Firma Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace IČO 00360210


Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace (00360210) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Čsl. mládeže 1/31, Děčín 405 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1991 a je stále aktivní. Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace na Justice.cz

Výpis dat pro Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka Pr 471
IČO (identifikační číslo osoby) 00360210
Jméno Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Vzniklá dne 1.1.1991
Zapsána dne 3.2.2004
Den vzniku příspěvkové organizace: 1. ledna 1991. 3.2.2004 - 20.6.2017
Zřizovatel: Ústecký kraj se sídlem Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ 400 02, IČ 70892156. 3.2.2004 - 20.6.2017

Aktuální kontaktní údaje Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

Sídlo Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa Čsl. mládeže 1/31 , Děčín 405 02 20.6.2017
Adresa České mládeže 1 , 405 02 Děčín Česká republika
3.2.2004 - 20.6.2017

Předmět činnosti Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Plní povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje standardizované služby podle zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 29. července 2004, kt erým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních právních předpisů. 9.2.2006
Shromažďovat sbírky hmotných dokladů vývoje přírody, prehistorie a historie zahraniční i české provenience, zejména z území severních Čech, se zvláštním zřetelem na celé povodí řeky Labe, především v oborech archeologie, etnografie, geologie, mineralogie, zoologie, numizmatiky a dějiny umění a řemesel. Tvořit sbírky na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. Specializací muzea je Vývoj lodní dopravy na Labi. 3.2.2004
Spravovat historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu. 3.2.2004
Ke sbírkovým předmětům pořizovat odbornou dokumentaci písemnou, podle potřeby obrazovou nebo zvukovou. Sbírkové předměty odborně zpracovávat a vytěžovat z nich poznatky o vývoji přírody a společnosti. Tyto předměty, jejich napodobeniny, odbornou dokumenta ci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentovat zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami, které j sou určeny nejširší veřejnosti, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům. 3.2.2004
Provádět vědecký výzkum prostředí, z něhož sbírkové předměty získává, výzkum v oboru muzeologie a ochrany sbírek. 3.2.2004
Zapůjčovat sbírkové předměty do expozic a na výstavy, pořádané rovněž jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání či preparování, konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. a umožňovat studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených tímto zákonem a badatelským řádem, který sama vydá. 3.2.2004
Vydávat a veřejně šířit periodické i neperiodické publikace. 3.2.2004
Pořádat samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými či fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených předmětů kulturní hodnoty. 3.2.2004
Pořádat kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádět přednáškovou a vzdělávací činnost. 3.2.2004
Vstupovat do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 3.2.2004
Spolupracovat v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery. 3.2.2004
Vykonávat činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňovat za úplatu návštěvy expozic, výstav a jiných kulturních akcií. Vybírat poplatky z fotografování, filmování a videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů. Prodávat katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny s bírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a videozáznamů. Pronajímat dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytovat služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Poskytovat reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovávat odborné posudky, rešerše a expertízy, a dále poskytovat informační služby související s předmětem čin nosti. 3.2.2004
Ve smyslu příloh č. 5 vyhlášky Ministerstva kultury ČR č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů poskytovat odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy. Vydávat osvědčení k prodeji a vývozu předmětů kulturní povahy ve smyslu §§ 1 a 2 zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty v platném znění. Sbírky a sbírkové předměty jsou hmotným majetkem, s nímž organizace hospodaří podle zvláštních pr ávních předpisů. Příprava a pořádání kulturně výchovných a vzdělávacích akcí, a dalších akcí, návazných na školní výuku pro mládež ze škol různých typů a stupňů akcí různých forem. 3.2.2004 - 9.2.2006

vedení firmy Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

Statutární orgán Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace samostatně. Podepisování za příspěvkovou organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace (lze nahradit razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis. 3.2.2004
Ředitel Ing. Vlastimil Pažourek 1.2.2019
Vznik funkce 1.10.2017
Adresa: Teplická 188/47 , Děčín 405 02
Ředitel Mgr. Milan Rosenkranc 3.2.2004 - 1.2.2019
Vznik funkce 1.1.2003
Zánik funkce 30.9.2017
Adresa: Teplická 385/104 , Děčín 405 02

Sbírka Listin Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 471/SL 17 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 16.10.2015 19.10.2015 31
Pr 471/SL 16 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 22.12.2014 22.12.2014 24
Pr 471/SL 15 účetní závěrka 2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2013 20.5.2013 23
Pr 471/SL 14 účetní závěrka  - 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.12.2011 11.7.2012 13.7.2012 17
Pr 471/SL 13 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 25.1.2011 14.2.2011 14.2.2011 19
Pr 471/SL 12 zakladatelské dokumenty - zřizovací listina Krajský soud v Ústí nad Labem 24.8.2005 14.3.2006 8
Pr 471/SL 11 ostatní - výpis ze schůze Rady kraje Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2004 14.3.2006 3
Pr 471/SL 9 ostatní - výpis z 18. zasedání zastup. Krajský soud v Ústí nad Labem 4.6.2003 11.2.2004 2
Pr 471/SL 8 podpisové vzory - Mgr. Milan Rosenkranc Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2003 11.2.2004 1
Pr 471/SL 7 zakladatelské dokumenty - dodatek č.2 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2003 11.2.2004 8
Pr 471/SL 6 zakladatelské dokumenty -výpis ze 49.schůze rady kraje Krajský soud v Ústí nad Labem 4.12.2002 11.2.2004 3
Pr 471/SL 5 ostatní - protokol o předání majetku Krajský soud v Ústí nad Labem 19.11.2002 11.2.2004 189
Pr 471/SL 4 ostatní - změna zř. listiny Krajský soud v Ústí nad Labem 1.1.2002 11.2.2004 2
Pr 471/SL 3 ostatní - výpis z registru subjektů Krajský soud v Ústí nad Labem 13.8.2001 11.2.2004 10
Pr 471/SL 2 zakladatelské dokumenty - zřizovací listina Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.1995 11.2.2004 2
Pr 471/SL 10 rozhod. o statut. orgánu - potvrzení ve funkci ředitele Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2003 11.2.2004 1
Pr 471/SL 1 rozhod. o statut. orgánu - jmenovací dekret Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.1990 11.2.2004 1

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

IČO: 00360210
Firma: Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Děčín
Základní územní jednotka: Děčín
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.5.1986

Sídlo Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace

Sídlo: České mládeže 1/31 NEOAD, Děčín 405 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti muzeí
tracking image