Firma PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci IČO 60194065


PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci (60194065) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Drnovská 1042, 161 00 Praha 6 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 1. 1994 a je stále aktivní. PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci má více provozoven a jednu živnost.

Jako zdroj dat o PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2374
IČO (identifikační číslo osoby) 60194065
Jméno PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 25.1.1994
rozhodnutím jediného akcionáře se společnost zrušuje slikvidaci ke dni 1.9.2011. 17.10.2011
Jediný akcionář rozhodl dne 28. dubna 2003 při výkonu působnosti valné hromady takto: Za prvé: Rozhoduji, že zvyšuji peněžitým vkladem základní kapitál společnosti PARAMO NOVA, a.s. o částku ve výši 46.000.000,-- (slovy:čtyřicetšest milionů korun českých), ze současné výše 4.250.000,-- (slovy: čtyři miliony dvěstěpadesát tisíc korun českých) na částku ve výši 50.250.000,-- Kč (slovy: padesát milionů dvěstěpadesáttisíc korun českých). Nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští. Za druhé: Na částku odpovídající zvýšení základního kapitálu společnosti, t.j. o částku 46.000.000,-- Kč (slovy: čtyřicetšest milionů korun českých), bude emitováno 46 (t.j. slovy čtyřicet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (tj. slovy jedenmilion korun českých). Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). Za třetí: Jako jediný akcionář společnosti rozhoduji, že vylučuji přednostní právo akcionářů na upisování akcií. Jako jediný akcionář společnosti prohlašuji, že mi byla představenstvem předložena písemná zpráva, ve které jsou uvedeny důvody pro upisování akcií, odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu a způsob jeho určení, jakož i důvody pro vyloučení přednostního práva akcionářů. Též prohlašuji, že zvýšení základního kapitálu společnosti a vyloučení přednostního práva akcionářů je v důležitém zájmu společnosti. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány jediným zájemcem, jediným akcionářem - tj. společností CASTORIA INVESTMENT LTD. Jediný akcionář upisuje všech 46 (tj. slovy: čtyřicet šest) kusů kmenových akcií v listinné podobě, na majitele, každá ve jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), s emi sn ím kursem jedné akcie 1.000.000,-- Kč (tj. slovy: jedenmilion korun českých). Pro upsání akcií se určuje lhůta 15 (tj. slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií podepsané ze strany společnosti PARAMO NOVA, a.s., zašle představenstvo společnosti PARAMO NOVA, a.s. předem určenému zájemci, společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD ve lhůtě 15 (tj. slovy: patnácti) dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti PARAMO NOVA, a.s. Za čtvrté: Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Předmětem započtení bude peněžitá pohledávka společnosti CASTORIA INVESTMENT LTD, s registrovaným sídlem ve Spojeném králo v stv í Velké Británie a Severního Irska, London SE17 1UN, Deacon Way, 30 Marston, za obchodní společností PARAMO NOVA, a.s., IČ: 60194065, se sídlem Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ 161 00, v celkové výši 78.639.896,10 Kč (tj. slovy sedmdesátosmmilionů šest 1.8.2003 - 29.9.2003
Zvýšení základního kapitálu:Rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valnéhromady společnosti PARAMO NOVA,a.s. dne 05.09.2001 rozhodl ozvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akciítakto:a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 27,640.000,-Kč(slovy: dvacetsedm milionů šestsetčtyřicet tisíc korunčeských)s tím, že upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu sustanovením § 203 a násled. obchodního zákoníku úpisem 27 640kusů(slovy: dvacetsedm tisíc šestsetčtyřicet kusů) kmenovýchakcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000,-Kč(slovy: jeden tisíc korun českých), znějících na majitele vlistinné podobě.Emisní kurs upisovaných akcií je 1.000,-Kč(slovy: Jeden tisíc korun českých).c) Jediný akcionář společnosti se ještě před rozhodnutím ozvýšení základního kapitálu vzdal přednostního práva naupisování akcií,v souladu s ust.§ 203 odst.2 písm.d) a § 204aodst.7 obchodního zákoníku v platném znění.d) Úpis akcií bude proveden ve smyslu § 204, odst. 5 obchodníhozákoníku v platném znění,uzavřením smlovy o upsání akcií mezijediným akcionářem BENA a.s.,a společností PARAMO NOVA,a.s.,podle § 204,odst.5 a § 205 obchodního zákoníku v platnémznění.Podle této smlouvy upíše BENA a.s., 27 640 kusůkmenových akcií na majitele, ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, vlistinné podobě.Návrh smlouvy o upsání akcií bude společností zaslán jedinémuakcionáři, nejpozději do 30 dnů poté, co bude společnostidoručeno rozhodnutí o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203,odst.4 obchodního zákoníku v platném znění.Upsání akcií bude provedeno v sídle společnosti, a to v 15tidenní lhůtě ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akciíjedinému akcionáři.e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsanýchakcií převodem ve prospěch zvláštního účtu společnosti ubanky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno:číslo účtu 27-7378470217/0100, vedený u Komerční banky,a.s.,ato ve lhůtě do dvou týdnů ode dne úpisu akcií upisovatelem. 30.10.2002 - 1.8.2003
Údaje o zřízení společnosti:Datum založení: 5. 1. 1994Datumem sepsání notářského zápisu byla jednorázově založenaakciová společnost bez upisování akcií. Byly schváleny stanovy,jmenováno představenstvo a dozročí rada. 25.1.1994

Aktuální kontaktní údaje PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Kapitál PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

zakladni jmění 50 250 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.9.2003
zakladni jmění 4 250 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 12.8.1995 - 29.9.2003
zakladni jmění 1 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.1.1994 - 12.8.1995

Sídlo PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Drnovská 1042 , 161 00 Praha 6 Česká republika
Drnovská 1042/28, Ruzyně, 161 00 Praha 6
6.12.2014
Adresa Na Beránce 57 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Na Beránce 57/2, PSČ 16000
28.3.2007 - 6.12.2014
Adresa Drnovská 1042 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Drnovská 1042/28, PSČ 16000
2.2.1998 - 28.3.2007
Adresa Pod statky 13 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Pod statky 13
25.1.1994 - 2.2.1998

Předmět podnikání PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
velkoobchod 1.3.2003
maloobchod se smíšeným zbožím 1.3.2003
zprostředkování služeb 1.3.2003
realitní činnost 1.3.2003
pronájem nemovitostí s poskytováním i jiných než základníchslužeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti 2.2.1998 - 1.3.2003
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 12.8.1995
nákup, prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozus vyj. výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a mazivve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení 12.8.1995
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vý-jimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/91 Sb. a jeho pří-lohami). 25.1.1994 - 1.3.2003

vedení firmy PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Statutární orgán PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Předseda Ing. Hynek Luňák 25.1.1994 - 21.2.1996
Adresa: Lánovská 963 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Lánovská 963
Místopředseda Ing. Ladislav Jareš 25.1.1994 - 21.2.1996
Adresa: Horská 430 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Horská 430
Člen Ing. Tomáš Mikšovský 25.1.1994 - 21.2.1996
Adresa: U cukrovaru 1082 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, U cukrovaru 1082
Člen Ing. Miroslav Bartheldi 21.2.1996 - 2.2.1998
Adresa: V Zahradách 508 , Pardubice Česká republika
Pardubice, V Zahradách 508
Člen Mgr. Luboš Havel 21.2.1996 - 2.2.1998
Adresa: Seifertova 81 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Seifertova 81
Místopředseda Ing. Hynek Luňák 21.2.1996 - 2.2.1998
Adresa: Lánovská 963 , Vrchlabí Česká republika
Vrchlabí, Lánovská 963
Místopředseda Vladimír Janouš 2.2.1998 - 25.2.1999
Adresa: ČSA 1614 , Vlašim Česká republika
Vlašim, ČSA 1614, okres Benešov, PSČ 25801
Předseda Ing. Jiří Pavlas 21.2.1996 - 26.10.2000
Adresa: Arnošta z Pardubic 2607 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2607
Člen Ing. Pavel König 21.2.1996 - 30.10.2002
Zánik členství 14.8.2001
Adresa: Revoluční 284 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Revoluční 284
Místopředseda JUDr. Ivo Nádvorník 25.2.1999 - 30.10.2002
Zánik členství 14.8.2001
Adresa: Flöglova 1505 , Praha 5-Stodůlky Česká republika
Praha 5-Stodůlky, Flöglova 1505
Místopředseda představenstva Ing. Miroslav Budinský 30.10.2002 - 17.12.2002
Vznik členství 14.8.2001
Vznik funkce 14.8.2001
Adresa: Za Starou poštou 624 , Tuchlovice Česká republika
Tuchlovice, Za Starou poštou 624, okres Kladno, PSČ 27300
člen představenstva Ing. Miroslav Dorňák 30.10.2002 - 1.3.2003
Vznik členství 14.8.2001
Zánik členství 8.11.2001
Adresa: Neustupného 1837 , 155 00 Praha 5-Stodůlky Česká republika
Praha 5-Stodůlky, Neustupného 1837/12, PSČ 15500
člen-předseda představenstva Ing. Milan Vomela 26.10.2000 - 1.8.2003
Vznik členství 11.5.2000
Zánik členství 28.4.2003
Adresa: Živonínská 1629 , 190 16 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Živonínská 1629, PSČ 19016
člen představenstva Ing. Květoslava Rošická 1.3.2003 - 1.8.2003
Vznik členství 8.11.2001
Zánik členství 28.4.2003
Adresa: Basilejské nám. 8 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Basilejské nám. 8/97
místopředseda představenstva Ing. Miroslav Budinský 17.12.2002 - 29.9.2003
Vznik členství 14.8.2001
Zánik členství 1.7.2003
Vznik funkce 14.8.2001
Zánik funkce 1.7.2003
Adresa: 524 , 270 54 Řevničov Česká republika
Řevničov 524, okres Rakovník, PSČ 27054
člen představenstva Pavel Salamánek 29.9.2003 - 26.8.2010
Vznik členství 1.7.2003
Zánik členství 1.8.2010
Adresa: Suchý Vršek 2112 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Suchý Vršek 2112
člen představenstva Miroslav Staško 26.8.2010 - 15.9.2010
Vznik členství 1.8.2010
Adresa: Nerudova 253 , 118 00 Praha 1 - Malá Strana Česká republika
Praha 1 - Malá Strana, Nerudova 253/11, PSČ 11800
člen představenstva Miroslav Staško 15.9.2010 - 17.10.2011
Vznik členství 1.8.2010
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Na Kocábě 93 , 252 07 Štěchovice Česká republika
Štěchovice, Na Kocábě 93, PSČ 25207

Dozorčí rada PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Předseda Petr Burket 25.1.1994 - 21.2.1996
Adresa: Za lázněmi 1306 , Jilemnice Česká republika
Jilemnice, Za lázněmi 1306
Člen Ivan Bílek 25.1.1994 - 21.2.1996
Adresa: Za lázněmi 1306 , Jilemnice Česká republika
Jilemnice, Za lázněmi 1306
Člen Miroslav Mikšovský 25.1.1994 - 21.2.1996
Adresa: Junácká 7 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Junácká 7
člen Ing. Tomáš Mikšovský 21.2.1996 - 2.2.1998
Adresa: U cukrovaru 1082 , Kralupy nad Vltavou Česká republika
Kralupy nad Vltavou, U cukrovaru 1082, okres Mělník
člen Ing. Jan Havlis 21.2.1996 - 2.2.1998
Adresa: Tyršova 700 , Slatiňany Česká republika
Slatiňany, Tyršova 700
člen JUDr. Martin Vychopeň 2.2.1998 - 25.2.1999
Adresa: Kamenná Lhota 11 , Popovice Česká republika
Popovice, Kamenná Lhota 11, okres Benešov, PSČ 25702
člen Ing. Jitka Kalná 21.2.1996 - 26.10.2000
Adresa: Sedláčkova 433 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Sedláčkova 433
člen Ing. Jindřich Bartoníček 21.2.1996 - 30.10.2002
Zánik členství 14.8.2001
Zánik funkce 14.8.2001
Adresa: Rybitevská 25 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Rybitevská 25
člen Ing. Miroslav Dorňák 25.2.1999 - 30.10.2002
Zánik členství 14.8.2001
Adresa: Neustupného 1837 , Praha 5-Stodůlky Česká republika
Praha 5-Stodůlky, Neustupného 1837/12
člen Ing. Věra Petrová 26.10.2000 - 30.10.2002
Zánik členství 14.8.2001
Adresa: Nábřežní 152 , Pardubice Česká republika
Pardubice, Nábřežní 152
člen dozorčí rady Zuzana Budinská 30.10.2002 - 17.12.2002
Vznik funkce 14.8.2001
Adresa: Za Starou poštou 624 , Tuchlovice Česká republika
Tuchlovice, Za Starou poštou 624, okres Kladno, PSČ 27300
člen dozorčí rady Jiřina Vomelová 30.10.2002 - 1.8.2003
Vznik funkce 14.8.2001
Zánik funkce 28.4.2003
Adresa: Živonínská 1629 , 190 16 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Živonínská 1629, PSČ 19016
člen dozorčí rady Hana Mejzlíková 30.10.2002 - 1.8.2003
Vznik funkce 14.8.2001
Zánik funkce 28.4.2003
Adresa: Benešovská 1698 , Vlašim Česká republika
Vlašim, Benešovská 1698, okres Benešov, PSČ 25801
člen dozorčí rady Zuzana Budinská 17.12.2002 - 15.11.2010
Zánik členství 1.10.2010
Vznik funkce 14.8.2001
Adresa: 524 , 270 54 Řevničov Česká republika
Řevničov 524, okres Rakovník, PSČ 27054
předseda Gabriela Novotná 1.8.2003 - 15.11.2010
Vznik členství 28.4.2003
Zánik členství 1.10.2010
Vznik funkce 28.4.2003
Zánik funkce 1.10.2010
Adresa: Komenského 725 , 273 51 Unhošť Česká republika
Unhošť, Komenského 725, PSČ 27351
místopředseda Květoslava Mašková 1.8.2003 - 15.11.2010
Vznik členství 28.4.2003
Zánik členství 1.10.2010
Vznik funkce 28.4.2003
Adresa: S.K. Neumanna 403 , 273 02 Stochov Česká republika
Stochov, S.K. Neumanna 403, PSČ 27302
člen dozorčí rady Júlio Seckendorf 15.11.2010 - 15.11.2010
Vznik členství 1.10.2010
Adresa: Vašátkova 1011 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vašátkova 1011/16, PSČ 19800
předseda Zdeněk Vávra 15.11.2010 - 17.10.2011
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 31.8.2011
Vznik funkce 1.10.2010
Zánik funkce 31.8.2011
Adresa: Žákovská 108 , 582 21 Habry Česká republika
Habry, Žákovská 108, PSČ 58221
místopředseda Jan Jindra 15.11.2010 - 17.10.2011
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 31.8.2011
Vznik funkce 1.10.2010
Zánik funkce 31.8.2011
Adresa: Čs. Armády 872 , 160 00 Praha 6 Česká republika
Praha 6, Čs. Armády 872/33, PSČ 16000
člen dozorčí rady Júlia Seckendorf 15.11.2010 - 17.10.2011
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Vašátkova 1011 , 198 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Vašátkova 1011/16, PSČ 19800

Likvidace PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno František Jirásek 14.5.2014
Adresa: Lonkova 472 , 530 09 Pardubice Česká republika
Lonkova 472, Polabiny, 530 09 Pardubice
Jméno František Jirásek 17.10.2011 - 14.5.2014
Adresa: Lonkova 472 , 530 09 Pardubice Česká republika
Pardubice, Lonkova 472, PSČ 53009

Sbírka Listin PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2374/SL 52 účetní závěrka [2008]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2008 11.9.2013 3.7.2068 4
B 2374/SL 72 účetní závěrka [2014] příloha Městský soud v Praze 31.12.2014 7.10.2015 16.10.2015 6
B 2374/SL 71 účetní závěrka [2014] VZZ Městský soud v Praze 31.12.2014 7.10.2015 16.10.2015 2
B 2374/SL 70 účetní závěrka [2011]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2011 11.9.2013 1.10.2013 6
B 2374/SL 69 účetní závěrka [2010]  rozvaha k 31.8.2011 Městský soud v Praze 31.8.2011 11.9.2013 1.10.2013 4
B 2374/SL 68 účetní závěrka [2011]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2011 11.9.2013 1.10.2013 2
B 2374/SL 67 účetní závěrka [2010]  příloha k 31.8.2011 Městský soud v Praze 31.8.2011 11.9.2013 1.10.2013 6
B 2374/SL 66 účetní závěrka [2010]  VZZ k 31.8.2011 Městský soud v Praze 31.8.2011 11.9.2013 1.10.2013 2
B 2374/SL 65 účetní závěrka [2011]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2011 11.9.2013 1.10.2013 4
B 2374/SL 64 zpráva auditora od 1.9.2011 do 31.8.2011 Městský soud v Praze 31.8.2011 11.9.2013 1.10.2013 2
B 2374/SL 63 zpráva auditora od 1.1.2011 do 31.8.2011 Městský soud v Praze 31.8.2011 11.9.2013 1.10.2013 2
B 2374/SL 62 účetní závěrka [2009]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 11.9.2013 1.10.2013 4
B 2374/SL 61 zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.9.2013 1.10.2013 3
B 2374/SL 60 účetní závěrka [2009]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 11.9.2013 1.10.2013 6
B 2374/SL 59 výroční zpráva [2009] Městský soud v Praze 31.12.2009 11.9.2013 1.10.2013 3
B 2374/SL 58 účetní závěrka [2009]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2009 11.9.2013 1.10.2013 2
B 2374/SL 57 účetní závěrka [2010]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2010 11.9.2013 30.9.2013 4
B 2374/SL 56 výroční zpráva [2010] Městský soud v Praze 31.12.2010 11.9.2013 30.9.2013 3
B 2374/SL 55 účetní závěrka [2010]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2010 11.9.2013 30.9.2013 6
B 2374/SL 54 zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.9.2013 30.9.2013 3
B 2374/SL 53 účetní závěrka [2010]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2010 11.9.2013 30.9.2013 2
B 2374/SL 51 výroční zpráva [2008] Městský soud v Praze 31.12.2008 11.9.2013 30.9.2013 3
B 2374/SL 50 účetní závěrka [2008]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2008 11.9.2013 30.9.2013 6
B 2374/SL 49 účetní závěrka [2008]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2008 11.9.2013 30.9.2013 2
B 2374/SL 48 zpráva auditora 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 11.9.2013 30.9.2013 3
B 2374/SL 47 účetní závěrka [2006]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2006 11.9.2013 30.9.2013 2
B 2374/SL 46 zpráva auditora 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.9.2013 30.9.2013 3
B 2374/SL 45 účetní závěrka [2006]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2006 11.9.2013 30.9.2013 4
B 2374/SL 44 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 11.9.2013 30.9.2013 2
B 2374/SL 43 účetní závěrka [2006]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2006 11.9.2013 30.9.2013 6
B 2374/SL 42 výroční zpráva [2006] Městský soud v Praze 31.12.2006 11.9.2013 30.9.2013 3
B 2374/SL 41 výroční zpráva [2007] Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2013 30.9.2013 3
B 2374/SL 40 zpráva auditora 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2013 30.9.2013 3
B 2374/SL 39 účetní závěrka [2007]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2013 30.9.2013 4
B 2374/SL 38 účetní závěrka [2007]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2013 30.9.2013 2
B 2374/SL 37 účetní závěrka [2007]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2013 30.9.2013 6
B 2374/SL 36 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 11.9.2013 30.9.2013 2
B 2374/SL 35 ostatní přehled o změnách vl.kapitálu Městský soud v Praze 31.12.2012 11.9.2013 30.9.2013 1
B 2374/SL 34 účetní závěrka [2012]  příloha Městský soud v Praze 31.12.2012 11.9.2013 30.9.2013 6
B 2374/SL 33 zpráva auditora 2012 Městský soud v Praze 31.12.2012 11.9.2013 30.9.2013 2
B 2374/SL 32 ostatní přehled o peněžních tocích Městský soud v Praze 31.12.2012 11.9.2013 30.9.2013 1
B 2374/SL 31 účetní závěrka [2012]  VZZ Městský soud v Praze 31.12.2012 11.9.2013 30.9.2013 2
B 2374/SL 30 účetní závěrka [2012]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2012 11.9.2013 30.9.2013 4
B 2374/SL 29 notářský zápis NZ 258/2011 Městský soud v Praze 9.8.2011 5.10.2011 19.10.2011 11
B 2374/SL 28 podpisové vzory Městský soud v Praze 24.8.2010 25.8.2010 24.9.2010 1
B 2374/SL 27 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.7.2010 25.8.2010 24.9.2010 1
B 2374/SL 26 notářský zápis -NZ148/07 Městský soud v Praze 26.3.2007 29.3.2007 45
B 2374/SL 25 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zrp.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 7.7.2006 11.7.2006 0
B 2374/SL 24 výroční zpráva r.2004+audit+zpr. o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2004 1.8.2005 4.8.2005 0
B 2374/SL 23 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003+audit+zpráva o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 2.8.2004 26.8.2004 0
B 2374/SL 22 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 5.4.2004 13.4.2004 0
B 2374/SL 21 podpisové vzory +rozh.jed.akcion. Městský soud v Praze 1.7.2003 26.9.2003 0
B 2374/SL 20 notářský zápis, stanovy společnosti NZ184/03+přílohy Městský soud v Praze 28.4.2003 12.8.2003 0
B 2374/SL 19 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2002+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2002 23.6.2003 23.6.2003 0
B 2374/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva r.2001,zpráva auditora+přílohy Městský soud v Praze 9.4.2002 8.11.2002 0
B 2374/SL 14 notářský zápis NZ 490/2002 Městský soud v Praze 2.7.2002 8.11.2002 0
B 2374/SL 18 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ540/2001 Městský soud v Praze 8.11.2001 30.10.2002 0
B 2374/SL 17 notářský zápis -NZ425/2001 Městský soud v Praze 5.9.2001 30.10.2002 0
B 2374/SL 16 notářský zápis NZ395/2001+audit r.2000 Městský soud v Praze 14.8.2001 30.10.2002 0
B 2374/SL 13 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 29.11.2001 15.7.2002 0
B 2374/SL 12 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2001+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2001 15.7.2002 0
B 2374/SL 11 zpráva auditora 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 12.9.2001 0
B 2374/SL 10 účetní závěrka 2000 VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2000 25.4.2001 0
B 2374/SL 9 účetní závěrka 2000 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2000 29.11.2000 0
B 2374/SL 8 účetní závěrka 2000 příloha Městský soud v Praze 31.12.2000 29.11.2000 0
B 2374/SL 7 účetní závěrka, zpráva auditora za rok 1999 Městský soud v Praze 31.12.1999 11.8.2000 29.11.2000 0
B 2374/SL 6 notářský zápis NZ 288/2000 Městský soud v Praze 11.5.2000 29.11.2000 0
B 2374/SL 4 účetní závěrka, zpráva auditora r.1996,1997 Městský soud v Praze 31.12.1997 5.8.1999 0
B 2374/SL 3 notářský zápis NZ 195/97 Městský soud v Praze 10.10.1997 5.8.1999 0
B 2374/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 364/97 Městský soud v Praze 10.9.1997 5.8.1999 0
B 2374/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora r.1998 Městský soud v Praze 31.12.1998 1.7.1999 4.8.1999 0
B 2374/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 155/97 Městský soud v Praze 19.6.1997 27.3.1998 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 60194065
Jméno PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 6
Vznik první živnosti: 25.1.1994
Celkový počet živností: 9
Aktivních živností: 1

Sídlo PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Živnosti a provozovny PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 • Velkoobchod

 • Maloobchod se smíšeným zbožím

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.1.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Pražská 998, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1007503599
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.1996
Provozovna č. 2
Provozovna Pod Jelením skokem 403 4 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo provozovny 1007503602
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.1996
Provozovna č. 3
Provozovna 251 68 Kamenice
Identifikační číslo provozovny 1007503581
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.1996
Provozovna č. 4
Provozovna 172, Lánov 543 01
Identifikační číslo provozovny 1005798362
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.1996
Provozovna č. 5
Provozovna Bílinská 415 01 Teplice
Identifikační číslo provozovny 1005798371
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.1996
Provozovna č. 6
Provozovna Vančurova 566, Nový Bor 473 01
Identifikační číslo provozovny 1005798346
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.1996
Provozovna č. 7
Provozovna Komenského náměstí 187, Nové Strašecí 271 01
Identifikační číslo provozovny 1005798354
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.1996
Provozovna č. 8
Provozovna Pražská 263 01 Dobříš
Identifikační číslo provozovny 1007503921
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 13.10.1998
Provozovna č. 9
Provozovna VRCHLICKÉHO 14 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo provozovny 1005798389
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.1996
Provozovna č. 10
Provozovna U kapličky 294 71 Benátky nad Jizerou
Identifikační číslo provozovny 1005798338
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.1996
Provozovna č. 11
Provozovna Jungmannova 1347, Neratovice 277 11
Identifikační číslo provozovny 1007503572
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.1996

Živnost č. 2 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.1.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.2.1995
Zánik oprávnění 15.2.2000
Konec oprávnění 15.2.2000

Živnost č. 4 Nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském bale

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.3.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Pronájem nemovitostí s poskytováním i jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.12.1997
Zánik oprávnění 21.7.2005

Živnost č. 6 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.3.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Člen statutárního orgánu Miroslav Staško
Člen statutárního orgánu Ing. Hynek Luňák
Člen statutárního orgánu Vladimír Janouš
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Vomela
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Mikšovský
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Pavlas
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Bartheldi
Člen statutárního orgánu Mgr. Luboš Havel
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Budinský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

IČO: 60194065
Firma: PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.1.1994

Sídlo PARAMO NOVA, a.s. v likvidaci

Sídlo: Drnovská 1042/28, Praha 161 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s palivy, rudami, kovy a průmyslovými chemikáliemi
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
Skladování
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image