Firma Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. IČO 27283518


Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (27283518) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Purkyňova 1849, Česká Lípa 470 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 1. 2006 a je stále aktivní. Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Soud Krajský soud v Ústí nad Labem 5
Spisová značka B 1648
IČO (identifikační číslo osoby) 27283518
Jméno Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 4.1.2006
Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508 je dle výpisu z obchodního rejstříku jediným akcionářem akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, PSČ 470 77, IČ 2 72 83 518, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 1648. Shora uvedený akcionář učinil dnešního dne ve smyslu ust. § 190 odst. 1 zák.č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů při výkonu působnosti valné hromady výše uvedené akciové společnosti tato rozhodnutí: A. o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií takto: - valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 210,000.000,- Kč, slovy: dvěstědesetmilionůkorunčeských, na částku 333,737.174,- Kč, slovy: třistatřicettřimilionysedmsettřicetsedm-tisícstosedmdesátčtyřikorunyčeské, tedy o č ástku 123,737.174,- Kč, slovy: jednostodvacettřimilionysedmsettřicetsedmtisícstosedmdesátčtyři-korunyčeské, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, - bude upsáno 12 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských, 3 kusy kmenových akcií v listinné podobě strana druhá znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, 1 kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 737.174,-Kč, slovy: sedmset-třicetsedmtisícstosedmdesátčtyřikorunyčeské, - ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) Obch.zák. budou všechny upisované akcie nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je Liberecký kraj jakožto jediný akcionář, - akcie stejné nominální hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo ze stanov společnosti nevyplývá něco jiného, - upsání nových akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch.zák., jejímiž účastníky budou akciová společnost Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a jediný akcionář Liberecký kraj, v sídle Libereckého kraje na adre se Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 ve lhůtě 14 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti doručen jedinému akcioná ři do jeho sídla ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepen ěžitým vkladem. - místo pro upisování akcií, kterým bude sídlo jediného akcionáře na adrese U Jezu 642/2a, Liberec, - předmětem nepeněžitého vkladu jsou: movité věci dle znaleckého posudku č. 105/2007 ze dne 1.10.2007 a č. 106/2007 ze dne 8.10.2007 soudního znalce Ing. Jiřího Petráčka. - Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky č. 105/2007 ze dne 1.10.2007 a č. 106/2007 ze dne 8.10.2007 soudního znalce Ing. Jiřího Petráčka, jmenovaného Krajským soudem v Ústí nad Labem, k podání písemného znaleckého posudku k ocenění nepeněžité ho vkladu do základního kapitálu za účelem jeho zvýšení, usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, čj. Nc 86/2007-7 ze dne 26.9.2007, které nabylo právní moci dne 4.10.2007, celkovou částkou 123,737.174,- Kč, slovy: jednostodvacettřimil ionysedmsettřicetsedmtisícstosedmdesátčtyřiko-runyčeské. - Za tento nepeněžitý vklad se vydá 12 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských, 3 kusy kměnových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité ho dnotě jedné akcie 1,000.000,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, a 1 kus kmenové akcie v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 737.174,-Kč, slovy: sedmsettřicetsedmtisícstosedmdesátčtyřikorunyčeské, - Určuje se, že místem splacení nepeněžitého vkladu je sídlo jediného akcionáře Liberec 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 a jediný akcionář je povinen splatit nepeněžitý vklad do dvaceti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní ka pitál. 10.12.2007 - 21.12.2007
Jediný akcionář učinil dne 22. května 2006 při výkonu působnosti valné hromady rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií z částky 2,000.000,- Kč, slovy: dvamilionykorunčeských, na částku 210,000.000,- Kč, slovy: dvěstědesetmili onůkourunčeských, tedy o částku 208,000.000,- Kč, slovy: dvěstěosmmilionůkorunčeských, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, s tím, že - bude upsáno 208 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, za akcii, všechny akcie budou mít listinnou podobu, - akcie stejné nominální hodnoty zajišťují majitelům stejná práva, pokud ze zákona nebo stanov společnosti nevyplývá něco jiného, - všechny akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je Liberecký kraj se sídlem v Liberci 2, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, IČ 708 91 508, - upsání nových akcií bude provedeno uzavřením smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., jejímiž účastníky budou akciová společnost Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. a jediný akcionář Liberecký kraj, v sídle Libereckého kraje na adrese Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80 ve lhůtě 14 dnů od doručení písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že tento písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude představenstvem společnosti doručen jedinému akcionáři do jeho sídla ve lhůtě 14 dnů od právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upsaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě a bude splacen výhradně nepenězi tým vkladem, - předmětem nepeněžitého vkladu jsou: Pozemky parc.č. výměra m2 druh pozemku, způsob využití kat. území list vlast. 42/2 901 Ostatní plocha - manipulační plocha Stará Lípa 133 42/3 203 Ostatní plocha - manipulační ploch Stará Lípa 133 42/5 30 Zastavěná plocha a nádvoří Stará Lípa 133 46/3 236 Ostatní plocha - manipulační plocha Stará Lípa 133 716 1515 Zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Česká Lípa 133 717 148 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 718 20 Zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště Česká Lípa 133 719 15 Zastavěná plocha a nádvoř Česká Lípa 133 720 21 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 721 1181 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 722 84 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 723 81 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 725 227 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/1 45321 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/3 3245 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/4 2067 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/5 2351 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/6 930 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/7 2041 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/8 1135 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/9 384 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/10 356 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/11 600 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/12 293 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/13 262 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/14 949 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/15 365 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/16 1970 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/17 7183 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/18 811 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/19 998 Ostatní plocha - manipulační plocha Česká Lípa 133 28/20 644 Ostatní plocha - manipulační plocha Česká Lípa 133 728/21 1094 Ostatní plocha - manipulační plocha Česká Lípa 133 728/22 472 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/23 3468 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/24 871 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/25 1624 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/26 2076 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 728/27 44 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/28 1240 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/29 15431 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/30 488 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/31 463 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/32 1017 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/33 1571 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/34 239 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/35 1008 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/36 89 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/37 196 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/39 359 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 728/40 660 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/41 386 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/42 112 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/43 64 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/44 310 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/45 1401 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/46 311 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 728/47 1829 Ostatní plocha - manipulační plocha Česká Lípa 133 728/48 424 Ostatní plocha - manipulační plocha Česká Lípa 133 728/49 506 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/50 914 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/51 91 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/52 137 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/54 40 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/55 676 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/56 510 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/57 599 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 728/58 70 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 732/2 232 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 753 129 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 757 927 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 2026/4 468 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 5825/3 1525 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 5825/43 37 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 5825/44 179 Ostatní plocha - zeleň Česká Lípa 133 5849/3 6 Ostatní plocha - ostatní komunikace Česká Lípa 133 5850/2 4383 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 5850/4 3265 Ostatní plocha - jiná plocha Česká Lípa 133 5850/5 240 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 5850/6 386 Zastavěná plocha a nádvoří Česká Lípa 133 2525 792 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 2526 83 Zastavěná plocha a nádvoří Nový Bor 2122 2527 860 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 2528 204 Zastavěná plocha a nádvoří Nový Bor 2122 2530 836 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 2531 574 Zastavěná plocha a nádvoří Nový Bor 2122 2532 67 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 2533 157 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 2534 482 Zastavěná plocha a nádvoří Nový Bor 2122 2535 4054 Ostatní plocha, zeleň Nový Bor 2122 Stavby parcela č. č. popisné stavba katastr. Území list vlast. 42/5 Bez č. p. Technické vybavení Stará Lípa 133 728/3 1849 Občanská vybavenost Česká Lípa 133 2026/4 2237 Občanská vybavenost Česká Lípa 133 5850/6 2696 Občanská vybavenost Česká Lípa 133 717 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 720 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 722 Bez č. p. Jiná stavba Česká Lípa 133 723 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/4 Bez č. p. Jiná stavba Česká Lípa 133 728/5 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/23 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/27 Bez č. p. Jiná stavba Česká Lípa 133 728/30 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 728/31 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/32 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/33 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/34 Bez č. p. Jiná stavba Česká Lípa 133 728/35 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/36 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 728/49 Bez č. p. Jiná stavba Česká Lípa 133 728/50 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/51 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/52 Bez č. p. Občanská vybavenost Česká Lípa 133 728/54 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 728/55 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 728/56 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 728/57 Bez č. p. Technická vybavenost Česká Lípa 133 2531 354 Občanská vybavenost Nový Bor 2122 2534 369 Občanská vybavenost Nový Bor 2122 2528 370 Občanská vybavenost Nový Bor 2122 2526 371 Občanská vybavenost Nový Bor 2122 Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parcela č. díl typ výměra m2 Kat. území list vlast. 313 1 120 Česká Lípa 133 313 2 3 Česká Lípa 133 314 48 Česká Lípa 133 106/1 874 Česká Lípa 133 106/2 568 Česká Lípa 133 107/1 302 Česká Lípa 133 107/2 237 Česká Lípa 133 108 470 Česká Lípa 133 112 část 0 Česká Lípa 133 113 část 0 Česká Lípa 133 114/1 část 0 Česká Lípa 133 116 část 0 Česká Lípa 133 499/2 část 0 Česká Lípa 133 499/4 část 0 Česká Lípa 133 499/16 část 0 Česká Lípa 133 1715 1 26 Česká Lípa 133 1715 3 2 Česká Lípa 133 - Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 1941-051-06 ze dne 20.3.2006 soudního znalce ing. Jaroslava Škorpila, jmenovaného Krajským soudem v Ústí nad Labem, k podání písemného znaleckého posudku k ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapit álu za účelem jeho zvýšení, usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, čj. Nc 13/2006-7 ze dne 1.3.2006, celkovou částkou 208,000.000,- Kč, slovy: dvěstěosmmilionůkorunčeských. - Za tento nepeněžitý vklad se vydá 208 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, všechny akcie budou mít listinnou podobu. - Určuje se, že místem splacení nepeněžitého vkladu je Liberec II, Nové Město, U Jezu 642/2a, PSČ 461 80, přičemž jediný akcionář je povinen splatit nepeněžitý vklad do třiceti dnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o záměru zvýšit základní kapitál. 25.5.2006 - 21.6.2006

Aktuální kontaktní údaje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Kapitál Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

zakladni jmění 333 737 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.12.2007
zakladni jmění 210 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.6.2006 - 21.12.2007
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.1.2006 - 21.6.2006

Akcie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 213 4.8.2015
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 12 12.2.2015
Kmenové akcie na jméno 737 174 Kč 1 12.2.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 12.2.2015 - 4.8.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 12.2.2015 - 4.8.2015
Akcie na jméno 10 000 000 Kč 12 21.12.2007 - 12.2.2015
Akcie na jméno 737 174 Kč 1 21.12.2007 - 12.2.2015
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 3 21.12.2007 - 12.2.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 208 29.8.2007 - 4.8.2015
Kmenové akcie na majitele 1 000 000 Kč 208 21.6.2006 - 29.8.2007
Akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 4.1.2006 - 12.2.2015

Sídlo Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Purkyňova 1849 , Česká Lípa 470 01 27.10.2016
Adresa Purkyňova 1849 , Česká Lípa 470 01 4.1.2006 - 27.10.2016

Předmět podnikání Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Platnost údajů od - do
provozování knihovny a poskytování knihovnických služeb 2.3.2016
poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů 12.2.2015
masérské, rekondiční a regenerační služby 13.11.2008
zámečnictví, nástrojářství 13.11.2008
vodoinstalatérství, topenářství 13.11.2008
hostinská činnost 13.11.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 13.11.2008
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 13.11.2008 - 27.10.2010
provozování knihovny a poskytování knihovních služeb 10.4.2008 - 2.3.2016
technické činnosti v dopravě 22.1.2008 - 13.11.2008
vodoinstalatérství, topenářství 29.8.2007 - 13.11.2008
kopírovací práce 29.8.2007 - 13.11.2008
pronájem a půjčování věcí movitých 29.8.2007 - 13.11.2008
reklamní činnost a marketing 29.8.2007 - 13.11.2008
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 29.8.2007 - 13.11.2008
masérské, rekondiční a regenerační služby 29.8.2007 - 13.11.2008
zámečnictví 29.8.2007 - 13.11.2008
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 29.8.2007 - 13.11.2008
nakupování, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s vyjímkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 29.8.2007 - 13.11.2008
silniční motorová doprava nákladní, druh dopravy: nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti 29.8.2007 - 13.11.2008
poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění 7.5.2007 - 12.2.2015
realitní činnost 15.9.2006 - 13.11.2008
ubytovací služby 15.9.2006 - 13.11.2008
hostinská činnost 27.7.2006 - 13.11.2008
správa a údržba nemovitostí 4.1.2006 - 13.11.2008

vedení firmy Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Statutární orgán Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Platnost údajů od - do
Představenstvo jedná jako statutární orgán za společnost. Předseda či místopředseda představenstva jsou oprávněni zastupovat společnost samostatně. 2.3.2016
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 8.3.2014 - 2.3.2016
Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva. 4.1.2006 - 8.3.2014
předseda představenstva Ing. Pavel Marek 27.4.2017
Vznik členství 25.1.2017
Vznik funkce 26.1.2017
Adresa: Husova 211/80 , Liberec 460 05
člen představenstva Mgr. Dana Šperlíková 27.4.2017
Vznik členství 25.1.2017
Adresa: Šeříková 2849/26 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva MUDr. Petr Ježek 27.4.2017
Vznik členství 25.1.2017
Adresa: Horymírova 1086/15 , Liberec 460 14
člen představenstva MUDr. Romana Kvasničková 27.4.2017
Vznik členství 25.1.2017
Adresa: V lukách 106 , Zákupy 471 23
člen představenstva Ing. Jiří Jakoubek 27.4.2017
Vznik členství 25.1.2017
Adresa: Liberecká 66 , Nový Bor 473 01
místopředseda představenstva Jan Mencl DiS. 19.6.2018
Vznik členství 1.5.2018
Vznik funkce 4.5.2018
Adresa: K Bělidlu 651 , Trutnov 541 02
člen představenstva MUDr. Lubor Picmaus 19.6.2018
Vznik členství 25.1.2017
Adresa: 114 , Slunečná 473 01
Člen Jaroslava Prokopová 4.1.2006 - 29.8.2006
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 27.7.2006
Adresa: Heroutova 1318/6 , Česká Lípa 470 01
Člen MUDr. Hana Čerbáková 4.1.2006 - 29.8.2006
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 27.7.2006
Adresa: Horní Libchava 11 , 471 11 Horní Libchava Česká republika
Člen MUDr. Romana Balková 4.1.2006 - 29.8.2007
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 31.5.2007
Adresa: V lukách 106 , Zákupy 471 23
Předseda Ing. Miroslav Vacek 4.1.2006 - 10.12.2007
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 9.10.2007
Vznik funkce 4.1.2006
Zánik funkce 9.10.2007
Adresa: Bubenská 412/7 , Praha 170 00
Místopředseda MUDr. Zuzana Nešněrová 4.1.2006 - 10.12.2007
Vznik členství 4.1.2006
Vznik funkce 4.1.2006
Zánik funkce 5.12.2007
Adresa: 181 , Nový Bor 473 01
Člen Ing. Jiřina Marková 4.1.2006 - 10.12.2007
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 5.12.2007
Adresa: Východní 2610 , Česká Lípa 470 06
člen představenstva Bc. Hana Jelínková 29.8.2006 - 10.12.2007
Vznik členství 28.7.2006
Zánik členství 5.12.2007
Adresa: Bohyňská 87 , Děčín 405 02
člen představenstva Ing. Radek Horčička 16.12.2006 - 10.12.2007
Vznik členství 1.11.2006
Zánik členství 5.12.2007
Adresa: Karla Čapka 573 , 435 12 Lom u Mostu Česká republika
člen představenstva MUDr. Zuzana Nešněrová 10.12.2007 - 4.2.2008
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 16.1.2008
Adresa: 181 , Nový Bor 473 01
místopředseda představenstva JUDr. Stanislav Cenek 10.12.2007 - 3.4.2009
Vznik členství 5.12.2007
Zánik členství 18.3.2009
Vznik funkce 5.12.2007
Zánik funkce 18.3.2009
Adresa: 85 , Volfartice 471 12
člen představenstva Mgr. Tomáš Lenikus 10.12.2007 - 29.4.2009
Vznik členství 5.12.2007
Zánik členství 6.4.2009
Adresa: Střelnice 2281 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva MUDr. Jiří Čech 4.2.2008 - 29.4.2009
Vznik členství 16.1.2008
Zánik členství 6.4.2009
Adresa: Salusova 3139 , Česká Lípa 470 01
předseda představenstva Ing. Marcel Zhorný 10.12.2007 - 2.7.2009
Vznik členství 5.12.2007
Zánik členství 2.6.2009
Vznik funkce 5.12.2007
Zánik funkce 2.6.2009
Adresa: Dejvická 919/38 , Praha 160 00
člen představenstva MUDr. Hana Čerbáková 29.4.2009 - 2.7.2009
Vznik členství 7.4.2009
Adresa: 11 , 471 11 Horní Libchava Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kratochvíl 29.4.2009 - 2.7.2009
Vznik členství 5.12.2007
Vznik funkce 8.4.2009
Zánik funkce 10.6.2009
Adresa: Ruská 1311/4 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Ing. Milan Trpišovský MBA 3.4.2009 - 9.9.2009
Vznik členství 19.3.2009
Zánik členství 26.8.2009
Adresa: Na Mlýnku 193 , Liberec 460 01
člen představenstva MUDr. Luděk Nečesaný MBA 29.4.2009 - 9.9.2009
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 26.8.2009
Adresa: Azurová 1068 , Liberec 460 06
předseda představenstva Ing. Jaroslav Kratochvíl 2.7.2009 - 9.9.2009
Vznik členství 5.12.2007
Vznik funkce 10.6.2009
Zánik funkce 26.8.2009
Adresa: Ruská 1311/4 , Česká Lípa 470 01
místopředseda představenstva MUDr. Hana Čerbáková 2.7.2009 - 9.9.2009
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 26.8.2009
Vznik funkce 10.6.2009
Zánik funkce 26.8.2009
Adresa: 11 , 471 11 Horní Libchava Česká republika
člen představenstva Ing. Jaroslav Kratochvíl 10.12.2007 - 24.11.2009
Vznik členství 5.12.2007
Zánik členství 30.9.2009
Adresa: Ruská 1311/4 , Česká Lípa 470 01
místopředseda představenstva Ing. Martin Říha 9.9.2009 - 24.11.2009
Vznik členství 26.8.2009
Vznik funkce 26.8.2009
Zánik funkce 2.11.2009
Adresa: 187 , Sosnová 470 01
člen představenstva Bc. Dana Šperlíková 29.4.2009 - 27.10.2010
Vznik členství 7.4.2009
Adresa: Železničářská 1748/12 , Česká Lípa 470 01
předseda představenstva MUDr. Petr Chmátal Ph.D. 9.9.2009 - 22.12.2011
Vznik členství 26.8.2009
Vznik funkce 26.8.2009
Adresa: Mazurská 521/11 , Praha 181 00
člen představenstva Mgr. Dana Šperlíková 27.10.2010 - 7.9.2012
Vznik členství 7.4.2009
Zánik členství 15.5.2012
Adresa: Železničářská 1748/12 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva MUDr. Petr Gutwald 24.11.2009 - 15.1.2013
Vznik členství 28.10.2009
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: U jezera 2032/32 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Martin Říha 24.11.2009 - 15.1.2013
Vznik členství 26.8.2009
Zánik členství 27.8.2012
Adresa: 187 , Sosnová 470 01
člen představenstva Lenka Caklová 24.11.2009 - 15.1.2013
Vznik členství 28.10.2009
Zánik členství 29.10.2012
Adresa: Borská 12 , Zákupy 471 23
místopředseda představenstva JUDr. Stanislav Cenek 24.11.2009 - 15.1.2013
Vznik členství 28.10.2009
Zánik členství 29.10.2012
Vznik funkce 3.11.2009
Zánik funkce 29.10.2012
Adresa: 85 , Volfartice 471 12
předseda představenstva MUDr. Petr Chmátal Ph.D., MBA 22.12.2011 - 15.1.2013
Vznik členství 26.8.2009
Zánik členství 27.8.2012
Vznik funkce 26.8.2009
Zánik funkce 27.8.2012
Adresa: K lomu 997/9 , Praha 182 00
člen Mgr. Dana Šperlíková 7.9.2012 - 1.2.2013
Vznik členství 15.5.5012
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: Šeříková 2849/26 , Česká Lípa 470 01
předseda představenstva Petr Chmátal 15.1.2013 - 8.7.2013
Vznik členství 27.8.2012
Zánik členství 25.4.2013
Vznik funkce 27.8.2012
Zánik funkce 25.4.2013
Adresa: K lomu 997/9 , Praha 182 00
místopředseda představenstva Stanislav Cenek 15.1.2013 - 8.7.2013
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 25.4.2013
Vznik funkce 29.10.2012
Zánik funkce 25.4.2013
Adresa: 85 , Volfartice 471 12
člen představenstva Martin Říha 15.1.2013 - 8.7.2013
Vznik členství 27.8.2012
Zánik členství 16.5.2013
Adresa: 187 , Sosnová 470 01
člen představenstva Lenka Caklová 15.1.2013 - 8.7.2013
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: Borská 12 , Zákupy 471 23
člen představenstva Petr Gutwald 15.1.2013 - 8.7.2013
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 20.9.2013
Adresa: U jezera 2032/32 , Praha 155 00
člen Mgr. Dana Šperlíková 1.2.2013 - 8.7.2013
Vznik členství 15.5.2012
Zánik členství 25.4.2013
Adresa: Šeříková 2849/26 , Česká Lípa 470 01
předseda představenstva MUDr. Petr Gutwald 8.7.2013 - 8.7.2013
Vznik členství 29.10.2012
Vznik funkce 26.4.2013
Zánik funkce 16.5.2013
Adresa: U jezera 2032/32 , Praha 155 00
člen představenstva Petr Gutwald 8.7.2013 - 8.3.2014
Vznik členství 29.10.2012
Zánik členství 20.9.2013
Adresa: U jezera 2032/32 , Praha 155 00
místopředseda představenstva Jiří Hruška 8.7.2013 - 8.3.2014
Vznik členství 25.4.2013
Vznik funkce 16.5.2013
Zánik funkce 30.11.2013
Adresa: Lázeňská 858 , Nový Bor 473 01
člen představenstva Miloslava Tanečková 8.7.2013 - 8.3.2014
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 20.6.2013
Adresa: Laurinova 1014 , Mladá Boleslav 293 01
člen představenstva Jitka Mondoková 8.7.2013 - 19.11.2014
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 31.7.2014
Adresa: 150 , Nový Oldřichov 471 13
člen představenstva Václav Bárta 8.7.2013 - 24.2.2015
Vznik členství 25.4.2013
Adresa: Okružní 2673 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Bc. Blanka Hodinková 8.3.2014 - 27.6.2015
Vznik členství 21.9.2013
Zánik členství 31.5.2015
Adresa: Na Výsluní 2629 , Česká Lípa 470 06
předseda představenstva Radek Havlas 8.7.2013 - 26.11.2015
Vznik členství 16.5.2013
Zánik členství 2.10.2015
Vznik funkce 17.5.2013
Zánik funkce 2.10.2015
Adresa: Lidická 346 , Nový Bor 473 01
místopředseda představenstva Ing. Jaroslav Kratochvíl 8.3.2014 - 26.11.2015
Vznik členství 19.9.2013
Zánik členství 2.10.2015
Vznik funkce 1.12.2013
Zánik funkce 2.10.2015
Adresa: Ruská 1311/4 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva MUDr. Jiří Hruška 8.3.2014 - 26.11.2015
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 2.10.2015
Adresa: Lázeňská 858 , Nový Bor 473 01
člen představenstva MUDr. Vladimír Trenčiansky 19.11.2014 - 26.11.2015
Vznik členství 1.8.2014
Zánik členství 2.10.2015
Adresa: Na Sluneční Stráni 243 , Janské Lázně 542 25
člen představenstva Václav Bárta 24.2.2015 - 26.11.2015
Vznik členství 25.4.2013
Zánik členství 2.10.2015
Adresa: Jižní 1817/47 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Ing. Alena Brodská 26.11.2015 - 30.7.2016
Vznik členství 3.10.2015
Zánik členství 12.5.2016
Adresa: 176 , Provodín 471 67
předseda představenstva Ing. Jaroslav Kratochvíl 26.11.2015 - 16.9.2016
Vznik členství 3.10.2015
Vznik funkce 5.10.2015
Adresa: Ruská 1311/4 , Česká Lípa 470 01
člen představenstva Jaroslava Navrátilová 26.11.2015 - 16.9.2016
Vznik členství 3.10.2015
Adresa: 424 , Skalice u České Lípy 471 17
místopředseda představenstva MUDr. Vladimír Trenčiansky 26.11.2015 - 21.9.2016
Vznik členství 3.10.2015
Vznik funkce 5.10.2015
Adresa: Na Sluneční Stráni 243 , Janské Lázně 542 25
člen představenstva Jaroslava Navrátilová 16.9.2016 - 26.4.2017
Vznik členství 3.10.2015
Adresa: Na Výšině 505 , Nový Bor 473 01
člen představenstva Ing. Ivan Garaj 26.11.2015 - 27.4.2017
Vznik členství 3.10.2015
Zánik členství 28.12.2016
Adresa: Zahradní 445 , Jirny 250 90
člen představenstva Prof. Ing. Petr Moos CSc. 30.7.2016 - 27.4.2017
Vznik členství 13.5.2016
Zánik členství 24.1.2017
Adresa: Podnádražní 296/6 , Praha 190 00
člen představenstva MUDr. Richard Lukáš Ph.D. 30.7.2016 - 27.4.2017
Vznik členství 13.5.2016
Zánik členství 24.1.2017
Adresa: V Koutě 105 , Mníšek 463 31
člen představenstva Ing. Jiří Jakoubek 30.7.2016 - 27.4.2017
Vznik členství 13.5.2016
Zánik členství 24.1.2017
Adresa: Liberecká 66 , Nový Bor 473 01
předseda představenstva Ing. Jaroslav Kratochvíl 16.9.2016 - 27.4.2017
Vznik členství 3.10.2015
Zánik členství 24.1.2017
Vznik funkce 5.10.2015
Zánik funkce 24.1.2017
Adresa: Na Výšině 505 , Nový Bor 473 01
místopředseda představenstva MUDr. Vladimír Trenčiansky 21.9.2016 - 27.4.2017
Vznik členství 3.10.2015
Zánik členství 24.1.2017
Vznik funkce 5.10.2015
Zánik funkce 24.1.2017
Adresa: U Nemocnice 2315/5 , Česká Lípa 470 06
člen představenstva Jaroslava Kratochvílová 26.4.2017 - 27.4.2017
Vznik členství 3.10.2015
Zánik členství 24.1.2017
Adresa: Na Výšině 505 , Nový Bor 473 01
člen představenstva Prof. Ing. Petr Moos CSc. 27.4.2017 - 1.11.2017
Vznik členství 25.1.2017
Adresa: Podnádražní 296/6 , Praha 190 00
člen představenstva Prof. Ing. Petr Moos CSc. 1.11.2017 - 5.4.2018
Vznik členství 25.1.2017
Zánik členství 16.4.2017
Adresa: Kosmonautů 1547 , Turnov 511 01
místopředseda představenstva MUDr. Lubor Picmaus 27.4.2017 - 19.6.2018
Vznik členství 25.1.2017
Vznik funkce 26.1.2017
Zánik funkce 3.5.2018
Adresa: 114 , Slunečná 473 01

Dozorčí rada Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Ing. Eva Burešová 27.4.2017
Vznik členství 20.12.2016
Vznik funkce 4.1.2017
Adresa: Boženy Němcové 873 , Doksy 472 01
člen dozorčí rady Roman Hejna 27.4.2017
Vznik členství 20.12.2016
Adresa: Nebeského 2066 , Česká Lípa 470 01
člen dozorčí rady Ing. Radek Lípa 7.2.2018
Vznik členství 20.12.2016
Adresa: 44 , Zákupy 470 02
člen dozorčí rady MUDr. Miloš Volek 5.4.2018
Vznik členství 20.2.2018
Adresa: 87 , Svor 471 51
člen dozorčí rady Lenka Caklová 5.4.2018
Vznik členství 20.2.2018
Adresa: Borská 12 , Zákupy 471 23
člen dozorčí rady Mgr. Jaromír Dvořák 10.5.2019
Vznik členství 6.2.2019
Adresa: Sklářská 380 , Nový Bor 473 01
člen dozorčí rady Ing. Jitka Volfová 10.5.2019
Vznik členství 6.2.2019
Adresa: Kožnarova 1406/24 , Česká Lípa 470 01
člen dozorčí rady Mgr. Jiří Římánek 10.5.2019
Vznik členství 6.2.2019
Adresa: 1 , Stvolínky 470 02
Předseda Ing. Karel Dolejší 4.1.2006 - 7.5.2007
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 4.1.2007
Vznik funkce 4.1.2006
Zánik funkce 4.1.2007
Adresa: 46 , Harrachov 512 46
Člen Ing. Antonín Shaffer 4.1.2006 - 7.5.2007
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 4.1.2007
Adresa: Pražská 2274/42 , Jablonec nad Nisou 466 01
Člen Hana Moudrá 4.1.2006 - 7.5.2007
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 4.1.2007
Adresa: Na Výsluní 2633 , Česká Lípa 470 06
Člen Ing. Radek Nastič 4.1.2006 - 7.5.2007
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 4.1.2007
Adresa: Severní 663 , Nový Bor 473 01
Člen MUDr. Josef Gut 4.1.2006 - 7.5.2007
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 4.1.2007
Adresa: U Trati 1479 , Nový Bor 473 01
Člen Regina Gabrielová 4.1.2006 - 7.5.2007
Vznik členství 4.1.2006
Zánik členství 4.1.2007
Adresa: Kladenská 76 , Středokluky 252 68
Člen MUDr. Josef Gut 7.5.2007 - 1.8.2007
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: U Trati 1479 , Nový Bor 473 01
Člen Regina Gabrielová 7.5.2007 - 1.8.2007
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 30.6.2007
Adresa: Kladenská 76 , Středokluky 252 68
Člen Ing. Antonín Shaffer 7.5.2007 - 29.8.2007
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 8.6.2007
Adresa: 1. máje 3964/56 , Jablonec nad Nisou 466 04
člen dozorčí rady František Mojžíš 29.8.2007 - 10.12.2007
Vznik členství 8.6.2007
Zánik členství 4.9.2007
Adresa: Bavlnářská 537 , Semily 513 01
člen dozorčí rady Alena Brodská 8.10.2007 - 23.12.2008
Vznik členství 13.8.2007
Adresa: Československé armády 888 , Česká Lípa 470 01
předseda Ing. Karel Dolejší 7.5.2007 - 12.3.2009
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 28.2.2009
Vznik funkce 11.4.2007
Zánik funkce 28.2.2009
Adresa: 46 , Harrachov 512 46
Člen Hana Moudrá 7.5.2007 - 12.3.2009
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 28.2.2009
Adresa: Na Výsluní 2633 , Česká Lípa 470 06
Člen Ing. Radek Nastič 7.5.2007 - 12.3.2009
Vznik členství 30.3.2007
Zánik členství 28.2.2009
Adresa: Severní 663 , Nový Bor 473 01
člen dozorčí rady Mgr. Jaromír Dvořák 10.12.2007 - 12.3.2009
Vznik členství 9.10.2007
Zánik členství 28.2.2009
Adresa: Sklářská 380 , Nový Bor 473 01
člen dozorčí rady Zdeněk Bursa 12.3.2009 - 3.4.2009
Vznik členství 1.3.2009
Adresa: 121 , Zásada 468 25
člen dozorčí rady Alena Brodská 23.12.2008 - 29.4.2009
Vznik členství 13.8.2007
Adresa: 176 , Provodín 471 67
člen dozorčí rady MUDr. Jan Brázda 8.10.2007 - 27.10.2010
Vznik členství 13.8.2007
Zánik členství 13.8.2010
Adresa: Příbramská 2029 , Česká Lípa 470 01
člen dozorčí rady Bc. Alena Brodská 29.4.2009 - 27.10.2010
Vznik členství 13.8.2007
Zánik členství 13.8.2010
Adresa: 176 , Provodín 471 67
člen dozorčí rady Pavel Petráček 12.3.2009 - 22.12.2011
Vznik členství 1.3.2009
Adresa: 107 , Josefův Důl 468 44
předseda dozorčí rady Zdeněk Bursa 3.4.2009 - 22.12.2011
Vznik členství 1.3.2009
Zánik členství 1.9.2011
Vznik funkce 18.3.2009
Zánik funkce 1.9.2011
Adresa: 121 , Zásada 468 25
člen dozorčí rady Mgr. Stanislav Valdman 12.3.2009 - 7.9.2012
Vznik členství 1.3.2009
Zánik členství 2.5.2012
Adresa: Zátiší 456 , Nový Bor 473 01
člen dozorčí rady Ing. Karel Kapoun 12.3.2009 - 7.9.2012
Vznik členství 1.3.2009
Zánik členství 2.5.2012
Adresa: Husova 355 , Doksy 472 01
předseda dozorčí rady Pavel Petráček 22.12.2011 - 7.9.2012
Vznik členství 1.3.2009
Zánik členství 2.5.2012
Vznik funkce 1.9.2011
Zánik funkce 2.5.2012
Adresa: 107 , Josefův Důl 468 44
člen dozorčí rady MUDr. Pavel Novák 22.12.2011 - 7.9.2012
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 2.5.2012
Adresa: Pod Kapličkou 5032 , Jablonec nad Nisou 468 04
člen dozorčí rady MUDr. Romana Balková 27.10.2010 - 15.1.2013
Vznik členství 9.9.2010
Zánik členství 12.9.2013
Adresa: V lukách 106 , Zákupy 471 23
předseda Pavel Petráček 7.9.2012 - 28.1.2013
Vznik členství 3.5.2012
Zánik členství 18.12.2012
Vznik funkce 15.5.2012
Zánik funkce 18.12.2012
Adresa: 107 , Josefův Důl 468 44
člen Mgr. Stanislav Valdman 7.9.2012 - 28.1.2013
Vznik členství 3.5.2012
Zánik členství 18.12.2012
Adresa: Zátiší 456 , Nový Bor 473 01
člen Ing. Karel Kapoun 7.9.2012 - 28.1.2013
Vznik členství 3.5.2012
Zánik členství 18.12.2012
Adresa: Husova 355 , Doksy 472 01
člen dozorčí rady Jaromír Baxa 28.1.2013 - 15.10.2013
Vznik členství 19.12.2012
Adresa: Česká 500 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady Ing. Alena Brodská 27.10.2010 - 8.3.2014
Vznik členství 9.9.2010
Zánik členství 12.9.2013
Adresa: 176 , Provodín 471 67
člen dozorčí rady Romana Kvasničková 15.1.2013 - 8.3.2014
Vznik členství 9.9.2010
Zánik členství 12.9.2013
Adresa: V lukách 106 , Zákupy 471 23
člen dozorčí rady Lenka Kadlecová 28.1.2013 - 24.7.2014
Vznik členství 19.12.2012
Adresa: 62 , Skalice u České Lípy 471 17
člen dozorčí rady Mgr. Romana Žatecká 23.4.2016 - 30.11.2016
Vznik členství 2.3.2016
Zánik členství 20.7.2016
Adresa: Železničářská 1478/6 , Česká Lípa 470 01
předseda dozorčí rady Hana Moudrá 28.1.2013 - 27.4.2017
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 19.12.2016
Vznik funkce 11.1.2013
Zánik funkce 19.12.2016
Adresa: Brněnská 2596 , Česká Lípa 470 06
člen dozorčí rady Jiří Löffelmann 28.1.2013 - 27.4.2017
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 19.12.2016
Adresa: 533 , Skalice u České Lípy 471 17
člen dozorčí rady Jaromír Baxa 15.10.2013 - 27.4.2017
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 19.12.2016
Adresa: Jeřmanická 480/13 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady MUDr. Romana Kvasničková 8.3.2014 - 27.4.2017
Vznik členství 12.9.2013
Zánik členství 23.1.2017
Adresa: V lukách 106 , Zákupy 471 23
člen dozorčí rady Lenka Kadlecová 24.7.2014 - 27.4.2017
Vznik členství 19.12.2012
Zánik členství 19.12.2016
Adresa: Technikova 510 , Liberec 463 12
člen dozorčí rady Ing. Radek Lípa 27.4.2017 - 7.2.2018
Vznik členství 20.12.2016
Adresa: Okružní 393 , Zákupy 471 23
člen dozorčí rady MUDr. Miloš Volek 8.3.2014 - 19.6.2018
Vznik členství 12.9.2013
Zánik členství 12.9.2017
Adresa: 87 , Svor 471 51
člen dozorčí rady Ing. Jitka Volfová 27.4.2017 - 10.5.2019
Vznik členství 20.12.2016
Zánik členství 5.2.2019
Adresa: Kožnarova 1406/24 , Česká Lípa 470 01

Sbírka Listin Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1648/SL 130 notářský zápis [Nz 113/2016] Krajský soud v Ústí nad Labem 1.3.2016 1.3.2016 3.3.2016 16
B 1648/SL 129 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2015 6.11.2015 1.12.2015 2
B 1648/SL 128 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.10.2015 6.11.2015 1.12.2015 4
B 1648/SL 127 zakladatelské dokumenty, notářský zápis [Nz 329/2015] Krajský soud v Ústí nad Labem 15.7.2015 31.7.2015 5.8.2015 9
B 1648/SL 126 výroční zpráva [2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 20.7.2015 20.7.2015 52
B 1648/SL 125 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.5.2015 8.6.2015 30.6.2015 6
B 1648/SL 124 stanovy společnosti úplné znění Krajský soud v Ústí nad Labem 15.1.2015 19.1.2015 16.2.2015 4
B 1648/SL 123 notářský zápis [NZ 830/2014] Krajský soud v Ústí nad Labem 11.12.2014 16.12.2014 19.12.2014 11
B 1648/SL 122 rozhod. o statut. orgánu Odstoupení z funkce Krajský soud v Ústí nad Labem 18.6.2014 6.10.2014 24.11.2014 1
B 1648/SL 121 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2014 6.10.2014 24.11.2014 5
B 1648/SL 120 výroční zpráva [2013] Krajský soud v Ústí nad Labem 26.6.2014 30.6.2014 50
B 1648/SL 119 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2013 12.3.2014 13.3.2014 4
B 1648/SL 118 rozhod. o statut. orgánu prezenční listiny Krajský soud v Ústí nad Labem 12.3.2014 13.3.2014 3
B 1648/SL 117 rozhod. o statut. orgánu představenstvo Krajský soud v Ústí nad Labem 21.11.2013 12.3.2014 13.3.2014 2
B 1648/SL 116 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 12.9.2013 12.3.2014 13.3.2014 1
B 1648/SL 115 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.6.2013 12.3.2014 13.3.2014 5
B 1648/SL 114 výroční zpráva [2012] Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2013 13.9.2013 16.9.2013 50
B 1648/SL 113 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2013 9.7.2013 9.7.2013 5
B 1648/SL 112 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 25.4.2013 9.7.2013 9.7.2013 4
B 1648/SL 111 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 16.5.2013 9.7.2013 9.7.2013 3
B 1648/SL 110 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 26.4.2013 9.7.2013 9.7.2013 2
B 1648/SL 109 rozhod. o statut. orgánu výpis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.1.2013 31.1.2013 1.2.2013 3
B 1648/SL 108 rozhod. o statut. orgánu usnesení Rady Libereckého kraje Krajský soud v Ústí nad Labem 18.12.2012 31.1.2013 1.2.2013 2
B 1648/SL 107 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 7.8.2012 25.1.2013 28.1.2013 1
B 1648/SL 106 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.2012 25.1.2013 28.1.2013 3
B 1648/SL 105 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 15.10.2012 25.1.2013 28.1.2013 3
B 1648/SL 104 rozhod. o statut. orgánu Výpis z usn.Rady LK Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2012 9.11.2012 13.11.2012 2
B 1648/SL 103 zpráva auditora 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2012 9.11.2012 13.11.2012 25
B 1648/SL 102 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.6.2012 9.11.2012 13.11.2012 21
B 1648/SL 101 rozhod. o statut. orgánu výpis ze 7. zasedání RLK Krajský soud v Ústí nad Labem 10.5.2012 10.9.2012 20.9.2012 2
B 1648/SL 100 rozhod. o statut. orgánu zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2012 10.9.2012 20.9.2012 3
B 1648/SL 99 ostatní Výpis ze zasedání RLK Krajský soud v Ústí nad Labem 29.8.2011 27.12.2011 28.12.2011 2
B 1648/SL 98 ostatní Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2011 27.12.2011 28.12.2011 4
B 1648/SL 97 ostatní Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 1.9.2011 27.12.2011 28.12.2011 4
B 1648/SL 96 notářský zápis Nz 667/2011 Krajský soud v Ústí nad Labem 27.9.2011 16.11.2011 16.11.2011 5
B 1648/SL 95 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2011 16.11.2011 16.11.2011 20
B 1648/SL 94 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.5.2010 1.11.2010 4.11.2010 18
B 1648/SL 93 podpisové vzory čestné prohl.MUDr.Balková Krajský soud v Ústí nad Labem 13.9.2010 1.11.2010 4.11.2010 2
B 1648/SL 92 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Brodská Krajský soud v Ústí nad Labem 13.9.2010 1.11.2010 4.11.2010 2
B 1648/SL 91 rozhod. o statut. orgánu Výsledek voleb členů do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 9.9.2010 1.11.2010 4.11.2010 1
B 1648/SL 90 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2010 1.11.2010 4.11.2010 11
B 1648/SL 89 ostatní Výpis z usnesení Rady LK Krajský soud v Ústí nad Labem 28.6.2010 1.11.2010 4.11.2010 2
B 1648/SL 88 notářský zápis Nz 658/2010 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.7.2010 1.11.2010 4.11.2010 2
B 1648/SL 86 podpisové vzory ČP MUDr.P.Gutwald Krajský soud v Ústí nad Labem 9.11.2009 26.11.2009 7.12.2009 1
B 1648/SL 85 podpisové vzory ČP JUDr.S.Cenek Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11.2009 26.11.2009 7.12.2009 1
B 1648/SL 84 ostatní jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 2.11.2009 26.11.2009 7.12.2009 4
B 1648/SL 83 ostatní zápis z DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.10.2009 26.11.2009 7.12.2009 3
B 1648/SL 87 podpisové vzory ČP L.Caklová Krajský soud v Ústí nad Labem 5.11.2009 26.11.2009 6.12.2009 1
B 1648/SL 82 ostatní výpis z usn. rady Krajský soud v Ústí nad Labem 31.8.2009 9.9.2009 9.9.2009 7
B 1648/SL 81 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 31.3.2009 16.7.2009 23.7.2009 43
B 1648/SL 80 ostatní výpis z usn. rady Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2009 16.7.2009 23.7.2009 1
B 1648/SL 79 podpisové vzory čestné MUDr.Čerbáková Krajský soud v Ústí nad Labem 29.6.2009 16.7.2009 2
B 1648/SL 78 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Kratochvíl Krajský soud v Ústí nad Labem 22.6.2009 16.7.2009 2
B 1648/SL 77 ostatní úplný výpis z jedn.představens Krajský soud v Ústí nad Labem 16.7.2009 2
B 1648/SL 76 rozhod. o statut. orgánu 7.jedn.představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 10.6.2009 16.7.2009 2
B 1648/SL 75 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 2.6.2009 16.7.2009 2
B 1648/SL 74 podpisové vzory čestné prohl.Ing.Kratochvíl Krajský soud v Ústí nad Labem 24.2.2009 30.4.2009 5.5.2009 1
B 1648/SL 73 podpisové vzory čestné prohl.Bc.Šperlíková Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2009 30.4.2009 5.5.2009 2
B 1648/SL 72 podpisové vzory čestné prohl.MUDr.Čerbáková Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2009 30.4.2009 5.5.2009 2
B 1648/SL 71 podpisové vzory čestné prohl.MUDr.Nečesaný,MBA Krajský soud v Ústí nad Labem 9.4.2009 30.4.2009 5.5.2009 2
B 1648/SL 70 rozhod. o statut. orgánu 5.jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 8.4.2009 30.4.2009 5.5.2009 3
B 1648/SL 69 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 6.4.2009 30.4.2009 5.5.2009 3
B 1648/SL 68 podpisové vzory +ČP Ing.M.Trpišovský,MBA Krajský soud v Ústí nad Labem 23.3.2009 6.4.2009 7.4.2009 2
B 1648/SL 67 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 18.3.2009 6.4.2009 7.4.2009 3
B 1648/SL 66 podpisové vzory čestné prohl.P.Petráček Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2009 13.3.2009 2
B 1648/SL 65 podpisové vzory čestné prohl.Ing.K.Kapoun Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2009 13.3.2009 1
B 1648/SL 64 podpisové vzory čestné prohl.Mgr.S.Valdman Krajský soud v Ústí nad Labem 27.2.2009 13.3.2009 1
B 1648/SL 63 podpisové vzory čestné prohl.Z.Bursa Krajský soud v Ústí nad Labem 2.3.2009 13.3.2009 2
B 1648/SL 62 ostatní Výpis z 4.zas.Rady Lib.kraje Krajský soud v Ústí nad Labem 20.2.2009 13.3.2009 1
B 1648/SL 61 ostatní Výpis z 3.zas.Rady Lib.kraje Krajský soud v Ústí nad Labem 10.2.2009 13.3.2009 1
B 1648/SL 60 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2008 14.11.2008 14.11.2008 12
B 1648/SL 59 notářský zápis Nz 469/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2008 14.11.2008 14.11.2008 2
B 1648/SL 58 ostatní výpis z usnesení ze zasedání Krajský soud v Ústí nad Labem 17.6.2008 6.10.2008 6.10.2008 1
B 1648/SL 57 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 24.4.2008 6.10.2008 6.10.2008 52
B 1648/SL 56 ostatní osvědčení o evidenci knihovny Krajský soud v Ústí nad Labem 9.2.2008 10.4.2008 22.4.2008 2
B 1648/SL 55 podpisové vzory čestné prohlá.MUDr.J.Čech Krajský soud v Ústí nad Labem 28.1.2008 6.2.2008 6.2.2008 2
B 1648/SL 54 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 16.1.2008 5.2.2008 6.2.2008 7
B 1648/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2008 22.1.2008 23.1.2008 11
B 1648/SL 52 notářský zápis Nz 2/2008 Krajský soud v Ústí nad Labem 3.1.2008 22.1.2008 23.1.2008 2
B 1648/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 6.12.2007 21.12.2007 3.1.2008 13
B 1648/SL 50 posudek znalce 106/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2007 21.12.2007 3.1.2008 7
B 1648/SL 49 posudek znalce 105/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2007 21.12.2007 3.1.2008 83
B 1648/SL 48 ostatní smlouva o upsání akcií Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2007 21.12.2007 3.1.2008 63
B 1648/SL 47 ostatní protokol o předá. a převz.věcí Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2007 21.12.2007 3.1.2008 62
B 1648/SL 46 ostatní prohlášení vkladatele Krajský soud v Ústí nad Labem 12.12.2007 21.12.2007 3.1.2008 153
B 1648/SL 45 posudek znalce 105/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 1.10.2007 12.12.2007 12.12.2007 80
B 1648/SL 44 posudek znalce 106/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.10.2007 12.12.2007 12.12.2007 7
B 1648/SL 43 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.M.Zhorný Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2007 12.12.2007 12.12.2007 1
B 1648/SL 42 podpisové vzory čestné prohlá.JUDr.S.Cenek Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2007 12.12.2007 12.12.2007 2
B 1648/SL 41 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.J.Kratochvíl Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2007 12.12.2007 12.12.2007 1
B 1648/SL 40 podpisové vzory čestné prohlá.Mgr.T.Lenikus Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2007 12.12.2007 12.12.2007 1
B 1648/SL 39 podpisové vzory čestné prohlá.Mgr.J.Dvořák Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2007 12.12.2007 12.12.2007 2
B 1648/SL 38 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2007 12.12.2007 12.12.2007 3
B 1648/SL 37 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 5.12.2007 12.12.2007 12.12.2007 5
B 1648/SL 36 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2007 12.12.2007 12.12.2007 2
B 1648/SL 35 rozhod. o statut. orgánu výpis usnesení z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 9.10.2007 12.12.2007 12.12.2007 1
B 1648/SL 34 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení ze zased.RLK Krajský soud v Ústí nad Labem 4.9.2007 12.12.2007 12.12.2007 1
B 1648/SL 33 notářský zápis Nz 514/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.11.2007 12.12.2007 12.12.2007 50
B 1648/SL 32 účetní závěrka zpráva auditora 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 26.9.2007 22.10.2007 17
B 1648/SL 31 podpisové vzory čestné prohlá.MUDr.J.Brázda Krajský soud v Ústí nad Labem 19.9.2007 8.10.2007 9.10.2007 1
B 1648/SL 30 podpisové vzory čestné prohlá.A.Brodská Krajský soud v Ústí nad Labem 27.8.2007 8.10.2007 9.10.2007 1
B 1648/SL 29 rozhod. o statut. orgánu volby do DR Krajský soud v Ústí nad Labem 14.8.2007 8.10.2007 9.10.2007 4
B 1648/SL 28 ostatní zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 14.8.2007 8.10.2007 9.10.2007 3
B 1648/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2007 31.8.2007 31.8.2007 11
B 1648/SL 26 ostatní výpis z usnesení ze zased. RLK Krajský soud v Ústí nad Labem 15.5.2007 31.8.2007 31.8.2007 2
B 1648/SL 25 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 29.5.2007 31.8.2007 31.8.2007 4
B 1648/SL 24 podpisové vzory čestné prohlá.F.Mojžíš Krajský soud v Ústí nad Labem 2.7.2007 31.8.2007 31.8.2007 2
B 1648/SL 23 notářský zápis Nz 252/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 8.6.2007 31.8.2007 31.8.2007 2
B 1648/SL 22 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 28.5.2007 3.8.2007 8.8.2007 27
B 1648/SL 21 rozhod. o statut. orgánu výpis z usnesení ze zased.RLK Krajský soud v Ústí nad Labem 12.6.2007 3.8.2007 8.8.2007 1
B 1648/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2007 9.5.2007 10.5.2007 12
B 1648/SL 19 ostatní zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 11.4.2007 9.5.2007 10.5.2007 5
B 1648/SL 18 ostatní výpis usnesení ze zasedání RK Krajský soud v Ústí nad Labem 13.2.2007 9.5.2007 10.5.2007 2
B 1648/SL 17 notářský zápis Nz 129/2007 Krajský soud v Ústí nad Labem 30.3.2007 9.5.2007 10.5.2007 2
B 1648/SL 16 podpisové vzory čestné prohlá.Ing.R.Horčička Krajský soud v Ústí nad Labem 15.11.2006 21.12.2006 31.1.2007 2
B 1648/SL 15 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 31.10.2006 21.12.2006 31.1.2007 7
B 1648/SL 14 podpisové vzory čestné prohlá. Bc.H.Jelínková Krajský soud v Ústí nad Labem 7.8.2006 11.9.2006 25.10.2006 2
B 1648/SL 13 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 27.7.2006 11.9.2006 25.10.2006 8
B 1648/SL 12 posudek znalce ocenění č. 1941-051-06 Krajský soud v Ústí nad Labem 20.3.2006 22.6.2006 27.6.2006 180
B 1648/SL 11 stanovy společnosti Krajský soud v Ústí nad Labem 30.5.2006 22.6.2006 27.6.2006 11
B 1648/SL 10 notářský zápis Nz 194/2006 Krajský soud v Ústí nad Labem 22.5.2006 26.5.2006 8.6.2006 6
B 1648/SL 9 notářský zápis Nz 392/2005 zakl.listina,stan. Krajský soud v Ústí nad Labem 20.10.2005 6.1.2006 25.1.2006 14
B 1648/SL 8 podpisové vzory Ing. M. Vacek Krajský soud v Ústí nad Labem 10.10.2005 6.1.2006 25.1.2006 1
B 1648/SL 7 podpisové vzory MUDr. Z. Nešněrová Krajský soud v Ústí nad Labem 12.10.2005 6.1.2006 25.1.2006 1
B 1648/SL 6 podpisové vzory J. Prokopová Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2005 6.1.2006 25.1.2006 1
B 1648/SL 5 podpisové vzory Ing. J. Marková Krajský soud v Ústí nad Labem 6.10.2005 6.1.2006 25.1.2006 1
B 1648/SL 4 podpisové vzory MUDr. H. Čerbáková Krajský soud v Ústí nad Labem 5.10.2005 6.1.2006 25.1.2006 1
B 1648/SL 3 podpisové vzory MUDr. R. Balková Krajský soud v Ústí nad Labem 13.10.2005 6.1.2006 25.1.2006 1
B 1648/SL 2 rozhod. o statut. orgánu zápis o zasedání DR Krajský soud v Ústí nad Labem 20.9.2005 6.1.2006 25.1.2006 1
B 1648/SL 1 rozhod. o statut. orgánu zápis z jednání představenstva Krajský soud v Ústí nad Labem 24.10.2005 6.1.2006 25.1.2006 3

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČO (identifikační číslo) 27283518
Jméno Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Česká Lípa
Vznik první živnosti: 4.1.2006
Celkový počet živností: 19
Aktivních živností: 8

Sídlo Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Živnosti a provozovny Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba zdravotnických prostředků

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Ubytovací služby

 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu

 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.1.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Purkyňova 1849, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1000922332
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků

 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Zahájení provozování 4.1.2006
Provozovna č. 2
Provozovna U Nemocnice 2696, Česká Lípa 470 06
Identifikační číslo provozovny 1000922341
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 23.8.2006

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 10.7.2006
Provozovna č. 1
Provozovna Purkyňova 1849, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1000922332
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 10.7.2006

Živnost č. 3 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.5.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Purkyňova 1849, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1000922332
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2007

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.6.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Purkyňova 1849, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1000922332
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 28.6.2007

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Purkyňova 1849, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1000922332
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.1.2014

Živnost č. 6 Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 14.4.2017
Provozovna č. 1
Provozovna Purkyňova 1849, Česká Lípa 470 01
Identifikační číslo provozovny 1000922332
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 14.4.2017

Živnost č. 7 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 15.5.2007
Přerušení oprávnění 14.12.2016

Živnost č. 8 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Přerušená
Vznik oprávnění 15.5.2007
Přerušení oprávnění 14.12.2016

Živnost č. 9 Správa a údržba nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.1.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.8.2006
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 Reklamní činnost a marketing

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.5.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.10.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Pavel Marek
Člen statutárního orgánu MUDr. Lubor Picmaus
Člen statutárního orgánu MUDr. Petr Ježek
Člen statutárního orgánu MUDr. Romana Kvasničková
Člen statutárního orgánu Mgr. Dana Šperlíková
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Jakoubek
Člen statutárního orgánu Jan Mencl Dis.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

IČO: 27283518
Firma: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Česká Lípa
Základní územní jednotka: Česká Lípa
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 4.1.2006

Sídlo Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Sídlo: Purkyňova 1849, Česká Lípa 470 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Příprava tisku a digitálních dat
Výroba zámků a kování
Výroba nástrojů a nářadí
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
Ostatní ubytování
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Reklamní činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ústavní zdravotní péče
Činnosti knihoven a archivů
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image