Hlavní navigace

FIRMA Pacifik a.s. IČO: 40231496

Pacifik a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.

Pacifik a.s. (40231496) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na břehu 579/3, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 12. 1991 a je stále aktivní. Pacifik a.s. má více oborů činností.

Jako zdroj dat o Pacifik a.s. nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro Pacifik a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Pacifik a.s.

Soud: Městský soud v Praze 20. 12. 1991
Spisová značka: B 2205
IČO (identifikační číslo osoby): 40231496
Jméno: Pacifik a.s.
Právní forma: Akciová společnost 20.12.1991
Zapsána dne: 20.12.1991
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 25.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 25.8.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 25.8.2014
Rozhodnutí valné hromady společnosti Pacifik, a.s. ze dne 14.4.2004: Základní kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 1.000.000,- Kč o 30.000.000,- Kč na částku 31.000.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií vydáním 1.500 ks nových kmenových akcií znějících na jméjno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 20.000,- Kč za kus, které nebudou registrované. Emisní kurs nově vydanýc h akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud s nimi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosavadními podle stanov společnosti. b) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. c) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti na trhu a zvýšení její konkurenceschopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ. Vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit peněžitý vklad ve výši 30.000.000,- Kč, tj. ve výši emisního kursu akcií s tím, že upisovatel ODBOROVÉ SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ se sídlem Praha 3, Nám. W. Churchilla 2, IČ 00225479, upí še akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obchod. zák., tedy zejména určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných upisovatelem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení. Návrh smlouvy o upsání akc ií připraví společnost Pacifik, a.s. Místem pro upisování bude sídlo společnosti Pacifik, a.s. Praha 9, Na Břehu 579. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání ak cií musí být předem určenému zájemci doručen do 60 dnů ode dne právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20000,- Kč lze upsat 30 nových a kcií o jmenovité hodnotě 20000,- Kč. Upisovatel je povinen celou upsanou částku 30.000.000,- Kč, tj. 100 % emisního kursu upsaných akcií, splatit takto: - Částku 30.000.000,- Kč - započtením peněžité pohledávky jediného akcionáře ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 7.5.2003 na částku 20.000.000,- Kč uzavřené mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČ ÁŘŮ proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ a započtením peněžité pohledávky ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 29.8.2003 na částku 10.000.000,- Kč uzavřen é mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ. Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu akcií proti peněžitým pohledávkám tohoto jediného akcionáře vůči společnosti v určené výši 30.000.000,- Kč vyhotoví společnost ve lhůtě čtr nácti dnů od upsání akcií jediným akcionářem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce s tatutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a budou v ní uvedeny i důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny a tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do tří měsíců s tím, že tato tříměsíční lhůta počne běžet den následující po doručení návrhu dohody o započtení. Vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kursu 1.500 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč, a to proti pohledávce jediného akcion áře ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 7.5.2003 na částku 20.000.000,- Kč uzavřené mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDR UŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ a započtením peněžité pohledávky ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ vůči společnosti vzniklé na základě smlouvy o půjčce z 29.8.2003 na částku 10.000.000,- kč uzavřené mezi společností a ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ proti pohledávce spo lečnosti na splacení emisního kursu ODBOROVÝM SDRUŽENÍM ŽELEZNIČÁŘŮ. 31.5.2004 - 1.9.2004
Údaje o založení: Akciová společnost Pacifik a.s. byla založena jednorázově dle § 25 zák. č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, na základě zakladatelské smlouvy ze dne 5.12.1991 a stanov a.s. 20.12.1991
Ředitel a.s.: JUDr. Michal Marčák, Říčany, Kam. nám. 1347. 20.12.1991 - 10.8.1993

Kapitál Pacifik a.s.

Základní kapitál 31 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.9.2004
Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 20.12.1991  - 1.9.2004

Akcie Pacifik a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 20 000 Kč 1 550 1.9.2004
Akcie na jméno 20 000 Kč 50 20.12.1991  - 1.9.2004

Sídlo Pacifik a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa: Na břehu 579/3, Praha 9 19000, Česká republika 29.4.2013
Adresa: Na břehu 579/3, Praha 19000, Česká republika 29.4.2013
Adresa: Na břehu 579, Praha 9 , Česká republika 10.8.1993 - 29.4.2013
Adresa: Brožíkova 10, Ústí nad Labem , Česká republika 20.12.1991 - 10.8.1993

Předmět podnikání Pacifik a.s.

Platnost údajů od - do
ubytovací služby 7.1.2004
zprostředkování v oblasti obchodu 7.1.2004
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 7.1.2004
vydavatelská a nakladatelská činnost 7.1.2004
agenturní a reklamní činnost 7.1.2004
zprostředkování odborné výuky a školení 7.1.2004
pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí 7.1.2004
realitní činnost 7.1.2004
Pronájem a půjčování věcí movitých 10.12.2002
Činnost podnikatelských,finančních,organizačních a ekonomických poradců 10.12.2002
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware 10.12.2002
Správa a údržba nemovitostí 10.12.2002
Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii ** a výše včetně provozování hostinské činnosti v těchto zařízeních 3.1.1994 - 7.1.2004
Zajišťování rekreačních pobytů dětí a dospělých v tuzemsku i zahraničí, investiční, stavební a montážní činnost, provoz restauračních, ubytovacích zařízení. 20.12.1991 - 7.1.2004
Vydavatelská a nakladatelská činnost, obchodní a zprostředkovatelská činnost, poradenství v oblasti účetnictví, daní a financování, lektorská, konzultační a výuková činnost, dispečerská a agenturní činnost. 20.12.1991 - 7.1.2004
Výroba reklam a polygrafické práce a poskytování služeb v předmětné oblasti, dřevovýroba, kovovýroba, výroba papíru, textilu, gumy a umělých hmot. 20.12.1991 - 7.1.2004

Vedení firmy Pacifik a.s.

Statutární orgán Pacifik a.s.

člen představenstva Miloš Paleček
Ve funkci od 20.9.2022
Adresa Palackého třída 2626, 53002 Pardubice
členka představenstva Bc. Marta Urbancová
Ve funkci od 20.9.2022
Adresa U Oblouku 511/1, 70800 Ostrava
předseda představenstva Martin Vavrečka
Ve funkci od 20.9.2022
Adresa Stará Ježnická 1711/47, 79401 Krnov
člen představenstva Miloš Paleček
Ve funkci od 5.5.2018 do 20.9.2022
Adresa Palackého třída 2626, 53002 Pardubice
člen představenstva Bořivoj Jiránek
Ve funkci od 5.5.2018 do 20.9.2022
Adresa Dr. Karbusického 148, 28907 Libice nad Cidlinou
předseda představenstva Martin Vavrečka
Ve funkci od 5.5.2018 do 20.9.2022
Adresa Stará Ježnická 1711/47, 79401 Krnov
člen představenstva Adolf Hradílek
Ve funkci od 25.8.2014 do 5.5.2018
Adresa U Tenisu 1853/35, 75002 Přerov
předseda představenstva Martin Vavrečka
Ve funkci od 25.8.2014 do 5.5.2018
Adresa Stará Ježnická 1711/47, 79401 Krnov
člen představenstva Bořivoj Jiránek
Ve funkci od 25.8.2014 do 5.5.2018
Adresa Dr. Karbusického 148, 28907 Libice nad Cidlinou
člen představenstva Bořivoj Jiránek
Ve funkci od 25.8.2014 do 5.5.2018
Adresa Dr. Karbusického 148, 28907 Libice nad Cidlinou
předseda představenstva Martin Vavrečka
Ve funkci od 25.8.2014 do 5.5.2018
Adresa Stará Ježnická 1711/47, 79401 Krnov
člen představenstva Adolf Hradílek
Ve funkci od 25.8.2014 do 5.5.2018
Adresa U Tenisu 1853/35, 75002 Přerov
člen představenstva Bořivoj Jiránek
Ve funkci od 29.9.2010 do 25.8.2014
Adresa Dr. Karbusického 148, Libice nad Cidlinou
předseda představenstva Martin Vavrečka
Ve funkci od 29.9.2010 do 25.8.2014
Adresa Stará Ježnická 1711/47, 79401 Krnov
člen představenstva Adolf Hradílek
Ve funkci od 29.9.2010 do 25.8.2014
Adresa U Tenisu 35, 75000 Přerov
člen představenstva Ondřej Šmehlík
Ve funkci od 7.1.2010 do 29.4.2013
Adresa 350, 26718 Hlásná Třebaň
člen představenstva Ing. Jan Kubricht
Ve funkci od 7.1.2010 do 29.4.2013
Adresa Manětínská 7, 32300 Plzeň
člen představenstva Jiří Brunclík
Ve funkci od 10.12.2002 do 29.9.2010
Adresa Plaská 11, 32300 Plzeň
člen Bc. Jaroslav Pejša
Ve funkci od 7.1.2010 do 29.9.2010
Adresa Bryskova 763/46, 19800 Praha 14
předseda představenstva Petr Bazger
Ve funkci od 7.1.2010 do 29.9.2010
Adresa Pekařská 11, 77200 Olomouc
předseda představenstva Petr Bazger
Ve funkci od 10.12.2002 do 7.1.2010
Adresa Pekařská 11, Olomouc
člen představenstva Ondřej Šmehlík
Ve funkci od 7.1.2004 do 7.1.2010
Adresa Za Parkem 874, Dobřichovice
člen představenstva Ing. Jan Kubricht
Ve funkci od 7.1.2004 do 7.1.2010
Adresa Manětínská 7, Plzeň
člen Bc. Jaroslav Pejša
Ve funkci od 7.1.2004 do 7.1.2010
Adresa Bryskova 763/46, Praha 14
místopředseda představenstva Miroslav Novotný
Ve funkci od 25.1.2000 do 7.1.2004
Adresa Měšínská 1636, Praha 9
člen představenstva Ivan Marinka
Ve funkci od 25.1.2000 do 10.12.2002
Adresa V háji 45, Praha 7
předseda představenstva Jaromír Dušek
Ve funkci od 25.1.2000 do 10.12.2002
Adresa , 56102 Dolní Dobrouč č. 535
člen představenstva Ing. František Nešetřil
Ve funkci od 7.11.1994 do 25.1.2000
Adresa Amforova 1, Praha 5
člen představenstva Ing. Jan Kubricht
Ve funkci od 7.11.1994 do 25.1.2000
Adresa Manětínská 7, Plzeň
člen představenstva Pavel Díte
Ve funkci od 7.11.1994 do 25.1.2000
Adresa Muškátová 28 , Bratislava, SR
předseda představenstva Jiří Kratochvíl
Ve funkci od 7.11.1994 do 25.1.2000
Adresa Krokova 16, Prostějov
Druhý místopředseda ing. František Němeček
Ve funkci od 2.9.1999 do 25.1.2000
Adresa Londýnská 58, Praha 2
První místopředseda Imrich Sedláček
Ve funkci od 2.9.1999 do 25.1.2000
Adresa Hlavná 47 , Dunajská Streda, SR
člen představenstva Imrich Sedláček
Ve funkci od 7.11.1994 do 2.9.1999
Adresa Hlavná 47 , Dunajská Streda, SR
člen představenstva ing. František Němeček
Ve funkci od 12.3.1998 do 2.9.1999
Adresa Londýnská 58, Praha 2
člen představenstva Ing. Miroslav Klinger
Ve funkci od 10.8.1993 do 12.3.1998
Adresa Sulická 33, Praha 4
člen představenstva Ing. František Nierostek
Ve funkci od 7.11.1994 do 12.3.1998
Adresa Od Vysoké 274, Praha 5
předseda představenstva Ing. Václav Liška
Ve funkci od 20.12.1991 do 7.11.1994
Adresa Bellušova 1858/32, Praha 5
člen představenstva Milan Maťátko
Ve funkci od 20.12.1991 do 7.11.1994
Adresa Litevská 2574, Kladno
člen představenstva JUDr. Michal Marčák
Ve funkci od 20.12.1991 do 10.8.1993
Adresa Kam. nám. 1347, Říčany

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Pacifik a.s.

IČO (identifikační číslo): 40231496
Jméno: Pacifik a.s.
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 20. 12. 1991
Celkový počet živností: 14
Aktivních živností: 1

Sídlo Pacifik a.s.

Sídlo: Na břehu 579/3, Praha 19000

Živnosti Pacifik a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 30. 9. 1992

Statutární orgán Pacifik a.s.

Člen statutárního orgánu: Martin Vavrečka
Člen statutárního orgánu: Bořivoj Jiránek
Člen statutárního orgánu: Miloš Paleček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Pacifik a.s.

IČO: 40231496
Firma: Pacifik a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 9
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Národní soukromé nefinanční podniky
Datum vzniku: 20. 12. 1991

Sídlo Pacifik a.s.

Sídlo: Na břehu 579/3, Praha 19000

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti v oblasti informačních technologií
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost