Firma OTK GROUP, a.s. IČO 27628116


OTK GROUP, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

OTK GROUP, a.s. (27628116) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Plynárenská 233, Kolín 280 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 12. 2006 a je stále aktivní. OTK GROUP, a.s. má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o OTK GROUP, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o OTK GROUP, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o OTK GROUP, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro OTK GROUP, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OTK GROUP, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11316
IČO (identifikační číslo osoby) 27628116
Jméno OTK GROUP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.12.2006
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.10.2014
Na společnost OTK GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČO: 276 28 116, coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Obchodní tiskárny, akciová spole čnost, se sídlem Kolín IV, Plynárenská 233, okres Kolín, PSČ 280 57, IČO: 000 13 790. 31.12.2013
Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti OTK GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ 27628116 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je umožnit jedinému akcionáři, tj. společnosti SPGroup a.s. kapitalizovat svou pohledávku za Společností, zlepšit kapitálovou strukturu Společnosti cestou jejího bilančního oddlužení a posílit tak její vlastní kapitál v zájmu zajištění nezbytné míry finanční stability Společ nosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním akcií, a to zvýšením z částky 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun če ských) o částku 28,000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) na částku 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. 28,000.000,-- Kč se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 28.000 ks (slovy: dvacet osm tisíc kusů) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Práva spojená s akciemi jso u stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři, zůstanou zachována. Určuje se, že všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci, jímž je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 6307851, zapsaná v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3078. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu oznámí představenstvo Společnosti urč itému zájemci, tedy společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Pod pisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určuje se způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak, že ve lhůtě pr o splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena smlouva (dohoda) o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, a to pohledávky urči tého zájemce ve výši 28,000.000,-- Kč z titulu nároku na vrácení části jistiny půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 3.4.2007. Započtení příslušenství půjčky je vyloučeno. Zprávou (prohlášením), kterou zpracovala auditorka Ing. Květoslava Najmanová, osvědčen í Komory auditorů České republiky č. 654, dne 31.8.2007, byla osvědčena (potvrzena) existence závazku Společnosti vůči určitému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i výše. Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo Společ nosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výlučně započtením. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovníc h dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost Společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek. 26.9.2007
Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti OTK GROUP, a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ 27628116 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je umožnit jedinému akcionáři, tj. dpolečnosti SPGroup a.s. kapitalizovat svou pohledávku za Společností, zlepšit kapitálovou strukturu Společnosti cestou jejího bilančního oddlužení a posílit tak její vlastní kapitál v zájmu zajištění nezbytné míry finanční stability Společ nosti. ZVýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním akcií, a to zvýšením z částky 2,000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun če ských) o částku 28,000.000,-- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých) na částku 30,000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti, tj. 28,000.000,-- Kč se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 28.000 ks (slovy: dvacet osm tisíc kusů) nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Práva spojená s akciemi jso u stejná jako práva spojená se stávajícími akciemi Společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena. Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři, zůstanou zachována. Určuje se, že všechny nově emitované akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci, jímž je jediný akcionář Společnosti, tj. společnost SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 235/28, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 6307851, zapsaná v obc hodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3078, Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta patnáctvi (15) pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným osobně proti podpisu oznámí představenstvo Společnosti ur čitému zájemci, tedy společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Po dpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určuje se způsob splacení emisního kurzu upsaných akcií tak, že ve lhůtě p ro splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena smlouva (dohoda) o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kurzu nově upsaných akcií, a to pohledávky urč itého zájemce ve výši 28,000.000,-- Kč z titulu nároku na vrácení části jistiny půjčky dle Smlouvy o půjčce ze dne 3.4.2007. Započtení příslušenství půjčky je vyloučeno. Zprávou (prohlášením), kterou zpracovala auditorka Ing. Květoslava Najmanová, osvědče ní Komory auditorů České republiky č. 654, dne 31.8.2007, byla osvědčena (potvrzena) existence závazku Společnosti vůči určitému zájemci, a to jak co do důvodu vzniku, tak i výše. Návrh smlouvy (dohody) o započtení pohledávek předloží představenstvo Spole čnosti určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude splacen výlučně započtením. Lhůta pro splacení emisního kurzu upsaných akcií, tj. lhůta pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení činí patnáct (15) pracovní ch dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že marným uplynutím této lhůty zaniká vázanost Společnosti návrhem smlouvy (dohody) o započtení pohledávek. 25.9.2007 - 26.9.2007

Aktuální kontaktní údaje OTK GROUP, a.s.

Kapitál OTK GROUP, a.s.

zakladni jmění 510 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.12.2013
zakladni jmění 30 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.11.2007 - 31.12.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2006 - 14.11.2007

Akcie OTK GROUP, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 17 000 Kč 30 000 31.12.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 30 000 14.11.2007 - 31.12.2013
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 2 000 19.12.2006 - 14.11.2007

Sídlo OTK GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Plynárenská 233 , Kolín 280 02 30.12.2013
Adresa Masarykovo nábřeží 235/28 , Praha 110 00 19.12.2006 - 30.12.2013

Předmět podnikání OTK GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Zámečnictví, nástrojářství 3.2.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.2.2014
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 19.12.2006

vedení firmy OTK GROUP, a.s.

Statutární orgán OTK GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva, b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti přesahující částku 25.000.000,- Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující s e k jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob; darovací a obdobné smlouvy; právní jednání, jejichž účinky jsou delší než 12 měsíců. 16.10.2014
Jménem Společnosti jedná vůči třetím osobám, státním a jiným orgánům představenstvo. Za představenstvo jednají navenek buď samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda představenstva a další jeden člen představenstva anebo samostatně je den člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen . 30.12.2013 - 16.10.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně. 19.12.2006 - 30.12.2013
člen představenstva Richard Maraček 30.9.2017
Vznik členství 10.8.2017
Vznik funkce 10.8.2017
Adresa: Nikoly Tesly 1422/7 , Praha 160 00
člen představenstva Tomáš Brezula 30.9.2017
Vznik členství 10.8.2017
Vznik funkce 10.8.2017
Adresa: Šlikova 2400/62 , Praha 169 00
místopředseda představenstva Pavel Klimuškin 28.11.2017
Vznik členství 2.3.2017
Vznik funkce 10.8.2017
Adresa: Terronská 536/10 , Praha 160 00
člen představenstva RNDr. Václav Plesník MBA 27.3.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Alej Českých exulantů 381/3 , Praha 161 00
předseda představenstva Pavel Sehnal 17.5.2018
Vznik členství 10.6.2016
Vznik funkce 10.6.2016
Adresa: Velešínská 334 , Praha 199 00
člen představenstva Vlastimil Navrátil 12.10.2018
Vznik členství 16.12.2013
Adresa: Velké Kunratické 1308/14 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Pavel Sehnal 19.12.2006 - 4.7.2011
Vznik členství 19.12.2006
Zánik členství 10.6.2011
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Pavel Sehnal 4.7.2011 - 31.5.2013
Vznik členství 10.6.2011
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
člen představenstva Ing. Pavel Sehnal 31.5.2013 - 30.12.2013
Vznik členství 10.6.2011
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
člen představenstva Jiří Hýbl 30.12.2013 - 3.2.2014
Vznik členství 16.12.2013
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: 11 , Palonín 789 83
člen představenstva Petr Jašek 30.12.2013 - 17.3.2014
Vznik členství 16.12.2013
Adresa: Řeznická 1891/10 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Jiří Hýbl 3.2.2014 - 17.3.2014
Vznik členství 16.12.2013
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 31.12.2013
Adresa: 11 , Palonín 789 83
člen představenstva Jiří Hýbl 17.3.2014 - 8.5.2014
Vznik členství 16.12.2013
Zánik členství 31.3.2014
Adresa: 11 , Palonín 789 83
člen představenstva Martin Čermák 30.12.2013 - 16.10.2014
Vznik členství 16.12.2013
Zánik členství 1.9.2014
Adresa: Husova 544 , Hřebeč 273 45
člen představenstva Ladislav Zmuda 16.10.2014 - 4.6.2015
Vznik členství 1.9.2014
Zánik členství 17.4.2015
Adresa: 67 , Radějovice 251 68
člen představenstva Jiří Hájek 30.12.2013 - 23.6.2016
Vznik členství 16.12.2013
Zánik členství 6.6.2016
Adresa: Mírová 1444 , Rychnov nad Kněžnou 516 01
předseda představenstva Pavel Sehnal 30.12.2013 - 22.2.2017
Vznik členství 10.6.2011
Zánik členství 10.6.2016
Vznik funkce 17.12.2013
Zánik funkce 10.6.2016
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
člen představenstva Petr Kachlík 16.10.2014 - 8.6.2017
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.3.2017
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
místopředseda Petr Jašek 17.3.2014 - 30.9.2017
Vznik členství 16.12.2013
Zánik členství 10.8.2017
Vznik funkce 1.3.2014
Zánik funkce 10.8.2017
Adresa: Řeznická 1891/10 , Praha 110 00
člen představenstva Pavel Klimuškin 8.6.2017 - 30.9.2017
Vznik členství 2.3.2017
Zánik členství 2.3.2017
Adresa: Terronská 536/10 , Praha 160 00
místopředseda představenstva Pavel Klimuškin 30.9.2017 - 28.11.2017
Vznik členství 2.3.2017
Vznik funkce 10.8.2017
Adresa: Řeznická 1891/10 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Stanislav Futera 23.6.2016 - 27.3.2018
Vznik členství 6.6.2016
Zánik členství 1.3.2018
Adresa: Polská 1352/32 , Praha 120 00
předseda představenstva Pavel Sehnal 22.2.2017 - 17.5.2018
Vznik členství 10.6.2016
Vznik funkce 10.6.2016
Adresa: Vavřenova 1440/2 , Praha 142 00
člen představenstva Vlastimil Navrátil 30.12.2013 - 21.7.2018
Vznik členství 16.12.2013
Adresa: Mánesova 1613/54 , Praha 120 00
člen představenstva Vlastimil Navrátil 21.7.2018 - 12.10.2018
Vznik členství 16.12.2013
Adresa: Benkova 1689/40 , Praha 149 00

Dozorčí rada OTK GROUP, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Petr Pořízek 30.9.2017
Vznik členství 1.9.2017
Adresa: Domanovická 1204 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Ing. Petr Kachlík 19.12.2006 - 19.12.2007
Vznik členství 19.12.2006
Vznik funkce 19.12.2006
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Beneš 19.12.2006 - 19.12.2007
Vznik členství 19.12.2006
Adresa: Táborská 934/66 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady Mgr. Kateřina Bauerová 19.12.2006 - 19.12.2007
Vznik členství 19.12.2006
Adresa: Procházkova 251 , Klatovy 339 01
předseda dozorčí rady Ing. Petr Kachlík 19.12.2007 - 18.2.2013
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 21.11.2012
Vznik funkce 27.11.2007
Zánik funkce 21.11.2012
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Beneš 19.12.2007 - 18.2.2013
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 21.11.2012
Adresa: 1 , Černíny 284 01
člen dozorčí rady Ing. Bohumil Vrhel 19.12.2007 - 18.2.2013
Vznik členství 21.11.2007
Zánik členství 21.11.2012
Adresa: Českých lesů 248 , Strakonice 386 01
předseda dozorčí rady Petr Kachlík 18.2.2013 - 16.10.2014
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 30.6.2014
Vznik funkce 21.11.2012
Zánik funkce 30.6.2014
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00
člen dozorčí rady Bohumil Vrhel 18.2.2013 - 16.10.2014
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Českých lesů 248 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady Václav Beneš 18.2.2013 - 16.10.2014
Vznik členství 21.11.2012
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: 1 , Černíny 284 01
člen dozorčí rady Petr Pořízek 16.10.2014 - 8.6.2017
Vznik členství 1.7.2014
Zánik členství 31.3.2017
Adresa: Domanovická 1204 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Petr Kachlík 8.6.2017 - 30.9.2017
Vznik členství 1.4.2017
Zánik členství 31.8.2017
Adresa: Za zahradami 398/6 , Praha 109 00

Sbírka Listin OTK GROUP, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11316/SL 39 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 3.9.2015 4.9.2015 51
B 11316/SL 38 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 17.4.2015 14.5.2015 18.6.2015 2
B 11316/SL 37 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 14.1.2015 20.1.2015 50
B 11316/SL 36 ostatní zápis o rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 1.9.2014 16.9.2014 27.10.2014 2
B 11316/SL 35 ostatní zápis o rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 27.6.2014 16.9.2014 27.10.2014 2
B 11316/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 513/2014 Městský soud v Praze 12.8.2014 16.9.2014 27.10.2014 11
B 11316/SL 33 ostatní rozhodnutí předs. Městský soud v Praze 31.3.2014 9.4.2014 13.5.2014 2
B 11316/SL 32 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 25.2.2014 28.2.2014 20.3.2014 1
B 11316/SL 31 ostatní zápis z jednání předs. Městský soud v Praze 31.12.2013 23.1.2014 5.2.2014 2
B 11316/SL 30 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 17.12.2013 10.1.2014 12
B 11316/SL 29 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 16.12.2013 17.12.2013 10.1.2014 5
B 11316/SL 28 notářský zápis NZ 179/2013 Městský soud v Praze 11.12.2013 17.12.2013 10.1.2014 7
B 11316/SL 27 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.11.2013 15.11.2013 23.12.2013 11
B 11316/SL 26 notářský zápis  NZ 163/2013-projekt fúze Městský soud v Praze 14.11.2013 15.11.2013 23.12.2013 26
B 11316/SL 25 zpráva auditora  +zahaj.rozvaha k 1.1.2013 Městský soud v Praze 1.1.2013 15.11.2013 23.12.2013 11
B 11316/SL 24 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 15.11.2013 23.12.2013 19
B 11316/SL 23 notářský zápis  NZ 185/2013 Městský soud v Praze 13.12.2013 15.11.2013 23.12.2013 3
B 11316/SL 22 ostatní projekt fúze Městský soud v Praze 10.9.2013 1.10.2013 1.10.2013 20
B 11316/SL 21 ostatní rozhodnutí Městský soud v Praze 21.11.2012 12.2.2013 27.2.2013 2
B 11316/SL 20 účetní závěrka, zpráva o vztazích -za rok 2011 +rozh. jediného akcionáře /z 21.5.2012/ Městský soud v Praze 31.12.2011 19.9.2012 27.9.2012 17
B 11316/SL 19 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Městský soud v Praze 10.6.2011 27.7.2011 3.8.2011 25
B 11316/SL 18 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 27.7.2011 3.8.2011 25
B 11316/SL 17 ostatní rozhodnutí představenstva Městský soud v Praze 10.6.2011 29.6.2011 4.7.2011 2
B 11316/SL 15 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 30.8.2010 2.9.2010 23
B 11316/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 29.12.2009 4.1.2010 23
B 11316/SL 13 ostatní rozh.o vypoř.hosp.výsl. r.2008 Městský soud v Praze 31.3.2009 4.5.2009 7.5.2009 1
B 11316/SL 12 zpráva o vztazích r. 2008 + příloha k ÚZ 2008 Městský soud v Praze 11.3.2009 4.5.2009 7.5.2009 10
B 11316/SL 11 účetní závěrka 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 4.5.2009 7.5.2009 6
B 11316/SL 9 zpráva o vztazích za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 30.7.2008 30.7.2008 4
B 11316/SL 8 účetní závěrka za rok 2007 - rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2007 29.7.2008 30.7.2008 4
B 11316/SL 10 účetní závěrka za rok 2007 - VZAZ Městský soud v Praze 31.12.2007 29.7.2008 30.7.2008 2
B 11316/SL 7 účetní závěrka příloha za rok 2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 29.7.2008 29.7.2008 6
B 11316/SL 6 ostatní návrh na vypořádání HV Městský soud v Praze 30.6.2008 29.7.2008 29.7.2008 1
B 11316/SL 5 ostatní - příloha k ÚZ r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.5.2007 28.5.2007 0
B 11316/SL 4 ostatní - návrh.vypořád.hosp.výsledku Městský soud v Praze 3.4.2007 28.5.2007 28.5.2007 0
B 11316/SL 3 účetní závěrka r. 2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 28.5.2007 28.5.2007 0
B 11316/SL 2 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 26.9.2006 21.11.2006 19.12.2006 0
B 11316/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ579/06 Městský soud v Praze 25.9.2006 21.11.2006 19.12.2006 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OTK GROUP, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27628116
Jméno OTK GROUP, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kolín
Vznik první živnosti: 9.1.2014
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 2

Sídlo OTK GROUP, a.s.

Živnosti a provozovny OTK GROUP, a.s.

Živnost č. 1 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Plynárenská 233, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1009360388
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 9.1.2014

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Plynárenská 233, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1009360388
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba plastových a pryžových výrobků

 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků

 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 9.1.2014

Statutární orgán OTK GROUP, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel KLIMUŠKIN
Člen statutárního orgánu Tomáš Brezula
Člen statutárního orgánu RNDr. Richard Maraček PhD.
Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Sehnal
Člen statutárního orgánu Ing. Vlastimil Navrátil
Člen statutárního orgánu RNDr. Václav PLESNÍK

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OTK GROUP, a.s.

IČO: 27628116
Firma: OTK GROUP, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Kolín
Základní územní jednotka: Kolín
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.12.2006

Sídlo OTK GROUP, a.s.

Sídlo: Plynárenská 233, Kolín 280 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba zámků a kování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image