Firma O2 Czech Republic a.s. IČO 60193336


O2 Czech Republic a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

O2 Czech Republic a.s. (60193336) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 1994 a je stále aktivní. O2 Czech Republic a.s. má více provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o O2 Czech Republic a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o O2 Czech Republic a.s. na Justice.cz
Detailní informace o O2 Czech Republic a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro O2 Czech Republic a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje O2 Czech Republic a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 2322
IČO (identifikační číslo osoby) 60193336
Jméno O2 Czech Republic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 1.1.1994
Společnost převedla na společnost Nej.cz s.r.o., IČO 03213595, se sídlem Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2, část závodu označenou jako FIBER, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 30.10.2017, přičemž se strany dohodly na datu převo du vlastnického práva ke dni 1. 12. 2017. 10.1.2018
Společnost nabyla od společnosti O2 IT Services s.r.o., IČO 028 19 678, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, část závodu označenou jako Divize Aplikační podpora, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 26. 4. 2017, přičemž se strany dohodly na datu převodu vlastnického práva ke dni 1. 5. 2017. 1.5.2017
Společnost nabyla od společnosti O2 IT Services s.r.o., IČO 028 19 678, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, část závodu označenou jako Divize Standardní zákaznická řešení, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 26. 4. 2017, přičemž se strany dohodly na datu převodu vlastnického práva ke dni 1. 5. 2017. 1.5.2017
Společnost nabyla část závodu od společnosti Internethome, s.r.o., IČO: 24161357, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 00 Praha 4, a to na základě smlouvy o koupi části závodu ze dne 4. 5. 2016. Dnem nabytí části závodu společností dle uvedené smlou vy je 1. 6. 2016. 9.6.2016
Společnost převedla na společnost O2 IT Services s.r.o., IČO: 028 19 678, se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 14022, část závodu, a to jako nepeněžitý vklad při zvýšení základního kapitálu společnosti O2 IT Services s.r.o. na základě smlo uvy o vkladu části závodu ze dne 8.12.2015, která nabyla účinnosti dne 1.1.2016. 21.1.2016
Počet členů statutárního orgánu: 3 1.6.2015
Došlo k rozdělení společnosti formou odštěpení se vznikem jedné nové společnosti, a to společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00. Na uvedenou nástupnickou společnost přešla odštěpená část jmění s polečnosti určená projektem rozdělení ze dne 13.3.2015. 1.6.2015
Počet členů dozorčí rady: 3 26.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 26.3.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 26.3.2014 - 1.6.2015
Počet členů statutárního orgánu: 7 11.2.2014 - 26.3.2014
Valná hromada přijala dne 22. 4. 2013 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. V usnesení představenstva ze dne 9. května 2012 představenstvo zveřejnilo záměr předložit valné hromadě společnosti po ukončení programu zpětného odkupu akcií návrh na zrušení vlastních akcií, a to společně s návrhem na snížení základního kapitálu sp olečnosti o jmenovitou hodnotu nabytých akcií. 1.2. Vlastní akcie se ruší za účelem optimalizace kapitálové struktury. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých), tj. z 28 021 821 300,- Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých) na 27 461 384 874,- Kč (slovy: dvacet sedm miliard čtyři sta šedesát jedna milionů tři sta osmdesát čtyři tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude zrušeno 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých) (takové vlastní akci e společnosti souhrnně dále jen „Zrušované akcie“) jejich výmazem z evidence zaknihovaných cenných papírů. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 560 436 426,- Kč (slovy: pět set še desát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 560 436 426,- Kč (slovy: pět set šedesát milionů čtyři sta třicet šest tisíc čtyři sta dvacet šest k orun českých), nemůže být vyplacena akcionářům společnosti ani převedena na jiný účet vlastního kapitálu, ale bude o ni snížen stav účtu základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude tudíž naloženo pouze v účetním smyslu. 3.2. Celková pořizovací cena, za kterou společnost nabyla Zrušované akcie v roce 2012, činí 2 482 507 930,65,- Kč (slovy: dvě miliardy čtyři sta osmdesát dva milionů pět set sedm tisíc devět set třicet korun českých a šedesát pět haléřů). O rozdíl mezi po řizovací cenou a jmenovitou hodnotou Zrušovaných akcií - částku 1 922 071 504,65,- Kč (slovy: jedna miliarda devět set dvacet dva milionů sedmdesát jedna tisíc pět set čtyři korun českých a šedesát pět haléřů) - bude sníženo emisní ážio. Pro vyloučení poc hybnosti se uvádí, že tato částka nemůže být vyplacena akcionářům společnosti. 4. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu, včetně nakládání s částkou odpovídající snížení základního kapitálu a souvisejících účetní operací, postupovat v souladu se zákonem a mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS&#8220 ;), kterými je společnost povinna se řídit, zejména v souladu s § 33 mezinárodního standardu účetního výkaznictví IAS 32, který tvoří součást IFRS. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem „Vztahy s investory“) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejs tříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smyslu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelů m ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byl proveden výmaz Zrušovaných akcií, tj. 6 441 798 ks (slovy: šest milionů čtyři sta čtyřicet jedna tisíc sedm set devadesát osm kusů) vlastních akcií společnosti o jmenovité hodnotě 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých). 4.5. Snížením základního kapitálu a zrušením Zrušovaných akcií nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Snížení základního kapitálu nebude mít bezprostřední dopad na práva akcionářů. 21.5.2013 - 15.11.2013
Došlo ke sloučení společnosti, jako společnosti nástupnické, se společností Telefónica O2 Business Solutions, spol. s .r.o. se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČ 45797111, jako společnost zanikající. Na společnost přešlo sloučení m jmění společnosti Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o. 1.7.2012
Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu pro střednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm mi lionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. n a 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto kor un českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních. 4. Zvláštní ustanovení ? základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem ?Vztahy s investory?) bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smy slu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akci onáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pokyny zmíněné v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případ ech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s. 4.5. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitá lu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpo vídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.6. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práv a akcionářů. 2.5.2012 - 2.5.2012
Valná hromada přijala dne 19.4.2012 následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvod snížení základního kapitálu 1.1. Opakovaně deklarovaným záměrem vedení společnosti je nezadržovat nadměrné zůstatky hotovosti. Současná dividendová kapacita je omezená výší nerozděleného zisku z minulých let a zisku běžného období a je nižší než očekávaná výše zůstatku hotovosti po pokrytí investičních a provozních potřeb. Proto představenstvo společnosti navrhuje kromě běžné výplaty dividendy i snížení základního kapitálu. Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že celková výše výplaty dividendy a snížení základního kapitálu pro střednictvím snížení nominální hodnoty každé akcie představuje odpovídající návratnost pro akcionáře. Zároveň představenstvo společnosti očekává, že toto rozhodnutí nebude mít negativní vliv na budoucí hospodaření společnosti. 2. Způsob a rozsah snížení základního kapitálu 2.1. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. 2.2. Základní kapitál společnosti bude snížen o celkovou částku 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), tj. z 32 208 990 000 Kč (slovy: třicet dvě miliardy dvě stě osm mi lionů devět set devadesát tisíc korun českých) na 28 021 821 300 Kč (slovy: dvacet osm miliard dvacet jeden milion osm set dvacet jeden tisíc tři sta korun českých). 2.3. Při snížení základního kapitálu společnosti bude jmenovitá hodnota každé z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) snížena o 13 Kč (slovy: třináct korun českých), tj. na 87 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých), a jmenovitá hodnota akcie o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude snížena o 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých), tj. n a 870 Kč (slovy: osm set sedmdesát korun českých). 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu 3.1. Příslušná částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 187 168 700 Kč (slovy: čtyři miliardy jedno sto osmdesát sedm milionů jedno sto šedesát osm tisíc sedm set korun českých), bude vyplacena akcionářům společnosti. 3.2. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 322 089 890 (slovy: tři sta dvacet dva miliony osmdesát devět tisíc osm set devadesát) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto kor un českých) bude vyplacena částka 13 Kč (slovy: třináct korun českých) a na akcii o dosavadní jmenovité hodnotě 1 000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude vyplacena částka 130 Kč (slovy: jedno sto třicet korun českých). Základní pravidla postupu při výplatě jsou popsána v následujících ustanoveních. 4. Zvláštní ustanovení - základní pravidla postupu při snížení základního kapitálu 4.1. Představenstvo bude při snížení základního kapitálu postupovat v souladu se zákonem a zajistí, aby akcionářům byla vyplacena částka odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.2. Představenstvo oznámí na internetových stránkách společnosti (www.telefonica.cz pod odkazem "Vztahy s investory") bez zbytečného odkladu: (a) datum zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a datum, kdy se stalo účinným vůči třetím osobám ve smy slu § 215 odst. 1 obchodního zákoníku; (b) datum prvního zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku; (c) datum druhého zveřejnění oznámení a výzvy věřitelům ve smyslu § 215 odst. 2 obchodního zákoníku. 4.3. Představenstvo dále oznámí způsobem uvedeným v předchozím bodě alespoň 2 týdny předem datum, k němuž bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V oznámení představenstvo zároveň uvede případné podrobnější pokyny pro akci onáře ohledně postupu při vyplácení částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií akcionářům, přičemž tato částka bude splatná počínaje 22. pracovním dnem po datu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.4. Výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií bude zajišťovat Česká spořitelna, a.s. Výplata bude uskutečněna bezhotovostním převodem na účet určený akcionářem; podrobnější pokyny zmíněné v předchozím bodě mohou určit, ve kterých případ ech budou akcionáři oprávněni zvolit namísto bezhotovostního převodu výplatu v hotovosti na pobočkách České spořitelny, a.s. 4.5. Představenstvo zajistí, aby v zákonem stanovené evidenci, kde jsou registrovány akcie společnosti a která nahrazuje seznam akcionářů, byla provedena změna zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií společnosti, a to ke dni zápisu snížení základního kapitá lu do obchodního rejstříku nebo bez zbytečného odkladu poté. Zároveň bude ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyžádán výpis z uvedené evidence, na základě kterého bude akcionářům počínaje dnem splatnosti vyplácena částka odpo vídající snížení jmenovité hodnoty akcií. Pro výplatu tudíž bude rozhodný den zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.6. Snížením základního kapitálu nedojde ke změně vzájemných poměrů podílů jednotlivých akcionářů ve společnosti. Vedle práva na výplatu částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií nebude mít rozhodnutí o snížení základního kapitálu dopad na práv a akcionářů. 2.5.2012 - 14.11.2012
Na základě smlouvy o vkladu části podniku uzavřené dne 16.prosince 2011 mezi společností Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336 a společností Informační linky, a.s., IČ: 242 00 077, došlo s účinností ke dni 1. ledna 2012 ke vkladu části podniku s polečnosti Telefónica Czech Republic, a.s., představovanou samostatnou organizační složkou označenou jako "Infotmační a asistenční služby a katalog firem (Call-based information services a On-line bussines catalogue)", do základního kapitálu společnosti I nformační linky, a.s. 16.1.2012
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku SPT TELE COM s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. 15.2.2011
Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, IČO: 63079267. 15.2.2011
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPT TELEC OM s.p. 15.2.2011
Na společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. přešlo v souladu se smlouvou o převzetí jmění uzavřenou mezi společností Eurotel Praha ,spol. s r.o. a společností ČESKÝ TELECOM,a.s. dne 3.května 2006 jmění zanikající společnosti Eurotel Praha,spol. s r.o., se sídlem Pra ha 4, Vyskočilova č.p.1442/1b, PSČ 140 21, IČ: 152 68 306, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1504.Společnost ČESKÝ TELECOM,a.s. je právním nástupcem zaniklé společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. a přešlo na n i jmění této společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 1.7.2006
K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasu představenstva a dozorčí rady společnosti. 6.10.2003 - 23.8.2010
K převodu akcie na jméno je třeba předchozího souhlasu představenstva 6.11.2002 - 6.10.2003
23512564 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč a 8696425 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč jsou akcie kmenové. 13.12.1996 - 11.2.1998
K platnému převodu akcie na jméno, kromě akcie se zvláštními právy, je třeba předchozího souhlasu představenstva 13.12.1996 - 6.11.2002
Práva spojená s akcií se zvláštními právy lze uplatňovat pouze za předpokladu, že majitelem této akcie je zakladatel. 13.12.1996 - 23.8.2010
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva André Käser a Michel Faingold oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s. 18.4.1996 - 2.9.1996
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva Andre Käser, Pedro J. Pick a Michel Faingold oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s. 18.3.1996 - 18.4.1996
Až do získání dokladu o povolení k pobytu v ČR nejsou členo- vé představenstva Andre Käser, Robert James Egan a Pedro J.Pick oprávněni jednat jménem SPT TELECOM, a.s. 8.9.1995 - 18.3.1996
Obchodní společnost SPT TELECOM, a.s. je právním nástupcem obchodní společnosti TELSOURCE a.s. se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, IČO: 63079267. 8.9.1995 - 15.2.2011
Základní jmění bylo zcela splaceno. 8.9.1995 - 15.2.2011
Základní jmění - platnost je od 8. září 1995. 8.9.1995 - 15.2.2011
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice, odštěpný závod Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z. Sídlo: Pardubice, Masarykovo nám. l484 Vedoucí: ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, Hradec Králové. 27.3.1995 - 18.4.1996
l akcie na jméno ve jm. hodn. l.OOO,- Kč je akcie se zvláštními právy ve smyslu ust. § lO a) odst. 4 písm. b. zák.č. 92/9l Sb. 27.3.1995 - 11.2.1998
Společnost se člení na tyto organizační složky - odštěpné závody zapsané v obchodním rejstříku: 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - Mezinárodní a meziměstská telefonní a telegrafní ústředna Praha, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - MTTÚ Praha, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Praha 3, Olšanská 6 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Antonín Kalda, Pod vrstevnicí 1527, Praha 4. 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast České Budějovice, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast České Budějovice, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: České Budějovice, ul. Dr. Stejskala 6 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Václav Sabáček, Adamov 22, pošta Rudolfov 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Plzeň, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Plzeň, Rychtaříkova 1 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Václav Bejvl, Mánesova 526, Domažlice 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ústí nad Labem, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Brno, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Brno, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Brno, Šilingrovo nám. 3/4 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Jiří Němec, U pošty 5, Brno 1.1.1994 - 1.1.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ostrava, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Ostrava 2, Mlýnská 12 1.1.1994 - 1.1.1994
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Ústí nad Labem, o.z. 1.1.1994 - 1.1.1994
Sídlo: Ústí nad Labem, Berní 1 1.1.1994 - 1.1.1994
Vedoucí: Ing. Václav Němec, Duchcovská 49, Teplice 1.1.1994 - 1.1.1994
Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň 1.1.1994 - 10.10.1994
Organizační složky - odštěpné závody:   Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Plzeň, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Plzeň, o.z. Zástupce vedoucího: Jaroslav Jelínek, Sokolovská 37, Plzeň 1.1.1994 - 10.10.1994
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Pardubice, odštěpný závod 1.1.1994 - 27.3.1995
Zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Pardubice, o.z. 1.1.1994 - 27.3.1995
Sídlo: Pardubice, Na hrádku 105 1.1.1994 - 27.3.1995
Vedoucí: Ing. Václav Štěnička, Budovatelská 829, Hradec Králové 1.1.1994 - 27.3.1995
Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno 1.1.1994 - 28.7.1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost oblast Brno, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Brno, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Antonín Sapák, Stamicova 8, Brno 1.1.1994 - 28.7.1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Ostrava, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a. s. - oblast Ostrava, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Břetislav Cander, Za školou 2, Ostrava - Zábřeh 1.1.1994 - 28.7.1995
Název: SPT TELECOM, akciová společnost - oblast Praha, odštěpný závod, zkratka: SPT TELECOM, a.s. - oblast Praha, o.z. Zástupce vedoucího: Ing. Václav Čížek, Amforova 1898, Praha 5 1.1.1994 - 28.7.1995
Základní jmění společnosti činí 23.512.565.000,- Kč (slovy: dvacetřimiliardpětsetdvanáctmiliónůpětsetšedesátpěttisíc korun českých). 1.1.1994 - 8.9.1995
Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle par. 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku SPT TELECOM s.p. ve smyslu par. 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění předpisů pozdějších. 1.1.1994 - 15.2.2011
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 16. 12. 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. 1.1.1994 - 15.2.2011
Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SPT TELECOM s.p. 1.1.1994 - 15.2.2011

Aktuální kontaktní údaje O2 Czech Republic a.s.

Kapitál O2 Czech Republic a.s.

zakladni jmění 3 102 200 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.6.2015
zakladni jmění 27 461 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.11.2013 - 1.6.2015
zakladni jmění 28 021 800 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.11.2012 - 15.11.2013
zakladni jmění 32 209 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 9.9.1995 - 14.11.2012

Akcie O2 Czech Republic a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 1 1.6.2015
Kmenové akcie na jméno 10 Kč 310 220 057 1.6.2015
Kmenové akcie na jméno 87 Kč 315 648 092 15.11.2013 - 1.6.2015
Kmenové akcie na jméno 87 Kč 322 089 890 14.11.2012 - 15.11.2013
Kmenové akcie na jméno 870 Kč 1 14.11.2012 - 1.6.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 13.9.2010 - 14.11.2012
Kmenové akcie na jméno 100 Kč 322 089 890 13.9.2010 - 14.11.2012
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 23.8.2010 - 13.9.2010
Akcie na majitele 100 Kč 322 089 890 12.9.2001 - 13.9.2010
Akcie na majitele 100 Kč 235 125 640 11.2.1998 - 12.9.2001
Akcie na jméno 100 Kč 86 964 250 11.2.1998 - 12.9.2001
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 11.2.1998 - 23.8.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 23 512 564 8.9.1995 - 11.2.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 8 696 426 8.9.1995 - 11.2.1998
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 27.3.1995 - 8.9.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 23 512 564 27.3.1995 - 8.9.1995
Akcie na majitele 1 000 Kč 23 512 565 1.1.1994 - 27.3.1995

Sídlo O2 Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Za Brumlovkou 266/2 , Praha 140 00 1.8.2007
Adresa Olšanská 55/5 , Praha 130 00 19.12.2001 - 1.8.2007
Adresa Olšanská 55/5 , Praha 130 00 11.2.1998 - 19.12.2001
Adresa Olšanská 55/5 , Praha 130 00 1.1.1994 - 11.2.1998

Předmět podnikání O2 Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru 15.1.2015
poskytování platebních služeb malého rozsahu 13.7.2011
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 22.10.2010
provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání 22.10.2010
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 16.8.2010
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 16.8.2010
Výkon zeměměřických činností 16.8.2010
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 16.8.2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 16.8.2010
Výkon komunikačních činností na území České republiky: a) veřejná pevná síť elektronických komunikací b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu c) veřejná pevná telefonní síť d) veřejně dostupná telefonní služba e) zajišťování veřejné mobilní telefonní sítě f) ostatní hlasové služby ( služba je poskytovaná jako veřejně dostupná) g) pronájem okruhů ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) h) šíření rozhlasového a televizního signálu ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) i) služby přenosu dat ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) j) služby přístupu k síti Internet ( služba je poskytována jako veřejně dostupná) k) ostatní hlasové služby ( služba není poskytována jako veřejně dostupná) 1.7.2006
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. g) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť včetně sítě rozhlasových a televizních vysílačů a převaděčů ( dále jen " telekomunikační síť"), jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky 25.8.2004 - 1.7.2006
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 25.8.2004 - 16.8.2010
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním právním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. 10.12.2003 - 25.8.2004
1. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) poskytovat ve veřejném zájmu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě aa) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu, v následujícím rozsahu: - veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekominikační sítě, - operátorské služby, - bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, - informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, - pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, - služby veřejných telefonních automatů, - slevy osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty, anebo osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, - slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými, bb) veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, cc) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb, b) poskytovat služby na celém území České republiky, uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, c) plnit povinnosti vyplývající z právních předpisů schválených k zabezpečování obrany a bezpečnosti státu a hospodářských opatření pro krizové stavy, d) poskytovat veřejnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě tak, aby umožňovala, je-li to technicky možné, poskytovat přednostně telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy a samosprávy, ozbrojených sil, ozbrojen ých bezpečnostních sborů,záchranných sborů, právnických a fyzických osob, určených zvláštním předpisem, plnících úkoly v oblasti obrany a bezpečnosti státu. 2. Podle telekomunikační licence č.j. 38155/2001/II-603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě, v rozsahu a za podmínek stanovených v této licenci: a) zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, b) propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační síť s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, c) uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem propojení telekomunikační sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z České republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky, d) umožnit jiným oprávněným provozovatelům telekomunikační sítě a poskytovatelům telekomunikačních služeb přímé nebo nepřímé propojení s jím provozovanou veřejnou telekomunikační sítí v souladu se zákonem, e) poskytovat ve veřejném zájmu veřejnou telekomunikační službu pronájmu telekomunikačních okruhů tak, aby byla zajištěna její dostupnost na celém území České republiky, f) využívat kmitočtových pásem k poskytování služeb. 6.10.2003 - 10.12.2003
v rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/I-603 ze dne 4.3.2002 k poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě: 1. veveřejném zájmu poskytovat prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě a) univerzální službu tak, aby byla zajištěna dostupnost služeb poskytovaných v rámci univerzální služby na celém území státu za dostupnou cenu,v následujícím rozsahu: aa) veřejnou telefonní službu, včetně faksimilního přenosu a přenosu dat v rámci všech telefonních obvodů na území ČR, národní a mezinárodní veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě, ab) operátorské služby, ac) bezplatný a nepřetržitý přístup uživatelů, bez použití mincí nebo karet, k číslům tísňového volání, ad) informační službu o telefonních číslech účastníků veřejné telefonní služby, ae) pravidelné vydávání telefonních seznamů čísel účastníků veřejné telefonní služby a přístup k těmto seznamům, af) služby veřejných telefonních automatů, ag) slevy osobám, které jso držiteli průkazů ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty,anebo osobám, které jsou držiteli průkazů ZPT/P, ah) slevy osobám, které jsou uznány lékařem příslušné okresní správy sociálního zabezpečení bezmocnými. b)veřejnou dálnopisnou a veřejnou telegrafní službu, a to do konce roku 2005, c) zprostředkování přístupu k veřejným telekomunikačním službám, které jsou poskytované jinými oprávněnými poskytovateli telekomunikačních služeb. 6.11.2002 - 6.10.2003
V rozsahu a za podmínek v telekomunikační licenci č.j.: 38155/2001/II - 603 ze dne 4.3.2002 ke zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě: 1. zřizovat a provozovat veřejnou pevnou telekomunikační síť, jejímž prostřednictvím budou poskytovány telekomunikační služby na celém území České republiky, 2. propojovat v propojovacích bodech za podmínek smluvně dohodnutých telekomunikační sítě s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů, 3. uzavírat dohody se zahraničními subjekty za účelem prpojení telekomunikačních sítě provozované držitelem telekomunikační licence s telekomunikačními sítěmi jiných oprávněných provozovatelů pro poskytování mezinárodních telekomunikačních služeb z jiných států do České republiky a z české republiky do jiných států, včetně tranzitu přes území České republiky. 6.11.2002 - 6.10.2003
Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení 6.11.2002 - 16.8.2010
činnost účetních poradců, vedení účetnictví 19.12.2001
Montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 19.12.2001 - 6.11.2002
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 19.12.2001 - 25.8.2004
Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů 19.12.2001 - 2.6.2008
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví 19.12.2001 - 2.6.2008
Technické činnosti v dopravě 19.12.2001 - 2.6.2008
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství 19.12.2001 - 2.6.2008
Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 19.12.2001 - 16.8.2010
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení 19.12.2001 - 16.8.2010
Pronájem a půjčování věcí movitých 19.12.2001 - 16.8.2010
Skladování zboží a manipulace s nákladem 19.12.2001 - 16.8.2010
Realitní činnost 19.12.2001 - 16.8.2010
Zpracování dat, služby databank, správa sítí 19.12.2001 - 16.8.2010
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 19.12.2001 - 16.8.2010
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 19.12.2001 - 16.8.2010
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti 19.12.2001 - 16.8.2010
Přípravné práce pro stavby 19.12.2001 - 16.8.2010
velkoobchod 19.12.2001 - 16.8.2010
specializovaný maloobchod 19.12.2001 - 16.8.2010
kopírovací práce 19.12.2001 - 16.8.2010
reklamní činnost a marketing 19.12.2001 - 16.8.2010
pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě 19.12.2001 - 16.8.2010
činnost technických poradců v oblasti telekomunikací 19.12.2001 - 16.8.2010
vydavatelské a nakladatelské činnosti 19.12.2001 - 16.8.2010
zprostředkování služeb 19.12.2001 - 16.8.2010
zprostředkování obchodu 19.12.2001 - 16.8.2010
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob 19.12.2001 - 16.8.2010
instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 5.10.2000 - 19.12.2001
výroba elektrických strojů a přístrojů 5.10.2000 - 19.12.2001
instalace a opravy elektronických zařízení 5.10.2000 - 19.12.2001
vedení účetnictví 5.10.2000 - 19.12.2001
opravy silničních vozidel 5.10.2000 - 2.6.2008
Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provozovateli, b) účelové telekomunikační sítě. 6.12.1999 - 6.11.2002
Zajišťování provozu a údržby na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě. 5.5.1999 - 6.12.1999
rozvod elektřiny a výroba a rozvod tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. 5.5.1999 - 2.6.2008
montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb. 5.5.1999 - 16.8.2010
Silniční motorová doprava nákladní 12.2.1998 - 2.6.2008
Nákladní vnitrostátní doprava. 11.2.1998 - 12.2.1998
Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zákona číslo 222/1994 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci. 11.2.1998 - 5.5.1999
Zajišťování na celém území České republiky, pokud povolující orgán nerozhodne jinak, provozu a údržby: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě. 11.2.1998 - 5.5.1999
Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení. 11.2.1998 - 5.10.2000
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu 11.2.1998 - 19.12.2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 11.2.1998 - 19.12.2001
projektování, dodávka, montáž a servis datových sítí 11.2.1998 - 19.12.2001
Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků, s výjimkou činností uvedených v přílohách zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 455/1991 Sb."). 11.2.1998 - 19.12.2001
Zajišťování přístupu uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizování, provozování a udržování veřejných telefonních automatů, b) připojování na smluvním základě k JTS veřejných telefonních automatů provozovaných jinými držiteli pověření nebo povolení, c) zřizování a provozování na smluvním základě veřejných telefonních stanic a veřejných telefonních hovoren a provádění jejich údržby na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování na základě pověření nebo povolení hlasových, datových a dalších telekomunikačních služeb prostřednictvím ISDN. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování na základě povolení veřejných telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zajištění podmínek pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb. 11.2.1998 - 6.11.2002
Založení podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právního vztahu za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám. 11.2.1998 - 6.11.2002
Propojování sítí společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování telekomunikačních služeb pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací včetně přípravy opatření pro řešení těchto situací. 11.2.1998 - 6.11.2002
Využívání kmitočtového pásma k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a právními předpisy. 11.2.1998 - 6.11.2002
Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojování schválených telekomunikačních zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnování schválených telekomunikačních zařízení do JTS, b) zapojování se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zakládání v souladu s příslušnými právními předpisy obchodních společností a zájmových skupin a majetkové podílení se na nich za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a sítí a poskytování telekomunikačních služeb na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, jednání a uzavírání dohod se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky. 11.2.1998 - 6.11.2002
Zřizování a provozování jednotné telekomunikační sítě (dále "JTS"). Zřizování a provozování telekomunikačních zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími doporučením ITU a normám ETSI a provádění jejich obnovy a údržby pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republice, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli. 11.2.1998 - 6.11.2002
Poskytování prostřednictvím pevných sítí těchto telekomunikačních služeb: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli. 11.2.1998 - 6.11.2002
Silniční motorová doprava osobní. 11.2.1998 - 2.6.2008
Výkon zeměměřičských činností. 11.2.1998 - 16.8.2010
Výroba, opravy a montáž měřidel. 11.2.1998 - 16.8.2010
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 13.12.1996
Projektová činnost ve výstavbě 13.12.1996
Zřizování, montáž, údržba a sevis telekomunikačních zařízení 13.12.1996 - 13.12.1996
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrickcý zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 13.12.1996 - 13.12.1996
montáž a opravy měřící a regulační techniky 13.12.1996 - 11.2.1998
16. Výroba a rozvod elektřiny a tepla podle zák. č.222/1994 Sb. 13.12.1996 - 11.2.1998
Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí 13.12.1996 - 19.12.2001
Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 13.12.1996 - 19.12.2001
Ubytovací služby 13.12.1996 - 1.7.2006
Nástrojářství 13.12.1996 - 1.7.2006
kovoobráběčství 13.12.1996 - 1.7.2006
Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 13.12.1996 - 16.8.2010
projektování, dodávka monáž a servis datových sítí 2.9.1996 - 2.9.1996
projektování, dodávka montáž a servis datových sítí 2.9.1996 - 11.2.1998
silniční motorová doprava osobní a nákladní vnitrostátní 2.9.1996 - 11.2.1998
školící činnost 2.9.1996 - 19.12.2001
poskytování telekomunikačních služeb 2.9.1996 - 1.7.2006
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v § 3 , odst. 2 písm. h) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání 8.9.1995 - 13.12.1996
4. Zajišťovat přístup uživatelů k telefonní službě prostřednictvím veřejných telefonních automatů, veřejných telefonních hovoren a veřejných telefonních stanic. Za tím účelem: a) zřizovat, provozovat a udržovat veřejné telefonní automaty, b) připojovat na smluvním základě k JTS veřejné telefonní automaty provozované jinými držiteli pověření nebo povolení, 8.9.1995 - 11.2.1998
c) zřizovat a provozovat na smluvním základě veřejné telefonní stanice a veřejné telefonní hovorny a provádět jejich údržbu na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých bylo výhradní právo pro poskytování telefonní služby uděleno jinému provozovateli. 8.9.1995 - 11.2.1998
5. Poskytovat na základě povolení veřejné telekomunikační služby prostřednictvím veřejné datové sítě a neveřejné telekomunikační služby. 8.9.1995 - 11.2.1998
6. Poskytovat na základě pověření nebo povolení hlasové, datové a další telekomunikační služby prostřednictvím ISDN. 8.9.1995 - 11.2.1998
7. Zajistit podmínky pro propojení s radiotelefonními sítěmi typu GSM tak, aby umožňovaly zahájit poskytování plnohodnot- ných mobilních telekomunikačních služeb. 8.9.1995 - 11.2.1998
8. Založit podle platných právních předpisů s každou fyzickou nebo právnickou osobou, která o to požádá, právní vztah za účelem poskytování telekomunikačních služeb a souvisejících telekomunikačních výkonů těmto osobám. 8.9.1995 - 11.2.1998
9. Propojovat síť společnosti se sítěmi každého dalšího držitele pověření k provozování pevné telekomunikační sítě a k poskytování telekomunikačních služeb a držitelů licencí nebo pověření k provozování mobilních radiotele- fonních sítí a veřejných datových sítí. 8.9.1995 - 11.2.1998
10. Poskytovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti státu v období krizových situací, včetně přípravy opatření pro řeše- ní těchto situací. 8.9.1995 - 11.2.1998
11. Využívat kmitočtové pásmo k poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření, a to v souladu s podmínkami pověření a se závaznými právními předpisy. 8.9.1995 - 11.2.1998
12. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) připojovat schválená telekomunikační zařízení ke koncovým bodům částí JTS a zahrnovat schválená telekomunikační zaří- zení do JTS. 8.9.1995 - 11.2.1998
b) zapojovat se do výroby, montáže, výstavby, údržby, rekonstrukce a servisu telekomunikačních zařízení. 8.9.1995 - 11.2.1998
13. Zakládat v souladu s příslušnými právními předpisy obchodní společnosti a zájmové skupiny a majetkově se na nich podílet za účelem poskytování služeb a výkonů uvedených v pověření. 8.9.1995 - 11.2.1998
14. Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a sítě a poskytovat telekomunikační služby na území České repub- liky, pokud nebyla výhradní práva na poskytování telekomu- nikačních služeb v jednom nebo více územích udělena jinému provozovateli, a jednat a uzavírat dohody se zahraničními telekomunikačními správami a provozovateli za účelem posky- tování mezinárodních telekomunikačních služeb do České republiky a z České republiky. 8.9.1995 - 11.2.1998
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/1991 Sb. 8.9.1995 - 11.2.1998
1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS"). Zřizovat a provozovat telekomunikační zařízení a pevné sítě s technickými parametry odpovídajícími dopo- ručením ITU a normám ETSI a provádět jejich obnovu a údržbu pro zajištění poskytování takovýchto služeb v České republi- ce, s výjimkou zařízení pro poskytování místní telefonní služby a pro místní přístup k meziměstské a mezinárodní telefonní službě na územích, ve kterých výhradní práva pro poskytování těchto služeb byla udělena jinému provozovateli. 8.9.1995 - 11.2.1998
2. Poskytovat prostřednictvím pevných sítí tyto telekomuni- kační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) pronájem telekomunikačních okruhů a vedení na celém území České republiky, s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování těchto služeb udělena jinému provozovateli. 8.9.1995 - 11.2.1998
3. Zajišťovat na celém území České republiky, pokud povolu- jící orgán nerozhodne jinak, provoz a údržbu: a) spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) sítě rozhlasu po drátě, s výjimkou lokalit, kde v souladu se zásadami schválenými povolujícím orgánem bude tento provoz omezován a rušen a s výjimkou území, ve kterých byla výhradní práva pro poskytování služeb udělena jinému provo- zovateli, c) účelové telekomunikační sítě. 8.9.1995 - 11.2.1998
15. Další činnosti pro které společnost získá oprávnění v souladu s příslušnými zákony. 8.9.1995 - 11.2.1998
konzultační činnost v oblasti poskytování telekomunikačních, informačních a výpočetních služeb 8.9.1995 - 19.12.2001
vydavatelství 8.9.1995 - 19.12.2001
zprostředkovatelská činnost v oblasti telekomunikační a výpočetní techniky. 8.9.1995 - 19.12.2001
získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb 8.9.1995 - 16.8.2010
. 9.8.1995 - 29.7.2002
silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní. 27.3.1995 - 2.9.1996
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel, zařazených do tř. ** a v kategorii pension, chatová osada, kemp, zařazených do tř. ***, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních. 27.3.1995 - 13.12.1996
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie pension *** včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 1.1.1994 - 27.3.1995
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategoriích hotel zařazených do třídy **, včetně provozování hostinských činností v těchto zařízeních 1.1.1994 - 27.3.1995
silniční motorová doprava (veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava a veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní a mezinárodní silniční motorová doprava s výjimkou okresů Liberec a Náchod) 1.1.1994 - 27.3.1995
1. Zřizovat a provozovat jednotnou telekomunikační síť (dále "JTS") s výjimkou jejích částí výhradně vymezených jiným provozovatelům. 1.1.1994 - 8.9.1995
2. Poskytovat povinně následující telekomunikační služby: a) telefonní službu, b) telegrafní službu, c) dálnopisnou službu, d) telekomunikační služby pro potřeby orgánů státní správy, obrany a bezpečnosti státu, e) propůjčování místních, meziměstských a mezinárodních telekomunikačních okruhů. 1.1.1994 - 8.9.1995
3. Zajišťovat povinně kromě vymezené části JTS: a) provoz spojové radiotelefonní sítě v kmitočtovém pásmu 160 MHz, b) provoz sítě rozhlasu po drátě (bez dalšího rozvoje a obnovy), c) provoz účelové telefonní sítě. 1.1.1994 - 8.9.1995
4. Poskytovat další telekomunikační služby: a) faksimilního přenosu, b) videotexové, c) elektronického zprostředkování zpráv, d) přenosu dat. 1.1.1994 - 8.9.1995
5. Zajišťovat návaznost pověřením vymezené části JTS na mezinárodní telekomunikační síť. 1.1.1994 - 8.9.1995
Další předmět činnosti společnosti v rozsahu udělených živnostenských oprávnění: 1.1.1994 - 8.9.1995
montáž a opravy telekomunikačních zařízení s výjimkou činností uvedených v par. 3, odst. 2, písm. h) 1.1.1994 - 8.9.1995
zemní práce prováděné ručně a pomocí mechanizačních prostředků včetně autojeřábu 1.1.1994 - 8.9.1995
montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona 455/91 Sb. 1.1.1994 - 8.9.1995
6. Zajišťovat telekomunikační služby pro potřeby řízení, obrany, ochrany a bezpečnosti státu v období krizových situací. V souvislosti s tím plnit úkoly hospodářské mobilizace, zajišťovat realizace speciálních státních zakázek a na základě smluvního vztahu obhospodařovat zásoby a objekty mobilizačních rezerv včetně vybavení. 1.1.1994 - 8.9.1995
7. Připojovat telekomunikační zařízení na koncové body JTS a začleňovat telekomunikační zařízení do JTS. 1.1.1994 - 8.9.1995
8. Pro účely zajištění výše uvedených činností: a) vykonávat výzkumně-vývojové činnosti v telekomunikacích, b) provádět výrobu, montáž a výstavbu telekomunikačních zařízení a služeb včetně investiční činnosti, c) provádět servisní činnost pro tuzemská a zahraniční telekomunikační a jiná zařízení, d) provádět analytické, projektové, výpočetní a inženýrské práce, e) provádět obchodní činnosti. 1.1.1994 - 8.9.1995
provoz malé vodní elektrárny 1.1.1994 - 2.9.1996
zřizování poplašných zařízení 1.1.1994 - 13.12.1996
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních v kategorii turistická ubytovna 1.1.1994 - 13.12.1996
projektová činnost v investiční výstavbě 1.1.1994 - 13.12.1996
stavitel 1.1.1994 - 13.12.1996
provádění inženýrských staveb 1.1.1994 - 13.12.1996
provádění průmyslových staveb 1.1.1994 - 13.12.1996
provádění bytových a občanských staveb 1.1.1994 - 13.12.1996
výroba nástrojů 1.1.1994 - 13.12.1996
kovoobrábění 1.1.1994 - 13.12.1996
montáž a opravy měřící a regulační techniky 1.1.1994 - 13.12.1996
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení 1.1.1994 - 13.12.1996
. 1.1.1994 - 1.1.1997
. 1.1.1994 - 1.1.1997
. 1.1.1994 - 1.1.1997
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s výjimkou oblastí uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb. 1.1.1994 - 11.2.1998
. 1.1.1994 - 12.2.1998
. 1.1.1994 - 12.2.1998
. 1.1.1994 - 12.2.1998
. 1.1.1994 - 12.2.1998
. 1.1.1994 - 12.2.1998
montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách č. 2 a 3 zákona č. 455/91 Sb. 1.1.1994 - 5.5.1999
. 1.1.1994 - 1.7.2000
. 1.1.1994 - 1.7.2000
. 1.1.1994 - 1.7.2000
. 1.1.1994 - 1.7.2000
revize elektrických zařízení 1.1.1994 - 5.10.2000
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů 1.1.1994 - 5.10.2000
elektroinstalatérství 1.1.1994 - 5.10.2000
opravy motorových vozidel 1.1.1994 - 5.10.2000
pronájem výrobků vlastní výroby i výrobků jiných výrobců včetně příslušenství 1.1.1994 - 19.12.2001
skladovací služby 1.1.1994 - 19.12.2001
pronájem nebytových prostor včetně doplňkových služeb 1.1.1994 - 19.12.2001
automatizované zpracování dat 1.1.1994 - 19.12.2001
poskytování software 1.1.1994 - 19.12.2001
činnost ekonomických a organizačních poradců 1.1.1994 - 19.12.2001
poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky 1.1.1994 - 19.12.2001
organizační zajištění školení, kursů a seminářů 1.1.1994 - 19.12.2001
stavba strojů s mechanickým pohonem 1.1.1994 - 19.12.2001
pronájem dopravních a mechanizačních prostředků 1.1.1994 - 19.12.2001
provozování garáží a odstavných ploch 1.1.1994 - 19.12.2001
provoz autoumývárny 1.1.1994 - 19.12.2001
reprografické práce 1.1.1994 - 19.12.2001
reklamní a propagační činnost 1.1.1994 - 19.12.2001
ozvučení společenských a kulturních akcí 1.1.1994 - 19.12.2001
hostinská činnost 1.1.1994 - 1.7.2006
zámečnictví 1.1.1994 - 1.7.2006
kovářství 1.1.1994 - 1.7.2006
truhlářství 1.1.1994 - 1.7.2006
provoz sauny a kuželny 1.1.1994 - 1.7.2006
opravy karosérií 1.1.1994 - 2.6.2008
projektování elektrických zařízení 1.1.1994 - 16.8.2010

vedení firmy O2 Czech Republic a.s.

Statutární orgán O2 Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají společně dva členové představenstva 15.1.2015
Za společnost jednají společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden bude místopředsedou představenstva. 21.6.2014 - 15.1.2015
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva. 2.6.2008 - 21.6.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď všichni členové představenstva nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva. 10.10.2005 - 2.6.2008
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti. Člen představenstva ing. Gabriel Berdár, r.č. 650525/6890 a člen představenstva ing. Petr Slováček, r.č. 590515/0955, jsou oprávněni každý samostatně jako jediný člen představenstva činit právní úkony, jednat a podepisovat jménem ČESKÉHO TELECOMU, a.s. vý hradně v záležitostech stanovených zákonem č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 15.3.2005 - 10.10.2005
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti. Člen představenstva pan Ing. Petr Slováček, r.č. 590515/0955, je oprávněn samostatně jako jediný člen představenstva činit právní úkony, jednat a podepisovat jménem ČESKÉHO TELECOMU, a.s. výhradně v záležitostech stanovených zákonem č. 148/1998 Sb., o och raně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že k napsané nebo vytištěné firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 6.10.2003 - 15.3.2005
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti. Člen představenstva pan Ing. Zdeněk Hrubý, CSc., r.č.: 560809/0411, je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti jako jediný člen představenstva ve věcech vymezených zákonem č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že k napsané nebo vytištěné firmě či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. 3.3.2003 - 6.10.2003
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsané nebo vytištěné obchodní firmě či otisku razítka společnosti. 28.1.2002 - 3.3.2003
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové předsta- venstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda předsta- venstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společ- ně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda, nebo místopředseda představenstva připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti. 28.7.1995 - 28.1.2002
Způsob jednání jménem společnosti: jménem společnosti jedná představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstvem. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstvem připojí svůj podpis k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu či otisku razítka společnosti. 11.10.1994 - 28.7.1995
Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. 1.1.1994 - 11.10.1994
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kouřil 7.11.2016
Vznik členství 1.1.2015
Vznik funkce 7.1.2015
Adresa: Perlitová 1834/29 , Praha 140 00
Předseda představenstva Ing. Jindřich Fremuth 7.2.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 10.1.2018
Adresa: U Vojanky 1309/1 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Václav Zakouřil 27.3.2018
Vznik členství 16.3.2018
Vznik funkce 16.3.2018
Adresa: Urešova 1384/8 , Praha 148 00
člen představenstva Ing. Jiří Makovec 1.1.1994 - 27.3.1995
Adresa: Lucemburská 1302/35 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Ladislav Matějka CSc. 1.1.1994 - 27.3.1995
Adresa: Psohlavců 1204/54 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jiří Němec 1.1.1994 - 27.3.1995
Adresa: U pošty 279/5 , Brno 625 00
člen představenstva Ing. Boris Vik 1.1.1994 - 9.8.1995
Adresa: Kubelíkova 772/54 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Antonín Kalda 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Pod vrstevnicí 1527/14 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Václav Sabáček 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: 0 Adamov Česká republika
člen představenstva Ing. Václav Bejvl 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Mánesova 526 , Domažlice 344 01
člen představenstva Ing. Václav Němec 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Duchcovská 2193/49 , Teplice 415 01
člen představenstva Ing. Václav Štěnička 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Budovatelská 829 , Hradec Králové Česká republika
člen představenstva Ing. Jan Hon 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Jedlová 1894/13 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jan Rak 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: náměstí Bořislavka 2075/11 , Praha 160 00
l. místopředseda ing. Svatoslav Novák 27.3.1995 - 8.9.1995
Adresa: Waitova 1297/28 , Prostějov 796 01
člen představenstva ing. Michal Čupa 27.3.1995 - 8.9.1995
Adresa: Pod Zemankou 652/2 , Praha 147 00
2. místopředseda ing. Ladislav Matějka CSc. 27.3.1995 - 8.9.1995
Adresa: Psohlavců 1204/54 , Praha 147 00
předseda představenstva ing. Jiří Němec 27.3.1995 - 8.9.1995
Adresa: U pošty 279/5 , Brno 625 00
člen představenstva ing. Václav Čížek 9.8.1995 - 8.9.1995
Adresa: Amforová 1898/18 , Praha 155 00
Člen představenstva Robert James Egan 8.9.1995 - 18.3.1996
Adresa: 216 Longview Road , Bridgewater, NJ, USA Česká republika
Člen představenstva Doc.JUDr. Jan Dědič 8.9.1995 - 18.3.1996
Adresa: Papírníkova 615/11 , Praha 142 00
Jméno Urs Kamber 9.11.1995 - 18.3.1996
Adresa: Tannenweg 588 , 3077 Enggistein Švýcarská konfederace
Jméno James S. Hubley 9.11.1995 - 18.3.1996
Adresa: Spojené státy americké
37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871
Člen představenstva Pedro J. Pick 8.9.1995 - 18.4.1996
Adresa: 1065 Brush Hill Road, Milton , USA, 02186 Massachusets Česká republika
l.místopředseda představenstva André Frans Bessel Kok 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Dřevná 381/4 , Praha 128 00
Člen představenstva André Käser, Švýcarsko 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Chemin de la Prairie 3 , 1752 Villars-Sur-Glane Česká republika
Předseda představenstva Ing. Luboš Řežábek CSc. 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Bryksova 954/7 , Praha 198 00
2.místopředseda představenstva Ing. Svatoslav Novák 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Waitova 1297/28 , Prostějov 796 01
Člen představenstva Ing. Michal Hrubý 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Jana Zajíce 966/2 , Praha 170 00
Člen představenstva Ing. Josef Kotrba 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Na bělidle 975/17 , Praha 150 00
Člen představenstva Prof. Judr. Jan Dědič 18.3.1996 - 2.9.1996
Adresa: Papírníkova 615/11 , Praha 142 00
Člen představenstva Michel Faingold 18.3.1996 - 2.9.1996
Adresa: Francouzská republika
3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon
člen Zdenek Bakala 18.4.1996 - 2.9.1996
Adresa: Wolkerova 965/15 , Praha 160 00
2.místopředseda představenstva Ing. Svatoslav Novák 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: Waitova 1297/28 , Prostějov 796 01
Člen představenstva André Käser, Švýcarsko 2.9.1996 - 12.2.1998
Adresa: Chemin de la Prairie 3 , 1752 Villars-Sur-Glane Česká republika
Člen představenstva Ing. Josef Kotrba 2.9.1996 - 12.2.1998
Adresa: Na bělidle 975/17 , Praha 150 00
Člen představenstva Ing. Michal Hrubý 2.9.1996 - 5.5.1999
Adresa: Jana Zajíce 966/2 , Praha 170 00
Člen představenstva Michel Faingold 2.9.1996 - 5.5.1999
Adresa: Francouzská republika
3 Impass Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon
Člen představenstva Ing. Josef Kotrba 12.2.1998 - 5.5.1999
Adresa: Jasná I 1580/12 , Praha 147 00
člen představenstva Michel Faingold 5.5.1999 - 18.5.1999
Adresa: Francouzská republika
3 Impasse Alexandre Guilmant, 92 190 Meudon
Předseda představenstva Ing. Luboš Řežábek CSc. 2.9.1996 - 19.7.1999
Adresa: Bryksova 954/7 , Praha 198 00
Člen představenstva Jeffrey Alan Hedberg 12.2.1998 - 19.7.1999
Adresa: Na chmelnici 1957/9 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Oldřich Zapletal 5.5.1999 - 19.7.1999
Adresa: Osamocená 442/10 , Praha 160 00
Člen představenstva Prof. Judr. Jan Dědič, R.č. 520104/182 2.9.1996 - 6.12.1999
Adresa: Papírníkova 615/11 , Praha 142 00
člen Zdenek Bakala 2.9.1996 - 6.12.1999
Adresa: Wolkerova 965/15 , Praha 160 00
2.místopředseda představenstva Ing. Svatoslav Novák 11.2.1998 - 6.12.1999
Adresa: Jaroslava Kaštila 3637/17 , Prostějov 796 01
člen představenstva Ing. Antonín Kalda 19.7.1999 - 6.12.1999
Adresa: Pod vrstevnicí 1527/14 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Karel Zeman CSc. 19.7.1999 - 6.12.1999
Adresa: U Kamýku 870/2 , Praha 142 00
člen představenstva RNDr. Přemysl Klíma CSc. 6.12.1999 - 7.12.1999
Adresa: Hněvkovského 1376/10 , Praha 149 00
Jméno Lorne Rupert Somerville 28.12.1999 - 25.4.2000
Adresa: Švýcarská konfederace
Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern
předseda představenstva Ing. Karel Zeman CSc. 6.12.1999 - 15.5.2000
Adresa: U Kamýku 870/2 , Praha 142 00
člen představenstva Mgr. Markéta Gabrielová 6.12.1999 - 5.10.2000
Adresa: Prusíkova 2492/13 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Ivan Pilný 5.10.2000 - 17.10.2000
Adresa: Za Pohořelcem 696/6 , Praha 169 00
l.místopředseda představenstva André Frans Bessel Kok 2.9.1996 - 18.6.2001
Adresa: Dřevná 381/4 , Praha 128 00
člen představenstva Marten Pieters 18.5.1999 - 19.12.2001
Zánik funkce 16.1.2001
Adresa: Nizozemské království
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague
člen představenstva Ing. Marcela Gürlichová 19.7.1999 - 19.12.2001
Adresa: Bítovská 1218/24 , Praha 140 00
člen představenstva Lorne Rupert Somerville 25.4.2000 - 19.12.2001
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: Švýcarská konfederace
Gerechtigkeitsgasse 50/52, 3011 Bern
l.místopředseda představenstva André Frans Bessel Kok 18.6.2001 - 19.12.2001
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: Belgické království
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel ,
předseda představenstva Ing. Ivan Pilný 17.10.2000 - 13.2.2002
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 21.11.2001
Adresa: Za Pohořelcem 696/6 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Marcela Gürlichová 19.12.2001 - 6.3.2002
Vznik funkce 9.12.1998
Zánik funkce 9.12.2001
Adresa: Na losách 349/36 , Praha 142 00
člen představenstva Robert Jan Terwiel 19.12.2001 - 6.5.2002
Vznik funkce 16.1.2001
Zánik funkce 16.1.2002
Adresa: Na chmelnici 1957/9 , Praha 130 00
2. místopředseda představenstva RNDr. Přemysl Klíma CSc. 7.12.1999 - 15.5.2002
Vznik funkce 18.6.1999
Adresa: Hněvkovského 1376/10 , Praha 149 00
člen představenstva Ing. Ondřej Felix CSc. 13.2.2002 - 15.5.2002
Vznik funkce 21.11.2001
Adresa: Sokolovská 1475/180 , Praha 180 00
člen představenstva Ing. Miloslav Hejnák CSc. 6.12.1999 - 18.9.2002
Vznik funkce 18.6.1999
Zánik funkce 14.6.2002
Adresa: Slezská 1426/119 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Jiří Němec 6.12.1999 - 18.9.2002
Vznik funkce 18.6.1999
Zánik funkce 14.6.2002
Adresa: U pošty 279/5 , Brno 625 00
2. místopředseda představenstva RNDr. Přemysl Klíma CSc. 15.5.2002 - 18.9.2002
Vznik funkce 18.6.1999
Adresa: K Průmstavu 1139 , Praha 107 00
člen představenstva Ing. Marcela Gürlichová 6.3.2002 - 3.3.2003
Vznik funkce 19.12.2001
Zánik funkce 20.12.2002
Adresa: Na losách 349/36 , Praha 142 00
člen představenstva Marten Pieters 6.5.2002 - 3.3.2003
Vznik funkce 16.1.2002
Zánik funkce 20.12.2002
Adresa: Nizozemské království
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague
2. místopředseda představenstva RNDr. Přemysl Klíma CSc. 18.9.2002 - 3.3.2003
Vznik funkce 14.6.2002
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: K Průmstavu 1139 , Praha 107 00
člen představenstva Ing. Jan Škurek 18.9.2002 - 3.3.2003
Vznik funkce 14.6.2002
Zánik funkce 18.12.2002
Adresa: Křišťanova 1789/17 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Václav Srba 18.9.2002 - 3.3.2003
Vznik funkce 14.6.2002
Zánik funkce 20.12.2002
Adresa: Randova 3167/5 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Jan Juchelka 15.5.2000 - 6.10.2003
Vznik funkce 8.3.2000
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Jižní 1339 , Poděbrady 290 01
l.místopředseda představenstva André Frans Bessel Kok 19.12.2001 - 6.10.2003
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Belgické království
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel ,
člen představenstva Günter Heinz Pfeiffer 19.12.2001 - 6.10.2003
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Na chmelnici 1957/9 , Praha 130 00
předseda představenstva Ing. Ondřej Felix CSc. 13.2.2002 - 6.10.2003
Vznik členství 21.11.2001
Vznik funkce 1.12.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Sokolovská 1475/180 , Praha 180 00
člen představenstva Pavel Kuta 3.3.2003 - 6.10.2003
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Bělohorská 195/147 , Praha 169 00
člen představenstva Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 3.3.2003 - 6.10.2003
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Dr. Z. Wintera 768 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen představenstva Adam Blecha 3.3.2003 - 6.10.2003
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Opatovická 1659/4 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Hana Doležalová 3.3.2003 - 22.10.2003
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 24.9.2003
Adresa: Velkopavlovická 4061/8 , Brno 628 00
člen Ing. Roman Stupka 22.10.2003 - 21.12.2004
Vznik funkce 24.9.2003
Zánik funkce 6.10.2004
Adresa: Korandova 220/2 , Praha 147 00
člen Michal Heřman 22.10.2003 - 1.2.2005
Vznik funkce 1.9.2003
Zánik funkce 27.10.2004
Adresa: Na Malé Šárce 786 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. Pavel Klimuškin 1.2.2005 - 15.3.2005
Vznik členství 28.10.2004
Zánik členství 13.12.2004
Adresa: Terronská 536/10 , Praha 160 00
předseda představenstva Ing. Gabriel Berdár 6.10.2003 - 10.10.2005
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 23.6.2005
Vznik funkce 13.6.2003
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: Všešímy 54 , 251 64 Kunice Česká republika
člen představenstva Ing. Michal Heřman 28.4.2005 - 10.10.2005
Vznik členství 2.2.2005
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Na Malé Šárce 786 , Praha 164 00
člen představenstva Ing. Marcela Malivánková 1.2.2005 - 19.12.2005
Vznik členství 28.10.2004
Zánik členství 15.10.2005
Adresa: Vinohradská 3216/163 , Praha 100 00
předseda představenstva Jaime Smith Basterra 10.10.2005 - 14.2.2008
Vznik členství 23.6.2005
Vznik funkce 23.6.2005
Zánik funkce 8.2.2008
Adresa: Comunidad de Canarias 61 , 282 30 Madrid Španělské království
člen představenstva Salvador Anglada Gonzales 10.10.2005 - 14.2.2008
Vznik členství 23.6.2005
Adresa: Moralzarzal 100 , 280 34 Madrid Španělské království
člen představenstva Antonio Botas Baňuelos 1.7.2006 - 29.2.2008
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 21.2.2008
Adresa: Celindas 39 , 280 16 Madrid Španělské království
člen představenstva Jaime Smith Basterra 14.2.2008 - 29.2.2008
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 21.2.2008
Adresa: Comunidad de Canarias 61 , 282 30 Madrid Španělské království
člen představenstva Ramón Ros Bigeriego 19.12.2005 - 16.6.2008
Vznik členství 16.10.2005
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Juan Ramon Jimenez 28 , 280 36 Madrid Španělské království
člen představenstva Jose Fernando Astiaso Laín 1.7.2006 - 23.3.2009
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: Španělské království
Madrid, C/Marqués de Lozoya 14, 28007
předseda představenstva Salvador Anglada Gonzales 14.2.2008 - 31.7.2009
Vznik členství 23.6.2005
Vznik funkce 8.2.2008
Adresa: Moralzarzal 100 , 280 34 Madrid Španělské království
1. místopředseda představenstva Ing. Juraj Šedivý 6.10.2003 - 24.11.2009
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 27.10.2009
Vznik funkce 13.6.2003
Zánik funkce 27.10.2009
Adresa: Diamantová 743/14 , Praha 154 00
člen představenstva Jesús Pérez De Uriguen 12.8.2008 - 24.11.2009
Vznik členství 1.5.2008
Adresa: Španělské království
Madrid, C. la Salle 94 PB B
předseda představenstva Salvador Anglada Gonzalez 31.7.2009 - 26.3.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 31.1.2010
Vznik funkce 8.2.2008
Zánik funkce 31.1.2010
Adresa: Moralzarzal 100 , 280 34 Madrid Španělské království
člen představenstva Jose Severino Perdomo Lorenzo 31.7.2009 - 2.12.2010
Zánik členství 10.9.2010
Vznik funkce 24.2.2009
Adresa: Španělské království
Madrid, Tres Cantos, AV Vinuelas 43, 3E, 28760
2. místopředseda představenstva Ing. Petr Slováček 6.10.2003 - 5.1.2011
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 13.6.2008
Vznik funkce 13.6.2003
Zánik funkce 13.6.2008
Adresa: K Potokům 205 , Řitka 252 03
člen představenstva JUDr. Jakub Chytil 1.7.2006 - 13.7.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Karlovo náměstí 292/15 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Martin Bek 1.7.2006 - 13.7.2011
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Pod Parukářkou 2762/2 , Praha 130 00
člen představenstva John Gerald Mcguigan 24.11.2009 - 14.3.2012
Vznik členství 27.10.2009
Zánik členství 17.2.2012
Adresa: Duke Street 22 , Alderley Edge, SK9 7HX Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen představenstva Ramiro Lafarga Brollo 14.3.2012 - 15.3.2012
Vznik členství 17.2.2012
Adresa: Hrebendova 7177 21, 811 01 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva JUDr. Jakub Chytil 13.7.2011 - 7.6.2012
Vznik členství 28.4.2011
Adresa: Karlovo náměstí 292/15 , Praha 120 00
člen představenstva JUDr. Jakub Chytil 7.6.2012 - 7.6.2012
Vznik členství 28.4.2011
Adresa: Pod Slovany 2041/5 , Praha 128 00
1. místopředseda představenstva Jesús Pérez De Uriguen 24.11.2009 - 17.8.2012
Vznik členství 1.5.2008
Zánik členství 31.7.2012
Vznik funkce 27.10.2009
Zánik funkce 31.7.2012
Adresa: Španělské království
Madrid, C. la Salle 94 PB B
člen představenstva David Melcon Sanchez-Friera 17.8.2012 - 10.9.2012
Vznik členství 1.8.2012
Vznik funkce 1.8.2012
Adresa: Španělské království
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016
1. místopředseda představenstva David Melcon Sanchez-Friera 10.9.2012 - 10.9.2012
Vznik členství 1.8.2012
Vznik funkce 1.8.2012
Adresa: Španělské království
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016
2. místopředseda představenstva Ing. Petr Slováček 5.1.2011 - 1.7.2013
Vznik členství 14.6.2008
Zánik členství 14.6.2013
Vznik funkce 14.6.2008
Zánik funkce 14.6.2013
Adresa: K Potokům 205 , Řitka 252 03
člen představenstva František Schneider 2.12.2010 - 21.1.2014
Vznik členství 4.11.2010
Zánik členství 20.12.2013
Adresa: Panská 988 , Karlík 252 29
člen představenstva Ing. Martin Bek 13.7.2011 - 11.2.2014
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Pod Parukářkou 2762/2 , Praha 130 00
člen představenstva Ramiro Lafarga Brollo 15.3.2012 - 11.2.2014
Vznik členství 17.2.2012
Adresa: Hrebendova 7177 21, 811 02 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva JUDr. Jakub Chytil 7.6.2012 - 11.2.2014
Vznik členství 28.4.2011
Adresa: Pod Slovany 2041/5 , Praha 128 00
1. místopředseda představenstva David Melcon Sanchez-Friera 10.9.2012 - 11.2.2014
Vznik členství 1.8.2012
Vznik funkce 30.8.2012
Adresa: Španělské království
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016
člen představenstva Ing. Michal Frankl 11.2.2014 - 11.2.2014
Vznik členství 31.1.2014
Adresa: Na břehu 260/1 , Praha 190 00
člen představenstva Jakub Chytil 13.2.2014 - 13.2.2014
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 30.1.2014
Adresa: Pod Slovany 2041/5 , Praha 128 00
člen představenstva Ramiro Lafarga Brollo 13.2.2014 - 13.2.2014
Vznik členství 17.2.2012
Zánik členství 30.1.2014
Adresa: Hrebendova 7177 21, 811 01 Bratislava Slovenská republika
1. místopředseda představenstva David Melcon Sanchez-Friera 13.2.2014 - 13.2.2014
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 30.1.2014
Vznik funkce 1.8.2012
Zánik funkce 30.1.2014
Adresa: Španělské království
Malaga, Paseo Limonar 11/2, 29016
2. místopředseda představenstva Ing. Petr Slováček 1.7.2013 - 17.4.2014
Vznik členství 15.6.2013
Vznik funkce 27.6.2013
Zánik funkce 12.3.2014
Adresa: K Potokům 205 , Řitka 252 03
1. místopředseda představenstva Ing. Martin Vlček 11.2.2014 - 17.4.2014
Vznik členství 31.1.2014
Vznik funkce 31.1.2014
Zánik funkce 12.3.2014
Adresa: Korunní 962/85 , Praha 130 00
člen představenstva Ing. Martin Bek 11.2.2014 - 4.7.2014
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 23.6.2014
Adresa: Pod Parukářkou 2762/2 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Martin Vlček 17.4.2014 - 4.7.2014
Vznik členství 31.1.2014
Vznik funkce 19.3.2014
Zánik funkce 1.7.2014
Adresa: Korunní 962/85 , Praha 130 00
předseda představenstva Luis Antonio Malvido 26.3.2010 - 6.1.2015
Vznik členství 1.2.2010
Zánik členství 31.12.2014
Vznik funkce 1.2.2010
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Argentinská republika
Buenos Aires, Victoria, Santa Catalina 3215
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Budník 4.7.2014 - 15.1.2015
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 15.1.2015
Vznik funkce 2.7.2014
Zánik funkce 6.1.2015
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Tomáš Kouřil 6.1.2015 - 15.1.2015
Vznik členství 1.1.2015
Zánik členství 15.1.2015
Vznik funkce 1.1.2015
Zánik funkce 15.1.2015
Adresa: Nad Ryšánkou 2038/11 , Praha 147 00
člen představenstva Michal Frankl 11.2.2014 - 1.6.2015
Vznik členství 31.1.2014
Zánik členství 31.5.2015
Zánik funkce 31.5.2015
Adresa: Na břehu 260/1 , Praha 190 00
člen představenstva Ing. Petr Slováček 17.4.2014 - 1.6.2015
Vznik členství 15.6.2013
Zánik členství 31.5.2015
Zánik funkce 31.5.2015
Adresa: K Potokům 205 , Řitka 252 03
člen představenstva Ing. Martin Vlček 4.7.2014 - 1.6.2015
Vznik členství 31.1.2014
Zánik členství 31.5.2015
Vznik funkce 2.7.2014
Zánik funkce 31.5.2015
Adresa: Korunní 962/85 , Praha 130 00
místopředseda představenstva Ing. Tomáš Kouřil 15.1.2015 - 7.11.2016
Vznik členství 1.1.2015
Vznik funkce 7.1.2015
Adresa: Nad Ryšánkou 2038/11 , Praha 147 00
předseda představenstva Ing. Tomáš Budník 15.1.2015 - 18.1.2018
Vznik členství 23.6.2014
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 7.1.2015
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: Brabcova 1159/2 , Praha 147 00
člen představenstva Ing. Jindřich Fremuth 18.1.2018 - 7.2.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: U Vojanky 1309/1 , Praha 150 00
člen představenstva Mgr. Jiří Hrabovský 23.6.2015 - 27.3.2018
Vznik členství 1.6.2015
Zánik členství 15.3.2018
Vznik funkce 1.6.2015
Zánik funkce 15.3.2018
Adresa: Jankovcova 1587/8 , Praha 170 00

Dozorčí rada O2 Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
místopředseda dozorčí rady Mgr. Ctirad Lolek 13.8.2015
Vznik členství 1.6.2015
Vznik funkce 3.6.2015
Adresa: Olomoucká 394/100 , Loštice 789 83
člen dozorčí rady Mgr. Kateřina Pospíšilová 8.6.2018
Vznik členství 4.6.2018
Adresa: Jiráskova 825/4 , Kroměříž 767 01
Předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Bartoníček 22.6.2018
Vznik členství 10.5.2017
Vznik funkce 5.6.2018
Adresa: Vězeňská 859/9 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Dvořák 1.1.1994 - 27.3.1995
Adresa: třída Edvarda Beneše 1533/64 , Hradec Králové 500 12
člen dozorčí rady JUDr. Jan Toman 11.10.1994 - 27.3.1995
Adresa: V Štíhlách 1311/3 , Praha 142 00
člen dozorčí rady ing. Zbyšek Dyk 11.10.1994 - 27.3.1995
Adresa: Ke Sv. Jiří 1189/30 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Wágner 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Keplerova 215/14 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Ing. Ivan Štern 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Schnirchova 1373/26 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Ing. Luboš Řežábek CSc. 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Brixova 954 , Praha 9 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Sedláček 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Choratická 2733/4 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Škaroupka 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Spáčilova 502/16 , Brno 618 00
člen dozorčí rady gen.por.Ing. Karel Pezl 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Radčina 519/8 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Dr. Jana Suchá 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Sokolovská 1996/179 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Kropáček 1.1.1994 - 8.9.1995
Adresa: Labská 159/18 , Děčín 405 02
člen dozorčí rady Pavel Herštík 11.10.1994 - 8.9.1995
Adresa: Šimonova 1100/12 , Praha 163 00
člen dozorčí rady ing. Radomír Šenkýř 11.10.1994 - 8.9.1995
Adresa: Jiráskova 116/16 , Brno 602 00
člen dozorčí rady ing. Josef Kalman 11.10.1994 - 8.9.1995
Adresa: Petřivalského 2742/10 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady ing. Radim Kočí 11.10.1994 - 8.9.1995
Adresa: Sídliště 359 , Dobrovice 294 41
člen dozorčí rady Miroslav Kristlík 27.3.1995 - 8.9.1995
Adresa: 106 , Dřísy 277 14
člen dozorčí rady ing. Michal Hrubý 27.3.1995 - 8.9.1995
Adresa: Jana Zajíce 966/2 , Praha 170 00
člen dozorčí rady ing. Miroslav Kerouš 27.3.1995 - 8.9.1995
Adresa: Jana Želivského 1729/20 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Felix Rosenberg, Švýcarsko 8.9.1995 - 18.3.1996
Adresa: 8500 Frauenfeld , Fösterhaussestrasse 6 c Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Anton Zima 8.9.1995 - 18.3.1996
Adresa: Leoše Janáčka 8 , 561 69 Králíky Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Josef Kalman 8.9.1995 - 18.3.1996
Adresa: Petřivalského 2742/10 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady John Foster 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: 1075 Ponte Vedra , Ponte Vedra Beach, Florida,USA Česká republika
člen dozorčí rady Bernardus Johannes Maria Verwaayen 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: 3735 MA Bosch en Duin , Nizozemí, Biltseweg 11 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Ress 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Nad Havlem 1408/12 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Pužej 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Ciolkovského 857/6 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kerouš 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Jana Želivského 1729/20 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Miroslav Kristlík 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: 106 , Dřísy 277 14
člen dozorčí rady Pavel Herštík 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Šimonova 1100/12 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Ing. Radomír Šenkýř 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Jiráskova 116/16 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Radim Kočí 8.9.1995 - 2.9.1996
Adresa: Sídliště 359 , Dobrovice 294 41
1. místopředseda dozorčí rady Felix Rosenberg, Švýcarsko 18.3.1996 - 2.9.1996
Adresa: 8500 Frauenfeld , Fösterhaussestrasse 6 c Švýcarská konfederace
předseda dozorčí rady Ing. Anton Zima 18.3.1996 - 2.9.1996
Adresa: Leoše Janáčka 8 , 561 69 Králíky Česká republika
2. místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Kalman 18.3.1996 - 2.9.1996
Adresa: Horní náměstí 407/27 , Olomouc 779 00
1. místopředseda dozorčí rady Felix Rosenberg, Švýcarsko 2.9.1996 - 2.9.1996
Adresa: 8500 Frauenfeld , Fösterhaussestrasse 6 c Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Prof. Jan Švejnar PhD. 8.9.1995 - 13.12.1996
Adresa: 1214 Bennington Avenue , Pittsburgh, PA 15217, USA Česká republika
1. místopředseda dozorčí rady Felix Rosenberg, Švýcarsko 2.9.1996 - 13.12.1996
Adresa: 8500 Frauenfeld , Fösterhaussestrasse 6 c Švýcarská konfederace
1. místopředseda dozorčí rady Felix Rosenberg, Švýcarsko 13.12.1996 - 13.12.1996
Adresa: 8500 Frauenfeld , Fösterhausstrasse 6 c Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Ing. Václav Kupka CSc. 8.9.1995 - 11.2.1998
Adresa: Lýskova 1591/37 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Wagner 8.9.1995 - 11.2.1998
Adresa: Keplerova 215/14 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Pavel Herštík 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: Šimonova 1100/12 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Bernardus Johannes Maria Verwaayen 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: 3735 MA Bosch en Duin , Nizozemí, Biltseweg 11 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Ress 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: Nad Havlem 1408/12 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Lubomír Pužej 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: Ciolkovského 857/6 , Praha 161 00
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Kerouš 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: Jana Želivského 1729/20 , Praha 130 00
2. místopředseda dozorčí rady Ing. Josef Kalman 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: Horní náměstí 407/27 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Radim Kočí 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: Sídliště 359 , Dobrovice 294 41
člen dozorčí rady Mario Bonzano 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: Italská republika
Via Verdi 6, 13302 Asigliano, Vercellese
předseda dozorčí rady Ing. Anton Zima 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: Leoše Janáčka 8 , 561 69 Králíky Česká republika
1. místopředseda dozorčí rady Felix Rosenberg 13.12.1996 - 11.2.1998
Adresa: 8500 Frauenfeld , Försterhausstrasse 6 c Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Ing. Radomír Šenkýř 2.9.1996 - 12.2.1998
Adresa: Jiráskova 116/16 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Anton Zima 11.2.1998 - 12.2.1998
Adresa: Leoše Janáčka 8 , 561 69 Králíky Česká republika
člen dozorčí rady Marten Pieters 11.2.1998 - 12.2.1998
Adresa: Nizozemské království
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Kruliš CSc. 11.2.1998 - 5.5.1999
Adresa: Pšenčíkova 675/22 , Praha 142 00
1. místopředseda dozorčí rady Marten Pieters 12.2.1998 - 18.5.1999
Adresa: Nizozemské království
Koninginnegracht 83, 2514 AJ The Hague
člen dozorčí rady Dominique Samuel Koechlin 11.2.1998 - 18.6.1999
Adresa: Švýcarská konfederace
Rütiring 40, 4125 Riehen (BS)
člen dozorčí rady Prof. Jan Švejnar PhD. 13.12.1996 - 19.7.1999
Adresa: Spojené státy americké
15 Regent Dr., Ann Arbor, MI 48 104
člen dozorčí rady Mgr. Petr Polák 11.2.1998 - 19.7.1999
Adresa: Podolská 606/120 , Praha 147 00
předseda dozorčí rady Ing. Anton Zima 12.2.1998 - 19.7.1999
Adresa: Leoše Janáčka 816 , Králíky 561 69
člen dozorčí rady Ing. Evžen Kočenda PhD., M.A. 5.5.1999 - 19.7.1999
Adresa: Na Marsu 1125 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Svrček 19.7.1999 - 19.7.1999
Adresa: 380 , Karlovice 793 23
člen dozorčí rady Alan Gibbs 11.2.1998 - 21.7.1999
Adresa: Spojené státy americké
7806 Woodsdale Lane, Jacksonville, Florida 322 56
člen dozorčí rady Čestmír Čejka 11.2.1998 - 6.12.1999
Adresa: V Nové Hostivaři 579/31 , Praha 102 00
předseda dozorčí rady Ing. Evžen Kočenda PhD., M.A. 19.7.1999 - 6.12.1999
Adresa: Na Marsu 1125 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Sokolík 19.7.1999 - 6.12.1999
Adresa: Nuselská 84/24 , Praha 140 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Tošovský 11.2.1998 - 28.12.1999
Adresa: Vinohradská 2333/166 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Karel Březina 6.12.1999 - 25.4.2000
Adresa: Ruská 1242/180 , Praha 100 00
předseda dozorčí rady Ing. Michal Tošovský 28.12.1999 - 25.4.2000
Adresa: Vinohradská 2333/166 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Miroslav Kristlík 2.9.1996 - 5.10.2000
Adresa: 106 , Dřísy Česká republika
člen dozorčí rady Lubomír Vinduška 11.2.1998 - 5.10.2000
Adresa: Madridská 750/26 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Jaroslav Skala 11.2.1998 - 5.10.2000
Adresa: Korálkova 481 , Klatovy 339 01
2.místopředseda dozorčí rady Ing. Radomír Šenkýř 12.2.1998 - 5.10.2000
Adresa: Jiráskova 116/16 , Brno 602 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Vrána 6.12.1999 - 5.10.2000
Adresa: Kounická 204 , Poříčany 289 14
člen dozorčí rady Lars Vinzenz Losinger 18.6.1999 - 12.2.2001
Adresa: Švýcarská konfederace
Junkerngasse 45, 3011 Bern
1. místopředseda dozorčí rady Gerardus Johannes Klein Bluemink 19.7.1999 - 18.6.2001
Adresa: Nizozemské království
Pelikaanhof 40, 2264 JJ, Leidschendam
člen dozorčí rady Mgr. Luboš Vaněk 6.12.1999 - 18.6.2001
Adresa: Golfová 939/15 , Praha 102 00
1. místopředseda dozorčí rady Gerardus Johannes Klein Bluemink 18.6.2001 - 18.7.2001
Adresa: Nizozemské království
Köningin Juliananweg 122, 2264 BE Liedschendam
člen dozorčí rady Günter Heinz Pfeiffer 12.2.2001 - 12.9.2001
Zánik funkce 26.4.2001
Adresa: Seestrasse 176 , 3654 Gunten Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 5.10.2000 - 19.12.2001
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: dr. Zikmunda Wintra 768/20 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Doc. Ing. Jiří Havel CSc. 5.10.2000 - 19.12.2001
Zánik funkce 15.6.2001
Adresa: Na Balkáně 2118/130 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Louis Johan Lampe 19.7.1999 - 18.9.2002
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 14.6.2002
Adresa: Nizozemské království
Margarethastraat 18, ZW 2011 PM Haarlem
člen dozorčí rady Mgr. Luboš Vaněk 18.6.2001 - 18.9.2002
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 14.6.2002
Adresa: U židovského hřbitova 1047/18 , Praha 104 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Škurek 19.12.2001 - 18.9.2002
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 13.6.2002
Adresa: Křišťanova 1789/17 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Měšťan 19.7.1999 - 3.3.2003
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 20.12.2002
Adresa: Betáňská 783/18 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Švrček 19.7.1999 - 3.3.2003
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 20.12.2002
Adresa: 380 , Karlovice 793 23
předseda dozorčí rady Ing. Michal Tošovský 25.4.2000 - 3.3.2003
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 20.12.2002
Adresa: Vilová I 225 , Vestec 252 42
člen dozorčí rady Eric Maria Johannes Werner De Jong 18.9.2002 - 3.3.2003
Vznik funkce 14.6.2002
Zánik funkce 20.12.2002
Adresa: Nizozemské království
Laan van Koot 47, 2244 AT Wassenaar
člen dozorčí rady Ing. Eduard Janota 18.9.2002 - 3.3.2003
Vznik funkce 14.6.2002
Zánik funkce 20.12.2002
Adresa: Nikoly Vapcarova 3267/1 , Praha 143 00
člen dozorčí rady PhDr. Ing. Jiří Weigl CSc. 18.9.2002 - 3.3.2003
Vznik funkce 14.6.2002
Zánik funkce 20.12.2002
Adresa: Pražská 255/35 , Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
1. místopředseda dozorčí rady Gerardus Johannes Klein Bluemink 18.7.2001 - 2.4.2003
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 6.2.2003
Adresa: Nizozemské království
Köningin Julianaweg 122, 2264 BE Liedschendam
člen dozorčí rady Michal Frankl 3.3.2003 - 2.4.2003
Vznik funkce 20.12.2002
Adresa: Na břehu 260/1 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Michal Frankl 2.4.2003 - 28.5.2003
Vznik členství 20.12.2002
Vznik funkce 20.12.2002
Adresa: Na břehu 260/1 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Ing. Václav Wagner 11.2.1998 - 6.10.2003
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Keplerova 215/14 , Praha 118 00
člen dozorčí rady Pavel Herštík 11.2.1998 - 6.10.2003
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 28.6.2003
Adresa: Šimonova 1100/12 , Praha 163 00
2. místopředseda dozorčí rady Lubomír Vinduška 5.10.2000 - 6.10.2003
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 28.6.2003
Adresa: Madridská 750/26 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Krch 5.10.2000 - 6.10.2003
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 28.6.2003
Adresa: Velíšská 1344 , Vlašim 258 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Schwarzer 5.10.2000 - 6.10.2003
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 28.6.2003
Adresa: Boženy Benešové 1610/11 , Nový Jičín 741 01
člen dozorčí rady Zdeněk Šámal 5.10.2000 - 6.10.2003
Vznik funkce 8.6.2000
Zánik funkce 28.6.2003
Adresa: Vrbenského 1497/44 , Praha 170 00
člen dozorčí rady Dominik Luis Böhler 12.9.2001 - 6.10.2003
Vznik funkce 26.4.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Humboldtstrasse 7 , 3013 Bern Švýcarská konfederace
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Zelinka 19.12.2001 - 6.10.2003
Vznik funkce 15.6.2001
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Vavřinec - Žíšov 56 , 285 04 Uhlířské Janovice Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Jan Škurek 3.3.2003 - 6.10.2003
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Křišťanova 1789/17 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Vladimír Šiška 3.3.2003 - 6.10.2003
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: 255 , Pstruží 739 11
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Hala 3.3.2003 - 6.10.2003
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: U Komárova 767 , Průhonice 252 43
člen dozorčí rady JUDr. Michal Švorc 3.3.2003 - 6.10.2003
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Hrdličkova 2189/12 , Praha 148 00
1. místopředseda dozorčí rady Eric Maria Johannes Werner De Jong 2.4.2003 - 6.10.2003
Vznik funkce 6.2.2003
Zánik funkce 13.6.2003
Adresa: Nizozemské království
Laan van Koot 47, 2244 AT Wassenaar
předseda dozorčí rady Michal Frankl 28.5.2003 - 6.10.2003
Vznik členství 20.12.2002
Vznik funkce 6.2.2003
Adresa: Na břehu 260/1 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Ing. Ondřej Felix Csc. 6.10.2003 - 10.12.2003
Vznik členství 15.6.2003
Vznik funkce 25.6.2003
Adresa: Sokolovská 1475/180 , Praha 180 00
2. místopředseda dozorčí rady André Frans Bessel Kok 6.10.2003 - 10.12.2003
Vznik členství 13.6.2003
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 22.10.2003
Adresa: Avenue Hamoir 17 , 1180 Brusel Belgické království
člen dozorčí rady Pavel Herštík 6.10.2003 - 10.12.2003
Vznik členství 28.6.2003
Adresa: Šimonova 1100/12 , Praha 163 00
člen dozorčí rady Günter Heinz Pfeiffer 6.10.2003 - 21.1.2004
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 26.11.2003
Adresa: Švýcarská konfederace
3654 Gunten, Seestrasse 176
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 6.10.2003 - 21.1.2004
Vznik členství 13.6.2003
Adresa: Dr.Z.Wintera 768 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady Ing. Petr Kučera 6.10.2003 - 21.1.2004
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 26.11.2003
Adresa: Ke dvoru 774/3 , Praha 160 00
1. místopředseda dozorčí rady Michal Frankl 6.10.2003 - 25.2.2004
Vznik členství 20.12.2002
Zánik členství 15.2.2004
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 15.2.2004
Adresa: Na břehu 260/1 , Praha 190 00
člen dozorčí rady Lubomír Vinduška 6.10.2003 - 23.7.2004
Vznik členství 28.6.2003
Adresa: Madridská 750/26 , Praha 101 00
2.místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 21.1.2004 - 23.7.2004
Vznik členství 13.6.2003
Vznik funkce 26.11.2003
Zánik funkce 20.5.2004
Adresa: Dr.Z.Wintera 768 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen dozorčí rady Adam Blecha 6.10.2003 - 25.8.2004
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 24.6.2004
Adresa: Opatovická 1659/4 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Ondřej Felix CSc. 10.12.2003 - 25.8.2004
Vznik členství 15.6.2003
Zánik členství 24.6.2004
Vznik funkce 25.6.2003
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Sokolovská 1475/180 , Praha 180 00
člen Ing. Hana Doležalová 25.2.2004 - 25.8.2004
Vznik funkce 28.1.2004
Zánik funkce 24.6.2004
Adresa: Velkopavlovická 4061/8 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Ing. Petr Zatloukal 3.3.2003 - 10.10.2005
Vznik funkce 20.12.2002
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: 9. května 480 , Plumlov 798 03
člen dozorčí rady Ing. Jan Juchelka 6.10.2003 - 10.10.2005
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Jižní 1339 , Poděbrady 290 01
člen dozorčí rady Pavel Kuta 6.10.2003 - 10.10.2005
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Bělohorská 195/147 , Praha 169 00
člen dozorčí rady Mgr. Martin Kovář Ph.D. 10.12.2003 - 10.10.2005
Vznik funkce 23.10.2003
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: Klimentská 1552/3 , Praha 110 00
člen Petr Polák 21.1.2004 - 10.10.2005
Vznik členství 26.11.2003
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Kollárova 1577 , Kladno 272 01
člen Ing. Martin Fassmann 18.6.2004 - 10.10.2005
Vznik členství 28.4.2004
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Ovenecká 953/23 , Praha 170 00
1.místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Hrubý CSc. 23.7.2004 - 10.10.2005
Vznik členství 13.6.2003
Zánik členství 23.6.2005
Vznik funkce 20.5.2004
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: Dr.Z.Wintera 768 , 160 00 Praha 6 Česká republika
předseda dozorčí rady Jiří Hurych 25.8.2004 - 10.10.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 23.6.2005
Vznik funkce 29.6.2004
Zánik funkce 23.6.2005
Adresa: Štefánikova 674 , Kralupy nad Vltavou 278 01
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Bělehrádek 25.8.2004 - 10.10.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: 67 , Rozseč nad Kunštátem 679 73
člen dozorčí rady Ing. Ivana Krynesová - Gage 25.8.2004 - 10.10.2005
Vznik členství 25.6.2004
Zánik členství 23.6.2005
Adresa: Žitná 610/23 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Antonio Pedro De Carvalho Viana-Baptista 2.11.2005 - 11.11.2005
Vznik členství 23.6.2005
Adresa: Paseo Conde de los Gaitanes 128 , 281 09 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady José María Álvarez - Pallete López 2.11.2005 - 11.11.2005
Vznik členství 23.6.2005
Adresa: Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230 , 280 50 Madrid Česká republika
předseda dozorčí rady Julio Esteban Linares López 2.11.2005 - 1.7.2006
Vznik členství 23.6.2005
Vznik funkce 23.6.2005
Adresa: c/Ríos Rosas 5 , 280 03 Madrid Španělské království
1.místopředseda dozorčí rady Luis Lada Díaz 2.11.2005 - 1.7.2006
Vznik členství 23.6.2005
Vznik funkce 23.6.2005
Adresa: Avda.Mare Nostrum 22 , 282 20 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Javier José Aguilera Arauzo 2.11.2005 - 1.7.2006
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: c/General Aranaz 10 , 280 27 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Santiago Javier Fernández Valbuena 2.11.2005 - 1.7.2006
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Paseo de los Parques 31 , 281 09 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Antonio Pedro De Carvalho Viana-Baptista 11.11.2005 - 1.7.2006
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Paseo Conde de los Gaitanes 128 , 281 09 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady José María Álvarez - Pallete López 11.11.2005 - 1.7.2006
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 27.4.2006
Adresa: Camino Viejo de Hortaleza a Alcobendas 230 , 280 50 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Gerhard Franz Mayrhofer 1.7.2006 - 21.11.2006
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 27.10.2006
Adresa: Wiegandweg 7 , 809 37 Mnichov Spolková republika Německo
Jméno Andrew Harley 12.2.2007 - 21.2.2007
Vznik funkce 15.5.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hemel Hempstead, Box Lane 30
člen dozorčí rady Catherine Jane Keers 1.7.2006 - 7.2.2008
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 26.7.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Mellor, Stockport,Cheshire,SK6 5PH,Old Hall Lane 8
člen dozorčí rady Sohail Qadri 1.7.2006 - 7.2.2008
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 25.10.2007
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Kingston-Upon-Thames,Surrey,KT2 7JT,Foxgrove,Coombe Ridings 2
předseda dozorčí rady Peter Anthony Erskine 1.7.2006 - 16.4.2008
Vznik členství 27.4.2006
Zánik členství 21.2.2008
Vznik funkce 27.4.2006
Zánik funkce 21.2.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Woodedge,Shiplake,RG9 3NT,Bolney Road
předseda dozorčí rady Jaime Smith Basterra 16.4.2008 - 16.4.2008
Adresa: Španělské království
Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230
člen dozorčí rady Alfonso Alonso Durán 2.11.2005 - 16.6.2008
Vznik členství 23.6.2005
Adresa: c/Mercedes de la Cardinieri 14 , 282 23 Madrid Španělské království
1.místopředseda dozorčí rady Julio Esteban Linares López 1.7.2006 - 16.6.2008
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 21.4.2008
Vznik funkce 27.4.2006
Zánik funkce 21.4.2008
Adresa: c/Ríos Rosas 5 , 280 03 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Antonio Botas Ba?ueles 16.6.2008 - 16.6.2008
Vznik členství 21.4.2008
Adresa: Španělské království
Madrid, Celindas 39, 28016
člen dozorčí rady Ing. Petr Zatloukal 2.11.2005 - 4.7.2008
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.6.2008
Adresa: 9. května 480 , Plumlov 798 03
člen dozorčí rady Vlastimil Barbořák 6.10.2003 - 16.7.2008
Vznik členství 28.6.2003
Zánik členství 28.6.2008
Adresa: Linecká 350 , Kaplice 382 41
člen dozorčí rady Ing. Miloslav Krch 6.10.2003 - 16.7.2008
Vznik členství 28.6.2003
Zánik členství 28.6.2008
Adresa: Velíšská 1344 , Vlašim 258 01
2. místopředseda dozorčí rady Lubomír Vinduška 23.7.2004 - 16.7.2008
Vznik členství 28.6.2003
Zánik členství 28.6.2008
Vznik funkce 20.5.2004
Zánik funkce 28.6.2008
Adresa: Madridská 750/26 , Praha 101 00
Jméno Andrew Harley 21.2.2007 - 30.8.2008
Vznik funkce 15.1.2007
Zánik funkce 24.7.2008
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Hemel Hempstead, Box Lane 30
člen dozorčí rady Lubomír Vinduška 16.7.2008 - 30.8.2008
Vznik členství 28.6.2008
Adresa: Madridská 750/26 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Vivek Dev 7.2.2008 - 23.3.2009
Vznik členství 25.10.2007
Zánik členství 24.2.2009
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Beaconsfield, HP9 2QH, Seer Green, Foxfire, Old Long Grove
člen dozorčí rady Pavel Herštík 10.12.2003 - 31.7.2009
Vznik členství 28.6.2003
Adresa: Jeřabinová 293/1 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Antonio Botas Banueles 16.6.2008 - 31.7.2009
Vznik členství 21.4.2008
Adresa: Španělské království
Madrid, Celindas 39, 28016
člen dozorčí rady Enrique Used Aznara 12.5.2009 - 31.7.2009
Vznik funkce 24.2.2009
Adresa: Španělské království
Madrid, C/Arroyofresno 24, 28035
člen dozorčí rady Anselmo Enriquez Linares 14.11.2008 - 23.8.2010
Vznik členství 24.7.2008
Zánik členství 7.5.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Londýn, Richardsons Mews 16, W1T 6BS
člen dozorčí rady Dušan Stareček 6.10.2003 - 22.10.2010
Vznik členství 28.6.2003
Zánik členství 20.6.2008
Adresa: Františka Formana 235/27 , Ostrava 700 30
2. místopředseda dozorčí rady Lubomír Vinduška 16.7.2008 - 22.10.2010
Vznik členství 29.6.2008
Vznik funkce 24.7.2008
Adresa: Madridská 750/26 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Dušan Stareček 22.10.2010 - 22.10.2010
Vznik členství 20.6.2008
Adresa: Františka Formana 235/27 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Enrique Used Aznar 31.7.2009 - 24.11.2010
Vznik funkce 24.2.2009
Zánik funkce 20.9.2010
Adresa: Španělské království
Madrid, C/Arroyofresno 24, 28035
předseda dozorčí rady Jaime Smith Basterra 16.4.2008 - 2.12.2010
Vznik členství 21.2.2008
Vznik funkce 21.2.2008
Zánik funkce 4.11.2010
Adresa: Španělské království
Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230
1. místopředseda dozorčí rady Alfonso Alonso Durán 16.6.2008 - 2.12.2010
Vznik členství 23.6.2005
Vznik funkce 21.4.2008
Zánik funkce 4.11.2010
Adresa: c/Mercedes de la Cardinieri 14 , 282 23 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady María Eva Castillo Sanz 23.8.2010 - 2.12.2010
Vznik členství 7.5.2010
Adresa: Španělské království
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006
člen dozorčí rady Angel Vilá Boix 2.11.2005 - 22.12.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.6.2010
Adresa: c/Laguna Grande 0 , 280 34 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Guillermo José Fernández Vidal 2.11.2005 - 22.12.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.6.2010
Adresa: c/Nuria 7 , 287 61 Tres Cantos ( Madrid) Španělské království
člen dozorčí rady Luis Lada Díaz 1.7.2006 - 22.12.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.6.2010
Vznik funkce 23.6.2005
Zánik funkce 27.4.2006
Adresa: Avda.Mare Nostrum 22 , 282 20 Madrid Španělské království
předseda dozorčí rady Alfonso Alonso Durán 2.12.2010 - 22.12.2010
Vznik členství 23.6.2005
Zánik členství 23.6.2010
Vznik funkce 4.11.2010
Adresa: c/Mercedes de la Cardinieri 14 , 282 23 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Anselmo Enriquez Linares 20.12.2010 - 22.12.2010
Vznik členství 4.11.2010
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16
člen dozorčí rady Jaime Smith Basterra 2.12.2010 - 23.3.2011
Vznik členství 21.2.2008
Zánik členství 18.2.2011
Adresa: Španělské království
Madrid, Urbanización Soto Cabanas, Las Rozas, Comunidad de Canarias 61, 28230
člen dozorčí rady Anselmo Enriquez Linares 22.12.2010 - 13.7.2011
Vznik členství 4.11.2010
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Dlouhý CSc. 23.3.2011 - 13.7.2011
Vznik členství 18.2.2011
Zánik členství 27.4.2011
Adresa: Boženy Hofmeisterové 1430 , Praha 156 00
člen dozorčí rady Eduardo Andres Julio Zaplana Hernández-Soro 3.10.2008 - 28.11.2011
Vznik členství 24.7.2008
Zánik členství 8.11.2011
Adresa: Španělské království
Madrid, Paseo de la Castellana N 138-8, 28036
člen dozorčí rady Luis Lada Díaz 22.12.2010 - 28.11.2011
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 8.11.2011
Adresa: Avda.Mare Nostrum 22 , 282 20 Madrid Španělské království
předseda dozorčí rady Alfonso Alonso Durán 22.12.2010 - 28.11.2011
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 8.11.2011
Vznik funkce 4.11.2010
Zánik funkce 8.11.2011
Adresa: c/Mercedes de la Cardinieri 14 , 282 23 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Guillermo José Fernández Vidal 22.12.2010 - 28.11.2011
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 8.11.2011
Adresa: c/Nuria 7 , 287 61 Tres Cantos ( Madrid) Španělské království
člen dozorčí rady Anselmo Enriquez Linares 13.7.2011 - 28.11.2011
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 8.11.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, W1T 6BS, Richardsons Mews 16
Jméno Patricia Cobian Gonzales 28.11.2011 - 4.1.2012
Vznik členství 8.11.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN
člen dozorčí rady Antonio Botas Banuelos 31.7.2009 - 14.3.2012
Vznik členství 21.4.2008
Zánik členství 17.2.2012
Adresa: Španělské království
Madrid, Celindas 39, 28016
předseda dozorčí rady José María Álvarez-Pallete López 28.11.2011 - 14.3.2012
Vznik členství 8.11.2011
Vznik funkce 8.11.2011
Adresa: Španělské království
Madrid, Ronda de la Comunicación s/n, 28050
Jméno Enrique Medina Malo 28.11.2011 - 14.3.2012
Vznik členství 8.11.2011
Adresa: Španělské království
Madrid, C. Olimpo 46, 28043
Jméno Patricia Cobian Gonzalez 4.1.2012 - 14.3.2012
Vznik členství 8.11.2011
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN
člen dozorčí rady Petr Gazda 16.7.2008 - 7.6.2012
Vznik členství 29.6.2008
Zánik členství 19.4.2012
Adresa: Pražská 1430/34 , Praha 102 00
1.místopředseda dozorčí rady María Eva Castillo Sanz 2.12.2010 - 27.12.2012
Vznik členství 7.5.2010
Vznik funkce 4.11.2010
Adresa: Španělské království
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006
člen dozorčí rady Ing. Vladimír Dlouhý CSc. 13.7.2011 - 27.12.2012
Vznik členství 28.4.2011
Zánik členství 5.11.2012
Adresa: Boženy Hofmeisterové 1430 , Praha 156 00
předseda dozorčí rady José María Álvarez-Pallete López 14.3.2012 - 27.12.2012
Vznik členství 8.11.2011
Zánik členství 5.11.2012
Vznik funkce 8.11.2011
Zánik funkce 5.11.2012
Adresa: Španělské království
Madrid, Alcobendas, Calle del Camino Alto 16, 28109
člen dozorčí rady Maria Pilar López Álvarez 7.2.2008 - 15.4.2013
Vznik členství 26.7.2007
Adresa: Španělské království
Madrid, C/Mozart 5 8 D, 28008
člen dozorčí rady Javier Santiso Guimaras 7.6.2012 - 15.4.2013
Vznik členství 19.4.2012
Zánik členství 13.2.2013
Vznik funkce 19.4.2012
Zánik funkce 13.2.2013
Adresa: Španělské království
Alcobendas, Soto de la Moraleja, c/Dalia 263, 28109
člen dozorčí rady Angel Vilá Boix 22.12.2010 - 11.6.2013
Vznik členství 24.6.2010
Zánik členství 6.5.2013
Adresa: c/Laguna Grande 0 , 280 34 Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Enrique Medina Malo 14.3.2012 - 11.6.2013
Vznik členství 8.11.2011
Zánik členství 6.5.2013
Adresa: Španělské království
Madrid, C. Olimpo 46, 28043
člen dozorčí rady Patricia Cobian Gonzalez 14.3.2012 - 11.6.2013
Vznik členství 8.11.2011
Zánik členství 6.5.2013
Adresa: Spojené království Velké Británie a Severního Irska
London, The Little Boltons, Coleherne Court 55, SW5 0DN
člen dozorčí rady Ivan Varela Sanchez 11.6.2013 - 11.6.2013
Vznik členství 7.5.2013
Adresa: Beverley Road 15 , Londýn, Chisvick Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Tomáš Firbach 16.7.2008 - 1.7.2013
Vznik členství 29.6.2008
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Jiráskova 172 , Mnichovice 251 64
člen dozorčí rady Pavel Herštík 31.7.2009 - 1.7.2013
Vznik členství 29.6.2008
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Jeřabinová 293/1 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Dušan Stareček 22.10.2010 - 1.7.2013
Vznik členství 29.6.2008
Zánik členství 29.6.2013
Adresa: Františka Formana 235/27 , Ostrava 700 30
2. místopředseda dozorčí rady Lubomír Vinduška 22.10.2010 - 1.7.2013
Vznik členství 29.6.2008
Zánik členství 29.6.2013
Vznik funkce 23.7.2008
Zánik funkce 29.6.2013
Adresa: Edvarda Beneše 98/11 , Říčany 251 01
člen dozorčí rady Lubomír Vinduška 1.7.2013 - 2.8.2013
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 12.3.2014
Zánik funkce 12.3.2014
Adresa: Edvarda Beneše 98/11 , Říčany 251 01
předseda dozorčí rady María Eva Castillo Sanz 27.12.2012 - 11.2.2014
Vznik členství 7.5.2010
Vznik funkce 5.11.2012
Adresa: Španělské království
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006
člen dozorčí rady Jesús Pérez De Uriguen 27.12.2012 - 11.2.2014
Vznik členství 5.11.2012
Vznik funkce 5.11.2012
Adresa: C.la Salle 94 PB B , Madrid Španělské království
1. místopředsedkyně dozorčí rady Maria Pilar López Álvarez 15.4.2013 - 11.2.2014
Vznik členství 27.7.2012
Vznik funkce 13.2.2013
Adresa: C/Kerria 30 , 281 90 Madrid, Alcobendas Španělské království
člen dozorčí rady Antonio Manuel Ledesma Santiago 15.4.2013 - 11.2.2014
Vznik členství 13.2.2013
Adresa: C.Dorado Montero 10 2 B , 283 91 Salamanca Španělské království
člen dozorčí rady Francisco De Borja De Nicolás Benito 21.5.2013 - 11.2.2014
Vznik členství 22.4.2013
Adresa: C/Manzano 3, Portal B 2 D , 282 24 Madrid, Pozuelo de Alarcón Španělské království
člen dozorčí rady Ivan Varela Sanchez 11.6.2013 - 11.2.2014
Vznik členství 7.5.2013
Adresa: Beverley Road 15 , Londýn, Chiswick Spojené království Velké Británie a Severního Irska
1. místopředsedkyně dozorčí rady Maria Pilar López Álvarez 13.2.2014 - 13.2.2014
Vznik členství 27.7.2012
Zánik členství 28.1.2014
Vznik funkce 13.2.2013
Zánik funkce 28.1.2014
Adresa: C/Kerria 30 , 281 90 Madrid, Alcobendas Španělské království
předseda dozorčí rady María Eva Castillo Sanz 13.2.2014 - 13.2.2014
Vznik členství 7.5.2010
Zánik členství 29.1.2014
Vznik funkce 5.11.2012
Zánik funkce 29.1.2014
Adresa: Španělské království
Madrid, Calle Diego de Léon 60, 28006
člen dozorčí rady Jesús Pérez De Uriguen 13.2.2014 - 13.2.2014
Vznik členství 5.11.2012
Zánik členství 29.1.2014
Adresa: C.la Salle 94 PB B , Madrid Španělské království
člen dozorčí rady Antonio Manuel Ledesma Santiago 13.2.2014 - 13.2.2014
Vznik členství 13.2.2013
Zánik členství 28.1.2014
Adresa: C.Dorado Montero 10 2 B , 283 91 Salamanca Španělské království
člen dozorčí rady Francisco De Borja De Nicolás Benito 13.2.2014 - 13.2.2014
Vznik členství 22.4.2013
Zánik členství 29.1.2014
Adresa: C/Manzano 3, Portal B 2 D , 282 24 Madrid, Pozuelo de Alarcón Španělské království
člen dozorčí rady Ivan Varela Sanchez 13.2.2014 - 13.2.2014
Vznik členství 7.5.2013
Zánik členství 28.1.2014
Adresa: Beverley Road 15 , Londýn, Chiswick Spojené království Velké Británie a Severního Irska
člen dozorčí rady Jiří Trupl 1.7.2013 - 26.3.2014
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 12.3.2014
Adresa: 47 , Rynárec 394 01
člen dozorčí rady Antonín Botlík 1.7.2013 - 26.3.2014
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 12.3.2014
Adresa: Husova 146 , Bílovice nad Svitavou 664 01
2. místopředseda dozorčí rady Lubomír Vinduška 2.8.2013 - 26.3.2014
Vznik členství 30.6.2013
Zánik členství 12.3.2014
Vznik funkce 19.7.2013
Zánik funkce 12.3.2014
Adresa: Edvarda Beneše 98/11 , Říčany 251 01
předseda dozorčí rady Ing. Martin Štefunko Ph.D. 11.2.2014 - 26.3.2014
Vznik členství 29.1.2014
Zánik členství 12.3.2014
Vznik funkce 29.1.2014
Zánik funkce 12.3.2014
Adresa: SNP 968/43 , 924 00 Galanta Slovenská republika
člen dozorčí rady Vladimír Mlynář 11.2.2014 - 26.3.2014
Vznik členství 29.1.2014
Zánik členství 12.3.2014
Adresa: Jindrova 911 , Praha 155 00
1. místopředseda dozorčí rady Ing. Ladislav Bartoníček 11.2.2014 - 26.3.2014
Vznik členství 29.1.2014
Zánik členství 12.3.2014
Vznik funkce 29.1.2014
Zánik funkce 12.3.2014
Adresa: Vězeňská 859/9 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Štefunko Ph.D. 26.3.2014 - 17.4.2014
Vznik členství 12.3.2014
Adresa: SNP 968/43 , 924 00 Galanta Slovenská republika
člen dozorčí rady Ladislav Bartoníček 26.3.2014 - 17.4.2014
Vznik členství 12.3.2014
Adresa: Vězeňská 859/9 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Vladimír Mlynář 26.3.2014 - 3.3.2015
Vznik členství 12.3.2014
Adresa: Jindrova 911 , Praha 155 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Ladislav Bartoníček 17.4.2014 - 23.6.2015
Vznik členství 12.3.2014
Zánik členství 31.5.2015
Vznik funkce 24.3.2014
Zánik funkce 31.5.2015
Adresa: Vězeňská 859/9 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Vladimír Mlynář 3.3.2015 - 23.6.2015
Vznik členství 12.3.2014
Zánik členství 31.5.2015
Zánik funkce 31.5.2015
Adresa: Jindrova 911 , Praha 155 00
člen dozorčí rady Mgr. Ctirad Lolek 23.6.2015 - 13.8.2015
Vznik členství 1.6.2015
Vznik funkce 1.6.2015
Adresa: Olomoucká 394/100 , Loštice 789 83
člen dozorčí rady Aleš Minx 23.6.2015 - 10.11.2016
Vznik členství 1.6.2015
Zánik členství 18.10.2016
Vznik funkce 1.6.2015
Zánik funkce 18.10.2016
Adresa: Nad hradním vodojemem 1083/43 , Praha 162 00
člen Ing. Ladislav Bartoníček 10.11.2016 - 16.5.2017
Vznik členství 19.10.2016
Zánik členství 10.5.2017
Adresa: Vězeňská 859/9 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Štefunko Ph.D. 17.4.2014 - 7.2.2018
Vznik členství 12.3.2014
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 24.3.2014
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: SNP 968/43 , 924 00 Galanta Slovenská republika
člen dozorčí rady Mgr. Kateřina Pospíšilová 27.3.2018 - 8.6.2018
Vznik členství 28.2.2018
Zánik členství 4.6.2018
Vznik funkce 28.2.2018
Zánik funkce 4.6.2018
Adresa: Jiráskova 825/4 , Kroměříž 767 01
člen dozorčí rady Ing. Ladislav Bartoníček 16.5.2017 - 22.6.2018
Vznik členství 10.5.2017
Adresa: Vězeňská 859/9 , Praha 110 00

Prokura O2 Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
Pobyt v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67 18.7.2001
Pobyb v České republice: Praha 6, Fetrovská 1410/67 18.6.2001
pobyt v České republice: Praha 4 - Branik, Havlovického 10 18.6.2001
adresa v ČR: Praha 6, Na Špitálce 4 nar.: 7. 3. 1952 15.5.2000
adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381 nar.: 7. 3. 1952 2.9.1996
adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381 nar.: 22. 1. 1945 2.9.1996
adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381 18.3.1996
adresa v ČR: Praha 2, Dřevná 381 18.3.1996
nar.: 13. 12. 1941 Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel, Belgie 9.11.1995
Jméno Ing. Svatoslav Novák 9.11.1995 - 2.9.1996
Adresa: Waitova 1297/28 , Prostějov 796 01
Jméno James S. Hubley 18.3.1996 - 2.9.1996
Adresa: Spojené státy americké
37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871
Jméno Urs Kamber 18.3.1996 - 2.9.1996
Adresa: Tannenweg 588 , 3077 Enggistein Švýcarská konfederace
Jméno Ing. Svatoslav Novák 2.9.1996 - 11.2.1998
Adresa: Waitova 1297/28 , Prostějov 796 01
Jméno Ing. Michal Čupa 9.11.1995 - 18.6.1999
Adresa: Pod Zemankou 652/2 , Praha 147 00
Jméno Ing. Svatoslav Novák 11.2.1998 - 7.12.1999
Adresa: Jaroslava Kaštila 3637/17 , Prostějov 796 01
Jméno Urs Kamber 2.9.1996 - 15.5.2000
Adresa: Tannenweg 588 , 3077 Enggistein Švýcarská konfederace
Jméno André Frans Bessel Kok 9.11.1995 - 18.6.2001
Adresa: Dřevná 381/4 , Praha 128 00
Jméno James S. Hubley 2.9.1996 - 18.6.2001
Adresa: Spojené státy americké
37 Oakwood Trail, Sparta, New Jersey 07871
Jméno André Frans Bessel Kok 18.6.2001 - 18.7.2001
Adresa: Belgické království
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel
Jméno RNDr. Přemysl Klíma CSc. 7.12.1999 - 28.1.2002
Adresa: Hněvkovského 1376/10 , Praha 149 00
Jméno Ing. Petr Slováček 28.12.1999 - 28.1.2002
Adresa: Bronzová 2020/21 , Praha 155 00
Jméno Urs Kamber 15.5.2000 - 28.1.2002
Adresa: Tannenweg 588 , 3077 Enggistein Švýcarská konfederace
Jméno George Jiri Jankovic 18.6.2001 - 28.1.2002
Adresa: Spojené státy americké
70 Rosehill Ave., Toronto, Ontario
Jméno André Frans Bessel Kok 18.7.2001 - 28.1.2002
Adresa: Belgické království
Avenue Hamoir 17a, 1180 Brusel

Vedoucí organizační složky O2 Czech Republic a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno PHDr. Jan Podhola 1.1.1994 - 10.10.1994
Adresa: Amforová 1901/12 , Praha 155 00
Jméno Ing. Boris Vik 1.1.1994 - 9.8.1995
Adresa: Kubelíkova 772/54 , Praha 130 00
Jméno Ing. Václav Sabáček 1.1.1994 - 2.9.1996
Adresa: pošta Rudolfov , Adamov 22 Česká republika
Jméno Ing. Jan Rak 1.1.1994 - 2.9.1996
Adresa: náměstí Bořislavka 2075/11 , Praha 160 00
Jméno Ing. Václav Čížek 9.8.1995 - 2.9.1996
Adresa: Amforová 1898/18 , Praha 155 00
Jméno Ing. Miloš Zavoral CSc. 1.1.1994 - 1.1.1997
Adresa: Starobylá 6 , 149 00 Praha 4 Česká republika
Jméno RNDr. Ing. Jan Nesvorný CSc. 1.1.1994 - 1.1.1997
Adresa: Branická 1571/118 , Praha 147 00
Jméno Ing. Michal Čupa 2.9.1996 - 1.1.1997
Adresa: Pod Zemankou 652/2 , Praha 147 00
Jméno Ing. Václav Němec 1.1.1994 - 12.2.1998
Adresa: Duchcovská 2193/49 , Teplice 415 01
Jméno Ing. Václav Štěnička 1.1.1994 - 12.2.1998
Adresa: Budovatelská 829 , Hradec Králové Česká republika
Jméno Ing. Antonín Kalda 1.1.1994 - 12.2.1998
Adresa: Pod vrstevnicí 1527/14 , Praha 140 00
Jméno Ing. Václav Bejvl 1.1.1994 - 12.2.1998
Adresa: Mánesova 526 , Domažlice 344 01
Jméno Ing. Jan Hon 1.1.1994 - 12.2.1998
Adresa: Jedlová 1894/13 , Ostrava 708 00
Jméno Ing. Josef Pecháček 10.10.1994 - 12.2.1998
Adresa: Jilmová 1395/39 , Praha 130 00
Jméno Ing. Jiří Budil 9.8.1995 - 13.2.1998
Adresa: Slavíčkova 372/2 , Praha 160 00
Jméno Ing. Radomír Sabela CSc. 2.9.1996 - 18.6.1999
Adresa: Lamačova 856 , 152 00 Praha 5 Česká republika
Jméno Ing. Ivo Roček 18.6.1999 - 18.6.1999
Adresa: Vítězslava Nezvala 549 , Frýdek-Místek 738 01
Jméno Ing. Václav Štěnička 12.2.1998 - 20.7.1999
Adresa: Třebechovická 829/18 , Hradec Králové 500 03
Jméno Ing. Radomír Bureš 2.9.1996 - 25.4.2000
Adresa: 17. listopadu 1704 , Písek 397 01
Jméno Ing. Ivo Rožek 18.6.1999 - 25.4.2000
Adresa: Vítězslava Nezvala 549 , Frýdek-Místek 738 01
Jméno Ing. Jiří Němec 1.1.1994 - 1.7.2000
Adresa: U pošty 279/5 , Brno 625 00
Jméno Ing. Jan Lesný 20.7.1999 - 1.7.2000
Adresa: Erno Košťála 997 , Pardubice 530 12
Jméno Ing. Vladimír Šíma 25.4.2000 - 1.7.2000
Adresa: Neplachova 997/4 , České Budějovice 370 04
Jméno Ing. Radomír Bureš 25.4.2000 - 1.7.2000
Adresa: 17. listopadu 1704 , Písek 397 01
Jméno Ing. Pavel Novák 13.2.1998 - 9.10.2000
Adresa: Černockého 1487/6 , Praha 149 00
Jméno André Frans Bessel Kok, Nar. 13.12.1941 9.10.2000 - 6.2.2001
Adresa: Dřevná 381/4 , Praha 128 00
Jméno James Frederick Ledbetter, Nar. 20,7,1954 6.2.2001 - 15.5.2002
Adresa: Slezská 1466/39 , Praha 130 00
Jméno Ing. Radek Soušek 15.5.2002 - 29.7.2002
Adresa: Bezručova 513/6 , Ostrava 725 25

Sbírka Listin O2 Czech Republic a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2322/SL 211 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora za rok 2014/konsolidovaná,i v AJ Městský soud v Praze 31.12.2014 22.1.2016 27.1.2016 490
B 2322/SL 210 ostatní prohlášení o převodu části závodu Městský soud v Praze 8.12.2015 14.1.2016 26.1.2016 19
B 2322/SL 209 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 6.5.2015 1.6.2015 44
B 2322/SL 208 notářský zápis [NZ 1701/2015] projekt rozdělení Městský soud v Praze 28.4.2015 6.5.2015 1.6.2015 6 515
B 2322/SL 207 posudek znalce č. 336-2015 Městský soud v Praze 20.2.2015 6.5.2015 1.6.2015 37
B 2322/SL 206 zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2015 Městský soud v Praze 1.1.2015 6.5.2015 1.6.2015 28
B 2322/SL 204 účetní závěrka [2014], zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 6.5.2015 1.6.2015 64
B 2322/SL 195 stanovy společnosti /bez data/ Městský soud v Praze 12.2.2015 17.2.2015 44
B 2322/SL 194 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná, v cizím jazyce Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 246
B 2322/SL 193 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2013 8.1.2015 15.1.2015 239
B 2322/SL 192 ostatní přezkoumání zp.představenstva Městský soud v Praze 18.11.2014 22.12.2014 31.12.2014 28
B 2322/SL 191 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 18.11.2014 22.12.2014 31.12.2014 16
B 2322/SL 190 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 16.7.2014 25.8.2014 239
B 2322/SL 189 ostatní výpis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 1.7.2014 3.7.2014 9.7.2014 1
B 2322/SL 188 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.5.2014 23.5.2014 23.6.2014 43
B 2322/SL 187 notářský zápis NZ 307/2014 Městský soud v Praze 19.5.2014 23.5.2014 23.6.2014 26
B 2322/SL 186 stanovy společnosti bez data Městský soud v Praze 14.3.2014 13.5.2014 43
B 2322/SL 185 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 111/2014 Městský soud v Praze 12.3.2014 14.3.2014 13.5.2014 68
B 2322/SL 184 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 19.3.2014 28.3.2014 28.4.2014 1
B 2322/SL 183 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora v anglickém jazyce Městský soud v Praze 31.12.2012 3.3.2014 5.3.2014 236
B 2322/SL 182 ostatní usnesení DR/odstoupení předs. Městský soud v Praze 30.1.2014 5.2.2014 12.2.2014 2
B 2322/SL 181 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 31.1.2014 5.2.2014 12.2.2014 1
B 2322/SL 180 stanovy společnosti Městský soud v Praze 22.4.2013 15.1.2013 23.1.2014 46
B 2322/SL 179 ostatní usnesení DR / rezignace na funkci předs. Městský soud v Praze 20.12.2013 15.1.2014 23.1.2014 1
B 2322/SL 178 ostatní zápis ze zasedání předs. Městský soud v Praze 27.6.2013 28.6.2013 2.7.2013 1
B 2322/SL 177 stanovy společnosti Městský soud v Praze 30.6.2013 28.6.2013 2.7.2013 47
B 2322/SL 176 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 17.5.2013 24.5.2013 236
B 2322/SL 174 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 224/2013 Městský soud v Praze 22.4.2013 17.5.2013 24.5.2013 78
B 2322/SL 173 stanovy společnosti - úplné znění Městský soud v Praze 14.11.2012 18.1.2013 28.1.2013 50
B 2322/SL 172 výroční zpráva r. 2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 7.1.2013 14.1.2013 226
B 2322/SL 171 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 209/2012 Městský soud v Praze 19.4.2012 1.10.2012 83
B 2322/SL 170 ostatní - výpis ze zasedání předst. Městský soud v Praze 30.10.2012 3.9.2012 12.9.2012 1
B 2322/SL 169 ostatní zápis z DR/představenstvo Městský soud v Praze 23.7.2012 30.8.2012 2
B 2322/SL 168 notářský zápis NZ 210/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 19.4.2012 30.8.2012 17
B 2322/SL 167 účetní závěrka, zpráva auditora zahaj.rozvaha k 1.1.2012 Městský soud v Praze 1.1.2012 30.8.2012 28
B 2322/SL 166 účetní závěrka, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 30.8.2012 70
B 2322/SL 165 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 209/2012 Městský soud v Praze 19.4.2012 15.6.2012 82
B 2322/SL 164 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 6.5.2012 22.5.2012 226
B 2322/SL 163 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.4.2012 6.5.2012 22.5.2012 49
B 2322/SL 162 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 209/2012 Městský soud v Praze 19.4.2012 14.5.2012 83
B 2322/SL 161 ostatní -plná moc Městský soud v Praze 17.4.2012 20.4.2012 20.4.2012 4
B 2322/SL 160 notářský zápis NZ 210/2012 Městský soud v Praze 19.4.2012 20.4.2012 20.4.2012 17
B 2322/SL 159 notářský zápis NZ 544/2010 Městský soud v Praze 10.9.2010 6.2.2012 81
B 2322/SL 158 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2010 12.1.2012 24.1.2012 245
B 2322/SL 157 ostatní - výpis ze zápisu zased.DR Městský soud v Praze 8.11.2011 21.11.2011 7.12.2011 4
B 2322/SL 155 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2010+konsolidovaná UZ Městský soud v Praze 31.12.2010 2.9.2011 2.9.2011 209
B 2322/SL 153 podpisové vzory Městský soud v Praze 17.6.2011 8.7.2011 10.8.2011 2
B 2322/SL 152 podpisové vzory Městský soud v Praze 27.5.2011 8.7.2011 10.8.2011 2
B 2322/SL 148 podpisové vzory Městský soud v Praze 22.12.2010 28.12.2010 20.1.2011 1
B 2322/SL 144 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.11.2010 4.12.2010 15.12.2010 2
B 2322/SL 143 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.11.2010 11.11.2010 233
B 2322/SL 139 ostatní - výpis - zápis představenstva Městský soud v Praze 1.2.2010 18.3.2010 20.4.2010 2
B 2322/SL 138 ostatní - výpis - zápis představenstva Městský soud v Praze 20.1.2010 18.3.2010 20.4.2010 2
B 2322/SL 137 podpisové vzory Městský soud v Praze 3.2.2010 18.3.2010 20.4.2010 2
B 2322/SL 136 výroční zpráva dodatek r.2008 Městský soud v Praze 8.1.2010 11.1.2010 1
B 2322/SL 135 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008-konsolidovaná Městský soud v Praze 31.12.2008 8.1.2010 11.1.2010 248
B 2322/SL 134 podpisové vzory Městský soud v Praze 11.11.2009 7.12.2009 2
B 2322/SL 133 ostatní DR/funkce člena představenstva Městský soud v Praze 27.10.2009 7.12.2009 2
B 2322/SL 132 ostatní volba 1.místopředsedy předs. Městský soud v Praze 27.10.2009 7.12.2009 1
B 2322/SL 131 ostatní -usnesení DR/odst.z.fun.předs. Městský soud v Praze 27.10.2009 7.12.2009 2
B 2322/SL 130 ostatní -výp.ze záp.č.DR-123/08-2B Městský soud v Praze 24.7.2008 27.11.2008 2
B 2322/SL 129 ostatní -výp.ze záp.č.DR-123/08-2A Městský soud v Praze 24.7.2008 27.11.2008 2
B 2322/SL 128 ostatní - protokol volební komise Městský soud v Praze 20.6.2008 21.10.2008 4
B 2322/SL 127 ostatní -zápis z DRč.DR-122/2008 Městský soud v Praze 21.4.2008 21.10.2008 2
B 2322/SL 126 ostatní - výpis ze zápis č.122/2008 DR Městský soud v Praze 21.4.2008 21.10.2008 2
B 2322/SL 125 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 253/2008 Městský soud v Praze 21.4.2008 20.10.2008 92
B 2322/SL 120 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2007 Městský soud v Praze 31.12.2007 21.8.2008 25.8.2008 224
B 2322/SL 124 ostatní - zápis z DR č.122/2008 Městský soud v Praze 21.4.2008 4.7.2008 2
B 2322/SL 123 ostatní - zápis z DR č.121/2008 Městský soud v Praze 21.4.2008 4.7.2008 2
B 2322/SL 122 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 21.4.2008 4.7.2008 3
B 2322/SL 121 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 253/2008 Městský soud v Praze 21.4.2008 4.7.2008 92
B 2322/SL 104 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora - r.2006 Městský soud v Praze 31.12.2006 16.8.2007 31.8.2007 218
B 2322/SL 100 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 11.10.2006 14.11.2006 255
B 2322/SL 97 usn. o nařízení výk.rozh. Městský soud v Praze 29.6.2006 21.7.2006 25.7.2006 1
B 2322/SL 96 notářský zápis NZ 259/2006 Městský soud v Praze 3.5.2006 21.6.2006 18
B 2322/SL 95 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 250/2006 Městský soud v Praze 27.4.2006 21.6.2006 117
B 2322/SL 94 podpisové vzory čestné prohl. 4x Městský soud v Praze 27.4.2006 21.6.2006 8
B 2322/SL 93 ostatní -zápis č.DR-111/06 volba před. Městský soud v Praze 27.4.2006 21.6.2006 8
B 2322/SL 92 ostatní náv.sml.o převzetí jmění - BEZ DATA Městský soud v Praze 14.3.2006 16.3.2006 6
B 2322/SL 91 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 13.1.2006 18.1.2006 217
B 2322/SL 90 podpisové vzory čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 17.10.2005 9.1.2006 2
B 2322/SL 89 ostatní výp.ze záp. DR 104/05-2x Městský soud v Praze 22.9.2005 9.1.2006 4
B 2322/SL 88 ostatní odstoupení člena představenstva Městský soud v Praze 22.9.2005 9.1.2006 2
B 2322/SL 84 notářský zápis -NZ395/05 Městský soud v Praze 23.6.2005 2.11.2005 165
B 2322/SL 83 notářský zápis NZ 395/2005 Městský soud v Praze 23.6.2005 10.10.2005 166
B 2322/SL 82 ostatní zased.DR+předst.-volba před. Městský soud v Praze 23.6.2005 10.10.2005 5
B 2322/SL 81 podpisové vzory čest.prohl. Městský soud v Praze 8.9.2005 10.10.2005 2
B 2322/SL 80 stanovy společnosti Městský soud v Praze 24.6.2004 10.10.2005 46
B 2322/SL 79 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2004 Městský soud v Praze 31.12.2004 26.9.2005 27.9.2005 214
B 2322/SL 78 podpisové vzory -1x Městský soud v Praze 13.5.2005 1
B 2322/SL 77 ostatní -odstoupení/ing.Klimuškin/ Městský soud v Praze 9.12.2004 13.5.2005 1
B 2322/SL 76 ostatní - zasedání DR- rezig. předst. Městský soud v Praze 13.12.2004 13.5.2005 1
B 2322/SL 75 ostatní -opis usnesení představenstva Městský soud v Praze 15.12.2004 13.5.2005 1
B 2322/SL 73 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 10.11.2004 30.11.2004 7.2.2005 2
B 2322/SL 67 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2003 Městský soud v Praze 31.12.2003 6.8.2004 18.10.2004 207
B 2322/SL 66 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 23.9.2004 116
B 2322/SL 63 notářský zápis, stanovy společnosti -NZ426/04-změna Městský soud v Praze 24.6.2004 23.9.2004 52
B 2322/SL 62 notářský zápis -NZ425/04 Městský soud v Praze 24.6.2004 23.9.2004 189
B 2322/SL 71 ostatní - záp.č.DR-90/04-volba předst. Městský soud v Praze 27.10.2004 30.11.2004 7.2.2004 3
B 2322/SL 60 notářský zápis NZ 766/2003 Městský soud v Praze 23.10.2003 11.12.2003 85
B 2322/SL 58 ostatní - zased. předst. 112/2003 Městský soud v Praze 25.6.2003 11.12.2003 1
B 2322/SL 57 podpisové vzory -2x Městský soud v Praze 24.9.2003 3.11.2003 4
B 2322/SL 56 ostatní zápis č.73/03 DR /předst./ Městský soud v Praze 24.9.2003 3.11.2003 1
B 2322/SL 55 ostatní -zápis č.72/03 DR-volba před. Městský soud v Praze 27.8.2003 3.11.2003 2
B 2322/SL 54 účetní závěrka, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 6.10.2003 109
B 2322/SL 53 ostatní  zápis z jedn. VH Městský soud v Praze 13.6.2003 6.10.2003 48
B 2322/SL 52 ostatní zápis č. 108/2003 ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 13.6.2003 6.10.2003 7
B 2322/SL 51 ostatní, podpisové vzory zápis č. 109,68/2003 ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 13.6.2003 6.10.2003 8
B 2322/SL 50 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 420/2003 Městský soud v Praze 13.6.2003 6.10.2003 132
B 2322/SL 49 notářský zápis NZ 419/2003 Městský soud v Praze 13.6.2003 27.8.2003 213
B 2322/SL 48 účetní závěrka, výroční zpráva r. 2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 27.8.2003 152
B 2322/SL 47 zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2002 Městský soud v Praze 31.12.2002 16.7.2003 27.8.2003 40
B 2322/SL 46 ostatní výpis ze zápisu č.100/03 Městský soud v Praze 29.1.2003 7.3.2003 1
B 2322/SL 45 ostatní zápis o jed.mimořádné VH Městský soud v Praze 20.12.2002 7.3.2003 9
B 2322/SL 44 ostatní odstoupení 3x Městský soud v Praze 7.3.2003 6
B 2322/SL 43 ostatní výpis ze zápisu č.99/02 Městský soud v Praze 18.12.2002 7.3.2003 2
B 2322/SL 42 podpisové vzory -4x Městský soud v Praze 20.1.2003 7.3.2003 8
B 2322/SL 41 notářský zápis NZ878/02 Městský soud v Praze 20.12.2002 7.3.2003 66
B 2322/SL 38 notářský zápis NZ 414/2002 N 369/2002 Městský soud v Praze 14.6.2002 4.2.2003 54
B 2322/SL 37 notářský zápis NZ 413/2002 N 471/2003 Městský soud v Praze 14.6.2002 4.2.2003 239
B 2322/SL 34 ostatní -výpis ze zápisu č.94/02 Městský soud v Praze 26.6.2002 16.10.2002 4
B 2322/SL 33 stanovy společnosti Městský soud v Praze 14.6.2002 16.10.2002 38
B 2322/SL 32 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 16.10.2002 42
B 2322/SL 31 ostatní -zápis z VH-přílohy Městský soud v Praze 14.6.2002 16.10.2002 108
B 2322/SL 30 ostatní -konsolidované fin.výkazy2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 18.9.2002 39
B 2322/SL 29 účetní závěrka, zpráva auditora r.2001 konsol. Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 18.9.2002 94
B 2322/SL 28 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2001 Městský soud v Praze 31.12.2001 8.8.2002 18.9.2002 180
B 2322/SL 36 ostatní -výpis ze zápisu č.88/02 Městský soud v Praze 16.1.2002 24.6.2002 2
B 2322/SL 25 ostatní výpis ze zápisu č.87/2001 Městský soud v Praze 19.12.2001 18.3.2002 2
B 2322/SL 27 ostatní -rezignace/ing.Pilný/ Městský soud v Praze 7.11.2001 21.2.2002 1
B 2322/SL 26 ostatní -výpis ze zápisu č.86/2001 Městský soud v Praze 21.11.2001 21.2.2002 3
B 2322/SL 24 ostatní -výpis ze zápisu VH Městský soud v Praze 15.6.2001 5.2.2002 12
B 2322/SL 23 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 297/2001 Městský soud v Praze 15.6.2001 5.2.2002 267
B 2322/SL 22 ostatní -zased.předst. č. 84/2001 Městský soud v Praze 19.9.2001 5.2.2002 3
B 2322/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 27.11.2001 6.12.2001 106
B 2322/SL 20 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora - rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.11.2001 4.12.2001 105
B 2322/SL 19 notářský zápis NZ 298/2001 Městský soud v Praze 15.6.2001 20.9.2001 149
B 2322/SL 18 stanovy společnosti Městský soud v Praze 15.6.2001 20.9.2001 39
B 2322/SL 16 ovládací smlouva -4x Městský soud v Praze 21.3.2001 20.9.2001 40
B 2322/SL 14 podpisové vzory Městský soud v Praze 16.1.2001 13.9.2001 2
B 2322/SL 9 ostatní zápis z mim.val.hromady Městský soud v Praze 9.12.1998 3.8.1999 438
B 2322/SL 8 ostatní zápis z val.hromady Městský soud v Praze 19.6.1998 3.8.1999 8
B 2322/SL 7 notářský zápis, stanovy společnosti, ostatní NZ 367/99-výpis ze zápisu z jednání řádné VH Městský soud v Praze 18.6.1999 3.8.1999 171
B 2322/SL 6 stanovy společnosti Městský soud v Praze 19.6.1998 3.8.1999 40
B 2322/SL 5 stanovy společnosti r. 94 - 96 Městský soud v Praze 3.8.1999 105
B 2322/SL 4 notářský zápis NZ 743/98 Městský soud v Praze 9.12.1998 3.8.1999 30
B 2322/SL 3 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 422/97+VH Městský soud v Praze 20.6.1997 3.8.1999 98
B 2322/SL 2 notářský zápis NZ 275/93 Městský soud v Praze 22.12.1993 3.8.1999 5
B 2322/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 255/93 Městský soud v Praze 16.12.1993 3.8.1999 36
B 2322/SL 99 ostatní -odstoupení z fun./F.Mayrhofer Městský soud v Praze 29.9.2006 0
B 2322/SL 98 ostatní -výp.ze záp.č.DR-113/06 Městský soud v Praze 27.10.2006 0
B 2322/SL 87 ostatní -výp.ze zápisu č.DR-102/05 Městský soud v Praze 23.6.2005 0
B 2322/SL 86 podpisové vzory +čest.prohlášení-5x Městský soud v Praze 22.9.2005 0
B 2322/SL 85 podpisové vzory +prohlášení-2x Městský soud v Praze 29.9.2005 0
B 2322/SL 74 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 10.11.2004 30.11.2004 0
B 2322/SL 72 ostatní -čest.prohlášení-1x Městský soud v Praze 10.11.2004 30.11.2004 0
B 2322/SL 70 ostatní -návrh na zápis změn v OR Městský soud v Praze 30.11.2004 30.11.2004 0
B 2322/SL 69 ostatní zápis z DR č.83/2004 Městský soud v Praze 20.5.2004 0
B 2322/SL 68 ostatní zápis DR č.82/2004 Městský soud v Praze 28.4.2004 0
B 2322/SL 65 ostatní -výp.zápisu č.DR-86/04 Městský soud v Praze 29.6.2004 1
B 2322/SL 64 ostatní -výp.zápisu č.DR-82/04 Městský soud v Praze 28.4.2004 1
B 2322/SL 61 ostatní -výpis ze zápisu č.DR-77/04 Městský soud v Praze 28.1.2004 1
B 2322/SL 59 notářský zápis -NZ766/2003+přílohy Městský soud v Praze 23.10.2003 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje O2 Czech Republic a.s.

IČO (identifikační číslo) 60193336
Jméno O2 Czech Republic a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 11.5.1994
Celkový počet živností: 67
Aktivních živností: 5

Sídlo O2 Czech Republic a.s.

Živnosti a provozovny O2 Czech Republic a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.5.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Hradecká 408/40, Brno 621 00
Identifikační číslo provozovny 1010744381
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.2.2016
Provozovna č. 2
Provozovna Hlavní třída 683/19, Mariánské Lázně 353 01
Identifikační číslo provozovny 1010744445
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.3.2016
Provozovna č. 3
Provozovna Masarykovo náměstí 2799, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1010744399
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.2.2016
Provozovna č. 4
Provozovna Fajtlova 1090/1, Praha 161 00
Identifikační číslo provozovny 1010744402
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.2.2016
Provozovna č. 5
Provozovna Radniční 3400, Most 434 01
Identifikační číslo provozovny 1010744411
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.3.2016
Provozovna č. 6
Provozovna Rokycanská 1424/128, Plzeň 312 00
Identifikační číslo provozovny 1010744429
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.3.2016
Provozovna č. 7
Provozovna Polská 1201/1, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1010744372
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.2.2016
Provozovna č. 8
Provozovna Karlovo nám. 54/43, Třebíč 674 01
Identifikační číslo provozovny 1010831038
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 9
Provozovna Jana Šoupala 17/2, Vyškov 682 01
Identifikační číslo provozovny 1010831011
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 10
Provozovna Žižkova 280, Havlíčkův Brod 580 01
Identifikační číslo provozovny 1010831046
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 11
Provozovna Palackého 68, Pelhřimov 393 01
Identifikační číslo provozovny 1010840835
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 12
Provozovna Jantarová 3344/4, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1010840827
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 13
Provozovna Klimenta Čermáka 133/10, Čáslav 286 01
Identifikační číslo provozovny 1010902563
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.4.2016
Provozovna č. 14
Provozovna nám. Republiky 1488/1, Žďár nad Sázavou 591 01
Identifikační číslo provozovny 1010902555
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.4.2016
Provozovna č. 15
Provozovna Vídeňská 100/117, Brno 619 00
Identifikační číslo provozovny 1010919326
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 16
Provozovna Husovo náměstí 167, Rakovník 269 01
Identifikační číslo provozovny 1010919245
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 17
Provozovna Konečná 441 25 796 01 Prostějov
Identifikační číslo provozovny 1010919229
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 18
Provozovna třída Obránců míru 8, Žatec 438 01
Identifikační číslo provozovny 1010919253
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 19
Provozovna U Fortny 49/10, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1010919211
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 20
Provozovna Komenského 568/5, Jablonec nad Nisou 466 01
Identifikační číslo provozovny 1010919300
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 21
Provozovna Horská 1, Trutnov 541 01
Identifikační číslo provozovny 1010919261
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 22
Provozovna Nádražní 1939/4, Karviná 733 01
Identifikační číslo provozovny 1010919334
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 23
Provozovna Palackého 20, Náchod 547 01
Identifikační číslo provozovny 1010919288
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 24
Provozovna Lidická 1269, Třinec 739 61
Identifikační číslo provozovny 1010919237
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 25
Provozovna Tyršova 869, Trmice 400 04
Identifikační číslo provozovny 1010919351
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 26
Provozovna Na Příkopě 3727, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1010919296
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.5.2016
Provozovna č. 27
Provozovna Štemberkova 1698, Rychnov nad Kněžnou 516 01
Identifikační číslo provozovny 1010919865
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.5.2016
Provozovna č. 28
Provozovna Sousedská 600, Liberec 460 01
Identifikační číslo provozovny 1010951220
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 29
Provozovna Masarykovo náměstí 96/2, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 250 01
Identifikační číslo provozovny 1010951173
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 31.5.2016
Provozovna č. 30
Provozovna Jiráskova 170/2, Poděbrady 290 01
Identifikační číslo provozovny 1010951149
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 31.5.2016
Provozovna č. 31
Provozovna Novodvorská 1800/136, Praha 142 00
Identifikační číslo provozovny 1010951211
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 32
Provozovna Nákupní 389/3, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1010951181
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 33
Provozovna Berkova 107/2, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1010951190
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.6.2016
Provozovna č. 34
Provozovna Boleslavská třída 133/4, Nymburk 288 02
Identifikační číslo provozovny 1010951203
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 31.5.2016
Provozovna č. 35
Provozovna Obvodová 3310/13, Kroměříž 767 01
Identifikační číslo provozovny 1011007355
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.6.2016
Provozovna č. 36
Provozovna Masarykovo nám. 152/18, Jeseník 790 01
Identifikační číslo provozovny 1011007509
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.7.2016
Provozovna č. 37
Provozovna Masarykovo náměstí 128, Rokycany 337 01
Identifikační číslo provozovny 1011025264
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.2016
Provozovna č. 38
Provozovna Pražská 139, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1011025272
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.2016
Provozovna č. 39
Provozovna Masnokrámská 86/2, Slaný 274 01
Identifikační číslo provozovny 1011025248
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.2016
Provozovna č. 40
Provozovna Husovo nám. 85 266 01 Beroun
Identifikační číslo provozovny 1011025256
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.2016
Provozovna č. 41
Provozovna Novobranská 137/5, Litoměřice 412 01
Identifikační číslo provozovny 1011030390
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.7.2016
Provozovna č. 42
Provozovna náměstí Svobody 3316, Teplice 415 01
Identifikační číslo provozovny 1011030403
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.8.2016
Provozovna č. 43
Provozovna Pražská 166 280 02 Kolín
Identifikační číslo provozovny 1011030411
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.7.2016
Provozovna č. 44
Provozovna Husova 1, Jičín 506 01
Identifikační číslo provozovny 1011030381
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.7.2016
Provozovna č. 45
Provozovna Budějovická 22, Český Krumlov 381 01
Identifikační číslo provozovny 1011103826
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 31.8.2016
Provozovna č. 46
Provozovna Nádražní 22, Rožnov pod Radhoštěm 756 61
Identifikační číslo provozovny 1011104113
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 47
Provozovna České Vrbné 2327, České Budějovice 370 11
Identifikační číslo provozovny 1011104164
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 48
Provozovna 28. října 159/18, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1011104121
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 49
Provozovna Zámecká 2111, Tachov 347 01
Identifikační číslo provozovny 1011104130
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.9.2016
Provozovna č. 50
Provozovna Opletalova 34/1, Bruntál 792 01
Identifikační číslo provozovny 1011110750
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.9.2016
Provozovna č. 51
Provozovna Vnoučkova 165, Benešov 256 01
Identifikační číslo provozovny 1011182092
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.10.2016
Provozovna č. 52
Provozovna Ningrova 10/1, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1011182297
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.9.2016
Provozovna č. 53
Provozovna Radlická 520/117, Praha 158 00
Identifikační číslo provozovny 1011182378
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.10.2016
Provozovna č. 54
Provozovna Petra Bezruče 3388, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1011182351
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.10.2016
Provozovna č. 55
Provozovna Nádražní 1739 370 01 České Budějovice
Identifikační číslo provozovny 1011182301
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.9.2016
Provozovna č. 56
Provozovna Plzeňská 79/1, Děčín 405 02
Identifikační číslo provozovny 1011182343
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.10.2016
Provozovna č. 57
Provozovna Lodžská 850/6, Praha 181 00
Identifikační číslo provozovny 1011182262
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.9.2016
Provozovna č. 58
Provozovna 9. května 739/33, Tábor 390 02
Identifikační číslo provozovny 1011182319
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.9.2016
Provozovna č. 59
Provozovna Vítězné náměstí 828/11, Praha 160 00
Identifikační číslo provozovny 1011182271
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.9.2016
Provozovna č. 60
Provozovna Třída 9. května 394/13, Rumburk 408 01
Identifikační číslo provozovny 1011182335
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.10.2016
Provozovna č. 61
Provozovna náměstí Českého Ráje 135, Turnov 511 01
Identifikační číslo provozovny 1011182327
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.10.2016
Provozovna č. 62
Provozovna Sokolská 132, Kralupy nad Vltavou 278 01
Identifikační číslo provozovny 1011182289
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.9.2016
Provozovna č. 63
Provozovna Českomoravská 2420/15, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1011182360
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.10.2016
Provozovna č. 64
Provozovna 502 00 Hradec Králové
Identifikační číslo provozovny 1011243261
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.11.2016
Provozovna č. 65
Provozovna Národní třída 357/57, Hodonín 695 01
Identifikační číslo provozovny 1011345188
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 9.1.2017
Provozovna č. 66
Provozovna Českomoravská 2345/17, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1011804964
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.9.2017
Provozovna č. 67
Provozovna Pražská tř. 1247/24, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1011103770
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 8.11.2017
Provozovna č. 68
Provozovna Akademika Bedrny 365/10, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000202381
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 69
Provozovna Masarykovo náměstí 2655, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000202917
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 70
Provozovna Masarykova 20/273, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1001574699
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 71
Provozovna Pražská 255/41, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1001574605
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 72
Provozovna Obchodní 111, Čestlice 251 01
Identifikační číslo provozovny 1001574508
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 73
Provozovna 37, Velké Meziříčí 594 01
Identifikační číslo provozovny 1001574702
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 74
Provozovna Bílinská 3490/6, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1001574656
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 75
Provozovna Hradební 5440/1, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1001574532
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 76
Provozovna Na Pankráci 140 00 Praha
Identifikační číslo provozovny 1001574630
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 77
Provozovna Fibichova 227/21, Havířov 736 01
Identifikační číslo provozovny 1001574516
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 78
Provozovna Novohospodská 147, Příbram 261 01
Identifikační číslo provozovny 1001574672
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 79
Provozovna Lidická 912/20, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1001574681
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 80
Provozovna U dálnice 777, Modřice 664 42
Identifikační číslo provozovny 1001574583
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 81
Provozovna Jáchymova 838, Jindřichův Hradec 377 01
Identifikační číslo provozovny 1001574541
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 82
Provozovna V lomech 2339/1, Praha 149 00
Identifikační číslo provozovny 1001574711
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 83
Provozovna Černovická 5434, Chomutov 430 03
Identifikační číslo provozovny 1001574524
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 84
Provozovna Jana Babáka 2733/11, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1001574664
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 85
Provozovna 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1003505538
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.4.2011
Provozovna č. 86
Provozovna Vinohradská 2828/151, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1003505520
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 27.4.2011
Provozovna č. 87
Provozovna Pražská 16/25, Liberec 460 07
Identifikační číslo provozovny 1003542450
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.4.2011
Provozovna č. 88
Provozovna U Slavie 1527/3, Praha 100 00
Identifikační číslo provozovny 1003542514
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.4.2011
Provozovna č. 89
Provozovna Langrova 787 01 Šumperk
Identifikační číslo provozovny 1003542433
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.4.2011
Provozovna č. 90
Provozovna Švehlova 1391/32, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1003542476
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.4.2011
Provozovna č. 91
Provozovna Cimburkova 593/4, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1003542522
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.4.2011
Provozovna č. 92
Provozovna 17. listopadu 2262, Frýdek-Místek 738 01
Identifikační číslo provozovny 1003542531
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.4.2011
Provozovna č. 93
Provozovna Roztylská 2321/19, Praha 148 00
Identifikační číslo provozovny 1005493413
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

Zahájení provozování 14.5.2012
Provozovna č. 94
Provozovna Radčická 2861/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1008468533
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.10.2012
Provozovna č. 95
Provozovna Poděbradská 293, Pardubice 530 09
Identifikační číslo provozovny 1008480339
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.10.2012
Provozovna č. 96
Provozovna Jugoslávská 17/6, Praha 120 00
Identifikační číslo provozovny 1008711756
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 18.2.2013
Provozovna č. 97
Provozovna 261 01 Příbram
Identifikační číslo provozovny 1008816914
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.9.2001
Provozovna č. 98
Provozovna Fibichova 218, Mělník 276 01
Identifikační číslo provozovny 1009336223
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 6.1.2014
Provozovna č. 99
Provozovna Národní 58/32, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000204405
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 10.9.1999
Provozovna č. 100
Provozovna T. G. Masaryka 855/20, Karlovy Vary 360 01
Identifikační číslo provozovny 1000205134
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.3.2008
Provozovna č. 101
Provozovna Olšanská 2681/6, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000202208
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení

 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 21.6.1994
Provozovna č. 102
Provozovna Solní 261/18, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1000202305
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.5.1994
Provozovna č. 103
Provozovna Plzeňská 233/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1000204944
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 26.9.2001
Provozovna č. 104
Provozovna Volgogradská 2972, Tábor 390 05
Identifikační číslo provozovny 1000204987
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.2.2002
Provozovna č. 105
Provozovna Písecká 972/1, Plzeň 326 00
Identifikační číslo provozovny 1000205002
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.3.2004
Provozovna č. 106
Provozovna Václavské náměstí 813/57, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000204251
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.12.1999
Provozovna č. 107
Provozovna Italská 50, Kladno 272 01
Identifikační číslo provozovny 1000204421
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 10.3.1999
Provozovna č. 108
Provozovna nám. T. G. Masaryka 205/27, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1000204791
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.3.2001
Provozovna č. 109
Provozovna U stadionu 1276, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1000204456
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 2.6.1999
Provozovna č. 110
Provozovna Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000205070
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Projektování elektrických zařízení

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

Zahájení provozování 28.5.2007
Provozovna č. 111
Provozovna Sokolovská 394/17, Praha 186 00
Identifikační číslo provozovny 1000205096
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 3.9.2007
Provozovna č. 112
Provozovna Katovická 1306, Strakonice 386 01
Identifikační číslo provozovny 1000204693
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 16.2.2000
Provozovna č. 113
Provozovna Brněnská 1825/23, Hradec Králové 500 09
Identifikační číslo provozovny 1000204839
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.11.2000
Provozovna č. 114
Provozovna Olomoucká 2844/115, Opava 746 01
Identifikační číslo provozovny 1000204871
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.10.2000
Provozovna č. 115
Provozovna Spálená 107/49, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000204294
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.9.1995
Provozovna č. 116
Provozovna Veselská 663, Praha 199 00
Identifikační číslo provozovny 1000205088
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.6.2007
Provozovna č. 117
Provozovna Česká 143/27, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000204006
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.2.1996
Provozovna č. 118
Provozovna Sjízdná 5554/2, Ostrava 722 00
Identifikační číslo provozovny 1000204545
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 26.10.1999
Provozovna č. 119
Provozovna Jičínská 1350, Mladá Boleslav 293 01
Identifikační číslo provozovny 1000204847
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 8.10.2000
Provozovna č. 120
Provozovna Masarykova 318/12, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000204502
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 8.10.1999
Provozovna č. 121
Provozovna Revoluční 177/5, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1000203492
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 10.2.2001
Provozovna č. 122
Provozovna Srbická 464, Teplice 415 10
Identifikační číslo provozovny 1000204782
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.11.2000
Provozovna č. 123
Provozovna Dukelských hrdinů 975/14, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1000204529
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 19.11.1999
Provozovna č. 124
Provozovna U Letiště 1074/2, Plzeň 301 00
Identifikační číslo provozovny 1000204341
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 16.2.1999
Provozovna č. 125
Provozovna Kpt. Jaroše 375/31, Karlovy Vary 360 06
Identifikační číslo provozovny 1000205118
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 1.11.2007
Provozovna č. 126
Provozovna náměstí Republiky 1078/1, Praha 110 00
Identifikační číslo provozovny 1000205100
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 25.10.2007
Provozovna č. 127
Provozovna Rudná 3114/114, Ostrava 700 30
Identifikační číslo provozovny 1000204936
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.10.2001
Provozovna č. 128
Provozovna České mládeže 456, Liberec 463 12
Identifikační číslo provozovny 1000204561
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 8.10.1999
Provozovna č. 129
Provozovna Pražská tř. 2239/16, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000202232
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 11.5.1994
Provozovna č. 130
Provozovna třída 3. května 1170, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1000204669
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 23.8.2000
Provozovna č. 131
Provozovna Novinářská 3178/6, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1000204715
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.5.2000
Provozovna č. 132
Provozovna Ve Vaňkovce 462/1, Brno 602 00
Identifikační číslo provozovny 1000205142
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.9.2008
Provozovna č. 133
Provozovna Řevnická 121/1, Praha 155 21
Identifikační číslo provozovny 1000205037
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.6.2009
Provozovna č. 134
Provozovna Svobody 520/3, Cheb 350 02
Identifikační číslo provozovny 1012041158
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 6.2.2018
Provozovna č. 135
Provozovna Horní náměstí 3387/15, Znojmo 669 02
Identifikační číslo provozovny 1012066924
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.2.2018
Provozovna č. 136
Provozovna Chlumecká 765/6, Praha 198 00
Identifikační číslo provozovny 1012067904
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.2.2018
Provozovna č. 137
Provozovna Plzeňská 233/8, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1012148513
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 26.3.2018
Provozovna č. 138
Provozovna Obchodní 1508, Uherské Hradiště 686 01
Identifikační číslo provozovny 1012246108
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.6.2018
Provozovna č. 139
Provozovna Benešova 1000, Kolín 280 02
Identifikační číslo provozovny 1012246183
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.6.2018
Provozovna č. 140
Provozovna Netroufalky 625 00 Brno
Identifikační číslo provozovny 1012274551
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.6.2018
Provozovna č. 141
Provozovna Čechova 3491 26 750 02 Přerov
Identifikační číslo provozovny 1012296261
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 19.7.2018
Provozovna č. 142
Provozovna Braunerovo nám. 89, Litomyšl 570 01
Identifikační číslo provozovny 1012368131
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 31.8.2018
Provozovna č. 143
Provozovna Budějovická 1667/64, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1012373118
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 7.9.2018
Provozovna č. 144
Provozovna Karla Havlíčka Borovského 356 01 Sokolov
Identifikační číslo provozovny 1012389243
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 16.9.2018
Provozovna č. 145
Provozovna Freyova 945/35, Praha 190 00
Identifikační číslo provozovny 1012429610
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 12.10.2018
Provozovna č. 146
Provozovna Pražská 114, Louny 440 01
Identifikační číslo provozovny 1012429709
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 24.10.2018
Provozovna č. 147
Provozovna Heranova 1308 562 06 Ústí nad Orlicí
Identifikační číslo provozovny 1012458962
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.11.2018
Provozovna č. 148
Provozovna Masarykovo nám. 18, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1012509583
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 17.12.2018
Provozovna č. 149
Provozovna Okružní 1430, Orlová 735 14
Identifikační číslo provozovny 1012580377
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 28.1.2019
Provozovna č. 150
Provozovna Msgre. B. Staška 76, Domažlice 344 01
Identifikační číslo provozovny 1012667421
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.3.2019
Provozovna č. 151
Provozovna Na Průtahu 1960, Kadaň 432 01
Identifikační číslo provozovny 1012694178
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 9.4.2019
Provozovna č. 152
Provozovna Ortenova 188, Kutná Hora 284 01
Identifikační číslo provozovny 1012709612
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 27.4.2019
Provozovna č. 153
Provozovna Lidická 3341/137, Břeclav 690 03
Identifikační číslo provozovny 1012731103
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 4.5.2019
Provozovna č. 154
Provozovna Kafkova 1223/8, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1012744264
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.5.2019
Provozovna č. 155
Provozovna Antonína Slavíčka 892/1, Svitavy 568 02
Identifikační číslo provozovny 1012762688
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 29.5.2019
Provozovna č. 156
Provozovna Rooseveltova 47, Chrudim 537 01
Identifikační číslo provozovny 1012775607
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.6.2019
Provozovna č. 157
Provozovna Svatoborská 1379/104, Kyjov 697 01
Identifikační číslo provozovny 1012781232
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.6.2019
Provozovna č. 158
Provozovna Domažlická 909, Klatovy 339 01
Identifikační číslo provozovny 1012781241
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 13.6.2019
Provozovna č. 159
Provozovna Jiráskova 2181, Litvínov 436 01
Identifikační číslo provozovny 1012817881
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 9.7.2019
Provozovna č. 160
Provozovna Velké náměstí 35, Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny 1012828786
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.7.2019
Provozovna č. 161
Provozovna Lánovská 1656, Vrchlabí 543 01
Identifikační číslo provozovny 1012867579
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 14.8.2019
Provozovna č. 162
Provozovna Vítkovická 3278/3, Ostrava 702 00
Identifikační číslo provozovny 1012884775
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 30.8.2019
Provozovna č. 163
Provozovna Štefánikova 1410/18, Kopřivnice 742 21
Identifikační číslo provozovny 1012891054
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 5.9.2019
Provozovna č. 164
Provozovna Leštinská 2336/2, Zábřeh 789 01
Identifikační číslo provozovny 1012934080
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 15.9.2019
Provozovna č. 165
Provozovna náměstí Míru 176, Zlín 760 01
Identifikační číslo provozovny 1012934497
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 6.9.2019
Provozovna č. 166
Provozovna Bělohorská 2428/203, Praha 169 00
Identifikační číslo provozovny 1012949591
Druh provozovny jiný
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 9.10.2019
Provozovna č. 167
Provozovna Žerotínova 1269 755 01 Vsetín
Identifikační číslo provozovny 1012969878
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 31.10.2019
Provozovna č. 168
Provozovna Vlčnovská 2514, Uherský Brod 688 01
Identifikační číslo provozovny 1013038169
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 20.11.2019
Provozovna č. 169
Provozovna Veletržní 1502/20, Praha 170 00
Identifikační číslo provozovny 1013038151
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 21.11.2019
Provozovna č. 170
Provozovna 1. máje 2673/3, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1013038266
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 2.12.2019
Provozovna č. 171
Provozovna Hvězdova 1689/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1013038282
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 2.12.2019
Provozovna č. 172
Provozovna K zahrádkám 2065/2, Praha 155 00
Identifikační číslo provozovny 1013038274
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

Zahájení provozování 2.12.2019
Provozovna č. 173
Provozovna Před Tratí 891/2, Havířov 735 64
Identifikační číslo provozovny 1013048393
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Zahájení provozování 11.12.2019

Živnost č. 2 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.6.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Olšanská 2681/6, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000202208
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000205070
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2010

Živnost č. 3 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.5.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000205070
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Pražská tř. 2239/16, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1000202232
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Masarykova 20/273, Ústí nad Labem 400 01
Identifikační číslo provozovny 1001574699
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 4
Provozovna Lidická 912/20, Plzeň 323 00
Identifikační číslo provozovny 1001574681
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 5
Provozovna Jana Babáka 2733/11, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1001574664
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 6
Provozovna Olšanská 2681/6, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000202208
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.1999
Provozovna č. 7
Provozovna Akademika Bedrny 365/10, Hradec Králové 500 03
Identifikační číslo provozovny 1000202381
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.1999
Provozovna č. 8
Provozovna Masarykovo náměstí 2655, Pardubice 530 02
Identifikační číslo provozovny 1000202917
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 24.5.1999

Živnost č. 4 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.6.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000205070
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 2
Provozovna Olšanská 2681/6, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000202208
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2010

Živnost č. 5 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.12.1999
Provozovna č. 1
Provozovna Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00
Identifikační číslo provozovny 1000205070
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.12.2009
Provozovna č. 2
Provozovna Olšanská 2681/6, Praha 130 00
Identifikační číslo provozovny 1000202208
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 3
Provozovna Jana Babáka 2733/11, Brno 612 00
Identifikační číslo provozovny 1001574664
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 12.10.2010
Provozovna č. 4
Provozovna 1. máje 2673/3, Ostrava 709 00
Identifikační číslo provozovny 1013038266
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.12.2019

Živnost č. 6 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1994
Zánik oprávnění 16.6.2008

Živnost č. 8 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby v ubytovacích zařízeních typu turistická ubytovna

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1994
Zánik oprávnění 11.9.1996

Živnost č. 11 Revize elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1994
Zánik oprávnění 6.9.1996

Živnost č. 12 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.5.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1994
Zánik oprávnění 24.5.2006

Živnost č. 15 Zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.6.1994
Zánik oprávnění 30.5.1999
Konec oprávnění 30.5.1999

Živnost č. 16 Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 7.10.2015

Živnost č. 17 Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Skladování zboží a manipulace s nákladem

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Výroba, opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 24.5.2006

Živnost č. 21 Stavitel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 1.10.1996

Živnost č. 22 Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 23 Kovářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 24.5.2006

Živnost č. 24 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 6.9.1996

Živnost č. 25 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 24.5.2006

Živnost č. 26 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 27 Montáž, opravy, revize vyhrazených elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 28 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 16.6.2008

Živnost č. 29 Montážní práce prováděné pomocí mechanizačních prostředků s výj. činností uvedených v přílohách zák. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 20.4.2001

Živnost č. 30 Projektování elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 31 Opravy karosérií

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 16.6.2008

Živnost č. 32 Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 16.6.2008

Živnost č. 33 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 34 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 35 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 36 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 24.5.2006

Živnost č. 37 Provádění inženýrských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 1.10.1996

Živnost č. 38 Provádění bytových a občanských staveb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 1.10.1996

Živnost č. 39 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 31.8.2015

Živnost č. 40 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 24.5.2006

Živnost č. 41 Provoz sauny a kuželny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 24.5.2006

Živnost č. 42 Pronájem dopravních a mechanizačních prostředků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 20.4.2001

Živnost č. 43 Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 16.6.2008

Živnost č. 44 Přípravné práce pro stavby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 45 Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 16.6.2008

Živnost č. 46 Výroba elektrických strojů a přístrojů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 13.4.2001

Živnost č. 47 Provoz malé vodní elektrárny

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 1.1.1996

Živnost č. 48 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 49 Montáž, seřízení a údržba výrobků s výjimkou činností uvedených v přílohách zák. č. 455/91 Sb.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 50 Poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.6.1994
Zánik oprávnění 20.4.2001

Živnost č. 51 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1994
Zánik oprávnění 7.10.1999
Konec oprávnění 7.10.1999

Živnost č. 52 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 14.10.1994
Zánik oprávnění 24.5.2006

Živnost č. 53 Silniční motorová doprava - mezinárodní autobusová, osobní nepravidelná vnitrostátní a nákladní vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.12.1994
Zánik oprávnění 30.11.1995
Konec oprávnění 30.11.1995

Živnost č. 54 Vydavatelské a nakladatelské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 55 Získávání, zpracování a poskytování veřejných informačních služeb s využitím telekomunikačních zařízení a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 56 Činnost technických poradců v oblasti telekomunikací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 57 Zprostředkování služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.7.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 58 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.1.1996
Zánik oprávnění 28.2.1999
Konec oprávnění 28.2.1999

Živnost č. 59 Školící činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 3.7.1996
Zánik oprávnění 20.4.2001

Živnost č. 60 Projektování,dodávka,montáž a servis datových sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.7.1996
Zánik oprávnění 20.4.2001

Živnost č. 61 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.8.1996
Zánik oprávnění 30.4.2005

Živnost č. 62 Výkon zeměměřických činností

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.6.1997
Zánik oprávnění 7.10.2015

Živnost č. 63 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní provozovaná nákladními vozidly o celkové hmotnosti nižší než 3,5 tuny

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 20.10.1997
Zánik oprávnění 16.6.2008

Živnost č. 64 Silniční motorová doprava osobní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 7.4.1999
Zánik oprávnění 16.6.2008

Živnost č. 65 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.8.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 66 Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 16.1.2002
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 67 Zprostředkování spotřebitelského úvěru

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.2012
Zánik oprávnění 7.11.2018
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán O2 Czech Republic a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Kouřil
Člen statutárního orgánu Ing. Jindřich FREMUTH
Člen statutárního orgánu Mgr. Václav Zakouřil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje O2 Czech Republic a.s.

IČO: 60193336
Firma: O2 Czech Republic a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 4
Počet zaměstnanců: 5000 - 9999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.12.1993

Sídlo O2 Czech Republic a.s.

Sídlo: Za Brumlovkou 266/2, Praha 140 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba elektronických součástek a desek
Výroba počítačů a periferních zařízení
Výroba komunikačních zařízení
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
Výstavba bytových a nebytových budov
Elektrické instalace
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
Skladování
Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
Činnosti související s pevnou telekomunikační sítí
Činnosti v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti informačních technologií
Informační činnosti
Ostatní poskytování úvěrů j. n.
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Zeměměřické a kartografické činnosti
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
Ostatní vzdělávání j. n.
Opravy počítačů a periferních zařízení
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image