Firma Pacifik a.s. IČO 40231496


Pacifik a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Pacifik a.s. (40231496) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na břehu 579/3, Praha 190 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 1991 a je stále aktivní. Pacifik a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Pacifik a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Pacifik a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Pacifik a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Pacifik a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pacifik a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2205
IČO (identifikační číslo osoby) 40231496
Jméno Pacifik a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 20.12.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 25.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 25.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 25.8.2014
Rozhodnutí valné hromady společnosti Pacifik, a.s. ze dne 14.4.2004: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 1.000.000,- Kč o 30.000.000,- Kč na částku 31.000.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií vydáním 1.500 ks nových kmenových akcií znějících na jméjno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 20.000,- Kč za kus, které nebudou registrované. Emisní kurs nově vydanýc h akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud s nimi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními podle stanov společnosti. b) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. c) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ. Vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit peněžitý vklad ve výši 30.000.000,- Kč, tj. ve výši emisního kursu akcií s tím, že upisovatel ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ se sídlem Praha 3, Nám. W. Churchilla 2, IČ 00225479, upí še akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obchod. zák., tedy zejména určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Návrh smlouvy o upsání akc ií připraví společnost Pacifik, a.s. Místem pro upisování bude sídlo společnosti Pacifik, a.s. Praha 9, Na Břehu 579. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání ak cií musí být předem určenému zájemci doručen do 60 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20000,- Kč lze upsat 30 nových a kcií o jmenovité hodnotě 20000,- Kč. Upisovatel je povinen celou upsanou částku 30.000.000,- Kč, tj. 100 % emisního kursu upsaných akcií, splatit takto: - Částku 30.000.000,- Kč - započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 7.5.2003 na částku 20.000.000,- Kč uzavřené mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČ ÁŘŮ proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ a započtením peněžité pohledávky ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 29.8.2003 na částku 10.000.000,- Kč uzavřen é mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ. Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu akcií proti peněžitým pohledávkám tohoto jediného akcionáře vůči společnosti v určené výši 30.000.000,- Kč vyhotoví společnost ve lhůtě čtr nácti dnů od upsání akcií jediným akcionářem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce s tatutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a budou v ní uvedeny i důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny a tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do tří měsíců s tím, že tato tříměsíční lhůta počne běžet den následující po doručení návrhu dohody o započtení. Vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu 1.500 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, a to proti pohledávce jediného akcion áře ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 7.5.2003 na částku 20.000.000,- Kč uzavřené mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDR UŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ a započtením peněžité pohledávky ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 29.8.2003 na částku 10.000.000,- kč uzavřené mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ proti pohledávce spo lečnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ. 31.5.2004 - 1.9.2004
Údaje o založení: Akciová společnost Pacifik a.s. byla založena jednorázově dle § 25 zák. č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, na základě zakladatelské smlouvy ze dne 5.12.1991 a stanov a.s. 20.12.1991
Ředitel a.s.: JUDr. Michal Marčák, Říčany, Kam. nám. 1347. 20.12.1991 - 10.8.1993

Kapitál Pacifik a.s.

zakladni jmění 31 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.2004
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.1991 - 1.9.2004

Akcie Pacifik a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 20 000 Kč 1 550 1.9.2004
Akcie na jméno 20 000 Kč 50 20.12.1991 - 1.9.2004

Sídlo Pacifik a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Na břehu 579/3 , Praha 190 00 29.4.2013
Adresa Na břehu 579/3 , Praha 190 00 10.8.1993 - 29.4.2013
Adresa Brožíkova 165/10 , Ústí nad Labem 400 01 20.12.1991 - 10.8.1993

Předmět podnikání Pacifik a.s.

Platnost údajů od - do
ubytovací služby 7.1.2004
zprostředkování v oblasti obchodu 7.1.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.1.2004
vydavatelská a nakladatelská činnost 7.1.2004
agenturní a reklamní činnost 7.1.2004
zprostředkování odborné výuky a školení 7.1.2004
pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí 7.1.2004
realitní činnost 7.1.2004
Pronájem a půjčování věcí movitých 10.12.2002
Činnost podnikatelských,finančních,organizačních a ekonomických poradců 10.12.2002
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware 10.12.2002
Správa a údržba nemovitostí 10.12.2002
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii ** a výše včetně provozování hostinské činnosti v těchto zařízeních 3.1.1994 - 7.1.2004
Zajišťování rekreačních pobytů dětí a dospělých v tuzemsku i zahraničí, investiční, stavební a montážní činnost, provoz restauračních, ubytovacích zařízení. 20.12.1991 - 7.1.2004
Vydavatelská a nakladatelská činnost, obchodní a zprostředkovatelská činnost, poradenství v oblasti účetnictví, daní a financování, lektorská, konzultační a výuková činnost, dispečerská a agenturní činnost. 20.12.1991 - 7.1.2004
Výroba reklam a polygrafické práce a poskytování služeb v předmětné oblasti, dřevovýroba, kovovýroba, výroba papíru, textilu, gumy a umělých hmot. 20.12.1991 - 7.1.2004

vedení firmy Pacifik a.s.

Statutární orgán Pacifik a.s.

Platnost údajů od - do
Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda s dalším členem představenstva nebo předsedou pověřený člen představenstva s dalším členem představenstva nebo zmocněný člen představenstva. 29.4.2013
Jednat za společnost a zavazovat ji je oprávněn předseda nebo místopředseda, vždy s dalším členem představenstva nebo zmocněný člen představenstva. Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda vždy s dalším členem představenstva a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda vždy s dalším členem představenstva. 25.1.2000 - 29.4.2013
Akciovou společnost zastupuje ve všech věcech předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 12.3.1998 - 25.1.2000
Způsob jednání za společnost: Akciovou společnost zastupuje ve všech věcech a) ředitel společnosti nebo jeho statutární zástupce b) předseda představenstva a pověření členové představenstva, kteří byli písemně k zastupování zmocněni. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis ředitel (statutární zástupce) nebo předseda nebo zmocněný člen představenstva. 7.11.1994 - 12.3.1998
Zastupování a podepisování: Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda představenstva, nebo kterýkoliv jím určený člen představenstva. V době mezi zasedáními představenstva za společnost jedná a podepisuje ve všech věcech ředitel společnosti nebo kterýkoliv jím uvedený člen představenstva. 20.12.1991 - 7.11.1994
předseda představenstva Martin Vavrečka 5.5.2018
Vznik členství 28.2.2018
Vznik funkce 1.3.2018
Adresa: Stará Ježnická 1711/47 , Krnov 794 01
člen představenstva Bořivoj Jiránek 5.5.2018
Vznik členství 28.2.2018
Adresa: Dr. Karbusického 148 , Libice nad Cidlinou 289 07
člen představenstva Miloš Paleček 5.5.2018
Vznik členství 28.2.2018
Adresa: Palackého třída 2626 , Pardubice 530 02
člen představenstva JUDr. Michal Marčák 20.12.1991 - 10.8.1993
Adresa: Kam. nám. 1347 , Říčany Česká republika
předseda představenstva Ing. Václav Liška 20.12.1991 - 7.11.1994
Adresa: Bellušova 1858/32 , Praha 155 00
člen představenstva Milan Maťátko 20.12.1991 - 7.11.1994
Adresa: Litevská 2574 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. Miroslav Klinger 10.8.1993 - 12.3.1998
Adresa: Sulická 155/33 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. František Nierostek 7.11.1994 - 12.3.1998
Adresa: Od Vysoké 274/4 , Praha 150 00
člen představenstva Imrich Sedláček 7.11.1994 - 2.9.1999
Adresa: Hlavná 47 , Dunajská Streda, SR Česká republika
člen představenstva ing. František Němeček 12.3.1998 - 2.9.1999
Adresa: Londýnská 2209/58 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. František Nešetřil 7.11.1994 - 25.1.2000
Adresa: Amforová 1922/1 , Praha 155 00
předseda představenstva Jiří Kratochvíl 7.11.1994 - 25.1.2000
Adresa: Krokova 3826/16 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Jan Kubricht 7.11.1994 - 25.1.2000
Adresa: Manětínská 1494/7 , Plzeň 323 00
člen představenstva Pavel Díte 7.11.1994 - 25.1.2000
Adresa: Muškátová 28 , Bratislava, SR Česká republika
První místopředseda Imrich Sedláček 2.9.1999 - 25.1.2000
Adresa: Hlavná 47 , Dunajská Streda, SR Česká republika
Druhý místopředseda ing. František Němeček 2.9.1999 - 25.1.2000
Adresa: Londýnská 2209/58 , Praha 120 00
předseda představenstva Jaromír Dušek 25.1.2000 - 10.12.2002
Zánik funkce 24.4.2002
Adresa: 535 , Dolní Dobrouč 561 02
člen představenstva Ivan Marinka 25.1.2000 - 10.12.2002
Zánik členství 24.4.2002
Adresa: V háji 1204/45 , Praha 170 00
místopředseda představenstva Miroslav Novotný 25.1.2000 - 7.1.2004
Zánik členství 22.4.2003
Zánik funkce 22.4.2003
Adresa: Měšínská 1636 , Praha 190 16
předseda představenstva Petr Bazger 10.12.2002 - 7.1.2010
Vznik funkce 24.4.2002
Adresa: Pekařská 490/11 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jan Kubricht 7.1.2004 - 7.1.2010
Vznik členství 22.4.2003
Vznik funkce 22.4.2003
Adresa: Manětínská 1494/7 , Plzeň 323 00
člen Bc. Jaroslav Pejša 7.1.2004 - 7.1.2010
Vznik členství 22.4.2003
Vznik funkce 22.4.2003
Adresa: Bryksova 763/46 , Praha 198 00
člen představenstva Ondřej Šmehlík 7.1.2004 - 7.1.2010
Vznik členství 22.4.2003
Vznik funkce 22.4.2003
Adresa: Za Parkem 874 , Dobřichovice 252 29
člen představenstva Jiří Brunclík 10.12.2002 - 29.9.2010
Vznik členství 24.4.2002
Zánik členství 28.6.2010
Adresa: Plaská 1267/11 , Plzeň 323 00
předseda představenstva Petr Bazger 7.1.2010 - 29.9.2010
Vznik funkce 24.4.2002
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Pekařská 490/11 , Olomouc 779 00
člen Bc. Jaroslav Pejša 7.1.2010 - 29.9.2010
Vznik členství 22.4.2003
Vznik funkce 22.4.2003
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Bryksova 763/46 , Praha 198 00
člen představenstva Ing. Jan Kubricht 7.1.2010 - 29.4.2013
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 20.12.2011
Vznik funkce 22.4.2003
Zánik funkce 20.12.2011
Adresa: Manětínská 1494/7 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ondřej Šmehlík 7.1.2010 - 29.4.2013
Vznik členství 22.4.2003
Zánik členství 20.12.2011
Vznik funkce 22.4.2003
Zánik funkce 20.12.2011
Adresa: 350 , 267 18 Hlásná Třebaň Česká republika
předseda představenstva Martin Vavrečka 29.9.2010 - 25.8.2014
Vznik členství 28.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Adresa: Stará Ježnická 1711/47 , Krnov 794 01
člen představenstva Bořivoj Jiránek 29.9.2010 - 25.8.2014
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: Dr. Karbusického 148 , Libice nad Cidlinou 289 07
člen představenstva Adolf Hradílek 29.9.2010 - 25.8.2014
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: U Tenisu 1853/35 , Přerov 750 02
předseda představenstva Martin Vavrečka 25.8.2014 - 5.5.2018
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.2.2018
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 28.2.2018
Adresa: Stará Ježnická 1711/47 , Krnov 794 01
člen představenstva Bořivoj Jiránek 25.8.2014 - 5.5.2018
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.2.2018
Adresa: Dr. Karbusického 148 , Libice nad Cidlinou 289 07
člen představenstva Adolf Hradílek 25.8.2014 - 5.5.2018
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.2.2018
Adresa: U Tenisu 1853/35 , Přerov 750 02

Dozorčí rada Pacifik a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Mgr. Martin Malý 5.5.2018
Vznik členství 28.2.2018
Vznik funkce 1.3.2018
Adresa: Tovačovského 2830/40 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Petr Nárožník 5.5.2018
Vznik členství 28.2.2018
Adresa: Hradišťská 68 , Uherský Ostroh 687 24
členka dozorčí rady Barunka Balážová 5.5.2018
Vznik členství 28.2.2018
Adresa: Na Vítku 135 , 272 03 Kladno Česká republika
člen Dr. Zdeněk Halíř 12.3.1998 - 2.9.1999
Adresa: Blatenská 2181/15 , Praha 148 00
člen ing. Katarína Bubánová 12.3.1998 - 25.1.2000
Adresa: Stromová 6 , 831 01 Bratislava Slovenská republika
člen Peter Šabík 12.3.1998 - 25.1.2000
Adresa: Šafárikova 2 , 917 08 Trnava Slovenská republika
předseda Tibor Rujder 12.3.1998 - 10.12.2002
Zánik funkce 24.4.2002
Adresa: Zdejcina 16 , 266 01 Beroun Česká republika
člen Zdeněk Görner 12.3.1998 - 10.12.2002
Adresa: sídl. U Cukrovaru 1078 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen Roman Onderka 25.1.2000 - 10.12.2002
Zánik členství 24.4.2002
Adresa: ulice Kosmonautů 416/5 , Brno 625 00
člen dozorčí rady Petr Laga 10.12.2002 - 12.2.2008
Vznik členství 24.4.2002
Zánik členství 6.2.2008
Vznik funkce 24.2.2002
Zánik funkce 6.2.2008
Adresa: U Letiště 81/2 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Pavel Svatoš 10.12.2002 - 12.2.2008
Vznik členství 24.4.2002
Zánik členství 6.2.2008
Vznik funkce 24.2.2002
Zánik funkce 6.2.2008
Adresa: Masarykova 1296 , Česká Třebová 560 02
předseda dozorčí rady Zdeněk Görner 10.12.2002 - 7.1.2010
Vznik funkce 24.4.2002
Adresa: sídl. U Cukrovaru 1078 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady Martin Vavrečka 12.2.2008 - 7.1.2010
Vznik členství 6.2.2008
Vznik funkce 6.2.2008
Adresa: Stará Ježnická 1711/47 , Krnov 794 01
člen dozorčí rady PhDr. Zdeněk Jílek 12.2.2008 - 8.4.2010
Vznik členství 6.2.2008
Zánik členství 2.11.2009
Vznik funkce 6.2.2008
Zánik funkce 2.11.2009
Adresa: Píškova 1954/28 , Praha 155 00
předseda dozorčí rady Zdeněk Görner 7.1.2010 - 29.9.2010
Vznik funkce 24.4.2002
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: sídl. U Cukrovaru 1078 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady Martin Vavrečka 7.1.2010 - 29.9.2010
Vznik členství 6.2.2008
Zánik členství 28.6.2010
Vznik funkce 6.2.2008
Zánik funkce 28.6.2010
Adresa: Stará Ježnická 1711/47 , Krnov 794 01
předseda dozorčí rady Pavel Franěk 29.9.2010 - 17.8.2013
Vznik členství 28.6.2010
Vznik funkce 28.6.2010
Adresa: Fibichova 515/27 , Děčín 405 02
člen dozorčí rady Petr Nárožník 8.4.2010 - 25.8.2014
Vznik členství 2.11.2009
Vznik funkce 2.11.2009
Adresa: Hradišťská 68 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Miloš Paleček 29.9.2010 - 25.8.2014
Vznik členství 28.6.2010
Adresa: Nádražní 133 , Chlumec nad Cidlinou 503 51
předseda dozorčí rady Pavel Franěk 17.8.2013 - 5.5.2018
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.2.2018
Vznik funkce 28.6.2010
Zánik funkce 28.2.2018
Adresa: Fibichova 515/27 , Děčín 405 02
člen dozorčí rady Petr Nárožník 25.8.2014 - 5.5.2018
Vznik členství 2.11.2009
Zánik členství 28.2.2018
Vznik funkce 2.11.2009
Adresa: Hradišťská 68 , Uherský Ostroh 687 24
člen dozorčí rady Miloš Paleček 25.8.2014 - 5.5.2018
Vznik členství 28.6.2010
Zánik členství 28.2.2018
Adresa: Palackého třída 2626 , Pardubice 530 02

Sbírka Listin Pacifik a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2205/SL 47 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora +zpráva o vztazích za r.2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 24.9.2015 25.9.2015 20
B 2205/SL 46 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 12.12.2014 17.12.2014 4
B 2205/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 28.8.2014 20.10.2014 24
B 2205/SL 44 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 412/2014 Městský soud v Praze 10.7.2014 28.7.2014 5.9.2014 97
B 2205/SL 42 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 327/2013 Městský soud v Praze 15.4.2013 24.4.2013 10.5.2013 13
B 2205/SL 41 stanovy společnosti Městský soud v Praze 20.12.2011 24.4.2013 10.5.2013 9
B 2205/SL 40 ostatní rozhodnutí jed. akcionáře Městský soud v Praze 20.12.2011 24.4.2013 10.5.2013 1
B 2205/SL 39 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.3.2013 25.3.2013 4
B 2205/SL 38 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 11.7.2012 9.8.2012 23
B 2205/SL 37 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 11.11.2011 16.11.2011 22
B 2205/SL 36 účetní závěrka r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 18.8.2011 24.8.2011 4
B 2205/SL 35 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 6.4.2011 13.4.2011 19
B 2205/SL 34 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 6.4.2011 13.4.2011 21
B 2205/SL 33 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 6.4.2011 13.4.2011 20
B 2205/SL 32 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 10.8.2010 20.10.2010 2
B 2205/SL 31 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.8.2010 20.10.2010 1
B 2205/SL 30 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 28.6.2010 20.10.2010 1
B 2205/SL 29 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 28.6.2010 20.10.2010 1
B 2205/SL 28 účetní závěrka r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 3.9.2010 6.9.2010 6
B 2205/SL 27 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 3.9.2010 6.9.2010 6
B 2205/SL 26 účetní závěrka r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 3.9.2010 6.9.2010 6
B 2205/SL 25 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 2.11.2009 13.1.2010 1
B 2205/SL 24 ostatní rozh. jed. akcionáře Městský soud v Praze 6.2.2008 10.3.2008 3
B 2205/SL 23 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.2.2008 10.3.2008 1
B 2205/SL 22 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.2.2008 10.3.2008 1
B 2205/SL 21 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.2.2008 10.3.2008 1
B 2205/SL 20 podpisové vzory Městský soud v Praze 7.2.2008 10.3.2008 1
B 2205/SL 19 podpisové vzory Městský soud v Praze 8.2.2008 10.3.2008 1
B 2205/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r.2006 +audit. Městský soud v Praze 31.12.2006 21.9.2007 24.9.2007 21
B 2205/SL 17 účetní závěrka, výroční zpráva r.2003/2004 Městský soud v Praze 9.8.2005 25.8.2005 38
B 2205/SL 16 stanovy společnosti 1x Městský soud v Praze 1.9.2004 15.9.2004 16.9.2004 0
B 2205/SL 10 notářský zápis -NZ456/04 Městský soud v Praze 14.4.2004 3.6.2004 0
B 2205/SL 7 notářský zápis -NZ378/03 Městský soud v Praze 22.4.2003 16.1.2004 0
B 2205/SL 6 výroční zpráva r. 2001,zpráva audit.+přílohy Městský soud v Praze 24.4.2002 16.10.2002 23.1.2003 0
B 2205/SL 5 notářský zápis, podpisové vzory NZ 146/2002+prohlášení, PM Městský soud v Praze 24.4.2002 16.10.2002 23.1.2003 0
B 2205/SL 4 ostatní - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 7.10.1999 31.3.2000 0
B 2205/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 28.9.1999 31.3.2000 0
B 2205/SL 2 notářský zápis NZ 596/99+ stanovy Městský soud v Praze 28.9.1999 31.3.2000 0
B 2205/SL 9 ostatní -sml.o upsání akcií Městský soud v Praze 29.4.2003 2
B 2205/SL 15 ostatní 1x plná moc Městský soud v Praze 10.9.2004 0
B 2205/SL 14 ostatní prohlášení auditora Městský soud v Praze 7.8.2004 0
B 2205/SL 13 ostatní smlouva o započtení Městský soud v Praze 16.6.2004 0
B 2205/SL 12 ostatní smlouva o upsání akcií Městský soud v Praze 16.6.2004 0
B 2205/SL 11 ostatní -sml.o půjčce Městský soud v Praze 29.8.2003 1
B 2205/SL 1 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 17/97 Městský soud v Praze 16.1.1997 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Pacifik a.s.

IČO (identifikační číslo) 40231496
Jméno Pacifik a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 9
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 1

Sídlo Pacifik a.s.

Živnosti a provozovny Pacifik a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Na břehu 579/3, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1007520931
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 2 agenturní a reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 zprostředkování odborné výuky a školení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 vydavatelská a nakladatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 zprostředkování v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Ubytovací služby v kat.hotel ++ a výše včetně provozování hostinské činnosti v těchto zařízeních

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1993
Zánik oprávnění 31.10.1995
Konec oprávnění 31.10.1995

Živnost č. 8 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.7.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pořádání dětských rekreačních a rekreačně- vzdělávacích akcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.7.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Pacifik a.s.

Člen statutárního orgánu Bořivoj Jiránek
Člen statutárního orgánu Martin Vavrečka
Člen statutárního orgánu Miloš Paleček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pacifik a.s.

IČO: 40231496
Firma: Pacifik a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 20.12.1991

Sídlo Pacifik a.s.

Sídlo: Na břehu 579/3, Praha 190 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image