Firma Okresní stavební bytové družstvo IČO 00227528


Okresní stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

Okresní stavební bytové družstvo (00227528) je Družstvo. Sídlí na adrese Vrchní 939, 747 05 Opava Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 6. 1973 a je stále aktivní. Okresní stavební bytové družstvo má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Okresní stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Okresní stavební bytové družstvo na Justice.cz
Detailní informace o Okresní stavební bytové družstvo na rzp.cz
Detailní informace o Okresní stavební bytové družstvo na portal.gov.cz

Výpis dat pro Okresní stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Okresní stavební bytové družstvo

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 373
IČO (identifikační číslo osoby) 00227528
Jméno Okresní stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 29.6.1973
R u č e n í:Podle shromáždění delegátů družstva, konaného dne 13.12.1988přijalo družstvo nové stanovy, upravené dle zákona č. 94/88Sb.2.Za vykonanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručíčlen do výše 500,- Kčs v jednom roce.3.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. 21.3.1994 - 15.3.2002
R u č e n í:1.Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodkuz hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívábyt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtěstanovené představenstvem.2.Za vykonanou ztrátu z ostatního hospodaření družtva ručíčlen do výše 500,- Kčs v jednom roce.3.Za likvidační schodek ručí člen do výše 3.000,- Kčs. 14.2.1989 - 21.3.1994
R u č e n í:Členové družstva, kterým nebyl přidělen družstevní byt nebomístnost nesloužící k bydlení, ručí do výše základníchčlenských vkladů, ostatní členové ručí do výše zůstatkovýchhodnot členských podílů. Člen družstva je v jednom roce povinenuhradit nejvýše částkou rovnajíci se desetině základníhočlenského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členskéhopodílu. 26.3.1976 - 14.2.1989
R u č e n í:Člen družstva je povinen příspívat na úhradu případných ztrátdružstva (likvidačního schodku), nejvýše částkou rovnající sedesetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 29.6.1973 - 26.3.1976

Aktuální kontaktní údaje Okresní stavební bytové družstvo

Kapitál Okresní stavební bytové družstvo

zakladni jmění 557 100 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.3.1994

Sídlo Okresní stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Vrchní 939 , 747 05 Opava Česká republika
Vrchní 939/27, Kateřinky, 747 05 Opava
9.6.2016
Adresa Vrchní 939 , 747 05 Opava - Kateřinky Česká republika
Opava - Kateřinky, Vrchní 939/27, PSČ 74705
18.7.2011 - 9.6.2016
Adresa Vrchní 27 , Opava-Kateřinky Česká republika
Opava-Kateřinky, Vrchní 27
18.4.1983 - 18.7.2011
Adresa Sadová 100 , Opava Česká republika
Opava, Sadová 100
8.2.1979 - 18.4.1983
Adresa Přemyslovců 1 , Opava-Jaktař Česká republika
Opava-Jaktař, Přemyslovců 1
7.6.1978 - 8.2.1979
Adresa Rolnická 12 , Opava-Kateřinky Česká republika
Opava-Kateřinky, Rolnická 12
29.6.1973 - 7.6.1978

Předmět podnikání Okresní stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
správa a údržba nemovitostí 15.3.2002
projektová činnost ve výstavbě 15.3.2002
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 15.3.2002
vedení účetnictví 15.3.2002
montáž, opravy vyhrazených plynových zařízení 15.3.2002
výroba, opravy a montáž měřidel 21.3.1994
provádění bytových a občanských staveb 21.3.1994 - 15.3.2002
projektová činnosti v investiční výstavbě 21.3.1994 - 15.3.2002
elekroinstalatérství 21.3.1994 - 15.3.2002
inženýrská a investorská činnost, stavební dozor 21.3.1994 - 15.3.2002
silniční motorová doprava 21.3.1994 - 15.3.2002
plynoinstalatérství 21.3.1994 - 15.3.2002
1. Předmětem činnosti družstva je především organizovánípřípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytovýchobjektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením 14.2.1989 - 21.3.1994
2. V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: 14.2.1989 - 21.3.1994
a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků amístností nesloužících k bydlení a výstavbu nebytových objektů 14.2.1989 - 21.3.1994
b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinnýchdomcích a místností nesloužících k bydlení do osobníhovlastnictví svým členům, případně převody rodinných domků doosobního vlastnictví 14.2.1989 - 21.3.1994
c) údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci bytového majetkua nebytových prostor 14.2.1989 - 21.3.1994
d) poskytování služeb spojených s bydlením svých členů 14.2.1989 - 21.3.1994
e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům aorganizacím 14.2.1989 - 21.3.1994
f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů anebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením 14.2.1989 - 21.3.1994
g) vykonávání činností pro jiné organizace a občany: 14.2.1989 - 21.3.1994
práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu a nebytových objektů, technické a občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšování životního prostředí a to přípravnou a projektovou činností a investorsko-inženýrskou činností včetně technické pomoci 14.2.1989 - 21.3.1994
údržba, opravy a obnova bytového fondu a nebytových objektů, technické a občanské vybavenosti 14.2.1989 - 21.3.1994
prodej výrobků vyrobených vlastními středisky pro potřebu družstva a organizací 14.2.1989 - 21.3.1994
údržba, opravy a služby za úplatu občanům a organizacím /autodoprava, výkony strojů a ostatních mechanizačních prostředků, revizní činnosti elektro a plynových zařízení/ 14.2.1989 - 21.3.1994
materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářstvípro své členy a organizace 14.2.1989 - 21.3.1994
h) organizování rozvoje pracovní a společenské iniciativy členůa prcovníků 14.2.1989 - 21.3.1994
výstavba řadových rodinných domků s možností jejich předání dosoukromého vlastnictví 26.5.1988 - 14.2.1989
přípravnou a projektovou činnost 24.4.1984 - 14.2.1989
investorskou - inženýrskou činnost včetně tech. pomoci 24.4.1984 - 14.2.1989
2. Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické aobčanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokuddodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou 2 mil. Kčs. 24.4.1984 - 14.2.1989
3. Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické a občanskévybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimních měsících uprací sezónního charekteru i údržbu a opravy nebytového fondu 24.4.1984 - 14.2.1989
4. Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislosti svlastní potřebou 24.4.1984 - 14.2.1989
5. Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu 24.4.1984 - 14.2.1989
6. Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstva 24.4.1984 - 14.2.1989
1. Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technickéa občanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životníhoprostředí členů družstev a občanů a to: 24.4.1984 - 14.2.1989
1. Údržba, oprava a obnova bytového fondu a zařízení spojených sjeho provozem 18.4.1983 - 24.4.1984
2. Autodoprava pro socialistické organizace 18.4.1983 - 24.4.1984
3. Technické a servisní služby pro kotle Destila prosocialistické organizace řízené Okresním národním výborem vOpavě. 18.4.1983 - 24.4.1984
4. Revize plynoinstalací dle ČSN 38 6441 pro socialistickéorganizace řízené Okresním národním výborem v Opavě. 18.4.1983 - 24.4.1984
projektová činnost 18.4.1983 - 24.4.1984
Družstvo pro své členy staví, popřípadě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, popřípadě rekonstrukci bytů a místností nesloužících kbydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizujepoliticko-výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenskéfunkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti svýstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlenímůže družstvo provádět přípravu staveniště včetně technickéhovybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí apopřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započíts výstavbou, nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 26.3.1976 - 14.2.1989
Posláním družstva je péče o to, aby bytový fond vystavěný formoudružstevní bytové výstavby ve venkovských oblastech byl řádněspravován a obhospodařován tak, aby trvale sloužil k stabilizacipracovních sil na venkově, k postupnému sbírání rozdílů meziměstem a venkovem a tím k řešení bytového problému na venkově.Tohoto cíle dosahuje družstvo zejména: 29.6.1973 - 26.3.1976
a) tím, že přejímá do svého vlastnictví bytové domy,které bylyk účelu výše uvedenému vystavěny prostřednictvím OVBD, nebojiných SBD 29.6.1973 - 26.3.1976
b) tím, že tyto domy řádně spravuje a přiděluje v nich byty vsouladu s posláním družstva při respektování hlavních zásadstátní bytové politiky 29.6.1973 - 26.3.1976
c) tím, že prostřednictvím OVBD provádí další výstavbu bytovýchdomů, určených pro uspokojování bytové potřeby svých členů 29.6.1973 - 26.3.1976
Družstvo ke splnění svého poslání zejména: 29.6.1973 - 26.3.1976
provádí včasnou údržbu družstevního majetku a to i svépomocísvých členů, přičemž dbá současně o zvýšování kultury bydlenísvých členů 29.6.1973 - 26.3.1976
provádí výstavbu bytových domů, garáží a hospodářskéhopříslušenství a zejména v rámci možností svépomocnou činnostísvých členů 29.6.1973 - 26.3.1976
vede členy družstva k účasti na svépomocných akcích při údržběbytů, garáží, hospodářského příslušenství apod. 29.6.1973 - 26.3.1976
zřizuje členské samosprávy a tím zvyšuje zainteresovanost členůna správě a provozu družstva a zlepšuje péči o družstevnímajetek 29.6.1973 - 26.3.1976
působí kulturně-výchovnou prací a upevňováním socialistickéhovědomí členů družstva a jejich rodinných příslušníků k rozvojisocialistické družstevní demokracie. 29.6.1973 - 26.3.1976
družstvo nemůže kromě údržby bytového majetku, případné výstavbybytových domů, garáží a hospodářského příslušenství jejichúdržby a tím spojených služeb pro členy a příslušníky jejichrodin provozovat jinou hospodářskou činnost. 29.6.1973 - 26.3.1976

vedení firmy Okresní stavební bytové družstvo

Statutární orgán Okresní stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Miroslava Horňáková 28.6.2016
Vznik členství 19.5.2016
Vznik funkce 19.5.2016
Adresa: K Rybníčkům 44 , 747 81 Otice Česká republika
K Rybníčkům 44, 747 81 Otice
místopředseda představenstva Miroslav Bahenský 28.6.2016
Vznik členství 19.5.2016
Vznik funkce 19.5.2016
Adresa: Čajkovského 2377 , 746 01 Opava Česká republika
Čajkovského 2377/45, Předměstí, 746 01 Opava
člen představenstva Marek Koňařík 28.6.2016
Vznik členství 19.5.2016
Adresa: Zahradní 18 , 747 75 Velké Heraltice Česká republika
Zahradní 18, 747 75 Velké Heraltice
člen představenstva Lenka Kadlecová 28.6.2016
Vznik členství 19.5.2016
Adresa: Na Sídlišti 728 , 747 87 Budišov nad Budišovkou Česká republika
Na Sídlišti 728, 747 87 Budišov nad Budišovkou
člen představenstva Evženie Kostecká 28.6.2016
Vznik členství 19.5.2016
Adresa: náměstí Republiky 677 , 747 87 Budišov nad Budišovkou Česká republika
náměstí Republiky 677, 747 87 Budišov nad Budišovkou
člen představenstva Bohuslav Groda 29.6.1973 - 30.9.1975
Adresa: 195 , Větřkovice Česká republika
Větřkovice 195, okres Opava
člen představenstva Josef Juroš 29.6.1973 - 30.9.1975
Adresa: 42 , Hlavnice Česká republika
Hlavnice 42, okres Opava
člen představenstva Ing. Radomír Vašíček 29.6.1973 - 30.9.1975
Adresa: Dělnická 375 , Vítkov Česká republika
Vítkov, Dělnická 375
předseda Vladimír Mílek 29.6.1973 - 26.3.1976
Adresa: Dostojevského 10 , Opava Česká republika
Opava, Dostojevského 10
místopředseda Heribert Fus 29.6.1973 - 29.7.1976
Adresa: 346 , Bohuslavice Česká republika
Bohuslavice 346, okres Opava
člen představenstva Josef Brožek 29.6.1973 - 29.7.1976
Adresa: Budišovská 474 , Vítkov Česká republika
Vítkov, Budišovská 474
člen představenstva Miroslav Homola 29.6.1973 - 29.7.1976
Adresa: Hořicova 43 , Opava Česká republika
Opava, Hořicova 43
člen představenstva Josef Zaplatílek 30.9.1975 - 29.7.1976
Adresa: Nová 400 , Vítkov Česká republika
Vítkov, Nová 400
člen představenstva Karel Bogaček 26.3.1976 - 29.7.1976
Adresa: Čs. armády 2 , Hlučín Česká republika
Hlučín, Čs. armády 2, okres Opava
člen představenstva Josef Štefek 30.9.1975 - 7.6.1978
Adresa: Družstevní 646 , Bolatice Česká republika
Bolatice, Družstevní 646
místopředseda Karel Bogaček 29.7.1976 - 7.6.1978
Adresa: Čs. armády 2 , Hlučín Česká republika
Hlučín, Čs. armády 2, okres Opava
člen představenstva Miloš Eller 30.9.1975 - 1.10.1980
Adresa: 133 , Branka Česká republika
Branka 133
člen představenstva Otakar Čudek 29.7.1976 - 1.10.1980
Adresa: Mostní 113 , Opava Česká republika
Opava, Mostní 113
místopředseda Josef Štefek 7.6.1978 - 1.10.1980
Adresa: Družstevní 646 , Bolatice Česká republika
Bolatice, Družstevní 646
člen představenstva František Struhala 30.9.1975 - 18.4.1983
Adresa: 287 , Šilheřovice Česká republika
Šilheřovice 287
člen představenstva Jindra Onderková 30.9.1975 - 17.4.1986
Adresa: Sokolovská 15 , Opava Česká republika
Opava, Sokolovská 15
místopředseda Miloš Eller 1.10.1980 - 17.4.1986
Adresa: 133 , Branka Česká republika
Branka 133
člen představenstva Jarmila Burešová 1.10.1980 - 17.4.1986
Adresa: Novosvětská 3 , Vávrovice Česká republika
Vávrovice, Novosvětská 3
člen představenstva Tomáš Rudolf 18.4.1983 - 17.4.1986
Adresa: U jezera 7 , Opava Česká republika
Opava, U jezera 7
předseda Miroslav Homola 29.7.1976 - 26.5.1988
Adresa: Hořicova 43 , Opava Česká republika
Opava, Hořicova 43
člen představenstva Václav Solnický 7.6.1978 - 26.5.1988
Adresa: 152 , Stěbořice Česká republika
Stěbořice 152, okres Opava
člen představenstva Jaroslav Lhotský 1.10.1980 - 26.5.1988
Adresa: Ratibořská 178 , Opava Česká republika
Opava, Ratibořská 178
člen představenstva Stanislav Kvasnička 18.4.1983 - 26.5.1988
Adresa: Hlavní 97 , Opava-Kylešovice Česká republika
Opava-Kylešovice, Hlavní 97a
člen představenstva Eva Hanzlíková 17.4.1986 - 26.5.1988
Adresa: Česká republika
-
člen představenstva Jan Binar 17.4.1986 - 26.5.1988
Adresa: Leninova 414 , Hradec nad Moravicí Česká republika
Hradec nad Moravicí, Leninova 414
člen představenstva Vít Hrbáč 29.7.1976 - 12.1.1989
Adresa: tř. Spojenců 14 , Opava Česká republika
Opava, tř. Spojenců 14
člen představenstva Miroslav Homola 26.5.1988 - 12.1.1989
Adresa: Hořicova 43 , Opava Česká republika
Opava, Hořicova 43
člen představenstva Marta Marková 26.5.1988 - 12.1.1989
Adresa: Gottwaldova 9 , Hlučín Česká republika
Hlučín, Gottwaldova 9
člen představenstva Miluše Sedláčková 29.7.1976 - 9.9.1993
Adresa: Komenského 500 , Vítkov Česká republika
Vítkov, Komenského 500
člen představenstva Stanislava Kušnírová 17.4.1986 - 9.9.1993
Adresa: Nádražní 222 , Dolní Benešov Česká republika
Dolní Benešov, Nádražní 222, okres Opava
člen představenstva Jana Halířová 17.4.1986 - 9.9.1993
Adresa: 190 , Litultovice Česká republika
Litultovice 190, okres Opava
místopředseda Jan Binar 26.5.1988 - 9.9.1993
Adresa: Leninova 414 , Hradec nad Moravicí Česká republika
Hradec nad Moravicí, Leninova 414
člen představenstva Jaroslav Vinkler 12.1.1989 - 9.9.1993
Adresa: Na sídlišti 721 , Budišov nad Budišovkou Česká republika
Budišov nad Budišovkou, Na sídlišti 721
člen představenstva Ivo Krejčí 12.1.1989 - 9.9.1993
Adresa: Mostní 95 , Opava Česká republika
Opava, Mostní 95
člen představenstva Ing. Jan Střílka 18.4.1983 - 21.3.1994
Adresa: Ratibořská 182 , Opava Česká republika
Opava, Ratibořská 182
člen představenstva Edvin Lakomý 12.1.1989 - 21.3.1994
Adresa: P. Bezruče 493 , Dolní Benešov Česká republika
Dolní Benešov, P. Bezruče 493
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Nagy 9.9.1993 - 21.3.1994
Adresa: Pekařská 86 , Opava Česká republika
Opava, Pekařská 86
člen představenstva Zdeněk Chlán 9.9.1993 - 21.3.1994
Adresa: Nádražní 8 , Kravaře Česká republika
Kravaře, Nádražní 8
člen představenstva Jiří Vaněk 26.5.1988 - 17.4.1997
Adresa: 137 , Skřípov Česká republika
Skřípov 137
člen představenstva Lubomír Vavroš 26.5.1988 - 17.4.1997
Adresa: 212 , Větřkovice Česká republika
Větřkovice 212
člen představenstva Vilém Viltavský 9.9.1993 - 17.4.1997
Adresa: ČSA 24 , Hlučín Česká republika
Hlučín, ČSA 24
člen představenstva Karel Macík 9.9.1993 - 17.4.1997
Adresa: ČSA 24 , Hlučín Česká republika
Hlučín, ČSA 24
člen představenstva Bronislava Schindlerová 21.3.1994 - 17.4.1997
Adresa: Novosvětská 3 , Vávrovice Česká republika
Vávrovice, Novosvětská 3
místopředseda představenstva Edvin Lakomý 21.3.1994 - 17.4.1997
Adresa: P. Bezruče 493 , Dolní Benešov Česká republika
Dolní Benešov, P. Bezruče 493
člen představenstva Marta Marková 17.4.1997 - 15.3.2002
Zánik členství 13.9.2001
Adresa: Dr. Ed. Beneše 9 , Hlučín Česká republika
Hlučín, Dr. Ed. Beneše 9, okres Opava
místopředseda představenstva Edvin Lakomý 17.4.1997 - 15.3.2002
Zánik členství 13.9.2001
Adresa: P. Bezruče 493 , Dolní Benešov Česká republika
Dolní Benešov, P. Bezruče 493, okres Opava
předseda Miroslav Bahenský 26.5.1988 - 18.9.2006
Zánik členství 28.6.2006
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Čajkovského 45 , Opava Česká republika
Opava, Čajkovského 45
člen představenstva Ing. Antonín Kreuz 17.4.1997 - 18.9.2006
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Palackého 17 , Opava Česká republika
Opava, Palackého 17
člen představenstva Jana Kužílková 17.4.1997 - 18.9.2006
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Opavská 499 , Dolní Benešov Česká republika
Dolní Benešov, Opavská 499, okres Opava
místopředseda představenstva Miroslav Škoda 15.3.2002 - 18.9.2006
Vznik členství 13.9.2001
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 13.9.2001
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Petra Bezruče 494 , Dolní Benešov Česká republika
Dolní Benešov, Petra Bezruče 494
člen představenstva Marek Koňařík 15.3.2002 - 18.9.2006
Vznik členství 13.9.2001
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Zahradní 18 , Velké Heraltice Česká republika
Velké Heraltice, Zahradní 18
předseda představenstva Miroslav Bahenský 18.9.2006 - 18.7.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 21.6.2011
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 21.6.2011
Adresa: Čajkovského 45 , 746 01 Opava Česká republika
Opava, Čajkovského 45, PSČ 74601
místopředseda představenstva Miroslav Škoda 18.9.2006 - 18.7.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 21.6.2011
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 21.6.2011
Adresa: Petra Bezruče 494 , 747 22 Dolní Benešov Česká republika
Dolní Benešov, Petra Bezruče 494, PSČ 74722
člen představenstva Ing. Antonín Kreuz 18.9.2006 - 18.7.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Palackého 1754 , 746 01 Opava Česká republika
Opava, Palackého 1754/17, PSČ 74601
člen představenstva Marek Koňařík 18.9.2006 - 18.7.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Zahradní 18 , 747 75 Velké Heraltice Česká republika
Velké Heraltice, Zahradní 18, PSČ 74775
člen představenstva Jana Kužílková 18.9.2006 - 18.7.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 21.6.2011
Adresa: Opavská 499 , 747 22 Dolní Benešov Česká republika
Dolní Benešov, Opavská 499, PSČ 74722
předseda představenstva Miroslav Bahenský 18.7.2011 - 17.3.2016
Vznik členství 21.6.2011
Vznik funkce 21.6.2011
Adresa: Čajkovského 2377 , 746 01 Opava Česká republika
Opava, Čajkovského 2377/45, PSČ 74601
místopředseda představenstva Miroslav Škoda 18.7.2011 - 28.6.2016
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 19.5.2016
Vznik funkce 21.6.2011
Zánik funkce 19.5.2016
Adresa: Žižkova 186 , 747 07 Opava - Jaktař Česká republika
Opava - Jaktař, Žižkova 186/34, PSČ 74707
člen představenstva Ing. Antonín Kreuz 18.7.2011 - 28.6.2016
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 19.5.2016
Adresa: Palackého 1754 , 746 01 Opava Česká republika
Opava, Palackého 1754/17, PSČ 74601
člen představenstva Marek Koňařík 18.7.2011 - 28.6.2016
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 19.5.2016
Adresa: Zahradní 18 , 747 75 Velké Heraltice Česká republika
Velké Heraltice, Zahradní 18, PSČ 74775
člen představenstva Jana Kužílková 18.7.2011 - 28.6.2016
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 19.5.2016
Adresa: Opavská 499 , 747 22 Dolní Benešov Česká republika
Dolní Benešov, Opavská 499, PSČ 74722
předseda představenstva Miroslav Bahenský 17.3.2016 - 28.6.2016
Vznik členství 21.6.2011
Zánik členství 19.5.2016
Vznik funkce 21.6.2011
Zánik funkce 19.5.2016
Adresa: Čajkovského 2377 , 746 01 Opava Česká republika
Čajkovského 2377/45, Předměstí, 746 01 Opava

Sbírka Listin Okresní stavební bytové družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 373/SL 27 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 3.12.2015 7.12.2015 15
DrXXII 373/SL 26 účetní závěrka [2013] s příl. Krajský soud v Ostravě 3.11.2014 7.11.2014 15
DrXXII 373/SL 25 stanovy společnosti k 28.5.2014 Krajský soud v Ostravě 20.6.2014 25.6.2014 40
DrXXII 373/SL 24 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 72/2014, N 79/2014 Krajský soud v Ostravě 28.5.2014 20.6.2014 25.6.2014 60
DrXXII 373/SL 21 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 8.7.2013 22.7.2013 44
DrXXII 373/SL 9 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 4.10.2006 11.10.2006 8
DrXXII 373/SL 8 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 4.10.2006 11.10.2006 8
DrXXII 373/SL 7 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 4.10.2006 11.10.2006 8
DrXXII 373/SL 6 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 4.10.2006 11.10.2006 8
DrXXII 373/SL 5 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 4.10.2006 11.10.2006 8
DrXXII 373/SL 4 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 4.10.2006 11.10.2006 8
DrXXII 373/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 4.10.2006 11.10.2006 45
DrXXII 373/SL 11 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 2.10.2006 4.10.2006 11.10.2006 2

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Okresní stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00227528
Jméno Okresní stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Magistrát města Opavy
Vznik první živnosti: 29.9.1992
Celkový počet živností: 13
Aktivních živností: 5

Sídlo Okresní stavební bytové družstvo

Živnosti a provozovny Okresní stavební bytové družstvo

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • inženýrská a investoská činnost, stavební dozor

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Správa a údržba nemovitostí

  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 29.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vrchní 939/27, Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny 1007796171
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • inženýrská a investoská činnost, stavební dozor

  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Správa a údržba nemovitostí

  • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 29.9.1992

Živnost č. 2 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vrchní 939/27, Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny 1007796171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992
Provozovna č. 2
Provozovna Sadová 113/100, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1007796189
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vrchní 939/27, Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny 1007796171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Vrchní 939/27, Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny 1007796171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.9.1992

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.2.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Vrchní 939/27, Opava 747 05
Identifikační číslo provozovny 1007796171
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 19.2.2001

Živnost č. 6 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 inženýrská a investoská činnost, stavební dozor

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.11.1997

Živnost č. 9 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Plynoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 12.11.1997

Živnost č. 11 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1993
Zánik oprávnění 7.11.1997

Živnost č. 12 Silniční motorová doprava

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.1.1993
Zánik oprávnění 22.11.1994

Živnost č. 13 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.2.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Okresní stavební bytové družstvo

Člen statutárního orgánu Miroslava Horňáková
Člen statutárního orgánu Miroslav Bahenský
Člen statutárního orgánu Marek Koňařík

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Okresní stavební bytové družstvo

IČO: 00227528
Firma: Okresní stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Opava
Základní územní jednotka: Opava (nečleněná část města)
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 25.1.1979

Sídlo Okresní stavební bytové družstvo

Sídlo: Vrchní 939/27, Opava 747 05

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Výstavba bytových a nebytových budov
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje Okresní stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00227528
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00227528
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno Okresní stavební bytové družstvo
Sídlo Vrchní 939/27 OPAVA - KATEŘINKY 747 05 OPAVA 5
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Územní pracoviště v Opavě, Masarykova třída 310/2, OPAVA, tel.: 553 681 111
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1493222/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.1993

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00227528
Jméno firmy Okresní stavební bytové družstvo
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka djqt4kn
tracking image