Firma NLC a.s. IČO 27993531


NLC a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

NLC a.s. (27993531) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jateční 862/32, Plzeň 301 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 2007 a je stále aktivní. NLC a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o NLC a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NLC a.s. na Justice.cz
Detailní informace o NLC a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro NLC a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NLC a.s.

Soud Krajský soud v Plzni 4
Spisová značka B 1344
IČO (identifikační číslo osoby) 27993531
Jméno NLC a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.10.2007
V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti NLC s.r.o. se sídlem Praha 5, Šafránkova 1238/1, PSČ 155 00, IČ 282 50 036, a k zániku společnosti TERSEF CERAMICA s.r.o. se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Jateční 862/32, PSČ 301 00, IČ 25 2 05 820, s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost Estate rent a.s. se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Jateční 862/32, PSČ 301 00, IČ 279 93 531 tak, jak je uvedeno v projektu fúze ze dne 12.10.2018. 1.12.2018
Valná hromada Estate rent a.s. konaná dne 25.8.2010 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Estate rent a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem, z důvodu posílení finanční situace společnosti, úpisem nových akci í z částky 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) o částku 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) na částku 20 000 000,-- Kč (dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. N a zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité h odnotě a bude 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých). Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Nové akcie budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, p ředem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, nar. 6.11.1963, bytem Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michalovi Kubovi, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01. Předem určení zájemci upíší nové akcie, každý z nich 5 (pět) kusů akc ií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností Estate rent a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovi té hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozho dnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovatelům doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i p očátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis ak cií je v sídle společnosti Estate rent a.s. v Plzni, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla, nar. 6.11.1963, bytem Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00 a Michala Kuby nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01, to jest pohledávek zájemce P avla Basla vůči společnosti Estate rent a.s., vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě které byla jmenovaných akcionářem společnosti poskytnuta půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých, která bude započtena v p lné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmenovaným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do výše 1 000 000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a pohledávek Michala Kuby vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě které byla společnosti poskytnuta jmenovaným akcionářem půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých) která bude započtena v plné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmeno vaným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč, (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do v ýše 1 000 000,-- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Důvodem započtení těchto pohledávek je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilních zdrojů. Existence těchto pohledávek a jejich řádné zaúčtování v účetnictví společnosti Estate r ent a.s. bylo ověřeno zprávou auditora. Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností Estate rent a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti) dní od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohl edávky předem určeným zájemcům do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 25.10.2010
Valná hromada Estate rent a.s. konaná dne 25.8.2010 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada společnosti Estate rent a.s. schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitým vkladem, z důvodu posílení finanční situace společnosti, úpisem nových akci í z částky 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) o částku 10 000 000,-- Kč (desetmilionů korun českých) na částku 20 000 000,-- Kč (dvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. N a zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 (deset) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,-- Kč (slovy jeden milion korun českých). Emisní kurs všech nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité h odnotě a bude 10 000 000,-- Kč (deset milionů korun českých). Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Nové akcie budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, p ředem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, nar. 6.11.1963, bytem Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a Michalovi Kubovi, nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01. Předem určení zájemci upíší nové akcie, každý z nich 5 (pět) kusů akc ií ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se společností Estate rent a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovi té hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 60 (šedesát) dní ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu rozho dnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti oznámí upisovatelům doporučeným dopisem den nabytí právní moci tohoto usnesení Krajského soudu v Plzni do obchodního rejstříku a tím i p očátek běhu lhůty pro upsání akcií. Zároveň s tímto oznámením bude předem určeným zájemcům i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií musí činit alespoň 15 dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis ak cií je v sídle společnosti Estate rent a.s. v Plzni, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla, nar. 6.11.1963, bytem Plzeň, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00 a Michala Kuby nar. 2.3.1971, bytem Vodňany, Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01, to jest pohledávek zájemce P avla Basla vůči společnosti Estate rent a.s., vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě které byla jmenovaných akcionářem společnosti poskytnuta půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč, slovy: čtyřimiliony korun českých, která bude započtena v p lné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmenovaným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do výše 2 000 000,-- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) a pohledávek Michala Kuby vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.7.2010, na základě k teré byla společnosti poskytnuta jmenovaným akcionářem půjčka ve výši 4 000 000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých) která bude započtena v plné výši, dále pohledávky vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 15.9.2009, na základě které byla společnosti jmenov aným akcionářem poskytnuta půjčka ve výši 82 500 EUR (osmdesátdvatisícpětset euro), která při kurzu uvedeném ve smlouvě o půjčce 25,50 Kč/1 EUR činila částku 2 103 750,-- Kč, (dvamilionystotřitisícsedmsetpadesát korun českých), která bude započtena do vý še 2 000 000,-- Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Důvodem započtení těchto pohledávek je posílení finanční situace společnosti bez použití disponibilních zdrojů. Existence těchto pohledávek a jejich řádné zaúčtování v účetnictví společnosti Estate ren t a.s. bylo ověřeno zprávou auditora. Valná hromada schválila následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávek mezi předem určenými zájemci a společností E state rent a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti) dní od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohled ávky předem určeným zájemcům do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 24.9.2010 - 25.10.2010
Valná hromada BLUE RAY a.s. konaná dne 28.7.2009 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada schvaluje, z důvodu získání finančních prostředků k rozvoji společnosti, zvýšení základního kapitálu společnosti BLUE RAY a.s. peněžitým vkladem z dosavadní výše 2 000 000,-- Kč o částku 8 000 000,-- Kč na částku 10 000 000,-- Kč. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 8 kusů kmenových listinných akcií vydaných na jméno o jmenovité h odnotě 1 000 000,-- Kč za jednu akcii. Emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři společnosti se vzdávají svého přednostního práva k úpisu nových akcií společnost i upisovaných ke zvýšení základního kapitálu. Všechny akcie budou nabídnuty, v souladu s ustanovením § 203 odst. 2, písmeno d) obchodního zákoníku, předem určeným zájemcům, Pavlovi Baslovi, r.č. 631106/1867, bytem Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00 a Michalov i Kubovi, r.č. 710302/1706, bytem Libějovické Svobodné Hory 1, PSČ 389 01 Vodňany. Předem určení zájemci upíší nové akcie, a to každý z nich čtyři listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč za jednu akcii, ve smlouvě o upsání akcií, ktero u uzavřou se společností BLUE RAY a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emi sního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Lhůta pro upsání akcií činí 15 dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno doručit předem určeným zájemcům návrh na uzavřen í smlouvy o upsání akcií nejpozději 15 dní, ode dne nabytí právní moci Usnesení Krajského soudu v Plzni o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určeným zájemcům doruč í oznámení, ve kterém uvede, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií počíná běžet doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti BLUE RAY a.s. v Plzni, Karolíny Světlé 21, PSČ 323 00, a to v kanceláři představenstv a společnosti v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Valná hromada schvaluje možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců - Pavla Basla a Michala Kuby vůči společnosti BLU E RAY a.s., tj. pohledávky zájemců v celkové výši 8 000 000,-- Kč, vzniklé z titulu smluv o postoupení pohledávek z uzavřených dne 27.12.2007, přičemž pohledávka každého ze jmenovaných zájemců vyplývající z jednotlivé smlouvy o postoupení pohledávky ze dn e 20.12.2007 činí 4 000 000,-- Kč a bude započtena v plné výši. Důvodem tohoto započtení je získání finančních prostředků pro rozvoj společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemců. Existence pohledávek zájemců a  její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti byla ověřena zprávou auditora MARK AUDIT CONSULTING, s.r.o. o ověření řádné účetní závěrky společnosti ze dne 26.6.2009. Schvaluji následující pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společn ostí a předem určenými zájemci: K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určenými zájemci a společností BLUE RAY a.s. je stanovena lhůta 15 dní od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určeným zájemcům do 60 dnů ode dne upsání akcií. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určeným zájemcům doručí oznámení, ve kterém uve de, že lhůta k uzavření dohody o započtení počíná běžet doručením návrhu smlouvy. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.8.2009 - 1.7.2010

Kapitál NLC a.s.

zakladni jmění 200 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.12.2018
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 22.12.2010 - 1.12.2018
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.10.2009 - 22.12.2010
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.10.2007 - 14.10.2009

Akcie NLC a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 200 1.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 18 22.12.2010 - 1.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 8 14.10.2009 - 22.12.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 11.10.2007 - 1.12.2018

Sídlo NLC a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jateční 862/32 , Plzeň 301 00 22.12.2010
Adresa Karoliny Světlé 558/21 , Plzeň 323 00 24.9.2010 - 22.12.2010
Adresa Karoliny Světlé 558/21 , Plzeň 323 00 11.10.2007 - 24.9.2010

Předmět podnikání NLC a.s.

Platnost údajů od - do
Projektová činnost ve výstavbě 1.12.2018 - 27.12.2018
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.12.2018 - 27.12.2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.10.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.7.2010 - 1.10.2014
realitní činnost 11.10.2007 - 1.7.2010

vedení firmy NLC a.s.

Statutární orgán NLC a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. 1.10.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. 11.10.2007 - 1.10.2014
Člen představenstva Pavel Basl 1.10.2014
Vznik členství 29.7.2014
Vznik funkce 29.7.2014
Adresa: Karoliny Světlé 558/21 , Plzeň 323 00
člen představenstva Pavel Eret 11.10.2007 - 1.7.2010
Vznik členství 11.10.2007
Zánik členství 14.4.2010
Adresa: Jižní 191/30 , Plzeň 312 00
člen představenstva Pavel Basl 1.7.2010 - 1.10.2014
Vznik členství 14.4.2010
Zánik členství 29.7.2014
Adresa: Karoliny Světlé 558/21 , Plzeň 323 00
člen představenstva Ing. Martin Komárek 22.12.2010 - 1.10.2014
Vznik členství 11.9.2010
Zánik členství 29.7.2014
Adresa: K Bukové 706/16 , Plzeň 326 00
člen představenstva Danuše Valešová 22.12.2010 - 1.10.2014
Vznik členství 11.9.2010
Zánik členství 29.7.2014
Adresa: Na Roudné 1257/113 , Plzeň 301 00

Dozorčí rada NLC a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Hana Knězová 20.6.2017
Vznik členství 1.5.2017
Adresa: 27 , Úlice 330 33
člen dozorčí rady Ivana Eretová 11.10.2007 - 1.7.2010
Vznik členství 11.10.2007
Zánik členství 14.4.2010
Adresa: Jižní 191/30 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady JUDr. Lenka Janečková 11.10.2007 - 1.7.2010
Vznik členství 11.10.2007
Zánik členství 14.4.2010
Adresa: sady Pětatřicátníků 317/10 , Plzeň 301 00
předseda dozorčí rady Věra Halamová 11.10.2007 - 1.10.2014
Vznik členství 11.10.2007
Zánik členství 11.10.2008
Vznik funkce 11.10.2007
Zánik funkce 11.10.2008
Adresa: Pražská 92/4 , Plzeň 301 00
člen dozorčí rady Renata Baslová 1.7.2010 - 1.10.2014
Vznik členství 14.4.2010
Zánik členství 29.7.2014
Adresa: Nad Týncem 1176/51 , Plzeň 312 00
člen dozorčí rady Šárka Havlíková DiS. 1.7.2010 - 1.10.2014
Vznik členství 14.4.2010
Zánik členství 29.7.2014
Adresa: V Zahradách 250 , Dobšice 671 82
Člen dozorčí rady Ing. Martin Komárek 1.10.2014 - 20.6.2017
Vznik členství 29.7.2014
Zánik členství 30.4.2017
Vznik funkce 29.7.2014
Zánik funkce 30.4.2017
Adresa: K Bukové 706/16 , Plzeň 326 00

Sbírka Listin NLC a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1344/SL 29 notářský zápis Nz 2963/2014 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 29.7.2014 27.8.2014 12.11.2014 17
B 1344/SL 28 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva auditora Krajský soud v Plzni 30.4.2014 19.9.2014 26.9.2014 16
B 1344/SL 26 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Plzni 30.4.2012 29.10.2012 30.10.2012 14
B 1344/SL 25 účetní závěrka 2011 - příloha Krajský soud v Plzni 30.4.2012 29.10.2012 30.10.2012 8
B 1344/SL 24 účetní závěrka 2011 - výkaz zisku Krajský soud v Plzni 30.4.2012 29.10.2012 30.10.2012 1
B 1344/SL 23 účetní závěrka 2011 - rozvaha Krajský soud v Plzni 30.4.2012 29.10.2012 30.10.2012 1
B 1344/SL 22 účetní závěrka, výroční zpráva, zpráva auditora 2010 Krajský soud v Plzni 9.6.2011 31.8.2011 1.9.2011 21
B 1344/SL 21 účetní závěrka, výroční zpráva 2010 Krajský soud v Plzni 30.4.2011 31.8.2011 1.9.2011 16
B 1344/SL 20 účetní závěrka 2010 - příloha Krajský soud v Plzni 30.4.2011 31.8.2011 1.9.2011 8
B 1344/SL 19 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Plzni 30.4.2011 31.8.2011 1.9.2011 2
B 1344/SL 18 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 22.12.2010 5.1.2011 5.1.2011 9
B 1344/SL 17 podpisové vzory - 2x Krajský soud v Plzni 7.9.2010 26.11.2010 14.12.2010 2
B 1344/SL 16 rozhod. o statut. orgánu - zápis z jednání MVH Krajský soud v Plzni 11.9.2010 26.11.2010 14.12.2010 2
B 1344/SL 15 notářský zápis Nz 301/2010 + opravná doložka Krajský soud v Plzni 25.8.2010 20.10.2010 25.10.2010 10
B 1344/SL 14 notářský zápis Nz 301/1010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 25.8.2010 17.9.2010 24.9.2010 8
B 1344/SL 13 výroční zpráva, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 20.7.2010 31.8.2010 7.9.2010 20
B 1344/SL 12 účetní závěrka, zpráva auditora 2009 Krajský soud v Plzni 18.6.2010 31.8.2010 7.9.2010 13
B 1344/SL 9 notářský zápis Nz 123/2010 - rozhodnutí Krajský soud v Plzni 14.4.2010 24.6.2010 1.7.2010 7
B 1344/SL 11 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 16.4.2010 24.6.2010 1.7.2010 9
B 1344/SL 10 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 26.4.2010 24.6.2010 1.7.2010 3
B 1344/SL 8 stanovy společnosti - ú.z. Krajský soud v Plzni 15.10.2009 7.1.2010 7.1.2010 8
B 1344/SL 7 ostatní - zápis z mimořádné DR Krajský soud v Plzni 10.8.2009 27.10.2009 30.10.2009 1
B 1344/SL 6 výroční zpráva, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 30.3.2009 27.10.2009 30.10.2009 7
B 1344/SL 5 účetní závěrka, zpráva auditora 2008 Krajský soud v Plzni 30.3.2009 27.10.2009 30.10.2009 13
B 1344/SL 4 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Plzni 21.3.2008 21.5.2008 2.6.2008 15
B 1344/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Plzni 1.10.2007 2.10.2007 4.10.2007 4
B 1344/SL 2 rozhod. o statut. orgánu - zápis z DR Krajský soud v Plzni 1.10.2007 2.10.2007 4.10.2007 1
B 1344/SL 1 notářský zápis Nz 412/2007 + zakl. listina Krajský soud v Plzni 20.9.2007 2.10.2007 4.10.2007 11

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje NLC a.s.

IČO (identifikační číslo) 27993531
Jméno NLC a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Plzně
Vznik první živnosti: 11.10.2007
Celkový počet živností: 2
Aktivních živností: 1

Sídlo NLC a.s.

Živnosti a provozovny NLC a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.10.2007

Živnost č. 2 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán NLC a.s.

Člen statutárního orgánu Pavel Basl
Člen statutárního orgánu Michal Kuba

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Estate rent a.s.

IČO: 27993531
Firma: Estate rent a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Plzeň-město
Základní územní jednotka: Plzeň 4
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 11.10.2007

Sídlo Estate rent a.s.

Sídlo: Jateční 862/32, Plzeň 301 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
tracking image