Firma P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci IČO 00001104


P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci (00001104) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kojetická 1023, 277 11 Neratovice Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 11. 1968 a je stále aktivní. P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci na Justice.cz
Detailní informace o P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci na rzp.cz

Výpis dat pro P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka BXXXVI 59
IČO (identifikační číslo osoby) 00001104
Jméno P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 1.11.1968
Představenstvo společnosti se skládá z 5-10 členů. 3.4.1985
anglicky - Mercanta, Ltdfrancouzsky - Mercanta, Société anonymeněmecky - Mercanta, Aktienfesellschaftšpanělsky - Mercanta, Sociedad anonyma 3.4.1985
Usmesením mimořádné valné hromady ze dne 26.1.1971 bylyzměněny §§ 8 odst. 1, 13 odst.2,15, 16 odst.1,2, 17 odst.2,419 odst.8, 20 odst.2,3,4 a 25 odst.2 a 3 stanov společnosti.Tyto změny byly schváleny Federálním ministerstvemzahraničního obchodu ze dne 25.11.1971 č.j.14/251/71a týkají se vnitřních poměrů společnosti. 20.4.1972
Údaje o zřízení společnosti:akciová společnost byla zřízena podle zák.č. 243/49 Sb. a zakládáse na státním povolení uděleném výnosem ministerstva zahraničníhoobchodu ze dne 5.8.1968 zn. 14/I/212/68, dále na stanovách tímžeministerstvem schválených a na usnesení ustavující valné hromadykonané dne 6.9.1968 osvědčené notářským zápisem č.j. 1 N 337/681 NZ 256/68. 1.11.1968
Představenstvo společnosti se skládá z 5 členů. 1.11.1968 - 3.4.1985
anglicky - Mercanta, Ltd for mediation of import of goodsfrancouzsky - Mercanta, S.A. pour médiation des importationsde marchandisesněmecky - Mercanta, A.G. für Vermittlung vonEinfuhrgeschäftenšpanělsky - Mercanta, S.A. para mediación de importacionesde mercancías 1.11.1968 - 3.4.1985

Aktuální kontaktní údaje P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Kapitál P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.5.1972
zakladni jmění 500 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.11.1968 - 19.5.1972

Sídlo P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Kojetická 1023 , 277 11 Neratovice Česká republika
Kojetická 1023, 277 11 Neratovice
20.10.2015
Adresa Kojetická 1023 , Neratovice Česká republika
Neratovice, Kojetická 1023
26.1.1996 - 20.10.2015
Adresa Balbínova 22 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Balbínova 22
1.11.1968 - 26.1.1996

Předmět podnikání P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Platnost údajů od - do
Poskytovat služby zahraničním osobám v ČSFR na základě smluvo obchodním zastoupení nebo smluv o zprostředkováníspočívající ve zprostředkování uzavírání a sledování plněnísmluv o dodávkách zboží nebo poskytování služeb mezizastupovanou zahraniční osobou a československou osobouoprávněnou k provádění zahraničně obhcodní činnosti nebok poskytování zahraničně hospodářských služeb. V rámci plěnísmluv o obchodním zastoupení nebo zprostředkování jeorganizace oprávněna zejména: 15.2.1991
a)provádět propagaci pro zahraniční osobu, včetně jejíúčasti na výstavách a veletrzíchb)poskytovat československým osobám informace o vlastnostechvýrobků dodávaných do ČSFR zahraničními osobami, s nimiž máorganizace uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení nebosmlouvu o zprostředkování /dále jen "smluvní výrobky"/a o charakteru jimi poskytovaných služebc)provádět, popř. zajišťovat technicko-poradenskou činnosttýkající se vlastností, využívání, obsluhy, údržby a opravsmluvních výrobků 15.2.1991
d)provádět, popř. zajišťovat servis smluvních výrobkůe)zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovatjejich provozf)zajišťovat pro československé organizace provádějícíservis smluvních výrobků vysílání jejich pracovníků kzaškolení do zahraničíg)dovážet obchodní vzorky, technickou dokumentacia propagační materiály zahraničních osobh)dovážet náhradní díly k zajišťování servisu smluvníchvýrobků 15.2.1991
i)dovážet přístroje, zařízení a náhradní díly k nim, popř.speciální materiály, pokud jsou nezbytné k zajištění servisusmluvních výrobků 15.2.1991
Poskytovat zahraničním osobám, služby v zahraničíspočívající ve zprostředkování kupních smluv nebo smluvo poskytování nebo přijímání služeb. 15.2.1991
Poskytovat zahraničním osobám informační, poradenské, popř.jiné odborné služby při zakládání podniků se zahraničnímajetkovou účastí na území ČSFR. 15.2.1991
Zprostředkovávat a provádět leasingové operace a s tímsouvisející dovoz a zpětný vývoz věcí poskytovaných za tímúčelem zahraničními osobami, s nimiž má organizace uzavřenésmlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy ozprostředkování. 15.2.1991
Vyvážet a dovážet věci v souvislosti s plněním smluv ovýrobní kooperaci uzavřených mezi československými osobamia zahraničními osobami, s nimiž má organizace uzavřenysmlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy ozprostředkování. 15.2.1991
Na základě smluv o obstarání záležitostí uzavřenýchs československou osobou vyvážet vlastním jménem, a na účetpříslušné československé osoby, věci určené zahraničnímosobám, s nimiž má organizace uzavřeny smlouvy o obchodnímzastoupení nebo smlouvy o zprostředkování a dovážet věcidodávané těmito zahraničními osobami do ČSFR. 15.2.1991
Zprostředkovávat pro československé osoby oprávněnék provádění zahraničně obchodní činnosti uzavírání smluvo vývozu věcí nebo poskytování služeb zahraničním osobám. 15.2.1991
Na základě smluv o obstarání záležitostí uzavřenýchs československými osobami oprávněnými k provozovánípodnikatelské činnosti podle zákona o soukromém podnikáníobčanů vyvážet věci z jejich vlastní produkce věci projejich vlastní potřebu v souladu s hospodářskou činností,k níž jsou tyto československé osoby oprávněny, a tovlastním jménem a na účet těchto československých osob. 15.2.1991
Vyvážet věci nezbytné pro provoz československýchmajetkových účastí na podnikání v zahraničí na nichž seorganizace majetkově podílí, a dovážet věci pro provozpodniků se zahraniční majetkovou účastí se sídlem na územíČSFR, na jejichž podnikání se organizace podílí. 15.2.1991
Dovážet věci pro vlastní potřebu organizace a pro potřebyčeskoslovenských osob, které se na podnikání organizacepodílejí jako akcionáři. 15.2.1991
Provádět propagaci vlastní zahraničně obchodní činnosti. 15.2.1991
Přijímání služeb od zahraničních osob formou pronájmu věcípro vlastní potřebu organizace a s tím spojený dovozzpětný vývoz těchto věcí:-zařízení reprografická JKPOV 401-stroje,přístroje a zařízení kancelářská JKPOV 402-stroje na zpracování dat (pouze osobní počítače amikropočítače k běžnému vyxbavení pracovišť, včetněpříslušenství JKPOV 403)-programového vybavení a přijímání služeb s tímsouvisejících JKPOV 976 1 16.1.1990 - 15.2.1991
-nábytek kovový a dřevěný (pouze speciální nábytek provýpočetní techniku) JKPOV 557 457, 557 77, 615 77-telefaxy JKPOV 382 651-automobily osobní a dodávkové JKPOV 444 16.1.1990 - 15.2.1991
Dovoz náhradních dílů a materiálů nutných k zabezpečeníúdržby a provozu věcí dovezených podle bou 1 a 2 rozsahupovolení. 16.1.1990 - 15.2.1991
Dovoz a zpětný vývoz věcí, uvedených v bodu 1 rozsahupovolení v případech, kdy věc je organizaci zapůjčenazahraniční osobou. 16.1.1990 - 15.2.1991
Poskytovat alužby zahraničním osobám v ČSSR na základěsmlouvy o obchodním zastoupení nebo smlouvy ozprostředkování spočívající v projednávání s příslušnýmpodnikem zahraničního obchodu nebo jinou československouosobou mající povolení k zahraničně obchodní činnosti /dálejen "organizace"/, na základě zmocnění zahraniční osobyjejím jménem a na její účet uzavírání a plnění smluv ododávkách zboží nebo poskytování služeb. 6.6.1984 - 15.2.1991
Ohledně zboží a služeb, jejichž prodej, popř. poskytnutí jezprostředkován v rámci smluv uvedených v bodě 1 tohotopovolení v ČSSR /dále jen smluvní výrobky/a) zajišťovat propagaci pro zahraniční osobu, včetně jejíúčasti na výstavách a veletrzíchb) poskytovat československým právnickým osobám údajeo vlastnostech smluvních výrobkůc) poskytovat, popř. obstarávat technicko-poradenskoučinnost zahranující-odborné technické informace a instruktáže o vlastnostech 6.6.1984 - 15.2.1991
a účelném používání smluvních výrobků-konzultace a návody pro obsluhu, údržbu a opravy smluvníchvýrobků-semináře, konference, a předvádění smluvních výrobků-servis na základě souhlasu organizace 6.6.1984 - 15.2.1991
d)zřizovat konsignační sklady zahraniční osoby a zajišťovatjejich provoz 6.6.1984 - 15.2.1991
Dovážet obchodní vzorky a propagační materiály /propagačnípředměty nízké užitné hodnoty jako jsou kalendáře, popelníkyzapalovače, tužky apod., katalogy, ceníky, obchodníprospekty/ zahraniční osoby, prodej jejíhož zboží aposkytování jejíchž služeb je zprostředkován na základěsmluv uvedených v bodě 1 tohoto povolení. 6.6.1984 - 15.2.1991
Poskytovat příslušným organizacím na základě smlouvyo obchodním zastoupení nebo smlouvy o zprostředkování službyspočívající ve zprostředkování vývozu československého zbožízejména poddodávek nebo služeb pro investiční celky, kterév zahraničí realizují zahraniční osoby. 6.6.1984 - 15.2.1991
Provádět pro zahraniční osoby zprostředkovatelskou činnostv zahraničí. 6.6.1984 - 15.2.1991
poskytování údajů čs. organizacím o vlastnostech zboží nebopovaze služeb nabízených zahraničním podnikem 6.6.1978 - 6.6.1984
projednávání s příslušnou čs. organizací oprávněnou kzahraničně obchodní činnosti na základě zmocněnízahraničního podniku jeho jménem a na jeho účet uzavíránía plnění smluv o dodávkách zboží nabo poskytování služebnebo jiných hospodářských hodnot 6.6.1978 - 6.6.1984
v rámci smlouvy o obchodním zastoupení nebo ozprostředkování:-zajišťovat propagaci pro zahraniční podnik včetně jehoúčasti na výstavách a veletrzích v ČSSR-obstarávat popř. poskytovat technické služby a servis-zřizovat konsignační sklad zboží zahraničního podnikua zajišťovat jeho provoz 6.6.1978 - 6.6.1984
Zastupování zahraničních firem při provozování zahraničníhoobchodu, jakož i činnosti s tím související. 1.11.1968 - 6.6.1978

vedení firmy P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Statutární orgán P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Platnost údajů od - do
likvidátor Stepan Agopšuk 26.1.1996
Adresa: Kojetická 1023 , Neratovice Česká republika
Neratovice, Kojetická 1023
předseda Ing. Vítězslav Pařík 20.10.2015
Adresa: Žďárská 459 , 184 00 Praha 8 Česká republika
Žďárská 459/21, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
1. místopředseda Ing. Petr Lupták 20.10.2015
Adresa: U jizby 2002 , 143 00 Praha 4 Česká republika
U jizby 2002/16, Modřany, 143 00 Praha 4
2. místopředseda JUDr. Vladimír Novodvorský 20.10.2015
Adresa: Starolázeňská 315 , 159 00 Praha 5 Česká republika
Starolázeňská 315/35, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5
člen představenstva Ing. Vladimír Klečka 20.10.2015
Adresa: U Sv. Jána 253 , 252 44 Psáry Česká republika
U Sv. Jána 253, Dolní Jirčany, 252 44 Psáry
člen představenstva JUDr. Marie Stehlíková 6.1.2017
Adresa: Vinohradská 3216 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Vinohradská 3216/165, Strašnice, 100 00 Praha 10
předseda Lubomír Opěla 1.11.1968 - 20.4.1972
Adresa: Nučická 1764 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Nučická 1764
ředitel Filip Jettel 1.11.1968 - 20.4.1972
Adresa: Jičínská 10 , Praha 3 - Vinohrady Česká republika
Praha 3 - Vinohrady, Jičínská 10
místopředseda Ing. František Kára 1.11.1968 - 21.2.1977
Adresa: Provaznická 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Provaznická 2
člen představenstva Ing. Boris Dorazil 1.11.1968 - 21.2.1977
Adresa: Hlavní 2532 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Hlavní 2532
člen představenstva Jaroslav Krejčíř 1.11.1968 - 21.2.1977
Adresa: Solidarita blok A 5 , Praha 10 - Strašnice Česká republika
Praha 10 - Strašnice, Solidarita blok A 5, 552
náměstek ředitele Ing. Vladislav Petrjanoš 1.11.1968 - 21.2.1977
Adresa: Spořilov 2503 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Spořilov 2503
ředitel Jaroslav Kovář 20.4.1972 - 17.1.1980
Adresa: Dělnická 44 , 170 00 Praha 7 Česká republika
Praha 7, Dělnická 44, PSČ 17000
náměstek ředitele Josef Rut 6.6.1978 - 22.4.1981
Adresa: Vlnitá 46 , Praha 4 - Braník Česká republika
Praha 4 - Braník, Vlnitá 46
ředitel Přemysl Duška 16.3.1981 - 10.2.1984
Adresa: Václavské náměstí 64 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Václavské náměstí 64
místopředseda Jaroslav Krejčíř 21.2.1977 - 2.8.1984
Adresa: Solidarita blok A 5 , Praha 10 - Strašnice Česká republika
Praha 10 - Strašnice, Solidarita blok A 5, 552
člen představenstva Jaroslav Novotný 29.3.1977 - 2.8.1984
Adresa: Pod vilami 13 , Praha 4 - Nusle Česká republika
Praha 4 - Nusle, Pod vilami 13
předseda Jaroslav Charamza 20.4.1972 - 19.12.1984
Adresa: Pecharova 9 , 140 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Pecharova 9, PSČ 14000
člen představenstva Dr. Jindřich Sosna 21.2.1977 - 15.4.1985
Adresa: Belgická 42 , Praha 2 - Vinohrady Česká republika
Praha 2 - Vinohrady, Belgická 42
náměstek ředitele Antonín Blín 22.4.1981 - 15.4.1985
Adresa: Práčská 2593 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Práčská 2593
člen představenstva JUDr. Emanuel Pavlík 1.11.1968 - 15.2.1991
Adresa: Šmeralova 20 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Šmeralova 20
člen představenstva Ing. František Kára 21.2.1977 - 15.2.1991
Adresa: Provaznická 2 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Provaznická 2
člen představenstva Ing. Ladislav Jirák 2.8.1984 - 15.2.1991
Adresa: K Holyni 90 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, K Holyni 90
člen představenstva JUDr. Ivo Novotný 2.8.1984 - 15.2.1991
Adresa: Košťálkova 1104 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Košťálkova 1104
člen představenstva Ing. Zbyněk Pancner 2.8.1984 - 15.2.1991
Adresa: Kozí 3 , Praha 1 Česká republika
Praha 1, Kozí 3
předseda Ing. Josef Anděl 5.12.1984 - 15.2.1991
Adresa: Famfulíkova 1146 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Famfulíkova 1146
člen představenstva Ing. Josef Anděl 5.12.1984 - 15.2.1991
Adresa: Famfulíkova 1146 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Famfulíkova 1146
ředitel Radomír Macek 14.12.1984 - 15.2.1991
Adresa: Nepomucká 1029 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Nepomucká 1029/9
náměstek ředitele Ing. Tomáš Zdichynec 15.4.1985 - 15.2.1991
Adresa: Římská 25 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Římská 25/495
likvidátor Ing. Ivo Havránek 29.4.1994 - 26.1.1996
Adresa: Londýnská 67 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Londýnská 67
předseda Ing. Vítězslav Pařík 15.2.1991 - 3.8.2014
Adresa: Žďárská 459 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Žďárská 459
1. místopředseda Ing. Petr Lupták 15.2.1991 - 20.10.2015
Adresa: Veletržní 9 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Veletržní 9
2. místopředseda JUDr. Vladimír Novodvorský 15.2.1991 - 20.10.2015
Adresa: Starolázeňská 315 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Starolázeňská 315
člen představenstva JUDr. Marie Stehlíková 24.4.1991 - 20.10.2015
Adresa: Slovinská 13 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Slovinská 13
člen představenstva Ing. Vladimír Klečka 24.4.1991 - 20.10.2015
Adresa: Řešovská 567 , Praha 8 - Bohnice Česká republika
Praha 8 - Bohnice, Řešovská 567
předseda Ing. Vítězslav Pařík 3.8.2014 - 20.10.2015
Adresa: Žďárská 459 , 184 00 Praha 8 Česká republika
Žďárská 459/21, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8
člen představenstva JUDr. Marie Stehlíková 20.10.2015 - 6.1.2017
Adresa: Slovinská 764 , 101 00 Praha 10 Česká republika
Slovinská 764/13, Vršovice, 101 00 Praha 10

Prokura P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Filip Jettel 20.4.1972 - 17.6.1974
Adresa: Jičínská 10 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Jičínská 10, PSČ 13000
Jméno Josef Rut 17.6.1974 - 6.6.1978
Adresa: Vlnitá 46 , 140 00 Praha 4 - Braník Česká republika
Praha 4 - Braník, Vlnitá 46, PSČ 14000

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

IČO (identifikační číslo) 00001104
Jméno P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Neratovice
Vznik první živnosti: 15.6.1992
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Živnosti a provozovny P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,které je uvedeno v příl.2-3 zák.č.455/91 Sb.,

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti správy nemovitostí

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

  • Poradenská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.6.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Balbínova 404/22, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1004129734
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,které je uvedeno v příl.2-3 zák.č.455/91 Sb.,

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti správy nemovitostí

  • Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

  • Poradenská činnost v oblasti obchodu

Zahájení provozování 13.4.1993

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výj.zboží,které je uvedeno v příl.2-3 zák.č.455/91 Sb.,

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.6.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Poradenská činnost v oblasti obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Zprostředkovatelská činnost v oblasti správy nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Člen statutárního orgánu JUDr. Marie Stehlíková
Člen statutárního orgánu JUDr. Vladimír Novodvorský
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Lupták
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Klečka
Člen statutárního orgánu Ing. Vítězslav Pařík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

IČO: 00001104
Firma: P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Mělník
Základní územní jednotka: Neratovice
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky veřejné
Datum vzniku: 1.1.1980

Sídlo P+Š+M. akciová společnost - v likvidaci

Sídlo: Kojetická 1023, Neratovice 277 11

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
tracking image