Hlavní navigace

FIRMA P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci IČO: 00001104

P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci (00001104) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kojetická 1023, 27711 Neratovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1968 a je stále aktivní. P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci má jednu živnost.

Jako zdroj dat o P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:

Výpis dat pro P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Soud: Městský soud v Praze 1. 11. 1968
Spisová značka: BXXXVI 59
IČO (identifikační číslo osoby): 00001104
Jméno: P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost 1.11.1968
Zapsána dne: 1.11.1968
Představenstvo společnosti se skládá z 5-10 členů. 3.4.1985
anglicky - Mercanta, Ltd francouzsky - Mercanta, Société anonyme německy - Mercanta, Aktienfesellschaft španělsky - Mercanta, Sociedad anonyma 3.4.1985
Usmesením mimořádné valné hromady ze dne 26.1.1971 byly změněny §§ 8 odst. 1, 13 odst.2,15, 16 odst.1,2, 17 odst.2,4 19 odst.8, 20 odst.2,3,4 a 25 odst.2 a 3 stanov společnosti. Tyto změny byly schváleny Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ze dne 25.11.1971 č.j.14/251/71 a týkají se vnitřních poměrů společnosti. 20.4.1972
Údaje o zřízení společnosti: akciová společnost byla zřízena podle zák.č. 243/49 Sb. a zakládá se na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničního obchodu ze dne 5.8.1968 zn. 14/I/212/68, dále na stanovách tímže ministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromady konané dne 6.9.1968 osvědčené notářským zápisem č.j. 1 N 337/68 1 NZ 256/68. 1.11.1968
Představenstvo společnosti se skládá z 5 členů. 1.11.1968 - 3.4.1985
anglicky - Mercanta, Ltd for mediation of import of goods francouzsky - Mercanta, S.A. pour médiation des importations de marchandises německy - Mercanta, A.G. für Vermittlung von Einfuhrgeschäften španělsky - Mercanta, S.A. para mediación de importaciones de mercancías 1.11.1968 - 3.4.1985

Aktuální kontaktní údaje P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Kapitál P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Základní kapitál 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.5.1972
Základní kapitál 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.1968  - 19.5.1972

Akcie P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 19.5.1972
Akcie na jméno 1 000 Kč 500 1.11.1968  - 19.5.1972

Sídlo P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa: Kojetická 1023, Neratovice 27711, Česká republika 20.10.2015
Adresa: Kojetická 1023, Neratovice , Česká republika 26.1.1996 - 20.10.2015
Adresa: Balbínova 22, Praha 2 , Česká republika 1.11.1968 - 26.1.1996

Předmět podnikání P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Platnost údajů od - do
Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSFR na základě smluv o obchodním zastoupení nebo smluv o zprostředkování spočívající ve zprostředkování uzavírání a sledování plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb mezi zastupovanou zahraniční osobou a československou osobou oprávněnou k provádění zahraničně obhcodní činnosti nebo k poskytování zahraničně hospodářských služeb. V rámci plění smluv o obchodním zastoupení nebo zprostředkování je organizace oprávněna zejména: 15.2.1991
a)provádět propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích b)poskytovat československým osobám informace o vlastnostech výrobků dodávaných do ČSFR zahraničními osobami, s nimiž má organizace uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení nebo smlouvu o zprostředkování /dále jen "smluvní výrobky"/ a o charakteru jimi poskytovaných služeb c)provádět, popř. zajišťovat technicko-poradenskou činnost týkající se vlastností, využívání, obsluhy, údržby a oprav smluvních výrobků 15.2.1991
d)provádět, popř. zajišťovat servis smluvních výrobků e)zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz f)zajišťovat pro československé organizace provádějící servis smluvních výrobků vysílání jejich pracovníků k zaškolení do zahraničí g)dovážet obchodní vzorky, technickou dokumentaci a propagační materiály zahraničních osob h)dovážet náhradní díly k zajišťování servisu smluvních výrobků 15.2.1991
i)dovážet přístroje, zařízení a náhradní díly k nim, popř. speciální materiály, pokud jsou nezbytné k zajištění servisu smluvních výrobků 15.2.1991
Poskytovat zahraničním osobám, služby v zahraničí spočívající ve zprostředkování kupních smluv nebo smluv o poskytování nebo přijímání služeb. 15.2.1991
Poskytovat zahraničním osobám informační, poradenské, popř. jiné odborné služby při zakládání podniků se zahraniční majetkovou účastí na území ČSFR. 15.2.1991
Zprostředkovávat a provádět leasingové operace a s tím související dovoz a zpětný vývoz věcí poskytovaných za tím účelem zahraničními osobami, s nimiž má organizace uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování. 15.2.1991
Vyvážet a dovážet věci v souvislosti s plněním smluv o výrobní kooperaci uzavřených mezi československými osobami a zahraničními osobami, s nimiž má organizace uzavřeny smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování. 15.2.1991
Na základě smluv o obstarání záležitostí uzavřených s československou osobou vyvážet vlastním jménem, a na účet příslušné československé osoby, věci určené zahraničním osobám, s nimiž má organizace uzavřeny smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování a dovážet věci dodávané těmito zahraničními osobami do ČSFR. 15.2.1991
Zprostředkovávat pro československé osoby oprávněné k provádění zahraničně obchodní činnosti uzavírání smluv o vývozu věcí nebo poskytování služeb zahraničním osobám. 15.2.1991
Na základě smluv o obstarání záležitostí uzavřených s československými osobami oprávněnými k provozování podnikatelské činnosti podle zákona o soukromém podnikání občanů vyvážet věci z jejich vlastní produkce věci pro jejich vlastní potřebu v souladu s hospodářskou činností, k níž jsou tyto československé osoby oprávněny, a to vlastním jménem a na účet těchto československých osob. 15.2.1991
Vyvážet věci nezbytné pro provoz československých majetkových účastí na podnikání v zahraničí na nichž se organizace majetkově podílí, a dovážet věci pro provoz podniků se zahraniční majetkovou účastí se sídlem na území ČSFR, na jejichž podnikání se organizace podílí. 15.2.1991
Dovážet věci pro vlastní potřebu organizace a pro potřeby československých osob, které se na podnikání organizace podílejí jako akcionáři. 15.2.1991
Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti. 15.2.1991
Přijímání služeb od zahraničních osob formou pronájmu věcí pro vlastní potřebu organizace a s tím spojený dovoz zpětný vývoz těchto věcí: -zařízení reprografická JKPOV 401 -stroje,přístroje a zařízení kancelářská JKPOV 402 -stroje na zpracování dat (pouze osobní počítače a mikropočítače k běžnému vyxbavení pracovišť, včetně příslušenství JKPOV 403) -programového vybavení a přijímání služeb s tím souvisejících JKPOV 976 1 16.1.1990 - 15.2.1991
-nábytek kovový a dřevěný (pouze speciální nábytek pro výpočetní techniku) JKPOV 557 457, 557 77, 615 77 -telefaxy JKPOV 382 651 -automobily osobní a dodávkové JKPOV 444 16.1.1990 - 15.2.1991
Dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečení údržby a provozu věcí dovezených podle bou 1 a 2 rozsahu povolení. 16.1.1990 - 15.2.1991
Dovoz a zpětný vývoz věcí, uvedených v bodu 1 rozsahu povolení v případech, kdy věc je organizaci zapůjčena zahraniční osobou. 16.1.1990 - 15.2.1991
Poskytovat alužby zahraničním osobám v ČSSR na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování spočívající v projednávání s příslušným podnikem zahraničního obchodu nebo jinou československou osobou mající povolení k zahraničně obchodní činnosti /dále jen "organizace"/, na základě zmocnění zahraniční osoby jejím jménem a na její účet uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb. 6.6.1984 - 15.2.1991
Ohledně zboží a služeb, jejichž prodej, popř. poskytnutí je zprostředkován v rámci smluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení v ČSSR /dále jen smluvní výrobky/ a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně její účasti na výstavách a veletrzích b) poskytovat československým právnickým osobám údaje o vlastnostech smluvních výrobků c) poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskou činnost zahranující -odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech 6.6.1984 - 15.2.1991
a účelném používání smluvních výrobků -konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvních výrobků -semináře, konference, a předvádění smluvních výrobků -servis na základě souhlasu organizace 6.6.1984 - 15.2.1991
d)zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovat jejich provoz 6.6.1984 - 15.2.1991
Dovážet obchodní vzorky a propagační materiály /propagační předměty nízké užitné hodnoty jako jsou kalendáře, popelníky zapalovače, tužky apod., katalogy, ceníky, obchodní prospekty/ zahraniční osoby, prodej jejíhož zboží a poskytování jejíchž služeb je zprostředkován na základě smluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení. 6.6.1984 - 15.2.1991
Poskytovat příslušným organizacím na základě smlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování služby spočívající ve zprostředkování vývozu československého zboží zejména poddodávek nebo služeb pro investiční celky, které v zahraničí realizují zahraniční osoby. 6.6.1984 - 15.2.1991
Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou činnost v zahraničí. 6.6.1984 - 15.2.1991
poskytování údajů čs. organizacím o vlastnostech zboží nebo povaze služeb nabízených zahraničním podnikem 6.6.1978 - 6.6.1984
projednávání s příslušnou čs. organizací oprávněnou k zahraničně obchodní činnosti na základě zmocnění zahraničního podniku jeho jménem a na jeho účet uzavírání a plnění smluv o dodávkách zboží nabo poskytování služeb nebo jiných hospodářských hodnot 6.6.1978 - 6.6.1984
v rámci smlouvy o obchodním zastoupení nebo o zprostředkování: -zajišťovat propagaci pro zahraniční podnik včetně jeho účasti na výstavách a veletrzích v ČSSR -obstarávat popř. poskytovat technické služby a servis -zřizovat konsignační sklad zboží zahraničního podniku a zajišťovat jeho provoz 6.6.1978 - 6.6.1984
Zastupování zahraničních firem při provozování zahraničního obchodu, jakož i činnosti s tím související. 1.11.1968 - 6.6.1978

Vedení firmy P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Statutární orgán P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

likvidátor Stepan Agopšuk
Ve funkci od 26.1.1996
Adresa Kojetická 1023, Neratovice
1. místopředseda ing. Petr Lupták
Ve funkci od 20.10.2015
Adresa U jizby 2002/16, 14300 Praha
2. místopředseda JUDr. Vladimír Novodvorský
Ve funkci od 20.10.2015
Adresa Starolázeňská 315/35, 15900 Praha
člen představenstva ing. Vladimír Klečka
Ve funkci od 20.10.2015
Adresa U sv. Jána 253, 25244 Psáry
předseda ing. Vítězslav Pařík
Ve funkci od 20.10.2015
Adresa Žďárská 459/21, 18400 Praha
člen představenstva JUDr. Marie Stehlíková
Ve funkci od 20.10.2015
Adresa Slovinská 764/13, 10100 Praha
1. místopředseda ing. Petr Lupták
Ve funkci od 15.2.1991 do 20.10.2015
Adresa Veletržní 9, Praha 7
2. místopředseda JUDr. Vladimír Novodvorský
Ve funkci od 15.2.1991 do 20.10.2015
Adresa Starolázeňská 315, Praha 5
člen představenstva JUDr. Marie Stehlíková
Ve funkci od 24.4.1991 do 20.10.2015
Adresa Slovinská 13, Praha 10
člen představenstva ing. Vladimír Klečka
Ve funkci od 24.4.1991 do 20.10.2015
Adresa Řešovská 567 , Praha 8 - Bohnice
předseda ing. Vítězslav Pařík
Ve funkci od 3.8.2014 do 20.10.2015
Adresa Žďárská 459/21, 18400 Praha 8
předseda ing. Vítězslav Pařík
Ve funkci od 15.2.1991 do 3.8.2014
Adresa Žďárská 459, Praha 8
likvidátor Ing. Ivo Havránek
Ve funkci od 29.4.1994 do 26.1.1996
Adresa Londýnská 67, Praha 2
člen představenstva JUDr. Emanuel Pavlík
Ve funkci od 1.11.1968 do 15.2.1991
Adresa Šmeralova 20, Praha 7
člen představenstva ing. František Kára
Ve funkci od 21.2.1977 do 15.2.1991
Adresa Provaznická 2, Praha 1
člen představenstva ing. Zbyněk Pancner
Ve funkci od 2.8.1984 do 15.2.1991
Adresa Kozí 3, Praha 1
člen představenstva JUDr. Ivo Novotný
Ve funkci od 2.8.1984 do 15.2.1991
Adresa Košťálkova 1104, Praha 8
člen představenstva ing. Ladislav Jirák
Ve funkci od 2.8.1984 do 15.2.1991
Adresa K Holyni 90, Praha 5
předseda ing. Josef Anděl
Ve funkci od 5.12.1984 do 15.2.1991
Adresa Famfulíkova 1146, Praha 8
člen představenstva ing. Josef Anděl
Ve funkci od 5.12.1984 do 15.2.1991
Adresa Famfulíkova 1146, Praha 8
ředitel Radomír Macek
Ve funkci od 14.12.1984 do 15.2.1991
Adresa Nepomucká 1029/9, Praha 5
náměstek ředitele ing. Tomáš Zdichynec
Ve funkci od 15.4.1985 do 15.2.1991
Adresa Římská 25/495, Praha 2
člen představenstva Dr. Jindřich Sosna
Ve funkci od 21.2.1977 do 15.4.1985
Adresa Belgická 42 , Praha 2 - Vinohrady
náměstek ředitele Antonín Blín
Ve funkci od 22.4.1981 do 15.4.1985
Adresa Práčská 2593, Praha 10
předseda Jaroslav Charamza
Ve funkci od 20.4.1972 do 19.12.1984
Adresa Pecharova 9, 14000 Praha 4
místopředseda Jaroslav Krejčíř
Ve funkci od 21.2.1977 do 2.8.1984
Adresa Solidarita blok A 5, 552 , Praha 10 - Strašnice
člen představenstva Jaroslav Novotný
Ve funkci od 29.3.1977 do 2.8.1984
Adresa Pod vilami 13 , Praha 4 - Nusle
ředitel Přemysl Duška
Ve funkci od 16.3.1981 do 10.2.1984
Adresa Václavské náměstí 64, Praha 1
náměstek ředitele Josef Rut
Ve funkci od 6.6.1978 do 22.4.1981
Adresa Vlnitá 46 , Praha 4 - Braník
ředitel Jaroslav Kovář
Ve funkci od 20.4.1972 do 17.1.1980
Adresa Dělnická 44, 17000 Praha 7
člen představenstva ing. Boris Dorazil
Ve funkci od 1.11.1968 do 21.2.1977
Adresa Hlavní 2532, Praha 4
místopředseda ing. František Kára
Ve funkci od 1.11.1968 do 21.2.1977
Adresa Provaznická 2, Praha 1
člen představenstva Jaroslav Krejčíř
Ve funkci od 1.11.1968 do 21.2.1977
Adresa Solidarita blok A 5, 552 , Praha 10 - Strašnice
náměstek ředitele ing. Vladislav Petrjanoš
Ve funkci od 1.11.1968 do 21.2.1977
Adresa Spořilov 2503, Praha 4
ředitel Filip Jettel
Ve funkci od 1.11.1968 do 20.4.1972
Adresa Jičínská 10 , Praha 3 - Vinohrady
předseda Lubomír Opěla
Ve funkci od 1.11.1968 do 20.4.1972
Adresa Nučická 1764, Praha 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

IČO (identifikační číslo): 00001104
Jméno: P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci
Právní forma podnikání: Akciová společnost
Vznik první živnosti: 1. 1. 1980
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Živnosti P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,které je uvedeno v příl.2-3 zák.č.455/91 Sb.,
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti správy nemovitostí
  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu
  • Poradenská činnost v oblasti obchodu
Druh živnosti živnost volná
Stav živnosti aktivní
Vznik oprávnění 15. 6. 1992

Statutární orgán P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Člen statutárního orgánu: JUDr. Marie Stehlíková
Člen statutárního orgánu: Ing. Vladimír Klečka
Člen statutárního orgánu: Ing. Vítězslav Pařík
Člen statutárního orgánu: JUDr. Vladimír Novodvorský
Člen statutárního orgánu: Ing. Petr Lupták

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

IČO: 00001104
Firma: P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Mělník
Základní územní jednotka: Neratovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Veřejné podniky nefinanční
Datum vzniku: 1. 1. 1980

Sídlo P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Sídlo: Kojetická 1023, Neratovice 27711

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.