Firma PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. IČO 15821773


PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. (15821773) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nádražní 697, Pacov 395 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 3. 1991 a je stále aktivní. PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 102
IČO (identifikační číslo osoby) 15821773
Jméno PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.3.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a družstvech. 15.1.2014
Počet členů statutárního orgánu - 3 Počet členů dozorčí rady - 1 15.1.2014 - 6.8.2018
Mimořádná valná hromada přijala dne 2. října 2013 toto usnesení: 1. Společnost PAS invest a.s., se sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha, IČ 014 01 246, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18917 (dále jen „Hlavní akcionář“), osvědčila, že vlastní 117.063 ks kmenov ých akcií na majitele, vydaných společností PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s., se sídlem Pacov, Nádražní 697, PSČ 395 01, IČ 158 21 773, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle B, vložce 102 (dále jen „Společno st“), všechny v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000 Kč každá, tedy akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,22 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva a s nimiž je spojen 90,22% podíl na hlasovacích prá vech ve Společnosti. Hlavní akcionář tak osvědčil, že je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 2. Valná hromada rozhoduje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech akcií vydaných Společností, vlastněných akcionáři Společnosti odlišnými od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů vydaným Společností přechází na Hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (den přechodu vlastnického práva dále jen „Den přechodu“). Na Hlavního akcionáře tak ke Dni přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od Hlavního akcionáře. 3. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti nebo, budou-li akcie Společnosti zastaveny, zástavnímu věřiteli, za akcie Společnosti protiplnění ve výši 690 Kč za jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Přiměřenost navržené výš e protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 130905/2013, ze dne 5. 9. 2013, vypracovaným společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Křižíkova 1, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 256 40 585, podle kterého znalec považuje částku 690 Kč za přim ěřenou hodnotě účastnických cenných papírů a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a závěrům znaleckého posudku. 4. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění, včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od předání akcií Společnosti. Výplatou protiplnění akcionářům Společnosti Hlavní akcionář pověřil Československou obchod ní banku, a.s. Podrobnější informace o výplatě protiplnění budou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti. 4.10.2013 - 15.11.2013
Na společnost Pacovské strojírny, akciová společnost, Pacov se sídlem Pacov, Nádražní 697, PSČ 395 01, IČ 158 21 773, jako nástupnickou společnost, přešla k rozhodnému dni 1.5.2011 odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti Pacovské strojírny-Trading, spol. s r.o. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, IČ 481 72 111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 122730, specifikovaná v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 7.10.2011. 2.12.2011
Členové dozorčí rady: 1. Ing. Pavel Růžička, Praha 10 - Vršovice, Osnická 1278/4 - předseda 2. Ing. František Horák, Praha 4, Augustinova 2072 2. Ing. Jaromír Pech, Pacov, sídliště Míru 927 20.1.1993 - 13.9.1993
Výše základního jmění společnosti: Výše základního jmění společnosti činí 129, 756. 000,-Kčs, slovy jednostdvacetděvětmiliónůsedmsetpadesátšesttisíc korun čsl. Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Na základní jmění je vydáno 129. 756 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1. 000 Kčs.l 20.1.1993 - 13.9.1993
Dne 27.3.1991 schválilo ministerstvo zemědělství ČR pod č.j. 2010/90-550 dodatek č. 1 stanov akciové společnosti Pacovské strojírny a.s Pacov se sídlem v Pacově. V důsledku toho se zapisují tyto změny: 1) Údaje o založení společnosti: Akciová společnost Pacovské strojírny a.s. Pacov byla založena jednorázově dle zakladatelského plánu státního podniku Pacovské strojírny na základě výjímky MZe ČR č.j. 1619/91/510, ze dne 22.3.1991 z § 1 odst. 1 zákonného opatření představenstva FS č. 364/1990 Sb. o nakládání s národním majtkem svěřeným státnímu podniku. 2) Kdekoliv je v textu stanov uvedeno slovo "zakladatel", vypouští se, ať stojí v kterémkoliv mluvnickém pádu a nahrazuje se slovním spojením "valná hromada" /ministerstvo zemědělství ČR/ v příslušném mluvnickém pádu. 29.3.1991
3./ Základní kapitál společnosti, počet, jmenovitá hodnota a forma akcií, práva zakladatele: a/ základní kapitál společnosti činí 96.001,- tis. Kčs. Je na něj vypsána jedna hromadná akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 100.000,- Kčs a 1 akcie /zatímní list/ o nominální hodnotě 95.901,- Kčs. b/ akcie /zatímní listy/ společnosti zní na jméno a jsou vyhotoveny dle podmínek SBČS pro tisk akcií a obligací obchodovatelsných v bankách, spořitelnách a ana burze. Jsou opatřeny podpisem dvou členů představen- stva oprávněných podepisovat za společnost. 29.3.1991 - 20.1.1993
c/ majitelem akcií /zatímních listů/ uvedených v bodě a/ tohoto dodatku je ministerstvo zemědělství ČR jeko jedinný akcionář. d/ veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo zemědělst ví /pokud výkonem některých práv nepověří jiné orgány společnosti/, a to až do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií /zatímních listů/ stane další akcionář společnosti. Dodatek č. 1 stanov akciové společnosti Pacovské strojírny se sídlem v Pacově byl připojen. 29.3.1991 - 20.1.1993
Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a povolení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny. 28.3.1991
Den vzniku: 28.3.1991 28.3.1991
Akciová společnost byla založena jednorázově jediným zakladatelem státním podnikem Pacovské strojírny Pacov podle zakladatelského plánu ze dne 25.3.1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnosti a schválil sta- novy akciové společnosti, po povolení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstvem zeměděl- ství č.j. 1619/91-510 ze dne 22.3.1991. Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a povolení z ustanovení § 1 odst. 2. zák. opatření č. 364/1990 Sb. byly připojeny. 28.3.1991 - 29.3.1991
Základní kapitál společnosti: 100.000,-- Kčs, slovy jednostotisíc korun čsl. Jeho složení u Komerční banky bylo doloženo. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie, znějící na jméno. Maji- telem je státní podnik Pacovské strojírny. 28.3.1991 - 29.3.1991
Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování představenstva za společnost se děje tak, že k vytištěnému ne- bo napsanému názvu akciové společnosti připojí svůj podpis předseda před- stavenstva, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti a jeden člen představenstva. 28.3.1991 - 20.1.1993

Aktuální kontaktní údaje PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Kapitál PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

zakladni jmění 129 756 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.9.1993

Akcie PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 129 756 27.11.2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 Kč 129 756 1.7.2003 - 27.11.2013
Akcie na majitele 1 000 Kč 129 756 13.9.1993 - 1.7.2003

Sídlo PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nádražní 697 , Pacov 395 01 1.12.2016
Adresa Nádražní 697 , Pacov 395 01 15.2.2007 - 1.12.2016
Adresa Nádražní 697 , Pacov 395 01 28.3.1991 - 15.2.2007

Předmět podnikání PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 24.7.2012
Hostinská činnost 22.1.2009
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 22.1.2009
Obráběčství 22.1.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 22.1.2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny 22.1.2009
Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel 22.1.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.1.2009
Zámečnictví, nástrojářství 22.1.2009
velkoobchod 3.8.2001 - 22.1.2009
specializovaný maloobchod 3.8.2001 - 22.1.2009
zprostředkování obchodu 3.8.2001 - 22.1.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 3.8.2001 - 22.1.2009
silniční motorová doprava nákladní 3.8.2001 - 22.1.2009
zámečnictví 3.8.2001 - 22.1.2009
nástrojařství 3.8.2001 - 22.1.2009
broušení a leštění kovů 3.8.2001 - 22.1.2009
kovoobráběčství 3.8.2001 - 22.1.2009
výroba, montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení 3.8.2001 - 22.1.2009
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů 3.8.2001 - 22.1.2009
výroba, instalace a opravy chladicích zařízení - bez elektrické části 3.8.2001 - 22.1.2009
zpracování dat, služby databank, správa sítí 3.8.2001 - 22.1.2009
povrchové úpravy a svařování kovů 3.8.2001 - 22.1.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 3.8.2001 - 22.1.2009
montáž, oprava vyhrazených elektrických zařízení 3.8.2001 - 22.1.2009
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 3.8.2001 - 22.1.2009
specializované stavební činnosti 3.8.2001 - 22.1.2009
poskytování technických služeb 3.8.2001 - 22.1.2009
hostinská činnost 3.8.2001 - 22.1.2009
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 3.8.2001 - 22.1.2009
uměleckořemeslné zpracování kovů 3.8.2001 - 22.1.2009
příprava a vypracování tecnických návrhů 3.8.2001 - 22.1.2009
výroba strojů a zařízení pro všechny účely 3.8.2001 - 22.1.2009
15. Svářečské práce a svářečská škola 13.9.1993 - 3.8.2001
16. Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 13.9.1993 - 3.8.2001
17. Montážní a potrubářské práce, s vyjímkou činností uvedených v přílohách č. 1,2,3 zákona č. 455/91 Sb. 13.9.1993 - 3.8.2001
18. Práce stavebními a manipulačními mechanismy 13.9.1993 - 3.8.2001
19. Hostinská činnost /závodní stravování/ 13.9.1993 - 3.8.2001
1. Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží jehož nákup a prodej je živností ohlašovací, řemeslnou, vázanou nebo živností koncesovanou 2. Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu 3. Stavba strojů s mechanickým pohonem 4. Činnost organizačních a ekonomických poradců 5. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině čj. ŽÚ-1830/310/PK/92-Sl Okresního úřadu v Pelhřimově 6. Zámečnictví 7. Výroba nástroj 20.1.1993 - 3.8.2001
8. Broušení a leštění kovů 9. Kovoobrábění 10. Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení 11 Revize elektrických zařízení 12. Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob 13. Výroba, instalace a opravy chladicích zařízení - bez elektrické části 14. Automatizované zpracování dat. 20.1.1993 - 3.8.2001
1./ Základní činnosti: a/ vývoj, výroba a prodej strojů, zařízení a náhradních dílů pro zemědělství a potravinářský průmysl, jejich montáže a opravy b/ zajišťování servisní činnosti pro výrobky a zařízení svého výrobního programu c/ vývoj, výroba, prodej a opravy vyhrazených technických zařízení tlakové nádoby, potrubí, elektrozařízení, zvedací zařízení / v rozsahu právněných předpisů o státním odborném dozoru nad bezpečností práce d/ výroba a prodej dřevařských výrobků 28.3.1991 - 20.1.1993
e/ obchodní činnost vyplývající a související s předmětem činnosti f/ poradenská, konzultační školící činnost v oblasti ekonomické, technické a obchodní včetně dodávek prací výpočetní techniky 28.3.1991 - 20.1.1993
2./ Vedlejší doplňující činnosti a/ provoz vnitropodnikové dopravy automobilové v rozsahu předmětu činnosti b/ provoz sociálních, ubytovacích a rekreačních zařízení, poskytování stravování a prodej v zařízeních ve správě společnosti c/ poskytování prací a služeb Městským a Obecním zastupitelstvím, společenským organizacím a pracovníkům společnosti. 28.3.1991 - 20.1.1993

vedení firmy PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Statutární orgán PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně. 22.11.2017
Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva společně. 3.12.2012 - 22.11.2017
Jménem společnosti jedná samostatně a v plném rozsahu předseda představensta a místopředseda představenstva anebo člen představenstva, který je zároveň generálním ředitelem společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo člen představenstva, který je zároveň generálním ředitelem společnosti. 18.6.2007 - 3.12.2012
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden zmocněný člen představenstva anebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a/ předseda představenstva nebo jeden zmocněný člen představenstva nebo b/generální ředitel pokud je členem představenstva společnosti c/prokuristé v rozsahu udělených oprávnění 24.6.1997 - 18.6.2007
Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva, nebo samostatně jeden zmocněný člen představenstva anebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a/ předseda představenstva nebo jeden zmocněný člen představenstva nebo b/ generální ředitel jmenovaný představenstvem ve smyslu představenstvem udělených oprávnění nebo c/ prokuristé v rozsahu udělených oprávnění 13.7.1994 - 24.6.1997
Společnost zastupují v celém rozsahu představenstva, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, nebo jiná osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému otištěnému nebo jinak napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: a/ předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, který není v zaměstnaneckém poměru ke společnosti, nebo b/ generální ředitel ve smyslu jemu udělených oprávnění představenstvem, nebo c/ prokuristé v rozsahu udělených oprávnění 13.9.1993 - 13.7.1994
Společnost zastupují společně všichni členové představenstva nebo pověřený člen představenstva, nebo generální ředitel společnosti. Za společnost podepisují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně jeden zmocněný člen představenstva , nebo samostatně jeden zmocněný člen představenstva, anebo generální ředitel společnosti tak, že připojí svůj podpis k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti. 20.1.1993 - 13.9.1993
místopředseda představenstva Martin Hájek 11.11.2013
Vznik členství 30.4.2013
Vznik funkce 30.4.2013
Adresa: Lindleyova 2723/5 , Praha 160 00
člen představenstva Jan Mengler 11.11.2013
Vznik členství 30.4.2013
Adresa: Zlatnická 1129/8 , Praha 110 00
předseda představenstva Tomáš Plachý 5.3.2016
Vznik členství 30.4.2013
Vznik funkce 30.4.2013
Adresa: Vojtěšská 196/18 , Praha 110 00
člen představenstva ing. Vlastimil Hejdl 28.3.1991 - 7.1.1992
Adresa: Úvoz 997 , Pacov Česká republika
člen představenstva ing. Jan Koukal 28.3.1991 - 7.1.1992
Adresa: Mladenovova 3232/5 , Praha 143 00
člen představenstva ing. Jaroslav Polanecký 28.3.1991 - 7.1.1992
Adresa: Ferd. Pakosty 413 , Pacov 395 01
člen představenstva JUDr. Lubomír Kolařík 28.3.1991 - 20.1.1993
Adresa: Táborská 1184 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
předseda představenstva Ing. Pavel Růžička 7.1.1992 - 20.1.1993
Adresa: Osnická 1278/4 , Praha 101 00
člen představenstva Miroslav Tureček 7.1.1992 - 20.1.1993
Adresa: Za Branou 672 , Pacov 395 01
člen představenstva ing. František Čížek 28.3.1991 - 13.9.1993
Adresa: Plevnická 1121 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
předseda předst.a gen.řed. a.s Ing. Rudolf Kromp 7.1.1992 - 13.9.1993
Adresa: Nejedlého 468 , Sezimovo Ústí Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Vladislav Malý 20.1.1993 - 13.9.1993
Adresa: Jordana Jovkova 3260/19 , Praha 143 00
člen představenstva JUDr. Petr Hála 20.1.1993 - 13.9.1993
Adresa: Chotovická 1747/1 , Praha 182 00
člen představenstva Ing. Stanislav Svoboda 20.1.1993 - 13.9.1993
Adresa: Výstavní 995 , Pacov 395 01
člen představenstva Ing. Vladimír Drabec 13.9.1993 - 1.10.1993
Adresa: Amforová 1885/44 , Praha 155 00
předs. předst. a gen. ředitel Ing. Rudolf Kromp 13.9.1993 - 1.12.1993
Adresa: Komenského 468/11 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Jan Čemus 13.9.1993 - 1.12.1993
Adresa: Jana Masaryka 73/14 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Karel Šrimpl 13.9.1993 - 1.12.1993
Adresa: Libřická 642 , Praha 190 14
člen představenstva Ing. Vladimír Brabec 1.10.1993 - 1.12.1993
Adresa: Amforová 1885/44 , Praha 155 00
místopředseda předst. Ing. Milan Pekárek 13.9.1993 - 13.7.1994
Adresa: Ratibořská 754/26 , Praha 181 00
předseda představenstva Ing. Jiří Maroušek 1.12.1993 - 26.10.1994
Adresa: Bělehradská 2324/58 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Rudolf Kromp 13.7.1994 - 26.10.1994
Adresa: Komenského 468/11 , Sezimovo Ústí 391 02
generální ředitel a.s. ing. Rudolf Kromp 1.12.1993 - 3.7.2000
Adresa: Komenského 468/11 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Ing. Petr Formánek CSc. 1.12.1993 - 3.7.2000
Adresa: Jasná II 1340/4 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Josef Bouda 26.10.1994 - 3.7.2000
Adresa: Landové-Štychové 1613 , Praha 4 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Rudolf Kromp 26.10.1994 - 3.7.2000
Adresa: Komenského 468/11 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Ing. Jaromír Wasserbauer 3.7.2000 - 1.7.2003
Adresa: Havlíčkova 1203 , 584 01 Ledeč nad Sázavou Česká republika
místopř.představ.a gen.ředit. a.s. Ing. Rudolf Kromp 3.7.2000 - 22.1.2005
Zánik funkce 31.12.2004
Adresa: Komenského 468/11 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Ing. Jaromír Wasserbauer 1.7.2003 - 22.1.2005
Adresa: Výstavní 996 , Pacov 395 01
předseda představenstva Ing. Petr Formánek CSc. 3.7.2000 - 8.7.2005
Zánik členství 27.5.2005
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: Jasná II 1340/4 , Praha 147 00
místopředseda předst. a generální ředit. Ing. Jaromír Wasserbauer 22.1.2005 - 8.7.2005
Vznik členství 19.5.2000
Vznik funkce 1.1.2005
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: Výstavní 996 , Pacov 395 01
člen představenstva Ing. Rudolf Kromp 22.1.2005 - 8.7.2005
Vznik členství 7.1.1992
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: Komenského 468/11 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Ing. Jaromír Wasserbauer 8.7.2005 - 15.2.2007
Vznik členství 19.5.2000
Zánik členství 8.2.2007
Adresa: Výstavní 996 , Pacov 395 01
místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Kupsa 8.7.2005 - 18.6.2007
Vznik členství 27.5.2005
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 1.6.2007
Adresa: Okružní 462/87 , Sezimovo Ústí 391 02
člen představenstva Ing. Petr Formánek CSc. 15.2.2007 - 21.8.2007
Vznik členství 8.2.2007
Zánik členství 9.8.2007
Adresa: Jasná II 1340/4 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Kupsa 18.6.2007 - 13.5.2008
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Okružní 462/87 , Sezimovo Ústí 391 02
předseda představenstva Ing. Ludvík Ješátko 8.7.2005 - 14.2.2011
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 11.6.2010
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 11.6.2010
Adresa: 7 , Hořice 396 01
místopředseda představenstva Martin Mikeš 18.6.2007 - 24.7.2012
Vznik členství 1.6.2007
Zánik členství 28.6.2012
Vznik funkce 1.6.2007
Zánik funkce 28.6.2012
Adresa: 5. května 1660/39 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Bohumír Císař 13.5.2008 - 3.12.2012
Vznik členství 30.4.2008
Zánik členství 23.11.2012
Adresa: 37 , Salačova Lhota 395 01
člen představenstva Marek Plášil 19.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 30.4.2013
Adresa: Za Branou 671 , Pacov 395 01
předseda představenstva Ing. Ludvík Ješátko 14.2.2011 - 13.5.2013
Vznik členství 11.6.2010
Zánik členství 30.4.2013
Vznik funkce 11.6.2010
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: 7 , Hořice 396 01
místopředseda představenstva Martin Mikeš 24.7.2012 - 13.5.2013
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 30.4.2013
Vznik funkce 28.6.2012
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: 5. května 1660/39 , Praha 140 00
předseda představenstva Tomáš Plachý 13.5.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 30.4.2013
Vznik funkce 30.4.2013
Adresa: Na Křtině 271 , Praha 149 00
místopředseda představenstva Martin Hájek 13.5.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 30.4.2013
Vznik funkce 30.4.2013
Adresa: Lindleyova 2723/5 , Praha 160 00
člen představenstva Jan Mengler 13.5.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 30.4.2013
Adresa: Zlatnická 1129/8 , Praha 110 00
předseda představenstva Tomáš Plachý 11.11.2013 - 5.3.2016
Vznik členství 30.4.2013
Vznik funkce 30.4.2013
Adresa: Na Křtině 271 , Praha 149 00

Dozorčí rada PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jakub Málek 6.8.2018
Vznik členství 10.7.2018
Adresa: Ondříčkova 2166/14 , Praha 130 00
předseda Ing. Ladislab Dvořák 13.9.1993 - 1.10.1993
Adresa: Antonínská 56 , Dačice 380 01
místopředseda Ing. Karel Hořčička 13.9.1993 - 1.12.1993
Adresa: Sídliště Míru 927 , Pacov 395 01
Jméno Ing. František Čížek 13.9.1993 - 1.12.1993
Adresa: Plevnická 1721 , Pelhřimov 393 01
Jméno Ing. Zdeněk Kaucký 13.9.1993 - 1.12.1993
Adresa: Jungmannova 623/14 , Čelákovice 250 88
Jméno Ing. Lúbor Perháč 13.9.1993 - 1.12.1993
Adresa: Fedákova 1 , Bratislava Česká republika
Jméno Václav Kolář 13.9.1993 - 1.12.1993
Adresa: Kotlářská 653 , Pacov 395 01
předseda Ladislav Dvořák 1.10.1993 - 1.12.1993
Adresa: Antonínská 56 , Dačice 380 01
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Wasserbauer 1.12.1993 - 3.7.2000
Adresa: Havlíčkova 1203 , 584 01 Ledeč nad Sázavou Česká republika
člen dozorčí rady Václav Kolář 1.12.1993 - 3.7.2000
Adresa: Kotlářská 653 , Pacov 395 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslava Jungmanová 3.7.2000 - 1.7.2003
Adresa: Vrchlického 793/34 , Praha 150 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Ludvík Ješátko 3.7.2000 - 10.7.2004
Adresa: Sídliště Míru 927 , Pacov 395 01
předseda dozorčí rady Ing. František Horák 1.12.1993 - 8.7.2005
Zánik členství 27.5.2005
Zánik funkce 27.5.2005
Adresa: Augustinova 2072/3 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslava Jungmanová 1.7.2003 - 8.7.2005
Zánik členství 27.5.2005
Adresa: V Aleji 984/33 , Rudná 252 19
místopředseda dozorčí rady Ing. Ludvík Ješátko 10.7.2004 - 8.7.2005
Zánik členství 27.4.2005
Zánik funkce 27.4.2005
Adresa: 7 , Hořice 396 01
předseda dozorčí rady Ing. Rudolf Kromp 8.7.2005 - 19.6.2008
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 6.6.2008
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 6.6.2008
Adresa: Komenského 468/11 , Sezimovo Ústí 391 02
místopředseda dozorčí rady Ing. Jiří Maroušek 8.7.2005 - 19.6.2008
Vznik členství 27.5.2005
Zánik členství 6.6.2008
Vznik funkce 27.5.2005
Zánik funkce 6.6.2008
Adresa: Pod štěpem 1179/19 , Praha 102 00
místopředseda dozorčí rady Jan Kalina 19.6.2008 - 5.5.2009
Vznik členství 6.6.2008
Vznik funkce 6.6.2008
Adresa: K Areálu 246 , Lukavec 394 26
člen dozorčí rady Jan Poduška 8.7.2005 - 14.2.2011
Vznik členství 27.4.2005
Zánik členství 19.5.2010
Adresa: Pošenská 876 , Pacov 395 01
předseda dozorčí rady PhDr. Pavel Vodička 19.6.2008 - 13.5.2013
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 30.4.2013
Vznik funkce 6.6.2008
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: Tyršova 385 , Černovice 394 94
místopředseda dozorčí rady Jan Kalina 5.5.2009 - 13.5.2013
Vznik členství 6.6.2008
Zánik členství 30.4.2013
Vznik funkce 6.6.2008
Zánik funkce 30.4.2013
Adresa: Za Parkem 226 , Lukavec 394 26
člen dozorčí rady Jan Poduška 14.2.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 19.5.2010
Zánik členství 2.1.2014
Adresa: Pošenská 876 , Pacov 395 01
člen dozorčí rady Michal Šedina 13.5.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 2.1.2014
Adresa: Sokolnická 822/32 , Brno 620 00
člen dozorčí rady Hana Benediktová 13.5.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 2.1.2014
Adresa: Chelčického 28 , Chlum u Třeboně 378 04
člen dozorčí rady Jan Poduška 11.11.2013 - 15.1.2014
Vznik členství 19.5.2010
Zánik členství 2.1.2014
Adresa: Pošenská 876 , Pacov 395 01
člen dozorčí rady Michal Šedina 11.11.2013 - 15.1.2014
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 2.1.2014
Adresa: Sokolnická 822/32 , Brno 620 00
člen dozorčí rady Hana Benediktová 11.11.2013 - 15.1.2014
Vznik členství 30.4.2013
Zánik členství 2.1.2014
Adresa: Chelčického 28 , Chlum u Třeboně 378 04
člen dozorčí rady Mgr. Tereza Bellerová 15.1.2014 - 8.1.2015
Vznik členství 2.1.2014
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Jurkovičova 969/6 , Praha 149 00
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Jan Zrzavecký Ph.D. 8.1.2015 - 20.10.2017
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Moskevská 2727/13 , Tábor 390 05
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Jan Zrzavecký Ph.D. 20.10.2017 - 6.8.2018
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 10.7.2018
Adresa: Lékořicová 169/19 , Praha 104 00

Sbírka Listin PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 102/SL 110 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2015 22.12.2015 22.12.2015 1
B 102/SL 109 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.2014 22.12.2014 13.1.2015 1
B 102/SL 108 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2014 14.7.2014 60
B 102/SL 107 stanovy společnosti k 1.1.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.1.2014 17.1.2014 9
B 102/SL 106 notářský zápis 1/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.1.2014 10.1.2014 17.1.2014 18
B 102/SL 105 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2013 29.11.2013 15
B 102/SL 104 notářský zápis 1616/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.11.2013 26.11.2013 29.11.2013 22
B 102/SL 103 notářský zápis 1389/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.10.2013 3.10.2013 8.10.2013 93
B 102/SL 102 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2013 10.7.2013 72
B 102/SL 101 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2013 10.7.2013 23
B 102/SL 99 notářský zápis 927/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2013 27.6.2013 28.6.2013 21
B 102/SL 100 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2013 28.6.2013 15
B 102/SL 98 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2013 10.5.2013 16.5.2013 2
B 102/SL 97 ostatní Zápis z jednání mimořádné valné hromady Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2013 10.5.2013 16.5.2013 3
B 102/SL 96 notářský zápis - Opravná doložka k NZ 589/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 5.12.2012 10.12.2012 10.12.2012 1
B 102/SL 95 notářský zápis 589/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2012 30.11.2012 5.12.2012 13
B 102/SL 94 stanovy společnosti platné ke dni 23.11.2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.11.2012 3.12.2012 23
B 102/SL 93 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2012 27.7.2012 1
B 102/SL 92 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2012 16.7.2012 27.7.2012 4
B 102/SL 91 notářský zápis NZ 131/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2012 16.7.2012 27.7.2012 4
B 102/SL 90 výroční zpráva r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2012 18.7.2012 106
B 102/SL 89 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2012 18.7.2012 25
B 102/SL 88 účetní závěrka r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2012 18.7.2012 24
B 102/SL 87 účetní závěrka Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2012 18.7.2012 47
B 102/SL 86 účetní závěrka - zahajov.rozvaha k 1.5.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.11.2011 9
B 102/SL 85 účetní závěrka k 30.4.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.11.2011 33
B 102/SL 84 posudek znalce č.2011/553/88 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2011 28.11.2011 180
B 102/SL 83 notářský zápis 362/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2011 28.11.2011 136
B 102/SL 82 ostatní - plná moc Krajský soud v Českých Budějovicích 4.10.2011 11.10.2011 1
B 102/SL 81 změna právní formy, fúze - Projekt rozdělení odštěpením Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2011 11.10.2011 108
B 102/SL 80 účetní závěrka - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 9.6.2011 7.7.2011 44
B 102/SL 79 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.7.2011 22
B 102/SL 78 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2011 74
B 102/SL 77 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2011 15.2.2011 1
B 102/SL 76 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2010 15.2.2011 1
B 102/SL 75 ostatní - Zpr.o volbách člena doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 19.5.2010 15.2.2011 1
B 102/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2010 29.6.2010 24
B 102/SL 73 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2010 29.6.2010 55
B 102/SL 72 účetní závěrka r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2010 22
B 102/SL 71 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.6.2010 75
B 102/SL 70 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2009 77
B 102/SL 69 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2009 38
B 102/SL 68 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.6.2009 22
B 102/SL 67 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2008 22
B 102/SL 66 ostatní zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2008 51
B 102/SL 65 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2008 78
B 102/SL 64 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2008 20.6.2008 5
B 102/SL 63 podpisové vzory + Zápis z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2008 20.6.2008 8
B 102/SL 62 podpisové vzory + Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2008 22.5.2008 3
B 102/SL 61 ostatní - Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 9.8.2007 22.8.2007 2
B 102/SL 60 podpisové vzory + Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2007 19.6.2007 4
B 102/SL 59 notářský zápis 133/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 19.6.2007 10
B 102/SL 58 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2007 19.6.2007 4
B 102/SL 57 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2007 24
B 102/SL 56 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2007 75
B 102/SL 55 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2007 21
B 102/SL 54 ostatní zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2007 53
B 102/SL 53 ostatní - Zpráva o vztazích -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2007 5
B 102/SL 52 podpisové vzory + Protokol ze zased.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 8.2.2007 21.2.2007 6
B 102/SL 51 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2006 81
B 102/SL 50 účetní závěrka -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2006 23
B 102/SL 49 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 23.6.2006 33
B 102/SL 48 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.3.2006 6
B 102/SL 47 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.6.2005 27.6.2005 5
B 102/SL 46 ostatní -zápis z jedn. představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2005 27.6.2005 1
B 102/SL 45 ostatní - zápis z jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2005 27.6.2005 1
B 102/SL 44 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2005 27.6.2005 38
B 102/SL 43 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2005 27.6.2005 75
B 102/SL 42 účetní závěrka r. 2004, zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2005 27.6.2005 21
B 102/SL 41 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.3.2005 29.3.2005 6
B 102/SL 40 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 16.12.2004 12.1.2005 2
B 102/SL 39 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2004 76
B 102/SL 38 účetní závěrka -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2004 22
B 102/SL 37 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 3.6.2004 24.6.2004 28
B 102/SL 36 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.3.2004 6
B 102/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2003 22
B 102/SL 34 notářský zápis 341/2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2003 13.6.2003 10
B 102/SL 33 ostatní - Zápis z VH + Přílohy Krajský soud v Českých Budějovicích 30.5.2003 13.6.2003 27
B 102/SL 32 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2003 73
B 102/SL 31 účetní závěrka -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.6.2003 20
B 102/SL 30 ovládací smlouva - Zpráva o vztazích -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2003 28.3.2003 6
B 102/SL 29 účetní závěrka -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2002 16
B 102/SL 28 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2002 24.6.2002 64
B 102/SL 27 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 31.5.2002 24.6.2002 17
B 102/SL 9 výroční zpráva -r.1994 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 24
B 102/SL 8 účetní závěrka -r.1994 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 16
B 102/SL 7 výroční zpráva -r.1993 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 29
B 102/SL 6 účetní závěrka -r.1993 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 15
B 102/SL 26 ostatní -Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2001 21.3.2002 4
B 102/SL 25 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 19.5.2000 21.3.2002 4
B 102/SL 24 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.1999 21.3.2002 4
B 102/SL 23 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.1998 21.3.2002 4
B 102/SL 22 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.1997 21.3.2002 4
B 102/SL 21 ostatní - Zápis z VH Krajský soud v Českých Budějovicích 17.5.1996 21.3.2002 6
B 102/SL 20 notářský zápis 133/95 - VH Krajský soud v Českých Budějovicích 12.5.1995 21.3.2002 2
B 102/SL 19 ovládací smlouva -r.2001 (Zpráva nezáv.audit.) Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 5
B 102/SL 18 výroční zpráva -r.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 25
B 102/SL 17 účetní závěrka -r.1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 14
B 102/SL 16 výroční zpráva -r.1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 22
B 102/SL 15 účetní závěrka -r.1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 14
B 102/SL 14 výroční zpráva -r.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 23
B 102/SL 13 účetní závěrka -r.1997 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 14
B 102/SL 12 výroční zpráva -r.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 21
B 102/SL 11 výroční zpráva -r.1995 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 25
B 102/SL 10 účetní závěrka -r.1995 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.3.2002 13
B 102/SL 5 výroční zpráva -r.2000 (3x) Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2001 109
B 102/SL 4 účetní závěrka k 31.12.2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.7.2001 14
B 102/SL 3 notářský zápis 360/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.6.2001 19.7.2001 27
B 102/SL 2 účetní závěrka k 31.12.1996 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.1997 19.11.1998 21
B 102/SL 1 notářský zápis NZ 157/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.1997 19.11.1998 60

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

IČO (identifikační číslo) 15821773
Jméno PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Pacov
Vznik první živnosti: 20.8.1992
Celkový počet živností: 36
Aktivních živností: 9

Sídlo PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Živnosti a provozovny PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 697, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1005463158
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků

 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů

 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Výroba strojů a zařízení

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 20.8.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Vejvarka 872, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1010085514
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.2.2015

Živnost č. 2 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 697, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1005463158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.9.1992

Živnost č. 3 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 697, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1005463158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.9.1992

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 697, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1005463158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.9.1992

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 697, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1005463158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.1992

Živnost č. 6 Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.10.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 697, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1005463158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 7.10.1992

Živnost č. 7 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.1.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 697, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1005463158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.1.1993

Živnost č. 8 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.8.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 697, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1005935602
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.8.1993
Provozovna č. 2
Provozovna Nádražní 697, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1005935602
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.2.1996

Živnost č. 9 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.5.2012
Provozovna č. 1
Provozovna Nádražní 697, Pacov 395 01
Identifikační číslo provozovny 1005463158
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 4.5.2012

Živnost č. 10 Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou zboží, jehož nákup a prodej je živností ohlašovací řemeslnou, vázanou nebo živností koncesovanou

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 26.6.2001

Živnost č. 11 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Specializované stavební činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Povrchové úpravy a svařování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Montážní a potrubářské práce, s výjimkou činností uvedených v přílohách 1, 2, 3 zákona 455/91 Sb. o živnostenském podnikání

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 26.6.2001

Živnost č. 18 Svářečské práce a svářečská škola

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 26.6.2001

Živnost č. 19 Uměleckořemeslné zpracování kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Výroba, montáž, opravy a rekonstrukce tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 15.11.2000

Živnost č. 21 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 20.5.1996

Živnost č. 23 Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 25 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 26 Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a periodické zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 20.5.1996

Živnost č. 27 Broušení a leštění kovů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 29 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 30 Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.10.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 32 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1993
Zánik oprávnění 21.2.1996

Živnost č. 33 Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1993
Zánik oprávnění 15.11.2000

Živnost č. 34 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.8.1993
Zánik oprávnění 21.2.1996

Živnost č. 36 Hostinská činnost

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.8.1993
Zánik oprávnění 18.3.1996
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Mengler CSc.
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Plachý MBA
Člen statutárního orgánu Martin Hájek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

IČO: 15821773
Firma: PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pelhřimov
Základní územní jednotka: Pacov
Počet zaměstnanců: 200 - 249 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 1.4.1991

Sídlo PACOVSKÉ STROJÍRNY, a.s.

Sídlo: Nádražní 697, Pacov 395 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba konstrukčních kovových výrobků
Povrchová úprava a zušlechťování kovů
Obrábění
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba průmyslových chladicích a klimatizačních zařízení
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n.
Výroba ostatních strojů pro speciální účely
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Elektrické instalace
Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Informační činnosti
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní vzdělávání
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image