Firma NS Invest, a.s. IČO 24143251


NS Invest, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

NS Invest, a.s. (24143251) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Škroupova 441/12, Hradec Králové 500 02. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 2011 a je stále aktivní. NS Invest, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o NS Invest, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NS Invest a.s. na Justice.cz
Detailní informace o NS Invest, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro NS Invest, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NS Invest a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 3443
IČO (identifikační číslo osoby) 24143251
Jméno NS Invest a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 27.7.2011
Valná hromada společnosti NS Invest a.s. konaná dne 21.1.2013 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 96.600.000,- Kč (slovy: devadesát šest milionů šest set tisíc korun českých) na celkovou částku 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto mil ionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno: - upsáním 91 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - upsáním 51 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - upsáním 46 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), - upsáním 40 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurz všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie, které mají být upsány peněžitým vkladem, nebudou upsány s využitím přednostního práva na upisování akcií, neboť se všichni akcionáři společnosti před přijetím tohoto usnesení ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upsání nových akcií, které budou upisovány na základě tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem. Vzhledem ke skutečnosti, že se všichni akcionáři společnosti vzdali přednostního práva k úpisu nových akcií v celém rozsahu, nebude se v rámci rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu rozhodovat o vyloučení přednostního práva a obsahem rozhodnutí o zvýšen í základního kapitálu tedy nebude, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, údaj o vyloučení přednostního práva na upisování akcií a představenstvo společnosti tedy není povinno zpracovat písemnou zprávu ve smyslu ustanovení § 2 04a odst. 5 obchodního zákoníku, ve které by odůvodňovalo vyloučení přednostního práva k úpisu akcií a navržený emisní kurs či způsob jeho určení. Část nově vydaných akcií v rozsahu: - 53 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - 9 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - 4 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude upsána akcionáři společnosti na základě jejich dohody o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, a to následovně: - 8 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - 7 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - 1 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - 2 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) upíše předem určený zájemce - akcionář společnosti Kateřina Čermáková, nar. 30.10.1982, trvale bytem Praha 7, Sádky 796/2c, PSČ 171 00, dohodou o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech u pisovaných akcií splatí peněžitým vkladem, v celkové hodnotě peněžitého vkladu 8.712.000,- Kč (slovy: osm milionů sedm set dvanáct tisíc korun českých), přičemž část emisního kurzu ve výši 5.720.000,- Kč (slovy: pět milionů sedm set dvacet tisíc korun čes kých) splatí započtením níže specifikovaných pohledávek za společností: - peněžitá pohledávka ve výši 3.470.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Měst ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Kateřinou Čermákovou, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 10.10.2011, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých), přičemž část pohledávky na vrácení půjčky byla ve výši 256.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých) smlouvou o postoupení pohledávky, uzavřenou dne 10.10. 2011 mezi Kateřinou Čermákovou a Martinem Hruškou, nar. 16.8.1970, trvale bytem Česká Kamenice, Palackého 537, PSČ: 407 21, postoupena na Martina Hrušku, a dále část pohledávky na vrácení půjčky byla ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých) smlouvou o po stoupení pohledávky, uzavřenou dne 16.3.2012 mezi Kateřinou Čermákovou a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, trvale bytem Jesenice, Lipová 718, PSČ: 252 42, postoupena na Martina Kostala, - peněžitá pohledávka ve výši 2.250.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě padesát tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Kateřinou Čermákovou, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 5.12.2011, - 6 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - 8 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - 9 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - 2 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) upíše předem určený zájemce - akcionář společnosti Martin Hruška, nar. 16.8.1970, trvale bytem Česká Kamenice, Palackého 537, PSČ: 407 21, dohodou o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všec h upisovaných akcií splatí peněžitým vkladem, v celkové hodnotě peněžitého vkladu 6.892.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set devadesát dva tisíc korun českých), přičemž část emisního kurzu ve výši 4.992.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set devadesát dva tisíc korun českých) splatí započtením níže specifikovaných pohledávek za společností: - peněžitá pohledávka ve výši 224.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 16. 3. 2012 mezi Martinem Hruškou, jako postupníkem, a RNDr. Karlem Matyskou, nar. 29.6.1958, trvale bytem Praha 5, Renoirova 649/10, PSČ: 150 00, jako postupi telem, na částku 256.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých), kterou došlo k postoupení části pohledávky ve výši 256.000,- Kč (slovy dvě stě padesát šest tisíc korun českých) vzniklé původně na základě smlouvy o postoupení pohledávky me zi MD Logistika, a.s. a NS Invest a.s. ze dne 28.7.2011, jako pohledávka na zaplacení ceny ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), za postupovanou pohledávku za společností Noris Czech Republic, s.r.o., IČ: 27422658, se sídlem Jirny, Družstevní 353, PSČ 250 90, zapsanou v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111129, ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), vzniklou na základě smluv o úvěru, které uzavřela společnost Milestone Partners, a.s., IČ: 267 57 346, se sídlem Praha 5, Na Václ avce 3196/42, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8101, jako věřitel, se shora specifikovanou společností Noris Czech Republic, s.r.o., jako dlužníkem, dne 26.3.2010 a 31.5.2010, postoupená dále na zá kladě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Milestone Partners, a.s., jako postupitelem, a společností MD logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, jako postupníkem, dne 28.3.2011, kdy část uvedené pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) na základě smlouvy o postoupe ní pohledávky, uzavřené dne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a RNDr. Karlem Matyskou, postoupena na RNDr. Karla Matysku, přičemž z takto nabyté pohledávky bylo na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 16.3.2012 mezi Martinem Hruškou a Mart inem Kostalem, nar. 9.5.1966, trvale bytem Jesenice, Lipová 718, PSČ: 252 42, postoupena na Martina Kostala část ve výši 32.000,- Kč (slovy: třicet dva tisíc korun českých), - peněžitá pohledávka ve výši 128.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 16. 3. 2012 mezi Martinem Hruškou, jako postupníkem, a společností MD logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, jako postupitelem, na částku 128.000,- Kč ( slovy sto dvacet osm tisíc korun), kterou došlo k postoupení části pohledávky ve výši 128.000,- Kč ( slovy sto dvac et osm tisíc korun), vzniklé původně na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi MD Logistika, a.s. a NS Invest a.s. ze dne 28.7.2011, jako pohledávka na zaplacení ceny ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), za postupovanou po hledávku za společností Noris Czech Republic, s.r.o., IČ: 27422658, se sídlem Jirny, Družstevní 353, PSČ 250 90, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111129, ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), vzniklou na základě smluv o úvěru, které uzavřela společnost Milestone Partners, a.s., IČ: 267 57 346, se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8101, jako věřitel, se shora specifikovanou společností Noris Czech Republic, s.r.o., jako dlužníkem, dne 26.3.2010 a 31.5.2010, postoupená dále na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Milestone Partners, a.s., jako postupitelem, a spole čností MD logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, jako postupníkem, dne 28.3.2011, - peněžitá pohledávka ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr aze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 16.3.2012 mezi Martinem Hruškou, jako postupníkem, a Jaromírem Hudcem, nar. 6.10.1961, trvale bytem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1247/40, PSČ: 130 00, na částku 160.000,- Kč (slovy sto šedesát tisíc korun českých), kterou došlo k postoupení části pohledávky ve výši 160.000,- Kč (slovy sto šedesát tisíc korun českých), vzniklé původně na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi MD Logistika, a.s. a NS Invest a .s. ze dne 28.7.2011, jako pohledávka na zaplacení ceny ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), za postupovanou pohledávku za společností Noris Czech Republic, s.r.o., IČ: 27422658, se sídlem Jirny, Družstevní 353, PSČ 250 90, zaps anou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111129, ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), vzniklou na základě smluv o úvěru, které uzavřela společnost Milestone Partners, a.s., IČ: 267 57 346, se s ídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8101, jako věřitel, se shora specifikovanou společností Noris Czech Republic, s.r.o., jako dlužníkem, dne 26.3.2010 a 31.5.2010, postoupená dále na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Milestone Partners, a.s., jako postupitelem, a společností MD logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, zapsanou v obchod ním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, jako postupníkem, dne 28.3.2011, kdy část uvedené pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a Jaromírem Hudcem, postoupena na Jaromíra Hudce, - peněžitá pohledávka ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pr aze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 16.3.2012 mezi Martinem Hruškou, jako postupníkem, a Milenou Hálkovou, nar. 22.3.1957, trvale bytem Mužíkova 336, Hradec Králové, PSČ: 500 08, jako postupitelem, na částku 160.000,- Kč, (slovy sto šedesát tisíc korun českých), kterou došlo k postoupení části pohledávky ve výši 160.000,- Kč, (slovy sto šedesát tisíc korun českých), vzniklé původně na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi MD Logistika, a.s. a NS Invest a.s. ze dne 28.7.2011, jako pohledávka na zaplacení ceny ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), za postupovanou pohledávku za společností Noris Czech Republic, s.r.o., IČ: 27422658, se sídlem Jirny, Družstevní 353, PSČ 250 90, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111129, ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), vzniklou na základě smluv o úvěru, které uzavřela společnost Milestone Partners, a.s., IČ: 267 57 346, se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8101, jako věřitel, se shora specifikovanou společností Noris Czech Republic, s.r.o., jako dlužníkem, dne 26.3.2010 a 31.5.2010, postoupená dále na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Milestone Partners, a.s., jako postupitelem, a společností MD logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, zapsa nou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, jako postupníkem, dne 28.3.2011, kdy část uvedené pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set pa desát tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a Milenou Hálkovou, postoupena na Milenu Hálkovou, - peněžitá pohledávka ve výši 256.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 16.3.2012 mezi Martinem Hruškou, jako postupníkem, a Kateřinou Čermákovou, nar. 30.10.1982, trvale bytem Praha 7, Sádky 796/2c, PSČ: 171 00, jako postupitelem, na částku 256.000,- Kč (slovy dvě stě padesát šest tisíc korun českých), kterou došlo k postoupení části pohledávky ve výši 256.000,- Kč (slovy dvě stě padesát šest tisíc korun českých), vzniklé na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Kateřinou Čermák ovou, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 10.10.2011, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých), - peněžitá pohledávka ve výši 64.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 16.3.2012 mezi Martinem Hruškou, jako postupníkem, a Christianem Kollerem, nar. 24.2.1974, trvale bytem Niklas-Steubergasse 3, A-2361 Laxenburg, Rakousko, jako postupi telem, Kollerem na částku 64.000,- Kč, (slovy šedesát čtyři tisíc korun českých), kterou došlo k postoupení části pohledávky ve výši 64.000,- Kč, (slovy šedesát čtyři tisíc korun českých), vzniklé původně na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi M D Logistika, a.s. a NS Invest a.s. ze dne 28.7.2011, jako pohledávka na zaplacení ceny ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), za postupovanou pohledávku za společností Noris Czech Republic, s.r.o., IČ: 27422658, se sídlem Jirny, D ružstevní 353, PSČ 250 90, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111129, ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), vzniklou na základě smluv o úvěru, které uzavřela společnost Milestone Partn ers, a.s., IČ: 267 57 346, se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8101, jako věřitel, se shora specifikovanou společností Noris Czech Republic, s.r.o., jako dlužní kem, dne 26.3.2010 a 31.5.2010, postoupená dále na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Milestone Partners, a.s., jako postupitelem, a společností MD logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451 , PSČ 533 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, jako postupníkem, dne 28.3.2011, kdy část uvedené pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jede n milion pět set tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a Christianem Kollerem, postoupena na Christiana Kollera, - peněžitá pohledávka ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Martinem Hruškou, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 1.11.2011, - peněžitá pohledávka ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Martinem Hruškou, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 5.12.2011, - 7 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - 6 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - 2 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - 3 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) upíše předem určený zájemce - akcionář společnosti Milena Hálková, nar. 22.3.1957, trvale bytem Mužíkova 336, Hradec Králové, PSČ: 500 08, dohodou o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všec h upisovaných akcií splatí peněžitým vkladem, v celkové hodnotě peněžitého vkladu 7.623.000,- Kč (slovy: sedm milionů šest set dvacet tři tisíc korun českých), přičemž část emisního kurzu ve výši 4.998.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set devadesát os m tisíc korun českých) splatí započtením níže specifikovaných pohledávek za společností: - peněžitá pohledávka ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Milenou Hálkovou, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 5.12.2011, - peněžitá pohledávka ve výši 3.498.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta devadesát osm tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá původně na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi MD Logistika, a.s. a NS Invest a.s. ze dne 28.7.2011, jako pohledávka na zaplacení ceny ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun č eských), za postupovanou pohledávku za společností Noris Czech Republic, s.r.o., IČ: 27422658, se sídlem Jirny, Družstevní 353, PSČ 250 90, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111129, ve výši 18.000.000,- Kč (sl ovy: osmnáct milionů korun českých), vzniklou na základě smluv o úvěru, které uzavřela společnost Milestone Partners, a.s., IČ: 267 57 346, se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8101, jako věřitel, se shora specifikovanou společností Noris Czech Republic, s.r.o., jako dlužníkem, dne 26.3.2010 a 31.5.2010, postoupená dále na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Milestone Partners, a.s., jako postupitelem, a společností MD logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, jako postupníkem, dne 28.3.2011, kdy část uvedené pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a Mil enou Hálkovou, postoupena na Milenu Hálkovou, přičemž část z takto postoupené pohledávky byla ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 3.8.2011 mezi Milenou Hálkovou a Mar tinem Hruškou, nar.16.8.1970, trvale bytem Česká Kamenice, Palackého 537, PSČ: 407 21, postoupena na Martina Hrušku, a dále část pohledávky ve výši 92.000,- Kč (slovy: devadesát dva tisíc korun českých) byla na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uza vřené dne 16.3.2012 mezi Milenou Hálkovou a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, trvale bytem Jesenice, Lipová 718, PSČ: 252 42, postoupena na Martina Kostala, - 8 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - 3 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - 4 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - 9 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) upíše předem určený zájemce - akcionář společnosti Jaromír Hudec, nar. 6.10.1961, trvale bytem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1247/40, PSČ: 130 00, dohodou o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní ku rs všech upisovaných akcií splatí peněžitým vkladem, v celkové hodnotě peněžitého vkladu 8.349.000,- Kč (slovy: osm milionů tři sta čtyřicet devět tisíc korun českých), přičemž část emisního kurzu ve výši 6.624.000,- Kč (slovy: šest milionů šest set dvace t čtyři tisíc korun českých) splatí započtením níže specifikovaných pohledávek za společností: - peněžitá pohledávka ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Jaromírem Hudcem, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 5.12.2011, - peněžitá pohledávka ve výši 3.474.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta sedmdesát čtyři tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedené m Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá původně na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi MD Logistika, a.s. a NS Invest a.s. ze dne 28.7.2011, jako pohledávka na zaplacení ceny ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých), za postupovanou pohledávku za společností Noris Czech Republic, s.r.o., IČ: 27422658, se sídlem Jirny, Družstevní 353, PSČ 250 90, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111129, ve výši 18.000.000,- Kč ( slovy: osmnáct milionů korun českých), vzniklou na základě smluv o úvěru, které uzavřela společnost Milestone Partners, a.s., IČ: 267 57 346, se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze , oddíl B, vložka 8101, jako věřitel, se shora specifikovanou společností Noris Czech Republic, s.r.o., jako dlužníkem, dne 26.3.2010 a 31.5.2010, postoupená dále na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Milestone Partners, a.s ., jako postupitelem, a společností MD logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, jako postupníkem, dne 28.3.2011 , kdy část uvedené pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a J aromírem Hudcem, postoupena na Jaromíra Hudce, přičemž část z takto postoupené pohledávky byla ve výši 160.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 3.8.2011 mezi Jaromírem Hudcem a Ma rtinem Hruškou, nar. 16.8.1970, trvale bytem Česká Kamenice, Palackého 537, PSČ: 407 21, postoupena na Martina Hrušku, a dále část pohledávky ve výši 116.000,- Kč (slovy: jedno sto šestnáct tisíc korun českých) byla na základě smlouvy o postoupení pohledá vky, uzavřené dne 16.3.2012 mezi Jaromírem Hudcem a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, trvale bytem Jesenice, Lipová 718, PSČ: 252 42, postoupena na Martina Kostala, - peněžitá pohledávka ve výši 1.150.000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto padesát tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městs kým soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Jaromírem Hudcem, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 10.10.2012, - 2 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - 1 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - 7 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - 8 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) upíše předem určený zájemce - akcionář společnosti Christian Koller; nar. 24.2.1974, trvale bytem Niklas-Steubergasse 3, A-2361 Laxenburg, Rakousko, dohodou o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech upisovaných akcií splatí peněžitým vkladem, v celkové hodnotě peněžitého vkladu 2.178.000,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát osm tisíc korun českých), přičemž část emisního kurzu ve výši 1.728.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set d vacet osm tisíc korun českých) splatí započtením níže specifikovaných pohledávek za společností: - peněžitá pohledávka ve výši 1.428.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet osm tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá původně na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi MD Logistika, a.s. a NS Invest a.s. ze dne 28.7.2011, jako pohledávka na zaplacení ceny ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun čes kých), za postupovanou pohledávku za společností Noris Czech Republic, s.r.o., IČ: 27422658, se sídlem Jirny, Družstevní 353, PSČ 250 90, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111129, ve výši 18.000.000,- Kč (slov y: osmnáct milionů korun českých), vzniklou na základě smluv o úvěru, které uzavřela společnost Milestone Partners, a.s., IČ: 267 57 346, se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, od díl B, vložka 8101, jako věřitel, se shora specifikovanou společností Noris Czech Republic, s.r.o., jako dlužníkem, dne 26.3.2010 a 31.5.2010, postoupená dále na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Milestone Partners, a.s., j ako postupitelem, a společností MD logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, jako postupníkem, dne 28.3.2011, kd y část uvedené pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a Christianem K ollerem, postoupena na Christiana Kollera, přičemž část z takto postoupené pohledávky byla ve výši 64.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 3.8.2011 mezi Christianem Kollerem a Martine m Hruškou, nar. 16.8.1970, trvale bytem Česká Kamenice, Palackého 537, PSČ: 407 21, postoupena na Martina Hrušku, a dále část pohledávky ve výši 8.000,- Kč (slovy: osm tisíc korun českých) byla na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 16.3 .2012 mezi Christianem Kollerem a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, trvale bytem Jesenice, Lipová 718, PSČ: 252 42, postoupena na Martina Kostala, - peněžitá pohledávka ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Christianem Kollerem, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 10.10.2012, - 9 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - 3 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - 9 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) upíše předem určený zájemce - akcionář společnosti RNDr. Karel Matyska, nar. 29.6.1958, trvale bytem Praha 5, Renoirova 649/10, PSČ: 150 00, dohodou o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs vš ech upisovaných akcií splatí peněžitým vkladem, v celkové hodnotě peněžitého vkladu 9.390.000,- Kč (slovy: devět milionů tři sta devadesát tisíc korun českých), přičemž část emisního kurzu ve výši 8.040.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyřicet tisíc korun če ských) splatí započtením níže specifikovaných pohledávek za společností: - peněžitá pohledávka ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi RNDr. Karlem Matyskou, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 5.12.2011, - peněžitá pohledávka ve výši 5.640.000,- Kč (slovy: pět milionů šest set čtyřicet tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městsk ým soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá původně na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi MD Logistika, a.s. a NS Invest a.s. ze dne 28.7.2011, jako pohledávka na zaplacení ceny ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých ), za postupovanou pohledávku za společností Noris Czech Republic, s.r.o., IČ: 27422658, se sídlem Jirny, Družstevní 353, PSČ 250 90, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111129, ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: o smnáct milionů korun českých), vzniklou na základě smluv o úvěru, které uzavřela společnost Milestone Partners, a.s., IČ: 267 57 346, se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8101, jako věřitel, se shora specifikovanou společností Noris Czech Republic, s.r.o., jako dlužníkem, dne 26.3.2010 a 31.5.2010, postoupená dále na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Milestone Partners, a.s., jako postupitelem, a společností MD logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, jako postupníkem, dne 28.3.2011, kdy čá st uvedené pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a RNDr. Karlem Matyskou, postoupe na na RNDr. Karla Matysku, přičemž část z takto postoupené pohledávky byla ve výši 256.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát šest tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 3.8.2011 mezi RNDr. Karlem Matyskou a Martinem Hrušk ou, nar. 16.8.1970, trvale bytem Česká Kamenice, Palackého 537, PSČ: 407 21, postoupena na Martina Hrušku, a dále část pohledávky ve výši 104.000,- Kč (slovy: jedno sto čtyři tisíc korun českých) byla na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené d ne 16.3.2012 mezi RNDr. Karlem Matyskou a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, trvale bytem Jesenice, Lipová 718, PSČ: 252 42, postoupena na Martina Kostala, - peněžitá pohledávka ve výši 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd íl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi RNDr. Karlem Matyskou, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 27.12 .2012, - 5 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - 8 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - 5 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - 6 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) upíše předem určený zájemce - akcionář společnosti MD Logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, dohodou o účast i akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech upisovaných akcií splatí peněžitým vkladem, v celkové hodnotě peněžitého vkladu 5.856.000,- Kč (slovy: pět milionů osm set padesát šest tisíc korun česk ých), přičemž část emisního kurzu ve výši 4.048.000,- Kč (slovy: čtyři miliony čtyřicet osm tisíc korun českých) splatí započtením níže specifikovaných pohledávek za společností: - peněžitá pohledávka ve výši 2.848.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set čtyřicet osm tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Měs tským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá původně na základě smlouvy o postoupení pohledávky mezi MD Logistika, a.s. a NS Invest a.s. ze dne 28.7.2011, jako pohledávka na zaplacení ceny ve výši 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun česk ých), za postupovanou pohledávku za společností Noris Czech Republic, s.r.o., IČ: 27422658, se sídlem Jirny, Družstevní 353, PSČ 250 90, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111129, ve výši 18.000.000,- Kč (slovy : osmnáct milionů korun českých), vzniklou na základě smluv o úvěru, které uzavřela společnost Milestone Partners, a.s., IČ: 267 57 346, se sídlem Praha 5, Na Václavce 3196/42, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd íl B, vložka 8101, jako věřitel, se shora specifikovanou společností Noris Czech Republic, s.r.o., jako dlužníkem, dne 26.3.2010 a 31.5.2010, postoupená dále na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností Milestone Partners, a.s., ja ko postupitelem, a společností MD logistika, a.s., IČ: 601 08 703, se sídlem Dašice v Čechách, Křičenského 451, PSČ 533 03, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1004, jako postupníkem, dne 28.3.2011, při čemž část pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 6.000.000,- Kč (slovy: šest milionů korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a Karlem Matyskou, nar. 29.6.1958, trvale bytem Praha 5, Renoirova 649/10, PSČ: 150 00, postoupena na Karla Matysku, dále část pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a Jaromírem Hudcem, nar. 6.10.1961, trvale bytem Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova 1247/40, PSČ: 130 00, postoupena na Jaromíra Hudce, dále část pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 3.750.000,- Kč (slovy: tři miliony sedm set padesát tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a Milenou Hálkovou, nar. 22.3.1957, trvale bytem Mužíkova 336, Hra dec Králové, PSČ: 500 08, postoupena na Milenu Hálkovou, dále část pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené d ne 28.7.2011 mezi MD Logistika, a.s. a Christianem Kollerem, nar. 24. 2. 1974, trvale bytem Niklas-Steubergasse 3, A-2361 Laxenburg, Rakousko, postoupena na Christiana Kollera, dále část pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 128.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 3.8.2011 mezi MD Logistika, a.s. a Martinem Hruškou, nar. 16.8.1970, trvale bytem Česká Kamenice, Palackého 537, PSČ: 407 21, postoupe na na Martina Hrušku, a dále část pohledávky na zaplacení ceny za postupovanou pohledávku byla ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých) na základě smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené dne 16.3.2012 mezi MD Logistika, a.s. a Marti nem Kostalem, nar. 9.5.1966, trvale bytem Jesenice, Lipová 718, PSČ: 252 42, postoupena na Martina Kostala, - peněžitá pohledávka ve výši 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi MD Logistika, a.s., jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 27.12.2012, - 4 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) - 9 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - 4 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) upíše předem určený zájemce - akcionář společnosti Roman Mužík; nar. 18.9.1968, trvale bytem Nový Bor - Arnultovice, Žižkova 844, PSČ: 473 01, dohodou o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech upisovaných akcií splatí peněžitým vkladem, v celkové hodnotě peněžitého vkladu 4.904.000,- Kč (slovy: čtyři miliony devět set čtyři tisíc korun českých), přičemž část emisního kurzu ve výši 4.704.000,- Kč (slovy: čtyři miliony sedm set čtyři tisíc korun českých) splatí započtením níže specifikovaných pohledávek za společností: - peněžitá pohledávka ve výši 1.904.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set čtyři tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městský m soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Romanem Mužíkem, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 5.11.2011, na jejímž základě byla poskytnuta půjčka ve výši 2.000.000,- Kč (slovy : dva miliony korun českých), přičemž část pohledávky na vrácení půjčky byla ve výši 96.000,- Kč (slovy: devadesát šest tisíc korun českých) smlouvou o postoupení pohledávky, uzavřenou dne 16.3.2012 mezi Mgr. Romanem Mužíkem a Martinem Kostalem, nar. 9.5. 1966, trvale bytem Jesenice, Lipová 718, PSČ: 252 42, postoupena na Martina Kostala, - peněžitá pohledávka ve výši 2.800.000,- Kč (slovy: dva miliony osm set tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Romanem Mužíkem, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 27.12.2012. Část nově vydaných akcií v rozsahu: - 42 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - 6 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - 9 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), - 6 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), bude upsána předem určenými zájemci na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, a to následovně: - 25 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých, upíše předem určený zájemce - REJHOLCOVA spol. s r.o., IČ: 624 15 336, se sídlem Praha 2, Sázavsk á 32, PSČ: 120 00, smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech upisovaných akcií splatí peněžitým vkladem, v celkové hodnotě peněžitého vkladu 25.000.000,- Kč (slovy: dvacet pět milionů korun českých), - 14 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - 5 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - 2 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), upíše předem určený zájemce - Ing. Jan Beran, nar. 28.1.1968, trvale bytem Tovární 263, Horní Bříza, PSČ: 330 12, smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech upisovaných akcií splatí peněžitým vkladem, v cel kové hodnotě peněžitého vkladu 14.520.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů pět set dvacet tisíc korun českých), přičemž část emisního kurzu ve výši 11.400.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) splatí započtením níže specifikovaných pohledávek za společností: - peněžitá pohledávka ve výši 9.400.000,- Kč (slovy: devět milionů čtyři sta tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským sou dem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Ing. Janem Beranem, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 5.12.2011, kterou se věřitel zavázal přenechat dlužníkovi peněžitou částku ve výši 9.520.000,- Kč (slovy: devět milionů pět set dvacet tisíc korun českých), přenechána však byla pouze peněžitá částka ve výši 9.400.000,- Kč (slovy: devět milionů čtyři sta tisíc korun českých), - peněžitá pohledávka ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Ing. Janem Beranem, jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 10.10.2012, - 3 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - 1 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), - 7 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), - 6 ks kmenových akcií společnosti znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), upíše předem určený zájemce - Ice Cream Partners Europe, s.r.o. IČ: 241 72 341, se sídlem Jesenice, Lipová 718, okres Praha-západ, PSČ: 252 42, smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech upisovaných akcií s platí peněžitým vkladem, v celkové hodnotě peněžitého vkladu 3.176.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých), přičemž emisní kurz ve výši 3.176.000,- Kč (slovy: tři miliony jedno sto sedmdesát šest tisíc korun českých), sp latí započtením níže specifikovaných pohledávek za společností: - peněžitá pohledávka ve výši 580.000,- Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Pra ze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Ice Cream Partners Europe, s.r.o., jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 19.12.2011, - peněžitá pohledávka ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jedem milion pět set tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Ice Cream Partners Europe, s.r.o., jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 7.5.2012, - peněžitá pohledávka ve výši 232.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet dva tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v P raze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 18.10.2012, uzavřené mezi Martinem Kostelem, nar. 9.5.1966, trvale bytem Jesenice, Lipová 718, PSČ: 252 42, jako postupitelem, a společností Ice Cream Partners Europe, s.r.o., jako postupníkem, na jejímž základě byly postoupeny tyto pohledávky: -- část peněžité pohledávky ve výši 24.000,- Kč za společností NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklou na základě S mlouvy o postoupení pohledávky mezi MD logistika, a.s., IČ 60108703, se sídlem Křičenského 451, 530 37 Dašice, a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, bytem 252 42 Jesenice, Lipová 718, ze dne 16. března 2012, vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohledáv ky mezi MD logistika, a.s., IČ 60108703, se sídlem Křičenského 451, 530 37 Dašice a NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10 ze dne 28. července 2011, ve znění Dohody o prodloužení splatnosti ze dne 1. listopadu 2011, splat nou dne 31. prosince 2017, (dále jen Pohledávka), a to včetně příslušenství a veškerých práv s Pohledávkou spojených, -- část peněžité pohledávky ve výši 116.000,- Kč za společností NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohledávky mezi Jaromírem Hudcem, nar. 6.10.1961, bytem Kubelíkova 40, 130 00 Praha 3, a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, bytem 252 42 Jesenice, Lipová 718, ze dne 16. března 2012, vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohledávky MD logistika, a.s., IČ 60108703, se sídlem Křičenského 451, 530 37 Dašice, a Jaromírem Hudcem, nar. 6.10.1961, bytem Kubelíkova 40, 130 00 Praha 3 ze dne 28. července 2011, ve znění Dohody o prodloužení splatnosti ze dne 1. listopadu 2011, splatnou dne 31. prosince 2017 (dále jen Pohledávka), a to včetně příslušenství a veškerých práv s Pohledávkou spojených, -- část peněžité pohledávky ve výši 92.000,- Kč za společností NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklou na základě S mlouvy o postoupení pohledávky mezi Milenou Hálkovou, nar. 22.3.1957, bytem Mužíkova 336, 500 08 Hradec Králové, a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, bytem 252 42 Jesenice, Lipová 718, ze dne 16. března 2012, vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohled ávky mezi MD logistika, a.s., IČ 60108703, se sídlem Křičenského 451, 530 37 Dašice, a Milenou Hálkovou, nar. 22.3.1957, bytem Mužíkova 336, 500 08 Hradec Králové 3 ze dne 28. července 2011, ve znění Dohody o prodloužení splatnosti ze dne 1. listopadu 201 1, splatnou dne 31. prosince 2017 (dále jen Pohledávka), a to včetně příslušenství a veškerých práv s Pohledávkou spojených, - peněžitá pohledávka ve výši 264.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát čtyři tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 23.11.2012, uzavřené mezi Martinem Kostelem, nar. 9.5.1966, trvale bytem Jesenice, Lipová 718, PSČ: 252 42, jako postupitelem, a společností Ice Cream Partners Europ e, s.r.o., jako postupníkem, na jejímž základě byly postoupeny tyto pohledávky: -- část peněžité pohledávky ve výši 96.000,- Kč za společností NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklou na základě S mlouvy o postoupení pohledávky mezi Mgr. Romanem Mužíkem, nar. 18.9.1968, bytem 473 01 Nový Bor, Arnultovice, Žižkova 844, a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, bytem 252 42 Jesenice, Lipová 718, ze dne 16. března 2012, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 5. listopadu 2011 mezi NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, a Mgr. Romanem Mužíkem, nar. 18.9.1968, bytem 473 01 Nový Bor, Arnultovice, Žižkova 844, splatnou dne 31. prosince 2017 (dále jen Pohledávka), a to včetně příslušenství a veškerých práv s Pohledávkou spojených, -- část peněžité pohledávky ve výši 104.000,- Kč za společností NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohledávky mezi RNDr. Karlem Matyskou, nar. 29.06.1958, bytem Renoirova 649, 152 00 Praha, a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, bytem 252 42 Jesenice, Lipová 718, ze dne 16. března 2012, vzniklou na základě Smlouvy o postoupení pohled ávky mezi MD logistika, a.s., IČ 60108703, se sídlem Křičenského 451, 530 37 Dašice, a RNDr. Karlem Matyskou, nar. 29.06.1958, bytem Renoirova 649, 152 00 Praha 10 ze dne 28. července 2011, ve znění Dohody o prodloužení splatnosti ze dne 1. listopadu 20 11, splatnou dne 31. prosince 2017 (dále jen Pohledávka), a to včetně příslušenství a veškerých práv s Pohledávkou spojených, -- část peněžité pohledávky ve výši 32.000,- Kč za společností NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklou na základě S mlouvy o postoupení pohledávky mezi Martinem Hruškou, nar. 16.8.1970, bytem Palackého 537, 407 21 Česká Kamenice, a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, bytem 252 42 Jesenice, Lipová 718, ze dne 16. března 2012, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 1. listopadu 2011 mezi NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, a Martinem Hruškou, nar. 16.8.1970, bytem Palackého 537, 407 21 Česká Kamenice, splatnou dne 31. prosince 2017 (dále jen Pohledávka), a to včetně příslušenství a veškerých práv s Pohledávkou spojených, -- část peněžité pohledávky ve výši 8.000,- Kč za společností NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklou na základě Sm louvy o postoupení pohledávky mezi Dr. Christianem Kollerem, nar. 24.02.1974, trvale bytem Niklas-Steubergasse 3, A-2361 Laxenburg, Rakousko, a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, bytem 252 42 Jesenice, Lipová 718, ze dne 16. března 2012, vzniklou na zákla dě Smlouvy o postoupení pohledávky MD logistika, a.s., IČ 60108703, se sídlem Křičenského 451, 530 37 Dašice, a Dr. Christianem Kollerem, nar. 24.02.1974, trvale bytem Niklas-Steubergasse 3, A-2361 Laxenburg, Rakousko 10 ze dne 28. července 2011, ve zn ění Dohody o prodloužení splatnosti ze dne 1. listopadu 2011, splatnou dne 31. prosince 2017 (dále jen Pohledávka), a to včetně příslušenství a veškerých práv s Pohledávkou spojených, -- část peněžité pohledávky ve výši 24.000,- Kč za společností NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, vzniklou na základě S mlouvy o postoupení pohledávky mezi Kateřinou Čermákovou, nar. 30.10.1982, bytem Sádky 796/2c, Praha 7, a Martinem Kostalem, nar. 9.5.1966, bytem 252 42 Jesenice, Lipová 718, ze dne 16. března 2012, vzniklou na základě Smlouvy o půjčce ze dne 10. října 20 11 mezi NS invest, a.s., IČ: 24143251, se sídlem Tolstého 51/12, 101 00 Praha 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17375, a Kateřinou Čermákovou, nar. 30.10.1982, bytem Sádky 796/2c, Praha 7, splatn ou dne 31. prosince 2017 (dále jen Pohledávka), a to včetně příslušenství a veškerých práv s Pohledávkou spojených, - peněžitá pohledávka ve výši 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých) za společností NS Invest a.s., IČ: 241 43 251, se sídlem Praha 10 - Vršovice, Tolstého 51/12, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddí l B, vložka 17375, vzniklá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Ice Cream Partners Europe, s.r.o., jako věřitelem, a společností NS Invest a.s., jako dlužníkem, dne 27.12.2012. Valná hromada dále projednala a rozhodla o tom, že lhůta pro upsání nových akcií, tj. lhůta pro uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, resp. smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obch odního zákoníku, činí 14 dnů ode dne, kdy představenstvo společnosti oznámí předem určeným zájemcům, tj. akcionářům společnosti a ostatním předem určeným zájemcům, že usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bylo zapsáno do obchodn ího rejstříku. Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům zaslat oznámení o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku do 14 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Místem upsání nových akcií v případě akcionářů společnosti, tj. místem uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu, bude sídlo společnosti, nedohodnou-li se upisovatelé jinak. Místem upsání nových akcií v případě ostatních předem určených zájemců, tj. místem uzavření smlouvy o upsání akcií, bude sídlo společnosti, nedohodnou-li se upisovatelé jinak. Předem určení zájemci - akcionáři společnosti jsou povinni splatit celý emisní kurz nově upisovaných akcií, které budou upsány peněžitými vklady, na bankovní účet společnosti číslo 7412423001/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., a to nejpozději do 28.2.2 013, slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce třináct, s výjimkou pro Milenu Hálkovou, která je povinna splatit emisní kurz nově upisovaných akcií nejpozději do 30.4.2013, slovy: třicátého dubna roku dva tisíce třináct. Předem určení zájemci - ostatní předem určení zájemci jsou povinni splatit celý emisní kurz nově upisovaných akcií, které budou upsány peněžitými vklady, na bankovní účet společnosti číslo 7412423001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s., a to nejpozději do 28.2.2013, slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce třináct. Valná hromada v souladu s § 163 odst. 3 obchodního zákoníku vyslovila souhlas se započtením výše specifikovaných pohledávek na splacení výše uvedené části emisního kursu nově vydaných akcií. Smlouvy o výše uvedeném započtení musí být uzavřeny nejpozději do dne určeného jako poslední den pro splacení emisního kurzu. Představenstvo společnosti je povinno předem určeným zájemcům zaslat výzvu k uzavření smlouvy o započtení do 14 dnů ode dne zápis u usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a předem určení zájemci jsou povinni do 14 dnů ode dne doručení této výzvy uvedenou smlouvu v sídle společnosti uzavřít. 28.1.2013 - 11.2.2013
Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 19.12.2011 1. Rozsah zvýšení 1.1. Základní kapitál společnosti NS Invest a.s. se zvyšuje z částky 2,000.000, Kč (dva miliony korun českých) o částku 1,400.000, Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých) na částku 3,400.000, Kč (tři miliony čtyři sta tisíc korun českých). 1.2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Upisované akcie 2.1. Upisováno bude 130 kusů kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000, Kč (deset tisíc korun českých) a 100 kusů kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000, Kč (jeden tisíc korun českých), které budou vkládán y v listinné podobě. 3. Vklady 3.1. Akcie mohou být upisovány pouze peněžitými vklady. 4. Upisování akcií 4.1. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva k upisování akcií, neboť se jediný akcionář tohoto práva vzdal 4.2. 48 kusů kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000, Kč (deset tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě, budou nabídnuty k upsání paní Kateřině Vlnové, nar. 18.12.1982, bytem Třemošná, U Vodárny 188, PSČ 330 1 1. 82 kusů kmenových akcií na znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) a 100 kusů kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- (jeden tisíc korun českých), které budou vydány v listinné podobě, budou nabídnuty k upsání Martinu Kostalovi, nar. 9.5.1966, bytem Jesenice, Lipová 718, PSČ 252 42. 4.3. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě upisovaných akcií. 4.4. Upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu lze v místě dosavadního sídla společnosti, a to formou smlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí být vázána na rozvazovací podmín ku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady (jediného akcionáře) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je povinno vypracovat představenstvo společnosti a b ez zbytečného odkladu jej předat uvedenému upisovateli. 4.5. Lhůta pro upisování akcií činí 14 (čtrnáct) dnů a počíná dnem následujícím po dni doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli, nejdříve však dnem následujícím po dni podání návrhu na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen tak, že mu představenstvo společnosti zašle na adresu jeho bydliště dopis, ve kterém mu datum počátku běhu této lhůty sdělí. Zároveň představenstvo upisovateli oznámí emisní kur s upisovaných akcií rovnající se jmenovité hodnotě akcií. 4.6. Upisovatel je povinen splatit 100% (jedno sto procent) jmenovité hodnoty upisovaných akcií na účet číslo 6684726001/5500 vedený u Raiffeisen bank, a.s., který za tím účelem společnost otevřela na svoji obchodní firmu, a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne úpisu všech akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4.7. Možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 5. Rozvazovací podmínka upisování 5.1. Upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady (jediného akcionáře) o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 22.12.2011 - 14.3.2012

Aktuální kontaktní údaje NS Invest a.s.

Kapitál NS Invest a.s.

zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno 97%
Platnost od - do 11.2.2013
zakladni jmění 3 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.3.2012 - 11.2.2013
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.11.2011 - 14.3.2012
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 27.7.2011 - 4.11.2011

Akcie NS Invest a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na jméno 10 000 Kč 376 11.2.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 140 11.2.2013
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 91 11.2.2013
Akcie na jméno 100 000 Kč 51 11.2.2013
Akcie na jméno 10 000 Kč 330 14.3.2012 - 11.2.2013
Akcie na jméno 1 000 Kč 100 14.3.2012 - 11.2.2013
Kmenové akcie na majitele 10 000 Kč 200 27.7.2011 - 14.3.2012

Sídlo NS Invest a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Škroupova 441/12 , Hradec Králové 500 02 21.9.2015
Adresa Tolstého 51/12 , Praha 101 00 27.7.2011 - 21.9.2015

Předmět podnikání NS Invest a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.7.2011
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 27.7.2011

vedení firmy NS Invest a.s.

Statutární orgán NS Invest a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají navenek libovolní dva členové představenstva společně. 14.3.2012
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti jediný člen - předseda představenstva - samostatně. 27.7.2011 - 14.3.2012
předseda představenstva Miroslav Hálek 21.3.2013
Vznik členství 7.3.2013
Vznik funkce 7.3.2013
Adresa: K Břízkám 187/3 , Hradec Králové 500 09
člen představenstva Ing. Josef Hanták 15.12.2014
Vznik členství 4.12.2014
Adresa: Purkyňova 905 , Kladno 272 01
člen představenstva Ing. Jaromír Hudec 27.7.2011 - 4.11.2011
Vznik členství 27.7.2011
Zánik členství 31.7.2011
Adresa: Kubelíkova 1247/40 , Praha 130 00
člen představenstva Petr Jelínek 27.7.2011 - 14.3.2012
Vznik členství 27.7.2011
Zánik členství 19.12.2011
Adresa: Dělnická 1213/62 , Havířov 735 64
člen představenstva Martin Kostal 14.3.2012 - 28.1.2013
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 21.1.2013
Zánik funkce 21.1.2013
Adresa: Lipová 718 , Jesenice 252 42
člen představenstva Vladimír Seliger 14.3.2012 - 28.1.2013
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 21.1.2013
Zánik funkce 21.1.2013
Adresa: 160 , Chválenice 332 05
předseda představenstva RNDr. Karel Matyska 27.7.2011 - 21.3.2013
Vznik členství 27.7.2011
Zánik členství 7.3.2013
Vznik funkce 27.7.2011
Zánik funkce 7.3.2013
Adresa: Renoirova 649/10 , Praha 152 00
člen představenstva Martin Hruška 28.1.2013 - 20.10.2014
Vznik členství 21.1.2013
Zánik členství 23.9.2014
Vznik funkce 21.1.2013
Zánik funkce 23.9.2014
Adresa: Pražská 653 , Česká Kamenice 407 21
člen představenstva Milan Križánek 28.1.2013 - 14.9.2015
Vznik členství 21.1.2013
Zánik členství 5.8.2015
Vznik funkce 21.1.2013
Zánik funkce 5.8.2015
Adresa: Nad Závěrkou 771/12 , Praha 169 00

Dozorčí rada NS Invest a.s.

Platnost údajů od - do
člen představenstva Jaromír Hudec 21.3.2013
Vznik členství 7.3.2013
Adresa: Kubelíkova 1247/40 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Vladimír Bačík 15.12.2014
Vznik členství 4.12.2014
Adresa: Výletní 355/24 , Praha 142 00
člen dozorčí rady Martin Hruška 27.7.2011 - 4.11.2011
Vznik členství 27.7.2011
Zánik členství 31.7.2011
Adresa: Palackého 537 , Česká Kamenice 407 21
člen dozorčí rady Kateřina Čermáková 27.7.2011 - 14.3.2012
Vznik členství 27.7.2011
Zánik členství 19.12.2011
Adresa: Sádky 796/2 , Praha 171 00
člen dozorčí rady Miroslav Hálek 27.7.2011 - 28.1.2013
Vznik členství 27.7.2011
Zánik členství 21.1.2013
Zánik funkce 21.1.2013
Adresa: K Břízkám 187/3 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Ing. Josef Hošek 4.11.2011 - 28.1.2013
Vznik členství 31.7.2011
Zánik členství 21.1.2013
Zánik funkce 21.1.2013
Adresa: Mlýnská 43 , Česká Kamenice 407 21
člen dozorčí rady Kateřina Vlnová 14.3.2012 - 28.1.2013
Vznik členství 19.12.2011
Zánik členství 21.1.2013
Zánik funkce 21.1.2013
Adresa: U Vodárny 188 , Třemošná 330 11
člen dozorčí rady Miroslav Hálek 28.1.2013 - 21.3.2013
Vznik členství 21.1.2013
Zánik členství 7.3.2013
Vznik funkce 21.1.2013
Zánik funkce 7.3.2013
Adresa: K Břízkám 187/3 , Hradec Králové 500 09
člen dozorčí rady Richard Prorok 28.1.2013 - 21.3.2013
Vznik členství 21.1.2013
Zánik členství 7.3.2013
Vznik funkce 21.1.2013
Zánik funkce 7.3.2013
Adresa: Hrádková 1095 , Praha 190 16
člen dozorčí rady Martin Kostal 28.1.2013 - 11.4.2014
Vznik členství 21.1.2013
Zánik členství 31.3.2014
Vznik funkce 21.1.2013
Adresa: Lipová 718 , Jesenice 252 42
předseda dozorčí rady Jaroslav Endrych 21.3.2013 - 14.9.2015
Vznik členství 7.3.2013
Zánik členství 5.8.2015
Vznik funkce 7.3.2013
Zánik funkce 5.8.2015
Adresa: Na padesátém 789/5 , Praha 100 00

Sbírka Listin NS Invest a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3443/SL 17 insolvenční rozhodnutí Krajský soud v Hradci Králové 26.2.2016 26.2.2016 29.2.2016 7
B 3443/SL 14 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Hradci Králové 1.2.2016 8.2.2016 10
B 17375/SL 12 notářský zápis [NZ 215/2015] Krajský soud v Hradci Králové 3.6.2015 17.9.2015 23.9.2015 4
B 17375/SL 9 notářský zápis NZ 656/2014 Krajský soud v Hradci Králové 23.9.2014 17.10.2014 27.10.2014 5
B 17375/SL 8 notářský zápis NZ 135/2014 Krajský soud v Hradci Králové 31.3.2014 4.4.2014 12.5.2014 3
B 17375/SL 7 ostatní záp.z VH Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2013 29.3.2013 29.3.2013 4
B 17375/SL 6 ostatní záp.ze schůze předst. Krajský soud v Hradci Králové 7.3.2013 18.3.2013 29.3.2013 1
B 17375/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora k 30.11.2012 Krajský soud v Hradci Králové 30.11.2012 6.2.2013 12.2.2013 13
B 17375/SL 3 notářský zápis NZ 44/2013 Krajský soud v Hradci Králové 21.1.2013 23.1.2013 1.2.2013 284
B 17375/SL 2 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 343/2011 Krajský soud v Hradci Králové 7.11.2011 20.12.2011 9.1.2012 18
B 17375/SL 1 ostatní rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Hradci Králové 31.7.2011 21.9.2011 4.11.2011 1

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje NS Invest, a.s.

IČO (identifikační číslo) 24143251
Jméno NS Invest, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Hradce Králové
Vznik první živnosti: 27.7.2011
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo NS Invest, a.s.

Živnosti a provozovny NS Invest, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.7.2011

Statutární orgán NS Invest, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Hálek
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Hanták

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NS Invest a.s.

IČO: 24143251
Firma: NS Invest a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Hradec Králové
Základní územní jednotka: Hradec Králové
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 27.7.2011

Sídlo NS Invest a.s.

Sídlo: Škroupova 441/12, Hradec Králové 500 02

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image