Firma OBZOR, stavební bytové družstvo IČO 00048933


OBZOR, stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, datové schránky.

OBZOR, stavební bytové družstvo (00048933) je Družstvo. Sídlí na adrese Družstevní 787, Slavičín 763 21. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 5. 1961 a je stále aktivní. OBZOR, stavební bytové družstvo má celkem dvě provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o OBZOR, stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o OBZOR, stavební bytové družstvo na Justice.cz
Detailní informace o OBZOR, stavební bytové družstvo na rzp.cz
Detailní informace o OBZOR, stavební bytové družstvo na portal.gov.cz

Výpis dat pro OBZOR, stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje OBZOR, stavební bytové družstvo

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka DrXXXV 131
IČO (identifikační číslo osoby) 00048933
Jméno OBZOR, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 7.5.1961
Počet členů představenstva: 7 23.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 23.7.2014
Počet členů kontrolní komise: 3 23.7.2014 - 4.1.2017
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů družstva konaném dne 24.5.2006. 15.6.2006
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů družstva konaném dne 30.5.2001 26.11.2001 - 15.6.2006
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáž- dění delegátů konaném dne 2.12.1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obch. zák. a § 9 odst. 6/ písm. a/ zák.č. 42/1992 Sb.. 16.7.1993 - 26.11.2001
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konané dne 13. prosince 1988 ve smyslu zákona č. 94/1988 Sb.. 7.5.1961 - 16.7.1993
Ručení: Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu likvidačního schodku nebo za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti podle čl. 107 odst. 2 a čl. 113 odst. 8 stanov. 7.5.1961 - 16.7.1993
Podepisování: Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda družstva /popřípadě místopředseda předsta- venstva/ a další člen představenstva. 7.5.1961 - 16.7.1993

Aktuální kontaktní údaje OBZOR, stavební bytové družstvo

Sídlo OBZOR, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Družstevní 787 , Slavičín 763 21 5.1.2017
Adresa Družstevní 787 , Slavičín 763 21 26.11.2001 - 5.1.2017
Adresa Družstevní 787 , Slavičín 763 21 25.4.2001 - 26.11.2001
Adresa K. Vystrčila 388 , Slavičín 763 21 16.7.1993 - 25.4.2001
Adresa Slavičín Česká republika
7.5.1961 - 16.7.1993

Předmět podnikání OBZOR, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
ad)uzavírání smluv o nájmu družstevních bytů (nebytových prostor), popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytů (nebytových prostor) 15.6.2006
Správa a údržba nemovitostí 15.6.2006
Vodoinstalatérství, topenářství 15.6.2006
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 15.6.2006
1)Činnost družstva je založena na družstevním vlastnictví domů, bytů, objektů s nebytovými prostorami (garáže, ateliéry), na správě a provozu bytů a na ostatním majetku družstva. 26.11.2001
2)Předmětem činnosti družstva je zejména: 26.11.2001
a)činnost za účelem zajišťování potřeb svých členů spočívající především v: 26.11.2001
aa)organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby bytů, rodinných domků a nebytových prostor 26.11.2001
ab)provádění popř.zajišťování údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí bytových a nebytových objektů 26.11.2001
ac)zajišťování plnění služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor, 26.11.2001
b)činnost za účelem podnikání spočívající především v: 26.11.2001
ba)provádění popř.zajišťování správy, údržby, oprav, modernizaci a rekonstrukci bytů a nebytových objektů ve vlastnictví osob 26.11.2001
bb)zajišťování plnění služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor ve vlastnictví jiných osob. 26.11.2001
3) Družstvo může vykonávat i další činnosti schválené představenstvem , pokud si k jejich vykonávání opatří příslušné oprávnění.Činnosti, při nichž majetková účast družstva přesahuje 1 milion Kč, podléhají schválení shromážděním delegátů. 26.11.2001
ad)přidělování bytů, rodinných domků a nebytových prostor a uzavírání příslušných smluv, 26.11.2001 - 15.6.2006
Předmětem činnosti družstva je především uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňování občanského soužití v družstevních domech a objektech s neby- tovými prostorami. 16.7.1993 - 26.11.2001
V rámci předmětu činnosti družstvo zejména: 16.7.1993 - 26.11.2001
a/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům, 16.7.1993 - 26.11.2001
b/ staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů, 16.7.1993 - 26.11.2001
c/ přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu, 16.7.1993 - 26.11.2001
d/ provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy, 16.7.1993 - 26.11.2001
e/ poskytuje, popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením, a to pro své členy. 16.7.1993 - 26.11.2001
1. Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a touto činností napomáhat rozvoji socialistických společenských vztahů. 7.5.1961 - 16.7.1993
2. Ke splnění svých úkolů družstvo: 7.5.1961 - 16.7.1993
a/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu bytů v družstevních domech a rodinných domcích, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, 7.5.1961 - 16.7.1993
e/ zajišťuje uživatelům bytů /místností nesloužících k bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním, zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku, 7.5.1961 - 16.7.1993
f/ na žádost členů zajišťuje údržbu rodinných domků převedených do jejich osobního vlastnictví, 7.5.1961 - 16.7.1993
g/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s uží- váním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/ spojeno, 7.5.1961 - 16.7.1993
h/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, provádí rekon- strukci a modernizaci družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, 7.5.1961 - 16.7.1993
i/ poskytuje služby spojené s bydlením za úplatu občanům i socialistickým a jiným organizacím, 7.5.1961 - 16.7.1993
j/ vyrábí materiály, stavební díly, zařízení a výrobky k výstavbě družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, k jejich údržbě a opravám i k jejich rekonstrukci a modernizaci, 7.5.1961 - 16.7.1993
k/ organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o pro- hlubování společenské funkce družstva a socialistické demo- kracie. Zajišťuje rozvoj pracovní iniciativy členů a pracov- níků družstva, 7.5.1961 - 16.7.1993
l/ vykonává i jiné činnosti schválené shromážděním delegátů, zapsané v podnikovém rejstříku. 7.5.1961 - 16.7.1993
b/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu rodinných domků, které po dokončení převádí do jejich osobního vlast- nictví, 7.5.1961 - 16.7.1993
c/ buduje materiálnětechnickou základnu pro údržbu a opravy družstevních domů a rodinných domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení a pro poskytování služeb spojených s bydlením a užíváním místností nesloužících k bydlení, 7.5.1961 - 16.7.1993
d/ přiděluje svým členům byty v družstevních domech a rodinných domcích i místnosti nesloužící k bydlení, 7.5.1961 - 16.7.1993

vedení firmy OBZOR, stavební bytové družstvo

Statutární orgán OBZOR, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném předsta- venstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda /popřípadě místopřed- seda/ a další člen představenstva. 16.7.1993
Předseda představenstva Miloslav Ptáček 13.3.2014
Vznik členství 30.10.2013
Vznik funkce 20.11.2013
Adresa: Dlouhá 784 , Slavičín 763 21
člen Petr Šuchma 13.3.2014
Vznik členství 30.10.2013
Adresa: Cyrilometodějská 796 , Valašské Klobouky 766 01
člen Miloslava Kociánová 13.3.2014
Vznik členství 30.10.2013
Adresa: Družba 1206 , Brumov-Bylnice 763 31
člen Zdeněk Hověžák 13.3.2014
Vznik členství 30.10.2013
Adresa: 292 , Vlachovice 763 24
člen Ludmila Susedíková 13.3.2014
Vznik členství 30.10.2013
Adresa: Luční 914 , Valašské Klobouky 766 01
Místopředseda představenstva Petr Novák 6.5.2016
Vznik členství 30.10.2013
Vznik funkce 20.11.2013
Adresa: 92 , 687 71 Hostětín Česká republika
člen Anna Lorencová 13.9.2017
Vznik členství 30.10.2013
Adresa: Družba 1214 , Brumov-Bylnice 763 31
předseda Elemír Števko 7.5.1961 - 7.11.2001
Adresa: Dlouhá 646 , Slavičín 763 21
místopředseda Jaroslav Hamalčík 7.5.1961 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.5.2001
Adresa: Okružní 656 , Slavičín 763 21
člen představenstva Věra Ondráčková 7.5.1961 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.5.2001
Adresa: Dlouhá 674 , Slavičín 763 21
člen představenstva Anna Jozefčáková 7.5.1961 - 7.11.2001
Adresa: Okružní 660 , Slavičín 763 21
člen představenstva Václav Kubrycht 7.5.1961 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.5.2001
Adresa: U Zahrádek 475 , Slavičín 763 21
člen představenstva Miroslav Husek 7.5.1961 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.5.2001
Adresa: Dlouhá 852 , Valašské Klobouky 766 01
člen představenstva Stanislav Bezděk 7.5.1961 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.5.2001
Adresa: Okružní 659 , Slavičín 763 21
člen představenstva Jana Slavíčková 7.5.1961 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.5.2001
Adresa: 271 , Vlachovice 763 24
člen představenstva ing. Oldřich Kocián 7.5.1961 - 7.11.2001
Adresa: Družba 1206 , Brumov-Bylnice 763 31
člen představenstva Čestmír Dvořák 7.5.1961 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.5.2001
Adresa: Obchodní 653 , Slavičín 763 21
člen představenstva RNDr. Ivan Susedík 7.5.1961 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.5.2001
Adresa: Luční 914 , Valašské Klobouky 766 01
člen představenstva Josef Ovesný 7.5.1961 - 7.11.2001
Zánik funkce 30.5.2001
Adresa: Družba 1211 , Brumov-Bylnice 763 31
člen Josef Matocha 7.11.2001 - 15.6.2006
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: Luční 906 , Valašské Klobouky 766 01
předseda Elemír Števko 7.11.2001 - 15.6.2006
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: Dlouhá 646 , Slavičín 763 21
člen představenstva Anna Jozefčáková 7.11.2001 - 15.6.2006
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: Okružní 660 , Slavičín 763 21
člen představenstva ing. Oldřich Kocián 7.11.2001 - 15.6.2006
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 4.9.2004
Adresa: Družba 1206 , Brumov-Bylnice 763 31
místopředseda Jaroslav Šanovec 7.11.2001 - 15.6.2006
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: Koželužská 688 , Valašské Klobouky 766 01
člen Mgr. Jaroslav Vrba 7.11.2001 - 15.6.2006
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: Družstevní 779 , Slavičín 763 21
člen Ing. Karel Novák 7.11.2001 - 15.6.2006
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 24.6.2005
Adresa: K Hájenkám 815 , Slavičín 763 21
člen Ing. Václav Babulík 7.11.2001 - 15.6.2006
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: Družba 1210 , Brumov-Bylnice 763 31
člen Ing. František Novák 7.11.2001 - 15.6.2006
Vznik funkce 30.5.2001
Zánik funkce 24.5.2006
Adresa: Dlouhá 785 , Slavičín 763 21
předseda představenstva Elemír Števko 15.6.2006 - 24.11.2008
Vznik členství 24.5.2006
Vznik funkce 30.5.2006
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Dlouhá 646 , Slavičín 763 21
člen představenstva Anna Jozefčáková 15.6.2006 - 24.11.2008
Vznik členství 24.5.2006
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Okružní 660 , Slavičín 763 21
místopředseda představenstva Jaroslav Šanovec 15.6.2006 - 24.11.2008
Vznik členství 24.5.2006
Vznik funkce 30.5.2006
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Koželužská 688 , Valašské Klobouky 766 01
člen Mgr. Jaroslav Vrba 15.6.2006 - 24.11.2008
Vznik členství 24.5.2006
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Družstevní 779 , Slavičín 763 21
člen Ing. Václav Babulík 15.6.2006 - 24.11.2008
Vznik členství 24.5.2006
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Družba 1210 , Brumov-Bylnice 763 31
člen Ing. František Novák 15.6.2006 - 24.11.2008
Vznik členství 24.5.2006
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Dlouhá 785 , Slavičín 763 21
člen Josef Matocha 15.6.2006 - 24.11.2008
Vznik členství 24.5.2006
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Luční 906 , Valašské Klobouky 766 01
člen Bc. Marie Dvořáková 15.6.2006 - 24.11.2008
Vznik členství 24.5.2006
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Družstevní 781 , Slavičín 763 21
člen Vladimír Štěpánek 15.6.2006 - 24.11.2008
Vznik členství 24.5.2006
Zánik funkce 1.10.2008
Adresa: Družba 1194 , Brumov-Bylnice 763 31
místopředseda představenstva Elemír Števko 24.11.2008 - 24.11.2011
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 1.9.2011
Adresa: Dlouhá 646 , Slavičín 763 21
člen představenstva Ing. Vojtěch Loucký 24.11.2008 - 24.11.2011
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 1.9.2011
Adresa: Družba 1210 , Brumov-Bylnice 763 31
člen představenstva Jana Lysáčková 24.11.2008 - 24.11.2011
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 29.6.2010
Adresa: Družba 1205 , Brumov-Bylnice 763 31
člen představenstva Jaroslav Šanovec 24.11.2008 - 13.3.2014
Zánik členství 30.10.2013
Vznik funkce 1.10.2008
Adresa: Koželužská 688 , Valašské Klobouky 766 01
člen představenstva Vladimír Štěpánek 24.11.2008 - 13.3.2014
Zánik členství 30.10.2013
Vznik funkce 1.10.2008
Adresa: Družba 1194 , Brumov-Bylnice 763 31
předseda představenstva Ing. Miloslav Ptáček 24.11.2008 - 13.3.2014
Zánik členství 30.10.2013
Vznik funkce 1.10.2008
Zánik funkce 30.10.2013
Adresa: Dlouhá 784 , Slavičín 763 21
člen představenstva Ing. Petr Novák 24.11.2008 - 13.3.2014
Zánik členství 30.10.2013
Vznik funkce 1.10.2008
Adresa: Dlouhá 674 , Slavičín 763 21
člen představenstva Milan Chmelař 24.11.2008 - 13.3.2014
Zánik členství 30.10.2013
Vznik funkce 1.10.2008
Adresa: Koželužská 687 , Valašské Klobouky 766 01
člen představenstva Ing. Dalibor Mana 24.11.2008 - 13.3.2014
Zánik členství 30.10.2013
Vznik funkce 1.10.2008
Adresa: Luční 914 , Valašské Klobouky 766 01
místopředseda představenstva Ing. Vojtěch Loucký 24.11.2011 - 13.3.2014
Zánik členství 30.10.2013
Vznik funkce 1.9.2011
Zánik funkce 30.10.2013
Adresa: Družba 1210 , Brumov-Bylnice 763 31
člen Elemír Števko 24.11.2011 - 13.3.2014
Zánik členství 30.10.2013
Vznik funkce 1.9.2011
Adresa: Dlouhá 646 , Slavičín 763 21
Místopředseda představenstva Petr Novák 13.3.2014 - 6.5.2016
Vznik členství 30.10.2013
Vznik funkce 20.11.2013
Adresa: Dlouhá 674 , Slavičín 763 21
člen Anna Lorencová 13.3.2014 - 13.9.2017
Vznik členství 30.10.2013
Adresa: Rozkvět 701 , Brumov-Bylnice 763 31

Sbírka Listin OBZOR, stavební bytové družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXV 131/SL 39 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 19.5.2015 2.7.2015 9.7.2015 4
DrXXXV 131/SL 38 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 19.5.2015 2.7.2015 9.7.2015 6
DrXXXV 131/SL 37 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 19.5.2015 2.7.2015 9.7.2015 2
DrXXXV 131/SL 35 notářský zápis, stanovy společnosti rozhod. shrom. delegátů, NZ 210/2014 Krajský soud v Brně 25.6.2014 18.7.2014 20.8.2014 45
DrXXXV 131/SL 34 ostatní zápis č. 1/2013 z ustav. schůze předst. Krajský soud v Brně 20.11.0113 18.2.2014 17.3.2014 2
DrXXXV 131/SL 33 ostatní zápis z 5. Shrom. delegátů Krajský soud v Brně 30.10.2013 18.2.2014 17.3.2014 5
DrXXXV 131/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.5.2006 8.11.2006 28
DrXXXV 131/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.5.1998 11.2.2002 58

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje OBZOR, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00048933
Jméno OBZOR, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Luhačovice
Vznik první živnosti: 17.12.2003
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 3

Sídlo OBZOR, stavební bytové družstvo

Živnosti a provozovny OBZOR, stavební bytové družstvo

Živnost č. 1 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.12.2003
Provozovna č. 1
Provozovna Družstevní 787, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1006151125
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 17.12.2003

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.10.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Družstevní 787, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1006151125
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 20.10.2004

Živnost č. 3 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 19.12.2003
Přerušení oprávnění 9.7.2018

Živnost č. 4 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán OBZOR, stavební bytové družstvo

Člen statutárního orgánu Ing. Miloslav Ptáček
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Novák
Člen statutárního orgánu Ludmila Susedíková
Člen statutárního orgánu Anna Lorencová
Člen statutárního orgánu Petr Šuchma
Člen statutárního orgánu Miloslava Kociánová
Člen statutárního orgánu Zdeněk Hověžák

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje OBZOR, stavební bytové družstvo

IČO: 00048933
Firma: OBZOR, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Zlín
Základní územní jednotka: Slavičín
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.12.1975

Sídlo OBZOR, stavební bytové družstvo

Sídlo: Družstevní 787, Slavičín 763 21

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Výpis z registrace k DPH

Základní údaje OBZOR, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00048933
DIČ (daňové identifikační číslo) CZ00048933
Typ subjektu: Právnická osoba
Jméno OBZOR, stavební bytové družstvo
Sídlo Družstevní 787 SLAVIČÍN 763 21 SLAVIČÍN 1
Přidělaný finanční úřad Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště v Luhačovicích, Masarykova 137, LUHAČOVICE, tel.: 577 197 311
Bankovní účty ke zveřejnění
Číslo účtu Datum zveřejnění
1453730/0300 1.4.2013
Typ registrace Plátce
Registrace platná od 1.1.2005

Výpis z datových schránek

Základní údaje

IČO (identifikační číslo) 00048933
Jméno firmy OBZOR, stavební bytové družstvo
Druh subjektu pravnicke_osoby
Datová schránka bamqyre
tracking image