Firma Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice IČO 00090883


Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice (00090883) je Družstvo. Sídlí na adrese Kpt. Jaroše 896/2, Kopřivnice 742 21. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 6. 1980 a je stále aktivní. Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice má celkem dvě provozovny a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice na Justice.cz
Detailní informace o Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice na rzp.cz

Výpis dat pro Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka DrXXII 395
IČO (identifikační číslo osoby) 00090883
Jméno Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.6.1980
Ručení: Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vykázanou v roční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíl do výše základního členského vkladu, ostatní členové do výše zůstatkové hodnoty členského podílu, nejméně však částkou 3.000,-Kčs. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termín úhrady prodloužit. 13.6.1991 - 6.8.1993
Usnesením Severomoravského krajského výboru Českého svazu bytových družstev v Ostravě ze dne 20.4.1982 a v souladu s ustanovením § 91, odst. 2 hosp. zák. s l o u č i l o se s tímto družstvem, jako družstvem přejímajícím, Okresní výstavbové bytové družstvo Nový Jičín, jako družstvo zanikající. Dnem sloučení, t.j. 1.7.1982, přechází veškerý majetek, práva a závazky přejímaného družstva bez likvidace na družstvo přejímající, t.j. na OSBD v Novém Jičíně. 12.7.1982 - 6.8.1993
D e n v z n i k u: 1. červenec 1980 19.6.1980
R u č e n í: Za vykázaný schodek z ostatního hospodaření družstva ručí členové družstva, kterým dosud nebyl přidělen družstevní byt nebo místnost nesloužící k bydlení, jen do výše základních členských vkladů; ostatní členové ručí do výše zůstatkové hodnoty členských podílů. Člen je povinen z rozvrženého schodku na něj připadajícího uhradit v jednom roce nejvýše částku rovnající se desetině základního členského vkladu nebo desetině zůstatkové hodnoty členského podílu. 19.6.1980 - 13.6.1991
Z ř í z e n í: Okresní stavební bytové družstvo vzniklo v souladu s ustanovením § 89, 91 hosp. zák. sloučením dosavadních družstev: a) Stavebního bytového družstva v Kopřivnici, b) Stavebního bytového družstva v Bílovci, c) Stavebního bytového družstva ve Studénce, d) Stavebního bytového družstva v Novém Jičíně, e) Stavebního bytového družstva Rozkvět v Novém Jičíně, f) Stavebního bytového družstva ve Fulneku, g) Stavebního bytového družstva v Odrách, h) Stavebního bytového družstva ve Frenštátě p/R., i) Stavebního bytového družstva v Příboře, j) Stavebního bytového družstva v Suchdole nad/O., k) Okresního stavebního bytového družstva v Novém Jičíně, na ustavujícím shromáždění delegátů družstva, konaném dne 14.6.1980 přijetím stanov SBD typu B ve znění vzorových stanov, schválených usnesením vlády ČSR čís. 47 z roku 1975, za souhlasu Sm KV ČSBD v Ostravě ze dne 9.4.1980. Dnem 1.7.1980 přechází majetek, práva a závazky sloučených družstev bez likvidace na toto družstvo. 19.6.1980 - 6.8.1993

Aktuální kontaktní údaje Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Sídlo Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Platnost údajů od - do
Adresa Kpt. Jaroše 896/2 , Kopřivnice 742 21 11.11.2013
Adresa Kpt. Jaroše 896/2 , Kopřivnice 742 21 23.10.2002 - 11.11.2013
Adresa K. Čapka 950/21 , Kopřivnice 742 21 11.12.1991 - 23.10.2002
Adresa Nový Jičín Česká republika
19.6.1980 - 11.12.1991

Předmět podnikání Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 22.7.2011
zprostředkování obchodu a služeb 23.5.1994 - 22.7.2011
staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech jakož i výstavbu nebytových prostor, které pronajímá svým členům - staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob - přiděluje družstevní byty a nebytové prostory svým členům a uzavírá smlouvy o nájmu - provádí, popř. zabezpečuje pro své členy údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových objektů - poskytuje, popř. zabezpečuje pro své členy plnění spojené s bydlením 6.8.1993
a) zabezpečování funkce přímého investora celé stavby nebo jejich částí při přípravě a realizaci družstevní bytové výstavby a staveb zajišťovaných družstvem 25.3.1985 - 6.8.1993
b) provádění stavebních prací, t.j. HSV a PSV pro vlastní potřebu a dále pro socialistické organizace a občany 25.3.1985 - 6.8.1993
c) provádění údržby bytového majetku socialistických organizací i jednotlivých občanů včetně údržby objektů a zařízení technického a občanského vybavení a poskytování služeb, drobných oprav a obvyklé údržby s užíváním bytů spojených mimo rámec vlastního družstva 25.3.1985 - 6.8.1993
d) výrobu stavebního materiálu, zejména lešeňových podlážek pro výstavbu a údržbu bytů i garáží včetně hospodářského příslušenství a jejich prodej socialistickým organizacím a občanům 25.3.1985 - 6.8.1993
e) doplňkové využití vlastních vozidel v dopravě včetně autojeřábu a jiných mechanismů pro socialistické organizace a občany 25.3.1985 - 6.8.1993
f) poskytování technické pomoci a inženýrské činnosti pro potřeby našeho družstva a zároveň pro výstavbu a rekonstrukci bytů a garáží a objektů občanského a technického vybavení včetně rekreačních staveb uskutečňovaných soc. organizacemi a občany i jejich vlastní realizací. 25.3.1985 - 6.8.1993
Podle oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě, uděleného družstvu Českou komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj dne 22.12.1983 byl povolen rozsah oprávnění pro tyto druhy staveb - obytné budovy a rodinné domky včetně rekreačních staveb - občanské a technické vybavení a účelové stavby podmiňující a doplňující bytovou výstavbu národních výborů - stavby členských organizací družstva - nebytové stavby resortu bytového družstevnictví. 25.3.1985 - 6.8.1993
se souhlasem Českého savzu bytových družstev v Praze ze dne 10.12.1981, č.j. 6027/31/81-Ně/Tr, může družstvo provozovat tuto jinou hospodářskou činnost. Údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených s jeho provozem pro socialistické organizace. 28.5.1982 - 6.8.1993
1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování bytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních a kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovat socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. 19.6.1980 - 6.8.1993
2/ Ke splnění svých úkolů družstvo a) staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení (např. garáží), b) přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužící k bydlení, c) zajišťuje uživatelům družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení) nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním zejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevního majetku, d) zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, e) zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování je s užíváním družstevního bytu (místnosti nesloužící k bydlení) spojeno, f) organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečuje o prohlubování společenské funkce družstva a socialistické demokracie, g) za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstev může provádět i jiné práce související s výstavbou družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení), bez nichž by se nemohlo započít s výstavbou družstevních bytů (místností nesloužících k bydlení) nebo by nebylo možné je užívat. 19.6.1980 - 6.8.1993

vedení firmy Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Statutární orgán Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Platnost údajů od - do
S výjimkou právních jednáních v písemné formě zastupuje družstvo navenek samostatně předseda představenstva, místopředseda představenstva, nebo kterýkoliv představenstvem pověřený člen představenstva. Při právních jednáních v písemné formě zastupují družs tvo navenek: a) společně předseda představenstva a další člen představenstva. Jednání místopředsedy představenstva je považováno v tomto případě za jednání člena představenstva. b) společně místopředseda představenstva a další člen představenstva. 19.7.2017
Oprávnění k jednání a podpisování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný pověřený člen představenstva. Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva tak, že k razítku družstva připojí své podpisy. 19.6.1980 - 19.7.2017
předseda představenstva Svatava Hladíková 3.9.2016
Vznik členství 23.6.2016
Vznik funkce 23.6.2016
Adresa: Polní 1288/1 , Kopřivnice 742 21
místopředseda představenstva Jiří Hůla 3.9.2016
Vznik členství 23.6.2016
Vznik funkce 23.6.2016
Adresa: Pod Zahradami 1300/4 , Kopřivnice 742 21
místopředseda představenstva Pavel Bém 3.9.2016
Vznik členství 23.6.2016
Vznik funkce 23.6.2016
Adresa: Francouzská 1192/7 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ing. Petr Eliáš 3.9.2016
Vznik členství 23.6.2016
Adresa: Příčná 306/1 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Tomáš Faltín 3.9.2016
Vznik členství 23.6.2016
Adresa: Osvoboditelů 1213/10 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Dagmar Holubová 3.9.2016
Vznik členství 23.6.2016
Adresa: 17. listopadu 1228/14 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Mgr. Lukáš Stoček 3.9.2016
Vznik členství 23.6.2016
Adresa: Pískovna 1048 , Štramberk 742 66
člen představenstva Ing. Zdeňka Volná 3.9.2016
Vznik členství 23.6.2016
Adresa: Pod Bílou horou 958/28 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ing. Ladislav Stehlík 19.7.2017
Vznik členství 31.5.2017
Adresa: Družební 1179/18 , Kopřivnice 742 21
místopředseda Adolf Fajárek 19.6.1980 - 4.5.1981
Adresa: S.K.Neumanna 911 , Kopřivnice Česká republika
člen Helena Hilšerová 19.6.1980 - 4.5.1981
Adresa: Gregorova 1755/46 , Nový Jičín 741 01
člen Jan Trnka 19.6.1980 - 4.5.1981
Adresa: Podříčí 43 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen Ivan Vidomus 19.6.1980 - 4.5.1981
Adresa: Josefa Hory 1805/1 , Nový Jičín 741 01
člen Karel Bruzek 19.6.1980 - 28.5.1982
Adresa: Gottwaldova 734 , Studénka II Česká republika
člen Oldřich Šajtar 19.6.1980 - 28.5.1982
Adresa: npor. Loma 1392 , Příbor 742 58
člen Antonín Horák 4.5.1981 - 28.5.1982
Adresa: Luční 1786/9 , Nový Jičín 741 01
předseda Antonín Vrba 19.6.1980 - 28.5.1985
Adresa: Wolkerova 1944/1 , Nový Jičín 741 01
člen Jaroslav Dorazil 19.6.1980 - 28.5.1985
Adresa: Vančurova 449/4 , Nový Jičín 741 01
člen Ing. Josef Grochol 19.6.1980 - 28.5.1985
Adresa: Nádražní 253/2 , Odry 742 35
člen Pavel Kahánek 19.6.1980 - 28.5.1985
Adresa: Nejedlého 883 , Kopřivnice Česká republika
člen Josef Vala 19.6.1980 - 28.5.1985
Adresa: Suchdol n./O. 459 Česká republika
člen Stanislav Vavrečka 19.6.1980 - 28.5.1985
Adresa: Radotínská 380/76 , Bílovec 743 01
člen Cecílie Peksová 4.5.1981 - 28.5.1985
Adresa: Vančurova 481/11 , Nový Jičín 741 01
člen Milena Hyklová 4.5.1981 - 28.5.1985
Adresa: Školská čtvrť 1381 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen Jiří Rýdl 28.5.1982 - 28.5.1985
Adresa: Choráze 1507 , Příbor 742 58
člen Vratislav Stěhulka 28.5.1982 - 28.5.1985
Adresa: Jana Švermy č. 879/5 , Kopřivnice Česká republika
člen Jiří Zvěřina 19.6.1980 - 22.6.1988
Adresa: Fulnek - Jelení 373 Česká republika
člen Jan Šlesar 28.5.1982 - 22.6.1988
Adresa: Mírová 622 , Studénka 742 13
místopředseda Antonín Horák 28.5.1982 - 22.6.1988
Adresa: Luční 1786/9 , Nový Jičín 741 01
člen Vilém Frontz 28.5.1985 - 22.6.1988
Adresa: Podříčí 46 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen ing. Oldřich Rybnikář 28.5.1985 - 22.6.1988
Adresa: Nerudova 268/14 , Nový Jičín 741 01
člen Miroslav Stavjař 28.5.1985 - 22.6.1988
Adresa: Gregorova 1756/44 , Nový Jičín 741 01
člen JUDr. Miroslava Michálková 28.5.1985 - 22.6.1988
Adresa: Butovická 48 , Studénka 742 13
předseda Ing. Jan Ries 28.5.1985 - 22.6.1988
Adresa: Studénka - Pustějov 200 Česká republika
člen Ing. Arnošt Skařupa 19.6.1980 - 18.7.1990
Adresa: Pod Lipami 699/1 , Nový Jičín 741 01
člen ing. Jan Štědrý 28.5.1985 - 18.7.1990
Adresa: Leningradská č. 1191 , Kopřivnice Česká republika
člen Vladimír Tichavský 28.5.1985 - 18.7.1990
Adresa: Zdeňka Nejedlého 882 , Kopřivnice Česká republika
místopředseda Ing. Ladislav Hradil 22.6.1988 - 18.7.1990
Adresa: Máchova 431/59 , Nový Jičín 741 01
místopředseda Vlastimil Filip 22.6.1988 - 18.7.1990
Adresa: Vančurova 468/10 , Nový Jičín 741 01
člen JUDr. Jiřina Kvitová 22.6.1988 - 18.7.1990
Adresa: Palackého 1988/78 , Nový Jičín 741 01
předseda Antonín Horák 22.6.1988 - 18.7.1990
Adresa: Luční 1786/9 , Nový Jičín 741 01
člen ing. Lumír Sovjak 28.5.1985 - 13.6.1991
Adresa: Obránců míru 869/38 , Kopřivnice 742 21
člen ing. Zdenka Frydrychová 28.5.1985 - 13.6.1991
Adresa: K. Čapka 1720/4 , Nový Jičín 741 01
člen Emil Tobola 28.5.1985 - 13.6.1991
Adresa: Gotwaldova č. 316 , Bílovec Česká republika
člen Evžen Bezděk 22.6.1988 - 13.6.1991
Adresa: Arm. gen. L. Svobody 740 , Studénka 742 13
člen František Caha 22.6.1988 - 13.6.1991
Adresa: Rožnovská 344 , Frenštát pod Radhoštěm 744 01
člen Antonín Horák 18.7.1990 - 13.6.1991
Adresa: Luční 1786/9 , Nový Jičín 741 01
člen Ing. Josef Grochol 18.7.1990 - 13.6.1991
Adresa: Nádražní 253/2 , Odry 742 35
člen Zdeněk Barvík 18.7.1990 - 13.6.1991
Adresa: Za Klášterem 613 , Fulnek 742 45
předseda Vladimír Tichavský 18.7.1990 - 13.6.1991
Adresa: Zdeňka Nejedlého 882 , Kopřivnice Česká republika
člen Břetislav Vítek 13.6.1991 - 6.8.1993
Adresa: Pod Zahradami 1299/2 , Kopřivnice 742 21
člen ing. Dalibor Rypien 13.6.1991 - 6.8.1993
Adresa: L. Svobody 1225 , Kopřivnice Česká republika
člen Karel Tetur 13.6.1991 - 9.9.1994
Adresa: Dukelská 1055/10 , Kopřivnice 742 21
člen Vladimír Petráš 13.6.1991 - 9.9.1994
Adresa: Kpt. Nálepky 1072/8 , Kopřivnice 742 21
člen Antonín Řehák 13.6.1991 - 30.8.1996
Adresa: Leningradská 1195 , Kopřivnice Česká republika
člen představenstva Jiří Jemelka 9.9.1994 - 30.8.1996
Adresa: Osvoboditelů 1215/9 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Jiří Krutílek 9.9.1994 - 30.8.1996
Adresa: 17. listopadu 1221/11 , Kopřivnice 742 21
člen Vladimír Tichavský 13.6.1991 - 22.9.1998
Adresa: Zdeňka Nejedlého 882 , Kopřivnice Česká republika
člen představenstva Vlastimil Mikulec 6.8.1993 - 22.9.1998
Adresa: Francouzská 1193/9 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Pavel Černý 30.8.1996 - 22.9.1998
Adresa: Pod Morávií 1314/3 , Kopřivnice 742 21
člen Ladislav Babinec 19.6.1980 - 19.9.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Kpt. Nálepky 1072/8 , Kopřivnice 742 21
předseda Jiří Rýdel 13.6.1991 - 19.9.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Choráze 1507 , Příbor 742 58
člen Ivan Polívka 13.6.1991 - 19.9.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Polní 1287/6 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Pavel Bém 9.9.1994 - 19.9.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Pod Morávií 1164/2 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Olga Krestová 9.9.1994 - 19.9.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Čs. armády 1382 , Příbor 742 58
člen představenstva Leopold Richter 9.9.1994 - 19.9.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Pod Morávií 1170/14 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Jaroslav Bělaška 30.8.1996 - 19.9.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: 17. listopadu 1217/3 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Karel Helis 30.8.1996 - 19.9.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Sadová 880/14 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Vladimír Tichavský 22.9.1998 - 19.9.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Ke Koryčce 877/1 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Jiří Macháček 22.9.1998 - 19.9.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Ke Koryčce 877/1 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Jaromír Hrnčář 22.9.1998 - 19.9.2002
Zánik členství 26.6.2001
Adresa: Pod Morávií 1314/3 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Vladimíra Masná 19.9.2002 - 11.10.2003
Vznik členství 26.6.2001
Adresa: Bratří Vašků 11/2 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ing. František Smolík 19.9.2002 - 11.10.2003
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 1.11.2002
Adresa: U Tatry 1496 , Příbor 742 58
předseda představenstva Jiří Rýdel 19.9.2002 - 1.11.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 28.6.2006
Vznik funkce 26.6.2001
Zánik funkce 28.6.2006
Adresa: Choráze 1507 , Příbor 742 58
člen představenstva Jaroslav Bělaška 19.9.2002 - 1.11.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: 17. listopadu 1217/3 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Karel Helis 19.9.2002 - 1.11.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Sadová 880/14 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Jaroslav Bílek 19.9.2002 - 1.11.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 26.6.2006
Adresa: 17. listopadu 1216/1 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Drahoslava Čejková 19.9.2002 - 1.11.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Pod Morávií 1166/6 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Jiří Hůla 19.9.2002 - 1.11.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Pod Zahradami 1300/4 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Milada Kočí 19.9.2002 - 1.11.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Osvoboditelů 1210/4 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Vladimíra Masná 11.10.2003 - 1.11.2006
Vznik členství 26.6.2001
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Francouzská 1317/14 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Jan Sommer 11.10.2003 - 1.11.2006
Vznik členství 1.11.2002
Zánik členství 28.6.2006
Adresa: Pod Morávií 1313/1 , Kopřivnice 742 21
předseda představenstva Jiří Rýdel 1.11.2006 - 18.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 28.6.2006
Zánik funkce 30.6.2011
Adresa: Choráze 1507 , Příbor 742 58
člen představenstva Jaroslav Bělaška 1.11.2006 - 18.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: 17. listopadu 1217/3 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Věra Halászová 1.11.2006 - 18.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Polní 1286/4 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Jiří Hůla 1.11.2006 - 18.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Pod Zahradami 1300/4 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Vladimíra Masná 1.11.2006 - 18.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Francouzská 1317/14 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva JUDr. Hana Neničková 1.11.2006 - 18.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Kpt. Nálepky 1071/6 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ján Nerušil 1.11.2006 - 18.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Pod Morávií 1314/3 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Jan Sommer 1.11.2006 - 18.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Pod Morávií 1313/1 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Mgr. Lukáš Stoček 1.11.2006 - 18.8.2011
Vznik členství 28.6.2006
Zánik členství 30.6.2011
Adresa: Polní 1289/3 , Kopřivnice 742 21
místopředseda představenstva Jaroslav Bělaška 18.8.2011 - 27.3.2013
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 26.11.2012
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 26.11.2012
Adresa: 17. listopadu 1217/3 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Pavel Bém 18.8.2011 - 27.3.2013
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Francouzská 1192/7 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Mgr. Lukáš Stoček 18.8.2011 - 31.7.2013
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Polní 1289/3 , Kopřivnice 742 21
předseda představenstva Vladimíra Masná 18.8.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Francouzská 1317/14 , Kopřivnice 742 21
místopředseda představenstva Jiří Hůla 18.8.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Vznik funkce 30.6.2011
Adresa: Pod Zahradami 1300/4 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Ing. Zdeňka Volná 18.8.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Kpt. Nálepky 1071/6 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Mgr. Anna Mitášová 18.8.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Pod Morávií 1166/6 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Svatava Hladíková 18.8.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Polní 1288/1 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Vlastimil Žižka 18.8.2011 - 11.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Osvoboditelů 1210/4 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Mgr. Lukáš Stoček 31.7.2013 - 11.11.2013
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Pískovna 1048 , Štramberk 742 66
člen představenstva Zdeňka Volná 11.11.2013 - 25.7.2014
Vznik členství 30.6.2011
Adresa: Kpt. Nálepky 1071/6 , Kopřivnice 742 21
místopředseda představenstva Pavel Bém 27.3.2013 - 3.9.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 23.6.2016
Vznik funkce 26.11.2012
Zánik funkce 23.6.2016
Adresa: Francouzská 1192/7 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Tomáš Faltín 27.3.2013 - 3.9.2016
Vznik členství 26.11.2012
Zánik členství 23.6.2016
Adresa: Osvoboditelů 1213/10 , Kopřivnice 742 21
předseda představenstva Vladimíra Masná 11.11.2013 - 3.9.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 23.6.2016
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 23.6.2016
Adresa: Francouzská 1317/14 , Kopřivnice 742 21
místopředseda představenstva Jiří Hůla 11.11.2013 - 3.9.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 23.6.2016
Vznik funkce 30.6.2011
Zánik funkce 23.6.2016
Adresa: Pod Zahradami 1300/4 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Lukáš Stoček 11.11.2013 - 3.9.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 23.6.2016
Adresa: Pískovna 1048 , Štramberk 742 66
člen představenstva Anna Mitášová 11.11.2013 - 3.9.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 23.6.2016
Adresa: Pod Morávií 1166/6 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Svatava Hladíková 11.11.2013 - 3.9.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 23.6.2016
Adresa: Polní 1288/1 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Vlastimil Žižka 11.11.2013 - 3.9.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 23.6.2016
Adresa: Osvoboditelů 1210/4 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Zdeňka Volná 25.7.2014 - 3.9.2016
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 23.6.2016
Adresa: Pod Bílou horou 958/28 , Kopřivnice 742 21
člen představenstva Mgr. Anna Mitášová 3.9.2016 - 19.7.2017
Vznik členství 23.6.2016
Zánik členství 31.5.2017
Adresa: Pod Morávií 1166/6 , Kopřivnice 742 21

Sbírka Listin Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXII 395/SL 57 rozhod. o statut. orgánu Usnesení XV. shromáždění delegátů Krajský soud v Ostravě 22.6.2015 8.7.2015 13.7.2015 2
DrXXII 395/SL 56 zpráva auditora r. 2014 Krajský soud v Ostravě 8.7.2015 13.7.2015 2
DrXXII 395/SL 55 účetní závěrka [2014] vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 8.7.2015 13.7.2015 24
DrXXII 395/SL 54 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ostravě 8.7.2015 13.7.2015 55
DrXXII 395/SL 53 rozhod. o statut. orgánu Usn. ze shrom. delegátů Krajský soud v Ostravě 30.6.2011 24.6.2014 18.8.2014 4
DrXXII 395/SL 52 rozhod. o statut. orgánu Usnes. z XIV. Shr. delegátů Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 10.7.2014 18.8.2014 3
DrXXII 395/SL 51 notářský zápis NZ 188/2014, N 200/2014 Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 10.7.2014 18.8.2014 6
DrXXII 395/SL 50 stanovy společnosti Dodatek č. 3/2014 účinný k 1.7.2014 Krajský soud v Ostravě 19.6.2014 10.7.2014 18.8.2014 4
DrXXII 395/SL 49 účetní závěrka [2013], ostatní, výroční zpráva [2013], zpráva auditora s příl., Roční zpráva, Usnesení XIV. Shromáždění delegátů z 19.6.2014 Krajský soud v Ostravě 4.7.2014 7.7.2014 98
DrXXII 395/SL 48 notářský zápis NZ 270/2013, N 282/2013 Krajský soud v Ostravě 18.12.2013 8.1.2014 13.1.2014 18
DrXXII 395/SL 47 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 8.1.2014 13.1.2014 40
DrXXII 395/SL 46 ostatní Usnesení XIII. Shromáždění delegátů Krajský soud v Ostravě 28.11.2013 8.1.2014 13.1.2014 2
DrXXII 395/SL 45 stanovy společnosti Dodatek č. 2/2013 Krajský soud v Ostravě 8.1.2014 13.1.2014 4
DrXXII 395/SL 44 notářský zápis Nz 270/2013, N 282/2013 Krajský soud v Ostravě 18.12.2013 3.1.2014 10.1.2014 18
DrXXII 395/SL 43 ostatní Usnes. z XIII. shromáždění delegátů Krajský soud v Ostravě 28.11.2013 3.1.2014 10.1.2014 2
DrXXII 395/SL 42 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ostravě 3.1.2014 10.1.2014 40
DrXXII 395/SL 41 stanovy společnosti dodatek č. 2/2013 Krajský soud v Ostravě 3.1.2014 10.1.2014 4
DrXXII 395/SL 40 výroční zpráva [2012]  s úč.záv.,zpr.aud., Roční zpráva, Usn. shrom. Krajský soud v Ostravě 3.7.2013 3.7.2013 89
DrXXII 395/SL 39 výroční zpráva r. 2011 s úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 12.7.2012 16.7.2012 96
DrXXII 395/SL 38 podpisové vzory 9x Krajský soud v Ostravě 22.7.2011 23.8.2011 18
DrXXII 395/SL 37 notářský zápis Nz 90/2011 vč. rozh. Krajský soud v Ostravě 30.6.2011 22.7.2011 23.8.2011 29
DrXXII 395/SL 36 ostatní -Usn. z X.Shrom.delegátů Krajský soud v Ostravě 30.6.2011 22.7.2011 22.8.2011 3
DrXXII 395/SL 35 ostatní -Roční zpr.r.2010 o výsl.hosp. Krajský soud v Ostravě 22.7.2011 22.8.2011 61
DrXXII 395/SL 34 výroční zpráva r.2010 s úz.,příl., zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 22.7.2011 22.8.2011 26
DrXXII 395/SL 33 účetní závěrka r.2009 vč.příl., audit.,Usnes. Krajský soud v Ostravě 19.7.2010 19.7.2010 25
DrXXII 395/SL 32 výroční zpráva r. 2009 - text Krajský soud v Ostravě 19.7.2010 19.7.2010 1
DrXXII 395/SL 31 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv.,§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 19.7.2010 19.7.2010 61
DrXXII 395/SL 30 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r. 2008 vč. přílohy Krajský soud v Ostravě 15.7.2009 20.7.2009 62
DrXXII 395/SL 29 ostatní -usn. ze shromáž. delegátů Krajský soud v Ostravě 25.6.2009 15.7.2009 20.7.2009 26
DrXXII 395/SL 28 účetní závěrka r.2007 roční zpráva o výsl.hos Krajský soud v Ostravě 20.2.2009 23.2.2009 66
DrXXII 395/SL 27 výroční zpráva r.2007 textová část Krajský soud v Ostravě 17.3.2008 20.2.2009 23.2.2009 1
DrXXII 395/SL 26 zpráva auditora r.2007 Krajský soud v Ostravě 26.3.2008 20.2.2009 23.2.2009 2
DrXXII 395/SL 25 účetní závěrka r.2007 VZZ Krajský soud v Ostravě 18.3.2008 20.2.2009 23.2.2009 2
DrXXII 395/SL 24 účetní závěrka r.2007 rozvaha Krajský soud v Ostravě 18.3.2008 20.2.2009 23.2.2009 4
DrXXII 395/SL 23 účetní závěrka r.2007 příloha Krajský soud v Ostravě 18.3.2008 20.2.2009 23.2.2009 14
DrXXII 395/SL 22 účetní závěrka 2006 roční zpr.o výsl.hospod. Krajský soud v Ostravě 20.2.2009 23.2.2009 67
DrXXII 395/SL 21 výroční zpráva r.2006 tex.část Krajský soud v Ostravě 16.3.2007 20.2.2009 23.2.2009 1
DrXXII 395/SL 20 zpráva auditora r.2006 Krajský soud v Ostravě 28.3.2007 20.2.2009 23.2.2009 2
DrXXII 395/SL 19 účetní závěrka 2006 VZZ Krajský soud v Ostravě 18.3.2007 20.2.2009 23.2.2009 2
DrXXII 395/SL 18 účetní závěrka 2006 rozvaha Krajský soud v Ostravě 18.3.2007 20.2.2009 23.2.2009 4
DrXXII 395/SL 17 účetní závěrka 2006 příloha Krajský soud v Ostravě 20.3.2007 20.2.2009 23.2.2009 18
DrXXII 395/SL 9 výroční zpráva r. 1999,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2006 23.11.2006 91
DrXXII 395/SL 8 výroční zpráva r. 1998,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2006 23.11.2006 98
DrXXII 395/SL 7 výroční zpráva r. 1997,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2006 23.11.2006 76
DrXXII 395/SL 6 výroční zpráva r. 1996,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2006 23.11.2006 100
DrXXII 395/SL 16 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 7 předst.-volba Krajský soud v Ostravě 15.11.2006 16.11.2006 23.11.2006 1
DrXXII 395/SL 15 výroční zpráva r. 2005,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2006 23.11.2006 61
DrXXII 395/SL 14 výroční zpráva r. 2004,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2006 23.11.2006 62
DrXXII 395/SL 13 výroční zpráva r. 2003,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2006 23.11.2006 60
DrXXII 395/SL 12 výroční zpráva r. 2002,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2006 23.11.2006 59
DrXXII 395/SL 11 výroční zpráva r. 2001,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2006 23.11.2006 57
DrXXII 395/SL 10 výroční zpráva r. 2000,úč.záv.,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 16.11.2006 23.11.2006 57
DrXXII 395/SL 5 podpisové vzory 9x Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 26.9.2006 7.11.2006 9
DrXXII 395/SL 4 notářský zápis NZ 210/2006 osv.shr.družst. Krajský soud v Ostravě 28.6.2006 26.9.2006 7.11.2006 16
DrXXII 395/SL 3 notářský zápis NZ 117/2001-stanovy Krajský soud v Ostravě 26.6.2001 30.9.2002 49
DrXXII 395/SL 2 rozhod. o statut. orgánu -záp.č.1 Krajský soud v Ostravě 26.1.1998 12
DrXXII 395/SL 1 rozhod. o statut. orgánu z jedn.představ. Krajský soud v Ostravě 30.6.1998 11

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

IČO (identifikační číslo) 00090883
Jméno Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Kopřivnice
Vznik první živnosti: 1.1.1993
Celkový počet živností: 18
Aktivních živností: 2

Sídlo Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Živnosti a provozovny Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.12.1993
Provozovna č. 1
Provozovna Kpt. Jaroše 896/2, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1006555439
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 23.10.2002

Živnost č. 2 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Kpt. Jaroše 896/2, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1006555439
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2004

Živnost č. 3 stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1993
Zánik oprávnění 4.10.1997

Živnost č. 4 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.12.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.6.1996
Zánik oprávnění 20.11.2009

Živnost č. 6 Malířství, lakýrnictví a natěračství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.10.1996
Zánik oprávnění 20.11.2009

Živnost č. 7 Montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.11.1996
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1996
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 9 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1996
Zánik oprávnění 20.11.2009

Živnost č. 10 Klempířství a oprava karoserií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1996
Zánik oprávnění 20.11.2009

Živnost č. 11 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.11.1996
Zánik oprávnění 1.3.2000

Živnost č. 12 Pokrývačství, tesařství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.1996
Zánik oprávnění 20.11.2009

Živnost č. 13 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.1996
Zánik oprávnění 20.11.2009

Živnost č. 14 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.1996
Zánik oprávnění 20.11.2009

Živnost č. 15 Izolatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.12.1996
Zánik oprávnění 20.11.2009

Živnost č. 16 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.12.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.12.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Stehlík
Člen statutárního orgánu Mgr. Lukáš Stoček
Člen statutárního orgánu Ing. Zdeňka Volná
Člen statutárního orgánu Svatava Hladíková
Člen statutárního orgánu Pavel Bém
Člen statutárního orgánu Tomáš Faltín
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Eliáš
Člen statutárního orgánu Dagmar Holubová
Člen statutárního orgánu Jiří Hůla

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

IČO: 00090883
Firma: Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice
Právní forma: Družstvo
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Kopřivnice
Počet zaměstnanců: 20 - 24 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.7.1980

Sídlo Oblastní stavební bytové družstvo Kopřivnice

Sídlo: Kpt. Jaroše 896/2, Kopřivnice 742 21

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výstavba bytových budov
Výstavba nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Ubytování
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image