Firma NOVOSADY, stavební bytové družstvo IČO 00049620


NOVOSADY, stavební bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

NOVOSADY, stavební bytové družstvo (00049620) je Družstvo. Sídlí na adrese Tovární 31, Holešov Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 12. 1959 a je stále aktivní. NOVOSADY, stavební bytové družstvo má celkem jednu provozovnu a pět živností.

Jako zdroj dat o NOVOSADY, stavební bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NOVOSADY, stavební bytové družstvo na Justice.cz
Detailní informace o NOVOSADY, stavební bytové družstvo na rzp.cz

Výpis dat pro NOVOSADY, stavební bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka DrXXXIV 55
IČO (identifikační číslo osoby) 00049620
Jméno NOVOSADY, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Aktivní ANO
Zapsána dne 4.12.1959
Shromáždění delegátů konané dne 24.5.2011 schválilo změnu stanov družstva 2.8.2011
Shromáždění delegátů 28.5.1997 schválilo novéstanovy,shromáždění delegátů 25.5.2000 schválilo změnu stanov/čl. 27/. 20.11.2000
Shromáždění delegátů 28.5.1997 schválilo novéstanovy,shormáždění dělegátů 25.2.2000 schválilo změnu stanov/čl. 27/. 19.10.2000 - 20.11.2000
Shromáždění delegátů 28.5.1997 schválilo nové stanovy. 6.1.1998 - 19.10.2000
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté nashromáždění delegátů dne 2. prosince 1992 přizpůsobenéúpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obch. zák.a § 22 zák.č. 42/1992 Sb. 24.9.1993 - 2.8.2011
Výše zapisovaného základního jmění činí 50.000,-- Kč. 24.9.1993 - 15.10.1996
Výše základního členského vkladu činí 3.000,-- Kč. 24.9.1993 - 15.10.1996
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté nashromáždění delegátů konaném dne 1. prosince 1988 dlezák.č. 94/1988 Sb. 24.3.1989 - 24.9.1993
Ručení:1/ Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradípodle rozhodnutí shromáždění delegátůa/ ze základního fondu družstva, nebob/ tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrnýmdílem podle základních členských vkladů nebo podle výšezůstatkové hodnoty členských podílů, aneboc/ kombinací výše uvedených způsobů.2/ Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstvavykázanou v roční účetní uzávěrce ručí členové, kteří do 24.3.1989 - 24.9.1993
konce roku, v němž ztráta vznikla, nesplatili členský podíldo výše zůstatkové hodnoty členských podílů, nejméně všakčástkou Kče 3.000,--. Člen je povinen na něj připadajícíčást rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícíhopo roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje-li to hospodářskýstav družstva, může shromáždění delegátů termín úhradyprodloužit. 24.3.1989 - 24.9.1993
Podepisování:Za družstvo podepisuje předseda /popřípadě místopředseda/a další člen představenstva. 24.3.1989 - 24.9.1993
Způsob zřízení:Usnesením rady ONV v Holešově ze dne 3. listopadu 1959 podleustanovení zákona číslo 27/59 Sb. 4.12.1959
Právní postavení družstva určují stanovy typu B podle usneseníshromáždění delegátů ze dne 24. října 1975 ve znění, kteréodpovídá vzorovým stanovám schváleným usnesením vlády ČSRč. 47/1975. 4.12.1959 - 24.3.1989
Představenstvo má pět až patnáct členů. 4.12.1959 - 24.3.1989
Ručení:Každý člen družstva je povinen přispívat na úhradu případnéhoschodku družstva nebo likvidačního schodku podle čl. 87 a 91stanov. 4.12.1959 - 24.3.1989
Oprávnění k jednání:Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenekve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v dobějeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jinýpověřený člen představenstva. 4.12.1959 - 24.3.1989
Podepisování:Právní úkony, pro které je předepsána písemná forma, podepisujeza družstvo předseda /popřípadě místopředseda/ a další členpředstavenstva. 4.12.1959 - 24.3.1989

Aktuální kontaktní údaje NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Kapitál NOVOSADY, stavební bytové družstvo

zakladni jmění 50 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.10.1996

Sídlo NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Adresa Tovární 31 , Holešov Česká republika
Holešov, Tovární 31, okres Kroměříž, PSČ 76901
15.10.1996
Adresa Tovární 31 , Holešov Česká republika
Holešov, Tovární 31
27.12.1988 - 15.10.1996
Adresa Brigádníků 452 , Holešov Česká republika
Holešov, ul. Brigádníků 452
4.12.1959 - 27.12.1988

Předmět podnikání NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
truhlářství, podlahářství 27.7.2009
vodoinstalatérství, topenářství 27.7.2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 27.7.2009
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 27.7.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 27.7.2009
montáž, opravy arevize vyhrazených elektrických zařízenií 10.8.2006 - 27.7.2009
činnosti účetních poradců a vedení účetnictví 5.10.2001 - 27.7.2009
správa nemovitostí a služby s tím spojené /v rozsahuvolné živnosti/ 6.1.1998 - 27.7.2009
truhlářství 6.1.1998 - 27.7.2009
vodoinstalatérství 6.1.1998 - 27.7.2009
topenářství 6.1.1998 - 27.7.2009
zprostředkování výkonů, služeb a výměny informací 6.1.1998 - 27.7.2009
inženýrsko-investorská činnost 6.1.1998 - 27.7.2009
údržba, opravy a rekonstrukce bytového fondu, domu anebytových prostor, doplňkové služby 24.9.1993 - 6.1.1998
1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojování1/ Předmětem činnosti družstva je zajišťovat uspokojováníbytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálních abytových potřeb členů družstva, hospodářských, sociálníchkulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovata kulturních služeb potřebných k řádnému bydlení a upevňovatsocialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku.socialistické uvědomění uživatelů družstevního majetku. 24.3.1989 - 24.9.1993
4/ Výstavba včetně modernizace bytového fondu, technické ae/ zajišťuje uživatelům bytů /místností nesloužícíchobčanské vybavenosti, zlepšování životního prostředí, pokudk bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užíváním,dodávky na jednotlivé investiční akce nepřesáhnou částkuzejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu2 mil. Kčs.družstevního majetku, 24.3.1989 - 24.9.1993
j/ vyrábí materiály, stavební díly, zařízení a výrobkypotřebné k výstavbě družstevních domů a rodinných domkůi objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení, k jejichúdržbě a opravám, i k jejich rekonstrukci a modernizaci, 24.3.1989 - 24.9.1993
k/ organizuje politicko-výchovnou práci, soustavně pečujeo prohlubování společenské funkce družstva a socialistickédemokracie. Zajišťuje rozvoj pracovní iniciativy členůa pracovníků družstva, 24.3.1989 - 24.9.1993
l/ vykonává i jiné činnosti schválené shromážděním delegátů,zapsané v podnikovém rejstříku 24.3.1989 - 24.9.1993
6/ Prodej stavebních hmot a výrobků vyrobených v souvislostig/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování jes vlastní potřebou.s užíváním družstevního bytu /místnosti nesloužícík bydlení/ spojeno, 24.3.1989 - 24.9.1993
2/ Ke splnění svých úkolů družstvo:2/ Ke splnění svých úkolů družstva:a/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbua/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbu bytůdružstevních bytů a místností nesloužících k bydlení /např.v družstevních domech a rodinných domcích, jakož i výstavbugaráží/,objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení,b/ přiděluje svým členům družstevní byty a místnosti nesloužícík bydlení,c/ zajišťuje uživatelům družstevních bytů /místností nesloužícíchk bydlení/ nerušený výkon práv spojených s jejich užívánímzejména tím, že se stará o řádnou a včasnou údržbu družstevníhomajetku, 4.12.1959 - 24.3.1989
d/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek,b/ staví, popřípadě zabezpečuje pro své členy výstavbue/ zajišťuje řádné plnění služeb, jejichž poskytování jerodinných domků, které po dokončení převádí do jejichs užíváním družstevního bytu /místnosti nesloužící k bydlení/osobního vlastnictví,spojeno,f/ organizuje politickovýchovnou práci, soustavně pečujeo prohlubování společenské funkce družstva a socialistickédemokracie,g/ za podmínek stanovených Českým svazem bytových družstevmůže provádět i jiné práce související s výstavbou družstevníchbytů /místností nesloužících k bydlení/, bez nichž by se nemohlo 4.12.1959 - 24.3.1989
započít s výstavbou družstevních bytů /místností nesloužícíchc/ buduje materiálně-technickou základnu pro údržbu ak bydlení/ nebo by nebylo možné je užívat,opravy družstevních domů a rodinných domků i objektůh/ staví, popřípadě zabezpečuje výstavbu rodinných domů,s místnostmi nesloužícími k bydlení a pro poskytovánípřiděluje je svým členům a převádí do jejich osobního vlastnictvíslužeb spojených s bydlením a užíváním místností neslou-i/ zabezpečuje pro své členy - vlastníky rodinných domků -žících k bydlení,údržbářské, opravárenské a obdobné práce související s užívánímrodinných domků, 4.12.1959 - 24.3.1989
3/ Práce spojené s přípravou výstavby bytového fondu, technické ad/ přiděluje svým členům byty v družstevních domech aobčanské vybavenosti a ve prospěch zlepšení životního prostředírodinných domcích i místností nesloužící k bydlení,členů družstev a občanů, a to:a/ přípravnou a projektovou činnost včetně technické pomocib/ investorsko-inženýrskou činnost včetně technické pomoci 4.12.1959 - 24.3.1989
5/ Údržba, opravy a obnova bytového fondu, technické af/ na žádost členů zajišťuje údržbu rodinných domkůobčanské vybavenosti, zeleně a životního prostředí, v zimníchpřevedených do jejich osobního vlastnictví,měsících u prací sezonního charakteru i údržbu a opravynebytového fondu. 4.12.1959 - 24.3.1989
7/ Činnosti a služby, které zajišťují výstavbu a údržbu /např.h/ zlepšuje podle možnosti družstevní majetek, provádíautodoprava, výkony strojů a mechanizace včetně případnéhorekonstrukci a modernizaci družstevních domů a rodinnýchjejich zapůjčování, provádění předepsaných revizních zkoušek,domků i objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení,materiálně-technické zásobování a výkony skladového hospodářství/ 4.12.1959 - 24.3.1989
8/ Činnosti a služby, které zajišťují provoz a správu družstvai/ poskytuje služby spojené s bydlením za úplatu občanům/jako dodávka tepla a teplé užitkové vody, pronájem nebytovýchi socialistickým a jiným organizacím,prostor, provoz prádelen, sauny, mycích boxů, administrativnípráce apod./ 4.12.1959 - 24.3.1989

vedení firmy NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Statutární orgán NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Platnost údajů od - do
Předseda představenstva Zdeněk Dočkal 26.8.2016
Vznik členství 24.5.2016
Vznik funkce 30.5.2016
Adresa: 115 , 768 61 Slavkov pod Hostýnem Česká republika
č.p. 115, 768 61 Slavkov pod Hostýnem
místopředseda představenstva Ing. Milan Zádrapa 26.8.2016
Vznik členství 24.5.2016
Vznik funkce 30.5.2016
Adresa: Družba II 1287 , 768 24 Hulín Česká republika
Družba II 1287, 768 24 Hulín
člen představenstva Marie Štěpánová 26.8.2016
Vznik členství 24.5.2016
Adresa: Horní 1119 , 769 01 Holešov Česká republika
Horní 1119/18, 769 01 Holešov
člen představenstva Bohumír Sichálek 26.8.2016
Vznik členství 24.5.2016
Adresa: Novosady 1364 , 769 01 Holešov Česká republika
Novosady 1364, 769 01 Holešov
člen představenstva Ing. Miroslav Kukačka 26.8.2016
Vznik členství 24.5.2016
Adresa: Za Potokem 317 , 768 61 Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Za Potokem 317, Rychlov, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
člen představenstva František Horák 4.12.1959 - 27.12.1988
Adresa: L. Mucalíka 1325 , Holešov Česká republika
Holešov, L. Mucalíka 1325
člen představenstva Zdeněk Řehák 4.12.1959 - 27.12.1988
Adresa: Družby 1188 , Hulín Česká republika
Hulín, Družby 1188
člen představenstva Jarmila Ponížilová 4.12.1959 - 27.12.1988
Adresa: Fučíkova 1178 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Fučíkova 1178
předseda Vladimír Měrka 4.12.1959 - 24.9.1993
Adresa: 35 , Počenice-Tetětice Česká republika
Počenice-Tetětice 35
místopředseda Josef Dvořák 4.12.1959 - 24.9.1993
Adresa: L. Mucalíka 1257 , Holešov Česká republika
Holešov, L. Mucalíka 1257
místopředseda Olga Trnková 4.12.1959 - 24.9.1993
Adresa: Družby 1381 , Holešov Česká republika
Holešov, Družby 1381
člen představenstva Ing. Ladislav Sklenář 4.12.1959 - 24.9.1993
Adresa: Kráčiny 320 , Holešov Česká republika
Holešov, Kráčiny 320
člen představenstva Antonín Kučera 4.12.1959 - 24.9.1993
Adresa: Sídliště ČSP 1364 , Holešov Česká republika
Holešov, Sídliště ČSP 1364
člen představenstva Žofie Pálková 4.12.1959 - 24.9.1993
Adresa: Družby 1191 , Hulín Česká republika
Hulín, Družby 1191
člen představenstva Ing. Jaromír Mika 4.12.1959 - 24.9.1993
Adresa: Meziříčská 1379 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Meziříčská 1379
člen představenstva Jana Kolářová 4.12.1959 - 24.9.1993
Adresa: Dukelská 424 , Holešov Česká republika
Holešov, Dukelská 424
člen představenstva Ing. Josef Dytrych 27.12.1988 - 24.9.1993
Adresa: Družby 1296 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Družby 1296
člen představenstva Ing. Milan Zádrapa 27.12.1988 - 24.9.1993
Adresa: Višňovce 1096 , Hulín Česká republika
Hulín, Višňovce 1096
člen představenstva JUDr. Petr Žďára 27.12.1988 - 24.9.1993
Adresa: 9. května 2890 , Kroměříž Česká republika
Kroměříž, 9. května 2890
člen představenstva Rostislav Urban 24.9.1993 - 15.10.1996
Adresa: U letiště 1321 , Holešov Česká republika
Holešov, U letiště 1321
předseda Vladimír Měrka 24.9.1993 - 15.10.1996
Adresa: 35 , Počenice-Tetěnice Česká republika
Počenice-Tetěnice č. 35
místopředseda Josef Dvořák 24.9.1993 - 15.10.1996
Adresa: U letiště 1257 , Holešov Česká republika
Holešov, U letiště 1257
člen představenstva Žofie Pálková 24.9.1993 - 15.10.1996
Adresa: Družby 1191 , Hulín Česká republika
Hulín, Družby 1191
člen představenstva Antonín Kučera 24.9.1993 - 15.10.1996
Adresa: Novosady 1364 , Holešov Česká republika
Holešov, Novosady 1364
člen představenstva Jaromír Mika 24.9.1993 - 15.10.1996
Adresa: Meziříčská 1379 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Meziříčská 1379
člen představenstva Josef Dytrych 24.9.1993 - 15.10.1996
Adresa: Družby 1296 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Družby 1296
člen představenstva Milan Zádrapa 24.9.1993 - 15.10.1996
Adresa: Višňovce 1096 , Hulín Česká republika
Hulín, Višňovce 1096
člen představenstva Bohumír Sichálek 24.9.1993 - 15.10.1996
Adresa: Novosady 1364 , Holešov Česká republika
Holešov, Novosady 1364
člen představenstva Jaroslav Bruna 24.9.1993 - 15.10.1996
Adresa: Višňovce 1186 , Hulín Česká republika
Hulín, Višňovce 1186
člen představenstva Zdeněk Novák 24.9.1993 - 15.10.1996
Adresa: Meziříčská 1399 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Meziříčská 1399
předseda Vladimír Měrka 15.10.1996 - 5.10.2001
Adresa: 35 , Počenice-Tetěnice Česká republika
Počenice-Tetěnice 35
místopředseda Josef Dvořák 15.10.1996 - 5.10.2001
Adresa: U letiště 1257 , Holešov Česká republika
Holešov, U letiště 1257, okres Kroměříž
člen představenstva Žofie Pálková 15.10.1996 - 5.10.2001
Adresa: Družby 1191 , Hulín Česká republika
Hulín, Družby 1191, okres Kroměříž
člen představenstva Antonín Kučera 15.10.1996 - 5.10.2001
Adresa: Novosady 1364 , Holešov Česká republika
Holešov, Novosady 1364, okres Kroměříž
člen představenstva Jaromír Mika 15.10.1996 - 5.10.2001
Adresa: Meziříčská 1379 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Meziříčská 1379, okres Kroměříž
člen představenstva Josef Dytrych 15.10.1996 - 5.10.2001
Adresa: Družby 1296 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Družby 1296, okres Kroměříž
člen představenstva Milan Zádrapa 15.10.1996 - 5.10.2001
Adresa: Višňovce 1096 , Hulín Česká republika
Hulín, Višňovce 1096, okres Kroměříž
člen představenstva Rostislav Urban 15.10.1996 - 5.10.2001
Adresa: U letiště 1321 , Holešov Česká republika
Holešov, U letiště 1321, okres Kroměříž
člen představenstva Bohumír Sichálek 15.10.1996 - 5.10.2001
Adresa: Novosady 1364 , Holešov Česká republika
Holešov, Novosady 1364, okres Kroměříž
člen představenstva Jaroslav Bruna 15.10.1996 - 5.10.2001
Adresa: Višňovce 1186 , Hulín Česká republika
Hulín, Višňovce 1186, okres Kroměříž
člen představenstva Antonín Kuba 15.10.1996 - 5.10.2001
Adresa: Topolova 1510 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Topolova 1510, okres Kroměříž
člen představenstva Hana Řičicová 5.10.2001 - 12.11.2003
Vznik funkce 29.5.2001
Adresa: Sadová 967 , Hulín Česká republika
Hulín, Sadová 967, okres Kroměříž
předseda Vladimír Měrka 5.10.2001 - 10.8.2006
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: 35 , Počenice-Tetětice Česká republika
Počenice-Tetětice 35, okres Kroměříž
místopředseda Josef Dvořák 5.10.2001 - 10.8.2006
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: U letiště 1257 , Holešov Česká republika
Holešov, U letiště 1257, okres Kroměříž
člen představenstva Žofie Pálková 5.10.2001 - 10.8.2006
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: Družby 1191 , Hulín Česká republika
Hulín, Družby 1191, okres Kroměříž
člen představenstva Antonín Kučera 5.10.2001 - 10.8.2006
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: Novosady 1364 , Holešov Česká republika
Holešov, Novosady 1364, okres Kroměříž
člen představenstva Ing. Josef Dytrych 5.10.2001 - 10.8.2006
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: Bělidla 1296 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1296, okres Kroměříž
člen představenstva Ing. Milan Zádrapa 5.10.2001 - 10.8.2006
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: Družba 1287 , Hulín Česká republika
Hulín, Družba 1287, okres Kroměříž
člen představenstva Rostislav Urban 5.10.2001 - 10.8.2006
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: U letiště 1321 , Holešov Česká republika
Holešov, U letiště 1321, okres Kroměříž
člen představenstva Bohumír Sichálek 5.10.2001 - 10.8.2006
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: Novosady 1364 , Holešov Česká republika
Holešov, Novosady 1364, okres Kroměříž
člen představenstva Antonín Kuba 5.10.2001 - 10.8.2006
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: Topolova 1510 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Topolova 1510, okres Kroměříž
člen představenstva Jaroslava Navrátilová 5.10.2001 - 10.8.2006
Vznik funkce 29.5.2001
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: U Mlékárny 1225 , Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, U Mlékárny 1225, okres Kroměříž
člen představenstva Marie Štěpánová 12.11.2003 - 10.8.2006
Vznik funkce 20.5.2003
Zánik funkce 29.5.2006
Adresa: Novosady 1568 , Holešov Česká republika
Holešov, Novosady 1568, okres Kroměříž
člen Ing. Petr Vedra 10.8.2006 - 27.7.2009
Vznik členství 29.5.2006
Zánik členství 19.5.2009
Adresa: Slovenská 289 , 769 01 Holešov - Všetuly Česká republika
Holešov - Všetuly, Slovenská 289, PSČ 76901
předseda Vladimír Měrka 10.8.2006 - 11.1.2010
Vznik členství 29.5.2006
Vznik funkce 29.5.2006
Zánik funkce 31.12.2009
Adresa: 35 , Počenice-Tetětice - Tetětice Česká republika
Počenice-Tetětice - Tetětice 35
člen Zdeněk Dočkal 27.7.2009 - 4.2.2010
Vznik členství 19.5.2009
Zánik členství 14.12.2009
Adresa: 768 61 Slavkov pod Hostýnem 115 Česká republika
Slavkov pod Hostýnem 115, PSČ 76861
místopředseda Ing. Milan Zádrapa 10.8.2006 - 21.6.2011
Vznik členství 29.5.2006
Zánik členství 29.5.2011
Vznik funkce 29.5.2006
Zánik funkce 29.5.2011
Adresa: Družba 1287 , 768 24 Hulín Česká republika
Hulín, Družba 1287, PSČ 76824
člen představenstva Žofie Pálková 10.8.2006 - 21.6.2011
Vznik členství 29.5.2006
Zánik členství 29.5.2011
Adresa: Družby 1191 , 768 24 Hulín Česká republika
Hulín, Družby 1191, PSČ 76824
člen Josef Dvořák 10.8.2006 - 21.6.2011
Vznik členství 29.5.2006
Zánik členství 29.5.2011
Adresa: U Letiště 1257 , 769 01 Holešov Česká republika
Holešov, U Letiště 1257, PSČ 76901
člen Ing. Josef Dytrych 10.8.2006 - 21.6.2011
Vznik členství 29.5.2006
Zánik členství 29.5.2011
Adresa: Bělidla 1296 , 768 61 Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Bělidla 1296, PSČ 76861
člen Bohumír Sichálek 10.8.2006 - 21.6.2011
Vznik členství 29.5.2006
Zánik členství 29.5.2011
Adresa: Novosady 1364 , 769 04 Holešov Česká republika
Holešov, Novosady 1364, PSČ 76904
člen Mgr. Jaroslava Navrátilová 10.8.2006 - 21.6.2011
Vznik členství 29.5.2006
Zánik členství 29.5.2011
Adresa: U Mlékárny 1225 , 768 61 Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, U Mlékárny 1225, PSČ 76861
člen Marie Štěpánová 10.8.2006 - 21.6.2011
Vznik členství 29.5.2006
Zánik členství 29.5.2011
Adresa: Novosady 1568 , 769 01 Holešov Česká republika
Holešov, Novosady 1568, PSČ 76901
předseda Zdeněk Dočkal 11.1.2010 - 21.6.2011
Zánik členství 29.5.2011
Vznik funkce 1.1.2010
Zánik funkce 29.5.2011
Adresa: 768 61 Slavkov pod Hostýnem 115 Česká republika
Slavkov pod Hostýnem 115, PSČ 76861
člen představenstva Vladimír Měrka 4.2.2010 - 21.6.2011
Zánik členství 29.5.2011
Vznik funkce 10.8.2006
Adresa: 768 33 Počenice - Tetětice 35 Česká republika
Počenice - Tetětice 35, PSČ 76833
člen představenstva Miroslav Kukačka 21.6.2011 - 2.8.2011
Vznik členství 30.5.2011
Adresa: Za potokem 317 , 768 61 Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Za potokem 317, PSČ 76861
místopředseda představenstva Ing. Milan Zádrapa 21.6.2011 - 16.1.2016
Vznik členství 30.5.2011
Vznik funkce 30.5.2011
Adresa: Družba 1287 , 768 24 Hulín Česká republika
Hulín, Družba 1287, PSČ 76824
předseda představenstva Zdeněk Dočkal 21.6.2011 - 26.8.2016
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 24.5.2016
Vznik funkce 30.5.2011
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: 768 61 Slavkov pod Hostýnem 115 Česká republika
Slavkov pod Hostýnem 115, PSČ 76861
člen představenstva Marie Štěpánová 21.6.2011 - 26.8.2016
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 24.5.2016
Adresa: Novosady 1568 , 769 01 Holešov Česká republika
Holešov, Novosady 1568, PSČ 76901
člen představenstva Bohumír Sichálek 21.6.2011 - 26.8.2016
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 24.5.2016
Adresa: Novosady 1364 , 769 01 Holešov Česká republika
Holešov, Novosady 1364, PSČ 76901
člen představenstva Ing. Miroslav Kukačka 2.8.2011 - 26.8.2016
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 24.5.2016
Adresa: Za potokem 317 , 768 61 Bystřice pod Hostýnem Česká republika
Bystřice pod Hostýnem, Za potokem 317, PSČ 76861
místopředseda představenstva Ing. Milan Zádrapa 16.1.2016 - 26.8.2016
Vznik členství 30.5.2011
Zánik členství 24.5.2016
Vznik funkce 30.5.2011
Zánik funkce 24.5.2016
Adresa: Družba II 1287 , 768 24 Hulín Česká republika
Družba II 1287, 768 24 Hulín

Sbírka Listin NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
DrXXXIV 55/SL 40 účetní závěrka [2014], ostatní zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Brně 26.5.2015 22.6.2015 22.6.2015 16
DrXXXIV 55/SL 39 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.6.2014 5.8.2014 18.8.2014 34
DrXXXIV 55/SL 38 notářský zápis stanovy, NZ 560/2014 Krajský soud v Brně 27.5.2014 5.8.2014 18.8.2014 42
DrXXXIV 55/SL 37 účetní závěrka [2013] , ostatní zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Brně 27.5.2014 24.6.2014 26.6.2014 16
DrXXXIV 55/SL 36 účetní závěrka [2012] , ostatní zápis ze shromáždění delegátů Krajský soud v Brně 28.5.2013 1.7.2013 9.7.2013 16
DrXXXIV 55/SL 35 účetní závěrka, ostatní - zápis ze shromáždění delegátů + ÚZ 2011 Krajský soud v Brně 22.5.2012 2.7.2012 4.7.2012 15
DrXXXIV 55/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 24.5.2011 27.6.2011 38
DrXXXIV 55/SL 33 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 24.5.2011 22.6.2011 18
DrXXXIV 55/SL 32 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 19.3.2010 17.6.2010 24
DrXXXIV 55/SL 31 ostatní - zápis č.43 ze zas. představ. Krajský soud v Brně 14.12.2009 12.1.2010 4
DrXXXIV 55/SL 30 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.2006 30.7.2009 36
DrXXXIV 55/SL 29 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 20.5.2009 17.7.2009 1
DrXXXIV 55/SL 28 notářský zápis - zápis shrom.NZ 248/09 Krajský soud v Brně 19.5.2009 17.7.2009 4
DrXXXIV 55/SL 27 ostatní -zápis shromáždění Krajský soud v Brně 19.5.2009 25.6.2009 8
DrXXXIV 55/SL 26 účetní závěrka -výkaz + příloha 2008 Krajský soud v Brně 10.3.2009 25.6.2009 9
DrXXXIV 55/SL 25 účetní závěrka -rozvaha 2008 Krajský soud v Brně 10.3.2009 25.6.2009 5
DrXXXIV 55/SL 24 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 21.3.2008 28.7.2008 4
DrXXXIV 55/SL 23 ostatní -zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Brně 20.5.2008 25.7.2008 6
DrXXXIV 55/SL 22 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 10.3.2008 7.4.2008 16
DrXXXIV 55/SL 21 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 15.3.2007 26.9.2007 29
DrXXXIV 55/SL 20 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 17.7.2006 1.9.2006 9
DrXXXIV 55/SL 19 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.5.2006 1.9.2006 37
DrXXXIV 55/SL 18 notářský zápis -rozhod. shrom., NZ 277/06 Krajský soud v Brně 23.5.2006 1.9.2006 7
DrXXXIV 55/SL 17 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 15.3.2006 9.6.2006 35
DrXXXIV 55/SL 16 účetní závěrka -2004 Krajský soud v Brně 21.3.2005 16.6.2005 27
DrXXXIV 55/SL 15 účetní závěrka 2003 Krajský soud v Brně 26.3.2004 4.6.2004 19
DrXXXIV 55/SL 14 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 16.6.2003 18.2.2004 1
DrXXXIV 55/SL 13 ostatní - zápis ze shrom. delegátů Krajský soud v Brně 20.5.2002 18.2.2004 5
DrXXXIV 55/SL 12 ostatní -zápis delegátů Krajský soud v Brně 20.5.2003 19.6.2003 5
DrXXXIV 55/SL 11 účetní závěrka 2002 Krajský soud v Brně 25.3.2003 19.6.2003 13
DrXXXIV 55/SL 9 ostatní - zápis ze shromáždění delegát Krajský soud v Brně 28.5.2002 14.6.2002 5
DrXXXIV 55/SL 10 účetní závěrka 2001 Krajský soud v Brně 10.3.2002 14.6.2002 13
DrXXXIV 55/SL 8 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 25.6.2001 27.11.2001 11
DrXXXIV 55/SL 7 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 29.5.2001 27.11.2001 32
DrXXXIV 55/SL 6 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 29.5.2001 27.11.2001 24
DrXXXIV 55/SL 5 ostatní - zápis z ustavuj.schůze Krajský soud v Brně 29.5.2001 27.11.2001 2
DrXXXIV 55/SL 3 notářský zápis - stanovy Krajský soud v Brně 25.5.2000 20.4.2001 7
DrXXXIV 55/SL 2 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.1997 20.4.2001 40
DrXXXIV 55/SL 1 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 1.7.1997 25.6.1998 40
DrXXXIV 55/SL 4 ostatní - mylný zápis Krajský soud v Brně 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje NOVOSADY, stavební bytové družstvo

IČO (identifikační číslo) 00049620
Jméno NOVOSADY, stavební bytové družstvo
Právní forma podnikání Družstvo
Přidělený úřad Městský úřad Holešov
Vznik první živnosti: 30.9.1992
Celkový počet živností: 12
Aktivních živností: 5

Sídlo NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Živnosti a provozovny NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Živnost č. 1 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.9.1992

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.9.1997

Živnost č. 3 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 20.2.2001

Živnost č. 4 Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.5.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Tovární 31, Holešov 769 01
Identifikační číslo provozovny 1000728480
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.5.2006

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 30.9.1992
Přerušení oprávnění 9.2.2016

Živnost č. 6 Elektroinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 2.7.1997

Živnost č. 7 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 31.12.1996

Živnost č. 8 Topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 20.2.2001

Živnost č. 9 Vodoinstalatérství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 30.9.1992
Zánik oprávnění 20.2.2001

Živnost č. 10 Správa nemovitostí a služby s tím spojené (v rozsahu volné živnosti)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Inženýrsko - investorská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Zprostředkování výkonů, služeb a výměny informací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Kukačka
Člen statutárního orgánu Zdeněk Dočkal
Člen statutárního orgánu Bohumír Sichálek
Člen statutárního orgánu Ing. Milan Zádrapa
Člen statutárního orgánu Marie Štěpánová

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NOVOSADY, stavební bytové družstvo

IČO: 00049620
Firma: NOVOSADY, stavební bytové družstvo
Právní forma: Družstvo
Okres: Kroměříž
Základní územní jednotka: Holešov
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 30.12.1975

Sídlo NOVOSADY, stavební bytové družstvo

Sídlo: Tovární 31, Holešov 769 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba nábytku
Instalace průmyslových strojů a zařízení
Elektrické instalace
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image