Firma OMNIA HOLDING, SE IČO 25569520


OMNIA HOLDING, SE má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

OMNIA HOLDING, SE (25569520) je Evropská společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 7. 1999 a je stále aktivní. OMNIA HOLDING, SE nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o OMNIA HOLDING, SE nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o OMNIA HOLDING, SE na Justice.cz
Detailní informace o OMNIA HOLDING, SE na rzp.cz

Výpis dat pro OMNIA HOLDING, SE na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OMNIA HOLDING, SE

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka H 141
IČO (identifikační číslo osoby) 25569520
Jméno OMNIA HOLDING, SE
Právní forma podnikání Evropská společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 14.7.1999
společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 23.9.2014 18.12.2014
společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 23.06.2014 7.8.2014 - 18.12.2014
Společnost OMNIA HOLDING, SE změnila právní formu z původní české akciové společnosti OMNIA HOLDING, a.s. se sídlem na adrese Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, IČ 25569520 na evropskou společnost . Společnost OMNIA HOLDING, SE se řídí českým právním řádem. 2.8.2007
společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 26.10.2004 28.12.2004 - 18.12.2014
společnost se řídí stanovami ve znění ze dne 11.09.2002 6.2.2003 - 18.12.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál ze dne 20.3.2002: 11.5.2002 - 13.9.2002
a) Základní kapitál obchodní společnosti PLUS KONT, a.s. se zvyšuje z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), o částku 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých), na celkovou částku ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), 11.5.2002 - 13.9.2002
b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých) se nepřipouští, 11.5.2002 - 13.9.2002
c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií o celkové nominální hodnotě 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých), s tím že emisní kurs akcií je možné splácet pouze peněžitými vklady, 11.5.2002 - 13.9.2002
d) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 80 kusů (slovy: osmdesát) kmenových akcií, znějících na majitele, které budou vydány v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 11.5.2002 - 13.9.2002
e) Vzhledem ke skutečnosti, že jediný akcionář se před vydáním tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu vzdal, ve smyslu ustanovení § 204 a odst. 7, ve spojení s ustanovením § 220b odst. 5 obchodního zákoníku, svého přednostního práva k úpisu nových akcií v celém rozsahu, nerozhoduje jediný akcionář o vyloučení přednostního práva k úpisu nových akcií, 11.5.2002 - 13.9.2002
f) Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, když stávající akcionář se svého přednostního práva k úpisu akcií v celém rozsahu vzdal. Tímto určitým zájemcem je Ing. Vladimír Kestler, r.č. 620513/7026, bytem Bratislava, Královské údolie 6442/24, Slovenská republika. 11.5.2002 - 13.9.2002
g) Místo pro úpis akcií, tedy uzavření smlouvy o úpisu akcií, je sídlo společnosti, tedy sekretariát společnosti na adrese Brno, Hvězdová 10, okres Brno-město, PSČ 602 00, v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. 11.5.2002 - 13.9.2002
h) Lhůta pro úpis nové emise akcií předem určeným zájemcem začne následující den po dni, kdy nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bylo rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zapsáno do Obchodního rejstříku a její délka se stanovuje na 60 dnů. 11.5.2002 - 13.9.2002
i) Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude předem určitému zájemci oznámen představenstvem písemným oznámením, doručeným předem určitému zájemci, buď formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu jeho pobytu, nebo osobním převzetím oznámení oproti jeho podpisu, 11.5.2002 - 13.9.2002
j) Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě akcií, tedy emisní kurs jedné akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), 11.5.2002 - 13.9.2002
k) obchodní společnost PLUS KONT, a.s. doručí návrh smlouvy o úpisu akcií předem určenému zájemci, ve lhůtě do tří (3) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o úpisu akcií bude současně předem určitému zájemci k dispozici v sídle společnosti ode dne právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál v obchodním rejstříku, 11.5.2002 - 13.9.2002
l) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 60 dnů ode dne úpisu akcií, a to na zvláštní účet, zřízený společností pro splacení základního kapitálu u Tatra banka, a.s. pobočka Bratislava, č.ú. 2624043956/1100. 11.5.2002 - 13.9.2002
Zapisuje se rozhodnutí jediného společníka ze dne 25.8.2000 o záměru zvýšit základní jmění 31.8.2000 - 5.1.2001
1. Základní jmění obchodní společnosti PLUS KONT, a.s. se zvyšuje ze stávající výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), o částku 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), na celkovou částku 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a to dalšími peněžitými vklady. 31.8.2000 - 5.1.2001
2. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 31.8.2000 - 5.1.2001
3. Na zvýšení základního jmění bude emitováno 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na majitele, které budou vydány v listinné podobě. S těmito akciemi budou spojena veškerá práva dle stanov, která přísluší akcionáři, držícímu odpovídající hodnotu akcií na majitele s tím, že nově upsané akcie na majitele rovněž nebudou veřejně obchodovatelné. 31.8.2000 - 5.1.2001
4. Lhůta pro úpis nové emise akcií začne běžet první pracovní den po zveřejnění tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní jmění a její délka bude 15 dnů. Za vhodný způsob zveřejnění, dle platných stanov, se považuje vyvěšení oznámení na informační tabuli v sídle společnosti. Místo úpisu: Akcie bude možno upisovat v sídle obchodní společnosti PLUS KONT, a.s., tedy na adrese Brno, Hvězdová 10, v pracovních dnech v době vždy od 9.00 hod do 15.00 hod. Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se částce 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na každou jednu akcii. V této lhůtě mohou upisovat nové akcie, ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, pouze dosavadní akcionáři jako realizaci svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisovaných ke zvýšení základního jmění společnosti v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti. Výše nároku v rámci přednostního práva se stanoví tak, že na 1 ks dosavadní akcie na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) lze upsat 1 kus akcie na o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějící na majitele, které budou vydány v listinné podobě, které nebudou veřejně obchodovatelné. Přednostní právo upsat má také osoba, na kterou bylo přednostní právo převedeno a která se prokáže smlouvou o postoupení přednostního práva podle ust. § 156a obchodního zákoníku. 31.8.2000 - 5.1.2001
5. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Ing. Lubomír Vítovský, r.č. 58-03-19/2208. Lhůta pro úpis akcií neupsaných s využitím přednostního práva začne běžet první pracovní den po ukončení prvního kola úpisu akcií na základě přednostního práva. Akcie bude možno upisovat v sídle obchodní společnosti PLUS KONT, a.s., tedy na adrese Brno, Hvězdová 10, v pracovních dnech v době vždy od 9.00 hod. do 15.00 hod. Akcie budou upisovány za emisní kurs rovnající se částce 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) na každou jednu akcii. 31.8.2000 - 5.1.2001
6. Úpis může upisovatel provést osobně nebo prostřednictvím svého zmocněného zástupce, a to zápisem do upisovací listiny. 31.8.2000 - 5.1.2001
7. Upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty (emisního kursu) upsaných akcií při podpisu listiny upisovatelů. Splacením se rozumí připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti vedeného Československou obchodní bankou a.s., 8010-0903004723/0300. 31.8.2000 - 5.1.2001

Aktuální kontaktní údaje OMNIA HOLDING, SE

Kapitál OMNIA HOLDING, SE

zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.9.2002
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 5.1.2001 - 13.9.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.7.1999 - 5.1.2001

Akcie OMNIA HOLDING, SE

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 100 18.12.2014
Akcie na jméno 10 000 Kč 200 7.8.2014 - 18.12.2014
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 80 7.8.2014 - 18.12.2014
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 80 13.9.2002 - 7.8.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 200 5.1.2001 - 7.8.2014
Akcie na majitele 10 000 Kč 100 14.7.1999 - 5.1.2001

Sídlo OMNIA HOLDING, SE

Platnost údajů od - do
Adresa Václavské náměstí 802/56 , Praha 110 00 1.8.2009
Adresa Příkop 843/4 , Brno 602 00 31.8.2006 - 1.8.2009
Adresa Hvězdová 306/10 , Brno 602 00 6.3.2002 - 31.8.2006
Adresa Hvězdová 306/10 , Brno 602 00 14.7.1999 - 6.3.2002

Předmět podnikání OMNIA HOLDING, SE

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.9.2008
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 4.9.2007
kopírovací práce 4.9.2007 - 9.9.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 4.9.2007 - 9.9.2008
reklamní činnost a marketing 29.1.2007 - 9.9.2008
realitní činnost 29.1.2007 - 18.12.2014
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 28.12.2004 - 9.9.2008
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.7.1999 - 9.9.2008
zprostředkovatelská činnost 14.7.1999 - 9.9.2008
činnost organizačních a ekonomických poradců 14.7.1999 - 9.9.2008

vedení firmy OMNIA HOLDING, SE

Statutární orgán OMNIA HOLDING, SE

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje navenek předseda nebo místopředseda představenstva samostatně, člen představenstva je oprávněn společnost zastupovat pouze společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. 18.12.2014
Za společnost jedná předseda a místopředseda představenstva samostatně, člen představenstva je za společnost oprávněn jednat jen společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva. 3.12.2013 - 18.12.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo. Za společnost je oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. 18.4.2007 - 3.12.2013
Způsob jednání: Za společnost jsou oprávněni jednat buď předseda představenstva samostatně nebo ostatní dva členové společně. 6.2.2003 - 18.4.2007
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo, a to nejméně dva členové představenstva společně. 6.3.2002 - 6.2.2003
Způsob jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen zbývajícími dvěmi členy představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří k tommu byli písemně pověřeni třetím členem představenstva. Za společnost se podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo kterýkoliv člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen zbývajícími dvěmi členy představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli písemně pověřeni třetím členem představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 14.7.1999 - 6.3.2002
místopředseda představenstva Miriam Krošláková 3.12.2013
Vznik členství 18.10.2013
Vznik funkce 18.10.2013
Adresa: 930 41 Hviezdoslavov 189 Slovenská republika
člen představenstva Vladimír Kestler 3.12.2013
Vznik členství 18.10.2013
Adresa: Kráľovské údolie 6442/24 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Andrej Kestler 18.12.2014
Vznik členství 23.9.2014
Adresa: Královské údolie 24 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Vladimír Kestler 5.1.2016
Vznik členství 2.9.2013
Vznik funkce 3.9.2013
Adresa: Královské údolie , 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Pavel Mrnka 14.7.1999 - 5.1.2001
Adresa: Ciboušovská 561 , Klášterec nad Ohří 431 51
předseda představenstva Ing. Ivan Bartošík 14.7.1999 - 6.2.2003
Zánik funkce 21.3.2002
Adresa: Žitná 1480/3 , Brno 621 00
člen představenstva Tomáš Mrnka 5.1.2001 - 28.12.2004
Vznik funkce 5.1.2001
Zánik funkce 26.10.2004
Adresa: Lípová 2727 , Žatec 438 01
člen představenstva Ing. Lubomír Vítovský 14.7.1999 - 18.4.2007
Vznik funkce 14.7.1999
Zánik funkce 1.4.2007
Adresa: Prokopova 1590 , Vlašim 258 01
předseda představenstva Ing. Michal Mišo 6.2.2003 - 18.4.2007
Vznik členství 21.3.2002
Zánik členství 1.4.2007
Vznik funkce 21.3.2002
Zánik funkce 1.4.2007
Adresa: Hornádska 24 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva JUDr. Pavla Krejčová 28.12.2004 - 18.4.2007
Vznik funkce 26.10.2004
Zánik funkce 1.4.2007
Adresa: U Tržiště 1617 , Vlašim 258 01
předseda představenstva Ing. Vladimír Kestler 18.4.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 1.4.2007
Vznik funkce 1.4.2007
Adresa: Kráľovské údolie 24 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Martin Laca 18.4.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 1.4.2007
Adresa: Popraďová 5 , 821 01 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Ing. Ivan Bartošík 18.4.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 1.4.2007
Adresa: Žitná 1480/3 , Brno 621 00
člen představenstva Ing. Ivan Bartošík 2.8.2007 - 9.9.2008
Vznik členství 2.8.2007
Zánik členství 19.8.2008
Adresa: Žitná 1480/3 , Brno 621 00
místopředseda představenstva Ing. Michal Mišo 9.9.2008 - 3.12.2013
Vznik členství 19.8.2008
Vznik funkce 4.9.2008
Zánik funkce 18.10.2013
Adresa: Hornádska 24 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Mgr. Martin Laca 2.8.2007 - 18.12.2014
Vznik členství 2.8.2007
Zánik členství 23.9.2014
Adresa: Popraďová 5 , 821 01 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Michal Mišo 3.12.2013 - 18.12.2014
Vznik členství 19.8.2008
Zánik členství 23.9.2014
Adresa: Hornádska 24 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
předseda představenstva Ing. Vladimír Kestler 2.8.2007 - 5.1.2016
Vznik členství 2.8.2007
Zánik členství 2.9.2013
Vznik funkce 2.8.2007
Zánik funkce 2.9.2013
Adresa: Kráľovské údolie 24 , 811 02 Bratislava Slovenská republika

Dozorčí rada OMNIA HOLDING, SE

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Martin Laca 18.12.2014
Vznik členství 23.9.2014
Adresa: Popradová 5 , 821 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady JUDr. Pavol Ovšonka 5.1.2016
Vznik členství 2.9.2013
Vznik funkce 2.9.2013
Adresa: 344 , Nová Lesná Slovenská republika
předseda dozorčí rady Doc.Ing. Július Tóth PhD. 5.1.2016
Vznik členství 18.8.2014
Vznik funkce 20.8.2014
Adresa: Trnavská 100 , Košice Slovenská republika
člen dozorčí rady JUDr. Eva Komrsková 16.6.2016
Vznik členství 2.9.2013
Adresa: Vajnorská 10595/98K , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Štefan Loncnar 21.2.2018
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: Senovážné náměstí 1465/7 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Doc.Ing. Peter Mihók CSc. 6.4.2018
Vznik členství 1.1.2009
Vznik funkce 1.1.2009
Adresa: Slávičie údolie 7511/33 , 811 02 Bratislava - Staré Mesto Slovenská republika
člen dozorčí rady JUDr. Anton Blaha 6.4.2018
Vznik členství 2.9.2013
Adresa: Nad lomom 4198/5 , 811 02 Bratislava - Staré Mesto Slovenská republika
předseda Ing. Stanislav Trojan 14.7.1999 - 6.3.2002
Adresa: Malostranská 248 , Zruč nad Sázavou 285 22
člen Ing. Štefan Zlatohlavý 14.7.1999 - 6.3.2002
Adresa: Třeboradická 1070/37 , Praha 182 00
člen Ing. Štefan Zlatohlavý 6.3.2002 - 28.12.2004
Vznik funkce 14.7.1999
Zánik funkce 26.10.2004
Adresa: Na poli 270/6 , Praha 182 00
člen Koloman Beno 14.7.1999 - 18.4.2007
Vznik funkce 14.7.1999
Adresa: Vilová 621 , Valtice 691 42
předseda Ing. Miloslav Říha 6.3.2002 - 18.4.2007
Vznik funkce 14.6.2001
Zánik funkce 1.4.2007
Adresa: Radnická 1670 , Vlašim 258 01
člen dozorčí rady Ing. Ivan Bartošík 28.12.2004 - 18.4.2007
Vznik funkce 26.10.2004
Zánik funkce 1.4.2007
Adresa: Žitná 1480/3 , Brno 621 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Mišo 18.4.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 1.4.2007
Vznik funkce 1.4.2007
Adresa: Hornádska 24 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
člen JUDr. Pavol Ovšonka 18.4.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 1.4.2007
Adresa: 344 , 5986 Nová Lesná Slovenská republika
člen Ing. Rudolf Autner 18.4.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 1.4.2007
Adresa: Mikulášska 1 , 811 01 Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Josef Droščin 18.4.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 1.4.2007
Adresa: Zákysučie 654 , 2302 Krásno nad Kysucou Slovenská republika
člen JUDr. Anton Blaha 18.4.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 1.4.2007
Adresa: Nad lomom 4198 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen JUDr. Eva Komrsková 18.4.2007 - 2.8.2007
Vznik členství 1.4.2007
Adresa: Hrobákova 2480 , 851 02 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Michal Mišo 2.8.2007 - 9.9.2008
Vznik členství 2.8.2007
Zánik členství 19.8.2008
Vznik funkce 2.8.2007
Zánik funkce 19.8.2008
Adresa: Hornádska 24 , 821 07 Bratislava Slovenská republika
člen Ing. Josef Droščin 2.8.2007 - 27.1.2009
Vznik členství 2.8.2007
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Zákysučie 654 , 2302 Krásno nad Kysucou Slovenská republika
člen dozorčí rady Andrej Hazabent 7.11.2011 - 18.12.2014
Vznik členství 19.10.2011
Zánik členství 23.9.2014
Adresa: Ulica svobode 63 , 2204 Miklavž na Dravskem polju Slovinská republika
člen Ing. Rudolf Autner 2.8.2007 - 19.10.2015
Vznik členství 2.8.2007
Zánik členství 31.3.2015
Adresa: Mikulášska 1 , 811 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Štefan Loncnar 19.10.2015 - 18.12.2015
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: Klausova 2541/15 , Praha 155 00
člen JUDr. Pavol Ovšonka 2.8.2007 - 5.1.2016
Vznik členství 2.8.2007
Zánik členství 2.9.2013
Adresa: 344 , 5986 Nová Lesná Slovenská republika
člen JUDr. Anton Blaha 2.8.2007 - 5.1.2016
Vznik členství 2.8.2007
Zánik členství 2.9.2013
Adresa: Nad lomom 4198 , 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen JUDr. Eva Komrsková 2.8.2007 - 5.1.2016
Vznik členství 2.8.2007
Zánik členství 2.9.2013
Adresa: Hrobákova 2480 , 851 02 Bratislava Slovenská republika
předseda Doc.Ing. Július Tóth PhD. 9.9.2008 - 5.1.2016
Vznik členství 14.8.2008
Zánik členství 18.8.2014
Vznik funkce 19.8.2008
Zánik funkce 18.8.2014
Adresa: Trnavská 100 , 4011 Košice Slovenská republika
člen dozorčí rady JUDr. Eva Komrsková 5.1.2016 - 16.6.2016
Vznik členství 2.9.2013
Adresa: Hrobákova 2480/24 , Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Štefan Loncnar 18.12.2015 - 1.7.2017
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: Senovážné náměstí 1465/7 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Štefan Loncnar 1.7.2017 - 21.2.2018
Vznik členství 1.4.2015
Adresa: Vodičkova 681/18 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady Doc.Ing. Peter Mihók CSc. 27.1.2009 - 6.4.2018
Vznik členství 1.1.2009
Vznik funkce 1.1.2009
Adresa: Nejedlého 3 , 841 02 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady JUDr. Anton Blaha 5.1.2016 - 6.4.2018
Vznik členství 2.9.2013
Adresa: Mikulášska 1/A , Bratislava Slovenská republika

Prokura OMNIA HOLDING, SE

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Lubomír Vítovský 5.11.2015
Adresa: Prokopova 1590 , Vlašim 258 01
Jméno Ing. Ivan Bartošík 9.9.2008 - 1.8.2009
Adresa: Žitná 1480/3 , Brno 621 00
Jméno Miriam Krošláková 18.4.2007 - 3.12.2013
Adresa: Generála Svobodu 828 , 958 01 Partizánské Slovenská republika
Jméno Ing. Lubomír Vítovský 1.8.2009 - 5.11.2015
Adresa: Prokopova 1590 , Vlašim 258 01

Sbírka Listin OMNIA HOLDING, SE

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
H 141/SL 82 ostatní zápis z mimořádné VH Městský soud v Praze 2.9.2013 29.10.2015 8.1.2016 5
H 141/SL 81 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 3.9.2013 29.10.2015 8.1.2016 4
H 141/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.9.2014 21.11.2014 29.12.2014 20
H 141/SL 79 notářský zápis [NZ 151/2014], stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.9.2014 21.11.2014 29.12.2014 28
H 141/SL 78 stanovy společnosti Městský soud v Praze 23.6.2014 30.6.2014 14.8.2014 24
H 141/SL 76 stanovy společnosti Městský soud v Praze 18.10.2013 12.11.2013 4.12.2013 27
H 141/SL 75 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 18.10.2013 12.11.2013 4.12.2013 2
H 141/SL 74 notářský zápis NZ 1103/2013 Městský soud v Praze 18.10.2013 12.11.2013 4.12.2013 11
H 141/SL 73 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 16.7.2013 31.7.2013 25
H 141/SL 72 posudek znalce č. 052 - 014/ 2013 Městský soud v Praze 25.3.2013 16.7.2013 31.7.2013 82
H 141/SL 71 posudek znalce č. 039 - 001/ 2013 Městský soud v Praze 30.11.2012 16.7.2013 31.7.2013 64
H 141/SL 70 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 18.10.2012 22.10.2012 23
H 141/SL 69 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2011 18.10.2012 22.10.2012 12
H 141/SL 68 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 6.12.2011 10.12.2011 22
H 141/SL 67 notářský zápis NZ 61/2011 Městský soud v Praze 19.10.2011 22.11.2011 14
H 141/SL 66 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 11.8.2010 19.8.2010 22
H 141/SL 65 výroční zpráva, zpráva auditora r. 2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 1.12.2009 3.12.2009 9
H 2/SL 67 ostatní - cash flow Krajský soud v Brně 24.6.2009 7.8.2009 0
H 2/SL 66 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 7.8.2009 0
H 2/SL 65 účetní závěrka - výkaz 2008 Krajský soud v Brně 24.6.2009 7.8.2009 0
H 141/SL 64 účetní závěrka - r.2008 Městský soud v Praze 24.6.2009 7.8.2009 15
H 141/SL 63 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 24.6.2009 5.8.2009 2
H 141/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 10.6.2009 5.8.2009 29
H 141/SL 61 ostatní -záp. ze zas. předst. Městský soud v Praze 10.6.2009 5.8.2009 2
H 141/SL 60 notářský zápis -rozhod.VH,NZ 542/09 Městský soud v Praze 10.6.2009 5.8.2009 7
H 141/SL 59 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 22.12.2008 6.2.2009 2
H 141/SL 58 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 19.12.2008 2.2.2009 2
H 141/SL 57 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.12.2008 2.2.2009 29
H 141/SL 56 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 1354/08 Městský soud v Praze 19.12.2008 2.2.2009 10
H 141/SL 55 podpisové vzory -ČP Městský soud v Praze 4.9.2008 24.10.2008 5
H 141/SL 54 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.9.2008 24.10.2008 29
H 141/SL 53 ostatní -zápis ze zas. DR Městský soud v Praze 19.8.2008 24.10.2008 2
H 141/SL 52 ostatní -zápis z mim. VH Městský soud v Praze 19.8.2008 24.10.2008 5
H 141/SL 51 ostatní -zápis ze zas. předst. Městský soud v Praze 4.9.2008 24.10.2008 1
H 141/SL 50 ostatní -zápis ze zas. předst. Městský soud v Praze 19.8.2008 24.10.2008 1
H 141/SL 49 notářský zápis -NZ 913/2008-rozh. mim. VH Městský soud v Praze 4.9.2008 24.10.2008 9
H 141/SL 48 zpráva auditora 2007 Městský soud v Praze 28.7.2008 17.10.2008 18
H 141/SL 47 posudek znalce - 267/08 Městský soud v Praze 3.3.2008 8.4.2008 57
H 141/SL 46 ostatní -projekt přemístění sídla Městský soud v Praze 7.11.2007 14.11.2007 23
H 141/SL 45 notářský zápis -NZ 845/2007 Městský soud v Praze 30.8.2007 4.9.2007 8
H 141/SL 44 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.8.2007 4.9.2007 29
H 141/SL 43 posudek znalce -č. 213/07 Městský soud v Praze 11.6.2007 28.8.2007 45
H 141/SL 42 notářský zápis -projekt proměny, NZ 624/07 Městský soud v Praze 20.6.2007 28.8.2007 48
H 141/SL 41 účetní závěrka - příloha 2006 Městský soud v Praze 10.8.2007 7
H 141/SL 40 účetní závěrka - výkaz 2006 Městský soud v Praze 22.5.2007 10.8.2007 2
H 141/SL 39 účetní závěrka - rozvaha 2006 Městský soud v Praze 22.5.2007 10.8.2007 4
H 141/SL 38 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 3.4.2007 15.5.2007 3
H 141/SL 37 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 2.4.2007 15.5.2007 2
H 141/SL 36 ostatní -zápis dozorčí rady Městský soud v Praze 2.4.2007 15.5.2007 2
H 141/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.3.2007 15.5.2007 28
H 141/SL 34 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 296/07 Městský soud v Praze 21.3.2007 15.5.2007 9
H 141/SL 33 ostatní - návrh projekt přeměny Městský soud v Praze 30.4.2007 34
H 141/SL 32 notářský zápis -NZ 1222/2006-rozhodnuzí Městský soud v Praze 13.12.2006 3.1.2007 9
H 141/SL 31 stanovy společnosti Městský soud v Praze 13.12.2006 3.1.2007 27
H 141/SL 30 výroční zpráva 2005 Městský soud v Praze 26.6.2006 6.12.2006 23
H 141/SL 29 ostatní -zápis představenstva Městský soud v Praze 16.8.2006 5.9.2006 2
H 141/SL 28 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.8.2006 5.9.2006 27
H 141/SL 27 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 807/06 Městský soud v Praze 15.8.2006 5.9.2006 9
H 141/SL 26 výroční zpráva 2004 Městský soud v Praze 26.7.2005 12.1.2006 14
H 141/SL 25 účetní závěrka 2003 Městský soud v Praze 26.6.2004 6.1.2006 14
H 141/SL 24 účetní závěrka 2002 Městský soud v Praze 25.6.2003 6.1.2006 12
H 141/SL 23 notářský zápis -NZ 972/2004 Městský soud v Praze 26.10.2004 13.1.2005 10
H 141/SL 22 notářský zápis -NZ 971/2004 Městský soud v Praze 26.10.2004 13.1.2005 11
H 141/SL 21 ostatní -ČP Městský soud v Praze 19.10.2004 13.1.2005 4
H 141/SL 20 stanovy společnosti Městský soud v Praze 26.10.2004 13.1.2005 27
H 141/SL 19 podpisové vzory + ČP Městský soud v Praze 15.9.2002 27.2.2003 1
H 141/SL 18 ostatní - potvrz.o přechod.pobytu Městský soud v Praze 20.11.2002 27.2.2003 2
H 141/SL 17 ostatní - rozhodn.akcionáře Městský soud v Praze 27.6.2002 27.2.2003 2
H 141/SL 16 ostatní - zápis představen. Městský soud v Praze 23.1.2002 27.2.2003 2
H 141/SL 15 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.9.2002 27.2.2003 27
H 141/SL 14 notářský zápis - rozhodn.akcionáře Městský soud v Praze 11.9.2002 27.2.2003 3
H 141/SL 13 účetní závěrka 2001 Městský soud v Praze 24.6.2002 17.12.2002 10
H 141/SL 12 účetní závěrka 2000 Městský soud v Praze 15.5.2001 17.12.2002 10
H 141/SL 11 účetní závěrka 1999 Městský soud v Praze 16.6.2000 17.12.2002 9
H 141/SL 9 ostatní - potvrz.,výpis bank.účtu Městský soud v Praze 12.7.2002 18.9.2002 3
H 141/SL 10 ostatní - sml.o úpisu akcií Městský soud v Praze 24.6.2002 18.9.2002 3
H 141/SL 8 notářský zápis - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 20.3.2002 15.8.2002 7
H 141/SL 7 notářský zápis - rozhodnutí VH, stanovy Městský soud v Praze 20.12.2001 14.3.2002 33
H 141/SL 6 podpisové vzory - ČP Městský soud v Praze 3.7.2001 14.3.2002 1
H 141/SL 5 ostatní - rozhodnutí VH Městský soud v Praze 14.6.2001 14.3.2002 5
H 141/SL 4 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.8.2000 6.2.2001 14
H 141/SL 3 notářský zápis - rozhodnutí Městský soud v Praze 25.8.2000 13.9.2000 6
H 141/SL 2 notářský zápis - stanovy Městský soud v Praze 7.7.1999 22.7.1999 15
H 141/SL 1 notářský zápis - ZL, stanovy Městský soud v Praze 28.5.1999 22.7.1999 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OMNIA HOLDING, SE

IČO (identifikační číslo) 25569520
Jméno OMNIA HOLDING, SE
Právní forma podnikání Evropská společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 14.7.1999
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 2

Sídlo OMNIA HOLDING, SE

Živnosti a provozovny OMNIA HOLDING, SE

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.7.1999

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.8.2007

Živnost č. 3 Činnost ekonomických a organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Obchodní živnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.7.1999
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.11.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.1.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.8.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán OMNIA HOLDING, SE

Člen statutárního orgánu Miriam Krošláková
Člen statutárního orgánu Ing. Vladimír Kestler
Člen statutárního orgánu VLADIMÍR KESTLER
Člen statutárního orgánu ANDREJ KESTLER

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OMNIA HOLDING, SE

IČO: 25569520
Firma: OMNIA HOLDING, SE
Právní forma: Evropská společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 14.7.1999

Sídlo OMNIA HOLDING, SE

Sídlo: Václavské náměstí 802/56, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ubytování
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image