Firma net4net, a.s. IČO 26152436


net4net, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

net4net, a.s. (26152436) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křižíkova 237/36, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 2. 2000 a není již aktivní. net4net, a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o net4net, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o net4net, a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro net4net, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje net4net, a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 6370
IČO (identifikační číslo osoby) 26152436
Jméno net4net, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 14.2.2000
Zaniklá dne 19.10.2007
Obchodní společnost net4net, a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 261 52 436, se ke dni právní moci tohoto usnesení v y m a z á v á z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Společnost zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společnostmi Dial Telecom, a.s. se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, IČ: 251 35 198, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4769 a MEDUKA, a.s . se sídlem Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, IČ: 275 65 998, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10840, s přechodem jmění na nově založenou společnost Dial Telecom, a.s. se sídlem Praha 8, Křižíkova 36a/237 , PSČ 186 00. 19.10.2007 - 19.10.2007
Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti TransgasNet, a.s. rozhodl v souladu s § 202 a násl.obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti TransgasNet, a.s. o částku 193.515.000,- K4 upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Jedeiný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti TransgasNet, a.s. schválil nepeněžitý vklad, jehož předmětem je část podniku jediného akcionáře vymezená a oceněná ve znaleckém posudku znalce p.Jaroslava Šantrůčka, bytem Na Labuťce IV/9, 180 00 Praha 8, jmenovaného rozhodnutím Krajského obchodního soudu v Praze ze dne 18.12.1992 č.j. Spr.4159/92 pro základní obor: Ekonomika, ceny a odhady, znalecký posudek č.333/2000, a ve znaleckém posudku p.Petra Bezděka, Petr Bezděk- zprostředkovatelská a konzultační kancelář, Vysočanská 241/109, 190 00 Praha 9, soudního znalce jmenovaného rozhodnutím Městského soudu v Praze ze dne 28.10.1986 č.j. Sp.1797/86 pro základní obor: Stavebnictví a Ekonomika, znalecký posudek č. 591-015/2000. Znalec p.Jaroslav Šantrůček znaleckým posudkem č. 333/2000 ocenil nepeněžitý vklad jediného akcionáře na 193.515.000,- Kč. Znalec Petr Bezděk znaleckým posudkem č. 591-015/2000 ocenil nepeněžitý vklad jediného akcionáře na 195.200.000,- Kč. Jediný akcionář jednající v působnosti valné hromady společnosti TransgasNet, a.s. schválil nepeněžitý vklad v nižší hodnotě podle uvedených znaleckých posudků, tj.v hodnotě 193.515.000,- Kč. Základní jmění společnosti TransgasNet, a.s. bude zvýšeno o částku 193.515.000,- Kč. Upisování akcií nad částku 193.515.000,- Kč se nepřipouští. Celkový počet nově upisovaných akcií bude 193.515 kusů, všechny o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Bude se jednat o kmenové akcie, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva a jež budou znít na jméno a budou v listinné podobě. Akcie budou vydány jako hromadná listina nahrazující jednotlivé akcie. Jediný akcionář společnosti upíše všechny nové akcie společnosti, a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je část podniku jediného akcionáře vymezená a oceněná ve znaleckém posudku znalců p.Jaroslava Šantrůčka, znaleckým posudkem č. 333/2000, a p.Petra Bezděka, znaleckým posudkem č. 591/-015/2000. Úpis nových akcií spoelčnosti bude jediným akcionářem proveden nejpozději do dvou týdnů poté co představenstvo společnosti doručí jedinému akcionáři k rukám zmocněnců, a to Daniela Weinholda a/nebo Evy Buchové z advokátní kanceláře WEINHOLD ANDERSEN LEGAL, v.o.s., Husova 5, Praha 1, 110 00, vyrozumění o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře jednajícího v působnosti valné hromady spoelčnosti o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. O doručení oznámení o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře jednajícího v působnosti valné hromady spoelčnosti o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku informuje jediného akcionáře představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu. Jediný akcionář provede úpis nových akcií v sídle advokátní kanceláře WEINHOLD ANDERSEN LEGAL, v.o.s., Husova 5, Praha 1, 110 00. Bude se jednat o 193.515 ks kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva a jež budou znít na jméno a budou v listinné podobě. Emisní kurs upisovaných akcií bude stejný jako jmenovitá hodnota těchto akcií, tedy 1.000,- Kč. Jediný akcionář bude povinen splatit nepeněžitý vklad do 2 měsíců od upsání všech nových akcií jediným akcionářem a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Nepeněžitý vklad bude splacen dnem nabytí účinnosti smlouvy o převodu části podniku, který je předmětem nepeněžitého vkladu, na spoelčnost. Součástí této smlouvy bude zápis o převzetí věcí, které jsou součástí této části podniku. Společnost k uvedenému dni rovněž vydá jedinému akcionáři prohlášení o převzetí nepeněžitého vkladu. Místem splacení nepeněžitého vkladu bude sídlo advokátní kanceláře WEINHOLD ANDERSEN LEGAL, v.o.s.. 5.6.2000 - 26.6.2000

Kapitál net4net, a.s.

zakladni jmění 194 515 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 26.6.2000 - 19.10.2007
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 14.2.2000 - 26.6.2000

Akcie net4net, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 5 000 Kč 38 903 13.7.2004 - 19.10.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 194 515 26.6.2000 - 13.7.2004
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 14.2.2000 - 26.6.2000

Sídlo net4net, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křižíkova 237/36 , Praha 186 00 7.6.2007 - 19.10.2007
Adresa Mlýnská 326/13 , Brno 602 00 21.7.2004 - 7.6.2007
Adresa Sokolská 1882/4 , Praha 120 00 12.8.2003 - 21.7.2004
Adresa Limuzská 3135/12 , Praha 108 00 1.8.2002 - 12.8.2003
Adresa Limuzská 3135/12 , Praha 108 00 14.2.2000 - 1.8.2002

Předmět podnikání net4net, a.s.

Platnost údajů od - do
poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě 4.2.2004 - 19.10.2007
poskytování veřejné terlefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě 12.8.2003 - 4.2.2004
zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě 12.8.2003 - 19.10.2007
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení 12.8.2003 - 19.10.2007
zřizování telekomunikačních zařízení 26.6.2000 - 12.8.2003
poskytování telekomunikačních služeb 26.6.2000 - 19.10.2007
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 14.2.2000 - 19.10.2007
poskytování software 14.2.2000 - 19.10.2007
automatizované zpracování dat 14.2.2000 - 19.10.2007
pronájem technologií a technologických zařízení 14.2.2000 - 19.10.2007
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem 14.2.2000 - 19.10.2007

vedení firmy net4net, a.s.

Statutární orgán net4net, a.s.

Platnost údajů od - do
Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva. 7.6.2007 - 19.10.2007
Jménem společnosti jedná představenstvo; za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředseda představenstva. Za společnost mohou jednat též prokuristé. Je-li jmenováno více prokuristů, budou jednat vždy alespoň dva společně. Za společnost mohou jednat i osoby, které byly při provozování podniku pověřeny určitou činností, a to ve věcech, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Dále mohou za společnost jednat i jiné osoby, a to způsobem a za podmínek, které předvídá zákon (na př. na základě plné moci nebo zákonného zmocnění). 18.5.2004 - 7.6.2007
Jménem společnosti jedná představenstvo; za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy alespoň dva členové představenstva. Za společnost mohou jednat též prokuristé. Je-li jmenováno více prokuristů, budou jednat vždy alespoň dva společně. Za společnost mohou jednat i osoby, které byly při provozování podniku pověřeny určitou činností, a to ve věcech, k nimž při této činnosti obvykle dochází. Dále mohou za společnost jednat i jiné osoby, a to způsobem a za podmínek, které předvídá zákon (na př. na základě plné moci nebo zákonného zmocnění). 12.8.2003 - 18.5.2004
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď dva členové představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl rozhodnutím představenstva písemně zmocněn. 14.2.2000 - 12.8.2003
člen JUDr. Hana Dvořáková 14.2.2000 - 6.3.2002
Zánik funkce 31.1.2001
Adresa: Bořivojova 2421/17 , Praha 130 00
člen Ing. Jiří Nejedlík 6.3.2002 - 17.12.2002
Zánik členství 30.11.2001
Vznik funkce 1.2.2001
Adresa: Prachnerova 952/3 , Praha 150 00
předseda Ing. Josef Anděl CSc. 14.2.2000 - 12.8.2003
Vznik členství 14.2.2000
Zánik členství 14.5.2003
Vznik funkce 14.2.2000
Zánik funkce 14.5.2003
Adresa: Kaplická 853/55 , Praha 140 00
člen Ing. Jaroslav Hejnal 14.2.2000 - 12.8.2003
Vznik členství 14.2.2000
Zánik členství 14.5.2003
Adresa: Láskova 1810/4 , Praha 148 00
člen Ing. Martin Hladký 4.12.2001 - 12.8.2003
Vznik funkce 22.6.2000
Adresa: Botevova 3103/17 , Praha 143 00
Jméno Ing. Martin Laštůvka 17.12.2002 - 12.8.2003
Vznik členství 1.12.2001
Adresa: 288 , Dolní Studénky 788 20
člen Ing. Martin Hladký 12.8.2003 - 4.2.2004
Vznik funkce 22.6.2000
Zánik funkce 1.9.2003
Adresa: Jasná I 609/4 , Praha 147 00
předseda Ing. Stanislav Lepka 12.8.2003 - 18.5.2004
Vznik členství 28.5.2003
Vznik funkce 4.6.2003
Adresa: 60 , Paskov 739 21
místopředseda Ing. Martin Laštůvka 12.8.2003 - 18.5.2004
Vznik členství 1.12.2001
Adresa: 288 , Dolní Studénky 788 20
člen Ing. Martin Hladký 4.2.2004 - 18.5.2004
Vznik funkce 1.9.2003
Adresa: Jasná I 609/4 , Praha 147 00
místopředseda Petr Matuška 18.5.2004 - 13.7.2004
Vznik členství 11.3.2003
Vznik funkce 11.3.2003
Adresa: Dvacátého osmého pluku 295 , 100 00 Praha 10 Česká republika
člen Ladislav Ornst 18.5.2004 - 13.7.2004
Vznik členství 11.3.2004
Adresa: Vodičkova 700/32 , Praha 110 00
člen Ing. Josef Anděl CSc. 18.5.2004 - 21.7.2004
Vznik členství 11.3.2004
Adresa: Kaplická 853/55 , Praha 140 00
předseda představenstva Ivan Glemba 13.7.2004 - 21.7.2004
Vznik členství 19.4.2004
Vznik funkce 19.4.2004
Zánik funkce 27.5.2004
Adresa: Drtikolova 515/30 , Praha 109 00
místopředseda představenstva Jiří Melicherčík 13.7.2004 - 7.6.2007
Vznik členství 19.4.2004
Zánik členství 20.3.2007
Vznik funkce 19.4.2004
Zánik funkce 20.3.2007
Adresa: Zimní 1583 , Hostivice 253 01
člen Ivan Glemba 21.7.2004 - 7.6.2007
Vznik členství 19.4.2004
Zánik členství 20.3.2007
Adresa: Drtikolova 515/30 , Praha 109 00
předseda představenstva Ing. Josef Anděl CSc. 21.7.2004 - 7.6.2007
Vznik členství 11.3.2004
Zánik členství 31.5.2007
Vznik funkce 27.5.2004
Zánik funkce 20.3.2007
Adresa: Kaplická 853/55 , Praha 140 00
člen představenstva Tomáš Strašák 17.3.2005 - 19.10.2007
Vznik funkce 18.1.2005
Adresa: Kovanecká 2116 , 190 00 Praha 9 Česká republika
předseda představenstva Aleš Zeman 7.6.2007 - 19.10.2007
Vznik členství 20.3.2007
Vznik funkce 20.3.2007
Adresa: Sídliště 1087/27 , Praha 153 00
místopředseda představenstva Mgr. Zdeněk Sivek 7.6.2007 - 19.10.2007
Vznik členství 20.3.2007
Vznik funkce 20.3.2007
Adresa: Liliová 1252 , Frýdlant 464 01

Dozorčí rada net4net, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda RNDr. Zbyněk Kalkant 14.2.2000 - 6.3.2002
Zánik funkce 31.1.2001
Adresa: Podjavorinské 1607/18 , Praha 149 00
člen Ing. Václav Máslík 14.2.2000 - 6.3.2002
Zánik funkce 31.1.2001
Adresa: Táboritská 406 , Kolín 280 02
člen Ing. Petr Klimeš 4.12.2001 - 6.3.2002
Vznik funkce 22.6.2000
Zánik funkce 31.1.2001
Adresa: Urxova 430/4 , Praha 186 00
člen Mgr. Miloš Coufal 4.12.2001 - 6.3.2002
Vznik funkce 22.6.2000
Zánik funkce 31.1.2001
Adresa: 15 , Pelhřimov 393 01
člen Ing. Libor Silvestr 14.2.2000 - 15.5.2002
Zánik funkce 6.9.2000
Adresa: Zdánice 116 , p.Kostelec nad Černými Lesy Česká republika
člen Ing. Jan Nehoda 6.3.2002 - 1.8.2002
Vznik funkce 1.2.2001
Adresa: Zvánovická 2508/3 , Praha 141 00
člen Ing. Libor Silvestr 15.5.2002 - 1.8.2002
Vznik funkce 7.9.2000
Adresa: Zdánice 116 , p.Kostelec nad Černými Lesy Česká republika
člen Pavel Bretšnajdr 15.5.2002 - 1.8.2002
Vznik funkce 7.9.2000
Zánik funkce 17.5.2001
Adresa: Ruská 696 , Český Brod 282 01
člen Ing. Petr Klimeš 6.3.2002 - 5.11.2002
Zánik členství 31.7.2001
Vznik funkce 1.2.2001
Adresa: Urxova 430/4 , Praha 186 00
předseda RNDr. Zbyněk Kalkant 6.3.2002 - 12.8.2003
Zánik členství 16.6.2003
Vznik funkce 1.2.2001
Zánik funkce 16.6.2003
Adresa: Podjavorinské 1607/18 , Praha 149 00
člen JUDr. Hana Dvořáková 6.3.2002 - 12.8.2003
Zánik členství 16.6.2003
Vznik funkce 1.2.2001
Adresa: Bořivojova 2421/17 , Praha 130 00
člen Ing. Libor Silvestr 1.8.2002 - 12.8.2003
Vznik členství 18.5.2001
Vznik funkce 7.9.2000
Zánik funkce 18.5.2001
Adresa: Zdánice 116 , p.Kostelec nad Černými Lesy Česká republika
člen Ing. Jan Nehoda 1.8.2002 - 12.8.2003
Vznik funkce 1.2.2001
Adresa: Na Močidlech 231 , Jíloviště 252 02
člen Ing. Miloš Šlapanský 1.8.2002 - 12.8.2003
Vznik členství 18.5.2001
Zánik členství 13.6.2003
Adresa: Valtická 4144/5 , Brno 628 00
člen Ing. Stanislav Lepka 5.11.2002 - 12.8.2003
Vznik členství 1.8.2001
Zánik členství 27.5.2003
Adresa: 60 , Paskov 739 21
místopředseda Ing. Libor Silvestr 12.8.2003 - 18.5.2004
Vznik členství 18.5.2001
Vznik funkce 7.9.2000
Zánik funkce 18.5.2001
Adresa: Zdánice 116 , 281 63 p.Kostelec nad Černými Lesy Česká republika
člen Martin Friedrich Herrmann 12.8.2003 - 18.5.2004
Vznik členství 28.5.2003
Adresa: Pod rozvodnou 242 , Praha 149 00
předseda Ing. Jan Nehoda 12.8.2003 - 18.5.2004
Vznik členství 1.2.2001
Vznik funkce 23.6.2003
Adresa: Na Močidlech 231 , Jíloviště 252 02
předseda Zuzana Bánoczayová 18.5.2004 - 13.7.2004
Vznik členství 11.3.2004
Vznik funkce 11.3.2004
Adresa: Donovanova 1 , 811 06 Bratislava Slovenská republika
místopředseda Ivan Glemba 18.5.2004 - 13.7.2004
Vznik členství 11.3.2004
Vznik funkce 11.3.2004
Adresa: Drtikolova 515/30 , Praha 109 00
člen Igor Lichnovský 18.5.2004 - 17.3.2005
Zánik funkce 18.1.2005
Adresa: Račianska 81 , 831 05 Bratislava Slovenská republika
předseda dozorčí rady Ing. Roman Bánoczay 13.7.2004 - 21.3.2007
Vznik členství 19.4.2004
Zánik členství 20.12.2006
Vznik funkce 19.4.2004
Zánik funkce 20.12.2006
Adresa: Liptovská 1 , 821 09 Bratislava Slovenská republika
místopředseda dozorčí rady Petr Matuška 13.7.2004 - 7.6.2007
Vznik členství 19.4.2004
Zánik členství 20.3.2007
Vznik funkce 19.4.2004
Zánik funkce 20.3.2007
Adresa: Dvacátého osmého pluku 295 , 100 00 Praha 10 Česká republika
člen dozorčí rady Nicolas Jacques Boissin 17.3.2005 - 7.6.2007
Vznik funkce 20.1.2005
Zánik funkce 20.3.2007
Adresa: Francouzská republika
8, rue Greffulhe, 75008 Paris
předseda dozorčí rady Ing. Ladislav Ornst 21.3.2007 - 7.6.2007
Vznik členství 29.12.2006
Zánik členství 20.3.2007
Vznik funkce 8.1.2007
Zánik funkce 20.3.2007
Adresa: Vodičkova 700/32 , Praha 110 00
předseda dozorčí rady Radek Brňák 7.6.2007 - 19.10.2007
Vznik členství 20.3.2007
Vznik funkce 21.3.2007
Adresa: Elišky Krásnohorské 10/2 , Praha 110 00
místopředseda dozorčí rady David Bečvář 7.6.2007 - 19.10.2007
Vznik členství 20.3.2007
Vznik funkce 21.3.2007
Adresa: V Cibulkách 559/41 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Milan Tybus 7.6.2007 - 19.10.2007
Vznik členství 20.3.2007
Adresa: Palackého 781 , Frýdlant 464 01

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Podobné firmy

tracking image