Firma Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace IČO 00083267


Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace (00083267) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Masarykova 723/14, Liberec 460 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 7. 2004 a je stále aktivní. Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace na rzp.cz

Výpis dat pro Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka Pr 526
IČO (identifikační číslo osoby) 00083267
Jméno Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.7.2004
Den vzniku: 1.1.2003 24.6.2008
Zřizovatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec II, PSČ 461 80, IČ: 70891508 Den vzniku: 1.1.2003 8.7.2004 - 24.6.2008

Aktuální kontaktní údaje Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Sídlo Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykova 723/14 , Liberec 460 01 10.10.2014
Adresa U Tiskárny 81/1 , Liberec 460 05 24.6.2008 - 10.10.2014
Adresa U Tiskárny 1 , 460 01 Liberec Česká republika
8.7.2004 - 24.6.2008

Předmět činnosti Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
1. Organizace plní funkci galerie ve smyslu ustanovení § 2 odst.4 zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 275/2000 Sb., a prováděcích předpisů. Zřizuje se za účel em získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy za účelem plnění vědeckých a výzkumných úkolů v oboru dějin výtvarného umění. 10.10.2014
2. Organizace je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Umožňuje způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu v yužívaní sbírky a její zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb. 10.10.2014
3. Organizace shromažďuje sbírky výtvarného umění české i zahraniční provenience, zejména však díla nizozemských autorů 16.-18.století, francouzských, rakouských a německých autorů 19.století, českých autorů 19.-21.století a českých a německých autorů lib ereckého regionu 19.-21. století a současné umění. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 10.10.2014
4. Organizace spravuje sbírku v souladu se zákonem č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a předpisy souvisejícími, ve znění pozdějších předpisů: a) ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou a zvukovou; b) sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti; c) sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České Republice i v zahraničí, a dalšími kulturně výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost; d) zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České Republice i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zá kona č. 122/2000 Sb.; e) umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a na základě interních směrnic, které organizace vydává 10.10.2014
5. Organizace spravuje odbornou knihovnu. 10.10.2014
6. Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, a to v tiskové či elektronické podobě. 10.10.2014
7. Organizace provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. 10.10.2014
8. Organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami výstavy vypůjčených výtvarných děl, odborné konference, sympózia a semináře, kulturní a vzdělávací programy, vztahující se k předmětu činnosti. 10.10.2014
9.Organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 10.10.2014
10. Orgnizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery. 10.10.2014
11. Organizace vykonává další aktivity vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor: a) umožňuje za úplatu návštěnu expozic, výstav a dalších kulturních, výchovných a společenských akcí, které pořádá; b) vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů; c) prodává katalogy a předměty propagující činnost organizace, jako jsou kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, nosiče audio a video nahrávek; d) pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech svěřených zřizovatelem k hospodaření, poud to není v rozporu s jejím kulturním posláním; e) zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy; f) poskytuje informační služby souvisejícími s předmětem činnosti. 10.10.2014
12.Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky Ministerstva kultury ČR č.275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, poskytuje organizace odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní pov ahy. 10.10.2014
1.Organizace plní funkci galerie ve smyslu ustanovení § 10 odst.6 z.č.122/2000 Sb.o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky číslo 275/2000 Sb. a prováděcích předpisů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale u chovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy za účelem plnění vědeckých a výzkumných úkolů v oboru dějin výtvarného umění. 3.9.2004 - 10.10.2014
2. Organizace shromažďuje sbírky výtvarného umění české i zahraniční provenience,zejména však díla nizozemských autorů 16.-18.století, francouzských, rakouských a německých autorů 19.století,českých autorů 19.-20.století a českých a německých autorů liber eckého regionu 19.-20.století.Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 3.9.2004 - 10.10.2014
3.Organizace spravuje sbírku v souladu se zákonem č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a předpisy souvisejícími: a) ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby obrazovou a zvukovou, b) sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti, c) sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v ČR a v zahraničí,a dalšími kulturně vých ovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, d) zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v ČR i v zahraničí, nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání, konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu z.č. 122/2000 S b., e) umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a na základě interních směrnic, které organizace vydává. 3.9.2004 - 10.10.2014
4.Organizace spravuje odbornou knihovnu. 3.9.2004 - 10.10.2014
5.Organizace vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, a to v tiskové či elektronické podobě. 3.9.2004 - 10.10.2014
6.Organizace provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. 3.9.2004 - 10.10.2014
7.Organizace pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami výstavy vypůjčených výtvarných děl, odborné konference, sympozia a semináře, kulturní a vzdělávací programy, vztahující se k předmětu činnosti. 3.9.2004 - 10.10.2014
8.Organizace vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 3.9.2004 - 10.10.2014
9.Na základě pověření Ministerstva kultury ČR organizace vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č.71/1994 Sb.,o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. 3.9.2004 - 10.10.2014
10.Orgnizace spolupracuje v oboru své činnosti s tuzemskými i zahraničními partnery. 3.9.2004 - 10.10.2014
11.Organizace vykonává další aktivity vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu zajištění provozu veřejně přístupných prostor: a) umožňuje za úplatu návštěnu expozic, výstav a dalších kulturních ,výchovných a společenských akcí, které pořádá, b) vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a ektachromů, c) prodává katalogy a předměty propagující činnost organizace, jako jsou kopie,repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, nosiče audio a video nahrávek, d) pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech předaných zřizovatelem do správy, poud to není v rozporu s jejím kulturním posláním, e) zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy, f) poskytuje informační služby souvisejícími s předmětem činnosti. 3.9.2004 - 10.10.2014
12.Ve smyslu přílohy č.5 vyhl.Ministerstva kultury ČR č.275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č.122/2000 Sb.,o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, poskytuje organizace odbornou pomoc a služby. vlastníkům sbírek muzejní povahy . 3.9.2004 - 10.10.2014
Organizace plní funkci galerie ve smyslu ustanovení § 10 odst.6 z.č.122/2000 Sb.o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, vyhlášky číslo 275/2000 Sb. a prováděcích předpisů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uch ovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy za účelem plnění vědeckých a výzkumných úkolů v oboru dějin výtvarného umění. 8.7.2004 - 3.9.2004

vedení firmy Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Statutární orgán Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj vlastnoruční podpis. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jejím jménem. Ředitel od povídá za celkovou činnost a hospodaření organizace. Ředitel řídí organizaci v souladu s obecně platnými právními předpisy a zřizovací listinou. 10.10.2014
Ředitel jedná jménem organizace samostatně a podepisuje za organizaci tak, že k jejímu napsanému nebo vytištěnému názvu připojí svůj vlastnoruční podpis. Ředitel organizace plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn ve všech věcech jednat jejím jménem. 8.7.2004 - 10.10.2014
ředitel Mgr. Jan Randáček 20.4.2018
Vznik funkce 1.6.2008
Adresa: Gagarinova 778 43, 460 06 Liberec Česká republika
ředitel PhDr. Věra Laštovková 8.7.2004 - 24.6.2008
Vznik funkce 18.11.2003
Zánik funkce 31.5.2008
Adresa: Borový vrch 743/59 , Liberec 460 14
ředitel Mgr. Jan Randáček 24.6.2008 - 19.8.2015
Vznik funkce 1.6.2008
Adresa: Americká 666 , 460 10 Liberec III Česká republika
ředitel Mgr. Jan Randáček 19.8.2015 - 20.4.2018
Vznik funkce 1.6.2008
Adresa: Zámečnická 562/6 , Liberec 460 01

Sbírka Listin Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 526/SL 20 účetní závěrka [2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 7.3.2016 7.3.2016 10.3.2016 30
Pr 526/SL 19 účetní závěrka [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2015 31.3.2015 2.4.2015 27
Pr 526/SL 18 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usnesení ZLK Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2014 2.10.2014 20.10.2014 1
Pr 526/SL 17 zakladatelské dokumenty Zřizovací listina Krajský soud v Ústí nad Labem 26.8.2014 2.10.2014 20.10.2014 6
Pr 526/SL 16 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 5.3.2014 5.3.2014 13.3.2014 28
Pr 526/SL 15 účetní závěrka 2012 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2013 17.4.2013 18.4.2013 28
Pr 526/SL 14 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2013 17.4.2013 18.4.2013 29
Pr 526/SL 13 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 16.4.2013 17.4.2013 18.4.2013 29
Pr 526/SL 12 zakladatelské dokumenty zřizovací listina Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2009 13.11.2009 18.11.2009 8
Pr 526/SL 9 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení ze zasedání Krajský soud v Ústí nad Labem 4.3.2008 25.6.2008 27.6.2008 1
Pr 526/SL 8 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem 5.2.2008 25.6.2008 27.6.2008 2
Pr 526/SL 7 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem 22.3.2005 25.6.2008 27.6.2008 1
Pr 526/SL 6 zakladatelské dokumenty zřizovací listina Krajský soud v Ústí nad Labem 26.3.2008 25.6.2008 27.6.2008 10
Pr 526/SL 11 podpisové vzory čestné prohlá.Mgr.J.Randáček Krajský soud v Ústí nad Labem 26.5.2008 25.6.2008 27.6.2008 2
Pr 526/SL 10 rozhod. o statut. orgánu jmenování Mgr.J.Randáček Krajský soud v Ústí nad Labem 11.3.2008 25.6.2008 27.6.2008 1
Pr 526/SL 5 zakladatelské dokumenty zřizovací lsitina Krajský soud v Ústí nad Labem 17.12.2003 12.8.2004 22.9.2004 9
Pr 526/SL 4 ostatní inventární soupis Krajský soud v Ústí nad Labem 4.2.2004 12.8.2004 22.9.2004 91
Pr 526/SL 3 ostatní dopis Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.1991 12.8.2004 22.9.2004 1
Pr 526/SL 2 podpisové vzory čestné prohlá. PhDr.V.Laštovko Krajský soud v Ústí nad Labem 22.1.2004 12.8.2004 22.9.2004 1
Pr 526/SL 1 ostatní usnesení ZM Krajský soud v Ústí nad Labem 22.1.2004 12.8.2004 22.9.2004 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 00083267
Jméno Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Magistrát města Liberce
Vznik první živnosti: 30.4.2014
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Živnosti a provozovny Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.4.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Masarykova 723/14, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1009646249
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Zahájení provozování 1.5.2014

Statutární orgán Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Člen statutárního orgánu Mgr. Jan Randáček

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

IČO: 00083267
Firma: Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Liberec
Základní územní jednotka: Liberec (nečleněné město)
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.7.1973

Sídlo Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykova 723/14, Liberec 460 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Činnosti muzeí
tracking image