Firma NYCOM a. s. IČO 45271607


NYCOM a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

NYCOM a. s. (45271607) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Radiová 1122, 102 27 Praha 10 Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 4. 1992 a je stále aktivní. NYCOM a. s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o NYCOM a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NYCOM a. s. na Justice.cz
Detailní informace o NYCOM a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro NYCOM a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NYCOM a. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 1410
IČO (identifikační číslo osoby) 45271607
Jméno NYCOM a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 24.4.1992
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 22.7.2015
Počet členů statutárního orgánu: 3 15.7.2014 - 20.2.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 15.7.2014 - 20.2.2017
Na společnost NYCOM a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2012 veškeré jmění zanikajících společností, a to N - INŽENÝRING, a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, IČ: 608 27 459, LCS Trading, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 442 66 600 a LCS Servis, s.r.o., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 607 23 475. 22.1.2013
Na společnost NYCOM a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2012 veškeré jmění zanikajících společností, a to N-INŽENÝRING, a.s., se sídlem Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 102 27, IČ: 608 27 459, LCS Trading, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 442 66 600 a LCS Servis, s.r.o., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, IČ: 607 23 475. 1.10.2012 - 11.1.2013
Valná hromada společnosti rozhodla snížit základní kapitál společnosti z důvodu zákonné povinnosti, když společnost ve smyslu ust. § 161b OZ nezcizí v zákonem stanovené lhůtě společností nabyté vlastní akcie v počtu 80.390 kusů. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována v souladu s platnými účetními předpisy. Celková výše snížení základního kapitálu představuje částku ve výši 6.270.420,- Kč. Po snížení v rozsahu uvedeném v předchozí větě bude základní kapitál společnosti činit 176.276.412,- Kč. Snížení základního kapitálubude provedeno, ve smyslu ust. § 213 odst.2 OZ tak, že společnost zničí všech 80.390 kusu vlastních listinných akcií, které má ve svém majetku. Valná hromada dále rozhodla, u vědomí ust. § 173 odst.2 OZ, tuto změnu promítnout v příslušných článcích stanov společnosti, a to v článku Základní kapitál společnosti (čl.4 odst.1) a v článku Akcie (čl.5 odst.1) s tím, že tato změna stanov nabude účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 26.7.2012 - 11.1.2013
Valná hromada společnosti rozhodla osnížení základního kapitálu společnosti zdůvodu zákonné povinnosti, když společnost ve smyslu ustanovení § 161b Obchodního zákoníku nezcizila vzákonem stanovené lhůtě část vlastních akcií vpočtu 10.641 kusů, adále zdůvodu hospodárnosti, když společnost má vmajetku dalších 2.830 kusů vlastních akcií, ukterých zákonem stanovená lhůta pro zcizení uplyne dnem 4.10.2007. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude zúčtována vsouladu splatnými účetními předpisy. Celková výše snížení základního kapitálu představuje částku ve výši 1.050.738,--Kč (slovy: jeden milion padesát tisíc sedm set třicet osm korun českých). Po snížení vrozsahu uvedeném vpředchozí větě bude základní kapitál společnosti činit 182.546.832,--Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva miliony pět set čtyřicet šest tisíc osm set třice dvě koruny české). Snížení základního kapitálu bude provedeno, ve smyslu ustanovení § 213 odst. 2 Obchodního zákoníku tak, že společnost zničí všech 13.471 (slovy: třináct tisíc čtyři sta sedmdesát jedna) kusů vlastních listinných akcií, které má ve svém majetku. Valná hromada dále rozhodla, uvědomí ustanovení § 173 odst. 2, tuto změnu promítnout vpříslušných článcích stanov společnosti ato včlánku Základní kapitál společnosti (čl. 4 odst. 1) avčlánku Akcie (čl. 5 odst. 1) stím, že tato změna stanov nabude účinnosti ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vtéto souvislosti valná hromada pověřuje představenstvo, aby splnilo zákonné povinnosti společnosti spojené stímto usnesením valné hromady. 24.7.2007 - 9.2.2008
Na společnost NYCOM, a.s., přešlo vdůsledku rozdělení sloučením část jmění zanikající společnosti LCS Holding, a.s., se sídlem Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 130 00, identifikační číslo 442 68 980, uvedená ve Smlouvě orozdělení apřevzetí obchodního jmění ze dne 28.6.2004. Druhou nástupnickou společností je LCS International, a.s., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 02, identifikační číslo 649 49 541. 1.10.2004
Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti na 180 024tis. Kč.Představenstvo společnosti předložilo valné hromadě návrh nasnížení základního jmění společnosti, a to jednak z důvoduúhrady ztrát společnosti z minulých let v celkové výši 46 617tis. Kč, a dále pak z důvodu převodu do rezervního fondu, resp.doplnění rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to vcelkové výši 24 678 tis. Kč. V této souvislosti bylokonstatováno, že částka převáděná do rezervního fondu nepřesáhne10% základního jmění společnosti před jeho snížením.Celková výše snížení základního jmění, kterou tímtopředstavenstvo navrhlo valné hromadě, představuje částku ve výši71 295 tis. Kč. Po snížení bude základní jmění společnosti činit180 024 tis. Kč.Představenstvo dále navrhlo, aby snížení základního jmění byloprovedeno v souladu s ustanoveními § 213 odst. 1.,2.a 3. zák. č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a to takto:1) Společnost použije ke snížení základního jmění vlastní akcie,kterých má ve svém majetku ke dni konání dnešní valné hromady,tj. k rozhodnému dni celkem 20 519 ks. Vzhledem k tomu, žespolečnost má akcie vydané v zaknihované podobě, podá příkazStředisku cenných papírů ke zrušení těchto 20 519 ks akcií ojmenovité hodnotě 1 000,- Kč. Tímto způsobem bude provedenosnížení základního jmění představující částku ve výši 20 519tis. Kč.2) Zbývající snížení základního jmění představující částku vevýši 50 776 tis. Kč, na které nepostačuje použití vlastníchakcií, bude provedeno ve smyslu ustanovení § 213a obchodníhozákoníku, poměrným snížením jmenovité hodnoty zbývajících 230800 ks akcií, které jsou k rozhodnému dni ve vlastnictvíakcionářů, a to z jmenovité hodnoty 1 000,- Kč každé akcie najmenovitou hodnotu 780,- Kč každé akcie, tedy jmenovitá hodnotakaždé akcie bude snížena o 220,- Kč. Toto snížení bude provedenozměnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií ve Střediskucenných papírů na základě příkazu společnosti.Shrnutím výše uvedeného valná hromada přijala usnesení o sníženízákladního jmění společnosti, a to s uvedením1) důvodů snížení základního jmění: a) úhrady ztrát společnosti z minulých let v celkové výši 46 617 tis. Kč b) převodu do rezervního fondu, resp. doplnění rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, a to v celkové výši 24 678 tis. Kč2) rozsahu snížení základního jmění o 71 295 tis. Kč, tj. posnížení bude činit základní jmění 180 024 tis. Kč3) způsobů snížení základního jmění: a) Ke snížení základního jmění představujícího částku ve výši 20 519 tis. Kč společnost použije vlastní akcie, které má ve svém majetku ke dni konání valné hromady, a to celkem 20 519 ks o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tak, že podá příkaz Středisku cenných papírů k jejich zrušení b) zbývající snížení základního jmění představující částku ve výši 50 776 tis. Kč, na které nepostačuje použití vlas 20.10.2000 - 15.12.2001
Změna stanov notářským zápisem 18.5.1993 2.8.1993 - 15.12.2001
Zakladatel: Federální fond národního majetku se sídlem v Praze 7, nábř. kpt. Jaroše 1000. 24.4.1992
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního záko-níku. Zakladatel učinil své rozhodnutí formou notářského zá-pisu ze dne 16. dubna 1992. Neoddělitelnou součástí tohotozápisu je zakladatelská listina a schválené stanovy této spo-lečnosti.Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které jepředstavováno peněžitým i nepeněžitým vkladem uvedeným v za-kladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo veschváleném privatizačním projektu státního podnikuÚstav pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů s.p. 24.4.1992

Kapitál NYCOM a. s.

zakladni jmění 176 276 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.1.2013
zakladni jmění 182 547 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.2.2008 - 11.1.2013
zakladni jmění 183 598 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.10.2004 - 9.2.2008
zakladni jmění 180 024 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.11.2002 - 1.10.2004
zakladni jmění 180 024 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.1.2001 - 27.11.2002
zakladni jmění 251 319 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.4.1992 - 25.1.2001

Sídlo NYCOM a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Radiová 1122 , 102 27 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Radiová 1122/1, PSČ 10227
15.12.2001
Adresa Radiová 1 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Radiová 1, PSČ 10200
24.4.1992 - 15.12.2001

Předmět podnikání NYCOM a. s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 15.7.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 17.7.2009
realitní činnost 24.11.2004 - 17.7.2009
zprostředkování obchodu 24.11.2004 - 17.7.2009
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců 24.11.2004 - 17.7.2009
pronájem nebytových prostor 20.10.2000 - 15.7.2014
rozvod elektřiny 20.10.2000 - 27.11.2002
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 27.2.1998 - 20.10.2000
Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího zářenínebo jaderné energie 27.2.1998 - 20.10.2000
Služby účetnické, vedení a kontrola účtů 27.2.1998 - 20.10.2000
výroba nástrojů 22.4.1994 - 27.2.1998
kovoobrábění 22.4.1994 - 27.2.1998
truhlářství 22.4.1994 - 27.2.1998
výroba výrobků z plastických hmot 22.4.1994 - 27.2.1998
hostinská činnost 22.4.1994 - 27.2.1998
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 2.8.1993 - 17.7.2009
administrativně technické služby 2.8.1993 - 17.7.2009
výroba diagnostických prostředků pro hematologii a klinickoubiochemii 2.8.1993 - 20.10.2000
radiační měření 2.8.1993 - 20.10.2000
výroba a opravy zdrojů záření 2.8.1993 - 27.2.1998
služby včetně výzkumu a vývoje v oblasti ochranných krytůtransportních obalových souborů 2.8.1993 - 27.2.1998
výroba kosmetických přípravků 2.8.1993 - 27.2.1998
veřejná nákladní vnitrostátní silniční motorová doprava 2.8.1993 - 27.2.1998
likvidace pevných radioaktivních odpadů vznikajících mimojaderná zařízení 2.8.1993 - 27.2.1998
hospodářsko-správní činnost, zejména pro právnické a fyzickéosoby působící v objektech ÚVVVR a. s. 24.4.1992 - 2.8.1993
výzkum, vývoj a výroba izotopových výrobků, zejména sloučeninznačených radionuklidů, etalonů radionuklidů a zdrojů energie sradioaktivními zářiči, 24.4.1992 - 2.8.1993
služby včetně výzkumu a vývoje v oblasti zkoušení a atestaceochranných krytů transportních obalových souborů, technickéhoservisu radioaktivních látek, svozu a likvidace pevých radio-aktivních odpadů o nízké aktivitě, vznikajících mimo jadernézařízení, distribuce výrobků izotopové produkce, 24.4.1992 - 2.8.1993
informační, poradenská, zprostřdkovatelská, školící, technicko-normalizační a obchodní činnost, zejména v oblasti izotopovéprodukce a produkce související,vědeckých, laboratorních aprůmyslových přístrojů, radiačních technik a technologií, 24.4.1992 - 2.8.1993

vedení firmy NYCOM a. s.

Statutární orgán NYCOM a. s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel Ing. Ctirad Richter
Vznik funkce 6.2.2017
Adresa: Slezská 844 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Slezská 844/96, Vinohrady, 130 00 Praha 3
člen Ing. Jozef Štrba CSc. 24.4.1992 - 2.8.1993
Adresa: Jablonecká 364 , 190 00 Praha 9 Česká republika
Praha 9, Jablonecká 364, PSČ 19000
člen RNDr. Jaroslav Trousil CSc. 24.4.1992 - 2.8.1993
Adresa: Na vrstvách 4 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Na vrstvách 4
Člen představenstva Ing. Ivan Svatoš 24.4.1992 - 26.7.1994
Adresa: Černokostelecká 93 , 102 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Černokostelecká 93, PSČ 10200
Člen představenstva Ing. Karol Chorvát 2.8.1993 - 26.7.1994
Adresa: Na rovnosti 19 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Na rovnosti 19
Člen představenstva Jiří Heller 2.8.1993 - 26.7.1994
Adresa: Litvínovská 595 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 595/18
Člen představenstva Ing. Alena Růžičková 2.8.1993 - 26.7.1994
Adresa: Dvouletky 171 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dvouletky 171/2702
Člen představenstva PhDr. František Nedoma 2.8.1993 - 26.7.1994
Adresa: Lužická 14 , Praha 2 Česká republika
Praha 2, Lužická 14
člen představenstva Ing. Zdeněk Holeček 22.4.1994 - 31.1.1996
Adresa: Suchý vršek 2133 , Praha 5 Česká republika
Praha 5, Suchý vršek 2133
místopředseda Ing. Alena Růžičková 26.7.1994 - 31.1.1996
Adresa: Dvouletky 171 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Dvouletky 171
člen Ing. Jiří Nigrin 26.7.1994 - 31.1.1996
Adresa: Komenského 89 , Pečky Česká republika
Pečky, Komenského 89
člen Ing. František Trabalík 26.7.1994 - 31.1.1996
Adresa: Arabská 574 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Arabská 574
člen představenstva Jiří Heller 31.1.1996 - 1.2.1996
Adresa: Litvínovská 595 , Praha 9 Česká republika
Praha 9, Litvínovská 595
předseda Zdeněk Schweiner CSc. 26.7.1994 - 13.5.1997
Adresa: Murmaňská 15 , Praha l0 Česká republika
Praha l0, Murmaňská 15
člen Ing. Jaroslav Hoffmann 31.1.1996 - 13.5.1997
Adresa: Sládkova 7 , Praha 7 Česká republika
Praha 7, Sládkova 7
místopředseda Ing. Miloš Janů 26.7.1994 - 27.2.1998
Adresa: Kolského 1428 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Kolského 1428
člen představenstva JUDr. Josef Lanzendörfer 31.1.1996 - 27.2.1998
Adresa: 149 , Ondřejov čp Česká republika
Ondřejov čp.149
místopředseda Ing. Jiří Nigrin 31.1.1996 - 27.2.1998
Adresa: Komenského 89 , Pečky Česká republika
Pečky, Komenského 89
člen představenstva Ing. Karel Mudra 1.2.1996 - 27.2.1998
Adresa: U Pentlovky 463 , 181 00 Praha 8 Česká republika
Praha 8, U Pentlovky 463, PSČ 18100
člen Ing. Milan Matura 13.5.1997 - 27.2.1998
Adresa: Zvonková 2 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Zvonková 2
člen představenstva Ing. Jiří Nigrin 27.2.1998 - 11.8.2000
Adresa: Komenského 89 , Pečky Česká republika
Pečky, Komenského 89, okres Kolín
předseda Ing. Zdeněk Schweiner CSc. 26.7.1994 - 20.10.2000
Adresa: Frýdlantská 1314 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Frýdlantská 1314/15
člen představenstva Ing. Jan Černý 11.8.2000 - 15.12.2001
Zánik funkce 30.6.2001
Adresa: Ke Kaménce 13 , Praha 6 Česká republika
Praha 6, Ke Kaménce 13
člen představenstva Ing. Milan Matura 27.2.1998 - 27.11.2002
Adresa: Zvonková 2 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Zvonková 2
předseda Ing. Zdeněk Schweiner CSc. 20.10.2000 - 27.11.2002
Adresa: Murmanská 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Murmanská 15
člen představenstva Ing. Pavel Pospíšil 15.12.2001 - 27.11.2002
Vznik funkce 1.7.2001
Adresa: Postupická 1 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Postupická 1
předseda Ing. Zdeněk Schweiner CSc. 27.11.2002 - 19.7.2005
Vznik členství 30.3.2002
Zánik členství 9.5.2005
Vznik funkce 3.7.2001
Zánik funkce 9.5.2005
Adresa: Murmanská 15 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Murmanská 15
člen představenstva Ing. Milan Matura 27.11.2002 - 19.7.2005
Vznik členství 30.3.2000
Zánik členství 9.5.2005
Adresa: Zvonková 2 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Zvonková 2
člen představenstva Ing. Pavel Pospíšil 27.11.2002 - 24.7.2006
Vznik členství 1.7.2001
Zánik funkce 1.7.2006
Adresa: Postupická 1 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Postupická 1
předseda představenstva Ing. Zdeněk Schweiner 19.7.2005 - 20.5.2010
Vznik členství 10.5.2005
Zánik členství 10.5.2010
Vznik funkce 10.5.2005
Zánik funkce 10.5.2010
Adresa: Nechvílova 1843 , Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nechvílova 1843/5
člen představenstva Ing. Milan Matura 19.7.2005 - 20.5.2010
Vznik členství 10.5.2005
Zánik členství 10.5.2010
Adresa: Zvonková 3048 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Zvonková 3048/2
člen představenstva Ing. Pavel Pospíšil 24.7.2006 - 14.7.2011
Zánik členství 2.7.2011
Vznik funkce 2.7.2006
Adresa: Postupická 1 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Postupická 1, PSČ 14100
člen představenstva Ing. Milan Matura 20.5.2010 - 26.7.2012
Vznik členství 11.5.2010
Adresa: Zvonková 3048 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Zvonková 3048/2, PSČ 10600
předseda představenstva Ing. Zdeněk Schweiner CSc. 20.5.2010 - 26.7.2012
Vznik členství 11.5.2010
Zánik členství 30.6.2012
Vznik funkce 11.5.2010
Zánik funkce 30.6.2012
Adresa: Nechvílova 1843 , 148 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Nechvílova 1843/5, PSČ 14800
člen představenstva Ing. Pavel Pospíšil 14.7.2011 - 15.7.2014
Vznik členství 3.7.2011
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Postupická 2956 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Praha 4, Postupická 2956/1, PSČ 14100
předseda představenstva Ing. Milan Matura 26.7.2012 - 22.7.2015
Vznik členství 11.5.2010
Zánik členství 11.5.2015
Vznik funkce 2.7.2012
Zánik funkce 11.5.2015
Adresa: Zvonková 3048 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Zvonková 3048/2, PSČ 10600
člen představenstva JUDr. Zuzana Ťoupalová 26.7.2012 - 20.2.2017
Vznik členství 1.7.2012
Zánik členství 6.2.2017
Zánik funkce 6.2.2017
Adresa: Seifertova 982 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Seifertova 982/25, PSČ 13000
člen představenstva Ing. Ctirad Richter 15.7.2014 - 20.2.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 6.2.2017
Zánik funkce 6.2.2017
Adresa: Slezská 844 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Slezská 844/96, Vinohrady, 130 00 Praha 3
Předseda představenstva Ing. Milan Matura 22.7.2015 - 20.2.2017
Vznik členství 12.5.2015
Zánik členství 6.2.2017
Vznik funkce 12.5.2015
Zánik funkce 6.2.2017
Adresa: Zvonková 3048 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Zvonková 3048/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

Dozorčí rada NYCOM a. s.

Platnost údajů od - do
Jméno Ing. Jiljí Horák 24.4.1992 - 2.8.1993
Adresa: Bezručova 347 , 251 64 Mnichovice Česká republika
Mnichovice, Bezručova 347, PSČ 25164
Jméno RNDr. Zdeněk Prášil CSc. 24.4.1992 - 2.8.1993
Adresa: Malinova 1657 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Malinova 1657, PSČ 10600
Jméno Ing. Zdeněk Schweiner CSc. 24.4.1992 - 26.7.1994
Adresa: Jabloňová 59 , 106 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Jabloňová 59, PSČ 10600
Člen dozorčí rady Ing. Josef Vaněk 2.8.1993 - 31.1.1996
Adresa: Neudova 290 , Řevnice Česká republika
Řevnice, Neudova 290
člen Pavel Votava 26.7.1994 - 31.1.1996
Adresa: Mladoboleslavská 323 , Praha 9 - Vinoř Česká republika
Praha 9 - Vinoř, Mladoboleslavská 323
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Lieb 2.8.1993 - 12.9.1996
Adresa: A.Nováka 340 , Stránčice Česká republika
Stránčice, A.Nováka 340
Člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Maršál 31.1.1996 - 12.9.1996
Adresa: Pohnertova 1119 , Praha 8 Česká republika
Praha 8, Pohnertova 1119
předseda Pavel Votava 31.1.1996 - 27.2.1998
Adresa: Mladoboleslavská 323 , Praha 9 - Vinoř Česká republika
Praha 9 - Vinoř, Mladoboleslavská 323
Člen dozorčí rady Michal Lieb 12.9.1996 - 27.2.1998
Adresa: Slezská 96 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 96
člen dozorčí rady Pavel Votava 27.2.1998 - 26.10.1999
Adresa: Mladoboleslavská 323 , Praha 9 - Vinoř Česká republika
Praha 9 - Vinoř, Mladoboleslavská 323
předseda dozorčí rady Michal Lieb 27.2.1998 - 26.10.1999
Adresa: Slezská 96 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 96
Člen dozorčí rady Ing. Ctirad Richter 12.9.1996 - 15.12.2001
Adresa: Slezská 96 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 96
Člen dozorčí rady Ing. Ján Bobovský 26.10.1999 - 27.11.2002
Adresa: Slezská 96 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 96
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Šach 26.10.1999 - 27.11.2002
Adresa: Na hroudě 51 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na hroudě 51
předseda dozorčí rady Ing. Ctirad Richter 15.12.2001 - 27.11.2002
Vznik členství 29.6.2001
Adresa: Slezská 96 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 96
Člen dozorčí rady Ing. Ján Bobovský 27.11.2002 - 4.10.2004
Vznik členství 16.7.1999
Zánik členství 16.7.2004
Adresa: Slezská 96 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 96
Člen dozorčí rady Ing. Jiří Šach 27.11.2002 - 4.10.2004
Vznik členství 16.7.1999
Zánik členství 16.7.2004
Adresa: Na hroudě 51 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na hroudě 51
předseda dozorčí rady Ing. Ctirad Richter 27.11.2002 - 24.7.2007
Vznik členství 25.6.2002
Zánik členství 25.6.2007
Vznik funkce 12.7.2002
Zánik funkce 25.6.2007
Adresa: Slezská 96 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 96
člen dozorčí rady Ing. Ján Bobovský 4.10.2004 - 17.7.2009
Vznik členství 17.7.2004
Zánik členství 17.7.2009
Adresa: Slezská 96 , Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 96
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šach 4.10.2004 - 17.7.2009
Vznik členství 17.7.2004
Zánik členství 17.7.2009
Adresa: Na hroudě 51 , Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na hroudě 51
předseda dozorčí rady Ing. Ctirad Richter 24.7.2007 - 26.7.2012
Vznik členství 29.6.2007
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 2.7.2007
Adresa: Slezská 844 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 13000
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šach 17.7.2009 - 26.3.2014
Vznik členství 18.7.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Na hroudě 1955 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Praha 10, Na hroudě 1955/51, PSČ 10000
člen dozorčí rady Ing. Ján Bobovský 17.7.2009 - 15.7.2014
Vznik členství 18.7.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Slezská 844 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 13000
předseda dozorčí rady Ing. Ctirad Richter 26.7.2012 - 15.7.2014
Vznik členství 30.6.2012
Zánik členství 25.6.2014
Vznik funkce 2.7.2012
Adresa: Slezská 844 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Slezská 844/96, PSČ 13000
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šach 26.3.2014 - 15.7.2014
Vznik členství 18.7.2009
Zánik členství 25.6.2014
Adresa: Na hroudě 1955 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Na hroudě 1955/51, Strašnice, 100 00 Praha 10
předseda dozorčí rady Ing. Ján Bobovský 15.7.2014 - 20.2.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 6.2.2017
Vznik funkce 26.6.2014
Zánik funkce 6.2.2017
Adresa: Slezská 844 , 130 00 Praha 3 Česká republika
Slezská 844/96, Vinohrady, 130 00 Praha 3
člen dozorčí rady Ing. Pavel Pospíšil 15.7.2014 - 20.2.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 6.2.2017
Adresa: Postupická 2956 , 141 00 Praha 4 Česká republika
Postupická 2956/1, Záběhlice, 141 00 Praha 4
člen dozorčí rady Ing. Jiří Šach 15.7.2014 - 20.2.2017
Vznik členství 26.6.2014
Zánik členství 6.2.2017
Adresa: Na hroudě 1955 , 100 00 Praha 10 Česká republika
Na hroudě 1955/51, Strašnice, 100 00 Praha 10

Sbírka Listin NYCOM a. s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1410/SL 77 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2014 10.8.2015 17.8.2015 30
B 1410/SL 76 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 25.6.2015 10.8.2015 17.8.2015 3
B 1410/SL 75 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2015 10.8.2015 17.8.2015 13
B 1410/SL 74 notářský zápis [NZ 371/2015], stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2015 9.7.2015 27.7.2015 19
B 1410/SL 73 ostatní výpis ze zápisu ze zasedání DR/ volba předs. Městský soud v Praze 27.4.2015 9.7.2015 27.7.2015 1
B 1410/SL 72 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2013 30.7.2014 19.9.2014 29
B 1410/SL 71 stanovy společnosti Městský soud v Praze 25.6.2014 30.7.2014 19.9.2014 14
B 1410/SL 69 ostatní výpis ze zápisu zasedání dozorčí rady Městský soud v Praze 26.6.2014 1.7.2014 28.7.2014 1
B 1410/SL 68 notářský zápis NZ 560/2014 Městský soud v Praze 25.6.2014 1.7.2014 28.7.2014 20
B 1410/SL 67 ostatní zápis - valná hromada Městský soud v Praze 25.6.2013 10.10.2013 21.10.2013 11
B 1410/SL 66 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích, zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 10.10.2013 21.10.2013 36
B 1410/SL 63 notářský zápis NZ 317/2012- projekt fúze Městský soud v Praze 27.6.2012 17.8.2012 2.4.2013 7
B 1410/SL 65 účetní závěrka 1.1.2012- zahajovací rozvaha Městský soud v Praze 1.1.2012 17.8.2012 28.3.2013 12
B 1410/SL 64 účetní závěrka r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 17.8.2012 28.3.2013 20
B 1410/SL 62 stanovy společnosti Městský soud v Praze 11.1.2013 23.1.2013 25.1.2013 16
B 1410/SL 61 ostatní - zápis o průběhu VH Městský soud v Praze 27.6.2012 8.8.2012 23.8.2012 20
B 1410/SL 60 notářský zápis - NZ 318/2012 Městský soud v Praze 27.6.2012 8.8.2012 23.8.2012 12
B 1410/SL 59 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 28.6.2012 4.8.2012 39
B 1410/SL 58 notářský zápis NZ 317/2012-projekt fúze Městský soud v Praze 27.6.2012 28.6.2012 28.6.2012 6
B 1410/SL 57 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora -za rok 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 21.10.2011 26.10.2011 39
B 1410/SL 56 ostatní -zápis z valné hromady Městský soud v Praze 28.6.2011 21.10.2011 26.10.2011 14
B 1410/SL 55 ostatní zápis DR/voba předs. Městský soud v Praze 13.6.2011 13.7.2011 30.8.2011 3
B 1410/SL 54 ostatní - záp.z VH Městský soud v Praze 28.6.2010 15.9.2010 17.9.2010 18
B 1410/SL 53 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 15.9.2010 17.9.2010 39
B 1410/SL 52 ostatní -výpis ze zasedání DR Městský soud v Praze 3.5.2010 19.5.2010 15.6.2010 1
B 1410/SL 51 ostatní -zápis ze zasedání představen. Městský soud v Praze 11.5.2010 19.5.2010 15.6.2010 1
B 1410/SL 50 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva o vztazích, zpráva auditora r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 28.12.2009 29.12.2009 38
B 1410/SL 49 ostatní -zápis o průběhu řádné VH Městský soud v Praze 29.6.2009 16.7.2009 12.8.2009 13
B 1410/SL 48 stanovy společnosti Městský soud v Praze 9.2.2008 6.8.2008 8.8.2008 16
B 1410/SL 47 ostatní -zápis z V.H. Městský soud v Praze 30.6.2008 6.8.2008 8.8.2008 12
B 1410/SL 46 účetní závěrka, výroční zpráva 2007+audit+zpr.o vzt. Městský soud v Praze 31.12.2007 6.8.2008 8.8.2008 38
B 1410/SL 45 ostatní -zápis z VH+příl. Městský soud v Praze 29.6.2007 14.11.2007 16.11.2007 17
B 1410/SL 44 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora r.2006+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2006 14.11.2007 16.11.2007 38
B 1410/SL 43 notářský zápis -NZ387/07 Městský soud v Praze 29.6.2007 20.7.2007 11
B 1410/SL 42 ostatní -zápis z mimoř.zasedání DR Městský soud v Praze 19.6.2006 11.9.2006 0
B 1410/SL 41 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 26.6.2006 19.7.2006 25.7.2006 0
B 1410/SL 40 účetní závěrka, výroční zpráva r.2005+audit+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2005 19.7.2006 25.7.2006 0
B 1410/SL 38 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 27.6.2005 20.7.2005 18.8.2005 0
B 1410/SL 37 ostatní -zápis ze zase.představenstva Městský soud v Praze 10.5.2005 21.7.2005 0
B 1410/SL 36 ostatní -výp.zápisu ze zasedání DR Městský soud v Praze 9.5.2005 21.7.2005 0
B 1410/SL 35 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 16.6.2004 15.10.2004 0
B 1410/SL 33 notářský zápis NZ443/04-NZ444/04+rozdělení Městský soud v Praze 28.6.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 32 notářský zápis -NZ441/04-NZ442/04+přílohy Městský soud v Praze 28.6.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 31 ostatní zahajovací rozvaha/B1410/audit Městský soud v Praze 1.1.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 30 ostatní zahajovací rozvaha/B3771/audit Městský soud v Praze 1.1.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 29 účetní závěrka r.2003+audit/B1152/ Městský soud v Praze 31.12.2003 14.9.2004 0
B 1410/SL 28 účetní závěrka r.2003+audit/B 3771/ Městský soud v Praze 31.12.2003 14.9.2004 0
B 1410/SL 27 účetní závěrka r.2003+audit Městský soud v Praze 31.12.2003 14.9.2004 0
B 1410/SL 26 posudek znalce -hodnota obch.jmění Městský soud v Praze 25.5.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 25 posudek znalce -spol.zpráva znalců Městský soud v Praze 25.5.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 24 ostatní spol.zpr.o přezkoumání rozděle Městský soud v Praze 25.5.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 23 ostatní -spol.zpráva o rozdělení Městský soud v Praze 25.5.2004 14.9.2004 0
B 1410/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva +audit r.2003+zpr.o vztazích Městský soud v Praze 31.12.2003 30.6.2004 19.7.2004 0
B 1410/SL 21 ostatní -konečná rozvaha-rozdělená+př. Městský soud v Praze 31.12.2003 26.5.2004 2.6.2004 0
B 1410/SL 20 ostatní návrh sml.rozděl.a převz.jmění Městský soud v Praze 26.5.2004 2.6.2004 0
B 1410/SL 19 ostatní - zápis VH z 24.6.2003 Městský soud v Praze 29.7.2003 21.8.2003 0
B 1410/SL 18 ostatní - zpráva o vztazích r. 2003 Městský soud v Praze 29.7.2003 21.8.2003 0
B 1410/SL 17 výroční zpráva + audit r. 2002 Městský soud v Praze 29.7.2003 21.8.2003 0
B 1410/SL 16 ostatní zpráva představenstva Městský soud v Praze 3.5.2002 22.1.2003 0
B 1410/SL 15 ostatní zpráva o vztazích za r.2001 Městský soud v Praze 16.4.2002 22.1.2003 0
B 1410/SL 14 účetní závěrka, výroční zpráva r.1999-2001,audit.zpráva+příl. Městský soud v Praze 7.5.2002 22.1.2003 0
B 1410/SL 9 podpisové vzory - členů představenstva Městský soud v Praze 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1410/SL 8 ostatní - zápis ze zasedání DR Městský soud v Praze 29.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1410/SL 12 ostatní -zápis o průběhu řádné VH Městský soud v Praze 5.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1410/SL 11 notářský zápis - rozhodnutí řádné VH Městský soud v Praze 5.6.2001 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1410/SL 10 stanovy společnosti - platné od 1.1.2002 Městský soud v Praze 26.2.2002 26.2.2002 0
B 1410/SL 7 výroční zpráva za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 31.10.2001 0
B 1410/SL 6 účetní závěrka -r.1999,přílohy Městský soud v Praze 31.12.1999 21.11.2000 0
B 1410/SL 5 stanovy společnosti Městský soud v Praze 4.7.2000 21.11.2000 0
B 1410/SL 4 notářský zápis -zápis VH,přílohy Městský soud v Praze 4.7.2000 21.11.2000 0
B 1410/SL 2 účetní závěrka r.1996 Městský soud v Praze 13.8.1997 0
B 1410/SL 3 účetní závěrka r.1998 Městský soud v Praze 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje NYCOM a.s.

IČO (identifikační číslo) 45271607
Jméno NYCOM a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 13.8.1992
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 1

Sídlo NYCOM a.s.

Živnosti a provozovny NYCOM a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.8.1992
Provozovna č. 1
Provozovna Radiová 1122/1, Praha 102 00
Identifikační číslo provozovny 1003991564
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Zahájení provozování 13.8.1992

Živnost č. 2 Výroba kosmetických přípravků

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 18.6.1997

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej.

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.8.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Administrativně technické služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Radiační měření

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 19.6.2000

Živnost č. 6 Služby včetně výzkumu a vývoje v oblasti ochranných krytů transportních obalových souborů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.12.1992
Zánik oprávnění 18.6.1997

Živnost č. 7 Výroba diagnostických prostředků pro hematologii a klinickou biochemii.

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 20.11.1996

Živnost č. 8 Výroba diagnostických prostředků pro hematologii a klinickou biochemii

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 19.6.2000

Živnost č. 9 Likvidace pevných radioaktivních odpadů vznikajících mimo jaderné záření.

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.1.1993
Zánik oprávnění 13.11.1995

Živnost č. 10 Podnikání v oblasti související s využíváním ionizujícího záření nebo jaderné energie

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.4.1993
Zánik oprávnění 19.6.2000

Živnost č. 11 Truhlářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1993
Zánik oprávnění 18.6.1997

Živnost č. 12 Nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1993
Zánik oprávnění 18.6.1997

Živnost č. 13 Kovoobráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1993
Zánik oprávnění 18.6.1997

Živnost č. 14 Výroba výrobků z plastických hmot

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1993
Zánik oprávnění 18.6.1997

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 22.2.1995
Zánik oprávnění 18.6.1997
Konec oprávnění 31.1.1998

Živnost č. 16 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.1995
Zánik oprávnění 19.6.2000

Živnost č. 17 Služby účetnické, vedení a kontrola účtů

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.6.1997
Zánik oprávnění 19.6.2000

Živnost č. 18 Zprostředkování obchodu

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.10.2004
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán NYCOM a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ctirad Richter

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NYCOM a. s.

IČO: 45271607
Firma: NYCOM a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 6 - 9 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 24.4.1992

Sídlo NYCOM a. s.

Sídlo: Radiová 1122/1, Praha 102 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Překladatelské a tlumočnické činnosti

Podobné firmy

tracking image