Firma Nemocnice Prachatice, a.s. IČO 26095165


Nemocnice Prachatice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Nemocnice Prachatice, a.s. (26095165) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Nebahovská 1015, Prachatice 383 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 2005 a je stále aktivní. Nemocnice Prachatice, a.s. má celkem pět provozoven a pět živností.

Jako zdroj dat o Nemocnice Prachatice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Nemocnice Prachatice, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Nemocnice Prachatice, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Nemocnice Prachatice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Nemocnice Prachatice, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1461
IČO (identifikační číslo osoby) 26095165
Jméno Nemocnice Prachatice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.9.2005
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 16.11.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 378 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesát osmmilionůčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 11 600 000,- Kč, slovy jedenáctmilionůšestsettisíc korun českých, na částku 389 640 500,- Kč, slovy třistaosmdesátdevětmilio nůšestsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýše ní základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1419, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jeden milion korun českých, označený číslem 1420 a 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1421 až 1426 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné po době, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Prachatice II, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 8 ks (osmi kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 11 600 000,- Kč, slovy jedenáctmilionůšestsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnut í jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 15.12.2018
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 19.4.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 373 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesáttřimilionů čtyřicettisícpětset korun českých, o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 378 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesátosmmilionůčtyřicettisícpěts et korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1414 až 1418 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí n a jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcioná ře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 30.5.2018 - 15.12.2018
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 25.5.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 369 040 500,- Kč, slovy třistašedesát devětmilionůčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, na částku 373 040 500,- Kč, slovy třistasedmdesáttřimilionůčtyřicettisícpě tset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1410 až 1413 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zněj í na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v pů sobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 30.6.2017 - 10.8.2017
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 21.7.2016 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 364 040 500,- Kč, slovy třistašedesátčtyřimilionů čtyřicettisícpětset korun českých, o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 369 040 500,- Kč, slovy třistašedesátdevětmilionůčtyřicettisícpěts et korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1405 až 1409 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působ nosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 24.9.2016 - 9.3.2017
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 30.4.2015 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 344 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetčtyřimilionů pětsetčtyřicettisícpětset korun českých, o částku 19 500 000,- Kč, slovy devatenáctmilionů pětsettisíc korun českých, na částku 364 040 500,- Kč, slovy třistašedes átčtyřimilionů čtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1390, 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 00 0,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1391 až 1399 a 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1400 až 1404 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zn ějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 15 ks (patnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je J ihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 19 500 000,- Kč, slovy devatenáct milionůpětsettisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí j ediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 9.7.2015 - 8.10.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 5.7.2014 - 10.7.2017
Počet členů dozorčí rady: 9 5.7.2014 - 10.7.2017
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 13.3.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 342 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetdvamilionůpětset čtyřicettisícpětset korun českých o částku 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých na částku 344 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetčtyřimilionůpětsetčty řicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1388 a 1389 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí n a jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj . Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceny budou 2 000 000,- Kč, slovy dvamiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 21.5.2014 - 5.7.2014
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 18. 7. 2013 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 337 540 500,- Kč, slovy třistatřicetsedmmilionůpětsetčtyřicettisícpětset korun českých o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých na částku 342 540 500,- Kč, slovy třistačtyřicetdvamilionůpětsetčtyřicett isícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1383 až 1387 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zněj í na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kra j. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitá lu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 5.8.2013 - 4.9.2013
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. rozhodl dne 26. 6. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 324 540 500,- Kč, slovy třistadvacetčtyřimilionůpětset čtyřicettisícpětset korun českých o částku 13 000 000,- Kč, slovy třináctmilionů korun českých na částku 337 540 500,- Kč, slovy třistatřicetsedmmilionůpětset čtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1379, 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč , slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 1380 až 1382 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj . Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 13 000 000,- Kč, slovy třináctmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 6.8.2012 - 28.8.2012
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 14. 6. 2011 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 308 110 500,- Kč, slovy třistaosmmilionůjednosto desettisícpětset korun českých o částku 16 430 000,- Kč, slovy šestnáctmilionů čtyřistatřicettisíc korun českých na částku 324 540 500,- Kč, slovy třistadvacetčtyři milionů pětsetčtyřicettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 1365, 6 ks (šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- K č, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 1366 až 1371, 4 kusy (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 1372 až 1375, 3 kusy (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000,- Kč, slovy desettisíc korun českých, označených čísly 1376 - 1378 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valn é hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 14 ks (čtrnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splaceno bude 16 430 000,- Kč, slovy šestnáctmilionůčtyřista třicettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnese ní o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 20.7.2011 - 29.8.2011
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 21. 12. 2010 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 307 110 500,- Kč, slovy třistasedmmilionůjednosto desettisícpětset korun českých, o částku 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, na částku 308 110 500,- Kč, slovy třistaosmmilionůjednostodesettisícpětset k orun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označený číslem 1364 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelnou, je omezeně převoditelnou - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. M ístem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kr aj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, přičemž splacen bude 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 24.1.2011 - 25.2.2011
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8. 6. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 298 110 500,- Kč, slovy dvěstědevadesátosmmilionůjednostodesettisícpětset korun českých o částku 9 000 000,- Kč, slovy devětmilionů korun českých na částku 307 110 500,- Kč, slovy třistasedmmmilionůjednostodesettisíc pětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 1355 až 1363 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno , v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kr aj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 9 000 000,- Kč, slovy devětmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základní ho kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 2.7.2010 - 27.8.2010
Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 297 110 500,- Kč, slovy dvěstědevadesátsedmmilionůstodesettisícpětset korun českých o částku 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých na částku 298 110 500,- Kč, slovy dvěstědevadesátosmmilionůstodesettisícpět set korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označený číslem 1354 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, znějící na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelná, je omezeně převoditelná - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie bude upsána s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie bude upsána ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcii ve smlouvě o upsání akcií. M ístem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kra j. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., přičemž splacen bude 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 29.10.2008 - 19.11.2008
Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 272 916 000,- Kč, slovy dvěstěsedmdesátdvamilionů devětsetšestnáct korun českých o částku 24 194 500,- Kč, slovy dvacetčtyřimilionů stodevadesátčtyřitisícpětset korun českých na částku 297 110 500,- Kč, slovy dvěstě devadesátsedmmilionůstodesettisícpětset korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 24 ks (dvacetčtyři kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 1234 až 1257, 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodn otě 100 000,- Kč (stotisíc korun českých), označený číslem 1258, 94 ks (devadesátčtyři kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,- Kč (jedentisíc korun českých) označené čísly 1259 až 1352 a 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 500,- Kč (pětset korun českých), označený číslem 1353 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznik ne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií jsou Prachatice, Nebahovská 1015, PSČ 383 20. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 120 ks (stodvaceti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoč eský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 185271359/0600, vedený u GE Money Bank, a.s., přičemž splaceno bude 24 194 500,- Kč, slovy dvacetčtyřimilionůstodevadesátčtyřitisícpětset korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 5.12.2007 - 27.12.2007
Jediný akcionář společnosti Nemocnice Prachatice, a.s. rozhodl dne 13.12.2005 na základě písemné zprávy představenstva dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. předložené jedinému akcionáři, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základní ho kapitálu společnosti takto: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 5 000 000,- Kč (slovy pětmilionů korun českých) o částku 267 916 000,- Kč, slovy (dvěstěšedesátsedmmilionů devětsetšestnácttisíc korun českých) na částku 272 916 000,- Kč, slovy dvěstěsedmdesátdvamilionů devětsetšestnácttisíc korun českých s tím, že upisování akcií nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 267 ks (dvěstěšedesátsedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 51 - 317 a 916 ks (devětsetšestnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě kaž dé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 318 - 1233, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, akcie nejsou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů 3. jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu a to smlouvou o upsání akcií dle ust. §204 odst. 5) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude uzavřena v Českých Budějovicíc h nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií, jako návrh smlouvy podepsaný společností, bude doručena upisovateli ihned po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových a kcií o 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionů devětsetšestnácttisíc korun českých, tj. v den rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, informace dle ust. §204a odst. 2) obchodního zákoníku se nevyžaduje 4. emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jehož předmětem je: Podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Jihočeského kraje s názvem Nemocnice Prachatice, se sídlem Prachatice, Nebahovská 101 5, PSČ 383 20, IČ 00583219, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce č. 400 - hmotnou složku podniku tvoří: a) věci nemovité do katastru nemovitostí zapisované a věci nemovité do katastru nemovitostí nezapisované včetně těch, které se dosud výstavbou nestaly věcmi nemovitými v právním slova smyslu a do katastru nemovitostí zapsány být nemohou b) věci movité včetně zásob c) finanční majetek d) pohledávky - nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software; přechod na společnost neodporuje povaze těchto práv a uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí - osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. přecházejí na společnost, která bude zajišťovat čin nost dosud prováděnou vkladatelem 5. nepeněžitý vklad - podnik - byl oceněn znaleckým posudkem zpracovatele HZ Praha, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 17049644, ze dne 20.10.2005, č. posudku B 89/2005, jmenovaného za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Českých Budějovic ích ze dne 30.9.2005, č.j. Nc 1651/2005-4, které nabylo právní moci dne 30.9.2005 na částku 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionů devětsetšestnácttisíc korun českých. Celá tato částka ve výši 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionůdev ětsetšestnácttisíc korun českých je určena ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. 6. za shora blíže specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydáno 267 ks (dvěstěšedesátsedm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 51 - 317, a 916 ks (devětsetšestnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 318 - 1233, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; akcie nej sou obchodovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, jedinému akcionáři bude vydáno jako protiplnění 10 0% nově vydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 267 916 000,- Kč, slovy dvěstěšedesátsedmmilionůdevětsetšestnácttisíc korun českých 7. nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením "smlouvy o vkladu podniku ke zvýšení účasti akcionáře ve společnosti" a faktickým předáním podniku společnosti; o předání bude akcionářem a společností sepsán zápis 8. nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do tří týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.12.2005 - 13.1.2006
Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 16.9.2005, sepsa né ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. zn. NZ 564/2005. 30.9.2005

Aktuální kontaktní údaje Nemocnice Prachatice, a.s.

Kapitál Nemocnice Prachatice, a.s.

zakladni jmění 389 641 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 15.12.2018
zakladni jmění 378 041 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.5.2018 - 15.12.2018
zakladni jmění 373 041 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.6.2017 - 30.5.2018
zakladni jmění 369 041 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 24.9.2016 - 30.6.2017
zakladni jmění 364 041 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.7.2015 - 24.9.2016
zakladni jmění 344 541 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 21.5.2014 - 9.7.2015
zakladni jmění 342 541 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 4.9.2013 - 21.5.2014
zakladni jmění 337 541 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.8.2012 - 4.9.2013
zakladni jmění 324 541 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.8.2011 - 28.8.2012
zakladni jmění 308 110 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.2.2011 - 29.8.2011
zakladni jmění 307 110 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 27.8.2010 - 25.2.2011
zakladni jmění 298 110 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.11.2008 - 27.8.2010
zakladni jmění 297 110 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.12.2007 - 19.11.2008
zakladni jmění 272 916 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2007 - 27.12.2007
zakladni jmění 5 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.9.2005 - 1.1.2007

Akcie Nemocnice Prachatice, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 4 15.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 342 15.12.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 66 15.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 341 30.5.2018 - 15.12.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 336 30.6.2017 - 30.5.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 332 24.9.2016 - 30.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 327 9.7.2015 - 24.9.2016
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 3 9.7.2015 - 15.12.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 60 9.7.2015 - 15.12.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 010 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 1 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 2 21.5.2014 - 9.7.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 318 21.5.2014 - 9.7.2015
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 55 21.5.2014 - 9.7.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 316 4.9.2013 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 311 28.8.2012 - 4.9.2013
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 2 28.8.2012 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 1 29.8.2011 - 28.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 308 29.8.2011 - 28.8.2012
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 55 29.8.2011 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 3 29.8.2011 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 010 29.8.2011 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 1 29.8.2011 - 21.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 302 25.2.2011 - 29.8.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 301 27.8.2010 - 25.2.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 292 19.11.2008 - 27.8.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 291 27.12.2007 - 19.11.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 51 27.12.2007 - 29.8.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 1 010 27.12.2007 - 29.8.2011
Kmenové akcie na jméno 500 Kč 1 27.12.2007 - 29.8.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 267 1.1.2007 - 27.12.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 1.1.2007 - 27.12.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 916 1.1.2007 - 27.12.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 50 30.9.2005 - 1.1.2007

Sídlo Nemocnice Prachatice, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Nebahovská 1015 , Prachatice 383 01 8.12.2016
Adresa Nebahovská 1015 , Prachatice 383 01 30.9.2005 - 8.12.2016

Předmět podnikání Nemocnice Prachatice, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, 24.4.2009
hostinská činnost 29.10.2008
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.10.2008
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 29.10.2008 - 24.4.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 29.10.2008 - 24.4.2009
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 29.10.2008 - 24.4.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 29.10.2008 - 24.4.2009
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 29.10.2008 - 24.4.2009
technické činnosti v dopravě 29.10.2008 - 24.4.2009
komplexní poskytování zdravotnických služeb 8.12.2005
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.9.2005

vedení firmy Nemocnice Prachatice, a.s.

Statutární orgán Nemocnice Prachatice, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. 10.7.2017
Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. 5.7.2014 - 10.7.2017
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti přípojí své podpisy osob y oprávněné. 30.9.2005 - 5.7.2014
člen představenstva Mgr. Miroslav Gros 27.10.2015
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Kaštanová 254 , Prachatice 383 01
předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš MBA 15.7.2016
Vznik členství 10.6.2014
Vznik funkce 10.6.2014
Adresa: Mlýnská 468 , Boršov nad Vltavou 373 82
člen představenstva MUDr. František Stráský 10.7.2017
Vznik členství 1.10.2015
Adresa: Nemocniční 206 , Prachatice 383 01
člen představenstva MUDr. Zuzana Roithová MBA 10.8.2017
Vznik členství 20.7.2017
Adresa: 1 , Dvory nad Lužnicí 378 08
člen představenstva Dagmar Janoušková 30.9.2005 - 23.2.2007
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 30.1.2007
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Neumannova 149 , Prachatice 383 01
člen představenstva MUDr. Karel Krpoun 30.9.2005 - 23.2.2007
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 30.1.2007
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Neumannova 154 , Prachatice 383 01
člen představenstva MUDr. Petr Pumpr 30.9.2005 - 2.10.2008
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 19.8.2008
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Fráni Šrámka 156 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Milan Voldřich 2.10.2008 - 20.1.2009
Vznik členství 19.8.2008
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Nábřežní 83 , Strakonice 386 01
člen představenstva MUDr. Zdeněk Hejduk 23.2.2007 - 3.7.2009
Vznik členství 30.1.2007
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Ant. Barcala 1372/9 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Jan Švejda 23.2.2007 - 27.1.2010
Vznik členství 30.1.2007
Zánik členství 1.1.2010
Adresa: Plzeňská 2142/14 , České Budějovice 370 04
předseda představenstva Ing. Bohumil Ondřich 30.9.2005 - 25.10.2010
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 30.9.2010
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 30.9.2010
Adresa: Pod Hradbami 62 , Prachatice 383 01
místopředseda představenstva MUDr. František Stráský 30.9.2005 - 25.10.2010
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 30.9.2010
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 30.9.2010
Adresa: Nemocniční 206 , Prachatice 383 01
člen představenstva Ing. Michal Čarvaš 2.7.2009 - 25.10.2010
Vznik členství 10.6.2009
Adresa: Na Zdolnici 299 , Odolena Voda 250 70
předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš 25.10.2010 - 6.8.2012
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 1.10.2010
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Na Zdolnici 299 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Ing. Martin Bláha 20.1.2009 - 22.3.2013
Vznik členství 1.1.2009
Adresa: Vídeňská 12 , Nová Bystřice 378 33
člen představenstva Ing. Ivo Houška MBA 27.1.2010 - 22.3.2013
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 1.1.2013
Adresa: Ledenická 1547/85 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Ing. Martin Bláha MBA 22.3.2013 - 1.1.2014
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Vídeňská 12 , Nová Bystřice 378 33
předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš 6.8.2012 - 10.6.2014
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Vznik funkce 1.10.2010
Zánik funkce 10.6.2014
Adresa: Mlýnská 492 , Boršov nad Vltavou 373 82
místopředseda představenstva MUDr. František Stráský 25.10.2010 - 8.10.2015
Vznik členství 1.10.2010
Zánik členství 1.10.2015
Vznik funkce 1.10.2010
Zánik funkce 1.10.2015
Adresa: Nemocniční 206 , Prachatice 383 01
člen představenstva Mgr. Miroslav Gros 24.1.2011 - 27.10.2015
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Kaštanová 254 , Prachatice 383 01
předseda představenstva Ing. Michal Čarvaš MBA 10.6.2014 - 15.7.2016
Vznik členství 10.6.2014
Vznik funkce 10.6.2014
Adresa: Mlýnská 492 , Boršov nad Vltavou 373 82
člen představenstva MUDr. Miroslava Člupková 22.3.2013 - 9.3.2017
Vznik členství 2.1.2013
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Na Hradbách 36 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Ing. Martin Bláha MBA 1.1.2014 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 30.6.2017
Adresa: Vídeňská 12 , Nová Bystřice 378 33
místopředseda představenstva MUDr. František Stráský 8.10.2015 - 10.7.2017
Vznik členství 1.10.2015
Vznik funkce 1.10.2015
Zánik funkce 1.7.2017
Adresa: Nemocniční 206 , Prachatice 383 01
člen představenstva Petr Novák 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 27.4.2017
Adresa: Petrohradská 2853 , Tábor 390 03

Dozorčí rada Nemocnice Prachatice, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Hana Pěstová 24.9.2016
Vznik členství 24.3.2016
Adresa: Pod Hradbami 56 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady MUDr. Roman Čerkl 24.9.2016
Vznik členství 24.3.2016
Adresa: Přímá 1267 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Petr Svoboda 24.9.2016
Vznik členství 24.3.2016
Adresa: Pod Hradbami 57 , Prachatice 383 01
předseda dozorčí rady Ing. Bohumil Petrášek 10.7.2017
Vznik členství 12.5.2017
Vznik funkce 6.6.2017
Adresa: Brantlova 537 , Vimperk 385 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Martin Malý 10.7.2017
Vznik členství 12.5.2017
Vznik funkce 6.6.2017
Adresa: SNP 428 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Mgr. Bc. Jiří Heller 10.7.2017
Vznik členství 12.5.2017
Adresa: Družstevní 1793/11 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Zdeněk Kutil 10.7.2017
Vznik členství 12.5.2017
Adresa: Rűckerova 343/35 , Vimperk 385 01
člen dozorčí rady RNDr. Jana Krejsová 10.7.2017
Vznik členství 12.5.2017
Adresa: Budovatelská 1048 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Ludmila Pánková 10.7.2017
Vznik členství 12.5.2017
Adresa: Prokopovo náměstí 105 , Husinec 384 21
člen dozorčí rady Dr. Bc. Ludvík Zíma 30.9.2005 - 2.1.2007
Vznik členství 30.9.2005
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Kaštanová 827 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Hejduk 30.9.2005 - 23.2.2007
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 30.1.2007
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Antonína Barcala 9 , 370 05 České Budějovice Česká republika
člen dozorčí rady MUDr. David Bunda 30.9.2005 - 27.12.2007
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 2.8.2007
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Nemocniční 206 , Prachatice 383 01
předseda dozorčí rady Jiří Netík 30.9.2005 - 3.6.2009
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 17.3.2009
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 17.3.2009
Adresa: Kolodějská 410 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady Ing. Vojtěch Toman 30.9.2005 - 3.6.2009
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 17.3.2009
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Větrná 885 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Hana Rabenhauptová 30.9.2005 - 3.6.2009
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 17.3.2009
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Ševčíkova 535 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady MUDr. Ladislav Přívozník 30.9.2005 - 3.6.2009
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 17.3.2009
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Neumannova 154 , Prachatice 383 01
místopředseda dozorčí rady Dr.Bc. Ludvík Zíma 2.1.2007 - 3.6.2009
Vznik členství 30.9.2006
Zánik členství 17.3.2009
Vznik funkce 11.12.2006
Zánik funkce 17.3.2009
Adresa: Kaštanová 827 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Ing. Václav Protiva 18.3.2008 - 3.6.2009
Vznik členství 24.4.2007
Zánik členství 17.3.2009
Adresa: Chvalšinská 231 , Český Krumlov 381 01
člen dozorčí rady Mgr. Miroslav Gros 30.9.2005 - 24.1.2011
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 21.12.2010
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Nebahovská 1016 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady MUDr. Růžena Štemberková 3.6.2009 - 24.1.2011
Vznik členství 17.3.2009
Adresa: Duhová 1177 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Hana Pěstová 30.9.2005 - 11.4.2011
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 24.3.2011
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Borová 1191 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslava Ambrožová 27.12.2007 - 11.4.2011
Vznik členství 2.8.2007
Zánik členství 24.3.2011
Adresa: Šmidingerova 628 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady MUDr. Martin Kuba 3.6.2009 - 6.8.2012
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 26.6.2012
Adresa: Fr. Ondříčka 978/10 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady Petr Svoboda 11.4.2011 - 6.8.2012
Vznik členství 24.3.2011
Adresa: Národní 1007 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady František Sklář 3.6.2009 - 22.3.2013
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: 9. května 573 , Netolice 384 11
člen dozorčí rady RNDr. Petr Šebelík CSc. 3.6.2009 - 22.3.2013
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: 52 , Stachy 384 73
člen dozorčí rady Stanislav Rosa 3.6.2009 - 22.3.2013
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: 55 , Nebahovy 383 01
předseda dozorčí rady MUDr. Ladislav Přívozník 3.6.2009 - 22.3.2013
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 20.12.2012
Vznik funkce 9.4.2009
Zánik funkce 20.12.2012
Adresa: Neumannova 154 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Mgr. Růžena Štemberková 24.1.2011 - 22.3.2013
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: Duhová 1177 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Ing. Vojtěch Toman 6.8.2012 - 22.3.2013
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: Větrná 885 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Ing Martin Malý 22.3.2013 - 22.3.2013
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 7.3.2012
Adresa: SNP 428 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Mudr Jaroslava Ambrožová 22.3.2013 - 22.3.2013
Vznik funkce 7.3.2012
Adresa: Šmidingerova 628 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady Ladislav Velich 22.3.2013 - 21.5.2014
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 27.2.2014
Adresa: Česká 679 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Hana Pěstová 11.4.2011 - 27.10.2015
Vznik členství 24.3.2011
Adresa: Borová 1191 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady MUDr. Roman Čerkl 11.4.2011 - 27.10.2015
Vznik členství 24.3.2011
Adresa: Přímá 1267 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Petr Svoboda 6.8.2012 - 27.10.2015
Vznik členství 24.3.2011
Adresa: Pod Hradbami 57 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Rosa 22.3.2013 - 27.10.2015
Vznik členství 20.12.2012
Adresa: 55 , Nebahovy 383 01
člen dozorčí rady Hana Pěstová 27.10.2015 - 25.2.2016
Vznik členství 24.3.2011
Adresa: Borová 1191 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady MUDr. Roman Čerkl 27.10.2015 - 24.9.2016
Vznik členství 24.3.2011
Zánik členství 23.3.2016
Adresa: Přímá 1267 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Petr Svoboda 27.10.2015 - 24.9.2016
Vznik členství 24.3.2011
Zánik členství 23.3.2016
Adresa: Pod Hradbami 57 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Hana Pěstová 25.2.2016 - 24.9.2016
Vznik členství 24.3.2011
Zánik členství 23.3.2016
Adresa: Pod Hradbami 56 , Prachatice 383 01
předseda dozorčí rady RNDr. Jana Krejsová 22.3.2013 - 9.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 31.1.2013
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Budovatelská 1048 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady František Sklář 22.3.2013 - 9.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: 9. května 573 , Netolice 384 11
člen dozorčí rady Zdeněk Kollar 22.3.2013 - 9.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: nám. Přátelství 687 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady MUDr. Jaroslava Ambrožová 22.3.2013 - 9.3.2017
Vznik členství 7.3.2013
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Šmidingerova 628 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady Vilém Klapsia 21.5.2014 - 9.3.2017
Vznik členství 27.2.2014
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: 14 , Zdíkov 384 73
člen dozorčí rady Stanislav Rosa 27.10.2015 - 9.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: 55 , Nebahovy 383 01
předseda dozorčí rady Mgr. Vladimír Pešek 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Vznik funkce 16.1.2017
Zánik funkce 11.5.2017
Adresa: Na Horánku 682 , Netolice 384 11
místopředseda dozorčí rady RNDr. Jana Krejsová 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Vznik funkce 16.1.2017
Zánik funkce 11.5.2017
Adresa: Budovatelská 1048 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady PaedDr. Jan Klimeš 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Adresa: Pod Skalkou 279 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Ing. Martin Malý 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Adresa: SNP 428 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Ludmila Pánková 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Adresa: Prokopovo náměstí 105 , Husinec 384 21
člen dozorčí rady Ing. Bohumil Petrášek 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Adresa: Brantlova 537 , Vimperk 385 01

Sbírka Listin Nemocnice Prachatice, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1461/SL 75 ostatní Zápis č.11/2015 z mimořádného jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 7.9.2015 18.9.2015 8.10.2015 1
B 1461/SL 74 ostatní Výpis usnesení z 67. jednání Rady Jihočeského kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 16.7.2015 18.9.2015 8.10.2015 1
B 1461/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2015 18.6.2015 21.7.2015 12
B 1461/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2014 18.6.2015 21.7.2015 12
B 1461/SL 70 notářský zápis [930/2014] Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2014 18.6.2015 21.7.2015 4
B 1461/SL 69 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2015 24.6.2015 88
B 1461/SL 68 účetní závěrka [2014], zpráva auditora 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2015 24.6.2015 34
B 1461/SL 67 notářský zápis 241/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2014 18.6.2014 22.7.2014 16
B 1461/SL 66 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2014 25.6.2014 85
B 1461/SL 65 ostatní Zápis č.3/2014 z mimořádného jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2014 30.4.2014 23.5.2014 1
B 1461/SL 64 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2014 30.4.2014 23.5.2014 12
B 1461/SL 63 ostatní 35. schůze Rady Jihočeského kraje dne 13.3.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2014 30.4.2014 23.5.2014 1
B 1461/SL 62 ostatní 34. schůze Rady Jihočeského kraje dne 27.2.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.2.2014 30.4.2014 23.5.2014 1
B 1461/SL 61 notářský zápis 98/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2014 30.4.2014 23.5.2014 5
B 1461/SL 60 ostatní Výpis usnesení Rady Jihočeského kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2013 30.8.2013 6.9.2013 1
B 1461/SL 59 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2013 30.8.2013 6.9.2013 12
B 1461/SL 58 ostatní Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2013 2.8.2013 6.8.2013 4
B 1461/SL 57 notářský zápis 225/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2013 2.8.2013 6.8.2013 4
B 1461/SL 56 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.6.2013 28.6.2013 109
B 1461/SL 55 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 31.1.2013 21.3.2013 26.3.2013 5
B 1461/SL 54 ostatní Výpis usn.z 8.schůze Rady Jihoč.kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 7.3.2013 21.3.2013 26.3.2013 1
B 1461/SL 53 ostatní Výpis usn.z 3.schůze Rady Jihoč.kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2012 21.3.2013 26.3.2013 1
B 1461/SL 52 ostatní Výpis usn. z 3.schůze Rady Jihoč.kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2012 21.3.2013 26.3.2013 1
B 1461/SL 51 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2012 24.8.2012 30.8.2012 12
B 1461/SL 50 ostatní - Výpis usn.Rady Jihoč.kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 3.8.2012 7.8.2012 1
B 1461/SL 49 notářský zápis 215/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 3.8.2012 7.8.2012 4
B 1461/SL 48 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.7.2012 4.7.2012 106
B 1461/SL 47 ostatní - Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2011 31.8.2011 12
B 1461/SL 46 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 20.7.2011 4
B 1461/SL 45 notářský zápis 254/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 20.7.2011 5
B 1461/SL 44 výroční zpráva -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2011 77
B 1461/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2011 12.4.2011 4
B 1461/SL 42 ostatní - Zápis ze schůze doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 21.2.2011 12.4.2011 5
B 1461/SL 41 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 17.2.2011 28.2.2011 12
B 1461/SL 40 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 2
B 1461/SL 39 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 4
B 1461/SL 38 notářský zápis 545/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 7
B 1461/SL 37 ostatní - Zápis č.37 z jedn.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2010 25.10.2010 1
B 1461/SL 36 ostatní - Zápis z jednání Rady Jih.kr. Krajský soud v Českých Budějovicích 21.9.2010 25.10.2010 5
B 1461/SL 35 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 30.8.2010 12
B 1461/SL 34 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.7.2010 58
B 1461/SL 33 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2010 5
B 1461/SL 32 notářský zápis 239/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2010 4
B 1461/SL 31 podpisové vzory + Výpis usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2009 29.1.2010 3
B 1461/SL 30 výroční zpráva -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2009 54
B 1461/SL 29 podpisové vzory + Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 9.4.2009 4.6.2009 11
B 1461/SL 28 podpisové vzory + Výpis usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích 8.1.2009 26.1.2009 3
B 1461/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 11.11.2008 25.11.2008 12
B 1461/SL 26 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2008 31.10.2008 12
B 1461/SL 25 ostatní - Sml. o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2008 31.10.2008 5
B 1461/SL 24 notářský zápis 446/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2008 31.10.2008 8
B 1461/SL 23 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 19.8.2008 7.10.2008 2
B 1461/SL 22 notářský zápis 348/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.8.2008 7.10.2008 4
B 1461/SL 21 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2008 51
B 1461/SL 20 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.1.2008 9.4.2008 2
B 1461/SL 19 notářský zápis 239/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2007 9.4.2008 5
B 1461/SL 18 notářský zápis 625/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.10.2007 18.1.2008 5
B 1461/SL 17 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2007 18.1.2008 5
B 1461/SL 16 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 28.11.2007 15.1.2008 2
B 1461/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.1.2008 12
B 1461/SL 14 ostatní - Zápis ze zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 2.8.2007 15.1.2008 2
B 1461/SL 13 notářský zápis 239/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2007 15.1.2008 4
B 1461/SL 12 účetní závěrka - r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.3.2007 9
B 1461/SL 11 podpisové vzory + čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.2007 27.2.2007 4
B 1461/SL 10 notářský zápis 61/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2007 27.2.2007 4
B 1461/SL 9 účetní závěrka -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.3.2006 9
B 1461/SL 8 stanovy společnosti - Úpl.znění k 1.1.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.12.2005 12
B 1461/SL 7 ostatní Sml.o vkl.podniku+Upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2005 19.12.2005 17
B 1461/SL 6 notářský zápis 808/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2005 19.12.2005 16
B 1461/SL 5 posudek znalce č.B 89/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.10.2005 14.11.2005 165
B 1461/SL 4 ostatní -Návrh sml.o vkladu podniku Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2005 8
B 1461/SL 3 posudek znalce B 52/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2005 14.10.2005 31
B 1461/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2005 14.10.2005 14
B 1461/SL 1 notářský zápis NZ 564/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.2005 14.10.2005 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Nemocnice Prachatice, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26095165
Jméno Nemocnice Prachatice, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Prachatice
Vznik první živnosti: 15.2.2007
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 5

Sídlo Nemocnice Prachatice, a.s.

Živnosti a provozovny Nemocnice Prachatice, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Nebahovská 1015, Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny 1005716111
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 15.2.2007
Provozovna č. 2
Provozovna Nebahovská 1015, Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny 1005919909
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

Zahájení provozování 5.6.2007

Živnost č. 2 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Nebahovská 1015, Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny 1005716111
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2007

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 15.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Nebahovská 1015, Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny 1005716111
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 15.2.2007

Živnost č. 4 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 27.2.2007

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 30.1.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Nebahovská 1015, Prachatice 383 01
Identifikační číslo provozovny 1005716111
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 30.1.2014

Živnost č. 6 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 15.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 27.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 5.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Nemocnice Prachatice, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Miroslav Gros
Člen statutárního orgánu MUDr. František Stráský
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Čarvaš MBA
Člen statutárního orgánu MUDr. Zuzana Roithová MBA

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Nemocnice Prachatice, a.s.

IČO: 26095165
Firma: Nemocnice Prachatice, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Prachatice
Základní územní jednotka: Prachatice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 30.9.2005

Sídlo Nemocnice Prachatice, a.s.

Sídlo: Nebahovská 1015, Prachatice 383 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, úprava a rozvod vody
Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
Silniční nákladní doprava
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ústavní zdravotní péče
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
tracking image