představenstva Jaroslav Körner 25.10.2016
Vznik členství 8.10.2016
Vznik funkce 8.10.2016
Adresa: Polní 766/1 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Ing. Alice Vokurková 25.10.2016
Vznik členství 8.10.2016
Adresa: Vojtěcha Lanny 3276 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. Vladimír Trubač 25.10.2016
Vznik členství 8.10.2016
Adresa: U Dráhy 325 , Velké Přítočno 273 51
člen představenstva: Vincenc Piňos 12.5.1992 - 20.12.1995
Adresa: ČSA 5 , Zábřeh na Moravě Česká republika
člen představenstva: Pavel Štencl 12.5.1992 - 20.12.1995
Adresa: ČSA 11 , Zábřeh na Moravě Česká republika
člen představenstva: Petruška Kvapilová 12.5.1992 - 19.3.1997
Adresa: 138 , Rohle 789 74
člen představenstva: Ing. Milan Daněk 20.12.1995 - 19.3.1997
Adresa: U Horního rybníka 1439/7 , Zábřeh 789 01
člen představenstva: Jaroslav Körner 20.12.1995 - 19.3.1997
Adresa: Polní 766/1 , Zábřeh 789 01
člen představenstva: Petruška Kvapilová 19.3.1997 - 2.7.1997
Adresa: 138 , Rohle 789 74
člen představenstva: Ing. František Hudec 19.3.1997 - 5.2.2001
Adresa: Lacinova 2287 , Kladno 272 01
člen představenstva: Ing. Zdeněk Vokurka 19.3.1997 - 5.2.2001
Adresa: Mostecká 3182 , Kladno 272 01
člen představenstva: Jaroslav Körner 19.3.1997 - 23.2.2002
Zánik členství 20.6.2001
Adresa: Polní 766/1 , Zábřeh 789 01
člen představenstva: Ing. František Hudec 5.2.2001 - 23.2.2002
Zánik členství 20.6.2001
Adresa: Česká republika
Kladno, Lacinova 2287 na Kladno, Kročehlavy, Unhošťská 402, okr. Kladno
člen představenstva: Josef Bednář 2.7.1997 - 16.10.2002
Adresa: Nová 7 , Zábřeh na Moravě Česká republika
člen představenstva: Ing. Zdeněk Vokurka 5.2.2001 - 30.9.2005
Zánik členství 8.4.2005
Adresa: Česká republika
Kladno, Mostecká 3182 na Kladno, Vojtěcha Lanny 3276, okr. Kladno
člen představenstva: Alois Vitásek 20.12.1995 - 1.8.2006
Zánik členství 10.5.2006
Adresa: 52 , Dlouhomilov 789 01
člen představenstva: Ing. Jiří Kůra 19.3.1997 - 1.8.2006
Zánik členství 10.5.2006
Adresa: Josefa Štemberky 90 , Lidice 273 54
člen představenstva: Ing. Vladimír Trubač 19.3.1997 - 1.8.2006
Zánik členství 10.5.2006
Adresa: 78 , Velké Přítočno 273 51
předseda představenstva: Ing. František Hudec 23.2.2002 - 1.8.2006
Vznik členství 20.6.2001
Zánik členství 10.5.2006
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 10.5.2006
Adresa: Unhošťská 402 , Kladno 272 01
místopředseda představenstva Jaroslav Körner 23.2.2002 - 1.8.2006
Vznik členství 20.6.2001
Zánik členství 10.5.2006
Vznik funkce 20.6.2001
Zánik funkce 10.5.2006
Adresa: Polní 766/1 , Zábřeh 789 01
člen představenstva: Josef Bednář 16.10.2002 - 1.8.2006
Zánik členství 10.5.2006
Adresa: Vodní 1928/7 , Zábřeh 789 01
člen představenstva: Josef Bednář 1.8.2006 - 21.3.2007
Vznik členství 10.5.2006
Zánik členství 7.2.2007
Adresa: Vodní 1928/7 , Zábřeh 789 01
člen představenstva Miroslav Janků 1.8.2006 - 21.3.2007
Vznik členství 10.5.2006
Zánik členství 7.2.2007
Adresa: 54 , Bušín 789 62
předseda představenstva: Ing. František Hudec 1.8.2006 - 24.9.2009
Vznik členství 10.5.2006
Zánik členství 31.7.2009
Vznik funkce 10.5.2006
Zánik funkce 31.7.2009
Adresa: Unhošťská 402 , Kladno 272 01
člen představenstva: Ing. Jiří Kůra 1.8.2006 - 24.9.2009
Vznik členství 10.5.2006
Zánik členství 31.7.2009
Adresa: Josefa Štemberky 90 , Lidice 273 54
člen představenstva Ing. Alice Vokurková 30.9.2005 - 21.12.2011
Vznik členství 18.5.2005
Zánik členství 18.8.2010
Adresa: Vojtěcha Lanny 3276 , Kladno 272 01
místopředseda představenstva Jaroslav Körner 1.8.2006 - 21.12.2011
Vznik členství 10.5.2006
Zánik členství 10.8.2011
Vznik funkce 10.5.2006
Zánik funkce 10.8.2011
Adresa: Polní 766/1 , Zábřeh 789 01
člen představenstva: Ing. Vladimír Trubač 1.8.2006 - 21.12.2011
Vznik členství 10.5.2006
Zánik členství 10.8.2011
Adresa: 78 , Velké Přítočno 273 51
předseda představenstva Ing. Jiří Kůra 24.9.2009 - 21.12.2011
Vznik členství 31.7.2009
Zánik členství 7.10.2011
Vznik funkce 31.7.2009
Zánik funkce 7.10.2011
Adresa: Josefa Štemberky 90 , Lidice 273 54
předseda představenstva Ing. Jiří Kůra 21.12.2011 - 27.1.2016
Vznik členství 7.10.2011
Vznik funkce 7.10.2011
Adresa: Josefa Štemberky 90 , Lidice 273 54
člen představenstva: Ing. Vladimír Trubač 21.12.2011 - 16.7.2016
Vznik členství 7.10.2011
Adresa: 78 , Velké Přítočno 273 51
člen představenstva Ing. Alice Vokurková 21.12.2011 - 16.7.2016
Vznik členství 7.10.2011
Adresa: Vojtěcha Lanny 3276 , Kladno 272 01
člen představenstva: Ing. Vladimír Trubač 16.7.2016 - 7.9.2016
Vznik členství 7.10.2011
Adresa: 78 , Velké Přítočno 273 51
místopředseda představenstva Jaroslav Körner 21.12.2011 - 25.10.2016
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 7.10.2016
Vznik funkce 7.10.2011
Zánik funkce 7.10.2016
Adresa: Polní 766/1 , Zábřeh 789 01
předseda představenstva Ing. Jiří Kůra 27.1.2016 - 25.10.2016
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 7.10.2016
Vznik funkce 7.10.2011
Zánik funkce 7.10.2016
Adresa: Josefa Štemberky 90 , Lidice 273 54
člen představenstva Ing. Alice Vokurková 16.7.2016 - 25.10.2016
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 7.10.2016
Adresa: Vojtěcha Lanny 3276 , Kladno 272 01
člen představenstva: Ing. Vladimír Trubač 7.9.2016 - 25.10.2016
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 7.10.2016
Adresa: U Dráhy 325 , Velké Přítočno 273 51

Dozorčí rada PAS Zábřeh na Moravě a. s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Zdeněk Keprt 25.10.2016
Vznik členství 8.10.2016
Vznik funkce 8.10.2016
Adresa: 178 , Jedlí 789 01
člen dozorčí rady Ing. Hana Kučerová 19.1.2019
Vznik členství 1.12.2018
Adresa: Vřesová 2619/1 , Šumperk 787 01
člen dozorčí rady Josef Bednář 19.1.2019
Vznik členství 1.12.2018
Adresa: Vodní 1928/7 , Zábřeh 789 01
člen Ing. Pavel Hýbl 12.5.1992 - 27.9.1993
Adresa: ČSA 24 , 787 01 Šumperk Česká republika
člen Antonín Hajtmar 12.5.1992 - 27.9.1993
Adresa: Žerotínov 469/4 , Zábřeh 789 01
člen Zdeněk Černý 12.5.1992 - 20.12.1995
Adresa: Hybešova 523/10 , Šumperk 787 01
člen Jaroslav Körner 27.9.1993 - 20.12.1995
Adresa: Polní 766/1 , Zábřeh 789 01
člen Petr Bill 27.9.1993 - 20.12.1995
Adresa: Stanislavova 774/16 , Mohelnice 789 85
člen Milena Sládková 20.12.1995 - 23.2.2002
Adresa: Prievidzská 2559/8 , Šumperk 787 01
člen Metoděj Nečas 20.12.1995 - 23.2.2002
Zánik členství 18.5.2001
Adresa: Severovýchod 482/24 , Zábřeh 789 01
člen Vincenc Piňos 20.12.1995 - 16.10.2002
Zánik členství 15.5.2002
Adresa: ČSA 5 , Zábřeh Česká republika
člen Zdenka Rokosová 23.2.2002 - 1.10.2004
Vznik členství 18.5.2001
Zánik členství 30.4.2004
Adresa: Severovýchod 482/24 , Zábřeh 789 01
člen Milena Sládková 23.2.2002 - 1.8.2006
Zánik členství 10.5.2006
Adresa: 44 , Sudkov 788 21
předseda Miroslav Janků 16.10.2002 - 1.8.2006
Vznik členství 15.5.2002
Zánik členství 10.5.2006
Vznik funkce 15.5.2002
Zánik funkce 10.5.2006
Adresa: 54 , Bušín 789 62
člen dozorčí rady Miroslav Janků 21.3.2007 - 8.7.2008
Vznik členství 7.2.2007
Zánik členství 21.5.2008
Adresa: 54 , Bušín 789 62
člen dozorčí rady Pavel Žák 25.9.2007 - 8.7.2008
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 19.5.2008
Adresa: 97 , Rájec 789 01
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Huf 8.7.2008 - 11.3.2009
Vznik členství 19.5.2008
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Příční 413 , Bludov 789 61
předseda dozorčí rady Zdeněk Keprt 1.8.2006 - 21.12.2011
Vznik členství 10.5.2006
Zánik členství 10.8.2011
Vznik funkce 10.5.2006
Zánik funkce 10.8.2011
Adresa: 178 , Jedlí 789 01
člen dozorčí rady Milena Sládková 1.8.2006 - 21.12.2011
Vznik členství 10.5.2006
Zánik členství 10.8.2011
Adresa: 44 , Sudkov 788 21
člen dozorčí rady Josef Bednář 21.3.2007 - 7.8.2012
Vznik členství 7.2.2007
Zánik členství 7.2.2012
Adresa: Vodní 1928/7 , Zábřeh 789 01
člen Konstantin Karger 1.10.2004 - 12.9.2013
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 30.7.2013
Adresa: 169 , Bušín 789 62
člen dozorčí rady Vladimír Linhart 8.7.2008 - 12.9.2013
Vznik členství 21.5.2008
Zánik členství 14.12.2012
Adresa: Palackého 1971/18 , Zábřeh 789 01
člen dozorčí rady Milena Zacpalová 21.12.2011 - 12.9.2013
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 31.5.2013
Adresa: 44 , Sudkov 788 21
člen dozorčí rady Michal Šváb 11.3.2009 - 20.8.2014
Vznik členství 3.2.2009
Zánik členství 2.2.2014
Adresa: 102 , Drozdov 789 01
předseda dozorčí rady Zdeněk Keprt 21.12.2011 - 25.10.2016
Vznik členství 7.10.2011
Zánik členství 7.10.2016
Vznik funkce 7.10.2011
Zánik funkce 7.10.2016
Adresa: 178 , Jedlí 789 01
člen dozorčí rady Josef Bednář 7.8.2012 - 24.11.2016
Vznik členství 1.6.2012
Adresa: Vodní 1928/7 , Zábřeh 789 01
člen dozorčí rady Ing. Pavel Opravil 20.8.2014 - 19.1.2019
Vznik členství 30.5.2014
Zánik členství 30.11.2018
Adresa: 70 , Vyšehoří 789 01
člen dozorčí rady Josef Bednář 24.11.2016 - 19.1.2019
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 1.6.2017
Adresa: Vodní 1928/7 , Zábřeh 789 01

Sbírka Listin PAS Zábřeh na Moravě a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 385/SL 92 ostatní zápis z jednání VH, schválení úč.závěrky 2014 Krajský soud v Ostravě 11.6.2015 18.6.2015 3
B 385/SL 91 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora včetně příloh Krajský soud v Ostravě 11.6.2015 18.6.2015 27
B 385/SL 90 účetní závěrka [2014], zpráva auditora včetně příloh Krajský soud v Ostravě 11.6.2015 18.6.2015 27
B 385/SL 89 notářský zápis NZ 256/2014 s opravnou doložkou Krajský soud v Ostravě 30.5.2014 23.7.2014 3.9.2014 25
B 385/SL 88 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.5.2014 30.6.2014 3.9.2014 3
B 385/SL 87 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 256/2014 Krajský soud v Ostravě 30.5.2014 30.6.2014 3.9.2014 23
B 385/SL 86 účetní závěrka [2013]  bez příl. Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 15.7.2014 6
B 385/SL 85 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 15.7.2014 30
B 385/SL 84 účetní závěrka [2013]  příloha, přehl. o pen.tocích, přehl. o změn.vl.kap. Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 15.7.2014 14
B 385/SL 83 ostatní Zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 14.12.2012 23.8.2013 16.9.2013 2
B 385/SL 82 ostatní Zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 30.7.2013 23.8.2013 16.9.2013 1
B 385/SL 81 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 31.5.2013 23.8.2013 16.9.2013 3
B 385/SL 80 notářský zápis NZ 194/2013 schválení změny stanov Krajský soud v Ostravě 31.5.2013 23.8.2013 16.9.2013 9
B 385/SL 79 ostatní Zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 14.12.2012 10.9.2013 16.9.2013 2
B 385/SL 78 účetní závěrka [2012]  bez příl. Krajský soud v Ostravě 21.6.2013 27.6.2013 6
B 385/SL 77 účetní závěrka [2012]  příloha, přehled o změnách vl.kap. Krajský soud v Ostravě 21.6.2013 27.6.2013 15
B 385/SL 76 výroční zpráva [2012]  vč. § 66a/9, audit. Krajský soud v Ostravě 21.6.2013 27.6.2013 16
B 385/SL 75 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 1.6.2012 28.6.2012 31.8.2012 3
B 385/SL 74 notářský zápis NZ 189/2012 změna stanov Krajský soud v Ostravě 1.6.2012 28.6.2012 31.8.2012 10
B 385/SL 73 výroční zpráva r. 2011 vč.úč.záv, § 66a/9, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 2.7.2012 17
B 385/SL 72 účetní závěrka r. 2011 příloha Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 2.7.2012 14
B 385/SL 71 účetní závěrka r. 2011 bez příl. Krajský soud v Ostravě 26.6.2012 2.7.2012 8
B 385/SL 70 ostatní - Zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 7.10.2011 28.11.2011 29.12.2011 2
B 385/SL 69 ostatní - Zápis č. 8/2011 zased.předst Krajský soud v Ostravě 7.10.2011 28.11.2011 29.12.2011 2
B 385/SL 68 podpisové vzory - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 7.10.2011 28.11.2011 29.12.2011 2
B 385/SL 67 notářský zápis NZ 187/2011 změna stanov Krajský soud v Ostravě 27.5.2011 30.6.2011 10.8.2011 11
B 385/SL 66 účetní závěrka r. 2010 vč. příl. Krajský soud v Ostravě 28.6.2011 3.8.2011 22
B 385/SL 65 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 27.5.2011 15.6.2011 4.7.2011 3
B 385/SL 64 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 15.6.2011 4.7.2011 17
B 385/SL 63 účetní závěrka r. 2010 bez příl. Krajský soud v Ostravě 15.6.2011 4.7.2011 6
B 385/SL 62 účetní závěrka r. 2009 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 17.6.2010 23.6.2010 22
B 385/SL 61 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Ostravě 17.6.2010 23.6.2010 17
B 385/SL 60 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 28.5.2010 17.6.2010 23.6.2010 3
B 385/SL 59 ostatní zápis z VH -schv. ÚZ r. 2008 Krajský soud v Ostravě 12.10.2009 4.11.2009 3
B 385/SL 58 ostatní zápis ze zas. před.vol.předsed Krajský soud v Ostravě 7.9.2009 24.9.2009 2
B 385/SL 57 notářský zápis NZ 343/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 2.9.2009 7.9.2009 24.9.2009 2
B 385/SL 56 stanovy společnosti úpln. znění k 20.5.2009 Krajský soud v Ostravě 20.7.2009 24.7.2009 17
B 385/SL 55 notářský zápis NZ 209/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 20.5.2009 20.7.2009 24.7.2009 9
B 385/SL 54 účetní závěrka r. 2008 vč. příloh Krajský soud v Ostravě 19.6.2009 17.7.2009 22
B 385/SL 53 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 29.6.2009 7.7.2009 17
B 385/SL 52 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 26.6.2008 3.12.2008 3
B 385/SL 51 výroční zpráva r.2007 vč.úč.záv.,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 26.6.2008 3.12.2008 25
B 385/SL 50 rozhod. o statut. orgánu - Výsledky voleb Krajský soud v Ostravě 18.4.2007 14.9.2007 3.10.2007 2
B 385/SL 49 stanovy společnosti - ÚZ k 11.7.2007 Krajský soud v Ostravě 13.9.2007 3.10.2007 18
B 385/SL 48 ostatní - Zápis z mimoř. VH + příl. Krajský soud v Ostravě 11.7.2007 13.9.2007 3.10.2007 26
B 385/SL 47 notářský zápis NZ 368/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 11.7.2007 13.9.2007 3.10.2007 9
B 385/SL 46 ostatní - Zápis z řádné VH + příl. Krajský soud v Ostravě 23.5.2007 13.9.2007 3.10.2007 24
B 385/SL 45 účetní závěrka r. 2006 příloha Krajský soud v Ostravě 29.6.2007 31.7.2007 13
B 385/SL 44 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.záv, zpr. aud. Krajský soud v Ostravě 29.6.2007 31.7.2007 13
B 385/SL 43 notářský zápis NZ 263/2007 - zm. stanov Krajský soud v Ostravě 23.5.2007 9.7.2007 17.7.2007 11
B 385/SL 42 notářský zápis NZ 59/2007-zm.Stanov Krajský soud v Ostravě 7.2.2007 9.3.2007 27.3.2007 6
B 385/SL 41 rozhod. o statut. orgánu -zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 10.5.2006 7.7.2006 20.9.2006 3
B 385/SL 40 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.5/06 ze zased.předst. Krajský soud v Ostravě 10.5.2006 7.7.2006 20.9.2006 2
B 385/SL 39 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 10.5.2006 7.7.2006 20.9.2006 1
B 385/SL 38 výroční zpráva r.2005,vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 24.5.2006 31
B 385/SL 37 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 24.10.2005 29
B 385/SL 36 notářský zápis NZ 189/2005 Krajský soud v Ostravě 18.5.2005 24.10.2005 7
B 385/SL 35 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 12.5.2004 14.10.2004 3
B 385/SL 34 notářský zápis NZ 211/2004 Krajský soud v Ostravě 12.5.2004 14.10.2004 6
B 385/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 14.10.2004 1
B 385/SL 32 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 16.3.2004 10.6.2004 11.6.2004 30
B 385/SL 31 ostatní § 66a/9 o.z. (r. 2002) Krajský soud v Ostravě 31.3.2003 11.6.2003 6.4.2004 5
B 385/SL 29 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 11.6.2003 6.4.2004 25
B 385/SL 28 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 20.6.2001 23.10.2002 3
B 385/SL 22 notářský zápis NZ 226/2002 Krajský soud v Ostravě 15.5.2002 23.10.2002 10
B 385/SL 18 rozhod. o statut. orgánu zápis z VH Krajský soud v Ostravě 15.5.2002 23.10.2002 3
B 385/SL 30 ostatní § 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 10.6.2002 1
B 385/SL 27 výroční zpráva r. 2001 (AZ - CAR a.s.) Krajský soud v Ostravě 2.5.2002 7.5.2002 37
B 385/SL 26 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 19.6.2001 22.3.2002 3
B 385/SL 25 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 20.6.2001 22.3.2002 3
B 385/SL 24 rozhod. o statut. orgánu -zápis č. 5/2001 Krajský soud v Ostravě 20.6.2001 22.3.2002 2
B 385/SL 23 notářský zápis NZ 316/2001 Krajský soud v Ostravě 20.6.2001 22.3.2002 28
B 385/SL 21 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 19.9.2001 45
B 385/SL 20 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 19.9.2001 90
B 385/SL 19 notářský zápis NZ 389/2000 Krajský soud v Ostravě 1.11.2000 20.4.2001 3.8.2001 5
B 385/SL 9 notářský zápis NZ 102/93 Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 11.5.2001 5
B 385/SL 8 notářský zápis NZ 84/93 Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 11.5.2001 12
B 385/SL 7 notářský zápis NZ 508/92 Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 11.5.2001 2
B 385/SL 6 notářský zápis NZ 246/92 Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 11.5.2001 24
B 385/SL 17 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 11.5.2001 2
B 385/SL 16 ostatní -privatizační projekt Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 11.5.2001 234
B 385/SL 15 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 17.6.1998 4.5.2001 11.5.2001 3
B 385/SL 14 ostatní zápis z VH Krajský soud v Ostravě 21.5.1997 4.5.2001 11.5.2001 3
B 385/SL 13 notářský zápis NZ 269/98 Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 11.5.2001 2
B 385/SL 12 notářský zápis NZ 24/97 Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 11.5.2001 4
B 385/SL 11 notářský zápis NZ 338/96 Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 11.5.2001 17
B 385/SL 10 notářský zápis NZ 184/95 Krajský soud v Ostravě 4.5.2001 11.5.2001 26
B 385/SL 5 výroční zpráva r. 1999+účetní uzávěrka Krajský soud v Ostravě 28.6.2000 29.3.2001 17
B 385/SL 4 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 29.6.1999 29.6.1999 10
B 385/SL 2 účetní závěrka r.1997 Krajský soud v Ostravě 13.5.1998 15.5.1998 9
B 385/SL 1 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 25.4.1997 25.4.1997 18
B 385/SL 3 notářský zápis - nedoloženo!!!!!!!!!!!!!!!!! Krajský soud v Ostravě 17.6.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PAS Zábřeh na Moravě a.s.

IČO (identifikační číslo) 45192251
Jméno PAS Zábřeh na Moravě a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Zábřeh
Vznik první živnosti: 4.2.1993
Celkový počet živností: 37
Aktivních živností: 14

Sídlo PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Živnosti a provozovny PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Živnost č. 1 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.2.1993

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií

 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků

 • Výroba a opravy čalounických výrobků

 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 4.2.1993

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.1993

Živnost č. 4 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.1993

Živnost č. 5 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.2.1993
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.1993

Živnost č. 6 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.4.1995
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 18.4.1995

Živnost č. 7 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.7.2001

Živnost č. 8 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.6.2004
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.2004

Živnost č. 9 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.5.2005
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.5.2005

Živnost č. 10 Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.6.2005
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.6.2005

Živnost č. 11 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.2012
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2012

Živnost č. 12 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.2012
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2012

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.7.2012
Provozovna č. 1
Provozovna U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1001368649
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.7.2012

Živnost č. 14 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 18.2.1993
Přerušení oprávnění 10.4.2017

Živnost č. 15 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 5.4.2002

Živnost č. 18 Opravy motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 16.1.1997

Živnost č. 19 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.2.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1993
Zánik oprávnění 14.3.1996

Živnost č. 21 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.2.1993
Zánik oprávnění 3.2.1995
Konec oprávnění 3.2.1995

Živnost č. 22 Výroba, opravy a montáž měřidel (v rozsahu registračního osvědčení)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1997
Zánik oprávnění 5.4.2002

Živnost č. 24 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Leasing - pronájem věcí z majetku společnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1997
Zánik oprávnění 5.4.2002

Živnost č. 28 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Pronájem motorových vozidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1997
Zánik oprávnění 5.4.2002

Živnost č. 30 Pronájem průmyslového zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.2.1997
Zánik oprávnění 5.4.2002

Živnost č. 31 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1998
Zánik oprávnění 1.8.2001

Živnost č. 32 Vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1998
Zánik oprávnění 30.6.2000

Živnost č. 33 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách nad 40 kg náplně tlakové nádoby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Opravy ostatních dopravních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 37 Opravy pracovních strojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PAS Zábřeh na Moravě a.s.

Člen statutárního orgánu Jaroslav Körner
Člen statutárního orgánu Ing. Alice Vokurková
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Trubač
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Kůra

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PAS Zábřeh na Moravě a. s.

IČO: 45192251
Firma: PAS Zábřeh na Moravě a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Šumperk
Základní územní jednotka: Zábřeh
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1992

Sídlo PAS Zábřeh na Moravě a. s.

Sídlo: U Dráhy 828/8, Zábřeh 789 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image