Firma Pardubický pivovar a.s. IČO 47468556


Pardubický pivovar a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Pardubický pivovar a.s. (47468556) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Palackého třída 250, Pardubice 530 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1993 a je stále aktivní. Pardubický pivovar a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Pardubický pivovar a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Pardubický pivovar a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Pardubický pivovar a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Pardubický pivovar a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pardubický pivovar a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 890
IČO (identifikační číslo osoby) 47468556
Jméno Pardubický pivovar a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1993
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 17.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 4 17.7.2014 - 29.4.2019
Počet členů dozorčí rady: 3 17.7.2014 - 29.4.2019
Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Základní kapitál společnosti ve výši 130.000.000,-- Kč se zvyšuje o částku 20.000.000,-- Kč na částku 150.000.000,-- Kč. Upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení a stabilizace finančních zdrojů společnosti za účelem modernizace výrobní technologie, snížení zadlužení společnosti a posílení odbytových možností společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 20.000 kusů nových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,-- Kč. Všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi budou spojena ste jná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat nově vydávané akcie společnosti, a to v místě sídla společnosti - na adrese Pardubice, Palackého třída 250, PSČ 530 33 v pracovních dnech od 8,00 - 15,00 hodin) ve lhůtě 30 kalendářních dnů, když počátek běh u této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným Stanovami obchodní společnosti Pardubický pivovar a.s. pro svolání valné hromady. S využitím přednostního práva lze upsat všech 20.000 nových akcií, při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč 0,1538 jedné nové akcie (upisovací poměr je výsledkem poměru navýšení zá kladního jmění a základního jmění, tedy 20.000.000,-- Kč ku 130.000.000,-- Kč, což odpovídá 0,1538), přičemž lze upisovat pouze celé akcie, jejichž počet se při výpočtu rozsahu nároku na úpis na základě přednostního práva zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů. Jmenovitá hodnota každé nové akcie listinné podoby bude 1.000,-- Kč, bude znít na majitele, a všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs nové akcie s e rovná jmenovité hodnotě akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, a to v místě, kde se bude provádět zápis do listiny upisovatelů, tedy v místě sídla společnosti - na adrese Pardubice, Palackého třída 250, PSČ 530 33 v pracovních dnech od 8,00 - 15,00 hodin) ve lhůtě 60 kalendářních dnů, když počátek běhu této lhůty bude oznámen způsobem stanoveným stanovami obchodní společnosti Pardubický pivovar a.s. pro svolání valné hromady, a to statutárním orgánem společ nosti nejpozději do 10 dnů po marném uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Každý upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě 30 kalendářních dnů následujících po úpisu (úpisem se rozumí zapsání upisovatele do listiny - seznamu upisovatelů vedeného obchodní společností Pardubický pivovar a.s.) , a to na zvláštní účet číslo 198 462 242 / 0600 vedený u GE Money Bank, a.s. Zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do 6 kalendářních měsíců ode dne právní moci zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obch odní společností Pardubický pivovar a.s. do obchodního rejstříku. 1.7.2011 - 14.2.2012
Řádná valná hromada ze dne 28.05.2010 přijala usnesení následujícího obsahu: Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Základní kapitál společnosti ve výši 103.326.000,-- Kč se zvyšuje o částku 26.674.000,-- Kč na částku 130.000.000,-- Kč. Upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení a stabilizace finančních zdrojů společnosti za účelem modernizace výrobní technologie, snížení zadlužení společnosti a posílení odbytových možností společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 26.674 kusů nových akcií listinné podoby znějících na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,-- Kč. Všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn. že s nimi budou spojena ste jná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. Dosavadní akcionáři mají přednostní právo upsat nově vydávané akcie společnosti, a to v místě sídla společnosti - na adrese Pardubice, Palackého třída 250, PSČ 530 33 v pracovních dnech od 8,00 - 15,00 hodin ve lhůtě 30 kalendářních dnů, když počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen způsobem stanoveným stanovami obchodní společnosti Pivovar Pernštejn a.s. pro svolání valné hromady. S využitím přednostního práva lze upsat všech 26.674 nových akcií, při upisování s využitím přednostního práva připadá na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč 0,25815 jedné nové akcie (upisovací poměr je výsledkem poměru navýšení z ákladního jmění a základního jmění, tedy 26.674.000,-- Kč ku 103.326.000,-- Kč, což odpovídá 0,25815), přičemž lze upisovat pouze celé akcie, jejichž počet se při výpočtu rozsahu nároku na úpis na základě přednostního práva zaokrouhluje na celá čísla směr em dolů. Jmenovitá hodnota každé nové akcie listinné podoby bude 1.000,-- Kč, bude znít na majitele, a všechny nově vydávané akcie budou akciemi kmenovými, tzn. ze s nimi budou spojena stejná práva a povinnosti jako s akciemi již vydanými. Emisní kurs nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky, a to v místě, kde se bude provádět zápis do listiny upisovatelů, tedy v místě sídla společnosti - na adrese Pardubice, Palackého třída 250, PSČ 530 33 v pracovních dnech od 8,00 - 15,00 hodin ve lhůtě 60 kalendářních dnů, když počátek běhu této lhůty bude oznámen způsobem stanoveným stanovami obchodní společnosti Pivovar Pernštejn a.s. pro svolání valné hromady, a to statutárním orgánem společno sti nejpozději do 10 dnů po marném uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Každý upisovatel je povinen splatit 30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě 30 kalendářních dnů následujících po úpisu (úpisem se rozumí zapsání upisovatele do listiny - seznamu upisovatelů vedeného obchodní společností Pivovar Pernštejn a.s.), a to na zvláštní účet číslo 198 462 242 / 0600 vedený u GE Money Bank, a.s. Zbývajících 70 % jmenovité hodnoty upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do 6 kalendářních měsíců ode dne právní moci zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obcho dní společnosti Pivovar Pernštejn a.s. do obchodního rejstříku. 16.7.2010 - 17.10.2011
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par.172 obc.zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám.32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č.92/1991 Sb., o podmínkách majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné formou notářského zápisu ze dne 1.12.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva dozorčí rady. 1.1.1993
Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Pivovar Pardubice. 1.1.1993

Aktuální kontaktní údaje Pardubický pivovar a.s.

Kapitál Pardubický pivovar a.s.

zakladni jmění 150 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.2.2012
zakladni jmění 150 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 17.10.2011 - 14.2.2012
zakladni jmění 130 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.4.2011 - 17.10.2011
zakladni jmění 130 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.3.2011 - 11.4.2011
zakladni jmění 130 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.3.2011 - 29.3.2011
zakladni jmění 130 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.10.2010 - 28.3.2011
zakladni jmění 130 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.2010 - 25.10.2010
zakladni jmění 103 326 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.7.1994 - 5.10.2010
zakladni jmění 141 651 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1993 - 8.7.1994

Akcie Pardubický pivovar a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 150 000 17.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 130 369 17.10.2011 - 17.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 110 369 5.10.2010 - 17.10.2011
Akcie na majitele 1 000 Kč 83 695 8.6.2006 - 5.10.2010
Akcie na jméno 1 000 Kč 19 631 8.6.2006 - 17.7.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 83 695 20.1.1998 - 8.6.2006
Akcie na jméno 1 000 Kč 19 631 20.1.1998 - 8.6.2006
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 100 26.4.1995 - 20.1.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 83 595 26.4.1995 - 20.1.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 19 631 26.4.1995 - 20.1.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 19 631 8.7.1994 - 26.4.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 73 362 8.7.1994 - 26.4.1995
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 10 333 8.7.1994 - 26.4.1995
Akcie na jméno 1 000 Kč 45 328 1.1.1993 - 8.7.1994
Akcie na majitele 1 000 Kč 96 323 1.1.1993 - 8.7.1994

Sídlo Pardubický pivovar a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Palackého třída 250 , Pardubice 530 02 8.6.2006
Adresa Palackého třída 250 , Pardubice 530 02 1.1.1993 - 8.6.2006

Předmět podnikání Pardubický pivovar a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.7.2014
Pivovarnictví a sladovnictví 17.7.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 17.7.2014
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 20.7.2005 - 17.7.2014
Výroba krmiv a krmných směsí 10.8.2004 - 14.6.2012
Velkoobchod 22.9.2003 - 17.7.2014
Maloobchod - specializovaný 22.9.2003 - 17.7.2014
Zprostředkování obchodu 22.9.2003 - 17.7.2014
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 22.9.2003 - 17.7.2014
Hostinská činnost 24.1.1994
Chemická výroba mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky 24.1.1994 - 14.7.2003
Automatizované zpracování dat 24.1.1994 - 14.7.2003
Silniční motorová doprava 24.1.1994 - 14.7.2003
Zámečnictví 24.1.1994 - 22.9.2003
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.1.1994 - 22.9.2003
Výroba nealkoholických nápojů 24.1.1994 - 17.7.2014
Provozování bytového hospodářství, ubytovacích a stravovacích zařízení 1.1.1993 - 24.1.1994
Výroba sirupů, nealkoholických a speciálních nápojů 1.1.1993 - 24.1.1994
Výroba umělého ledu a oxidu uhličitého 1.1.1993 - 24.1.1994
Výroba preparátů, přípravků, pomocných látek, obalů a dalších výrobků odvozených od hlavní výroby 1.1.1993 - 24.1.1994
Výroba reklamních a propagačních předmětů a materiálů 1.1.1993 - 24.1.1994
Nákup sladovnického ječmene a dalších surovin a materiálů pro výrobní činnost 1.1.1993 - 24.1.1994
Poskytování prací a služeb výpočetní techniky 1.1.1993 - 24.1.1994
Integrace a výrobci základní suroviny pro výrobní činnost 1.1.1993 - 24.1.1994
Výroba a opravy strojů, zařízení technologických linek, náhradních dílů a jejich montáž 1.1.1993 - 24.1.1994
Obchodní činnost 1.1.1993 - 24.1.1994
Neveřejná silniční doprava nákladů a osob podle zvláštního povolení 1.1.1993 - 24.1.1994
Poskytování prací a služeb národním výborům, socialistickým organizacím a občanům 1.1.1993 - 24.1.1994
Evidenční a statistické informace pro odvětvový informační systém 1.1.1993 - 24.1.1994
Výroba piva a sladu 1.1.1993 - 17.7.2014

vedení firmy Pardubický pivovar a.s.

Statutární orgán Pardubický pivovar a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 15.7.2019
Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. 17.7.2014 - 15.7.2019
Způsob jednání za společnost: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně, a to způsobem, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. 16.7.2010 - 17.7.2014
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jednají členové představenstva, a to předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. 26.3.1998 - 16.7.2010
Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje a jedná vůči třetím osobám (právnickým i fyzickým), před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Představenstvo je oprávněno písemně pověřit k zastupování své jednotlivé členy a určit rozsah jejich oprávnění. Toto pověření je platné pouze s úředně ověřenými podpisy všech členů představenstva. Za společnost podepisují: - buď společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl všemi ostatními členy představenstva písemně (ověřenými podpisy) zmocněn. Všichni to činí tak, že k plně vypsanému jménu společnosti nebo o tisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 20.1.1998 - 26.3.1998
Zastupování za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1993 - 20.1.1998
předseda představenstva Ing. Zdenek Havlena 15.7.2019
Vznik členství 27.6.2019
Vznik funkce 27.6.2019
Adresa: Nad cihelnou 1201 2, 147 00 Praha Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Petra Chovancová 15.7.2019
Vznik členství 27.6.2019
Vznik funkce 27.6.2019
Adresa: Okružní 1442 , Uherský Brod 688 01
člen představenstva Ing. Leoš Kvapil 15.7.2019
Vznik členství 27.6.2019
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Mgr. Jana Vinklářová 15.7.2019
Vznik členství 27.6.2019
Adresa: Švejcarovo náměstí 2694/4 , Praha 155 00
člen představenstva Zdeněk Menzl 1.1.1993 - 26.4.1995
Adresa: Bartákova 1116/30 , Praha 140 00
člen představenstva Pavel Pražan 1.1.1993 - 26.4.1995
Adresa: Palackého třída 2627 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Jaroslav Cihlo 1.1.1993 - 6.10.1995
Adresa: Bartoňova 885 , Pardubice 530 12
člen představenstva Miroslav Vacek 1.1.1993 - 6.10.1995
Adresa: Palackého třída 2627 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Mgr. Václav Hromek 26.4.1995 - 6.10.1995
Adresa: Česká republika
Rabštejnská Lhota 32, okr.Chrudim
člen představenstva Jaroslav Vavřina 1.1.1993 - 6.1.1997
Adresa: Jarošova 910 , Přelouč 535 01
člen představenstva Ludvík Šťastný 26.4.1995 - 6.1.1997
Adresa: Pichlova 2563 , Pardubice 530 02
člen představenstva Ing. Zdeněk Mráz 6.10.1995 - 6.1.1997
Adresa: Pod Sukovem 513/1 , Kutná Hora 284 01
člen představenstva Ing. Bohuslav Šilhan 6.10.1995 - 6.1.1997
Adresa: Mazurská 521 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Předseda představenstva Ing. Jaroslav Cihlo 6.10.1995 - 26.3.1998
Adresa: Bartoňova 885 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Jaroslav Vavřina 6.1.1997 - 26.3.1998
Adresa: Jarošova 910 , Přelouč 535 01
Člen představenstva Ludvík Šťastný 6.1.1997 - 26.3.1998
Adresa: Pichlova 2563 , Pardubice 530 02
Místopředseda představenstva Ing. Lubomír Motyčka 6.1.1997 - 26.3.1998
Adresa: Ve Lhotkách 662 , Pardubice 530 03
Místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Cihlo 26.3.1998 - 21.5.1999
Adresa: Bartoňova 885 , Pardubice 530 12
Člen představenstva Ing. Lubomír Motyčka CSc. 26.3.1998 - 21.5.1999
Adresa: Ve Lhotkách 662 , Pardubice 530 03
Předseda představenstva Mgr. František Kučera 26.3.1998 - 21.5.1999
Adresa: Chmelova 466/1 , Hradec Králové 500 03
Člen představenstva MUDr. Lukáš Pelech 26.3.1998 - 21.5.1999
Adresa: Dukelská 1025/4 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Člen představenstva Mgr. Miroslav Chochola 26.3.1998 - 21.5.1999
Adresa: Štichova 580/25 , Praha 149 00
Předseda představenstva Ing. Karel Spilko 21.5.1999 - 24.5.1999
Adresa: 51 , Sebranice 569 62
Člen představenstva Vlastimil Marek 21.5.1999 - 24.5.1999
Adresa: Nádražní 223 , Choltice 533 61
Člen představenstva Jiří Švec 21.5.1999 - 24.5.1999
Adresa: Palackého třída 2627 , Pardubice 530 02
Předseda představenstva Jan Vondra 24.5.1999 - 1.6.1999
Adresa: T. G. Masaryka 143 , Slatiňany 538 21
Člen představenstva Mgr. Miroslav Chochola 24.5.1999 - 1.6.1999
Adresa: náměstí Svobody 728/1 , Praha 160 00
Člen představenstva Mgr. Oldřich Novotný 24.5.1999 - 1.6.1999
Adresa: 14 , Dobšice 289 05
Předseda představenstva Ing. Karel Spilko 1.6.1999 - 20.7.2005
Zánik členství 23.6.2005
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: 51 , Sebranice 569 62
Člen představenstva Ing. Jiří Škrabal 1.6.1999 - 20.7.2005
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Kapitána Nálepky 1493/11 , Svitavy 568 02
Člen představenstva Ing. Ladislav Roženský 1.6.1999 - 20.7.2005
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Smetanova 114 , Sezemice 533 04
Předseda představenstva Ing. Karel Spilko 20.7.2005 - 27.9.2006
Vznik členství 23.6.2005
Vznik funkce 23.6.2005
Adresa: Sezemická 1351 , Pardubice 530 03
Člen představenstva Ing. Jiří Škrabal 20.7.2005 - 9.6.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 29.5.2009
Adresa: Vladimíra Holana 806/10 , Svitavy 568 02
člen představenstva Ing. Leoš Kvapil 20.7.2005 - 9.6.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 29.5.2009
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
Předseda představenstva Ing. Karel Spilko 27.9.2006 - 9.6.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 29.5.2009
Vznik funkce 23.6.2005
Zánik funkce 29.5.2009
Adresa: Na Labišti 534 , Pardubice 530 09
předseda představenstva Ing. Jan Kvasnička 9.6.2009 - 16.7.2010
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 28.5.2010
Vznik funkce 29.5.2009
Zánik funkce 28.5.2010
Adresa: Vilová 252/20 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Lubomír Motyčka 9.6.2009 - 16.7.2010
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 28.5.2010
Adresa: Ve Lhotkách 662 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Leoš Kvapil 9.6.2009 - 16.7.2010
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 28.5.2010
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
předseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 16.7.2010 - 25.7.2013
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Ing. Jan Kvasnička 16.7.2010 - 25.7.2013
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Vilová 252/20 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Michal Pátek 16.7.2010 - 25.7.2013
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: Mánesova 1633/74 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Luděk Štěpán 25.7.2013 - 1.9.2014
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: Světlov 2258/90 , Šternberk 785 01
Člen představenstva Petr Nosek 30.9.2015 - 18.1.2017
Vznik členství 26.6.2015
Zánik členství 20.10.2016
Adresa: Pod Kopečkem 486 , Pardubice 530 03
místopředseda představenstva Ing. Michal Pátek 25.7.2013 - 17.3.2017
Vznik členství 27.6.2013
Vznik funkce 27.6.2013
Adresa: Mánesova 1633/74 , Praha 120 00
předseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 25.7.2013 - 17.8.2017
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 23.6.2017
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 23.6.2017
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
člen představenstva Ing. Antonín Doleček 25.7.2013 - 17.8.2017
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 23.6.2017
Zánik funkce 23.6.2017
Adresa: Lázeňská 1179 , Ústí nad Orlicí 562 01
místopředseda představenstva Ing. Michal Pátek 17.3.2017 - 17.8.2017
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 23.6.2017
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 23.6.2017
Adresa: Zálesí 1058/32 , Praha 142 00
předseda představenstva Ing. Leoš Kvapil 17.8.2017 - 15.7.2019
Vznik členství 23.6.2017
Zánik členství 27.6.2019
Vznik funkce 23.6.2017
Zánik funkce 27.6.2019
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
místopředseda představenstva Ing. Michal Pátek 17.8.2017 - 15.7.2019
Vznik členství 23.6.2017
Zánik členství 27.6.2019
Vznik funkce 23.6.2017
Zánik funkce 27.6.2019
Adresa: Zálesí 1058/32 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Antonín Doleček 17.8.2017 - 15.7.2019
Vznik členství 23.6.2017
Zánik členství 27.6.2019
Adresa: Lázeňská 1179 , Ústí nad Orlicí 562 01

Dozorčí rada Pardubický pivovar a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Jan Kvasnička 17.8.2017
Vznik členství 23.6.2017
Vznik funkce 23.6.2017
Adresa: Vilová 252/20 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Prof. Ing. Pavel Dostálek CSc. 17.8.2017
Vznik členství 23.6.2017
Adresa: Matěje Kopeckého 2544/4 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Miroslav Mejtský 17.8.2017
Vznik členství 23.6.2017
Adresa: 95 , Klokočov 583 01
Jméno Ing. Stanislav Dohnálek 1.1.1993 - 6.10.1995
Adresa: Smetanovo nábřeží 1185/8 , Hradec Králové 500 02
Jméno JUDr. František Derik 1.1.1993 - 6.10.1995
Adresa: Na Drážce 1558 , Pardubice 530 03
Jméno Věroslav Valský 1.1.1993 - 6.10.1995
Adresa: Česká republika
Dolní Ředice 235, Holice v Čechách
Předseda Mgr. Václav Hromek 6.10.1995 - 26.3.1998
Adresa: Česká republika
Rabštejnská Lhota 32, okr.Chrudim
Člen Ing. Marie Hrstková 6.10.1995 - 26.3.1998
Adresa: Kosmonautů 188 , Pardubice 530 09
Člen Stanislav Pozdník 6.10.1995 - 21.5.1999
Adresa: Česká republika
Starý Máteřov 15
Člen Mgr. Gejza Šidlovský 26.3.1998 - 21.5.1999
Adresa: Pohořelec 113/23 , Praha 118 00
Člen Ing. Ivo Černovský 26.3.1998 - 21.5.1999
Adresa: Jana Masaryka 1316/16 , Hradec Králové 500 12
Předseda dozorčí rady Mgr. František Kučera 21.5.1999 - 1.6.1999
Adresa: Chmelova 466/1 , Hradec Králové 500 03
Člen dozorčí rady MUDr. Lukáš Pelech 21.5.1999 - 1.6.1999
Adresa: Dukelská 1025/4 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Člen dozorčí rady Ing. Lubomír Motyčka 21.5.1999 - 1.6.1999
Adresa: Ve Lhotkách 662 , Pardubice 530 03
Člen dozorčí rady Mgr. Gejza Šidlovský 21.5.1999 - 1.6.1999
Adresa: Pohořelec 113/23 , Praha 118 00
Člen dozorčí rady Marek Lehečka 21.5.1999 - 1.6.1999
Adresa: Rokycanova 594 , Vysoké Mýto 566 01
Člen Ing. Lubomír Motyčka CSc. 1.6.1999 - 6.8.2003
Zánik členství 1.7.2003
Adresa: Ve Lhotkách 662 , Pardubice 530 03
Člen Ing. Aleš Vejr 1.6.1999 - 22.9.2003
Zánik členství 19.6.2002
Adresa: 69 , Měník 503 64
Předseda Ing. Leoš Kvapil 1.6.1999 - 20.7.2005
Zánik členství 23.6.2005
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: Hradecká 300/32 , Hradec Králové 500 11
Člen Ing. Břetislav Nožička 10.8.2004 - 20.7.2005
Vznik členství 23.6.2004
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Lhotecká 27 , 500 09 Hradec Králové 9 Česká republika
Člen Václav Dítě 22.9.2003 - 12.1.2007
Vznik členství 19.6.2002
Zánik členství 29.11.2006
Adresa: Nerudova 884/11 , Hradec Králové 500 02
předseda dozorčí rady Ing. Jan Kvasnička 20.7.2005 - 9.6.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 29.5.2009
Vznik funkce 23.6.2005
Zánik funkce 29.5.2009
Adresa: Vilová 252/20 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Ing. Stanislava Štruncová 20.7.2005 - 9.6.2009
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 29.5.2009
Adresa: 88 , Sobětuchy 537 01
předseda dozorčí rady Ing. Stanislava Štruncová 9.6.2009 - 16.7.2010
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 28.5.2010
Vznik funkce 29.5.2009
Zánik funkce 28.5.2010
Adresa: 88 , Sobětuchy 537 01
člen dozorčí rady JUDr. Tomáš Plavec 9.6.2009 - 16.7.2010
Vznik členství 29.5.2009
Zánik členství 28.5.2010
Adresa: Čáslavská 198 , Heřmanův Městec 538 03
předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Motyčka 16.7.2010 - 1.7.2011
Vznik členství 28.5.2010
Vznik funkce 28.5.2010
Adresa: Ve Lhotkách 662 , Pardubice 530 03
člen dozorčí rady Milan Žák 12.1.2007 - 7.12.2011
Vznik členství 29.11.2006
Zánik členství 16.11.2011
Adresa: 95 , Bezděkov 535 01
člen dozorčí rady Ing. Stanislava Štruncová 16.7.2010 - 25.7.2013
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 27.6.2013
Adresa: 88 , Sobětuchy 537 01
předseda dozorčí rady Ing. Lubomír Motyčka 1.7.2011 - 25.7.2013
Vznik členství 28.5.2010
Zánik členství 27.6.2013
Vznik funkce 28.5.2010
Zánik funkce 27.6.2013
Adresa: Střelecká 128 , Chrudim 537 01
člen dozorčí rady Miroslav Mejtský 7.12.2011 - 15.2.2017
Vznik členství 16.11.2011
Adresa: 95 , Klokočov 583 01
předseda dozorčí rady Ing. Jan Kvasnička 25.7.2013 - 17.8.2017
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 23.6.2017
Vznik funkce 22.7.2013
Zánik funkce 23.6.2017
Adresa: Vilová 252/20 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Prof. Ing. Pavel Dostálek CSc. 25.7.2013 - 17.8.2017
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 23.6.2017
Adresa: Matěje Kopeckého 2544/4 , Mělník 276 01
člen dozorčí rady Miroslav Mejtský 15.2.2017 - 17.8.2017
Vznik členství 16.11.2011
Zánik členství 16.11.2016
Adresa: 95 , Klokočov 583 01

Sbírka Listin Pardubický pivovar a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 890/SL 53 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z ŘVH Krajský soud v Hradci Králové 26.6.2015 26.8.2015 6.10.2015 6
B 890/SL 52 výroční zpráva [2014] ds Krajský soud v Hradci Králové 28.4.2015 6.8.2015 7.8.2015 31
B 890/SL 51 rozhod. o statut. orgánu zápis předst.,odstoupení Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2014 22.8.2014 20.10.2014 2
B 890/SL 50 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 141/2014 Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2014 8.7.2014 8.8.2014 21
B 890/SL 45 výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 13.4.2012 15.8.2012 21.8.2012 33
B 890/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 76/2012,cd Krajský soud v Hradci Králové 1.6.2012 12.6.2012 9.7.2012 21
B 890/SL 43 ostatní - zápis z volby člena DR Krajský soud v Hradci Králové 16.11.2011 22.11.2011 22.12.2011 14
B 890/SL 42 výroční zpráva 2010, DS Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2011 6.8.2011 19.8.2011 28
B 890/SL 41 notářský zápis, ostatní , (NZ 79/2011, zápis VH) Krajský soud v Hradci Králové 27.6.2011 4.7.2011 14
B 890/SL 40 účetní závěrka, zpráva auditora 2009, ds Krajský soud v Hradci Králové 22.4.2010 1.12.2010 1.12.2010 18
B 890/SL 39 výroční zpráva 2009, ds Krajský soud v Hradci Králové 20.5.2010 1.12.2010 1.12.2010 8
B 890/SL 38 notářský zápis, ostatní, podpisové vzory , (NZ 127/2010,odstoup.z fce) Krajský soud v Hradci Králové 28.5.2010 28.6.2010 28.6.2010 40
B 890/SL 37 zpráva auditora 2008 Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2009 22.7.2009 22.7.2009 1
B 890/SL 36 účetní závěrka 2008, výkaz zz Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2009 22.7.2009 22.7.2009 2
B 890/SL 35 účetní závěrka 2008, rozvaha Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2009 22.7.2009 22.7.2009 4
B 890/SL 34 účetní závěrka 2008, příloha Krajský soud v Hradci Králové 12.5.2009 22.7.2009 22.7.2009 3
B 890/SL 33 rozhod. o statut. orgánu, ostatní zápis z VH Krajský soud v Hradci Králové 29.5.2009 9.6.2009 9.6.2009 15
B 890/SL 32 účetní závěrka - příloha k úz 2007 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2008 21.7.2008 21.7.2008 3
B 890/SL 31 účetní závěrka - VZZ 2007 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2008 21.7.2008 21.7.2008 2
B 890/SL 30 účetní závěrka - rozvaha 2007 Krajský soud v Hradci Králové 17.4.2008 21.7.2008 21.7.2008 4
B 890/SL 29 ostatní, podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 24.11.2006 10.1.2007 10.1.2007 10
B 890/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti - NZ 59/2006 Krajský soud v Hradci Králové 25.5.2006 6.6.2006 6.6.2006 44
B 890/SL 26 účetní závěrka - za rok 2003,2004 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2004 18.7.2005 18.7.2005 46
B 890/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu, podpisové vzory - NZ 60/2005 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2005 30.6.2005 30.6.2005 37
B 890/SL 25 účetní závěrka - za rok 2003 Krajský soud v Hradci Králové 4.6.2004 26.7.2004 26.7.2004 21
B 890/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti, podpisové vzory - NZ 82/2004 Krajský soud v Hradci Králové 23.6.2004 14.7.2004 14.7.2004 30
B 890/SL 22 notářský zápis, ostatní - NZ 136/2001 Krajský soud v Hradci Králové 28.6.2001 8.7.2003 8.7.2003 23
B 890/SL 23 notářský zápis - NZ 208/99 Krajský soud v Hradci Králové 24.9.1999 2.7.2003 2.7.2003 5
B 890/SL 21 výroční zpráva za rok 2002 Krajský soud v Hradci Králové 6.6.2003 25.6.2003 25.6.2003 32
B 890/SL 20 výroční zpráva -za rok 2001 Krajský soud v Hradci Králové 4.7.2002 15.7.2002 15.7.2002 28
B 890/SL 19 výroční zpráva - za r. 2000 Krajský soud v Hradci Králové 18.9.2001 18.9.2001 6
B 890/SL 18 ostatní - výpis z OR Krajský soud v Hradci Králové 31.5.1999 31.5.1999 7
B 890/SL 17 rozhod. o statut. orgánu - jednání mimoř. VH a DR Krajský soud v Hradci Králové 19.5.1999 31.5.1999 31.5.1999 9
B 890/SL 16 notářský zápis - NZ 276/99 Krajský soud v Hradci Králové 19.5.1999 31.5.1999 31.5.1999 18
B 890/SL 15 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání představ. Krajský soud v Hradci Králové 19.5.1999 20.5.1999 20.5.1999 2
B 890/SL 14 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 19.5.1999 20.5.1999 20.5.1999 2
B 890/SL 13 ostatní - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 18.5.1999 20.5.1999 20.5.1999 2
B 890/SL 12 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 9.10.1998 20.5.1999 20.5.1999 2
B 890/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání DR Krajský soud v Hradci Králové 26.6.1998 20.5.1999 20.5.1999 2
B 890/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn. dozorčí rady Krajský soud v Hradci Králové 29.4.1998 20.5.1999 20.5.1999 2
B 890/SL 4 notářský zápis - NZ 35/97 Krajský soud v Hradci Králové 20.2.1997 9
B 890/SL 3 notářský zápis - NZ 175/97 Krajský soud v Hradci Králové 17.6.1997 22
B 890/SL 2 notářský zápis - NZ 167/96 Krajský soud v Hradci Králové 3.10.1996 16

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Pardubický pivovar a.s.

IČO (identifikační číslo) 47468556
Jméno Pardubický pivovar a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Pardubic
Vznik první živnosti: 1.1.1993
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 4

Sídlo Pardubický pivovar a.s.

Živnosti a provozovny Pardubický pivovar a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého třída 250, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000817148
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 1.1.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Šípkova 84, Lázně Bohdaneč 533 41
Identifikační číslo provozovny 1000817181
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 3.4.2007
Provozovna č. 3
Provozovna Obránců míru 1310, Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny 1012874893
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 12.8.2019

Živnost č. 2 Pivovarnictví a sladovnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého třída 250, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000817148
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1993

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Palackého třída 250, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000817148
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.5.1994

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Šípkova 84, Lázně Bohdaneč 533 41
Identifikační číslo provozovny 1000817181
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2014
Provozovna č. 2
Provozovna Palackého třída 250, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000817148
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2014
Provozovna č. 3
Provozovna Obránců míru 1310, Přelouč 535 01
Identifikační číslo provozovny 1012874893
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.8.2019

Živnost č. 5 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná osobními automobily a autobusy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 23.9.1999

Živnost č. 8 Výroba nealkoholických nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 4.7.2001

Živnost č. 9 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní a mezinárodní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 23.9.1999

Živnost č. 10 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní a mezinárodní osobní příležitostná vnitrostátní a mezinárodní provozovaná autobusy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 12.6.1997
Konec oprávnění 17.5.1997

Živnost č. 13 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1993
Zánik oprávnění 23.9.1999

Živnost č. 14 Chemická výroba mimo jedy, žíraviny, mýdla a kosmetické přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1993
Zánik oprávnění 26.1.2000

Živnost č. 15 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1993
Zánik oprávnění 24.6.1996

Živnost č. 16 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.7.1993
Zánik oprávnění 26.1.2000

Živnost č. 17 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba krmiv a krmných směsí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.7.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.7.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Pardubický pivovar a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Leoš Kvapil
Člen statutárního orgánu Jana Vinklářová
Člen statutárního orgánu Ing. Petra Chovancová
Člen statutárního orgánu Ing. Zdenek Havlena

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pardubický pivovar a.s.

IČO: 47468556
Firma: Pardubický pivovar a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pardubice
Základní územní jednotka: Pardubice I
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1993

Sídlo Pardubický pivovar a.s.

Sídlo: Palackého třída 250, Pardubice 530 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Výroba piva
Výroba sladu
Výroba nealkoholických nápojů; stáčení minerálních a ostatních vod do lahví
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
tracking image