Firma OC Frýda a.s. IČO 28916697


OC Frýda a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

OC Frýda a.s. (28916697) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Antala Staška 2027/79, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 2009 a je stále aktivní. OC Frýda a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o OC Frýda a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o OC Frýda a.s. na Justice.cz
Detailní informace o OC Frýda a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro OC Frýda a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OC Frýda a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 15360
IČO (identifikační číslo osoby) 28916697
Jméno OC Frýda a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 15.6.2009
(A)Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžitým vkladem o částku 42.000.000,- Kč (čtyřicet dva milionů korun českých), na celkovou částku 44.000.000,- Kč (čtyřicet čtyři milionů korun českých), upsán ím nových akcií peněžitými vklady s tím, že se nepřipouští upisování akcií pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu a nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. (B) Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. rozhodla, že zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 42 (čtyřiceti dvou) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) při emisním kurzu ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých). S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstá vají nezměněny. (C)Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 479 zákona o obchodních korporacích, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákona o obc hodních korporacích. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jeden) měsíc od rozhodnutí valné hromady. (D)Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti OC Frýda a.s., v budově na adrese Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se společnost a upisovatel nedohodnou jin ak. (E)Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. rozhoduje, že přednostní právo jediného akcionáře se neuplatní a akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou všechny ani jejich část upsány dohodou akcionářů, nebudou upsány na základě veřejné nab ídky a budou všechny nabídnuty k upsání určenému zájemci, jímž je společnost ZFP Investments, investiční společnost, a.s., s adresou sídla Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00, Praha 4, IČ 24252654 (dále jen ZFP Investments, investiční společnost, a.s.). Lh ůta pro upsání nových akcií ke zvýšení základního kapitálu činí jeden měsíc ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, při emisních kursech uvedených pod písm. (B), jež jsou odůvodněny nominální hodnotou nových akcií. Pohledávka společnosti na splacení emisního kursu nových akcií upsaných určeným zájemcem je v plné výši (100 %) splatná ve lhůtě 10 (deset) dnů ode dne upsání nových akcií, a to započtením dle písmene (F), (G) a (H). Účet společnosti OC Frýda a.s. pro splacení emisního kursu, v zhledem k tomu že splacení emisního kurzu proběhne výhradně započtením, nebude v tomto případě využit. (F)Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. rozhodla, že započtení pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií, se připouští. (G)Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. dále udělila souhlas, aby pohledávka Společnosti vůči upisovateli, společnosti ZFP Investments, investiční společnost, a.s., spočívající v právu na splacení emisního kursu jím upsaných 42 (čtyřicet dva) nových km enových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), byla započtena proti níže specifikované peněžité pohledávce společnosti ZFP Investments, investiční společnost, a.s. vůči Společnosti v úhrnné výši ke dni 31. 12. 201 5 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct) činící 7.949.053,85 EUR (sedm milionů devět set čtyřicet devět tisíc padesát tři euro a osmdesát pět centů), bez příslušenství, vzniklé z poskytnuté zápůjčky uzavřené mezi společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s. jakožto věřitelem a Společností jakožto dlužníkem dne 17.12.2015 (sedmnáctého prosince roku dva tisíce patnáct) (dále jen Pohledávka). (H)Valná hromada společnosti OC Frýda a.s. schvaluje návrh Smlouvy o započtení závazku určeného zájemce jako upisovatele na splacení emisního kurzu upsaných nových akcií proti Pohledávce mezi společností OC Frýda a.s. a určeným zájemcem společnost ZFP Inv estments, investiční společnost, a.s., jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: Smlouva o započtení závazku určeného zájemce jako upisovatele na splacení emisního kurzu upsaných nových akcií p roti Pohledávce mezi společností OC Frýda a.s. a určeným zájemcem společností ZFP Investments, investiční společnost, a.s., bude uzavřena do 10. (deseti) dnů ode dne ode dne upsání nových akcií, v písemné formě, s úředně ověřenými podpisy stran před podá ním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 3.3.2016 - 3.3.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 19.5.2014
Počet členů statutárního orgánu: 3 19.5.2014 - 17.12.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 19.5.2014 - 17.12.2015

Aktuální kontaktní údaje OC Frýda a.s.

Kapitál OC Frýda a.s.

zakladni jmění 44 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 3.3.2016
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.6.2009 - 3.3.2016

Akcie OC Frýda a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 42 3.3.2016
Kmenové akcie na jméno 20 000 Kč 100 15.6.2009

Sídlo OC Frýda a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Antala Staška 2027/79 , Praha 140 00 17.12.2015
Adresa Karolinská 650/1 , Praha 186 00 15.6.2009 - 17.12.2015

Předmět podnikání OC Frýda a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 15.6.2009

Předmět činnosti OC Frýda a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 15.6.2009

vedení firmy OC Frýda a.s.

Statutární orgán OC Frýda a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně vždy dva členové představenstva 17.12.2015
Společnost zastupuje společně předseda představenstva a místopředseda představenstva. 19.5.2014 - 17.12.2015
jménem společnosti jedná společně místopředseda a předseda představenstva. 15.6.2009 - 19.5.2014
Jméno JUDr. Eva Bobková 17.12.2015
Vznik členství 17.12.2015
Adresa: Chmelická 2345 , Praha 190 16
předseda Ing. Jan Tlačbaba 17.6.2016
Vznik členství 17.12.2015
Vznik funkce 8.3.2016
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen představenstva Jana Stejskalová 3.5.2018
Vznik členství 1.2.2018
Adresa: Ruská 878/68 , Praha 101 00
předseda představenstva Thomas Hannibal Villadsen 15.6.2009 - 30.1.2012
Vznik členství 15.6.2009
Zánik členství 23.1.2012
Vznik funkce 15.6.2009
Zánik funkce 23.1.2012
Adresa: Hanzelkova 2651/13 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Rostislav Novák 15.6.2009 - 30.1.2012
Vznik členství 15.6.2009
Vznik funkce 15.6.2009
Adresa: Nad Mlýnem 492 , Dolní Břežany 252 41
předseda představenstva Ing. Rostislav Novák 30.1.2012 - 23.9.2013
Vznik členství 15.6.2009
Zánik členství 16.9.2013
Vznik funkce 23.1.2012
Zánik funkce 16.9.2013
Adresa: Nad Mlýnem 492 , Dolní Břežany 252 41
člen představenstva Mogens Pedersen 30.1.2012 - 23.9.2013
Vznik členství 23.1.2012
Zánik členství 26.9.2013
Adresa: Křižovnická 97/8 , Praha 110 00
místopředseda představenstva Ing. David Ječmík 15.6.2009 - 9.10.2013
Vznik členství 15.6.2009
Zánik členství 26.9.2013
Vznik funkce 15.6.2009
Zánik funkce 26.9.2013
Adresa: Závěrka 398/3 , Praha 169 00
člen představenstva Mogens Pedersen 23.9.2013 - 9.10.2013
Vznik členství 23.1.2012
Zánik členství 26.9.2013
Adresa: Zbrojnická 231/15 , Praha 162 00
předseda představenstva Lenka Čapková 23.9.2013 - 9.10.2013
Vznik členství 16.9.2013
Zánik členství 26.9.2013
Vznik funkce 16.9.2013
Zánik funkce 26.9.2013
Adresa: Na Oblouku 297 , Mirošovice 251 66
místopředseda představenstva Lenka Čapková 9.10.2013 - 17.12.2015
Vznik členství 26.9.2013
Zánik členství 17.12.2015
Vznik funkce 26.9.2013
Zánik funkce 17.12.2015
Adresa: Na Oblouku 297 , Mirošovice 251 66
předseda představenstva Jaromír Uhýrek 9.10.2013 - 17.12.2015
Vznik členství 26.9.2013
Zánik členství 17.12.2015
Vznik funkce 26.9.2013
Zánik funkce 17.12.2015
Adresa: 679 , Loučany 783 44
člen představenstva Bohumil Mach 9.10.2013 - 17.12.2015
Vznik členství 26.9.2013
Zánik členství 17.12.2015
Zánik funkce 17.12.2015
Adresa: Hrnčířská 813/23 , Brno 602 00
Jméno Ing. Jan Tlačbaba 17.12.2015 - 17.6.2016
Vznik členství 17.12.2015
Adresa: Ve Smečkách 603/13 , Praha 110 00
člen Robert Hluchník 17.6.2016 - 21.6.2017
Vznik členství 17.12.2015
Vznik funkce 17.12.2015
Adresa: Lacinova 2290 , Kladno 272 01
člen Robert Hluchník 21.6.2017 - 3.5.2018
Vznik členství 17.12.2015
Zánik členství 31.1.2018
Vznik funkce 17.12.2015
Zánik funkce 31.1.2018
Adresa: 216 , Bratronice 273 63

Dozorčí rada OC Frýda a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Filip Savi 17.12.2015
Vznik členství 17.12.2015
Adresa: U bažantnice 441 , Praha 159 00
Jméno Peter Lukáč 17.12.2015
Vznik členství 17.12.2015
Adresa: 697 , 913 21 Trenčianska Turná Slovenská republika
Předseda Vladimír Bencz 17.6.2016
Vznik členství 17.12.2015
Vznik funkce 8.3.2016
Adresa: Hlaváčikova 35 , 841 05 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Petr Zeman 15.6.2009 - 30.6.2010
Vznik členství 15.6.2009
Zánik členství 15.6.2010
Vznik funkce 15.6.2009
Zánik funkce 15.6.2010
Adresa: Roškotova 1737/6 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Iveta Skuherská 15.6.2009 - 30.6.2010
Vznik členství 15.6.2009
Zánik členství 15.6.2010
Vznik funkce 15.6.2009
Adresa: 262 , Metylovice 739 49
člen dozorčí rady Ing. Michal Blovský 15.6.2009 - 30.6.2010
Vznik členství 15.6.2009
Zánik členství 15.6.2010
Vznik funkce 15.6.2009
Adresa: Táborská 1609 , 251 01 Říčany Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Michal Blovský 30.6.2010 - 3.2.2012
Vznik členství 15.6.2010
Adresa: Táborská 1609 35, 251 01 Říčany Česká republika
předseda dozorčí rady Ing. Petr Zeman 30.6.2010 - 21.3.2013
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 8.2.2013
Vznik funkce 15.6.2010
Zánik funkce 8.2.2013
Adresa: Roškotova 1737/6 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Blovský 3.2.2012 - 21.3.2013
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 26.9.2013
Zánik funkce 26.9.2013
Adresa: Táborská 1609/43 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady Ing. Iveta Skuherská 30.6.2010 - 30.5.2013
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 26.9.2013
Adresa: 262 , Metylovice 739 49
předseda dozorčí rady Michal Blovský 21.3.2013 - 9.10.2013
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 26.9.2013
Vznik funkce 8.2.2013
Zánik funkce 26.9.2013
Adresa: Táborská 1609/43 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady Josef Kratochvíl 21.3.2013 - 9.10.2013
Vznik členství 8.2.2013
Zánik členství 26.9.2013
Adresa: Korunní 1053/36 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Ing. Iveta Skuherská 30.5.2013 - 9.10.2013
Vznik členství 15.6.2010
Zánik členství 26.9.2013
Adresa: 262 , Metylovice 739 49
předseda dozorčí rady Martin Šumbera 9.10.2013 - 17.12.2015
Vznik členství 26.9.2013
Zánik členství 17.12.2015
Vznik funkce 26.9.2013
Zánik funkce 17.12.2015
Adresa: Čajkovského 44/4 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Roman Šumbera 9.10.2013 - 17.12.2015
Vznik členství 26.9.2013
Zánik členství 17.12.2015
Zánik funkce 17.12.2015
Adresa: Chválkovická 620/120 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Michal Blovský 9.10.2013 - 17.12.2015
Vznik členství 26.9.2013
Zánik členství 17.12.2015
Zánik funkce 17.12.2015
Adresa: Táborská 1609/43 , Říčany 251 01
Jméno Vladimír Bencz 17.12.2015 - 17.6.2016
Vznik členství 17.12.2015
Adresa: Hlaváčikova 35 , 841 05 Bratislava Slovenská republika

Sbírka Listin OC Frýda a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 15360/SL 34 notářský zápis [NZ 312/2016], stanovy společnosti Městský soud v Praze 17.2.2016 3.3.2016 24
B 15360/SL 33 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [NZ 2110/2015] Městský soud v Praze 17.12.2015 17.12.2015 6
B 15360/SL 32 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora + zpráva o vztazích r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 23.9.2015 8.10.2015 36
B 15360/SL 30 účetní závěrka [2013], zpráva o vztazích k 31.1.2014 /+ zápis VH Městský soud v Praze 31.1.2014 16.12.2014 29.12.2014 35
B 15360/SL 28 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 2620/2014 Městský soud v Praze 29.4.2014 14.5.2014 23.5.2014 16
B 15360/SL 27 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 2619/2014 Městský soud v Praze 29.4.2014 14.5.2014 23.5.2014 32
B 15360/SL 22 zpráva o vztazích k 31.1.2013 (za rok 2012) Městský soud v Praze 31.1.2013 18.6.2013 19.6.2013 4
B 15360/SL 20 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.3.2013 18.6.2013 19.6.2013 4
B 15360/SL 15 ostatní zápis z představ. Městský soud v Praze 23.1.2012 31.1.2012 2
B 15360/SL 14 notářský zápis NZ 193/2012 Městský soud v Praze 23.1.2012 31.1.2012 5
B 15360/SL 13 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 14.7.2011 15.7.2011 15.7.2011 20
B 15360/SL 12 účetní závěrka, zpráva o vztazích r.2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 15.7.2011 15.7.2011 18
B 15360/SL 11 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 15.6.2010 22.7.2010 31.7.2010 21
B 15360/SL 10 zpráva o vztazích za rok 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.7.2010 31.7.2010 3
B 15360/SL 4 zakladatelské dokumenty, notářský zápis NZ 412/2009 Městský soud v Praze 21.5.2009 23.7.2009 31
B 15360/SL 1 podpisové vzory +ČP Městský soud v Praze 5.6.2009 23.7.2009 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OC Frýda a.s.

IČO (identifikační číslo) 28916697
Jméno OC Frýda a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 15.6.2009
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo OC Frýda a.s.

Živnosti a provozovny OC Frýda a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.6.2009

Statutární orgán OC Frýda a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Jan Tlačbaba
Člen statutárního orgánu JUDr. Eva Bobková
Člen statutárního orgánu Jana Stejskalová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OC Frýda a.s.

IČO: 28916697
Firma: OC Frýda a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 15.6.2009

Sídlo OC Frýda a.s.

Sídlo: Antala Staška 2027/79, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Velkoobchod, kromě motorových vozidel
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
tracking image