Firma NEZA HOLDING, a.s. IČO 25173839


NEZA HOLDING, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

NEZA HOLDING, a.s. (25173839) je Akciová společnost. Sídlí na adrese K Silu 1966, 393 01 Pelhřimov Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 1998 a je stále aktivní. NEZA HOLDING, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o NEZA HOLDING, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NEZA HOLDING, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o NEZA HOLDING, a. s. na rzp.cz

Výpis dat pro NEZA HOLDING, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NEZA HOLDING, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 914
IČO (identifikační číslo osoby) 25173839
Jméno NEZA HOLDING, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 5.3.1998
Počet členů statutárního orgánu: 3 16.5.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 16.5.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 16.5.2014
Jediný akcionář společnosti NEZA HOLDING, a.s. oprávněný vykonávat hlasovací práva, rozhodl dne 19. 10. 2012 při výkonu působnosti valné hromady této společnosti takto: Snižuje se základní kapitál společnosti NEZA HOLDING, a.s. takto: Částka, o niž má být základní kapitál snížen (rozsah snížení) - podle § 211 odstavec 1 písmeno b/ obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 5,000.000,- Kč, slovy pět miliónů korun českých. Stanoví se - podle § 211 odstavec 1 písmeno a/ obchodního zákoníku - že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 5,000.000,- Kč, slovy pět miliónů korun českých, bude naloženo takto: Bude o částku 5,000.000,- Kč, slovy pět miliónů korun českých snížena opravná položka (účet 252) k základnímu kapitálu vytvořená ve výši odpovídající pořizovací ceně vykoupených vlastních akcií. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. Částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o niž se snižuje základní kapitál společnosti a pořizovací cenou vlastních akcií bude uhrazena z části 3,000.000,- Kč, slovy tři milióny korun českých, z rezervního fondu a z části 27,500.000,- Kč, slovy dvacet sedm miliónů pět set tisíc korun českých, z hospodářského výsledku minulých let (účet číslo 428). Stanoví se - podle § 211 odstavec 1 písmeno a/ obchodního zákoníku - že důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti (dle ustanovení § 161b odstavec 3 zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) společnosti, která má ve svém majetku vlastní akcie, nabyté na základě smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 31. 7. 2012 při plnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 156 odstavec 4 věta sedmá zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 161b odstavec 1 písmeno c/ zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Stanoví se - podle § 211 odstavec 1 písmeno c/ obchodního zákoníku - že způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, je zrušení 20 kmenových listinných akcií společnosti NEZA HOLDING, a.s. se sídlem Pelhřimov, K silu 1966, PSČ 393 01, IČ 251 73 839, o jmenovité hodnotě každá 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, čísel 41-60, 38 kmenových listinných akcií společnosti NEZA HOLDING, a.s. se sídlem Pelhřimov, K silu 1966, PSČ 393 01, IČ 251 73 839, o jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, čísel 153-190, 8 kmenových listinných akcií společnosti NEZA HOLDING, a.s. se sídlem Pelhřimov, K silu 1966, PSČ 393 01, IČ 251 73 839, o jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, čísel 69-76, a 20 kmenových listinných akcií společnosti NEZA HOLDING, a.s. se sídlem Pelhřimov, K silu 1966, PSČ 393 01, IČ 251 73 839, o jmenovité hodnotě každá 10.000,- Kč, slovy deset tisíc korun českých, čísel 81-100, jež společnost NEZA HOLDING, a.s. nabyla na základě smlouvy o převodu cenných papírů ze dne 31. 7. 2012 při plnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 156 odstavec 4 věta sedmá z 14.11.2012 - 17.1.2013
Valná hromada rozhodla dne 7.5.2008, že se snižuje základní kapitál společnosti NEZA HOLDING, a.s., takto: Částka, o niž má být základní kapitál snížen (rozsah snížení) - podle § 211 odstavec 1/ písmeno b/ obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých. Stanoví se - podle § 211 odstavec 1/ písmeno a/ obchodního zákoníku - že s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých, bude naloženo takto: Bude o částku 10,000.000,- Kč, slovy deset miliónů korun českých snížena opravná položka (účet 252) k základnímu kapitálu vytvořená ve výši odpovídající pořizovací ceně vykoupených vlastních akcií. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti nebude akcionářům vypláceno žádné plnění. Částka odpovídající rozdílu mezi částkou, o niž se snižuje základní kapitál společnosti a pořizovací cenou vlastních akcií bude uhrazena zčásti 2,600.000,- Kč, slovy dvacet šest miliónů korun českých, z hospodářského výsledku minulých let (účet číslo 428). Stanoví se - podle § 211 odstavec 1/ písmeno a/ obchodního zákoníku - že důvodem snížení základního kapitálu je plnění zákonné povinnosti (dle ustanovení § 161b odstavec 3/ zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku) společnosti, která ve svém majetku vlastní akcie, nabyté na základě smluv o převodu cenných papírů ze dne 31.7. 2007 při plnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 156 odstavec 4/ věta sedmá zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 161b odstavec 1/ písmeno c/ zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Stanoví se - podle § 211 odstavec 1/ písmeno c/ obchodního zákoníku - že způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno, je zrušení 40 kusů vlastních kmenových akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každá 10.000,- Kč, které mají listinnou podobu, a 96 kusů vlastních kmenových akcií společnosti znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč, které mají listinnou podobu, jež společnost NEZA HOLDING, a.s. nabyla na základě smluv o převodu cenných papírů ze dne 31.7. 2007 při plnění zákonné povinnosti dle ustanovení § 156 odstavec 4/ věta sedmá zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v souladu s ustanovením § 161b odstavec 1/ písmeno c/ zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Tyto vlastní akcie společnosti budou zrušeny tak, že je společnost zničí do třiceti (30) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 27.5.2008 - 24.7.2008
Valná hromada společnosti dne 27.11.2001 rozhodla o zvýšenízákladního kapitálu společnosti s tím, že 12.12.2001 - 19.12.2001
částka, o niž má být základní kapitál zvýšen, se stanoví ve výši19 000 000,- Kč, 12.12.2001 - 19.12.2001
upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu společnosti se nepřipouští, 12.12.2001 - 19.12.2001
zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním novýchkmenových akcií, přičemž upisováno bude 190 nových kmenovýchakcií znějících na jméno v jmenovité hodnotě každá 100.000,- Kč,které budou listinnou podobou, 12.12.2001 - 19.12.2001
protože se všichni akcionáři hlasováním o zvýšení základníhokapitálu vzdali svého přednostního práva na upisování akcií,akcie nebudou upisovány akcionáři na základě dohody podle § 205obchodního zákoníku, ale budou všechny nabídnuty k uspánísmlouvou dle ustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníkupředem určenému zájemci - Jaroslavu Brávkovi, rodné číslo44-03-02/136, bytem Pelhřimov, Sdružená 1496, PSČ 393 01,nabídnuty k upisování na základě veřejné nabídky nebudou, 12.12.2001 - 19.12.2001
místem pro upisování akcií je kancelář JUDr. Ladislava Vondráka,notáře v Havlíčkově Brodě, na adrese Havlíčkův Brod, Sázavská430/1, 12.12.2001 - 19.12.2001
lhůta k upisování akcií začne běžet v den následující po dni,kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku, a skončí pouplynutí čtyřiceti šesti dnů ode dne začátku běhu této lhůty,přičemž předem určenému zájemci Jaroslavu Brávkovi bude oznámenpočátek běhu této lhůty tak, že mu bude nejpozději do tří dnůode dne podání návrhu doručen návrh na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,opatřený razítkem soudu, které bude prokazovat den podánínávrhu, a zároveň návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, 12.12.2001 - 19.12.2001
emisní kurz akcií činí 100.000,-Kč na jednu akcii, 12.12.2001 - 19.12.2001
emisní kurz bude splácen výhradně započtením části peněžitépohledávky akcionáře Jaroslava Brávka vůči dlužníku- společnostiNEZA HOLDING a.s. vzniklé z titulu smlouvy o převodu obchodníhopodílu ze dne 27.11.2001, a to části ve výši 19.000.000,-Kč,proti pohledávce na splácení emisního kurzu, 12.12.2001 - 19.12.2001
pravidla postupu po uzavření smlouvy o započtení budou tato:smlouva o započtení pohledávky vzniklé ( vzniklé z titulusmlouvy o převodu obchodního podílu ze dne 27.11.2001) věřitelé- Jaroslava Brávka proti dlužníkovi - společnosti NEZA HOLDING,a.s., bude uzavřena nejpozději do patnácti dnů od dne upsáníakcií upisovatelem - Jaroslavem Brávkem - smlouvou dleustanovení § 204 odstavec 5 obchodního zákoníku, nejpozději všakdo patnácti dnů ode dne skončení lhůty pro upisování akcií,nebude obsahovat žádná ujednání o odstoupení od smlouvy dohodouúčastníků, bude uzavřena písemně a v souladu s usnesením valnéhromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, a podpisyvšech účastníků na této smlouvě budou úředně ověřeny. 12.12.2001 - 19.12.2001

Aktuální kontaktní údaje NEZA HOLDING, a.s.

Kapitál NEZA HOLDING, a.s.

zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 17.1.2013
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.7.2008 - 17.1.2013
zakladni jmění 20 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.12.2001 - 24.7.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.3.1998 - 19.12.2001

Sídlo NEZA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa K Silu 1966 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
K Silu 1966, 393 01 Pelhřimov
5.3.1998

Předmět podnikání NEZA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 16.5.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 4.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 5.3.1998 - 4.6.2009
zprostředkovatelská čínnost 5.3.1998 - 4.6.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 5.3.1998 - 4.6.2009

vedení firmy NEZA HOLDING, a.s.

Statutární orgán NEZA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda představenstva Ing. Josef Tomec 14.11.2012
Vznik členství 19.10.2012
Vznik funkce 19.10.2012
Adresa: 16 , 394 61 Božejov Česká republika
č.p. 16, 394 61 Božejov
člen představenstva Ing. Ivana Šlapalová 14.11.2012
Vznik členství 19.10.2012
Adresa: Metánov 40 , 394 70 Častrov Česká republika
Metánov 40, 394 70 Častrov
místopředseda představenstva Lucie Machová 13.3.2015
Vznik členství 19.10.2012
Vznik funkce 19.10.2012
Adresa: 197 , 394 61 Božejov Česká republika
č.p. 197, 394 61 Božejov
člen představenstva Ing. Jiří Zbrojka 5.3.1998 - 10.9.1998
Adresa: Sdružená 1495 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Sdružená 1495
místopředseda představenstva Ing. Josef Tomec 5.3.1998 - 12.12.2001
Adresa: 114 , Božejov Česká republika
Božejov 114, okres Pelhřimov
člen představenstva JUDr. Jiří Černý 10.9.1998 - 18.2.2003
Vznik členství 15.6.1998
Zánik členství 27.12.2002
Adresa: Jižní 1313 , Havlíčkův Brod Česká republika
Havlíčkův Brod, Jižní 1313
předseda představenstva Jaroslav Brávek 5.3.1998 - 30.1.2008
Vznik členství 5.3.1998
Zánik členství 19.12.2007
Vznik funkce 5.3.1998
Zánik funkce 19.12.2007
Adresa: Sdružená 1496 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Sdružená 1496
místopředseda představenstva Ing. Josef Tomec 12.12.2001 - 30.1.2008
Vznik členství 5.3.1998
Zánik členství 19.12.2007
Zánik funkce 19.12.2007
Adresa: 16 , 394 61 Božejov Česká republika
Božejov 16, okres Pelhřimov, PSČ 39461
člen představenstva Ing. Jaroslav Veselý 18.2.2003 - 30.1.2008
Vznik členství 27.12.2002
Zánik členství 19.12.2007
Adresa: Rynárecká 549 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Rynárecká 549, PSČ 39301
předseda představenstva Ing. Josef Tomec 30.1.2008 - 14.11.2012
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.10.2012
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 19.10.2012
Adresa: 394 61 Božejov 16 Česká republika
Božejov 16, PSČ 394 61
místopředseda představenstva Josef Kostka 30.1.2008 - 14.11.2012
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.10.2012
Vznik funkce 19.12.2007
Zánik funkce 19.10.2012
Adresa: Pod Floriánem 1394 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Pod Floriánem 1394, PSČ 39301
člen představenstva Ing. Ivana Šlapalová 30.1.2008 - 14.11.2012
Vznik členství 17.12.2007
Zánik členství 19.10.2012
Adresa: Metánov 40 , 394 70 Kamenice nad Lipou Česká republika
Kamenice nad Lipou, Metánov 40, PSČ 394 70
místopředseda představenstva Lucie Tomcová 14.11.2012 - 13.3.2015
Vznik členství 19.10.2012
Vznik funkce 19.10.2012
Adresa: 16 , 394 61 Božejov Česká republika
č.p. 16, 394 61 Božejov

Dozorčí rada NEZA HOLDING, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Pavel Tomec 14.11.2012
Vznik členství 19.10.2012
Adresa: Pelhřimovská 488 , 394 70 Kamenice nad Lipou Česká republika
Pelhřimovská 488, 394 70 Kamenice nad Lipou
člen dozorčí rady Ing. Ivan Černý 14.11.2012
Vznik členství 19.10.2012
Adresa: Okružní 2101 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Okružní 2101, 393 01 Pelhřimov
člen dozorčí rady Ing. Karel Švec 14.11.2012
Vznik členství 19.10.2012
Adresa: U Kaštanu 1397 , 396 01 Humpolec Česká republika
U Kaštanu 1397, 396 01 Humpolec
člen dozorčí rady Milan Zajíc 5.3.1998 - 18.2.2003
Vznik členství 5.3.1998
Zánik členství 14.12.2001
Adresa: Wolkerova 1217 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Wolkerova 1217
člen dozorčí rady Roman Zajíc 18.2.2003 - 15.1.2007
Vznik členství 27.12.2002
Zánik členství 1.12.2006
Adresa: Wolkerova 1217 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Wolkerova 1217, PSČ 39301
člen dozorčí rady Josef Kostka 5.3.1998 - 30.1.2008
Vznik členství 5.3.1998
Zánik členství 19.12.2007
Adresa: Pod Floriánem 1394 , Pelřimov Česká republika
Pelřimov, Pod Floriánem 1394
člen dozorčí rady Vladimír Hodáč 5.3.1998 - 30.1.2008
Vznik členství 5.3.1998
Zánik členství 19.12.2007
Adresa: Družstevní 1223 , Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Družstevní 1223
člen dozorčí rady Ing. Pavel Tomec 15.1.2007 - 14.11.2012
Vznik členství 1.12.2006
Zánik členství 19.10.2012
Adresa: Pelhřimovská 488 , 394 70 Kamenice nad Lipou Česká republika
Kamenice nad Lipou, Pelhřimovská 488, PSČ 39470
člen dozorčí rady Ing. Ivan Černý 30.1.2008 - 14.11.2012
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.10.2012
Adresa: Okružní 2101 , 393 01 Pelhřimov Česká republika
Pelhřimov, Okružní 2101, PSČ 39301
člen dozorčí rady Ing. Karel Švec 30.1.2008 - 14.11.2012
Vznik členství 19.12.2007
Zánik členství 19.10.2012
Adresa: U Kaštanu 1397 , 396 01 Humpolec Česká republika
Humpolec, U Kaštanu 1397, PSČ 39601

Sbírka Listin NEZA HOLDING, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 914/SL 64 zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2015 8.6.2015 2
B 914/SL 63 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2015 8.6.2015 4
B 914/SL 61 zpráva auditora 2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2014 2.6.2014 2
B 914/SL 60 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2014 2.6.2014 4
B 914/SL 59 účetní závěrka [2013]  2013 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2014 2.6.2014 5
B 914/SL 58 účetní závěrka [2013]  2013 - ro, vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 2.6.2014 2.6.2014 6
B 914/SL 57 notářský zápis 318/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2014 15.5.2014 20.5.2014 7
B 914/SL 56 zpráva auditora 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2013 28.6.2013 2
B 914/SL 55 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2013 28.6.2013 4
B 914/SL 54 účetní závěrka [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2013 28.6.2013 11
B 914/SL 53 notářský zápis NZ 443/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.10.2012 13.11.2012 21.11.2012 8
B 914/SL 52 ostatní Zápis ze zasedání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2012 21.11.2012 1
B 914/SL 51 ostatní Zápis z řádné VH Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2012 21.11.2012 3
B 914/SL 50 zpráva auditora -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 12.6.2012 2
B 914/SL 49 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 12.6.2012 3
B 914/SL 48 účetní závěrka -r.2011 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 12.6.2012 5
B 914/SL 47 účetní závěrka -r.2011 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 12.6.2012 2
B 914/SL 46 účetní závěrka -r.2011 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2012 12.6.2012 4
B 914/SL 45 zpráva auditora -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2011 2
B 914/SL 44 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2011 3
B 914/SL 43 účetní závěrka -r.2010 - příl. Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2011 5
B 914/SL 42 účetní závěrka -r.2010 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2011 2
B 914/SL 41 účetní závěrka -r.2010 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 11.7.2011 4
B 914/SL 40 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.9.2010 16
B 914/SL 39 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2009 1
B 914/SL 38 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2009 5
B 914/SL 37 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2009 2
B 914/SL 36 účetní závěrka r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2009 8
B 914/SL 35 zpráva auditora r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2009 2
B 914/SL 34 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 28.7.2008 11
B 914/SL 33 ostatní - Oznámení o konání VH Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2008 28.7.2008 2
B 914/SL 32 účetní závěrka r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.2.2008 28.5.2008 13
B 914/SL 31 notářský zápis 149/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.5.2008 28.5.2008 5
B 914/SL 30 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 5
B 914/SL 29 ostatní přehled o zm.vl.kapitálu Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 1
B 914/SL 28 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 2
B 914/SL 27 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 1
B 914/SL 26 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 1
B 914/SL 25 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 1
B 914/SL 24 zpráva auditora Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 1
B 914/SL 23 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 2
B 914/SL 22 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 2
B 914/SL 21 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 4
B 914/SL 20 ostatní přehled o pen. tocích Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2008 2
B 914/SL 19 podpisové vzory + čestné prohl. Krajský soud v Českých Budějovicích 7.2.2008 6
B 914/SL 18 notářský zápis NZ 403/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2007 7.2.2008 8
B 914/SL 17 ostatní zápis ze zas. před. Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2007 7.2.2008 1
B 914/SL 16 ostatní zápis ze zas. před. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.3.2003 7.2.2008 1
B 914/SL 15 výroční zpráva + Účet.uzávěrky -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2007 23
B 914/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 16.1.2007 11
B 914/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 16.1.2007 2
B 914/SL 12 notářský zápis 308/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2006 16.1.2007 5
B 914/SL 11 účetní závěrka -r.2005 - Audit Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2006 14
B 914/SL 10 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.9.2006 18
B 914/SL 9 účetní závěrka -r.2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2005 18
B 914/SL 8 účetní závěrka -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2004 19
B 914/SL 7 výroční zpráva -r.2002+Úč.uzáv.-r.2001,2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.11.2003 41
B 914/SL 6 notářský zápis 57/2003 - rozhodnutí ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 17.3.2003 16.6.2003 18
B 914/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 27.12.2002 30.1.2003 4
B 914/SL 4 ostatní - Zápis z ŘVH Krajský soud v Českých Budějovicích 27.12.2002 30.1.2003 6
B 914/SL 3 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2002 16
B 914/SL 2 notářský zápis 330/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.11.2001 15.1.2002 24
B 914/SL 1 notářský zápis 34/98 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.1998 11.12.1998 20

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje NEZA HOLDING, a. s.

IČO (identifikační číslo) 25173839
Jméno NEZA HOLDING, a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Pelhřimov
Vznik první živnosti: 5.3.1998
Celkový počet živností: 4
Aktivních živností: 1

Sídlo NEZA HOLDING, a. s.

Živnosti a provozovny NEZA HOLDING, a. s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkovatelská činnost

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

  • Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.3.1998

Živnost č. 2 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán NEZA HOLDING, a. s.

Člen statutárního orgánu Lucie Machová
Člen statutárního orgánu Ivana Šlapalová
Člen statutárního orgánu Ing. Josef Tomec

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NEZA HOLDING, a.s.

IČO: 25173839
Firma: NEZA HOLDING, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Pelhřimov
Základní územní jednotka: Pelhřimov
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 5.3.1998

Sídlo NEZA HOLDING, a.s.

Sídlo: K Silu 1966, Pelhřimov 393 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Poradenství v oblasti řízení
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image