Firma Oblastní stavební bytové družstvo Děčín IČO 00212504


Oblastní stavební bytové družstvo Děčín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Oblastní stavební bytové družstvo Děčín (00212504) je Družstvo. Sídlí na adrese Jeronýmova 425, 405 63 Děčín IV Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 4. 1971 a je stále aktivní. Oblastní stavební bytové družstvo Děčín má celkem čtyři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Oblastní stavební bytové družstvo Děčín nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Oblastní stavební bytové družstvo Děčín na Justice.cz
Detailní informace o Oblastní stavební bytové družstvo Děčín na rzp.cz

Výpis dat pro Oblastní stavební bytové družstvo Děčín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka DrXXVI 302
IČO (identifikační číslo osoby) 00212504
Jméno Oblastní stavební bytové družstvo Děčín
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 13.4.1971
Výročním shromážděním delegátů družstva dne 28.2.1991 bylyschváleny změny stanov, kterými se družstvo řídí a které sezakládají do spisu obchodního rejstříku. 9.2.1993 - 30.3.1994
Rozhodnutím o sloučení bytových družstev Českého svazu bytovýchdružstev - Severočeský krajský výbor v Ústí nad Labem č.j.101/3210/81/Sr ze dne 28.listopadu 1981 ke dni 31.prosince 1981bylo na základě usnesení 16.zasedání krajského výboru Svazukonaného dne 21.května 1981 sloučeno podle článku 25 odstavec 3písmeno d) s použitím článku 5 odstavec 1 písmeno d) stanovČSBD do tohoto družstva jako družstva přejímajícího Okresnívýstavbové bytové družstvo Děčín (zdejší Db 116) jako družstvopřejímané (zanikající) a to ke dni sloučení t.j. k 31.prosinci1981.Ke dni sloučení přecházejí všechna práva a závazky přejímanéhoOVBD na přejímající družstvo shora bez likvidace. 31.12.1981
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem č.j. 105-1706/75/Jk ze dne 15.října 1975 byla dotohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučena bezprovedení likvidace ke dni 31. prosince 1975 tato zanikající(slučovaná-přejímaná družstva) a to: Stavební bytové družstvopracujících při národním podniku Severočeské papírny v ČeskéKamenici, se sídlem v České Kamenici, okres Děčín (zdejší Db 57)Svépomocné stabilizační stavební bytové družstvo zaměstnancůn.p. BENAR, se sídlem v Benešově nad Ploučnicí, okres Děčín(zdejší Db 136), Stabilizační svépomocné stavební bytovédružstvo zaměstnanců S T S Benešov nad Ploučnicí, se sídlem vBenešově nad Ploučnicí, okres Děčín (zdejší Db 141), a Stavebníbytové družstvo pracovníků Severočeských papíren Jílové, sesídlem Jílové, okres Děčín (zdejší Db 194) v souladu s usnesenímčíslo 99/74 z 8.zasedání dne 28.února 1974, s usnesením číslo110/74 z 9.zasedání dne 23.května 1974 a podle usnesení číslo160/75 z 13. zasedání Severočeského krajského výboru Českéhosvazu bytových družstev v Ústí nad Labem ze dne 27.února 1975 -podle článku 58 písmeno b) stanov stavebních bytových družstev -podle článku 2 odstavec 1 písmeno b) směrnic Českého svazubytových družstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25odstavec 3 písmeno d) stanov Českého svazu bytových družstevuveřejněných ve Zpravodaji Českého svazu bytových družstevčíslo 3 z roku 1973.Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají sečlenové zanikajících družstev členy tohoto přejímajícíhodružstva ke dni 31.prosince 1975 a k témuž dni přechází na totopřejímající družstvo všechna práva a závazky zanikajícíchdružstev bez likvidace. 30.10.1975
Rozhodnutím o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem, č.j. 105-1268/75/Jk ze dne 18.května 1975 bylo dotohoto družstva jako družstva přejímajícího sloučeno Stavebníbytové družstvo občanů Libouchec se sídlem v Libouchci, okresÚstí nad Labem (zdejší Db 233) jako družstvo přejímané(slučované - zanikající) a to v souladu s usnesením číslo 99/74z 8. zasedání dne 28.února 1974, s usnesením číslo 110/74 z9.zasedání dne 23.května 1974 a podle usnesení číslo 160/75 ze13.zasedání z 27.února 1975 - podle článku 58 písmeno b (stanovstavebních bytových družstev, podle článku 2 odstavec 1 písmenob) Směrnic Českého svazu bytových družstev z roku 1972 - podlečlánku 25 odstavec 3 písmeno d) stanov Českého svazu bytovýchdružstev / uveřejněných ve Zpravodaji Českého svazu bytovýchdružstev číslo 3. z roku 1973 a to ke dni 30.červnu 1975 a tobez provedení likvidace.Podle článku 59 stanov stavebních bytových družstev stávají sečlenové zajikajícího družstva členy tohoto přejímajícíhodružstva a k tomuto dni (30.červnu 1975) přechází na totopřejímající družstvo veškerá práva a závazky zanikajícíhodružstva bez likvidace. 3.6.1975
Podle rozhodnutí o sloučení stavebních bytových družstev Českéhosvazu bytových družstev - Severočeského krajského výboru v Ústínad Labem č.j. 105-567/74-Jk/Pk ze dne 29.října 1974 byla vsouladu s usnesením číslo 99/74 z 8 zasedání dne 28. února 1974a s usnesením číslo 110/74 z 9. zasedání z 23. května 1974sloučena podle článku 58 písmeno b stanov Stavebních bytovýchdružstev, podle článku 2 odstavec 1 písmeno b Směrnic Českéhosvazu bytových družstev číslo 22 z roku 1972 a podle článku 25odstavec 3 písmeno b Stanov Českého svazu bytových družstev(uveřejněných ve Zpravodaji číslo 3/1973) ke dni 1.lednu 1975sloučena s tímto družstvem jako družstvem přejímajícím tatosloučená / zanikající družstva: Stavební bytové družstvosvépomocné pracovníků n.p. B E N A R , Velké Březno, se sídlemve Velkém Březně okres Ústí nad Labem (zdejší Db 182), Stavebníbytové družstvo pracovníků - zemědělců, Velké Březno se sídlemve Velkém Březně okres Ústí nad Labem, a Stavební bytovédružstvo pracovníků "S K A L Á K" Tisá, se sídlem v Tisé okresÚstí nad Labem (zdejší Db 288), které podle článku 59 stanovstavebních bytových družstev stávají se členové družstev kterázanikají tímto rozhodnutím vyznačeného přejímajícího družstva kedni 1.lednu 1975 a k tomuto dni přecházejí na vyznačenépřejímající družstvo všechna práva a závazky zanikajícíchdružstev bez likvidace. 19.11.1974
Stavební bytové družstvo podle § 77 hospodářského zákona číslo109/64 Sb., vzniklo usnesením ustavující členské schůze ze dne16.července 1970.Ustanovení družstva bylo schváleno Českým svazem bytovýchdružstev v Praze - Severočeský krajský výbor v Ústí nad Labemdne 8.března 1971 podle § 89 hospodářského zákona č.j. 369-4-1437500-7-0402.Výkonným orgánem družstva je představenstvo skládající se z 5-15členů, volených na dobu dvou let. 13.4.1971 - 30.3.1994

Aktuální kontaktní údaje Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

Kapitál Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.3.1994

Sídlo Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

Platnost údajů od - do
Adresa Jeronýmova 425 , 405 63 Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Jeronýmova 425, PSČ 40563
3.9.2001
Adresa Jeronýmova 15 , Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Jeronýmova 15
6.6.1994 - 3.9.2001
Adresa Březová 187 , Děčín III. Česká republika
Děčín III., Březová 187
7.4.1982 - 6.6.1994
Adresa Sídliště 613 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 613
16.8.1977 - 7.4.1982
Adresa Labské nábřeží 306 , Děčín IV. Česká republika
Děčín IV., Labské nábřeží 306/41
11.7.1975 - 16.8.1977
Adresa Radniční 23 , Děčín I. Česká republika
Děčín I., Radniční 23/1
22.12.1971 - 11.7.1975
Adresa Děčín Česká republika
Děčín
13.4.1971 - 22.12.1971

Předmět podnikání Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

Platnost údajů od - do
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.6.2004
činnost realitní kanceláře 12.7.1994
organizování přípravy a provádění výstavby, provozu bytových anebytových objektů a zabezpečování plnění, poskytovaných sužíváním bytů a nebytových prostor 30.3.1994
zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a nebytových prostordo vlastnictví jiných osob 30.3.1994
přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích anebytové prostory do nájmu svým členům 30.3.1994
provádí, popř. zabepečuje údržbu, opravy, rekonstrukci amodernizaci bytových a nebytových objektů a to pro své členy,příp. pro jiné osoby 30.3.1994
činnosti, uvedené pod bodem 1-5, může družstvo provádět prosocialistické organizace a občany 7.10.1988 - 30.3.1994
údržba, opravy a obnova bytového fondu a zařízení spojených sjeho provozem pro socialistické organizace 7.4.1982 - 30.3.1994
autodoprava pro socialistické organizace 7.4.1982 - 30.3.1994
výkony stavebními mechanismy, případně jejich zapůjčovánísocialistickým organizacím 7.4.1982 - 30.3.1994
stavební práce HSV a PSV pro socialistické organizace 7.4.1982 - 30.3.1994
zpracování přípravné a projektové dokumentace pro socialistickéorganizace v rozsahu a za podmínek platného oprávnění kprojektové činnosti uděleného MVT ČSR 7.4.1982 - 30.3.1994
splnění převzatých závazků bývalého OVBD Děčín uzavřených dokonce roku 1981 7.4.1982 - 30.3.1994
Družstvo pro své členy staví, po případě zabezpečuje výstavbubytů a místností nesloužících k bydlení, zabezpečuje správu,údržbu, po případě rekonstrukci bytů a místností nesloužících kbydlení a poskytuje služby spojené s jejich užíváním. Organizujepoliticko výchovnou práci a pečuje o prohlubování společenskéfunkce družstva a socialistické demokracie. V souvislosti svýstavbou družstevních bytů a místností nesloužících k bydlenímůže družstvo provádět přípravu staveniště, včetně technickéhovybavení, terenních úprav, výstavby inženýrských sítí a popřípadě provádět i jiné práce, bez nichž by se nemohlo započíts výstavbou nebo by nebylo možné vystavěné objekty užívat. 15.1.1976 - 30.3.1994
Družstvo provádí pro členy družstva výstavbu bytů vestavěnýchnebytových zařízení, výstavbu garáží, zajišťuje jejich správu,údržbu a poskytuje služby spojené s užíváním bytů a spojenýchnebytových zařízení. V souvislosti s výstavbou družstevních bytůmůže družstvo zajišťovat i přípravu staveniště, výstavbu inž.sítí, technické staveniště a terenní úpravy staveniště. 13.4.1971 - 15.1.1976

vedení firmy Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

Statutární orgán Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

Platnost údajů od - do
předseda Vlastimil Šárovec 3.9.2014
Vznik členství 3.5.2014
Vznik funkce 3.5.2014
Adresa: Hrnčířská 1307 , 405 02 Děčín Česká republika
Hrnčířská 1307/6, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
místopředseda Vladimír Křivan 3.9.2014
Vznik členství 3.5.2014
Vznik funkce 3.5.2014
Adresa: Soběslavova 276 , 403 39 Chlumec Česká republika
Soběslavova 276, 403 39 Chlumec
člen Milan Marek 3.9.2014
Vznik členství 3.5.2014
Adresa: Děčínská 194 , 407 21 Česká Kamenice Česká republika
Děčínská 194, Dolní Kamenice, 407 21 Česká Kamenice
člen Josef Neuberger 3.9.2014
Vznik členství 3.5.2014
Adresa: Školní 272 , 407 01 Jílové Česká republika
Školní 272, Kamenná, 407 01 Jílové
člen Jan Vocloň 3.9.2014
Vznik členství 3.5.2014
Adresa: Kosmonautů 156 , 405 02 Děčín Česká republika
Kosmonautů 156, Děčín XXVII-Březiny, 405 02 Děčín
Předseda Václav Vrba 13.4.1971 - 22.12.1971
Adresa: 82 , Dobkovice Česká republika
Dobkovice 82, okres Děčín
Místopředseda Bohuslav Sovadina 13.4.1971 - 22.12.1971
Adresa: Gottwaldova 41 , Jílové Česká republika
Jílové, Gottwaldova 41, okres Děčín
Jméno Raimund Šimánek 13.4.1971 - 22.12.1971
Adresa: Wolkerova 608 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Wolkerova 608
Jméno Ing. Karel Šperl 13.4.1971 - 22.12.1971
Adresa: 93 , Jánská Česká republika
Jánská 93, okres Děčín
Jméno Josef Nutil 13.4.1971 - 22.12.1971
Adresa: Velká Bukovina Česká republika
Velká Bukovina, okres Děčín
Člen náhradního orgánu Josef Nutil 22.12.1971 - 12.6.1972
Adresa: Velká Bukovina Česká republika
Velká Bukovina, okres Děčín
Člen náhradního orgánu Ing. Jan Voslař 22.12.1971 - 12.6.1972
Adresa: Libouchec Česká republika
Libouchec, okres Ústí nad Labem
Předseda náhradního orgánu František Šoukal 22.12.1971 - 12.6.1972
Adresa: Plavební ulice 114 , Děčín I Česká republika
Děčín I, Plavební ulice 114/13
Místopředseda náhradního orgánu Bohuslav Sovadina 22.12.1971 - 12.6.1972
Adresa: Kamenná ulice 41 , Jílové Česká republika
Jílové, Kamenná ulice 41, okres Děčín
Člen náhradního orgánu Raimund Šimánek 22.12.1971 - 12.6.1972
Adresa: Wolkerova ulice 608 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Wolkerova ulice 608, okres Děčín
Předseda náhradního orgánu Jaroslav Straka 12.6.1972 - 25.3.1974
Adresa: Skřivánek - SNP 12 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Skřivánek - SNP 12
Místopředseda náhradního orgánu Viktor Kašpárek 12.6.1972 - 25.3.1974
Adresa: Josefa Hory 2364 , Teplice I. Česká republika
Teplice I., ul. Josefa Hory 2364/4
Místopředseda náhradního orgánu Raimund Šimánek 12.6.1972 - 25.3.1974
Adresa: Wolkerova ulice 608 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Wolkerova ulice 608, okres Děčín
Místopředseda Stanislav Ilťa 25.3.1974 - 4.7.1975
Adresa: 187 , Chlumec Česká republika
Chlumec 187, okres Ústí nad Labem
Jméno Václav Ťukálek 25.3.1974 - 4.7.1975
Adresa: 322 , Verneřice Česká republika
Verneřice 322, okres Děčín
Jméno Věra Utratilová 25.3.1974 - 11.10.1976
Adresa: Wolkerova 608 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Wolkerova 608, okres Děčín
Jméno Jan Horáček 25.3.1974 - 11.10.1976
Adresa: 376 , Markvartice Česká republika
Markvartice 376, okres Děčín
Jméno Václav Jelínek 25.3.1974 - 11.10.1976
Adresa: 24 , Horní Habartice Česká republika
Horní Habartice 24, okres Děčín
Místopředseda Miloslava Doubková 4.7.1975 - 11.10.1976
Adresa: Blok 3 , Chlumec Česká republika
Chlumec, Blok 3/201, okres Ústí nad Labem
Jméno Ing. Stanislav Štrympl 4.7.1975 - 11.10.1976
Adresa: Školní 242 , Velké Březno Česká republika
Velké Březno, Školní ul. 242, okres Ústí nad Labem
Jméno Bohuslav Aron 11.10.1976 - 16.8.1977
Adresa: 431 , Libouchec Česká republika
Libouchec 431
Jméno Josef Bubník 11.10.1976 - 16.8.1977
Adresa: Sídliště 612 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 612, okres Děčín
Jméno Václav Veselý 11.10.1976 - 16.8.1977
Adresa: 425 , Libouchec Česká republika
Libouchec 425
Jméno Jiří Zikl 11.10.1976 - 19.3.1980
Adresa: 187 , Chlumec Česká republika
Chlumec 187
Jméno František Švejdík 25.3.1974 - 30.6.1981
Adresa: 87 , Malšovice Česká republika
Malšovice 87, okres Děčín
Předseda Raimund Šimánek 25.3.1974 - 30.6.1981
Adresa: Wolkerova ulice 608 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Wolkerova ulice 608, okres Děčín
Jméno Karel Traup 4.7.1975 - 30.6.1981
Adresa: Litoměřická 240 , Velké Březno Česká republika
Velké Březno, Litoměřická ul. 240, okres Ústí nad Labem
Místopředseda Ing. Stanislav Štrympl 11.10.1976 - 30.6.1981
Adresa: Školní 242 , Velké Březno Česká republika
Velké Březno, Školní ul. 242, okres Ústí nad Labem
Jméno František Vojta 11.10.1976 - 30.6.1981
Adresa: Gottwaldova 44 , Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína, Gottwaldova ul. 44, okres Děčín
Jméno Jaroslav Beneš 11.10.1976 - 30.6.1981
Adresa: Sídliště 644 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 644, okres Děčín
Jméno Dana Neckářová 11.10.1976 - 30.6.1981
Adresa: Leninova 603 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Leninova 603/604, okres Děčín
Jméno František Tesař 16.8.1977 - 30.6.1981
Adresa: Sídliště 613 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 613
Jméno Zdeněk Novotný 16.8.1977 - 30.6.1981
Adresa: 271 , Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína 271
Jméno Marta Doležalová 16.8.1977 - 30.6.1981
Adresa: Družstevní 6 , Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína, Družstevní 6
Místopředseda náhradního orgánu Ing. Vladimír Cita 30.6.1981 - 19.1.1982
Adresa: 89 , Vilsnice Česká republika
Vilsnice 89, okres Děčín
Člen náhradního orgánu Jarmila Novotná 30.6.1981 - 19.1.1982
Adresa: Duchcovská 224 , Děčín Česká republika
Děčín, Duchcovská 224/4
Člen náhradního orgánu Raimund Šimánek 30.6.1981 - 19.1.1982
Adresa: Wolkerova ulice 608 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Wolkerova ulice 608
Předseda náhradního orgánu Ing. Břetislav Ctibor 30.6.1981 - 19.1.1982
Adresa: Karla IV. 1061 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Karla IV. 1061
Člen náhradního orgánu Bohuslav Dědič 30.6.1981 - 19.1.1982
Adresa: 16 , Velká Bukovina Česká republika
Velká Bukovina 16, okres Děčín
Člen náhradního orgánu Ing. Václav Jelínek 30.6.1981 - 19.1.1982
Adresa: Lužická 805 , Děčín Česká republika
Děčín, Lužická 805/8
Člen náhradního orgánu Ing. Vladimír Sklenář 30.6.1981 - 19.1.1982
Adresa: Máchova 661 , Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, Máchova 661
Jméno Antonín Jakeš 19.1.1982 - 6.6.1983
Adresa: Oblouková 282 , Jílové Česká republika
Jílové, Oblouková 282
Jméno Jaroslava Bernardová 19.1.1982 - 9.7.1984
Adresa: Okružní 253 , Jílové Česká republika
Jílové, Okružní 253
Jméno Ing. Vladimír Sklenář 19.1.1982 - 28.5.1985
Adresa: Máchova 661 , Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, Máchova 661
Jméno Bohuslav Dědič 19.1.1982 - 27.9.1988
Adresa: 78 , Starý Šachov Česká republika
Starý Šachov 78
Jméno Věra Utratilová 19.1.1982 - 27.9.1988
Adresa: Wolkerova 608 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Wolkerova 608
Předseda Ing. Břetislav Ctibor 19.1.1982 - 28.2.1990
Adresa: Karla IV. 1061 , Ústí nad Labem Česká republika
Ústí nad Labem, Karla IV. 1061
Místopředseda Ing. Václav Jelínek 19.1.1982 - 28.2.1990
Adresa: Rolnická 365 , Rumburk Česká republika
Rumburk, Rolnická 365/7
Jméno Ing. Adolf Opat 19.1.1982 - 28.2.1990
Adresa: 73 , Malšovice Česká republika
Malšovice 73
Jméno Raimund Šimánek 19.1.1982 - 28.2.1990
Adresa: Wolkerova ulice 608 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Wolkerova ulice 608
Jméno Vlastimil Konečný 9.7.1984 - 28.2.1990
Adresa: Karolíny Světlé 106 , Chlumec u Chabařovic Česká republika
Chlumec u Chabařovic, Karolíny Světlé 106, okres Ústí nad Labem
Jméno Jaroslava Štulíková 9.7.1984 - 28.2.1990
Adresa: Oblouková 278 , Jílové u Děčína Česká republika
Jílové u Děčína, Oblouková ul. 278, okres Děčín
Jméno Ing. Vladimír Sklenář 19.6.1986 - 28.2.1990
Adresa: Máchova 661 , Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, Máchova 661
Předseda Ing. Petr Karsch 28.2.1990 - 9.2.1993
Adresa: 5.května 767 , Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, 5.května 767
Jméno Zdeněk Slabý 28.2.1990 - 9.2.1993
Adresa: Leninova 603 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Leninova 603
Ředitel Horst Thiele 9.2.1993 - 30.3.1994
Adresa: Jiráskova 186 , 407 21 Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, Jiráskova 186, PSČ 40721
Jméno Radmil Hruška 28.2.1990 - 6.6.1994
Adresa: Sněžnická 320 , Jílové Česká republika
Jílové, Sněžnická 320
Jméno Ing. Karel Kopecký 28.2.1990 - 6.6.1994
Adresa: Kosmonautů 156 , Děčín 27 Česká republika
Děčín 27, Kosmonautů 156
Místopředseda Ing. Petr Karsch 9.2.1993 - 6.6.1994
Adresa: 5.května 767 , Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, 5.května 767, okres Děčín
Jméno JUDr. Lenka Zaorálková 28.2.1990 - 12.7.1994
Adresa: Hrnčířská 1307 , Děčín I. Česká republika
Děčín I., Hrnčířská 1307/6
Jméno Ing. Petr Karsch 6.6.1994 - 12.7.1994
Adresa: 5.května 767 , Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, 5.května 767, okres Děčín
Jméno Jiří Strouhal 28.2.1990 - 3.4.1995
Adresa: Sídliště 648 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 648
Předseda Zdeněk Slabý 9.2.1993 - 3.4.1995
Adresa: Leninova 603 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Leninova 603, okres Děčín
Místopředseda Raimund Šimánek 28.2.1990 - 26.7.1996
Adresa: Wolkerova ulice 608 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Wolkerova ulice 608, okres Děčín
Jméno Věra Klajsnerová 28.2.1990 - 26.7.1996
Adresa: Litoměřická 240 , Velké Březno Česká republika
Velké Březno, Litoměřická 240
Jméno Antonín Mareš 28.2.1990 - 26.7.1996
Adresa: 39 , Malečov Česká republika
Malečov 39
Jméno Karel Poláček 12.7.1994 - 26.7.1996
Adresa: Školní 269 , Jílové Česká republika
Jílové, Školní 269
Jméno Miroslav Koblížek 12.7.1994 - 26.7.1996
Adresa: Máchova 661 , Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, Máchova 661
Jméno Vlastimil Šárovec 28.2.1990 - 30.11.1999
Adresa: Hrnčířská 1307 , Děčín I Česká republika
Děčín I, Hrnčířská 1307/6
Jméno Vladimír Křivan 28.2.1990 - 30.11.1999
Adresa: Soběslavova 276 , Chlumec Česká republika
Chlumec, Soběslavova 276
Jméno JUDr. Lenka Novotná 12.7.1994 - 30.11.1999
Adresa: Červený vrch 1651 , Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Červený vrch 1651/47
Předseda Jiří Strouhal 3.4.1995 - 30.11.1999
Adresa: Sídliště 648 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 648, okres Děčín
Místopředseda Ing. Karel Kopecký 6.6.1994 - 3.9.2001
Zánik členství 21.4.2001
Zánik funkce 21.4.2001
Adresa: Kosmonautů 156 , Děčín 27 Česká republika
Děčín 27, Kosmonautů 156
Člen představenstva Horst Thiele 26.7.1996 - 3.9.2001
Adresa: Jiráskova 186 , Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, Jiráskova 186
Předseda představenstva Jiří Strouhal 30.11.1999 - 3.9.2001
Zánik členství 21.4.2001
Zánik funkce 21.4.2001
Adresa: Družstevní 681 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Družstevní 681, okres Děčín
Člen představenstva Vladimír Křivan 30.11.1999 - 3.9.2001
Zánik členství 21.4.2001
Adresa: Soběslavova 276 , Chlumec Česká republika
Chlumec, Soběslavova 276
Člen představenstva Vlastimil Šárovec 3.9.2001 - 3.9.2001
Vznik členství 21.4.2001
Adresa: Hrnčířská 1307 , Děčín I Česká republika
Děčín I, Hrnčířská 1307/6
Člen představenstva JUDr. Lenka Novotná 3.9.2001 - 3.9.2001
Vznik členství 21.4.2001
Adresa: Červený Vrch 1651 , Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Červený Vrch 1651/47
Člen představenstva Ladislav Klicpera 3.9.2001 - 3.9.2001
Vznik členství 21.4.2001
Adresa: Školní 269 , Jílové Česká republika
Jílové, Školní 269
Místopředseda představenstva Jiří Strouhal 3.9.2001 - 25.1.2002
Vznik členství 21.4.2001
Vznik funkce 21.4.2001
Zánik funkce 18.10.2001
Adresa: Družstevní 681 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Družstevní 681
Člen představenstva Ing. Karel Kopecký 3.9.2001 - 25.1.2002
Vznik členství 21.4.2001
Adresa: Kosmonautů 162 , Děčín XXVII Česká republika
Děčín XXVII, Kosmonautů 162
Člen představenstva JUDr. Lenka Novotná 30.11.1999 - 25.10.2003
Zánik členství 29.5.2003
Adresa: Červený vrch 1651 , Děčín IV Česká republika
Děčín IV, Červený vrch 1651/47
Člen představenstva Ladislav Klicpera 26.7.1996 - 17.10.2005
Adresa: Školní 269 , Jílové Česká republika
Jílové, Školní 269
Člen představenstva Vlastimil Šárovec 30.11.1999 - 17.10.2005
Adresa: Hrnčířská 1307 , Děčín I Česká republika
Děčín I, Hrnčířská 1307/6
Předseda představenstva Horst Thiele 3.9.2001 - 17.10.2005
Vznik členství 21.4.2001
Zánik členství 30.6.2005
Vznik funkce 21.4.2001
Zánik funkce 30.6.2005
Adresa: Jiráskova 186 , Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, Jiráskova 186
Místopředseda představenstva Ing. Karel Kopecký 25.1.2002 - 17.10.2005
Vznik členství 21.4.2001
Vznik funkce 18.10.2001
Zánik funkce 25.8.2005
Adresa: Kosmonautů 162 , Děčín XXVII Česká republika
Děčín XXVII, Kosmonautů 162
Člen představenstva Jiří Rajnoch 3.9.2001 - 7.8.2006
Vznik členství 21.4.2001
Zánik členství 22.4.2006
Adresa: Kosmonautů 157 , Děčín XXVII Česká republika
Děčín XXVII, Kosmonautů 157
Člen představenstva Jiří Strouhal 25.1.2002 - 7.8.2006
Vznik členství 21.4.2001
Zánik členství 22.4.2006
Adresa: Družstevní 681 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Družstevní 681, okres Děčín
Člen představenstva Vladimír Křivan 25.10.2003 - 7.8.2006
Vznik členství 29.5.2003
Zánik členství 22.4.2006
Adresa: Soběslavova 276 , Chlumec Česká republika
Chlumec, Soběslavova 276
Místopředseda představenstva Vlastimil Šárovec 17.10.2005 - 7.8.2006
Vznik členství 21.4.2001
Zánik členství 22.4.2006
Vznik funkce 25.8.2005
Zánik funkce 22.4.2006
Adresa: Hrnčířská 1307 , 405 01 Děčín I Česká republika
Děčín I, Hrnčířská 1307/6, PSČ 40501
Člen představenstva Ladislav Klicpera 17.10.2005 - 7.8.2006
Vznik členství 21.4.2001
Zánik členství 22.4.2006
Adresa: Školní 269 , 407 01 Jílové Česká republika
Jílové, Školní 269, PSČ 40701
Předseda představenstva Ing. Karel Kopecký 17.10.2005 - 7.8.2006
Vznik členství 21.4.2001
Zánik členství 22.4.2006
Vznik funkce 25.8.2005
Zánik funkce 22.4.2006
Adresa: Kosmonautů 162 , 405 01 Děčín XXVII Česká republika
Děčín XXVII, Kosmonautů 162, PSČ 40501
Člen představenstva Miloš Křivánek 17.10.2005 - 7.8.2006
Vznik členství 30.6.2005
Zánik členství 22.4.2006
Adresa: Sídliště 633 , 407 22 Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 633, PSČ 40722
člen představenstva Miloš Křivánek 7.8.2006 - 17.7.2007
Vznik členství 22.4.2006
Zánik členství 22.4.2007
Adresa: Sídliště 633 , 407 22 Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 633, PSČ 40722
předseda představenstva Ing. Karel Kopecký 7.8.2006 - 28.9.2011
Vznik členství 22.4.2006
Zánik členství 16.6.2011
Vznik funkce 22.4.2006
Zánik funkce 30.4.2011
Adresa: Kosmonautů 162 , 405 01 Děčín - Děčín XXVII Česká republika
Děčín - Děčín XXVII, Kosmonautů 162, PSČ 40501
místopředseda představenstva Vlastimil Šárovec 7.8.2006 - 28.9.2011
Vznik členství 22.4.2006
Zánik členství 16.6.2011
Vznik funkce 22.4.2006
Zánik funkce 30.4.2011
Adresa: Hrnčířská 1307 , 405 01 Děčín - Děčín I Česká republika
Děčín - Děčín I, Hrnčířská 1307/6, PSČ 40501
člen představenstva Ladislav Klicpera 7.8.2006 - 28.9.2011
Vznik členství 22.4.2006
Zánik členství 30.4.2011
Adresa: Školní 269 , 407 01 Jílové Česká republika
Jílové, Školní 269, PSČ 40701
člen představenstva Jiří Strouhal 7.8.2006 - 28.9.2011
Vznik členství 22.4.2006
Zánik členství 30.4.2011
Adresa: Družstevní 681 , Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Družstevní 681, PSČ 4722
člen představenstva Jiří Rajnoch 7.8.2006 - 28.9.2011
Vznik členství 22.4.2006
Zánik členství 30.4.2011
Adresa: Kosmonautů 157 , 405 01 Děčín - Děčín XXVII Česká republika
Děčín - Děčín XXVII, Kosmonautů 157, PSČ 40501
člen představenstva Vladimír Křivan 7.8.2006 - 28.9.2011
Vznik členství 22.4.2006
Zánik členství 30.4.2011
Adresa: Soběslavova 276 , 403 39 Chlumec Česká republika
Chlumec, Soběslavova 276, PSČ 40339
člen představenstva Milan Marek 17.7.2007 - 28.9.2011
Vznik členství 23.4.2007
Zánik členství 30.4.2011
Adresa: Děčínská 194 , 407 21 Česká Kamenice Česká republika
Česká Kamenice, Děčínská 194, PSČ 40721
Člen představenstva Jiří Rajnoch 28.9.2011 - 4.1.2013
Vznik členství 30.4.2011
Zánik členství 31.5.2012
Adresa: Kosmonautů 157 , 405 02 Děčín - Děčín XXVII - Březiny Česká republika
Děčín - Děčín XXVII - Březiny, Kosmonautů 157, PSČ 40502
Člen představenstva Martin Šenfeld 4.1.2013 - 4.1.2013
Vznik členství 31.5.2012
Zánik členství 25.10.2012
Adresa: Kamenická 287 , 405 02 Děčín Česká republika
Kamenická 287/112, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
Předseda představenstva Vlastimil Šárovec 28.9.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 30.4.2011
Zánik členství 3.5.2014
Vznik funkce 30.4.2011
Zánik funkce 3.5.2014
Adresa: Hrnčířská 1307 , 405 02 Děčín - Děčín I - Děčín Česká republika
Děčín - Děčín I - Děčín, Hrnčířská 1307/6, PSČ 40502
Místopředseda představenstva Vladimír Křivan 28.9.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 30.4.2011
Zánik členství 3.5.2014
Vznik funkce 30.4.2011
Zánik funkce 3.5.2014
Adresa: Soběslavova 276 , 403 39 Chlumec Česká republika
Chlumec, Soběslavova 276, PSČ 40339
Člen představenstva Ing. Karel Kopecký 28.9.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 30.4.2011
Zánik členství 3.5.2014
Adresa: Kosmonautů 162 , 405 02 Děčín - Děčín XXVII - Březiny Česká republika
Děčín - Děčín XXVII - Březiny, Kosmonautů 162, PSČ 40502
Člen představenstva Milan Marek 28.9.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 30.4.2011
Zánik členství 3.5.2014
Adresa: Děčínská 194 , 407 21 Česká Kamenice - Dolní Kamenice Česká republika
Česká Kamenice - Dolní Kamenice, Děčínská 194, PSČ 40721
Člen představenstva Jiří Havel 28.9.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 30.4.2011
Zánik členství 3.5.2014
Adresa: Sídliště 634 , 407 22 Benešov nad Ploučnicí Česká republika
Benešov nad Ploučnicí, Sídliště 634, PSČ 40722
Člen představenstva Jan Vocloň 28.9.2011 - 3.9.2014
Vznik členství 6.5.2011
Zánik členství 3.5.2014
Adresa: Kosmonautů 156 , 405 02 Děčín - Děčín XXVII - Březiny Česká republika
Děčín - Děčín XXVII - Březiny, Kosmonautů 156, PSČ 40502
Člen představenstva Josef Neuberger 4.1.2013 - 3.9.2014
Vznik členství 25.10.2012
Zánik členství 3.5.2014
Adresa: Školní 272 , 407 01 Jílové Česká republika
Školní 272, Kamenná, 407 01 Jílové

Sbírka Listin Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXVI 302/SL 70 účetní závěrka [2013] Př Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2014 22.12.2014 30.12.2014 9
DrXXVI 302/SL 69 účetní závěrka [2013], zpráva auditora VZ, R Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2014 22.12.2014 30.12.2014 7
DrXXVI 302/SL 68 notářský zápis, stanovy společnosti, rozhod. o statut. orgánu NZ 109/2014 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2014 6.8.2014 17.9.2014 51
DrXXVI 302/SL 67 rozhod. o statut. orgánu zápis z předst. Krajský soud v Ústí nad Labem 3.5.2014 6.8.2014 17.9.2014 2
DrXXVI 302/SL 66 účetní závěrka [2012]  Příloha Krajský soud v Ústí nad Labem 27.12.2013 30.12.2013 9
DrXXVI 302/SL 65 zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2013 27.12.2013 30.12.2013 7
DrXXVI 302/SL 64 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 8.3.2013 27.12.2013 30.12.2013 9
DrXXVI 302/SL 63 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2012 20.11.2012 16.1.2013 1
DrXXVI 302/SL 62 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.10.2012 20.11.2012 16.1.2013 6
DrXXVI 302/SL 61 rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 31.5.2012 20.11.2012 16.1.2013 7
DrXXVI 302/SL 60 rozhod. o statut. orgánu odstoupení Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2012 20.11.2012 16.1.2013 1
DrXXVI 302/SL 59 ostatní prez.listina Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2012 20.11.2012 16.1.2013 3
DrXXVI 302/SL 58 rozhod. o statut. orgánu zápis ze shromáždění Krajský soud v Ústí nad Labem 28.4.2012 20.11.2012 16.1.2013 7
DrXXVI 302/SL 57 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2012 1.6.2012 4.6.2012 21
DrXXVI 302/SL 56 účetní závěrka, zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2012 1.6.2012 4.6.2012 16
DrXXVI 302/SL 55 podpisové vzory - členů představ. 7x Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2011 12.8.2011 11.10.2011 8
DrXXVI 302/SL 54 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jedn.představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2011 12.8.2011 11.10.2011 2
DrXXVI 302/SL 53 notářský zápis - NZ 30/2011- shrom. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2011 12.8.2011 11.10.2011 5
DrXXVI 302/SL 52 účetní závěrka, zpráva auditora - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2011 12.8.2011 8.9.2011 15
DrXXVI 302/SL 51 výroční zpráva - 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2011 12.8.2011 8.9.2011 18
DrXXVI 302/SL 50 výroční zpráva - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2010 18.1.2011 19.1.2011 15
DrXXVI 302/SL 49 účetní závěrka, zpráva auditora - 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2010 18.1.2011 19.1.2011 16
DrXXVI 302/SL 48 výroční zpráva - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.2.2009 11.2.2010 15.2.2010 9
DrXXVI 302/SL 47 účetní závěrka, zpráva auditora - 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2009 11.2.2010 15.2.2010 15
DrXXVI 302/SL 46 účetní závěrka, zpráva auditora - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2008 11.3.2009 12
DrXXVI 302/SL 45 výroční zpráva - 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2008 11.3.2009 8
DrXXVI 302/SL 44 podpisové vzory - Milan Marek Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2007 12.9.2007 2
DrXXVI 302/SL 43 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na funkci Krajský soud v Ústí nad Labem 12.4.2007 12.9.2007 1
DrXXVI 302/SL 41 notářský zápis - NZ 40/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2007 12.9.2007 8
DrXXVI 302/SL 40 účetní závěrka - zpráva auditora 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 15.3.2007 7.8.2007 1
DrXXVI 302/SL 39 ostatní - zápis ze SD Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2007 7.8.2007 8
DrXXVI 302/SL 38 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2007 7.8.2007 8
DrXXVI 302/SL 37 účetní závěrka - výkaz zisků a ztrát 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2007 7.8.2007 2
DrXXVI 302/SL 36 účetní závěrka - cash flow Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2007 7.8.2007 1
DrXXVI 302/SL 35 účetní závěrka - rozvaha 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 9.3.2007 7.8.2007 4
DrXXVI 302/SL 34 účetní závěrka - příloha 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2007 7.8.2007 8
DrXXVI 302/SL 33 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze předsdtav. Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2006 19.10.2006 2
DrXXVI 302/SL 32 notářský zápis NZ 43/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.4.2006 19.10.2006 7
DrXXVI 302/SL 31 účetní závěrka, výroční zpráva rok 2005 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2006 24.7.2006 30
DrXXVI 302/SL 30 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2005 24.11.2005 9
DrXXVI 302/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - odstoupení z funkce, souhlas Krajský soud v Ústí nad Labem 25.8.2005 24.11.2005 7
DrXXVI 302/SL 28 podpisové vzory - Miloš Křivánek Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.2005 24.11.2005 1
DrXXVI 302/SL 27 rozhod. o statut. orgánu - rezignace na funkci Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2005 24.11.2005 1
DrXXVI 302/SL 26 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze schůze představ. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.6.2005 24.11.2005 7
DrXXVI 302/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - zápis ze shromáždění delegát Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2001 24.11.2005 3
DrXXVI 302/SL 24 účetní závěrka k 31.12.2004, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2005 22.6.2005 14
DrXXVI 302/SL 23 výroční zpráva rok 2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2005 22.6.2005 6
DrXXVI 302/SL 22 notářský zápis NZ 53/2004 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2004 10.6.2004 4
DrXXVI 302/SL 21 ostatní -zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2004 26.5.2004 5
DrXXVI 302/SL 20 účetní závěrka k 31.12.2003, zpráva auditora Krajský soud v Ústí nad Labem 10.3.2004 26.5.2004 15
DrXXVI 302/SL 19 výroční zpráva rok 2003 Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2004 26.5.2004 5
DrXXVI 302/SL 18 podpisové vzory - Vladimír Křivan Krajský soud v Ústí nad Labem 11.6.2003 23.12.2003 1
DrXXVI 302/SL 17 rozhod. o statut. orgánu -zápis č.5/03 ze schůze předs. Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2003 23.12.2003 7
DrXXVI 302/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - odstoup. z funkce člena př. Krajský soud v Ústí nad Labem 30.4.2003 23.12.2003 1
DrXXVI 302/SL 15 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2001 23.12.2003 6
DrXXVI 302/SL 14 účetní závěrka k 31.12.2002 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2003 25.9.2003 15
DrXXVI 302/SL 13 účetní závěrka + zpráva auditora k 31.12.2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 14.3.2002 22.10.2002 14
DrXXVI 302/SL 12 výroční zpráva rok 2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.2.2002 22.10.2002 8
DrXXVI 302/SL 11 rozhod. o statut. orgánu - zápis z mimoř. schůze předst Krajský soud v Ústí nad Labem 18.10.2001 4.3.2002 4
DrXXVI 302/SL 9 podpisové vzory - Vlastimil Šárovec Krajský soud v Ústí nad Labem 9.8.2001 23.10.2001 1
DrXXVI 302/SL 8 podpisové vzory - Horst Thiele Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2001 23.10.2001 1
DrXXVI 302/SL 7 podpisové vzory - Ing. K. Kopecký Krajský soud v Ústí nad Labem 18.4.2001 23.10.2001 1
DrXXVI 302/SL 6 podpisové vzory - JUDr. L. Novotná Krajský soud v Ústí nad Labem 28.3.2001 23.10.2001 1
DrXXVI 302/SL 5 podpisové vzory - Ladislav Klicpera Krajský soud v Ústí nad Labem 12.1.2001 23.10.2001 1
DrXXVI 302/SL 4 podpisové vzory - Jiří Rajnoch Krajský soud v Ústí nad Labem 2.4.2001 23.10.2001 1
DrXXVI 302/SL 10 podpisové vzory - Jiří Strouhal Krajský soud v Ústí nad Labem 8.8.2001 23.10.2001 1
DrXXVI 302/SL 1 notářský zápis NZ 57/2001 Krajský soud v Ústí nad Labem 21.4.2001 23.10.2001 13

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

IČO (identifikační číslo) 00212504
Jméno Oblastní stavební bytové družstvo Děčín
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Děčín
Vznik první živnosti: 2.11.1992
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 3

Sídlo Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

Živnosti a provozovny Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

Živnost č. 1 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jeronýmova 425/15, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000172325
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.6.1996

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 9.11.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Jeronýmova 425/15, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000172325
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 9.3.1994

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.5.2004
Provozovna č. 1
Provozovna Jeronýmova 425/15, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000172325
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2004
Provozovna č. 2
Provozovna Hrnčířská 1345/25, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1000172333
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.5.2004

Živnost č. 4 Montáž a opravy měřicí a regulační techniky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.1992
Zánik oprávnění 12.6.1996

Živnost č. 5 zprostředkovatelská činnost v oblasti nákupu a prodeje

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.11.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 činnost realitní kanceláře

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

Člen statutárního orgánu Vladimír Křivan
Člen statutárního orgánu Josef Neuberger
Člen statutárního orgánu Jan Vocloň
Člen statutárního orgánu Milan Marek
Člen statutárního orgánu Vlastimil Šárovec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

IČO: 00212504
Firma: Oblastní stavební bytové družstvo Děčín
Právní forma: Družstvo
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Děčín
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 1.5.1982

Sídlo Oblastní stavební bytové družstvo Děčín

Sídlo: Jeronýmova 425 NEOAD, Děčín 405 63

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
tracking image