Firma OLMA, a.s. IČO 47675730


OLMA, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

OLMA, a.s. (47675730) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pavelkova 597/18, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. OLMA, a.s. má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o OLMA, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o OLMA, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o OLMA, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro OLMA, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OLMA, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 748
IČO (identifikační číslo osoby) 47675730
Jméno OLMA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Počet členů statutárního orgánu: 3 6.3.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 6.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 6.3.2014
Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 20.6.2013 přešlo na nástupnickou společnost OLMA, a.s., IČ 47675730, se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, veškeré jmění společnosti OLMAMILK s.r.o., IČ 27589129 se sídlem Olomouc, Pavelkova 597/18. Rozhodný den fúze 1 .1.2013. 21.8.2013
Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 15.06.2010 přešlo na nástupnickou společnost OLMA, a.s., IČ 47675730, se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, veškeré jmění společnosti MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, k terá byla jako zanikající společnost, v důsledku fúze zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodný den : 01.01.2010 31.8.2010
Valná hromada k o n s t a t u j e na základě výpisu z registru emitenta cenných papírů OLMA, a.s. a na základě hromadné listiny, která nahrazuje 219.781 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč čísla akcií 1 - 219.781, které byly spol ečností OLMA, a.s. emitovány dne 20.1.2010, že společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, má ve svém majetku k menové akcie emitované společností OLMA, a.s., a to 4.724 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,-- Kč, SIN 770030000101, 215.649 ks zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,-- Kč, ISIN CZ0005101253 a 219.781 ks listinných ak cií na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč čísla akcií 1 - 219.781, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 102,204.085,--, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech obchodní společnosti OLMA, a.s. ve výši 99,8044321%. Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, je hlavním akcionářem emit enta obchodní společnosti OLMA a.s., se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, IČ 47675730. Společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, je akcioná řem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, doložil pot vrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v o bchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 5249. Valná hromada s ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč, všechny kmenové zakniho vané akcie na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč a všechny kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře o bchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb ., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada u r č u j e , že výše protiplnění činí - částku ve výši 32,70 Kč za každou jednu akcii v zaknihované podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč, - částku ve výši 32,70 Kč za každou jednu akcii v zaknihované podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč, - částku ve výši 1.484,10 Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1457-27/10 zpracovaným dne 18.2.2010 znaleckým ústavem - společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097, zapsané v obchodn ím rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Valná hromada u r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dosa vadním vlastníkům zaknihovaných akcií společnosti OLMA a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění v určené lhůtě zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci cenných papírů. Dosavadním vlastníkům listinných akcií společnosti OLMA a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti. Vlastníci listinných akcií budou předání akcií společnosti uskutečňovat tak, že tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Ve veří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ 27758419. 25.3.2010 - 1.6.2010
1) Základní kapitál společnosti OLMA a. s. se zvyšuje nejméně o částku 100,000.000,- Kč (slovy: Jedno sto milionů korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak maximálně do výše 107,477.370,- Kč (slovy: sto sedm milionů čtyř ista sedmdesát sedm tisíc třista sedmdesát korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2.362.140,- Kč (slovy: dva miliony třista šedesát dva tisíc sto čtyřicet korun českých) na částku nejméně 102.362,140,- Kč (slovy: stodva milionů třista še desát dva tisíc jednost sto čtyřicet korun českých) a nejvýše na částku 109,839.510,- Kč (slovy: stodevět milionů osmset třicet devět tisíc pětset deset korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 109,839,510,- Kč (slovy: stodevět milionů osmset třicet devět tisíc pětset deset korun českých). Upsáním nových akcií při zvýšení základního kapit álu o celkové jmenovité hodnotě 107,477.370,- Kč (slovy; sto sedm milionů čtyřista sedmdesát sedm tisíc třista sedmdesát korun českých) končí upisování akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně pe něžitými vklady. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch.zák. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje. 2) Počet nově upisovaných akcií společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady činí nejméně 219.781 kusů a nejvýše 236.214 kusů. O konečném počtu akcií rozhodně představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí dále. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 455,- Kč (slovy: čtyřistapadesátpět korun českých) a emisní kurz těchto akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele v listinné podobě. 3)Upisování akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák. a ve druhém kole budou dosud neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v bodě 9) tohoto rozhodnutí. První kolo upisování 4) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, ve kterém bude v obchodním věstníku z veřejněno oznámení představenstva dle ust. § 204a odst. 2 obch. zákoníku. Od rozhodného dne bude v sídle společnosti pro akcionáře k dispozici návrh smlouvy o úpisu akcií. Tím se považuje návrh smlouvy o úpisu akcií za doručený. Každý akcionář má právo vy žádat si zaslání návrhu smlouvy o úpisu akcií na svůj náklad a na své nebezpečí. 5) Na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč je každý akcionář oprávněn upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč při emisním kurzu, který je roven této jmenovité hodnotě, t zn. 455,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. 6) Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle advokátní kanceláře Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři na adrese Přerov, Čechova 2, PSC 750 02, a to v každé pracovní pondělí až pátek od 10,00 hod do 14,00 hod po dobu běhu l hůty pro upisování akcií v prvním kole. K úpisu akcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. 7) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 14 dní a začne běžet 7. den po dni, ve kterém bude v obchodním věstníku zveřejněno oznámení představenstva dle ust. § 204a odst. 2 obch. zák. 8 )Začátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva bude dosavadním akcionářům s akciemi na jméno oznámen dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, který musí být odeslán nejméně 3 dny před začátkem běhu lhůty. Dosavadním akcioná řům s akciemi na majitele bude začátkem běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, tzn. uveřejněním tohoto oznámení v celostátně distribuovaném deníku www.idenik.cz a zveřejněním v o bchodním věstníku dle ust. 204a odst. 2 obch. zák., kdy zveřejnění tohoto oznámení současně zakládá běh lhůty pro upisování akcií dle odst. 7) tohoto rozhodnutí. Druhé kolo upisování 9) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 7) tohoto rozhodnutí, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu ve výši 236.214 kusů, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybraný mi zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií. Každý z takto určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odp ovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči celkovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. 10) Upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole bude prováděno v sídle advokátní kanceláře Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři na adrese Přerov, Čechova 2, PSC 750 02, a to v každé pracovní pondělí až čtvrtek od 10,00 hod do 14,00 hod po dobu běhu lhůty pro upisování akcií ve druhém kole. K úpisu akcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 ods t. 5 obch. zák. 11) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole činí 14 dní a začne běžet 15. den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. 12) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům určeným dle odst. 9) tohoto rozhodnutí oznámena představenstvem doporučeným dopisem adresovaným na adresu těchto zájemců, která bude uvedena ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené v rámci prvního kola úpisu akcií s tím, že tento doporučený dopis musí být odeslán nejpozději tři dny před začátkem běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole. Emisní kurz akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emis ním kurzem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 455,- Kč/kmenová listinná akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 455,-Kč. Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole 13) Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem, a to nejpozději do 10ti dnů ode dne úpisu akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. 14) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky věřitele a akcionáře společnosti OLMA a.s., kterým je společnost MILKAGRO MAJETKOVA a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IC 28566734, v celkové výši 100.000.000,- Kč, jejímž právním titulem je smlouva o půjčce uzavřená mezi společností MILKAGRO MAJETKOVA a.s. a společností OLMA a.s. dne 23.6.2009. Smlouva o započtení této pohledávky proti pohledávce společnosti OLMA a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena do 1 Oti dnů od upsání akcií, upisovatelem MILKAGRO MAJETKOVA a.s. Návrh smlouvy o zápočtu pohledávek bude předložen při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Důvodem navrhovaného započtení je umožnění kapita lizace pohledávky svolavatele mimořádné valné hromady, tzn. společnosti MILKAGRO MAJETKOVA a.s. vůči společnosti OLMA a.s. a tím způsobem i významné oddlužení společnosti OLMA a.s. 15) Emisní kurs upsaných akcií, který nebude splacen zápočtem pohledávky dle odst. 14) tohoto rozhodnutí, musí být ve lhůtě deseti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií splacen převodem finančních prostředků ve výši odpovídající emisnímu kurzu na zvláštní bankovní účet společnosti, který bude uveden ve smlouvě o úpisu akcií, a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem a uveden ve smlouvě o úpisu akcií. Za okamžik splacení emisního kurzu se považuje okamžik připsání finanč ních prostředků, kterými je splácen emisní kurz akcií, na uvedený účet společnosti. 16) Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurz byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 měsíce od skončení běhu lhůty pro upisování akcií dle odst. 11) tohoto rozhodnutí, o konečné výši zvýšení z ákladního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v odst. 1) tohoto rozhodnutí. 14.8.2009 - 6.1.2010
Usnesením řádné valné hromady konané dne 18.5.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti OLMA a.s. takto: a) Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 236.214.000,- Kč o 233.851.860,- Kč na novou výši základního kapitálu 2.362.140,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tzn. 233.851.860,- Kč bude použita na úhradu ztráty z minulý ch let. b) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty z minulých let. c) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie emitované společností, a to z dosavadní výše 1000,- Kč/akcie na novou výši 10,- Kč/akcie. d) Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. 1.6.2009 - 14.8.2009
Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze, Rašínovo nám. 42. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Olma, Mlékárenský průmysl Olomouc. 1.1.1994

Kapitál OLMA, a.s.

zakladni jmění 20 480 900 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 31.8.2010
zakladni jmění 102 404 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.1.2010 - 31.8.2010
zakladni jmění 2 362 140 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 16.6.2009 - 6.1.2010
zakladni jmění 236 214 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1994 - 16.6.2009

Akcie OLMA, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 20 480 900 Kč 1 23.8.2016
Kmenové akcie na jméno 2 Kč 236 214 31.8.2010 - 23.8.2016
Kmenové akcie na jméno 91 Kč 219 873 31.8.2010 - 23.8.2016
Akcie na jméno 10 Kč 231 490 1.6.2010 - 31.8.2010
Akcie na jméno 10 Kč 4 724 1.6.2010 - 31.8.2010
Akcie na jméno 455 Kč 219 873 1.6.2010 - 31.8.2010
Akcie na majitele 455 Kč 219 873 6.1.2010 - 1.6.2010
Akcie na majitele 10 Kč 231 490 16.6.2009 - 1.6.2010
Akcie na jméno 10 Kč 4 724 16.6.2009 - 1.6.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 4 724 19.7.2003 - 16.6.2009
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 4 724 21.10.1994 - 19.7.2003
Akcie na majitele 1 000 Kč 231 490 21.10.1994 - 16.6.2009
Akcie na majitele 1 000 Kč 219 674 1.1.1994 - 21.10.1994
Zaměstnanecké akcie na jméno 1 000 Kč 4 729 1.1.1994 - 21.10.1994

Sídlo OLMA, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pavelkova 597/18 , Olomouc 779 00 21.8.2013
Adresa Pavelkova 597/18 , Olomouc 779 00 1.1.1994 - 21.8.2013

Předmět podnikání OLMA, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 25.7.2014
mlékárenství 25.7.2014
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 25.7.2014
pronájem a půjčování věcí movitých 25.6.2003 - 25.7.2014
realitní činnost 25.6.2003 - 25.7.2014
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 10.5.2003 - 25.7.2014
silniční motorová doprava nákladní 23.1.2002 - 25.7.2014
opravy silničních vozidel 23.1.2002 - 25.7.2014
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 23.1.2002 - 25.7.2014
zpracování dat, služby databank, správa sítí 23.1.2002 - 25.7.2014
velkoobchod 23.1.2002 - 25.7.2014
specializovaný maloobchod 23.1.2002 - 25.7.2014
výroba nápojů 23.1.2002 - 25.7.2014
mlékárenství 23.1.2002 - 25.7.2014
balicí činnosti 23.1.2002 - 25.7.2014
zprostředkování služeb 23.1.2002 - 25.7.2014
zprostředkování obchodu 23.1.2002 - 25.7.2014
výroba potravinářských výrobků 23.1.2002 - 25.7.2014
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 23.1.2002 - 25.7.2014
silniční motorová doprava 1.1.1994 - 23.1.2002
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 23.1.2002
poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouv s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) 1.1.1994 - 23.1.2002
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 23.1.2002
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 1.1.1994 - 23.1.2002
výroba nealkoholických nápojů 1.1.1994 - 23.1.2002
výroba mléčných výrobků 1.1.1994 - 23.1.2002
hostinská činnost 1.1.1994 - 25.7.2014

vedení firmy OLMA, a.s.

Statutární orgán OLMA, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím 19.1.2017
Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 6.3.2014 - 19.1.2017
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. 1.6.2010 - 6.3.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichni členové představenstva společně. 24.3.2009 - 1.6.2010
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo jeden člen představenstva, který je k tomu všemi členy představenstva písemně pověřen. 21.1.2009 - 24.3.2009
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva. 23.1.2002 - 21.1.2009
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. 6.9.1995 - 23.1.2002
Jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 1.1.1994 - 6.9.1995
místopředseda představenstva Ing. Martin Krystián 27.8.2014
Vznik členství 2.4.2014
Vznik funkce 3.4.2014
Adresa: Seifertova 1727/17 , Šlapanice 664 51
předseda představenstva PhDr. Simona Sokolová 15.6.2016
Vznik členství 2.4.2014
Vznik funkce 2.4.2014
Adresa: Příční 1004 , 783 53 Velká Bystřice Česká republika
člen představenstva Ing. Václav Spůra 1.1.1994 - 1.7.1994
Adresa: Janáčkovo nábřeží 139/57 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Antonín Kolář 1.1.1994 - 21.8.1996
Adresa: Werichova 639/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Stanislav Bartoň 1.1.1994 - 21.8.1996
Adresa: Třebízského 661/6 , Litovel 784 01
člen představenstva Oldřich Dokoupil 1.1.1994 - 21.8.1996
Adresa: Lidická 131 , Bedihošť 798 21
člen představenstva Ing.arch. Anežka Tůmová 1.7.1994 - 21.8.1996
Adresa: Aubrechtové 3101/14 , Praha 106 00
člen představenstva Ing. Jaroslav Ličman 6.9.1995 - 21.8.1996
Adresa: Vítězná 582/3 , Litovel 784 01
člen představenstva Mgr. Jan Vařeka 1.1.1994 - 4.2.1997
Adresa: Heyrovského 401/17 , Olomouc 779 00
místopředseda představenstva Ing. Antonín Kolář 21.8.1996 - 23.1.2002
Zánik členství 5.9.1997
Zánik funkce 5.9.1997
Adresa: Werichova 639/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jaromír Parobek 21.8.1996 - 23.1.2002
Zánik funkce 28.6.1996
Adresa: Vrchlického 2562/11 , Kroměříž 767 01
člen představenstva Mgr. Jan Vařeka 4.2.1997 - 23.1.2002
Adresa: Heyrovského 401/17 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Jaromír Herzán 23.1.2002 - 10.5.2003
Zánik členství 31.3.2002
Vznik funkce 25.6.2001
Adresa: Jiráskova 1464 , Slavkov u Brna 684 01
předseda představenstva Ing. Jiří Gavenda 21.8.1996 - 17.9.2004
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 27.5.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Olomoucká 395 , Slavkov 747 57
člen představenstva Ing. Ivo Škrabal 21.8.1996 - 17.9.2004
Zánik členství 27.5.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: 174 , Příkazy 783 33
člen představenstva Ing. Vladimír Zavadil 21.8.1996 - 17.9.2004
Zánik členství 27.5.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Tučín 19 , 751 16 Želatovice Česká republika
místopředseda představenstva Mgr. Jan Vařeka 23.1.2002 - 17.9.2004
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 27.5.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Nová 344/2 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen představenstva Ing. Miroslav Konečný 23.1.2002 - 17.9.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Adresa: Družstevní 86 , Luhačovice 763 26
člen představenstva Ing. Dušan Schreier 10.5.2003 - 17.9.2004
Vznik členství 13.6.2002
Zánik členství 27.5.2004
Adresa: Hlavní 278/40 , Opava 747 06
předseda představenstva Ing. Jiří Gavenda 17.9.2004 - 12.12.2005
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 11.11.2005
Vznik funkce 27.5.2004
Zánik funkce 11.11.2005
Adresa: Olomoucká 395 , Slavkov 747 57
místopředseda představenstva Mgr. Jan Vařeka 17.9.2004 - 12.12.2005
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 11.11.2005
Vznik funkce 27.5.2004
Zánik funkce 11.11.2005
Adresa: Nová 344/2 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen představenstva Ing. Ivo Škrabal 17.9.2004 - 12.12.2005
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 11.11.2005
Adresa: 174 , Příkazy 783 33
člen představenstva Ing. Vladimír Zavadil 17.9.2004 - 12.12.2005
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 11.11.2005
Adresa: Tučín 19 , 751 16 Želatovice Česká republika
člen představenstva Ing. Miroslav Konečný 17.9.2004 - 12.12.2005
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 11.11.2005
Adresa: Hrazanská 1038 , Luhačovice 763 26
člen představenstva Ing. Dušan Schreier 17.9.2004 - 12.12.2005
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 11.11.2005
Adresa: Hlavní 278/40 , Opava 747 06
předseda představenstva Ing. Jiří Gavenda 12.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 11.11.2005
Zánik členství 18.12.2008
Vznik funkce 11.11.2005
Zánik funkce 18.12.2008
Adresa: Olomoucká 395 , Slavkov 747 57
místopředseda představenstva Mgr. Jan Vařeka 12.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 11.11.2005
Zánik členství 18.12.2008
Vznik funkce 11.11.2005
Zánik funkce 18.12.2008
Adresa: Nová 344/2 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen představenstva Ing. Ivo Škrabal 12.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 11.11.2005
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: 174 , Příkazy 783 33
člen představenstva Ing. Dušan Schreier 12.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 11.11.2005
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Hlavní 278/40 , Opava 747 06
člen představenstva Ing. Zbyněk Ságner 12.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 11.11.2005
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Nerudova 240/33 , Praha 118 00
člen představenstva Ing. Jan Richter 12.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 11.11.2005
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: Krátká 273 , Srch 533 52
předseda představenstva PhDr. Simona Sokolová 21.1.2009 - 24.3.2009
Vznik členství 22.12.2008
Zánik členství 6.3.2009
Vznik funkce 22.12.2008
Zánik funkce 6.3.2009
Adresa: Klostermannova 364/12 , Olomouc 783 01
místopředseda představenstva Mgr. Pavel Piňos 21.1.2009 - 24.3.2009
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 6.3.2009
Vznik funkce 22.12.2008
Zánik funkce 6.3.2009
Adresa: Žerotínovo nám. 1864/41 , Přerov 750 02
člen představenstva Ing. Jan Hanč 21.1.2009 - 24.3.2009
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 13.2.2009
Adresa: Na Ležánkách 61 , Pardubice 530 03
člen představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek 24.3.2009 - 21.8.2013
Vznik členství 6.3.2009
Zánik členství 31.1.2014
Adresa: Winklerova 2 , 796 01 Prostějov Česká republika
člen představenstva Jaroslav Faltýnek 21.8.2013 - 6.3.2014
Vznik členství 6.3.2009
Zánik členství 31.1.2014
Adresa: Slovácká 4520/6 , Prostějov 796 01
předseda představenstva PhDr. Simona Sokolová 24.3.2009 - 25.7.2014
Vznik členství 6.3.2009
Zánik členství 6.3.2014
Vznik funkce 6.3.2009
Zánik funkce 6.3.2014
Adresa: Klostermannova 364/12 , Olomouc 783 01
místopředseda představenstva Ing. Martin Krystián 24.3.2009 - 25.7.2014
Vznik členství 6.3.2009
Zánik členství 6.3.2014
Vznik funkce 6.3.2009
Zánik funkce 6.3.2014
Adresa: Seifertova 1727/17 , Šlapanice 664 51
člen představenstva Ing. Josef Mráz 6.3.2014 - 25.7.2014
Vznik členství 1.2.2014
Zánik členství 30.4.2014
Adresa: Dejvická 555/36 , Praha 160 00
člen představeanstva Ing. Martin Krystián 25.7.2014 - 27.8.2014
Vznik členství 2.4.2014
Adresa: Seifertova 1727/17 , Šlapanice 664 51
předseda představenstva PhDr. Simona Sokolová 25.7.2014 - 15.6.2016
Vznik členství 2.4.2014
Vznik funkce 2.4.2014
Adresa: Klostermannova 364/12 , Olomouc 783 01

Dozorčí rada OLMA, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Roman Beneš 25.7.2014
Vznik členství 2.4.2014
Adresa: 93 , Klopotovice 798 21
předseda dozorčí rady Mgr. Libor Němeček Dr. 19.12.2015
Vznik členství 2.4.2014
Vznik funkce 3.4.2014
Adresa: Královny Žofie 1692/17 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Otčenášek 20.9.2018
Vznik členství 1.8.2018
Adresa: Dalovická 1057/7 , Praha 197 00
člen Ing. František Ševčík 1.1.1994 - 6.9.1995
Adresa: Pavelkova 594/12 , Olomouc 779 00
člen Ing. František Stratil 1.1.1994 - 6.9.1995
Adresa: Hraniční 13/13 , Olomouc 779 00
člen Ing. Alois Tvrdý 1.1.1994 - 21.8.1996
Adresa: Jilemnická 54 , Olomouc-Nedvězí Česká republika
člen Ing. Pavel Blaha 6.9.1995 - 21.8.1996
Adresa: Polská 430/42 , Olomouc 779 00
člen Ing. Jiří Virág 1.1.1994 - 4.2.1997
Adresa: Lidická 1700/5 , Šternberk 785 01
člen Ing. Jiří Virág 4.2.1997 - 23.1.2002
Adresa: Lidická 1700/5 , Šternberk 785 01
předseda Ing. Miroslav Kavan 21.8.1996 - 17.9.2004
Vznik členství 25.6.2001
Zánik členství 27.5.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Velká Dlážka 318/23 , Přerov 750 02
člen Ing. František Ševčík 21.8.1996 - 17.9.2004
Zánik členství 27.5.2004
Vznik funkce 25.6.2001
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Pavelkova 594/12 , Olomouc 779 00
člen Ing. Jiří Virág 23.1.2002 - 17.9.2004
Zánik členství 26.5.2004
Vznik funkce 7.6.2001
Zánik funkce 26.5.2004
Adresa: Hvězdné údolí 2225/119 , Šternberk 785 01
člen Ing. František Ševčík 17.9.2004 - 1.3.2005
Vznik členství 27.5.2004
Adresa: Pavelkova 594/12 , Olomouc 779 00
předseda Ing. Miroslav Kavan 17.9.2004 - 12.12.2005
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 11.11.2005
Vznik funkce 27.5.2004
Zánik funkce 11.11.2005
Adresa: Velká Dlážka 318/23 , Přerov 750 02
člen Ing. Jiří Virág 17.9.2004 - 12.12.2005
Vznik členství 26.5.2004
Adresa: Hvězdné údolí 2225/119 , Šternberk 785 01
člen Ing. František Ševčík 1.3.2005 - 12.12.2005
Vznik členství 27.5.2004
Zánik členství 11.11.2005
Adresa: 130 , Ohrozim 798 03
člen dozorčí rady Ing. Jiří Virág 12.12.2005 - 7.4.2006
Vznik členství 26.5.2004
Zánik členství 22.3.2006
Adresa: 61 , Dolní Žleb Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Konečný 12.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 11.11.2005
Zánik členství 18.12.2008
Vznik funkce 11.11.2005
Zánik funkce 18.12.2008
Adresa: Hrazanská 1038 , Luhačovice 763 26
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Vymětal 12.12.2005 - 21.1.2009
Vznik členství 11.11.2005
Zánik členství 18.12.2008
Adresa: generála Svobody 615 , Pardubice 533 51
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Wagner 21.1.2009 - 24.3.2009
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 6.3.2009
Vznik funkce 18.12.2008
Zánik funkce 6.3.2009
Adresa: U cukrovaru 581/42 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Vymětal 21.1.2009 - 24.3.2009
Vznik členství 18.12.2008
Zánik členství 13.2.2009
Adresa: generála Svobody 615 , Pardubice 533 51
člen dozorčí rady Eva Rašková 7.4.2006 - 7.5.2009
Vznik členství 22.3.2006
Zánik členství 22.3.2009
Adresa: 36 , Kralice na Hané 798 12
předseda dozorčí rady Mgr. Libor Němeček Dr. 24.3.2009 - 30.5.2013
Vznik členství 6.3.2009
Zánik členství 6.3.2014
Vznik funkce 6.3.2009
Zánik funkce 6.3.2014
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Roman Beneš 24.3.2009 - 25.7.2014
Vznik členství 6.3.2009
Zánik členství 6.3.2014
Adresa: 93 , Klopotovice 798 21
člen dozorčí rady Pavel Vodička 7.5.2009 - 25.7.2014
Vznik členství 10.4.2009
Zánik členství 2.4.2014
Adresa: Kozinova 670 , Velká Bystřice 783 53
předseda dozorčí rady Mgr. Libor Němeček Dr. 30.5.2013 - 25.7.2014
Vznik členství 6.3.2009
Zánik členství 6.3.2014
Vznik funkce 6.3.2009
Zánik funkce 6.3.2014
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
předseda dozorčí rady Mgr. Libor Němeček Dr. 25.7.2014 - 19.12.2015
Vznik členství 2.4.2014
Vznik funkce 3.4.2014
Adresa: Kodymova 2536/14 , Praha 158 00
člen dozorčí rady Ing. Zdenek Wagner 25.7.2014 - 20.9.2018
Vznik členství 3.4.2014
Zánik členství 31.7.2018
Adresa: Dvořákova 247/23 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin OLMA, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 748/SL 99 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora vč. přílohy + v ANJ Krajský soud v Ostravě 11.11.2015 13.11.2015 109
B 748/SL 100 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy + v ANJ Krajský soud v Ostravě 11.11.2015 13.11.2015 111
B 748/SL 96 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Ostravě 3.4.2014 14.8.2014 26.11.2014 1
B 748/SL 95 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora včetně příloh Krajský soud v Ostravě 9.9.2014 17.9.2014 42
B 748/SL 94 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 9.9.2014 17.9.2014 2
B 748/SL 93 ostatní Zápis ze zasedání představ. - volba předsedy Krajský soud v Ostravě 2.4.2014 7.7.2014 7.8.2014 1
B 748/SL 92 ostatní Zápis ze zasedání DR - rezignace člena Krajský soud v Ostravě 6.3.2014 7.7.2014 7.8.2014 1
B 748/SL 91 ostatní Zápis ze zasedání DR - volba předsedy Krajský soud v Ostravě 3.4.2014 7.7.2014 7.8.2014 1
B 748/SL 90 ostatní Zápis o rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Ostravě 2.4.2014 7.7.2014 7.8.2014 2
B 748/SL 89 rozhod. o statut. orgánu RJA - odvolání + volba člena představenstva Krajský soud v Ostravě 23.1.2014 4.3.2014 8.4.2014 1
B 748/SL 88 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 502/2013 Krajský soud v Ostravě 20.12.2013 4.3.2014 8.4.2014 20
B 748/SL 87 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 502/2013 Krajský soud v Ostravě 20.12.2013 28.1.2014 3.2.2014 20
B 748/SL 86 účetní závěrka [2013], zpráva auditora zahajovací rozvaha k 1.1.2013 Krajský soud v Ostravě 14.8.2013 5.9.2013 16
B 748/SL 85 notářský zápis NZ 1540/2013 projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 14.8.2013 5.9.2013 9
B 748/SL 84 účetní závěrka [2012], zpráva auditora vč. příl. - Olmamilk Krajský soud v Ostravě 14.8.2013 5.9.2013 16
B 748/SL 83 účetní závěrka [2012], zpráva auditora vč. příl. - OLMA Krajský soud v Ostravě 14.8.2013 5.9.2013 23
B 748/SL 82 ostatní RJA Krajský soud v Ostravě 25.6.2013 26.8.2013 4.9.2013 2
B 748/SL 81 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva auditora vč. příl. - konsolidovaná + AJ Krajský soud v Ostravě 26.8.2013 4.9.2013 110
B 748/SL 80 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 26.8.2013 4.9.2013 41
B 748/SL 79 změna právní formy, fúze NZ 1540/2013 projekt fúze sloučením + plná moc Krajský soud v Ostravě 20.6.2013 21.6.2013 21.6.2013 10
B 748/SL 78 ostatní RJA - schv. ÚZ 2011 Krajský soud v Ostravě 28.6.2012 13.7.2012 27.7.2012 1
B 748/SL 77 výroční zpráva r.2011 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 16.7.2012 24.7.2012 59
B 748/SL 76 výroční zpráva r. 2011 vč. úč.záv, zpr.audit. + AJ Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 13.7.2012 140
B 748/SL 75 ostatní RJA - schv. ÚZ 2010 Krajský soud v Ostravě 1.6.2011 7.6.2011 16.6.2011 2
B 748/SL 74 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 7.6.2011 16.6.2011 60
B 748/SL 73 účetní závěrka zahaj.rozv.k 1.1.2010,fúze Krajský soud v Ostravě 24.8.2010 7.9.2010 14
B 748/SL 72 účetní závěrka r.2009 MILKARGO..,zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 24.8.2010 7.9.2010 15
B 748/SL 71 účetní závěrka r.2009 OLMA, zpr.audit. Krajský soud v Ostravě 24.8.2010 7.9.2010 27
B 748/SL 70 notářský zápis NZ 212/2010 schv.proj.fúze Krajský soud v Ostravě 19.7.2010 24.8.2010 7.9.2010 12
B 748/SL 69 notářský zápis NZ 356/2010 schv.proj.fúze Krajský soud v Ostravě 19.7.2010 24.8.2010 7.9.2010 13
B 748/SL 68 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv,audit. + AJ Krajský soud v Ostravě 4.8.2010 31.8.2010 140
B 748/SL 67 ostatní RJS - schv. ÚZ 2009 Krajský soud v Ostravě 31.5.2010 27.7.2010 26.8.2010 1
B 748/SL 66 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 1.7.2010 27.7.2010 56
B 748/SL 65 změna právní formy, fúze - Projekt fúze sloučením Krajský soud v Ostravě 15.6.2010 16.6.2010 16.6.2010 7
B 748/SL 64 notářský zápis NZ 159/2010 stanovy Krajský soud v Ostravě 17.5.2010 21.5.2010 14.6.2010 25
B 748/SL 63 notářský zápis NZ 92/2010 vč. znalec. posudku Krajský soud v Ostravě 19.3.2010 23.3.2010 12.4.2010 166
B 748/SL 62 výroční zpráva r.2008,úz,§66,audit - OLMA... Krajský soud v Ostravě 9.10.2009 14.10.2009 49
B 748/SL 61 výroční zpráva r.2008,úč.záv,audit+AJ-AGROF.. Krajský soud v Ostravě 14.8.2009 24.8.2009 107
B 748/SL 60 stanovy společnosti úplné znění k 3.8.2009 Krajský soud v Ostravě 13.8.2009 24.8.2009 24
B 748/SL 59 notářský zápis NZ 214/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 7.8.2009 13.8.2009 24.8.2009 8
B 748/SL 58 notářský zápis NZ 139/2009 snížení zákl.kap. Krajský soud v Ostravě 18.5.2009 26.5.2009 10.6.2009 7
B 748/SL 57 ostatní . Potvrzení o volbě člena DR Krajský soud v Ostravě 14.4.2009 6.5.2009 19.5.2009 1
B 748/SL 56 podpisové vzory Pavel Vodička Krajský soud v Ostravě 20.4.2009 6.5.2009 19.5.2009 1
B 748/SL 55 ostatní - Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 13.2.2009 23.3.2009 31.3.2009 1
B 748/SL 54 rozhod. o statut. orgánu -volba předs.a místopředs.před Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 23.3.2009 31.3.2009 1
B 748/SL 53 ostatní - Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 13.2.2009 23.3.2009 31.3.2009 1
B 748/SL 52 rozhod. o statut. orgánu - volba předsedy DR Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 23.3.2009 31.3.2009 1
B 748/SL 51 notářský zápis NZ 52/2009 změna Stanov Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 23.3.2009 31.3.2009 28
B 748/SL 50 podpisové vzory PhDr. Simona Sokolová Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 23.3.2009 31.3.2009 1
B 748/SL 49 podpisové vzory Mgr. Libor Němeček Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 23.3.2009 31.3.2009 1
B 748/SL 48 podpisové vzory Ing. Martin Krystián Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 23.3.2009 31.3.2009 1
B 748/SL 47 podpisové vzory Ing. Jaroslav Faltýnek Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 23.3.2009 31.3.2009 1
B 748/SL 46 podpisové vzory Ing. Roman Beneš Krajský soud v Ostravě 6.3.2009 23.3.2009 31.3.2009 1
B 748/SL 45 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 6.6.2007 17.12.2008 5.2.2009 7
B 748/SL 44 ostatní Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 19.6.2008 17.12.2008 5.2.2009 7
B 748/SL 43 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 22.12.2008 20.1.2009 29.1.2009 1
B 748/SL 42 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ostravě 18.12.2008 20.1.2009 29.1.2009 1
B 748/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání DR Krajský soud v Ostravě 18.12.2008 20.1.2009 29.1.2009 1
B 748/SL 40 rozhod. o statut. orgánu Zápis z mim. VH Krajský soud v Ostravě 18.12.2008 20.1.2009 29.1.2009 11
B 748/SL 39 notářský zápis NZ 361/2008 změna stanov Krajský soud v Ostravě 19.12.2008 20.1.2009 29.1.2009 6
B 748/SL 38 podpisové vzory Ing. Miroslav Cvek Krajský soud v Ostravě 14.1.2009 20.1.2009 29.1.2009 1
B 748/SL 37 podpisové vzory Zdeněk Wagner Krajský soud v Ostravě 12.1.2009 20.1.2009 29.1.2009 1
B 748/SL 36 podpisové vzory PhDr. Simona Sokolová Krajský soud v Ostravě 14.1.2009 20.1.2009 29.1.2009 3
B 748/SL 35 podpisové vzory Mgr. Pavel Piňos Krajský soud v Ostravě 14.1.2009 20.1.2009 29.1.2009 3
B 748/SL 34 podpisové vzory Ing. Tomáš Vymětal Krajský soud v Ostravě 12.1.2009 20.1.2009 29.1.2009 2
B 748/SL 33 podpisové vzory Ing. Jan Hanč Krajský soud v Ostravě 15.1.2009 20.1.2009 29.1.2009 1
B 748/SL 32 výroční zpráva r.2007úč.záv,zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 18.11.2008 15.12.2008 44
B 748/SL 31 výroční zpráva r. 2006 vč.úč.z.,audit,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 11.2.2008 2.4.2008 44
B 748/SL 30 ostatní záp.z ŘVH(schv.úč.z.r.05) Krajský soud v Ostravě 20.9.2006 26.9.2006 7
B 748/SL 29 ostatní zpr.o činn.DR vč.příl. Krajský soud v Ostravě 20.9.2006 26.9.2006 4
B 748/SL 28 účetní závěrka r.2005 Krajský soud v Ostravě 20.9.2006 26.9.2006 19
B 748/SL 27 výroční zpráva r. 2005,úč.záv. Krajský soud v Ostravě 16.6.2006 21.6.2006 0
B 748/SL 26 výroční zpráva r. 1999 vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 17.5.2006 18.5.2006 37
B 748/SL 25 výroční zpráva r. 1998 vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 17.5.2006 18.5.2006 36
B 748/SL 24 výroční zpráva r. 1997 vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 17.5.2006 18.5.2006 33
B 748/SL 23 výroční zpráva r. 1996 vč.úč.záv.,audit Krajský soud v Ostravě 17.5.2006 18.5.2006 29
B 748/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -protokol o volbě do DR Krajský soud v Ostravě 22.3.2006 17.5.2006 18.5.2006 2
B 748/SL 21 podpisové vzory 8x Krajský soud v Ostravě 11.11.2005 16.1.2006 8
B 748/SL 20 notářský zápis NZ 297/2005 volba,změna stanov Krajský soud v Ostravě 28.11.2005 12.12.2005 13.12.2005 36
B 748/SL 19 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 15.9.2005 16.9.2005 22
B 748/SL 18 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 21.5.2004 21.9.2004 9
B 748/SL 17 účetní závěrka r. 2003 vč.úč.záv., § 66a/9 o. Krajský soud v Ostravě 19.7.2004 22.7.2004 107
B 748/SL 16 posudek znalce č. 2724 - 015/03 Krajský soud v Ostravě 12.2.2003 19.7.2004 22.7.2004 26
B 748/SL 15 posudek znalce č. 62/2002 Krajský soud v Ostravě 26.9.2002 19.7.2004 22.7.2004 20
B 748/SL 14 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 27.3.2003 22.4.2004 28.4.2004 43
B 748/SL 13 výroční zpráva r. 2002 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 8.8.2003 12.8.2003 34
B 748/SL 12 posudek znalce č.126-2003 o§ 66a/12,§182/3 Krajský soud v Ostravě 26.4.2002 9.6.2003 10.6.2003 86
B 748/SL 9 notářský zápis Nz 283/2002-změna stanov Krajský soud v Ostravě 13.6.2002 13.9.2002 17.9.2002 33
B 748/SL 8 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 13.9.2002 17.9.2002 2
B 748/SL 11 ostatní -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 13.9.2002 17.9.2002 9
B 748/SL 10 výroční zpráva r. 2001 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 13.9.2002 17.9.2002 35
B 748/SL 7 výroční zpráva r. 2000 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 13.9.2001 19.9.2001 36
B 748/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis z řádné VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 13.8.2001 28.8.2001 158
B 748/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 13.8.2001 28.8.2001 9
B 748/SL 4 notářský zápis NZ 295/2001-volba Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 13.8.2001 28.8.2001 2
B 748/SL 3 notářský zápis NZ 294/2001-volba Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 13.8.2001 28.8.2001 2
B 748/SL 2 notářský zápis NZ 293/2001-změna stanov Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 13.8.2001 28.8.2001 55
B 748/SL 1 notářský zápis NZ 292/2001-volba,schv.úč.z.00 Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 13.8.2001 28.8.2001 66

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OLMA, a.s.

IČO (identifikační číslo) 47675730
Jméno OLMA, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 23.5.1994
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 3

Sídlo OLMA, a.s.

Živnosti a provozovny OLMA, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských výrobků

 • Výroba nápojů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

 • Zprostředkování obchodu

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Zprostředkování služeb

 • Realitní činnost

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Balicí činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Na Nové 1700/2, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1006236228
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských výrobků

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Balicí činnosti

Zahájení provozování 1.10.2002
Provozovna č. 2
Provozovna Pavelkova 597/18, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1006236210
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských výrobků

 • Výroba nápojů

 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

 • Velkoobchod

 • Specializovaný maloobchod

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

 • Zpracování dat, služby databank, správa sítí

 • Balicí činnosti

Zahájení provozování 23.5.1994

Živnost č. 2 Mlékárenství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Pavelkova 597/18, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1006236210
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.1994
Provozovna č. 2
Provozovna Na Nové 1700/2, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1006236228
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.10.2002

Živnost č. 3 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 7.7.1994

Živnost č. 4 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 7.4.2014

Živnost č. 5 Výroba nápojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 11 Automatizované zpracování dat

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.5.1994
Zánik oprávnění 31.12.1995

Živnost č. 12 Hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení)

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.1994
Zánik oprávnění 12.6.1996

Živnost č. 13 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.6.1994
Zánik oprávnění 7.4.2014

Živnost č. 14 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.7.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1997
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 16 Výroba potravinářských výrobků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Balicí činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 pronájem movitých a nemovitých věcí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1997
Zánik oprávnění 18.9.2001

Živnost č. 19 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 21 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 22 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 10.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.8.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán OLMA, a.s.

Člen statutárního orgánu PhDr. Simona Sokolová
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Krystián

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OLMA, a.s.

IČO: 47675730
Firma: OLMA, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.1.1994

Sídlo OLMA, a.s.

Sídlo: Pavelkova 597/18, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba mléčných výrobků
Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Činnosti v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Balicí činnosti
tracking image