Firma Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa IČO 00005622


Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa (00005622) je Družstvo. Sídlí na adrese Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 2. 1974 a je stále aktivní. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa má celkem tři provozovny a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa na Justice.cz
Detailní informace o Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa na rzp.cz
Detailní informace o Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa na portal.gov.cz

Výpis dat pro Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVI 320
IČO (identifikační číslo osoby) 00005622
Jméno Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 21.2.1974
Shromážděním delegátů družstva konaným dne 24.11.1998 bylaschválena změna stanov OSBD, která mění a doplňuje stanovy OSBDč. 1-001-0597. 11.2.1999 - 28.8.2001
Shromážděním delegátů družstva konaným dne 28.9.1995 bylypřijaty nové stanovy družstva, které nahrazují stanovydosavadní.Tyto stanovy byly novelizovány usnesením schromáždění delegátůkonaným dne 28.5.1997. 7.11.1997 - 28.8.2001
Shromážděním delegátů družstva konaným dne 28.9.1995 bylypřijaty nové stanovy družstva, které nahrazují stanovydosavadní. 5.1.1996 - 7.11.1997
Ustavení družstva bylo schváleno Českým svazem bytovýchdružstev Severočeským krajským výborem v Ústí nad Labem dne30.1.1974 č.j. 105-148-6/11-73/Jk, evidenční číslo 369 4 0187500 7 4401. 6.11.1993
Družstvo přijalo na členské schůzi stanovy stavebního byto-vého družstva pracovníků typu "B", které byly schváleny Čes-kým svazem bytových družstev - Severočeským krajským výboremv Ústí nad Labem. 6.11.1993 - 28.8.2001
Shromáždění delegátů, konané dne 18.11.1992 schválilo novéstanovy bytového družstva, přizpůsobené úpravě v obchodnímzákoníku č.513/1991 Sb. 6.11.1993 - 28.8.2001
Členové družstva ručí za ztrátu družstva podle stanov typu"B". 6.11.1993 - 28.8.2001
Právní úkony představenstva, pro které je podepsána písemnáforma, podepisuje za družstvo předseda /popř. místopředse-da/ a další člen představenstva. 6.11.1993 - 28.8.2001
Podepisování za družstvo:Z celkového počtu l5-ti členů představenstva jsou oprávněni zadružstvo podepisovat Jiřina Schifferová - předsedkyně, JUDr.Josef Najberk - místopředseda, Jiřina Mendlová, ing. VladimírMilata, Luboš Rychtera, František Vavera. 21.9.1992 - 6.11.1993
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek vevšech věcech. Jménem družstva jedná předseda a v době jehonepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřenýčlen představenstva.Právní úkony, pro které je předepsaná písemná forma, podepisujeza družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další členpředstavenstva. 8.7.1980 - 6.11.1993
Zastupování a podepisování : 8.7.1980 - 21.9.1992
Údaje o družstvu :Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa vzniklo usnesenímustavují členské schůze ze dne 20.prosince 1973 podle zákonačíslo 109/1964 Sb. 21.2.1974
Ustavení družstva bylo schváleno Českým svazem bytových družstevSeveročeským krajským výborem v Ústí nad Labem dne 30.ledna 1974č.j. 105-148-6/ 11-73/Jk,evidenční číslo 3694018750074401.Družstvo přijalo na členské schůzi stanovy stavebního bytovéhodružstva pracovníků typu "B", které byly schváleny Českým svazembytových družstevSeveročeským krajským výborem v Ústí nad Labem.Členové družstva ručí za ztrátu družstva podle stanov typu "B". 21.2.1974 - 6.11.1993
Družstvo zastupují předseda, místopředseda a další členovépředstavenstva.Předseda nebo místopředseda a další člen představenstva sepodepisují za družstvo tak, že k natištěnému nebo nadepsanémunázvu družstva připojí své podpisy. 21.2.1974 - 8.7.1980

Kapitál Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.11.1993

Sídlo Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

Platnost údajů od - do
Adresa Barvířská 738 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Barvířská 738/5, 470 01 Česká Lípa
19.10.2016
Adresa Barvířská 738 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Barvířská 738
7.11.1997 - 19.10.2016
Adresa 12 , Česká Lípa - Dubice Česká republika
Česká Lípa - Dubice čp. 12
6.11.1993 - 7.11.1997
Adresa Česká Lípa - Dubice Česká republika
Česká Lípa - Dubice
21.9.1992 - 6.11.1993
Adresa Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa
21.2.1974 - 21.9.1992

Předmět podnikání Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

Platnost údajů od - do
montáž, opravy, revize azkoušky plynových zařízení aplnění nádob plyny 3.2.2009
výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.2.2009
výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie,nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW 6.11.2003
činnost účetních poradců,vedení účetnictví 6.11.2003
revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení 6.11.2003 - 3.2.2009
správa a údržba bytového fondu 18.3.2003 - 3.2.2009
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kroměléčiv, zboží živností vázaných a koncesovaných. 16.12.1994 - 3.2.2009
činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví do-mů, bytů, rodinných domků, objektů s nebytovými prostorami/garáže/ a na ostatním majetku družstva 6.11.1993
předmětem činnosti družstva je především organizování pří-pravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování plnění poskytovaných služeb spoje-ných s užíváním bytů a nebytových prostor 6.11.1993
Družstvo :--zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinnýchdomcích, jakož i výstavbu nebytových prostor, které prona-jímá svým členům, 6.11.1993
--přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcícha nebytové prostory do nájmu svým členům 6.11.1993
--provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukcia modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro svéčleny, tak i příp. pro jiné osoby 6.11.1993
--poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydleníma to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby 6.11.1993
--pronajímá své bytové a nebytové prostory 6.11.1993
--vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem druž-stva 6.11.1993
l) Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů,rodinných domků, objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení aostatního majetku družstva.2) V rámci předmětu činnosti družstvo:- zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů a místnostínesloužících k bydlení, správu, údržbu, popřípadě rekonstrukcibytů a místnostní nesloužících k bydlení a poskytuje službyspojené s jejich užíváním,- v souvislosti s výstavbou družstevních bytů a místnostínesloužících k bydlení může provádět přípravu staveniště včetnětechnického vybavení, terénních úprav, výstavby inženýrských sítía provádět i jiné práce, 21.9.1992 - 6.11.1993
bez nichž by nebylo možné vystavěné objekty užívat,- provádí práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu,technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životníhoprostředí členů družstva a občanů a to:a/ přípravnou činnostíb/ investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci,- provádí výstavbu včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částku 2mil.Kčs, 21.9.1992 - 6.11.1993
- zajišťuje údržbu, opravy a obnovu bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimníchměsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravynebytového fondu,- zajišťuje prodej stavebních hmot a výrobků, vyrobených vsouvislosti s vlastní potřebou,- zajišťuje činnost a služby, které zabezpečují výstavbu a údržbu(např. výkony strojů a mechanizace včetně jejich případnéhozapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek, materiálnětechnického zásobování a výkony skladového hospodářství),- provádí činnosti a služby, které zajišťují provoz a správudružstva 21.9.1992 - 6.11.1993
(jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytovýchprostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativnípráce apod.),- staví nebo zabezpečuje výstavbu rodinných domů, přiděluje jesvým členům a převádí do jejich osobního vlastnictví,- zajišťuje pro své členy - vlastníky rodinných domů údržbářské,opravárenské a obdobné práce, související s úžíváním rodinnýchdomků,- přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích amístnosti nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členůmpopř. převádí rodinné domky do osobního vlastnictví,- vykonává i jiné činnosti schválené představenstvem družstva. 21.9.1992 - 6.11.1993

vedení firmy Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

Statutární orgán Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

Platnost údajů od - do
Místopředseda představenstva Petr Murka 18.7.2015
Vznik členství 28.5.2015
Vznik funkce 28.5.2015
Adresa: Bratří Čapků 2888 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Bratří Čapků 2888, 470 01 Česká Lípa
Člen představenstva Břetislav Chlup 18.7.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Husova 914 , 473 01 Nový Bor Česká republika
Husova 914, 473 01 Nový Bor
Člen představenstva Pavel Tille 18.7.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Špálova 2884 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Špálova 2884, 470 01 Česká Lípa
Člen představenstva Ing. Pavel Mothejzík 18.7.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Pražská 2931 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Pražská 2931, 470 01 Česká Lípa
Člen představenstva Žaneta Kolářová 18.7.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Sídliště 561 , 471 54 Cvikov Česká republika
Sídliště 561, Cvikov II, 471 54 Cvikov
Člen představenstva Michaela Uhlířová 18.7.2015
Vznik členství 28.5.2015
Adresa: Štursova 2620 , 470 06 Česká Lípa Česká republika
Štursova 2620, 470 06 Česká Lípa
Člen Vladimír Bárta 21.2.1974 - 7.8.1975
Adresa: Polní ulice 283 , Mimoň Česká republika
Mimoň, Polní ulice 283/I, okres Česká Lípa
Člen Josef Bidmon 21.2.1974 - 24.6.1976
Adresa: Pražská 565 , Doksy Česká republika
Doksy, Pražská 565, okres Česká Lípa
Člen Ing. Miroslav Otomanský 21.2.1974 - 24.6.1976
Adresa: Husova 751 , Doksy Česká republika
Doksy, Husova 751, okres Česká Lípa
Člen Jan Olšák 21.2.1974 - 24.6.1976
Adresa: Česká republika
Zahrádky číslo 153, okr. Česká Lípa
Předseda Jan Šťastný 21.2.1974 - 24.6.1976
Adresa: Dvořákova 637 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Dvořákova 637, okres Česká Lípa
Místopředseda František Jůza 21.2.1974 - 24.6.1976
Adresa: Petra Vávry 760 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Petra Vávry 760, okres Česká Lípa
Člen Vratislav Kučera 21.2.1974 - 24.6.1976
Adresa: Karla Čapka 441 , Doksy Česká republika
Doksy, Karla Čapka 441, okres Česká Lípa
Člen Josef Táborský 21.2.1974 - 24.6.1976
Adresa: Pražská 565 , Doksy Česká republika
Doksy, Pražská 565, okres Česká Lípa
Člen Milan Hadravský 24.6.1976 - 20.5.1977
Adresa: Nejedlého 281 , Žandov Česká republika
Žandov, Nejedlého 281, okres Česká Lípa
Člen Josef Hroch 21.2.1974 - 5.12.1979
Adresa: Lidická 610 , Doksy Česká republika
Doksy, Lidická 610, okres Česká Lípa
Člen František Steklý 21.2.1974 - 8.7.1980
Adresa: U nemocnice 537 , Mimoň Česká republika
Mimoň, U nemocnice 537, okres Česká Lípa
Člen František Jůza 24.6.1976 - 8.7.1980
Adresa: Petra Vávry 760 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Petra Vávry 760, okres Česká Lípa
Člen Vladimír Jonáš 24.6.1976 - 8.7.1980
Adresa: Příčná 1884 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Příčná 1884
Člen Lubomír Benátský 24.6.1976 - 8.7.1980
Adresa: Hutní 662 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Hutní 662, okres Česká Lípa
Člen Hedvika Müllerová 20.5.1977 - 8.7.1980
Adresa: Česká republika
Okna u Doks čp. 8, okr. Česká Lípa
Předseda Jan Šťastný 24.6.1976 - 4.12.1981
Adresa: U vodárny 611 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, U vodárny 611, okres Česká Lípa
Člen Vratislav Kučera 24.6.1976 - 4.12.1981
Adresa: Družstevní 735 , Doksy Česká republika
Doksy, Družstevní 735, okres Česká Lípa
Místopředseda Josef Táborský 24.6.1976 - 4.12.1981
Adresa: Pražská 565 , Doksy Česká republika
Doksy, Pražská 565, okres Česká Lípa
Člen Magdalena Zatočilová 8.7.1980 - 27.7.1983
Adresa: 244 , Sloup v Čechách Česká republika
Sloup v Čechách čp. 244
Člen Vratislav Havel 24.6.1976 - 4.9.1984
Adresa: Družstevní 348 , Zákupy Česká republika
Zákupy, Družstevní 348, okres Česká Lípa
Člen Jindřich Ritschel 24.6.1976 - 4.9.1984
Adresa: Dubická 1893 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Dubická 1893
Člen Květoslava Tregnerová 8.7.1980 - 4.9.1984
Adresa: Liberecká 176 , Jablonné v Podještědí Česká republika
Jablonné v Podještědí, Liberecká 176, okres Česká Lípa
Člen Josef Táborský 4.12.1981 - 4.9.1984
Adresa: Pražská 565 , Doksy Česká republika
Doksy, Pražská 565
Místopředseda Josef Vejrostek 27.7.1983 - 4.9.1984
Adresa: 110 , Bezděz číslo Česká republika
Bezděz číslo 110
Člen Květoslava Tregnerová 4.9.1984 - 16.4.1987
Adresa: 176 , Jablonné v Podještdí - Markvartice číslo Česká republika
Jablonné v Podještdí - Markvartice číslo 176
Člen Rudolf Bernard 4.9.1984 - 16.4.1987
Adresa: Žitavská 2525 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Žitavská 2525
Člen Pavel Váňa 4.9.1984 - 16.4.1987
Adresa: Pískovec 896 , Kamenický Šenov Česká republika
Kamenický Šenov, Pískovec 896
Člen Jaroslav Honek 8.7.1980 - 29.7.1988
Adresa: Heroutova 1736 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Heroutova 1736
Člen Věra Huláková 8.7.1980 - 29.7.1988
Adresa: Novopolní 604 , Mimoň Česká republika
Mimoň, Novopolní 604
Předseda Vratislav Kučera 4.12.1981 - 29.7.1988
Adresa: Družstevní 735 , Doksy Česká republika
Doksy, Družstevní 735
Místopředseda Josef Vejrostek 4.9.1984 - 29.7.1988
Adresa: 564 , Bezděz číslo Česká republika
Bezděz číslo 564
Člen Karel Materka 4.9.1984 - 29.7.1988
Adresa: Budyšínská 2536 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Budyšínská 2536
Místopředseda Ing. Miroslav Sova 29.7.1988 - 15.5.1989
Adresa: Střelnice 2286 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Střelnice 2286
Člen Karel Němec 16.4.1987 - 9.11.1989
Adresa: Hornická 2621 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Hornická 2621
Člen Marcel Rychtář 16.4.1987 - 9.11.1989
Adresa: Červeného kříže 2348 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Červeného kříže 2348
Člen Zdeněk Pernica 7.8.1975 - 16.8.1990
Adresa: Sídliště 564 , Cvikov Česká republika
Cvikov, Sídliště čp. 564, okres Česká Lípa
Člen Eva Mužíková 16.4.1987 - 16.8.1990
Adresa: Mlýnská 271 , Stráž pod Ralskem Česká republika
Stráž pod Ralskem, Mlýnská 271
Člen Jiří Lupoměský 29.7.1988 - 16.8.1990
Adresa: Žitavská 2531 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Žitavská 2531
Čleen Helena Sošková 29.7.1988 - 16.8.1990
Adresa: Budyšínská 2535 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Budyšínská 2535
Člen představenstva Růžena Králová 21.2.1974 - 21.9.1992
Adresa: Stružnice 210 , pošta Jezvé Česká republika
Stružnice č. 210, pošta Jezvé, okr.Č.Lípa
Člen představenstva Karel Čásenský 8.7.1980 - 21.9.1992
Adresa: Dvořákova 640 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Dvořákova 640
Člen představenstva Olga Landová 8.7.1980 - 21.9.1992
Adresa: A.Sovy 1719 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, ul.A.Sovy 1719
Místopředseda Jan Šťastný 4.12.1981 - 21.9.1992
Adresa: U vodárny 611 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, U vodárny 611, okres Česká Lípa
Předseda družstva Pavel Vrbas 29.7.1988 - 21.9.1992
Adresa: Rudé armády 321 , Doksy Česká republika
Doksy, Rudé armády 321
Člen představenstva Ing. Jarmila Hudcová 29.7.1988 - 21.9.1992
Adresa: Vrchlického 642 , Doksy Česká republika
Doksy, Vrchlického 642
Člen představenstva Ing. Vlastimil Otáhal 9.11.1989 - 21.9.1992
Adresa: Žitavská 2526 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Žitavská 2526
Člen představenstva Václav Zelenka 9.11.1989 - 21.9.1992
Adresa: Žižkova 720 , Doksy Česká republika
Doksy, Žižkova 720
Člen představenstva Zdeňka Baňkowská 16.8.1990 - 21.9.1992
Adresa: Gottwaldova 631 , Doksy Česká republika
Doksy, Gottwaldova 631
Předsedkyně družstva Jiřina Schifferová 21.9.1992 - 5.11.1993
Adresa: Svat. Čecha 2 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Svat. Čecha 2l2O
Místopředseda družstva JUDr. Josef Najberk 21.9.1992 - 5.11.1993
Adresa: Brněnská 2596 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2596
Člen představenstva Ing. Jan Karpíšek 21.9.1992 - 6.11.1993
Adresa: Sídliště 564 , Cvikov Česká republika
Cvikov, Sídliště 564
Člen představenstva Dagmar Perglová 21.9.1992 - 6.11.1993
Adresa: Brněnská 2578 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2578
Člen představenstva Ladislav Sykáček 21.9.1992 - 6.11.1993
Adresa: Železničářská l75l , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Železničářská l75l
Člen představenstva František Szabo 21.9.1992 - 6.11.1993
Adresa: Brněnská 2559 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2559
Člen představenstva Ing. Miloslav Pros 21.9.1992 - 5.9.1994
Adresa: Huťská 955 , Kamenický Šenov Česká republika
Kamenický Šenov, Huťská 955
Člen představenstva Josef Najberk 15.5.1989 - 6.9.1994
Adresa: Brněnská 2596 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2596
Člen představenstva Jiřina Schifferová 16.8.1990 - 6.9.1994
Adresa: Svat. Čecha 2120 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Svat. Čecha 2120
Člen představenstva Jan Nejtek 21.9.1992 - 6.9.1994
Adresa: Rudé armády 643 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Rudé armády 643
Předseda družstva JUDr. Josef Najberk 5.11.1993 - 6.9.1994
Adresa: Brněnská 2596 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2596
Místopředseda družstva Jiřina Schifferová 5.11.1993 - 6.9.1994
Adresa: Svat. Čecha 2120 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Svat. Čecha 2120
Člen představenstva Ing. Jiří Procházka 5.9.1994 - 6.9.1994
Adresa: Na jílech 2642 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Na jílech 2642
Člen představenstva Luboš Rychtera 8.7.1980 - 16.12.1994
Adresa: Bendlova 1103 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Bendlova 1103
Člen představenstva Ladislav Šidlo 8.7.1980 - 16.12.1994
Adresa: Kozákova 425 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Kozákova 425
Člen představenstva Ing. Vladimír Milata 16.8.1990 - 16.12.1994
Adresa: Brněnská 2580 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2580
Člen představenstva Jiří Preis 21.9.1992 - 16.12.1994
Adresa: Brněnská 256 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 256O
Člen představenstva František Vavera 21.9.1992 - 16.12.1994
Adresa: Červeného kříže 2432 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Červeného kříže 2432
Člen představenstva Ing. Ivan Major 5.9.1994 - 16.12.1994
Adresa: Huťská 956 , Kamenický Šenov Česká republika
Kamenický Šenov, Huťská 956
Člen představenstva Ing. Oldřich Merta 5.9.1994 - 16.12.1994
Adresa: Pod Špičákem 2709 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Pod Špičákem 2709
Člen představenstva Zdenka Vašatová 5.9.1994 - 16.12.1994
Adresa: Heroutova 1737 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Heroutova 1737
Člen představenstva JUDr. Josef Najberk 6.9.1994 - 16.12.1994
Adresa: Brněnská 2596 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2596
Člen představenstva Jiřina Schifferová 6.9.1994 - 16.12.1994
Adresa: Svat. Čecha 2120 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Svat. Čecha 2120
Místopředseda družstva Jan Nejtka 6.9.1994 - 16.12.1994
Adresa: Rudé armády 643 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Rudé armády 643
Předseda družstva Ing. Jiří Procházka 6.9.1994 - 16.12.1994
Adresa: Na jílech 2642 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Na jílech 2642
Člen předstvenstva Ing. Ladislav Šefrna 16.8.1990 - 5.1.1996
Adresa: Hornická 2624 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Hornická 2624
Člen představenstva Jiřina Mendlová 21.9.1992 - 5.1.1996
Adresa: Budyšínská 254 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Budyšínská 254O
Člen představenstva Jaroslav Tichna 5.9.1994 - 5.1.1996
Adresa: Hřebenka 891 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Hřebenka 891
Místopředseda družstva Ing. Jiří Procházka 16.12.1994 - 5.1.1996
Adresa: Na jílech 2642 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Na jílech 2642
Předseda družstva Ing. Jan Šedivý 16.12.1994 - 5.1.1996
Adresa: Pražská 2927 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Pražská 2927
Člen představenstva Ing. Hana Chládková 16.12.1994 - 5.1.1996
Adresa: Pískovec 903 , Kamenický Šenov Česká republika
Kamenický Šenov, Pískovec 903
Člen představenstva RNDr. Václav Kundrát 16.12.1994 - 5.1.1996
Adresa: Pražská 2928 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Pražská 2928
Prokurista Jaroslav Tichna 5.1.1996 - 5.1.1996
Adresa: Hřebenka 891 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Hřebenka 891
Člen představenstva Jaroslav Tichna 5.1.1996 - 26.7.1996
Adresa: Hřebenka 891 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Hřebenka 891
Předseda představenstva Ing. Jaromír Štrumfa 5.1.1996 - 26.7.1996
Adresa: Heroutova 1737 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Heroutova 1737
Místopředseda představenstva Erika Dolejší 5.1.1996 - 7.11.1997
Adresa: Brněnská 2559 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2559
Člen představenstva Ing. Vladimír Frančík 5.1.1996 - 7.11.1997
Adresa: Rumburských hrdinů 692 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Rumburských hrdinů 692, okres Česká Lípa
Člen představenstva Vladimír Milata 5.1.1996 - 7.11.1997
Adresa: Brněnská 2580 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2580
Člen představenstva Ing. Jaromír Štrumfa 26.7.1996 - 7.11.1997
Adresa: Heroutova 1737 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Heroutova 1737
Člen představenstva Ing. Jindřich Pacovský 5.1.1996 - 18.7.2000
Adresa: Sochorova 819 , Doksy Česká republika
Doksy, Sochorova 819
Člen představenstva Zdeněk Pernica 5.1.1996 - 18.7.2000
Adresa: Sídliště 564 , Cvikov 2 Česká republika
Cvikov 2, Sídliště 564
Předseda představenstva Jaroslav Tichna 26.7.1996 - 18.7.2000
Adresa: Hřebenka 891 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Hřebenka 891, okres Česká Lípa
Místopředseda představenstva Ing. Jaromír Štrumfa 7.11.1997 - 18.7.2000
Adresa: Heroutova 1737 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Heroutova 1737
Člen představenstva Zdeněk Starý 7.11.1997 - 18.7.2000
Adresa: Pískovec 904 , Kamenický Šenov Česká republika
Kamenický Šenov, Pískovec 904
Člen představenstva Růžena Králová 7.11.1997 - 18.7.2000
Adresa: 210 , Stružnice Česká republika
Stružnice 210
Člen představenstva Mgr. Jiří Římánek 7.11.1997 - 18.7.2000
Adresa: Brněnská 2558 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2558
Člen představenstva Ing. Petr Nový 7.11.1997 - 18.7.2000
Adresa: Jiráskova 880 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Jiráskova 880
Člen představenstva Jan Hejný 7.11.1997 - 28.8.2001
Adresa: Sosnová 86 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Sosnová 86
Člen představenstva Tomáš Kloud 18.7.2000 - 12.2.2002
Vznik členství 25.5.2000
Zánik členství 23.10.2001
Adresa: Železničářská 1750 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Železničářská 1750
Člen představenstva František Blumtritt 18.7.2000 - 28.6.2003
Vznik členství 25.5.2000
Zánik členství 25.6.2002
Adresa: Huťská 946 , Kamenický Šenov Česká republika
Kamenický Šenov, Huťská 946
člen představenstva Zdeněk Pernica 28.6.2003 - 15.8.2003
Vznik členství 25.6.2002
Zánik členství 14.1.2003
Adresa: Sídliště 564 , Cvikov Česká republika
Cvikov, Sídliště 564
Člen představenstva Jindřiška Půlpánová 18.7.2000 - 30.3.2004
Vznik členství 25.5.2000
Zánik členství 17.12.2003
Adresa: Brněnská 2596 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2596
Předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta 18.7.2000 - 31.8.2005
Vznik členství 25.5.2000
Zánik členství 24.5.2005
Vznik funkce 25.5.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: T.G. Masaryka 851 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, T.G. Masaryka 851
Místopředseda představenstva Růžena Králová 18.7.2000 - 31.8.2005
Vznik členství 25.5.2000
Zánik členství 24.5.2005
Vznik funkce 6.6.2000
Zánik funkce 24.5.2005
Adresa: 20 , Stružnice Česká republika
Stružnice 20, okres Česká Lípa
Člen představenstva Břetislav Chlup 18.7.2000 - 31.8.2005
Vznik členství 25.5.2000
Zánik členství 24.5.2005
Adresa: Husova 914 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Husova 914
Člen představenstva Mgr. Josef Najberk 18.7.2000 - 31.8.2005
Vznik členství 25.5.2000
Zánik členství 24.5.2005
Adresa: Brněnská 2596 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2596
Člen představenstva Ing. Jindřich Pacovský 18.7.2000 - 31.8.2005
Vznik členství 25.5.2000
Zánik členství 24.5.2005
Adresa: Sochorova 819 , Doksy Česká republika
Doksy, Sochorova 819
Člen představenstva Luboš Rychtera 28.8.2001 - 31.8.2005
Vznik členství 20.2.2001
Zánik členství 24.5.2005
Adresa: Bendlova 1103 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Bendlova 1103
Člen představenstva Jaroslav Tichna 12.2.2002 - 31.8.2005
Vznik členství 23.10.2001
Zánik členství 24.5.2005
Adresa: Hřebenka 891 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Hřebenka 891
Člen představenstva Ing. Luděk Semerád 6.11.2003 - 31.8.2005
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 24.5.2005
Adresa: Bratří Čapků 2868 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Bratří Čapků 2868
Člen představenstva Darja Brejchová 30.3.2004 - 31.8.2005
Vznik členství 17.12.2003
Zánik členství 24.5.2005
Adresa: 471 08 Stružnice 211 Česká republika
Stružnice 211, PSČ 47108
Člen představenstva Leona Ambrožová 31.8.2005 - 4.1.2007
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 31.10.2006
Adresa: Budyšínská 2540 , 470 06 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Budyšínská 2540, PSČ 47006
Člen představenstva Darja Brejchová 31.8.2005 - 3.7.2008
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 28.4.2008
Adresa: 471 08 Stružnice 55 Česká republika
Stružnice 55, PSČ 47108
Předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta 31.8.2005 - 12.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 27.5.2010
Adresa: T.G.Masaryka 851 , 473 01 Nový Bor Česká republika
Nový Bor, T.G.Masaryka 851, PSČ 47301
Místopředseda představenstva Růžena Králová 31.8.2005 - 12.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Vznik funkce 24.5.2005
Zánik funkce 27.5.2010
Adresa: 471 08 Stružnice 210 Česká republika
Stružnice 210, PSČ 47108
Člen představenstva Břetislav Chlup 31.8.2005 - 12.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Husova 914 , 473 01 Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Husova 914, PSČ 47301
Člen představenstva Mgr. Josef Najberk 31.8.2005 - 12.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Brněnská 2596 , 470 06 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Brněnská 2596, PSČ 47006
Člen představenstva Ing. Jindřich Pacovský 31.8.2005 - 12.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Sochorova 819 , 472 01 Doksy Česká republika
Doksy, Sochorova 819, PSČ 47201
Člen představenstva Pavel Tille 31.8.2005 - 12.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Špálova 2884 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Špálova 2884, PSČ 47001
Člen představenstva Petr Murka 31.8.2005 - 12.7.2010
Vznik členství 24.5.2005
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Bratří Čapků 2888 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Bratří Čapků 2888, PSČ 47001
člen představenstva Luboš Rychtera 4.1.2007 - 12.7.2010
Vznik členství 31.10.2006
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Bendlova 1103 , Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Bendlova 1103
člen představenstva Ing. Luděk Semerád 3.7.2008 - 12.7.2010
Vznik členství 6.5.2008
Zánik členství 27.5.2010
Adresa: Okružní 2673 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Okružní 2673, PSČ 47001
Předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta 12.7.2010 - 18.7.2015
Vznik členství 27.5.2010
Zánik členství 27.5.2015
Vznik funkce 27.5.2010
Zánik funkce 27.5.2015
Adresa: T.G.Masaryka 851 , 473 01 Nový Bor Česká republika
Nový Bor, T.G.Masaryka 851, PSČ 47301
Místopředseda představenstva Petr Murka 12.7.2010 - 18.7.2015
Vznik členství 27.5.2010
Zánik členství 27.5.2015
Vznik funkce 27.5.2010
Zánik funkce 27.5.2015
Adresa: Bratří Čapků 2888 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Bratří Čapků 2888, PSČ 47001
Člen představenstva Břetislav Chlup 12.7.2010 - 18.7.2015
Vznik členství 27.5.2010
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: Husova 914 , 473 01 Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Husova 914, PSČ 47301
Člen představenstva Pavel Tille 12.7.2010 - 18.7.2015
Vznik členství 27.5.2010
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: Špálova 2884 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Špálova 2884, PSČ 47001
Člen představenstva Ing. Luděk Semerád 12.7.2010 - 18.7.2015
Vznik členství 27.5.2010
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: Okružní 2673 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Okružní 2673, PSČ 47001
Člen představenstva Ing. Pavel Mothejzík 12.7.2010 - 18.7.2015
Vznik členství 27.5.2010
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: Pražská 2931 , 470 01 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Pražská 2931, PSČ 47001
Člen představenstva Michaela Uhlířová 12.7.2010 - 18.7.2015
Vznik členství 27.5.2010
Zánik členství 27.5.2015
Adresa: Štursova 2620 , 470 06 Česká Lípa Česká republika
Česká Lípa, Štursova 2620, PSČ 47006
Předseda představenstva RNDr. Jiří Bárta 18.7.2015 - 20.2.2017
Vznik členství 28.5.2015
Zánik členství 2.2.2017
Vznik funkce 28.5.2015
Zánik funkce 2.2.2017
Adresa: Tř. T. G. Masaryka 851 , 473 01 Nový Bor Česká republika
Tř. T. G. Masaryka 851, 473 01 Nový Bor

Prokura Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Petr Mertin 19.10.2016
Adresa: Janov 129 , 473 01 Nový Bor Česká republika
Janov 129, 473 01 Nový Bor
Jméno Jaroslav Tichna 5.1.1996 - 26.7.1996
Adresa: Hřebenka 891 , Nový Bor Česká republika
Nový Bor, Hřebenka 891, okres Česká Lípa
Jméno Ing. Jiří Kladníček 31.8.2005 - 5.1.2016
Adresa: 470 01 Sosnová 153 Česká republika
Sosnová 153, PSČ 47001
Jméno Ing. Petr Mertin 5.1.2016 - 19.10.2016
Adresa: Rumburských hrdinů 754 , 473 01 Nový Bor Česká republika
Rumburských hrdinů 754, Arnultovice, 473 01 Nový Bor

Sbírka Listin Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 320/SL 115 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 25.11.2015 15.12.2015 7.1.2016 14
DrXXVI 320/SL 114 ostatní ex.příkaz 193 EX 584/15-15 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.10.2015 13.10.2015 30.10.2015 2
DrXXVI 320/SL 113 ostatní Ex.příkaz 106 EX 3108/08-71 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.9.2015 7.9.2015 11.9.2015 2
DrXXVI 320/SL 110 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2015 30.6.2015 21.7.2015 1
DrXXVI 320/SL 108 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2015 30.6.2015 21.7.2015 3
DrXXVI 320/SL 107 rozhod. o statut. orgánu shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2015 30.6.2015 21.7.2015 13
DrXXVI 320/SL 111 rozhod. o statut. orgánu kontrolní komise Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2015 30.6.2015 21.7.2015 4
DrXXVI 320/SL 112 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2015 30.6.2015 21.7.2015 62
DrXXVI 320/SL 106 rozhod. o statut. orgánu shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 18.11.2010 25.8.2014 26.8.2014 16
DrXXVI 320/SL 105 rozhod. o statut. orgánu shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2010 25.8.2014 26.8.2014 16
DrXXVI 320/SL 104 rozhod. o statut. orgánu ustavujíí schůze Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2010 25.8.2014 26.8.2014 4
DrXXVI 320/SL 103 rozhod. o statut. orgánu 6.zasedání kontr.komise Krajský soud v Ústí nad Labem 11.10.2010 25.8.2014 26.8.2014 6
DrXXVI 320/SL 102 rozhod. o statut. orgánu zased. kontrolní komise Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2012 25.8.2014 26.8.2014 7
DrXXVI 320/SL 100 rozhod. o statut. orgánu shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2014 16.6.2014 17.6.2014 2
DrXXVI 320/SL 101 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 15.4.2014 16.6.2014 17.6.2014 64
DrXXVI 320/SL 99 ostatní Ex.příkaz 145 EX 1337/13-19 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2014 10.3.2014 17.3.2014 2
DrXXVI 320/SL 94 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 179/2013 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.12.2013 16.12.2013 30.1.2014 48
DrXXVI 320/SL 95 stanovy společnosti, ostatní shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2013 16.12.2013 30.1.2014 1
DrXXVI 320/SL 96 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 16.12.2013 30.1.2014 46
DrXXVI 320/SL 97 ostatní ex.příkaz 137Ex 21115/09-83 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.12.2013 23.12.2013 30.1.2014 2
DrXXVI 320/SL 93 ostatní Vyrozumění 121 EX 7140/13-30 Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2013 5.12.2013 10.12.2013 1
DrXXVI 320/SL 98 ostatní ex.příkaz Č. j. 121 EX 7140/13-25 Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2013 20.11.2013 21.11.2013 2
DrXXVI 320/SL 90 rozhod. o statut. orgánu shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2013 31.5.2013 3.6.2013 2
DrXXVI 320/SL 91 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2013 31.5.2013 3.6.2013 66
DrXXVI 320/SL 87 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2012 6.6.2012 12.6.2012 16
DrXXVI 320/SL 88 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 23.4.2012 6.6.2012 12.6.2012 61
DrXXVI 320/SL 89 ostatní zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2012 6.6.2012 12.6.2012 2
DrXXVI 320/SL 85 ostatní usn. shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.2011 11.1.2012 16.1.2012 1
DrXXVI 320/SL 86 notářský zápis NZ 190/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.12.2011 11.1.2012 16.1.2012 10
DrXXVI 320/SL 84 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 11.1.2012 16.1.2012 42
DrXXVI 320/SL 81 účetní závěrka Rozvaha 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2010 20.9.2010 23.9.2010 4
DrXXVI 320/SL 82 účetní závěrka Příloha 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.9.2010 23.9.2010 6
DrXXVI 320/SL 83 ostatní Usn.ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2010 20.9.2010 23.9.2010 2
DrXXVI 320/SL 80 účetní závěrka Výkaz zisků a ztrát 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2010 20.9.2010 23.9.2010 2
DrXXVI 320/SL 68 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2010 12.7.2010 14.7.2010 14
DrXXVI 320/SL 69 ostatní Usnesení shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2010 12.7.2010 14.7.2010 3
DrXXVI 320/SL 70 ostatní Zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 27.5.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
DrXXVI 320/SL 71 podpisové vzory čestné prohl.RNDr.Bárta Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
DrXXVI 320/SL 72 podpisové vzory čestné prohl.B.Chlup Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
DrXXVI 320/SL 73 podpisové vzory čestné prohl.P.Tille Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
DrXXVI 320/SL 74 podpisové vzory čestné prohl.P.Murka Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
DrXXVI 320/SL 75 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Semerád Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
DrXXVI 320/SL 76 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Mothejzík Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
DrXXVI 320/SL 77 podpisové vzory čestné prohl.M.Uhlířová Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
DrXXVI 320/SL 78 podpisové vzory Michaela Uhlířová Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
DrXXVI 320/SL 79 podpisové vzory Ing.Pavel Mothejzík Krajský soud v Ústí nad Labem 9.6.2010 12.7.2010 14.7.2010 2
DrXXVI 320/SL 63 ostatní zápis z jedn.shrom.delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.2007 4.7.2008 7.7.2008 7
DrXXVI 320/SL 64 ostatní zápis ze zased.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2008 4.7.2008 7.7.2008 15
DrXXVI 320/SL 65 ostatní prezenční listina Krajský soud v Ústí nad Labem 6.5.2008 4.7.2008 7.7.2008 2
DrXXVI 320/SL 66 ostatní sml.o přev.práv a povinností Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2008 4.7.2008 7.7.2008 2
DrXXVI 320/SL 67 podpisové vzory Luděk Semerád Krajský soud v Ústí nad Labem 12.5.2008 4.7.2008 7.7.2008 2
DrXXVI 320/SL 59 účetní závěrka zpráva auditora 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.5.2007 25.6.2007 27.6.2007 12
DrXXVI 320/SL 60 ostatní zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2007 25.6.2007 27.6.2007 6
DrXXVI 320/SL 61 ostatní usnesení ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2007 25.6.2007 27.6.2007 3
DrXXVI 320/SL 62 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2007 25.6.2007 27.6.2007 64
DrXXVI 320/SL 55 ostatní zápis z jednání Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2006 15.2.2007 1.3.2007 7
DrXXVI 320/SL 56 ostatní usnesení shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2006 15.2.2007 1.3.2007 3
DrXXVI 320/SL 57 notářský zápis NZ 240/2006 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2006 15.2.2007 1.3.2007 26
DrXXVI 320/SL 58 stanovy společnosti 2x Krajský soud v Ústí nad Labem 23.11.2006 15.2.2007 1.3.2007 84
DrXXVI 320/SL 53 ostatní zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2006 8.1.2007 7.2.2007 16
DrXXVI 320/SL 54 podpisové vzory L. Rychtera Krajský soud v Ústí nad Labem 13.12.2006 8.1.2007 7.2.2007 1
DrXXVI 320/SL 50 ostatní zápis z jednání shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2006 15.6.2006 22.6.2006 7
DrXXVI 320/SL 51 ostatní usnesení shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2006 15.6.2006 22.6.2006 2
DrXXVI 320/SL 52 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.6.2006 22.6.2006 114
DrXXVI 320/SL 41 podpisové vzory B.Chlup Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.2005 1.9.2005 7.10.2005 1
DrXXVI 320/SL 42 podpisové vzory D.Brejchová Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2005 1.9.2005 7.10.2005 1
DrXXVI 320/SL 43 podpisové vzory Mgr.J.Najberk Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2005 1.9.2005 7.10.2005 1
DrXXVI 320/SL 44 podpisové vzory Ing.J.Pacovský Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2005 1.9.2005 7.10.2005 1
DrXXVI 320/SL 45 podpisové vzory P.Tille Krajský soud v Ústí nad Labem 23.6.2005 1.9.2005 7.10.2005 1
DrXXVI 320/SL 46 podpisové vzory L.Ambrožová Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2005 1.9.2005 7.10.2005 1
DrXXVI 320/SL 47 podpisové vzory P.Murka Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2005 1.9.2005 7.10.2005 2
DrXXVI 320/SL 48 podpisové vzory Ing.J.Kladníček Krajský soud v Ústí nad Labem 26.7.2005 1.9.2005 7.10.2005 1
DrXXVI 320/SL 49 výroční zpráva 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2005 7.10.2005 43
DrXXVI 320/SL 36 ostatní zápis z jednání shromáž.deleg. Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2005 1.9.2005 7.10.2005 7
DrXXVI 320/SL 37 ostatní zápis o volbách Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2005 1.9.2005 7.10.2005 5
DrXXVI 320/SL 38 ostatní zápis ze zasedání představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2005 1.9.2005 7.10.2005 11
DrXXVI 320/SL 39 podpisové vzory RNDr.J.Bárta Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2005 1.9.2005 7.10.2005 1
DrXXVI 320/SL 40 podpisové vzory R.Králová Krajský soud v Ústí nad Labem 21.6.2005 1.9.2005 7.10.2005 1
DrXXVI 320/SL 35 výroční zpráva 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2004 29.7.2004 11.8.2004 43
DrXXVI 320/SL 33 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání představenst Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2003 30.3.2004 6.4.2004 4
DrXXVI 320/SL 34 podpisové vzory Darja Brejchová Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2004 30.3.2004 6.4.2004 1
DrXXVI 320/SL 25 ostatní zápis o doplňovacích volbách Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2003 12.11.2003 14.11.2003 3
DrXXVI 320/SL 26 podpisové vzory Ing. Luděk Semerád Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2003 12.11.2003 14.11.2003 1
DrXXVI 320/SL 27 rozhod. o statut. orgánu usnesení ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2003 12.11.2003 14.11.2003 2
DrXXVI 320/SL 28 notářský zápis NZ 107/2003, zak. dokumenty Krajský soud v Ústí nad Labem 3.6.2003 12.11.2003 14.11.2003 25
DrXXVI 320/SL 29 ostatní novelizace článku stanov Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2003 14.11.2003 1
DrXXVI 320/SL 30 výroční zpráva 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2003 12.11.2003 14.11.2003 37
DrXXVI 320/SL 31 účetní závěrka zpráva auditora 2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.4.2003 12.11.2003 14.11.2003 10
DrXXVI 320/SL 32 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.2001 12.11.2003 14.11.2003 42
DrXXVI 320/SL 21 rozhod. o statut. orgánu usnesení shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 23.5.2002 25.4.2003 1
DrXXVI 320/SL 22 účetní závěrka auditorská zpráva 1999 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2000 25.4.2003 17
DrXXVI 320/SL 23 výroční zpráva 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2002 25.4.2003 32
DrXXVI 320/SL 24 účetní závěrka zpráva auditora 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.5.2002 25.4.2003 9
DrXXVI 320/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 29.11.2001 22.3.2002 57
DrXXVI 320/SL 19 podpisové vzory - Jaroslav Tichna Krajský soud v Ústí nad Labem 12.11.2001 20.3.2002 1
DrXXVI 320/SL 14 podpisové vzory - Luboš Rychtera Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2001 22.10.2001 1
DrXXVI 320/SL 16 účetní závěrka - zpráva audit. k 31.12.2000 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2001 22.10.2001 13
DrXXVI 320/SL 17 ostatní - Usnesení SD Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2001 22.10.2001 1
DrXXVI 320/SL 15 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2001 22.10.2001 6
DrXXVI 320/SL 18 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ústí nad Labem 22.10.2001 1
DrXXVI 320/SL 12 účetní závěrka - zpráva o ověření k 31.12.98 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.1999 22.8.2000 14
DrXXVI 320/SL 13 ostatní - zápis z jedn. shrom. deleg. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.2000 22.8.2000 15
DrXXVI 320/SL 9 účetní závěrka -zpráva o ověření za rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.7.1997 25.5.1999 15
DrXXVI 320/SL 10 účetní závěrka -příloha za rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.1999 8
DrXXVI 320/SL 11 účetní závěrka -příloha za rok 1996 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.6.1997 25.5.1999 8
DrXXVI 320/SL 5 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 24.11.1998 25.5.1999 46
DrXXVI 320/SL 6 účetní závěrka -zpráva o ověření za rok 1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.1998 25.5.1999 15
DrXXVI 320/SL 7 účetní závěrka k 31.12.96 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.1999 2
DrXXVI 320/SL 8 účetní závěrka k 31.12.97 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.5.1999 2
DrXXVI 320/SL 1 ostatní zápis ze schromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.1997 30.4.1998 7
DrXXVI 320/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.1997 30.4.1998 41
DrXXVI 320/SL 2 ostatní USN SD z 28.5.1997 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.1997 30.4.1998 4
DrXXVI 320/SL 3 ostatní zápis ze zasedání Krajský soud v Ústí nad Labem 24.6.1997 30.4.1998 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

IČO (identifikační číslo) 00005622
Jméno Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Česká Lípa
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 4

Sídlo Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

Živnosti a provozovny Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 8.6.1994

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.4.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Barvířská 738/5, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1001103645
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2002

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.4.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Barvířská 738/5, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1001103645
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.6.2002

Živnost č. 4 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 25.6.2002
Provozovna č. 1
Provozovna Barvířská 738/5, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1001103645
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 25.6.2002

Živnost č. 5 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.3.1998

Živnost č. 6 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.3.1998

Živnost č. 7 Vodoinstalatérské práce včetně topenářské údržby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 14.5.1997

Živnost č. 8 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.3.1998

Živnost č. 9 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží živností vázaných a koncesovaných

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 8.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Správa a údržba bytového fondu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.2.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Mothejzík
Člen statutárního orgánu Michaela Uhlířová
Člen statutárního orgánu Petr Murka
Člen statutárního orgánu Břetislav Chlup
Člen statutárního orgánu Pavel Tille
Člen statutárního orgánu Žaneta Kolářová

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa

IČO (identifikační číslo) 00005622
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00005622
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa
Sídlo Barvířská 738/5 ČESKÁ LÍPA 470 01 ČESKÁ LÍPA 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Liberecký kraj
Územní pracoviště v České Lípě, Pátova 2892, ČESKÁ LÍPA, tel.: 487 808 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1697049/0300 5.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.7.2004

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00005622
Jméno firmy Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka pp7rpk7
tracking image