Firma Novacento a.s. IČO 28471059


Novacento a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Novacento a.s. (28471059) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Daliborova 380/9, Praha 102 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 10. 2008 a je stále aktivní. Novacento a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Novacento a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Novacento a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Novacento a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Novacento a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Novacento a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 14731
IČO (identifikační číslo osoby) 28471059
Jméno Novacento a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.10.2008
Počet členů statutárního orgánu: 1 12.3.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 12.3.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 12.3.2014
Dne 9.11.2011 rozhodla valná hromada společnosti Novacento a.s. formou notářského zápisu sp. zn. NZ 342/2011, N 367/2011 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Novacento a.s., IČ: 28471059, se sídlem Praha 10, Hostivař, Daliborova 380/9, PSČ 1 02 00. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2.000.000,-Kč (tj. slovy: dva miliony korun českých) o částku 9.000.000,-Kč (tj. slovy: devět milionů korun českých) na celkovou výši základního kapitálu společnosti ve výši 11.000.000,-Kč (tj. slo vy: jedenáct milionů korun českých), a to úpisem nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním 900 ks (tj slovy: devíti set kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých) s tím, že akcie nebudou kótovány. Každých 1.000,-Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas na valné hromadě. S akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno peněžitými vklady, tedy splacením emisního kursu nově upsaný ch akcií peněžitými vklady. Rozhoduje se o vyloučení přednostního práva všech akcionářů k úpisu nových akcií, a to v důležitém zájmu společnosti, kterým je rovnoměrná kapitalizace pohledávek a urychlení kapitalizace pohledávek za účelem splnění závazků sp olečnosti vyplývajících pro ni z úvěrové smlouvy. Akcie budou k úpisu nabídnuty předem určeným zájemcům, a to panu Romanu Sládkovi, dat. nar. 3.5.1972, s bydlištěm Praha 3, Pod Parukářkou 2760/10, PSČ 130 00, panu Stanislavu Hlaváčkovi, dat. nar. 14.10.19 69, s bydlištěm Praha 9, Újezd nad Lesy, Žárovická 1654, PSČ 190 00 a panu Luďku Podolovi, dat. nar. 18.7.1970, s bydlištěm Nový Jičín, Lesní 20, PSČ 741 01. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, a to panem Romanem Sládkem, dat. nar. 3.5.1972, s bydlištěm Praha 3, Pod Parukářkou 2760/10, PSČ 130 00, panem Stanislavem Hlaváčkem, dat. nar. 14.10.1969, s bydlištěm Praha 9, Újezd nad Lesy, Žáro vická 1654, PSČ 190 00 a panem Luďkem Podolou, dat. nar. 18.7.1970, s bydlištěm Nový Jičín, Lesní 20, PSČ 741 01 a to takto: Pan Roman Sládek upíše 300 (tj. slovy: tři sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých) k aždé; Pan Stanislav Hlaváček upíše 300 (tj. slovy: tři sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (tj. slovy: deset tisíc korun českých) každé; Pan Luděk Podola upíše 300 (tj. slovy: tři sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (tj. deset tiscí korun českých) každý; Pan Roman Sládek, dat. nar. 3.5.1972, s bydlištěm Praha 3, Pod Parukářkou 2760/10, PSČ 130 00, pan Stanislav Hlaváček, dat. nar. 14.10.1969, s bydlištěm Praha 9, Újezd nad Lesy, Žárovická 1654, PSČ 190 00 a Luděk POdola, dat. nar. 18 .7.1970, s bydlištěm Nový Jičín, Lesní 20, PSČ 741 01, vyslovují souhlas, že jako předem určení zájemci upíší nové akcie. Předem určení zájemci upíší nové akcie ve lhůtě 14 (tj. slovy: čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. P ředem určeným zájemcům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upsání akcií současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií se stanoví sídlo společnosti. Úpis akcií bude probíhat vždy v pracovní den v době od 9.00 do 18.00 hod. Pře dem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností. Společnost je povinna doručit návrh smlouvy o upsání akcií do 10 (tj. slovy: deseti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o z výšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku příslušného soudu. Emisní kurs akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek, a to započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Poukázky na akcie nebudou vydávány. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově emitovaných akcií. Proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu nově emito vaných akcií budou v části, ve které se vzájemně kryjí, budou započteny tyto pohledávky předem určených zájemců vůči společnosti: Pohledávka pana Romana Sládka z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Romanem Sládkem, jako věřitelem na straně jedné a spole čností, jako dlužníkem na straně druhé, dne 23.6.2010 ve výši 4.000.000,-Kč. Půjčka byla společnosti poskytnuta dne 30.6.2010. Pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných panem Romanem Sládkem a to v č ásti, ve které se pohledávky vzájemně kryjí; - Pohledávka pana Luďka Podoly z titulu Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Luďkem Podolou, jako věřitelem na straně jedné a společností, jako dlužníkem na straně druhé, dne 23.6.2010 ve výši 4.000.000,-Kč. Půjčka b yla společnosti poskytnuta dne 13.7.2010. Pohledávka bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných panem Luďkem Podolou, a to v části, ve které se pohledávky vzájemně kryjí; - Pohledávka pana Stanislava Hlaváčka z  titulu Smlouvy o půjčce uzavřené mezi Stanislavem Hlaváčkem, jako věřitelem na straně jedné a společností, jako dlužníkem na straně druhé, dne 23.6.2010 ve výši 4.000.000,-Kč. Půjčka byla společnosti poskytnuta dne 9.7.2010. Pohledávka bude započtena prot i pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií upsaných panem Stanislavem Hlaváčkem, a to v části, ve které se pohledávky vzájemně kryjí. Valná hromada stanoví tato pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení. Návrh Smlouvy o započtení připravený společností bude za účelem seznámení se s jeho obsahem k dispozici předem určeným zájemcům v sídle společnosti po dobu lhůty stanovené pro u psání akcií. K uzavření Smlouvy o započtení se stanoví lhůta do 15 (tj. slovy: patnáctého) dne ode dne upsání akcií upisovatelem (předem určeným zájemcem) v sídle společnosti. Vklad na zvýšení základního kapitálu společnosti bude upisovatelem (předem urče ným zájemcem) splacen dnem uzavření Smlouvy o započtení mezi společností a upisovatelem (předem určeným zájemcem) a tímto dnem zaniknou i vzájemné pohledávky, které jsou předmětem započtení, ve výši, v jaké se vzájemně kryjí. 16.11.2011 - 21.12.2011

Aktuální kontaktní údaje Novacento a.s.

Kapitál Novacento a.s.

zakladni jmění 11 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 8.10.2008 - 21.12.2011

Akcie Novacento a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 100 12.3.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 1 100 21.12.2011 - 12.3.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 6.9.2010 - 21.12.2011
Kmenové akcie na majitele 100 000 Kč 20 8.10.2008 - 6.9.2010

Sídlo Novacento a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Daliborova 380/9 , Praha 102 00 21.1.2010
Adresa Jednořadá 1051/53 , Praha 160 00 8.10.2008 - 21.1.2010

Předmět podnikání Novacento a.s.

Platnost údajů od - do
výroba elektřiny 18.4.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 21.1.2010
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 8.10.2008

vedení firmy Novacento a.s.

Statutární orgán Novacento a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná člen představenstva samostatně. 12.3.2014
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. 9.7.2010 - 12.3.2014
Jménem společnosti je oprávněn jednat člen představenstva samostatně. 21.1.2010 - 9.7.2010
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat každý člen představenstva samostatně. 8.10.2008 - 21.1.2010
předseda představenstva Ing. Ladislav Plinta 4.6.2016
Vznik členství 21.6.2010
Vznik funkce 21.6.2010
Adresa: Nad Koupalištěm I 155 , Vysoká Pec 431 59
předseda představenstva JUDr. Lucie Horčičková 8.10.2008 - 21.1.2010
Vznik členství 8.10.2008
Zánik členství 4.12.2009
Vznik funkce 8.10.2008
Zánik funkce 4.12.2009
Adresa: Uralská 634/10 , Praha 160 00
člen představenstva Ing. Zdirad Svoboda 8.10.2008 - 21.1.2010
Vznik členství 8.10.2008
Zánik členství 4.12.2009
Adresa: Puškinovo náměstí 692/17 , Praha 160 00
člen představenstva Radek Svoboda 8.10.2008 - 21.1.2010
Vznik členství 8.10.2008
Zánik členství 4.12.2009
Adresa: 78 , 278 01 Zlončice Česká republika
člen představenstva Ing. Ladislav Plinta 21.1.2010 - 9.7.2010
Vznik členství 4.12.2009
Zánik členství 21.6.2010
Adresa: Na Borku 1605 , Jirkov 431 11
předseda představenstva Ing. Ladislav Plinta 9.7.2010 - 29.4.2011
Vznik členství 21.6.2010
Vznik funkce 21.6.2010
Adresa: Na Borku 1605 , Jirkov 431 11
člen představenstva Stanislav Svoboda 9.7.2010 - 12.3.2014
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 28.2.2014
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Moskevská 1464/61 , Praha 101 00
člen představenstva Luděk Podola 9.7.2010 - 12.3.2014
Vznik členství 21.6.2010
Zánik členství 28.2.2014
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Lesní 1734/20 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva Ing. Ladislav Plinta 29.4.2011 - 4.6.2016
Vznik členství 21.6.2010
Vznik funkce 21.6.2010
Adresa: Nad Koupalištěm I 155 , Vysoká Pec 431 59

Dozorčí rada Novacento a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Luděk Podola 12.3.2014
Vznik členství 28.2.2014
Adresa: Lesní 1734/20 , Nový Jičín 741 01
člen dozorčí rady Roman Sládek 29.10.2015
Vznik členství 21.6.2010
Adresa: Pod Parukářkou 2760/10 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Stanislav Hlaváček 16.11.2017
Vznik členství 4.12.2009
Adresa: Daliborova 380/9 , Praha 102 00
předseda dozorčí rady Michaela Vosátková 8.10.2008 - 21.1.2010
Vznik členství 8.10.2008
Zánik členství 4.12.2009
Vznik funkce 8.10.2008
Zánik funkce 4.12.2009
Adresa: Rooseveltova 613/38 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Jakub Horčička 8.10.2008 - 21.1.2010
Vznik členství 8.10.2008
Zánik členství 4.12.2009
Adresa: Uralská 634/10 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Miluše Kočová 8.10.2008 - 21.1.2010
Vznik členství 8.10.2008
Zánik členství 4.12.2009
Adresa: Trenčínská 2630/6 , Praha 141 00
člen dozorčí rady Stanislav Svoboda 21.1.2010 - 9.7.2010
Vznik členství 4.12.2009
Zánik členství 21.6.2010
Adresa: Mostecká 1464 , 101 00 Praha 10 Česká republika
člen dozorčí rady Roman Sládek 9.7.2010 - 16.11.2011
Vznik členství 21.6.2010
Adresa: Pod Parukářkou 2760/14 , Praha 130 00
předseda dozorčí rady Mgr. Marek Stubley 21.1.2010 - 25.8.2013
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 4.12.2009
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Karlštejnská 519 , Lety 252 29
člen dozorčí rady Stanislav Hlaváček 21.1.2010 - 13.9.2013
Vznik členství 4.12.2009
Adresa: Žárovická 1654 , Praha 190 16
předseda dozorčí rady Mgr. Marek Stubley 25.8.2013 - 12.3.2014
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 4.12.2009
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Karlštejnská 519 , Lety 252 29
člen dozorčí rady Roman Sládek 16.11.2011 - 29.10.2015
Vznik členství 21.6.2010
Adresa: Pod Parukářkou 2760/10 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Stanislav Hlaváček 13.9.2013 - 16.11.2017
Vznik členství 4.12.2009
Adresa: Žárovická 1654 , Praha 190 16

Sbírka Listin Novacento a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 14731/SL 45 ostatní zápis z řádné VH Městský soud v Praze 3.6.2015 15.6.2015 23.6.2015 2
B 14731/SL 44 účetní závěrka [2014] rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2014 15.6.2015 23.6.2015 4
B 14731/SL 43 účetní závěrka [2014] VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2014 15.6.2015 23.6.2015 2
B 14731/SL 42 zpráva auditora r. 2014 Městský soud v Praze 31.12.2014 15.6.2015 23.6.2015 12
B 14731/SL 41 účetní závěrka [2013]  VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2013 15.6.2014 1.7.2014 2
B 14731/SL 40 výroční zpráva [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 15.6.2014 1.7.2014 9
B 14731/SL 39 ostatní zápis z jednání řádné VH Městský soud v Praze 28.3.2014 15.6.2014 1.7.2014 2
B 14731/SL 38 ostatní zápis předs. Městský soud v Praze 28.3.2014 15.6.2014 1.7.2014 1
B 14731/SL 37 účetní závěrka [2013]  rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2013 15.6.2014 1.7.2014 4
B 14731/SL 36 zpráva o vztazích r. 2013 Městský soud v Praze 31.12.2013 15.6.2014 1.7.2014 1
B 14731/SL 35 ostatní zápis VH Městský soud v Praze 28.3.2014 15.6.2014 1.7.2014 2
B 14731/SL 34 notářský zápis NZ 110/2014 Městský soud v Praze 28.2.2014 10.3.2014 17.3.2014 12
B 14731/SL 33 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 26.6.2013 9.7.2013 8
B 14731/SL 32 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.12.2012 26.6.2013 9.7.2013 5
B 14731/SL 31 ostatní seznam akcionářů Městský soud v Praze 29.3.2013 28.5.2013 29.5.2013 1
B 14731/SL 30 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 29.3.2013 28.5.2013 29.5.2013 2
B 14731/SL 29 výroční zpráva [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 28.5.2013 29.5.2013 7
B 14731/SL 28 ostatní prezenční listina Městský soud v Praze 29.3.2013 28.5.2013 29.5.2013 1
B 14731/SL 27 zpráva o vztazích Městský soud v Praze 29.3.2013 28.5.2013 29.5.2013 1
B 14731/SL 26 ostatní pozvánka na VH Městský soud v Praze 29.3.2013 28.5.2013 29.5.2013 2
B 14731/SL 25 ostatní zpráva předst. Městský soud v Praze 29.3.2013 28.5.2013 29.5.2013 2
B 14731/SL 24 účetní závěrka, výroční zpráva -2011 Městský soud v Praze 31.12.2011 24.4.2012 2.5.2012 11
B 14731/SL 23 ostatní -zápis z VH Městský soud v Praze 30.3.2012 24.4.2012 2.5.2012 2
B 14731/SL 22 ostatní -pozvávka na VH Městský soud v Praze 30.3.2012 24.4.2012 2.5.2012 2
B 14731/SL 21 ostatní -seznam akcionářu Městský soud v Praze 30.3.2012 24.4.2012 2.5.2012 1
B 14731/SL 20 ostatní -zpráva představenstva Městský soud v Praze 30.3.2012 24.4.2012 2.5.2012 2
B 14731/SL 19 ostatní -prezenční listina VH Městský soud v Praze 30.3.2012 24.4.2012 2.5.2012 1
B 14731/SL 18 stanovy společnosti - ke dni nabytí PM Městský soud v Praze 30.12.2011 18
B 14731/SL 17 notářský zápis NZ 342/2011 Městský soud v Praze 9.11.2011 6.12.2011 11
B 14731/SL 16 účetní závěrka 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 10.8.2011 12.8.2011 4
B 14731/SL 15 účetní závěrka 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 10.8.2011 12.8.2011 6
B 14731/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 1.4.2011 4.5.2011 20
B 14731/SL 13 notářský zápis NZ 268/2010 Městský soud v Praze 27.8.2010 10.9.2010 10
B 14731/SL 12 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 31.12.2009 10.9.2010 20
B 14731/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 25.6.2010 19.7.2010 1
B 14731/SL 8 ostatní -zápis ze zased.představenstva Městský soud v Praze 21.6.2010 19.7.2010 1
B 14731/SL 7 notářský zápis NZ 209/2010 Městský soud v Praze 21.6.2010 19.7.2010 9
B 14731/SL 11 stanovy společnosti Městský soud v Praze 21.6.2010 19.7.2010 18
B 14731/SL 10 podpisové vzory 2x Městský soud v Praze 28.6.2010 19.7.2010 2
B 14731/SL 6 podpisové vzory Městský soud v Praze 2.12.2009 10.3.2010 2
B 14731/SL 5 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 401/2009 Městský soud v Praze 4.12.2009 10.3.2010 27
B 14731/SL 4 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 23.9.2008 10.10.2008 2
B 14731/SL 3 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 23.9.2008 10.10.2008 2
B 14731/SL 2 podpisové vzory + čestné prohlášení Městský soud v Praze 25.9.2008 10.10.2008 2
B 14731/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti NZ 1211/2008 Městský soud v Praze 19.9.2008 10.10.2008 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Novacento a.s.

IČO (identifikační číslo) 28471059
Jméno Novacento a.s.
Právní forma podnikání Společnost s ručením omezeným
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 15
Vznik první živnosti: 16.12.2009
Celkový počet živností: 1
Aktivních živností: 1

Sídlo Novacento a.s.

Živnosti a provozovny Novacento a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 16.12.2009

Statutární orgán Novacento a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ladislav Plinta

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Novacento a.s.

IČO: 28471059
Firma: Novacento a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 15
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.10.2008

Sídlo Novacento a.s.

Sídlo: Daliborova 380/9, Praha 102 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
Výroba elektřiny
Velkoobchod, kromě motorových vozidel

Podobné firmy

tracking image