Firma OSTRAVICE SPORT a.s. IČO 26847248


OSTRAVICE SPORT a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

OSTRAVICE SPORT a.s. (26847248) je Akciová společnost. Sídlí na adrese 75, Ostravice 739 14. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 12. 2004 a je stále aktivní. OSTRAVICE SPORT a.s. má celkem čtyři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o OSTRAVICE SPORT a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o OSTRAVICE SPORT a.s. na Justice.cz
Detailní informace o OSTRAVICE SPORT a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro OSTRAVICE SPORT a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OSTRAVICE SPORT a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2845
IČO (identifikační číslo osoby) 26847248
Jméno OSTRAVICE SPORT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.12.2004
U společnosti došlo ke sloučení a přešlo na ni jmění zanikající společnosti GOLF & SKI HOTEL s.r.o., se sídlem č.p. 75, 739 14 Ostravice, IČ: 285 65 835, a to dle projektu fúze ze dne 24.6.2016. 30.9.2016
Omezení převoditelnosti akcií: Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. 20.10.2011 - 1.12.2014
Valná hromada společnosti OSTRAVICE SPORT a.s. r o z h o d l a o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 252.000.000,- Kč,slovy: dvěstěpadesátdvamiliónůkorunčeských, tedy z částky 2.000.000,- Kč, slovy: dvamiliónykorunčeských na částku 254.000.000,- Kč, slovy: dvěstěpadesátčtyřimiliónůkorunč eských. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen výlučně nepeněžitými vklady. Upisovaní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je, aby společnost vlastnila nemovitosti pro výstavbu víceúčelového sportovního areálu na těchto nemovitostech v souladu s jejím předmětem podnikání spočívajícím v provozování tělovýchovných sportovních zařízení sloužících k regeneraci a k rekondici. V rámci zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 12.600, slovy: dvanácttisícšestset kusů kmenových akcií, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských jedné každé akcie, které budou vydány v listinné podobě . Akcionáři z důvodu zvýšení základního kapitálu upisováním akcií, jejichž emisní kurz bude splacen výlučně nepeněžitými vklady, nemají podle ustanovení § 204a odst. 1) obchodního zákoníku přednostní právo na upsání nových akcií společnosti.Určuje se, že ve škeré nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům za níže uvedené nepeněžité vklady. Určitými zájemci jsou: a) Ing. Otakar Albrecht, r.č. 65-02-13/0316, bytem Ostravice 699, PSČ 739 14, jež upíše 12.500, slovy: dvanácttisícpětset kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských s e misním kurzem 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských jedné každé akcie.Emisní kurz těchto akcií bude splacen výhradně níže uvedeným nepeněžitým vkladem. Místem pro upisování nových akcií bez přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Ostravice 699, PSČ 739 14. Lhůta pro upisování těchto akcií činí 60, slovy: šedesát dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Určenému upisovateli bude oznámen počátek běh u lhůty pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva formou doručení návrhu smlouvy o upsání akcií a k upsání akcií mu musí být poskytnuta lhůta alespoň 14, slovy: čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Nové akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společností a upisovatelem. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu, podpisy smluvních stran budou písemně ověřeny. Emisní kurz takto upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě těchto akcií a činí 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských za jednu akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských. Emisní kurz akcií bude splacen určeným zájemcem Ing. Otakarem Albrechtem výhradně níže uvedeným nepeněžitým vkladem. Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce Ing. Otakara Albrechta, kterým jsou: - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek na listu vlastnictví 1063 katastrální území Ostravice 1, obec Ostravice, tj. pozemky parcelní čísla stavební 100/1 - zastavěn á plocha nádvoří, stavební 100/3 - zastavěná plocha nádvoří, stavební 506 - zastavěná plocha nádvoří, stavební 2729 - zastavěná plocha nádvoří, stavební 3010 - zastavěná plocha nádvoří, 374/5 - trvalý travní porost, 374/7 - orná půda, 374/8 - trvalý travn í porost, 378/10 - trvalý travní porost, 478/4 - trvalý travní porost, 478/5 - zahrada, 480/2 - trvalý travní porost, 480/3- trvalý travní porost, 480/4 - zahrada, 585 - trvalý travní porost, 586 - trvalý travní porost, 621/10 - orná půda, 621/11 - orná p ůda, 621/12 - orná půda, 649/12 - orná půda, 649/24 - orná půda, 649/25 - orná půda, 649/26 - orná půda, 870/7 - trvalý travní porost, 870/8 - trvalý travní porost, 930/3 - trvalý travní porost, 957/4 - ostatní plocha, 957/5 - ostatní plocha, 979/4 - lesn í pozemek, 979/6 - lesní pozemek, 979/7 - trvalý travní porost, 979/8 - trvalý travní porost, 979/9 - lesní pozemek, 979/10 - lesní pozemek, 979/11 - lesní pozemek, 979/12 - ostatní plocha, 999 - ostatní plocha,1033/1 - zahrada, 1037/1 - zahrada, 1037/2 - trvalý travní porost, 1037/5 - trvalý travní porost, 1236/1 - trvalý travní porost, 1251/18 ostatní plocha, 1251/19 - lesní pozemek, 4451/40 - vodní plocha, 4571/3 - ostatní plocha, stavba - budova číslo popisné 1, část obce Ostravice postavená na poze mku parcelní číslo stavební 100/3 zastavěná plocha a nádvoří, stavba - budova číslo popisné 181 část obce Ostravice postavená na pozemku parcelní číslo stavební 506 zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská stavba bez čísla popisného postavená na pozemku p arcelní číslo stavební 100/1 zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská stavba bez čísla popisného postavená na pozemku parcelní číslo stavební 2729 zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská stavba bez čísla popisného postavená na pozemku parcelní číslo stavební 3010 zastavěná plocha a nádvoří a pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK): parcela 475/2, 476/2, 476/3, 478/3, 478/4, 479/1, 479/2, 557, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 570, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583/1, 583/2, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 689, 690, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777/1 , 777/2, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788/1, 788/2, 789/1, 789/2, 790/1, 791, 792, 793, 794, 830, 832, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 847/1, 847/2, 848, 856/1, 856/2, 857/1, 857/2, 857/3, 858, 859, 860, 861, 86 2, 863, 864, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 945, 946, 947, 948, 949, 951, 952, 953, 954, 955/1, 955/2, 956, 957, 977, 978, 979/1, 979/3 díl 1, 979/3 díl 2, 1230, 1251 /1, 1251/4, 1251/5, 1251/6, 1253, 1254, 1255, 1256 s příslušenstvím součástmi, venkovními úpravami, jež byly oceněny znaleckým posudkem číslo 1107-18/2006 znaleckého deníku ze dne 27.2.2006 soudem jmenovaným znalcem Ing. Jaroslavem Látalem, na základě pra vomocných usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.1.2006 pod č.j. Nc 5026/2006-5, ve znění opravného usnesení ze dne 20.2.2006 č.j. Nc 5026/2006-8 a podle usnesení ze dne 20.2.2006 č.j. Nc 5048/2006-3. Valná hromada schvaluje výši ocenění shora uvedeného nepeněžitého vkladu určeného citovaným znaleckým posudkem, které činí 250.000.000,-Kč, slovy: dvěstěpadesátmiliónůkorunčeských a odpovídá počtu 12.500, slovy: dvanácttisícpětset kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských s emisním kurzem 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských za jednu akcii, jež se vydávají za tento nepeněžitý vklad. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy mezi určeným zájemcem, který nemovitost do základního kapitálu vkládá a mezi společností a předáním vkladu společnosti. Vklad musí být splacen do 20, slovy: dvaceti dnů od upsání akcií. Vklad bude splacen v sídle společnosti na adrese Ostravice 699, PSČ 739 14 b) Obec Ostravice sídlem Ostravice 577, PSČ 739 14, identifikační čílo 00297046, jež upíše 100, slovy: jednosto kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských s emisním kur zem 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských jedné každé akcie. Emisní kurz těchto akcií bude splacen výhradně níže uvedeným nepeněžitým vkladem. Místem pro upisování nových akcií bez přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Ostravice 699, PSČ 739 14. Lhůta pro upisování těchto akcií činí 60, slovy: šedesát dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Určenému upisovateli bude oznámen počátek běh u lhůty pro upisování nových akcií bez využití přednostního práva formou doručení návrhu smlouvy o upsání akcií a k upsání akcií mu musí být poskytnuta lhůta alespoň 14, slovy: čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Nové akcie b udou upsány ve smlouvě o upsání akcií uzavřené mezi společností a upisovatelem. Smlouva o upsání akcií bude mít písemnou formu, podpisy smluvních stran budou písemně ověřeny. Emisní kurz takto upisovaných akcií je roven jmenovité hodnotě těchto akcií a činí 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských za jednu akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských. Emisní kurz akcií bude splacen určeným zájemcem Obcí Ostravice výhradně níže uvedeným nepeněžitým vkladem. Valná hromada schvaluje předmět nepeněžitého vkladu určeného zájemce Obce Ostravice, kterým jsou: - nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Frýdek-Místek na listu vlastnictví 1 katastrální území Ostravice 1, obec Ostravice a to pozemky parcelní čísla 1229/1 lesní pozemek, 1229/ 3 trvalý travní porost s příslušenstvím a součástmi, jež byly oceněny znaleckým posudkem číslo 1107-18/2006 znaleckého deníku ze dne 27.2.2006 soudem jmenovaným znalcem Ing. Jaroslavem Látalem, na základě pravomocných usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27.1.2006 pod č.j. Nc 5026/2006-5, ve znění opravného usnesení ze dne 20.2.2006 č.j. Nc 5026/2006-8 a podle usnesení ze dne 20.2.2006 č.j. Nc 5048/2006-3. Valná hromada schvaluje výši ocenění shora uvedeného nepeněžitého vkladu určeného citovaným znaleckým posudkem, které činí 2.000.000,-Kč, slovy: dvamiliónykorunčeských a odpovídá počtu 100, slovy: jednosto kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských s emisním kurzem 20.000,- Kč, slovy: dvacettisíckorunčeských za jednu akcii, jež se vydávají za tento nepeněžitý vklad. Nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením smlouvy mezi určeným zájemcem, který nemovitost do základního kapitálu vkládá a mezi společností a předáním vkladu společnosti. Vklad musí být splacen do 20, slovy: dvaceti dnů od upsání akcií. Vklad bude splacen v sídle společnosti na adrese Ostravice 699, PSČ 739 14. 6.4.2006 - 4.9.2006
Omezení převoditelnosti akcií: Převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Akcionář, hodlající převést akcie společnosti, je povinen nabídnout je ke koupi ostatním akcionářům za kupní cenu odpovídající jmenovité hodnotě převáděných akcií a v počtu odpovídajícím (po běžném zaokrouhlení) poměrně podílu těchto ostatních akcionářů n a základním kapitálu společnosti. Lhůta k přijetí nabídky činí 15 dnů; přípustné bude i částečné přijetí nabídky. Akcie, ohledně nichž nebyla některým z akcionářů nabídka ke koupi přijata, je akcionář, hodlající akcie převést, povinen znovu za stejných po dmínek nabídnout ke koupi ostatním akcionářům, ledaže o ně již dříve neprojevil zájem žádný z nich: Lhůta k převodu akcií (předání akcií opatřených rubopisem) činí 15 dnů od přijetí nabídky ke koupi. Lhůta k zaplacení kupní ceny činí 15 dnů od převodu akc ií. Třetím osobám lze převést akcie, o které neprojevili zájem ostatní akcionáři. 14.12.2004 - 20.10.2011

Aktuální kontaktní údaje OSTRAVICE SPORT a.s.

Kapitál OSTRAVICE SPORT a.s.

zakladni jmění 254 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.5.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.11.2005 - 19.5.2006
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.12.2004 - 2.11.2005

Akcie OSTRAVICE SPORT a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 12 700 1.12.2014
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 12 700 19.5.2006 - 1.12.2014
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 14.12.2004 - 19.5.2006

Sídlo OSTRAVICE SPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa 75 , Ostravice 739 14 15.11.2016
Adresa 75 , 739 14 Ostravice Česká republika
5.8.2008 - 15.11.2016
Adresa 699 , 739 14 Ostravice Česká republika
14.12.2004 - 5.8.2008

Předmět podnikání OSTRAVICE SPORT a.s.

Platnost údajů od - do
masérské, rekondiční a regenerační služby 1.12.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.10.2009
hostinská činnost 5.8.2008
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 5.8.2008 - 1.10.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 5.8.2008 - 1.10.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení na zařízení sloužících regeneraci a rekondici 14.12.2004 - 5.8.2008
zprostředkování obchodu 14.12.2004 - 1.10.2009
ubytovací služby 14.12.2004 - 1.10.2009
reklamní činnost a marketing 14.12.2004 - 1.10.2009
organizování sportovních soutěží 14.12.2004 - 1.10.2009
zprostředkování služeb 14.12.2004 - 1.10.2009

vedení firmy OSTRAVICE SPORT a.s.

Statutární orgán OSTRAVICE SPORT a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 1.12.2014
Jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 14.12.2004 - 1.12.2014
předseda představenstva Ing. Otakar Albrecht 14.10.2015
Vznik členství 31.8.2009
Vznik funkce 31.8.2009
Adresa: 75 , Ostravice 739 14
člen představenstva Lenka Světlá 21.2.2018
Vznik členství 13.11.2012
Adresa: Rajská 796/31 , Ostrava 715 00
člen představenstva Mgr. Petra Albrechtová 14.11.2018
Vznik členství 16.10.2018
Adresa: Grabovščok 381/18 , Horní Suchá 735 35
předseda představenstva Ing. Otakar Albrecht 14.12.2004 - 4.9.2006
Vznik členství 14.12.2004
Zánik členství 3.8.2006
Vznik funkce 14.12.2004
Zánik funkce 3.8.2006
Adresa: 699 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva Mgr. Hana Čmielová 14.12.2004 - 4.9.2006
Vznik členství 14.12.2004
Zánik členství 3.8.2006
Adresa: Bobrovnická 110/29 , Ostrava 725 28
člen představenstva PaedDr. Jaroslava Poláková 14.12.2004 - 4.9.2006
Vznik členství 14.12.2004
Zánik členství 3.8.2006
Adresa: 708 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva Mgr. Petra Gallusová 4.9.2006 - 28.7.2008
Vznik členství 3.8.2006
Adresa: 717 , 739 14 Ostravice Česká republika
předseda představenstva Ing. Otakar Albrecht 4.9.2006 - 1.10.2009
Vznik členství 3.8.2006
Zánik členství 31.8.2009
Vznik funkce 3.8.2006
Zánik funkce 31.8.2009
Adresa: 699 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva PaedDr. Jaroslava Poláková 4.9.2006 - 1.10.2009
Vznik členství 3.8.2006
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: 708 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva Mgr. Petra Albrechtová 28.7.2008 - 1.10.2009
Vznik členství 3.8.2006
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: 717 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva Mgr. Petra Albrechtová 1.10.2009 - 12.12.2012
Vznik členství 31.8.2009
Zánik členství 13.11.2012
Adresa: 717 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva Ing. Daniel Kollár 1.10.2009 - 16.4.2014
Vznik členství 31.8.2009
Adresa: Horní 3034/104 , Ostrava 700 30
předseda představenstva Ing. Otakar Albrecht 1.10.2009 - 14.10.2015
Vznik členství 31.8.2009
Vznik funkce 31.8.2009
Adresa: 699 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen představenstva Ing. Daniel Kollár 16.4.2014 - 10.11.2016
Vznik členství 31.8.2009
Zánik členství 5.5.2016
Zánik funkce 5.5.2016
Adresa: 475 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen představenstva Lenka Světlá 12.12.2012 - 15.11.2016
Vznik členství 13.11.2012
Adresa: Nová osada 1461/8 , Ostrava 710 00
člen představenstva Lenka Světlá 15.11.2016 - 21.2.2018
Vznik členství 13.11.2012
Adresa: Nová osada 1461/8 , Ostrava 710 00
člen představenstva Ing. Georgis Mumulos 10.11.2016 - 31.7.2018
Vznik členství 5.5.2016
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: Vodárenská 700 , Ostrava 725 26
člen představenstva Mgr. Jan Kastner 31.7.2018 - 14.11.2018
Vznik členství 1.7.2018
Zánik členství 16.10.2018
Adresa: Mandysova 1408/30 , Hradec Králové 500 12

Dozorčí rada OSTRAVICE SPORT a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jaroslava Poláková 15.11.2016
Vznik členství 31.8.2009
Adresa: 708 , Ostravice 739 14
předseda dozorčí rady RNDr. Irena Šopovová 14.12.2004 - 4.9.2006
Vznik členství 14.12.2004
Zánik členství 14.3.2006
Vznik funkce 14.12.2004
Zánik funkce 14.3.2006
Adresa: Komárkova 1242/25 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Mgr. René Čmiel 14.12.2004 - 4.9.2006
Vznik členství 14.12.2004
Zánik členství 14.3.2006
Adresa: Bobrovnická 110/29 , Ostrava 725 28
člen dozorčí rady Ing. Jaromír Dobrozemský 14.12.2004 - 4.9.2006
Vznik členství 14.12.2004
Zánik členství 14.3.2006
Adresa: 558 , 739 14 Ostravice Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Dobrozemský 4.9.2006 - 1.10.2009
Vznik členství 3.8.2006
Zánik členství 31.8.2009
Vznik funkce 3.8.2006
Zánik funkce 31.8.2009
Adresa: 558 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen dozorčí rady Dita Fajbišová 4.9.2006 - 1.10.2009
Vznik členství 3.8.2006
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: 709 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Plewa 4.9.2006 - 1.10.2009
Vznik členství 3.8.2006
Zánik členství 31.8.2009
Adresa: Boučkova 1812/1 , Praha 162 00
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Plewa 1.10.2009 - 12.12.2012
Vznik členství 31.8.2009
Zánik členství 13.11.2012
Adresa: Boučkova 1812/1 , Praha 162 00
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Dobrozemský 1.10.2009 - 1.12.2014
Vznik členství 31.8.2009
Zánik členství 30.5.2014
Vznik funkce 5.9.2009
Zánik funkce 30.5.2014
Adresa: 558 , 739 14 Ostravice Česká republika
člen dozorčí rady Mgr. Jan Brzezina 12.12.2012 - 1.12.2014
Vznik členství 13.11.2012
Zánik členství 30.5.2014
Adresa: Pstružovská 1534 , Frýdlant nad Ostravicí 739 11
člen dozorčí rady Jaroslava Poláková 1.10.2009 - 15.11.2016
Vznik členství 31.8.2009
Adresa: 708 , 739 14 Ostravice Česká republika

Sbírka Listin OSTRAVICE SPORT a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2845/SL 46 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích dle §82 ZOK Krajský soud v Ostravě 28.7.2015 30.7.2015 17
B 2845/SL 45 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 10.9.2014 29.9.2014 18
B 2845/SL 44 účetní závěrka [2013]  s příl. Krajský soud v Ostravě 23.7.2014 28.8.2014 9
B 2845/SL 43 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 12.6.2014 26.6.2014 9.7.2014 14
B 2845/SL 42 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora s příl. Krajský soud v Ostravě 8.10.2013 14.10.2013 19
B 2845/SL 41 účetní závěrka [2012]  s příl. Krajský soud v Ostravě 7.8.2013 8.8.2013 9
B 2845/SL 39 výroční zpráva r.2011 s úč.z.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 27.2.2012 6.3.2012 19
B 2845/SL 38 výroční zpráva r. 2010-text, ověřov.zpr. Krajský soud v Ostravě 16.11.2011 21.11.2011 10
B 2845/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 11.8.2011 29.9.2011 25.10.2011 23
B 2845/SL 36 notářský zápis NZ 1161/2011 vč. rozh. mim VH Krajský soud v Ostravě 10.8.2011 29.9.2011 25.10.2011 4
B 2845/SL 35 podpisové vzory 3x Krajský soud v Ostravě 24.10.2011 24.10.2011 0
B 2845/SL 34 notářský zápis Nz 208/2011 vč. stanov Krajský soud v Ostravě 7.9.2011 24.10.2011 24.10.2011 0
B 2845/SL 33 ostatní - Ovládací zpráva Krajský soud v Ostravě 9.8.2011 9.9.2011 4
B 2845/SL 32 zpráva o vztazích r. 2010 Krajský soud v Ostravě 9.8.2011 9.9.2011 1
B 2845/SL 31 zpráva auditora r. 2010 Krajský soud v Ostravě 9.8.2011 9.9.2011 1
B 2845/SL 30 ostatní - Zpráva o výr.zprávě Krajský soud v Ostravě 9.8.2011 9.9.2011 1
B 2845/SL 29 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Ostravě 9.8.2011 9.9.2011 3
B 2845/SL 28 účetní závěrka r. 2010 s příl. Krajský soud v Ostravě 5.8.2011 7.9.2011 13
B 2845/SL 27 účetní závěrka r. 2009 vč. příl., zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 23.6.2010 25.6.2010 18
B 2845/SL 26 výroční zpráva r. 2009 - text vč. zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 23.6.2010 25.6.2010 5
B 2845/SL 25 zpráva o vztazích za rok 2008 Krajský soud v Ostravě 31.3.2009 2.10.2009 12.10.2009 4
B 2845/SL 24 účetní závěrka r.2008 vč.přílohy+zpr.auditora Krajský soud v Ostravě 2.10.2009 12.10.2009 16
B 2845/SL 23 výroční zpráva r. 2008 - text, vč. zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 29.6.2009 2.10.2009 12.10.2009 4
B 2845/SL 22 podpisové vzory - Ing. Daniel Kollár Krajský soud v Ostravě 31.8.2009 29.9.2009 5.10.2009 1
B 2845/SL 21 zpráva o vztazích r. 2008 Krajský soud v Ostravě 31.3.2009 24.8.2009 21.9.2009 3
B 2845/SL 20 zpráva auditora o ověř.úč.závěr. r. 2008 Krajský soud v Ostravě 29.6.2009 24.8.2009 21.9.2009 1
B 2845/SL 19 zpráva auditora o výr.zprávě r. 2008 Krajský soud v Ostravě 29.6.2009 24.8.2009 21.9.2009 1
B 2845/SL 18 výroční zpráva r. 2008 text vč.zprávy audit. Krajský soud v Ostravě 24.8.2009 21.9.2009 4
B 2845/SL 17 účetní závěrka r. 2008 vč.příl. Krajský soud v Ostravě 28.6.2009 24.8.2009 21.9.2009 14
B 2845/SL 9 výroční zpráva r. 2007 Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 23.1.2009 2.2.2009 3
B 2845/SL 16 účetní závěrka r. 2007 Rozvaha Krajský soud v Ostravě 18.4.2008 23.1.2009 2.2.2009 4
B 2845/SL 15 účetní závěrka r. 2007 Výkaz zisku a ztrát Krajský soud v Ostravě 18.4.2008 23.1.2009 2.2.2009 2
B 2845/SL 14 účetní závěrka r. 2007 přílohy Krajský soud v Ostravě 18.4.2008 23.1.2009 2.2.2009 4
B 2845/SL 13 zpráva auditora r. 2007 o výroční zprávě Krajský soud v Ostravě 23.6.2008 23.1.2009 2.2.2009 1
B 2845/SL 12 zpráva auditora r. 2007 o propojených osobách Krajský soud v Ostravě 3.6.2008 23.1.2009 2.2.2009 1
B 2845/SL 11 zpráva auditora r. 2007 o úč. záv. Krajský soud v Ostravě 18.4.2008 23.1.2009 2.2.2009 1
B 2845/SL 10 zpráva o vztazích r. 2007 Krajský soud v Ostravě 3.6.2008 23.1.2009 2.2.2009 3
B 2845/SL 8 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. představenstva Krajský soud v Ostravě 3.8.2006 31.8.2006 8.9.2006 2
B 2845/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis z jed. DR Krajský soud v Ostravě 3.8.2006 31.8.2006 8.9.2006 4
B 2845/SL 6 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 9.8.2006 31.8.2006 8.9.2006 1
B 2845/SL 5 notářský zápis NZ 265/2006 osvěd. VH zm.stan. Krajský soud v Ostravě 3.8.2006 31.8.2006 8.9.2006 12
B 2845/SL 4 notářský zápis - NZ 72/2006 vč. usn. VH Krajský soud v Ostravě 31.3.2006 5.4.2006 12.6.2006 17
B 2845/SL 3 účetní závěrka r. 2004 (schází příloha) Krajský soud v Ostravě 23.9.2005 26.9.2005 6
B 2845/SL 1 notářský zápis NZ 238/2004-zakl.sml.,stanovy Krajský soud v Ostravě 20.9.2004 16.12.2004 30

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OSTRAVICE SPORT a.s.

IČO (identifikační číslo) 26847248
Jméno OSTRAVICE SPORT a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Frýdlant n. Ostr.
Vznik první živnosti: 14.12.2004
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 4

Sídlo OSTRAVICE SPORT a.s.

Živnosti a provozovny OSTRAVICE SPORT a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.12.2004
Provozovna č. 1
Provozovna 837, Ostravice 739 14
Identifikační číslo provozovny 1010199340
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.3.2015

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.3.2008
Provozovna č. 1
Provozovna 837, Ostravice 739 14
Identifikační číslo provozovny 1010199340
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2015

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.7.2012
Provozovna č. 1
Provozovna 837, Ostravice 739 14
Identifikační číslo provozovny 1010199340
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2015

Živnost č. 4 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.2.2015
Provozovna č. 1
Provozovna 837, Ostravice 739 14
Identifikační číslo provozovny 1010199340
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.3.2015

Živnost č. 5 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Organizování sportovních soutěží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán OSTRAVICE SPORT a.s.

Člen statutárního orgánu Lenka Světlá
Člen statutárního orgánu Ing. Otakar Albrecht
Člen statutárního orgánu Mgr. Petra Albrechtová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OSTRAVICE SPORT a.s.

IČO: 26847248
Firma: OSTRAVICE SPORT a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Frýdek-Místek
Základní územní jednotka: Ostravice
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 14.12.2004

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Ostatní podobná ubytovací zařízení
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Reklamní činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Sportovní činnosti
Provozování sportovních zařízení
tracking image