Firma OSEVA, a.s. IČO 47912430


OSEVA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

OSEVA, a.s. (47912430) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Potoční 1436, Bzenec 696 81. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 1993 a je stále aktivní. OSEVA, a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o OSEVA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o OSEVA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o OSEVA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro OSEVA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OSEVA, a.s.

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1009
IČO (identifikační číslo osoby) 47912430
Jméno OSEVA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.4.1993
Na základě projektu přeshraniční fúze sloučením, vyhotoveného dne 18. 10. 2017, došlo ke sloučení, při kterém na společnost OSEVA, a.s., se sídlem na adrese Potoční 1436, 696 81 Bzenec, IČO 47912430, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající s polečnosti OSEVA Slovakia, s.r.o., se sídlem na adrese Štrková 1, 946 32 Marcelová, Slovenská republika, IČO 35925205. 1.1.2018
Počet členů statutárního orgánu: 5 1.8.2014 - 26.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 1.8.2014 - 26.6.2017
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. 10.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 10.3.2014 - 26.6.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 10.3.2014 - 26.6.2017
Na společnost OSEVA, a.s., IČ: 47912430, se sídlem Bzenec, Potoční 1436, okres Hodonín, PSČ 696 81, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu fúze sloučením ze dne 28. května 2009 jmění společnosti AGF Osiva, a.s., IČ: 27741516, se sídlem B zenec, Potoční 1436, PSČ 696 81, jako zanikající společnosti. Společnost OSEVA, a.s. je podle projektu fúze sloučením ze dne 28. května 2009 právním nástupcem bez likvidace zrušené zaniklé společnosti AGF Osiva, a.s. 30.6.2009
Valná hromada konaná dne 10.prosince 2008 rozhodla takto: I. konstatuje, na základě předložení 51 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 800.000,-Kč a 28.218 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 800,-Kč, že obchodní společnost AGF Osiva, a.s. se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 8 1, IČ:27741516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4990, má ve svém majetku kmenové listinné akcie ve formě na majitele o nominální hodnotě 63.374.400,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu obchodní spo lečnosti OSEVA, a.s. ve výši 94,16%. II. určuje, že obchodní společnost AGF Osiva, a.s. se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 81, IČ: 27741516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4990, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společnosti OSEVA, a. s., se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 81, IČ: 479 12 430, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1009. Společnost AGF Osiva, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů po dle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. III. konstatuje, že akcionář obchodní společnost AGF Osiva, a.s., se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 81, IČ: 277 41 516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4990, je akcionářem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. IV. konstatuje, že akcionář obchodní společnost AGF Osiva, a.s., se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 81, IČ: 27741516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4990, doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry A&CE Global Finance, a.s., se sídlem v Brno, Ptašínského 4, PSČ: 602 00, IČ: 26257530, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3628, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry A&CE Global Finance, a.s., se sídlem v Brno, Ptašínského 4, PSČ: 602 00, IČ: 26257530, obchodní společnost zapsaná v obchodní m rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3628. V. schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na majitele, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře(tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře obchodní společnost AGF Osiva, a.s., se sídlem Bzenec, Potoční 1436, PSČ: 696 81, IČ: 27741516, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4990 za podmínek stanoven ých § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hro mady do obchodního rejstříku. VI. určuje, že výše protiplnění za každou jednu akcii v nominální hodnotě 800,-Kč činí 535,- Kč; v nominální hodnotě 800.000,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 0908/08 zpracovaným obchodní společností PROSCON, s.r.o, se sí dlem Na Zlatnici 13, Praha 4, IČ: 49356381, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19831, ústavu kvalifikovaného pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. VII. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti pracovních dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších před pisů, to je poté, co dosavadní vlastníci předají své akcie Společnosti. Předložení akcií společnosti ve stanovené lhůtě budou dosavadní vlastníci akcií uskutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti A&CE Global Finance, a.s., na adrese Brno, Ptašínského 4, PSČ: 602 00, IČ: 26257530. 22.12.2008 - 24.8.2009
Valná hromada společnosti OSEVA, a.s. , se sídlem v Bzenci přijala dne 19.5.2000 toto usnesení: Snížení základního jmění společnosti z důvodu krytí ztráty společnosti vzniklé v roce 1999 o částku 16,826.600,-Kč (slovy šestnáctmilionůosmsetdvacetšesttisícšestset korun českých) a to snížením jmenovité hodnoty akcií z částky 1.000,-Kč/1 ks na částku 800,-Kč/1 ks. Vzhledem k tomu, že akcie společnosti jsou zaknihované, společnost provede snížení základního jmění prostřednictvím střediska pro cenné papíry. 8.9.2000 - 18.8.2001
Byly předloženy stanovy upravené rozhodnutím valné hromady konané dne 11.10.1996. 3.1.1997 - 26.6.2017
Základní jmění splaceno. 3.1.1997 - 26.6.2017
Ke dni 5. 10. 1995 se zapisuje znění stanov přijaté valnou hromadou dne 21. 7. 1995. 5.10.1995 - 26.6.2017
Ke dni 25.5.1994 byly předloženy stanovy společnosti upravené v čl.33,36. 13.6.1994 - 26.6.2017
Den vzniku: 1.5.1993 21.4.1993 - 26.6.2017

Kapitál OSEVA, a.s.

zakladni jmění 29 446 600 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.6.2009
zakladni jmění 67 306 400 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 18.8.2001 - 30.6.2009
zakladni jmění 84 133 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.4.1993 - 18.8.2001

Akcie OSEVA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 29 446 600 Kč 1 26.6.2017
Akcie na jméno 350 000 Kč 51 24.8.2009 - 26.6.2017
Akcie na jméno 350 Kč 33 133 24.8.2009 - 26.6.2017
Akcie na majitele 350 000 Kč 51 30.6.2009 - 24.8.2009
Akcie na majitele 350 Kč 33 133 30.6.2009 - 24.8.2009
Akcie na majitele 800 000 Kč 51 20.5.2002 - 30.6.2009
Akcie na majitele 800 Kč 33 133 20.5.2002 - 30.6.2009
Akcie na majitele 800 Kč 84 133 18.8.2001 - 20.5.2002
Akcie na majitele 1 000 Kč 84 133 21.4.1993 - 18.8.2001

Sídlo OSEVA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Potoční 1436 , Bzenec 696 81 9.7.2015
Adresa Potoční 1436 , Bzenec 696 81 11.12.2003 - 9.7.2015
Adresa Potoční 1436 , Bzenec 696 81 5.10.1995 - 11.12.2003
Adresa 696 81 Bzenec Česká republika
21.4.1993 - 5.10.1995

Předmět podnikání OSEVA, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 26.6.2017
Zemědělská výroba 20.1.2016
Klempířství a oprava karoserií 7.8.2009
Opravy silničních vozidel 7.8.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 7.8.2009
Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 7.8.2009 - 26.6.2017
opravy motorových vozidel 1.9.1999 - 7.8.2009
opravy karosérií 1.9.1999 - 7.8.2009
výroba osiv a sadby zemědělských plodin formou smluvního množení 21.4.1993 - 7.8.2009
čištění, předseťová úprava osiv a sadby a jejich sklado- vání 21.4.1993 - 7.8.2009
zavádění nových odrůd do zemědělské praxe 21.4.1993 - 7.8.2009
provozování laboratoří s účelovou laboratorní činností 21.4.1993 - 7.8.2009
obchodní činnost 21.4.1993 - 7.8.2009
poskytování odborné poradenské činnosti a dalších odborných služeb pro zemědělské podniky v oblasti zemědělské výroby 21.4.1993 - 7.8.2009

Předmět činnosti OSEVA, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 5.8.2016 - 26.6.2017
výroba osiv a sadby zemědělských plodin formou smluvního množení 7.8.2009 - 26.6.2017
čištění, předseťová úprava osiv a sadby a jejich skladování 7.8.2009 - 26.6.2017
zavádění nových odrůd do zemědělské praxe 7.8.2009 - 26.6.2017
provozování laboratoří s účelovou laboratorní činností 7.8.2009 - 26.6.2017
poskytování odborné poradenské činnosti a dalších odorných služeb pro zemědělské podniky v oblasti zemědělské výroby 7.8.2009 - 26.6.2017

vedení firmy OSEVA, a.s.

Statutární orgán OSEVA, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 3.3.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 10.3.2014 - 3.3.2017
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 24.8.2009 - 10.3.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je udělena představenstvem. 24.1.2008 - 24.8.2009
Způsob jednání: Společnost zastupuje a jejím jménem jedná samostatně předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, nebo jiný člen představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 3.1.1997 - 24.1.2008
Způsob jednání: Společnost zastupuje a jejím jménem jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo jiný člen představenstva. Za společnost se podepisuje tak, že k natištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva s uvedením své funkce.. 5.10.1995 - 3.1.1997
Zastupování a podepisování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva, místopředseda představenstva a nebo další člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k obchodní- mu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda předsta- venstva, místopředseda představenstva a nebo jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 21.4.1993 - 5.10.1995
člen představenstva Ing. Radek Zíta 9.5.2018
Vznik členství 1.4.2018
Adresa: V Polích 184 , Kostelec nad Labem 277 13
člen představenstva Ing. Jiří Vávra 14.12.2018
Vznik členství 2.12.2017
Adresa: 361 , 696 51 Kostelec Česká republika
předseda představenstva Ing. Ladislav Kulas 27.2.2019
Vznik členství 21.12.2018
Vznik funkce 21.12.2018
Adresa: 137 , Čimelice 398 04
člen představenstva Tomáš Janek 21.4.1993 - 5.10.1995
Adresa: 12 , 664 67 Sobotovice Česká republika
člen představenstva Ing. Zdeněk Veverka 21.4.1993 - 5.10.1995
Adresa: 138 , Skoronice 696 41
předseda představenstva Ing. Václav P Á L E N S K Ý 21.4.1993 - 3.1.1997
Adresa: Kovářská 1524 , Strážnice 696 62
místopředseda představenstva Ing. Hugo Grunt 21.4.1993 - 3.1.1997
Adresa: Köhlerova 859/4 , Kyjov 697 01
člen představenstva Ing. Stanislav Havlíček 21.4.1993 - 3.1.1997
Adresa: Vnorovy II. 172 Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Hugo Grunt 3.1.1997 - 1.9.1999
Adresa: Köhlerova 859/4 , Kyjov 697 01
člen představenstva Ing. Stanislav Havlíček 3.1.1997 - 1.9.1999
Adresa: Vnorovy II. 172 Česká republika
předseda představenstva Ing. Václav Pálenský 3.1.1997 - 11.12.2003
Vznik členství 11.10.1996
Zánik členství 6.6.2003
Adresa: Kovářská 1524 , Strážnice 696 62
místopředseda představenstva Vladislav Sedlák 1.9.1999 - 11.12.2003
Vznik členství 25.6.1999
Zánik členství 6.6.2003
Adresa: Strážnická 932 , 696 81 Bzenec Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Mareta 1.9.1999 - 11.12.2003
Vznik členství 25.6.1999
Zánik členství 6.6.2003
Adresa: Veselská 32 , Strážnice 696 62
předseda představenstva Ing. Václav Pálenský 11.12.2003 - 26.7.2005
Vznik členství 6.6.2003
Adresa: Kovářská 1524 , Strážnice 696 62
místopředseda představenstva Vladislav Sedlák 11.12.2003 - 26.7.2005
Vznik členství 6.6.2003
Adresa: Strážnická 932 , 696 81 Bzenec Česká republika
člen představenstva Ing. Karel Mareta 11.12.2003 - 24.1.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 5.10.2007
Vznik funkce 6.6.2003
Zánik funkce 5.10.2007
Adresa: Veselská 32 , Strážnice 696 62
předseda představenstva Ing. Václav Pálenský 26.7.2005 - 24.1.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 5.10.2007
Vznik funkce 6.6.2003
Zánik funkce 5.10.2007
Adresa: Polní 1434 , Strážnice 696 62
místopředseda představenstva Vladislav Sedlák 26.7.2005 - 24.1.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 5.10.2007
Vznik funkce 6.6.2003
Zánik funkce 5.10.2007
Adresa: Pod Kněží horou 1462 , Bzenec 696 81
člen představenstva Mgr. Milan Feranec 24.1.2008 - 25.7.2008
Vznik členství 6.10.2007
Zánik členství 10.6.2008
Adresa: Masarykova třída 939/56 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Karel Sýkora 24.1.2008 - 27.3.2009
Vznik členství 6.10.2007
Zánik členství 10.12.2008
Adresa: Červenohrádecká 238/12 , Plzeň 312 00
místopředseda představenstva Vladislav Sedlák 24.1.2008 - 22.1.2010
Vznik členství 6.10.2007
Zánik členství 30.11.2009
Vznik funkce 6.10.2007
Zánik funkce 30.11.2009
Adresa: Pod Kněží horou 1462 , Bzenec 696 81
člen představenstva Ing. Ladislav Kulas 27.3.2009 - 24.11.2011
Vznik členství 11.12.2008
Adresa: 137 , 398 04 Písek Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Radomír Lesák 22.1.2010 - 8.1.2013
Vznik členství 1.12.2009
Zánik členství 30.11.2012
Vznik funkce 1.12.2009
Zánik funkce 30.11.2012
Adresa: Sluneční 1819 , Choceň 565 01
člen představenstva Ing. Ladislav Kulas 24.11.2011 - 8.1.2013
Vznik členství 11.12.2008
Adresa: 137 , Čimelice 398 04
člen představenstva Petr Cingr 26.4.2013 - 17.5.2013
Vznik členství 15.2.2013
Zánik členství 31.3.2013
Adresa: K Mokřadu 425 , Louňovice 251 62
předseda představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 24.1.2008 - 23.8.2013
Vznik členství 6.10.2007
Zánik členství 6.10.2012
Vznik funkce 6.10.2007
Zánik funkce 6.10.2012
Adresa: Winklerova 2259/23 , Prostějov 796 01
místopředseda představenstva Ladislav Kulas 8.1.2013 - 10.3.2014
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 11.12.2013
Vznik funkce 1.12.2012
Zánik funkce 11.12.2013
Adresa: 137 , Čimelice 398 04
předseda představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 23.8.2013 - 10.3.2014
Vznik členství 6.10.2007
Zánik členství 6.10.2012
Vznik funkce 6.10.2007
Zánik funkce 6.10.2012
Adresa: Slovácká 4520/6 , Prostějov 796 01
člen představenstva Karel Sýkora 26.4.2013 - 1.8.2014
Vznik členství 15.2.2013
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Červenohrádecká 238/12 , Plzeň 312 00
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 10.3.2014 - 5.1.2015
Vznik členství 7.10.2013
Zánik členství 30.11.2014
Vznik funkce 20.12.2013
Zánik funkce 30.11.2014
Adresa: Slovácká 4520/6 , Prostějov 796 01
člen představenstva Jiří Vávra 8.1.2013 - 24.2.2016
Vznik členství 1.12.2012
Adresa: 370 , Uherčice 691 62
člen představenstva Jiří Vávra 24.2.2016 - 13.12.2017
Vznik členství 1.12.2012
Zánik členství 1.12.2017
Adresa: Koliba 2630/17 , Kyjov 697 01
člen představenstva Radek Zíta 17.5.2013 - 9.5.2018
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 31.3.2018
Adresa: V Polích 184 , Kostelec nad Labem 277 13
člen představenstva Ing. Jiří Vávra 13.12.2017 - 14.12.2018
Vznik členství 2.12.2017
Adresa: Koliba 2630/17 , Kyjov 697 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Kulas 10.3.2014 - 27.2.2019
Vznik členství 20.12.2013
Zánik členství 20.12.2018
Vznik funkce 20.12.2013
Zánik funkce 20.12.2018
Adresa: 137 , Čimelice 398 04

Dozorčí rada OSEVA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jana Kolébalová 12.10.2016
Vznik členství 8.9.2016
Adresa: Průmyslová 1422 , Bzenec 696 85
předseda dozorčí rady Jindřich Macháček 28.3.2018
Vznik členství 1.2.2018
Vznik funkce 1.2.2018
Adresa: 49 , Dolní Kralovice 257 68
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 28.3.2018
Vznik členství 16.2.2018
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
členka Ing. Božena Bauerová 21.4.1993 - 5.10.1995
Adresa: Berkova 474/5 , Brno 612 00
člen Ing. Jeroným Valenta 21.4.1993 - 5.10.1995
Adresa: 169 , Čejč 696 14
člen Ing. Stanislav Studénka 21.4.1993 - 3.1.1997
Adresa: Hlavní 423 , Vnorovy 696 61
člen Vladislav Sedlák 5.10.1995 - 3.1.1997
Adresa: Strážnická 932 , 696 81 Bzenec Česká republika
člen ing. Karel Mareta 5.10.1995 - 3.1.1997
Adresa: Veselská 32 , Strážnice 696 62
člen Antonín Zrůna 3.1.1997 - 8.12.1997
Adresa: Hlavní 77 , Vnorovy 696 61
člen Vladislav Sedlák 3.1.1997 - 1.9.1999
Adresa: Strážnická 932 , 696 81 Bzenec Česká republika
člen ing. Karel Mareta 3.1.1997 - 1.9.1999
Adresa: Veselská 32 , Strážnice 696 62
člen ing. Ivo Tomášek 8.12.1997 - 8.9.2000
Adresa: Heroldice 21 , Hoštice Česká republika
člen Martin Kyjovský 1.9.1999 - 8.9.2000
Adresa: Podhájí 664 , Bzenec 696 85
člen Zdenka Mařáková 1.9.1999 - 11.12.2003
Vznik členství 19.5.2000
Zánik členství 6.6.2003
Adresa: Na Hrázi 263 , Veselí nad Moravou 698 01
člen Martin Kyjovský 8.9.2000 - 11.12.2003
Vznik členství 25.6.1999
Zánik členství 6.6.2003
Adresa: třída Komenského 558/41 , Kyjov 697 01
člen Jana Kolébalová 8.9.2000 - 11.12.2003
Vznik členství 25.6.1999
Zánik členství 6.6.2003
Adresa: Průmyslová 1422 , Bzenec 696 85
předsedkyně Zdenka Mařáková 11.12.2003 - 24.1.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 5.10.2007
Vznik funkce 6.6.2003
Zánik funkce 5.10.2007
Adresa: Na Hrázi 263 , Veselí nad Moravou 698 01
člen Martin Kyjovský 11.12.2003 - 24.1.2008
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 5.10.2007
Vznik funkce 6.6.2003
Zánik funkce 5.10.2007
Adresa: třída Komenského 558/41 , Kyjov 697 01
předseda dozorčí rady Ing. Jaromír Sasínek 24.1.2008 - 25.7.2008
Vznik členství 6.10.2007
Zánik členství 10.6.2008
Vznik funkce 6.10.2007
Zánik funkce 10.6.2008
Adresa: 114 , Dolní Věstonice 691 29
místopředseda dozorčí rady Mgr. Tomáš Kohoutek 24.1.2008 - 27.3.2009
Vznik členství 6.10.2007
Zánik členství 10.12.2008
Vznik funkce 6.10.2007
Zánik funkce 10.12.2008
Adresa: Zlechovská 192/13 , Prostějov 796 04
členka Jana Kolébalová 11.12.2003 - 24.11.2011
Vznik členství 6.6.2003
Zánik členství 6.9.2011
Adresa: Průmyslová 1422 , Bzenec 696 85
předseda dozorčí rady Ing. Martin Krystián 25.7.2008 - 24.11.2011
Vznik členství 11.6.2008
Zánik členství 1.9.2011
Vznik funkce 11.6.2008
Zánik funkce 1.9.2011
Adresa: Seifertova 1727/17 , Šlapanice 664 51
místopředseda dozorčí rady Ing. Karel Sýkora 27.3.2009 - 24.11.2011
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 22.9.2011
Vznik funkce 25.2.2009
Zánik funkce 22.9.2011
Adresa: Červenohrádecká 238/12 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Jana Kolébalová 24.11.2011 - 24.11.2011
Vznik členství 7.9.2011
Adresa: Průmyslová 1422 , Bzenec 696 85
člen dozorčí rady Ing. Karel Sýkora 24.11.2011 - 26.4.2013
Vznik členství 23.9.2011
Zánik členství 14.2.2013
Adresa: Červenohrádecká 12 , 312 00 Plzeň Česká republika
předseda dozorčí rady Jindřich Macháček 24.11.2011 - 29.6.2013
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 7.9.2011
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen dozorčí rady Jana Kolébalová 24.11.2011 - 10.3.2014
Vznik členství 7.9.2011
Adresa: Průmyslová 1422 , Bzenec 696 85
předseda dozorčí rady Jindřich Macháček 29.6.2013 - 1.8.2014
Vznik členství 2.9.2011
Zánik členství 30.4.2014
Vznik funkce 7.9.2011
Zánik funkce 30.4.2014
Adresa: Na Sibiři 559 , Ledeč nad Sázavou 584 01
člen dozorčí rady Jan Otčenášek 26.4.2013 - 9.7.2015
Vznik členství 15.2.2013
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
předseda dozorčí rady Ing. Antonín Šandera 1.8.2014 - 9.7.2015
Vznik členství 1.5.2014
Vznik funkce 1.5.2014
Adresa: 127 , Rudka 664 83
člen dozorčí rady Jan Otčenášek 9.7.2015 - 15.7.2015
Vznik členství 15.2.2013
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen dozorčí rady Jana Kolébalová 10.3.2014 - 12.10.2016
Vznik členství 7.9.2011
Zánik členství 7.9.2016
Adresa: Průmyslová 1422 , Bzenec 696 85
předseda dozorčí rady Ing. Antonín Šandera 9.7.2015 - 28.3.2018
Vznik členství 1.5.2014
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 1.5.2014
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: 127 , Rudka 664 83
člen dozorčí rady Jan Otčenášek 15.7.2015 - 28.3.2018
Vznik členství 15.2.2013
Zánik členství 15.2.2018
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00

Sbírka Listin OSEVA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1009/SL 88 notářský zápis [NZ 391/2015] rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 1.12.2015 12.1.2016 21.1.2016 4
B 1009/SL 87 výroční zpráva [2014] konsolidovaná Agrofert Krajský soud v Brně 26.5.2014 11.11.2015 13.11.2015 109
B 1009/SL 86 výroční zpráva [2014] konsolidovaná Agrofert Krajský soud v Brně 11.11.2015 13.11.2015 111
B 1009/SL 85 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Brně 3.3.2015 14.7.2015 16.7.2015 47
B 1009/SL 83 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 22.11.2014 15.12.2014 8.1.2015 1
B 1009/SL 82 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 2.4.2014 7.7.2014 18.8.2014 1
B 1009/SL 81 ostatní zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Brně 2.4.2014 7.7.2014 18.8.2014 1
B 1009/SL 80 ostatní rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Brně 24.6.2014 11.7.2014 13.8.2014 2
B 1009/SL 74 notářský zápis stanovy, NZ 501/13 Krajský soud v Brně 20.12.2013 27.1.2014 29.1.2014 20
B 1009/SL 73 výroční zpráva [2012]  konsolidovaná Krajský soud v Brně 30.4.2013 4.9.2013 9.9.2013 51
B 1009/SL 72 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Brně 26.2.2013 4.9.2013 9.9.2013 36
B 1009/SL 71 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 25.6.2013 16.7.2013 24.7.2013 1
B 1009/SL 70 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 21.3.2013 20.5.2013 21.5.2013 1
B 1009/SL 69 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 41/2013 Krajský soud v Brně 12.2.2013 18.4.2013 29.4.2013 4
B 1009/SL 68 notářský zápis stanovy, NZ 293/2010 Krajský soud v Brně 22.6.2010 18.4.2013 29.4.2013 25
B 1009/SL 67 notářský zápis stanovy, NZ 327/2009 Krajský soud v Brně 23.7.2009 18.4.2013 29.4.2013 24
B 1009/SL 66 ostatní zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Brně 1.12.2012 14.12.2012 23.1.2013 1
B 1009/SL 65 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Brně 29.11.2012 14.12.2012 23.1.2013 1
B 1009/SL 64 výroční zpráva 2011 AGROFERT HOLDING, a.s. - konsolidovaná Krajský soud v Brně 21.5.2012 12.7.2012 18.7.2012 140
B 1009/SL 63 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 14.4.2012 3.7.2012 18.7.2012 38
B 1009/SL 62 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 30.12.2010 23.4.2012 11.5.2012 64
B 1009/SL 61 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 3.11.2011 1.12.2011 2
B 1009/SL 60 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 21.9.2011 1.12.2011 2
B 1009/SL 59 ostatní -potvrz.o volbě člena doz.rady Krajský soud v Brně 7.9.2011 1.12.2011 1
B 1009/SL 58 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 7.9.2011 1.12.2011 1
B 1009/SL 57 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 1.9.2011 1.12.2011 2
B 1009/SL 56 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.8.2011 1.12.2011 1
B 1009/SL 55 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 23.2.2011 18.10.2011 62
B 1009/SL 54 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 19.7.2010 75
B 1009/SL 53 ostatní -volba místopředsedy představ. Krajský soud v Brně 24.11.2009 26.1.2010 1
B 1009/SL 52 ostatní - rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Brně 24.11.2009 26.1.2010 2
B 1009/SL 51 notářský zápis -stanovy,NZ 327/09 Krajský soud v Brně 23.7.2009 3.9.2009 23
B 1009/SL 50 výroční zpráva 2008-konsol., AGROFERT HOLDING Krajský soud v Brně 29.7.2009 14.8.2009 107
B 1009/SL 49 ostatní -prohl. spol. Krajský soud v Brně 8.6.2009 1.7.2009 2
B 1009/SL 48 zpráva auditora -k 1.1.2009,Oseva a.s. Krajský soud v Brně 20.4.2009 1.7.2009 10
B 1009/SL 47 zpráva auditora -k 31.1.2 2008,Oseva a.s. Krajský soud v Brně 27.2.2009 1.7.2009 27
B 1009/SL 46 výroční zpráva -2008, AGF Osiva a.s. Krajský soud v Brně 3.6.2009 1.7.2009 74
B 1009/SL 45 notářský zápis -proj.fúze slouč.,NZ 226/09 Krajský soud v Brně 28.5.2009 1.7.2009 14
B 1009/SL 44 notářský zápis -proj.fúze slouč.,NZ 224/09 Krajský soud v Brně 28.5.2009 1.7.2009 10
B 1009/SL 43 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 12.3.2009 5.5.2009 74
B 1009/SL 40 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 25.2.2009 1.4.2009 1
B 1009/SL 39 ostatní - zápis z jednání mim. VH Krajský soud v Brně 10.12.2008 1.4.2009 5
B 1009/SL 37 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 15.4.2008 27.3.2009 49
B 1009/SL 36 notářský zápis - rozh. VH, NZ 464/08 Krajský soud v Brně 10.12.2008 8.1.2009 112
B 1009/SL 35 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 26.6.2008 1.8.2008 2
B 1009/SL 34 ostatní -záp. ze zas. DR Krajský soud v Brně 11.6.2008 1.8.2008 1
B 1009/SL 33 ostatní -usnesení VH Krajský soud v Brně 10.6.2008 1.8.2008 2
B 1009/SL 31 notářský zápis -osvědčení VH,NZ 218/08 Krajský soud v Brně 10.6.2008 1.8.2008 4
B 1009/SL 30 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 327/07 Krajský soud v Brně 5.10.2007 28.1.2008 4
B 1009/SL 29 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 5.11.2007 25.1.2008 1
B 1009/SL 28 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 23.10.2007 25.1.2008 2
B 1009/SL 27 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 9.10.2007 25.1.2008 2
B 1009/SL 26 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 11.10.2007 25.1.2008 1
B 1009/SL 25 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 11.10.2007 25.1.2008 2
B 1009/SL 24 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 10.10.2007 25.1.2008 1
B 1009/SL 22 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 23.5.2007 20.9.2007 35
B 1009/SL 21 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 31.3.2006 22.6.2006 34
B 1009/SL 20 výroční zpráva -2004 Krajský soud v Brně 26.4.2005 29.7.2005 33
B 1009/SL 19 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Brně 20.2.2004 28.5.2004 34
B 1009/SL 18 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Brně 25.3.2003 22.12.2003 32
B 1009/SL 17 ostatní - zápis z VH Krajský soud v Brně 6.6.2003 22.12.2003 9
B 1009/SL 16 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 31.12.2001 24.5.2002 59
B 1009/SL 14 notářský zápis - rozhodnutí VH Krajský soud v Brně 29.3.2002 24.5.2002 10
B 1009/SL 13 výroční zpráva - 2000 Krajský soud v Brně 31.12.2000 19.9.2001 51
B 1009/SL 12 notářský zápis - VH,stanovy Krajský soud v Brně 25.5.2001 13.9.2001 49
B 1009/SL 11 notářský zápis - VH,účet.závěr.2000 Krajský soud v Brně 25.5.2001 13.9.2001 31
B 1009/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 19.5.2000 17.10.2000 4
B 1009/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 25.6.1999 7.9.1999 4
B 1009/SL 6 účetní závěrka - 1998 Krajský soud v Brně 12.4.1999 21.4.1999 32
B 1009/SL 5 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 6.3.1998 5.5.1998 25
B 1009/SL 4 účetní závěrka - 1997 Krajský soud v Brně 31.12.1997 3.3.1998 22
B 1009/SL 3 účetní závěrka - 1996, výroční zpráva Krajský soud v Brně 31.12.1996 3.3.1998 31

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OSEVA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47912430
Jméno OSEVA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Kyjov
Vznik první živnosti: 15.7.1996
Celkový počet živností: 15
Aktivních živností: 4

Sídlo OSEVA, a.s.

Živnosti a provozovny OSEVA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.7.1996
Provozovna č. 1
Provozovna 750 02 Stará Ves
Identifikační číslo provozovny 1003065821
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

Zahájení provozování 14.3.2011
Provozovna č. 2
Provozovna 696 41 Vlkoš
Identifikační číslo provozovny 1003065465
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 15.7.1996
Provozovna č. 3
Provozovna U Dráhy 338/16, Podivín 691 45
Identifikační číslo provozovny 1003065511
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 15.7.1996
Provozovna č. 4
Provozovna Potoční 1436, Bzenec 696 81
Identifikační číslo provozovny 1003065457
Druh provozovny stánek
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 15.7.1996
Provozovna č. 5
Provozovna Velkomoravská 2406/77, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1003065520
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 15.7.1996

Živnost č. 2 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Potoční 1436, Bzenec 696 81
Identifikační číslo provozovny 1003065457
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 23.7.1999

Živnost č. 3 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.7.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Potoční 1436, Bzenec 696 81
Identifikační číslo provozovny 1003065457
Druh provozovny stánek
Zahájení provozování 23.7.1999

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.7.2016

Živnost č. 5 Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1996
Zánik oprávnění 20.12.2001

Živnost č. 9 Maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.7.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.10.1999
Zánik oprávnění 13.12.2000

Živnost č. 12 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické, karcinogenní, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2000
Zánik oprávnění 23.8.2004

Živnost č. 13 Dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické, karcinogenní, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické, toxické, karcinogenní, nebezpečné pro životní prostředí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.2.2000
Zánik oprávnění 13.12.2000

Živnost č. 15 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.7.2000
Zánik oprávnění 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán OSEVA, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Vávra
Člen statutárního orgánu Ing. Radek Zíta
Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Kulas

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OSEVA, a.s.

IČO: 47912430
Firma: OSEVA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hodonín
Základní územní jednotka: Bzenec
Počet zaměstnanců: 50 - 99 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.4.1993

Sídlo OSEVA, a.s.

Sídlo: Potoční 1436, Bzenec 696 81

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
Pěstování plodin jiných než trvalých
Množení rostlin
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod s obilím, surovým tabákem, osivy a krmivy
Silniční nákladní doprava
Technické zkoušky a analýzy
tracking image