Firma nexum Trilog a.s. IČO 25148109


nexum Trilog a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

nexum Trilog a.s. (25148109) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Budějovická 778/3, Praha 140 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 1997 a je stále aktivní. nexum Trilog a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o nexum Trilog a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o nexum Trilog a.s. na Justice.cz
Detailní informace o nexum Trilog a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro nexum Trilog a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje nexum Trilog a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 16731
IČO (identifikační číslo osoby) 25148109
Jméno nexum Trilog a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Zapsána dne 31.7.1997
Počet členů statutárního orgánu: 1 19.5.2014 - 1.1.2015
Počet členů správní rady: 2 19.5.2014 - 1.1.2015
Valná hromada společnosti rozhodla dne 3.4.2014 o zvýšení základního kapitálu takto:Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 22,000.000,-Kč (slovy: dvacet dva milionů korun českých) o částku ve výši 13,000.000,-Kč (slovy: třináct milionů korun česk ých) na částku ve výši 35,000.000,-Kč (slovy: třicet pět milionů korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. 19.5.2014 - 1.1.2015
2.Na zvýšení základního kapitálu o částku ve výši 13,000.000,-Kč (slovy: třináct milionů korun českých) bude upsáno dvacet šest (26) kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), s nimiž ne jsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. 19.5.2014 - 1.1.2015
3.Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou nabídnuty určenému zájemci, kterým je akcionář společnosti společnosti AMBEAT LIMITED, reg. č. HE 176145, se sídlem 40-42 Vyzantiou Street, 2064 Strovolos Nicosia, Kyperská republika. 19.5.2014 - 1.1.2015
4.Lhůta pro upsání akcií, tj. lhůta, v níž musí zájemce uzavřít se společností smlouvu o úpisu akcií, činí třicet (30) dní ode dne, kdy bude toto usnesení zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie činí 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc koru n českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 13,000.000,-Kč (slovy: třináct milionů korun českých). 19.5.2014 - 1.1.2015
5.Upisovatel splatí emisní kurs akcií, resp. jeho část, na účet společnosti č. 33869001/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., a to ve lhůtě, která činí třicet (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. 19.5.2014 - 1.1.2015
Připouští se započtení pohledávek upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu, a to konkrétně započtení níže uvedených pohledávek v celkové výši 12,811.726,03 Kč (slovy: dvanáct milionů osm set jedenáct tisíc sedm set dvacet šest korun českých a tři haléře), jejichž vlastníkem je společnost AMBEAT LIMITED, reg. č. HE 176145, se sídlem 40-42 Vyzantiou Street, 2064 Strovolos Nicosia, Kyperská republika, vůči společnosti: 19.5.2014 - 1.1.2015
-pohledávka z titulu neuhrazených úroků ve výši 10 % (slovy: deset procent) za období od 01.01.2011 do 04.04.2011 z částky ve výši 1,500.000,-Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.12.2010, ve výši 81.726,03 Kč (slovy: osmdesát jeden tisíc sedm set dvacet šest korun českých a tři haléře), 19.5.2014 - 1.1.2015
-pohledávka z titulu vrácení půjčky poskytnuté společnosti dne 23.02.2009 na základě smlouvy o půjčce (Loan Agreement) uzavřené dne 18.02.2009, ve výši 2,100.000,-Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), 19.5.2014 - 1.1.2015
-pohledávka z titulu neuhrazených úroků ve výši 10 % (slovy: deset procent) za období od 01.01.2011 do 31.12.2013 z částky ve výši 2,100.000,-Kč (slovy: dva miliony jedno sto tisíc korun českých), poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce uzavřen é dne 18.02.2009, ve výši 630.000,-Kč (slovy: šest set třicet tisíc korun českých), 19.5.2014 - 1.1.2015
-pohledávka z titulu vrácení půjčky poskytnuté společnosti dne 20.12.2011 na základě smlouvy o půjčce (Loan Agreement) uzavřené dne 15.11.2011, ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), 19.5.2014 - 1.1.2015
-pohledávka z titulu vrácení půjčky poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce (Loan Agreement) uzavřené dne 01.02.2012, a to jednotlivými platbami tako: částka ve výši 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) dne 06.02.2012, částka ve vý ši 800.000,-Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) dne 31.07.2012, částka ve výši 800.000,-Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) dne 30.08.2012, částka ve výši 400.000,-Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) dne 01.10.2012, částka ve výši 800.000,-K č (slovy: osm set tisíc korun českých) dne 30.10.2012, a částka ve výši 800.000,-Kč (slovy: osm set tisíc korun českých) dne 04.12.2012, celkem ve výši 4,600.000,-Kč (slovy: čtyři miliony šest set tisíc korun českých), 19.5.2014 - 1.1.2015
-pohledávka z titulu vrácení půjčky poskytnuté společnosti na základě smlouvy o půjčce (Loan Agreement) uzavřené dne 01.02.2013 a to jednotlivými platbami tako: částka ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) dne 04.02.2013, částka ve výši 400.000,-Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) dne 06.03.2013, částka ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) dne 03.04.2013, částka ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) dne 06.05.2013, částka ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) dne 31.05.2013 a částka ve výši 500.000,-Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) dne 27.06.2013, celkem ve výši 2,900.000,-Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých), 19.5.2014 - 1.1.2015
-pohledávka z titulu vrácení půjčky poskytnuté společnosti dne 16.01.2014 na základě smlouvy o půjčce (Loan Agreement) uzavřené dne 02.01.2014, ve výši 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých). 19.5.2014 - 1.1.2015
Existence shora uvedených pohledávek upisovatele vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Martinem Teyrovským, osvědčení Komory auditorů ČR č. 2134, ve Zprávě auditora o ověření závazků vůči věřitelům k navýšení základního kapitálu ze dne 0 2.04.2014. 19.5.2014 - 1.1.2015
7.Na úhradu emisního kursu, resp. jeho části, nových akcií upisovaných určeným zájemcem, mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 6. tohoto usnesení. Návrh dohody o započtení pohledávky za společností vůči povinnosti upiso vatele splatit emisní kurs je povinen vypracovat statutární orgán obchodní společnosti nexum Trilog a.s. a doručit jej upisovateli nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií. Dohodu o započtení pohledávky za sp olečností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurs, resp. jeho část, musí upisovatel se společností uzavřít ve lhůtě, která činí třicet (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcie. 19.5.2014 - 1.1.2015
1. Základní kapitál předmětné společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000 Kč (slovy: deset milionů korun českých), to jest z dosavadní částky 12.000.000 Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) na celkovou částku 22.000.000 Kč (slovy: dvacet dva milionů k orun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií. Předmětná společnost vydá 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 500.000 Kč. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 500.000 Kč připadá na valné hromadě pět hlasů. 3. Všechny nově vydané akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům takto: a) Stávajícímu akcionáři, společnosti AMBEAT LIMITED se sídlem 1087 Nicosia, Esperison 12, Kyperská republika, registrační číslo HE 176145, se nabízí upsání 15 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000 Kč. b) Stávajícímu akcionáři, společnosti JERIE HOLDING a.s. se sídlem Bratislava, Palisády 33, PSČ 811 06, Slovenská republika, identifikační číslo 36753866, se nabízí upsání 5 kusů akcií o jmenovité hodnotě 500.000 Kč. 4. Upisovatelé upíší všechny nové akcie smlouvou o upsání akcií nejpozději do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne, kdy jim bude představenstvem předmětné společnosti písemně oznámeno, že toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Společně s tímto oznámením zašle představenstvo upisovatelům návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti, tj. Praha 9, Vysočany, Kolbenova 942/38a, PSČ 190 00. 5. Emisní kurs každé kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 500.000 Kč bude činit 500.000 Kč. 6. Upisovatelé jsou povinni uhradit emisní kurz jimi upsaných akcií nejpozději do 1 (jednoho) roku od uzavření smlouvy o úpisu akcií na účet společnosti č. 33869060/5500 vedený u Raiffeissenbank, a.s. zřízení k tomuto účelu předmětnou společností. 7. Připouští se započtení pohledávek upisovatelů vůči předmětné společnosti proti pohledávkám předmětné společnosti na splacení emisního kursu, konkrétně pohledávky upisovtaele AMBEAT LIMITED ve výši 2.500.000 Kč na základě smlouvy o půjčce (Loan Agreemen t) ze dne 1.11.2011 a pohledávky upisovatele JERIE HOLDING a.s. ve výši 1.000.000 Kč na základě Dohody o půjčce ze dne 1.12.2011. Existence pohledávky vůču předmětné společnosti musí být ověřena auditorem a smlouva o započtení pohledávky musí být uzavřena do 1 (jednoho) roku od uzavření smlouvy o úpisu akcií. 10.2.2012 - 13.3.2012
1. Základní kapitál společnosti nexum Trilog a.s., IČ: 25148109, se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 942/38a, PSČ 190 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16731 (dále jen ?Společnost?) se zvyšuje o částku 1 0.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), to jest z dosavadní částky 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na celkovou částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení zá kladního kapitálu se nepřipouští. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti vydá Společnost 10 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 3. Rozhodnutí neobsahuje údaje podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, neboť společnost JERIE HOLDING a.s., IČ: 36 753 866, se sídlem Palisády 33, Bratislava 811 06, Slovenská Republika, zapsaná v obchodním registru Okresního soudu Bratislava I, oddíl S a, vložka 4104/B, jakožto jediný akcionář (dále jen ?Jediný akcionář?) Společnosti se vzdala přednostního práva na upisování akcií. Vzhledem k tomu, že Společnost nevydala zaknihované akcie, neobsahuje toto rozhodnutí údaje uvedené v ustanovení § 204a ods t. 2 písm. d) obchodního zákoníku. 4. Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu Společnosti budou nabídnuty jedinému zájemci, kterým je Jediný akcionář, který upíše všech 10 kusů listinných kmenových akcií na jméno, každou o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. 5. Jediný akcionář upíše všechny akcie Společností nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem Společnosti písemně oznámeno, že toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je ad resa sídla Společnosti, tedy Praha 9, Vysočany, Kolbenova 942/38a, PSČ 190 0. Emisní kurs všech akcií vydaných Společností za účelem zvýšení základního kapitálu bude roven jejich jmenovitým hodnotám. Emisní kurs každé kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč tak činí 1.000.000,- Kč. 6. Upisovatel je povinen uhradit emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho roku od uzavření Smlouvy o úpisu akcií na účet Společnosti č. 5968268001/5500 vedený u Raiffeisenbank a.s. zřízený k tomuto účelu Společností. 7. V souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nebudou vydávány akcie nového druhu. Rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. g) obchodního zákoníku. 8. Vzhledem k tomu, že se neschvaluje upisování akcií nepeněžitými vklady, rozhodnutí neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku. 9. Vzhledem k tomu, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, rozhodnutí neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku. 10. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií se nepřipouští. Rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku. 11. Vydávání poukázek na akcie podle ustanovení § 204b obchodního zákoníku se neschvaluje. Rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 3 písm. k) obchodního zákoníku. 17.1.2011 - 21.3.2011
Obchodní společnost nexum Trilog s.r.o. změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost s obchodní firmou nexum Trilog a.s. 15.12.2010

Aktuální kontaktní údaje nexum Trilog a.s.

Kapitál nexum Trilog a.s.

zakladni jmění 35 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.5.2014
zakladni jmění 22 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 12.12.2013 - 19.5.2014
zakladni jmění 22 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.3.2012 - 12.12.2013
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.8.2011 - 13.3.2012
zakladni jmění 12 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.3.2011 - 18.8.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 15.12.2010 - 21.3.2011
zakladni jmění 5 420 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.10.2005 - 15.12.2010
zakladni jmění 420 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 6.5.2002 - 5.10.2005
zakladni jmění 105 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 31.7.1997 - 6.5.2002

Akcie nexum Trilog a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 70 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 44 13.3.2012 - 19.5.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 24 22.2.2012 - 13.3.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 10 21.3.2011 - 22.2.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 20 15.12.2010 - 22.2.2012

Sídlo nexum Trilog a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Budějovická 778/3 , Praha 140 00 5.3.2018
Adresa Milady Horákové 116/109 , Praha 160 00 30.7.2013 - 5.3.2018
Adresa Kolbenova 942/38 , Praha 190 00 15.12.2010 - 30.7.2013
Adresa Na Březince 1513/14 , Praha 150 00 23.5.2007 - 15.12.2010
Adresa Plzeňská 155/113 , Praha 150 00 18.4.2003 - 23.5.2007
Adresa Vaníčkova 1 , 160 00 Praha 6 Česká republika
31.7.1997 - 18.4.2003

Předmět podnikání nexum Trilog a.s.

Platnost údajů od - do
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.3.2009
reklamní činnost a marketing 18.4.2003 - 24.3.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. l,2,3 zák.č.455/91 Sb.) 31.7.1997 - 24.3.2009
poradenská činnost v oboru výpočetní techniky 31.7.1997 - 24.3.2009
poskytování software 31.7.1997 - 24.3.2009

vedení firmy nexum Trilog a.s.

Statutární orgán nexum Trilog a.s.

Platnost údajů od - do
Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech záležitostech. 19.5.2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek kterýkoliv člen představenstva. 15.12.2010 - 19.5.2014
Za společnost jednají a podepisují tři jednatelé společnosti, každý samostatně. S vyjímkou uzavírání smluv nad 200.000,- Kč, kdy je zapotřebí podpisu dvou jednatelů a při uzavírání smluv nad 400.000,- Kč je potřeba podpisu všech jednatelů. 6.5.2002 - 15.12.2010
Za společnost jednají a podepisují tři jednatelé společnosti, každý samostatně. S vyjímkou uzavírání smluv nad 100.000,-Kč, kdy jednají a a je zapotřebí podpisu všech tří jednatelů společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jeden z jednatelů (při uzavírání smluv nad 100.000,-Kč všichni tři jednatelé). 31.7.1997 - 6.5.2002
Statutární ředitel Ing. Ivo Foltýn MBA 1.1.2015
Vznik funkce 1.1.2015
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
jednatel Ing. David Najman 31.7.1997 - 18.4.2003
Adresa: Výstavní 408 , Řepiště 739 32
jednatel Ing. Petr Slovák 31.7.1997 - 18.4.2003
Adresa: Sportovní 809/14 , Kopřivnice 742 21
jednatel Lionel Souque 6.5.2002 - 18.4.2003
Vznik funkce 28.7.2001
Adresa: Francouzská republika
Paříž 15, 36 rue, EMERIAU
jednatel Ing. Tomáš Najman 31.7.1997 - 23.5.2007
Zánik funkce 17.8.2006
Adresa: U elektrárny 143/4 , Praha 170 00
jednatel Ing. David Najman 18.4.2003 - 15.12.2010
Adresa: Laudova 1001/27 , Praha 163 00
jednatel Ing. Petr Slovák 18.4.2003 - 15.12.2010
Adresa: Pod Bukem 359 , Štěchovice 252 07
jednatel Jan Jerie 24.3.2009 - 15.12.2010
Vznik funkce 13.2.2009
Adresa: Královická 1612/23 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. Tomáš Najman 15.12.2010 - 27.12.2010
Vznik členství 15.12.2010
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: Třanovského 222/16 , Praha 163 00
člen představenstva Ing. Petr Slovák 15.12.2010 - 21.12.2011
Vznik členství 15.12.2010
Zánik členství 30.6.2011
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: Pod Bukem 359 , Štěchovice 252 07
člen představenstva Ing. Michal Fejks 21.12.2011 - 30.7.2013
Vznik členství 30.6.2011
Zánik členství 31.3.2013
Adresa: Limuzská 1811/11 , Praha 100 00
předseda představenstva Jan Jerie 15.12.2010 - 19.5.2014
Vznik funkce 15.12.2010
Adresa: Královická 1612/23 , Praha 100 00
člen představenstva Ing. David Najman 27.12.2010 - 19.5.2014
Vznik členství 15.12.2010
Adresa: Třanovského 222/16 , Praha 163 00
Statutární ředitel Ing. David Najman 19.5.2014 - 1.1.2015
Vznik funkce 3.4.2014
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Třanovského 222/16 , Praha 163 00

Dozorčí rada nexum Trilog a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ivo Foltýn 15.12.2010 - 19.5.2014
Adresa: Nová 848/7 , Praha 184 00
člen dozorčí rady Zuzana Michnová 15.12.2010 - 19.5.2014
Adresa: Královická 1612/23 , Praha 100 00
člen dozorčí rady Michal Vodička 15.12.2010 - 19.5.2014
Adresa: Jižní 1343/35 , Rudná 252 19

Sbírka Listin nexum Trilog a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 16731/SL 36 ostatní rozhodnutí SR. Městský soud v Praze 23.11.2014 8.12.2014 18.12.2014 1
B 16731/SL 35 stanovy společnosti Městský soud v Praze 3.4.2014 14.5.2014 23.5.2014 7
B 16731/SL 34 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 118/2014 Městský soud v Praze 3.4.2014 14.5.2014 23.5.2014 58
B 16731/SL 33 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 17.3.2014 25.3.2014 8
B 16731/SL 32 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 17.3.2014 25.3.2014 8
B 16731/SL 31 ostatní zápis ze zasedání představenstva Městský soud v Praze 31.3.2013 25.7.2013 20.8.2013 1
B 16731/SL 30 notářský zápis NZ 57/2012 Městský soud v Praze 1.2.2012 22.2.2012 35
B 16731/SL 28 ostatní -zípis z jednání VH Městský soud v Praze 30.6.2011 8.2.2012 7
B 16731/SL 27 účetní závěrka r. 2010 Městský soud v Praze 31.12.2010 26.10.2011 8
B 16731/SL 26 účetní závěrka rozvaha,příl.,VZaZ r. 2009 Městský soud v Praze 31.12.2009 22.8.2011 26.8.2011 8
B 16731/SL 25 stanovy společnosti - bez data Městský soud v Praze 3.3.2011 21.3.2011 10
B 16731/SL 24 notářský zápis NZ 6/2011 Městský soud v Praze 5.1.2011 25.1.2011 25.1.2011 11
B 16731/SL 23 posudek znalce č.213-20/2010 Městský soud v Praze 31.7.2010 20.10.2010 22.12.2010 65
B 16731/SL 20 stanovy společnosti -bez data Městský soud v Praze 22.10.2010 22.12.2010 10
B 16731/SL 19 ostatní projekt změny právní formy Městský soud v Praze 20.8.2010 22.10.2010 22.12.2010 12
B 16731/SL 18 notářský zápis NZ 469/2010 Městský soud v Praze 29.9.2010 22.10.2010 22.12.2010 26
B 16731/SL 15 ostatní -projekt změny právní formy Městský soud v Praze 20.8.2010 25.8.2010 26.8.2010 12
B 16731/SL 9 podpisové vzory Městský soud v Praze 13.2.2009 17.3.2009 28.4.2009 2
B 16731/SL 14 ostatní -rozhod.jedin.společ. Městský soud v Praze 13.2.2009 17.3.2009 28.4.2009 3
B 16731/SL 12 notářský zápis NZ 34/2009 Městský soud v Praze 13.2.2009 17.3.2009 28.4.2009 8
B 16731/SL 11 účetní závěrka r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 17.3.2009 28.4.2009 6
B 16731/SL 8 zakladatelské dokumenty Městský soud v Praze 17.8.2006 21.5.2007 4
B 16731/SL 7 notářský zápis NZ 130/2006 Městský soud v Praze 17.8.2006 21.5.2007 6
B 16731/SL 6 notářský zápis, smlouvy o převodu obchod. podílu NZ 176/2005 Městský soud v Praze 2.11.2005 5.6.2006 0
B 16731/SL 5 notářský zápis NZ 175/2005 Městský soud v Praze 2.11.2005 5.6.2006 0
B 16731/SL 4 notářský zápis NZ 928/2001 Městský soud v Praze 29.11.2001 5.10.2005 0
B 16731/SL 3 zakladatelské dokumenty, notářský zápis 2x Městský soud v Praze 28.7.2000 15.7.2002 0
B 16731/SL 2 účetní závěrka  za rok 2000 Městský soud v Praze 31.12.2000 28.6.2001 29.6.2001 0

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje nexum Trilog a.s.

IČO (identifikační číslo) 25148109
Jméno nexum Trilog a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 4
Vznik první živnosti: 31.7.1997
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 1

Sídlo nexum Trilog a.s.

Živnosti a provozovny nexum Trilog a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování software

  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

  • Poradenská činnost v oboru výpočetní techniky

  • Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 31.7.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Plzeňská 155/113, Praha 150 00
Identifikační číslo provozovny 1005800898
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Reklamní činnost a marketing

Zahájení provozování 17.12.2001

Živnost č. 2 Poradenská činnost v oboru výpočetní techniky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl. 1,2,3 zák.č.455/91 Sb.)

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Poskytování software

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán nexum Trilog a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Ivo Foltýn MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje nexum Trilog a.s.

IČO: 25148109
Firma: nexum Trilog a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 6
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 31.7.1997

Sídlo nexum Trilog a.s.

Sídlo: Milady Horákové 116/109, Praha 160 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Poradenství v oblasti informačních technologií
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
tracking image