Firma Nemocnice Písek, a.s. IČO 26095190


Nemocnice Písek, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Nemocnice Písek, a.s. (26095190) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Karla Čapka 589, Písek 397 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 2005 a je stále aktivní. Nemocnice Písek, a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o Nemocnice Písek, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Nemocnice Písek, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Nemocnice Písek, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Nemocnice Písek, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Nemocnice Písek, a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 1462
IČO (identifikační číslo osoby) 26095190
Jméno Nemocnice Písek, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 30.9.2005
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 6.6.2019 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 635 669 000,- Kč, slovy šestsettřicetpětmilionůšestsetšedesátdevěttisíc korun českých, o celkovou částku 29 300 000,- Kč, slovy dvacetdevětmilionůtřistatisíc korun českých, z toho: 1.zvýšení základního kapitálu o částku 22 000 000,- Kč, slovy dvacetdvamilionů korun českých 2.zvýšení základního kapitálu o částku 7 300 000,- Kč, slovy sedmmilionůtřistatisíc korun českých v rámci projektu Modernizace přístrojového vybavení Nemocnice Písek, a.s., dle SM/115/RK, na částku 664 969 000,- Kč, slovy šestsetšedesátčtyřimilionůdevětsetšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předp isů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 657 až 658, 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé ak cie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 659 až 667 a 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 668 až 670 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenový mi, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Budějovické Předměstí, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 14 ks (čtrnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoč eský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 29 300 000,- Kč, slovy dvacetdevětmilionůtřistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhod nutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 25.7.2019
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 19.7.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 626 369 000,- Kč, slovy šestsetdvacetšestmilionůtřistašedesátdevěttisíc korun českých, o částku 9 300 000,- Kč, slovy devětmilionůtřistatisíc korun českých, na částku 635 669 000,-Kč, slovy šestsettřicetpětmilionůšests etšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základn ího kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 645 až 653 a 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé ak cie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 654 až 656 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 12 ks (dvanácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoč eský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 9 300 000,- Kč, slovy devětmilionůtřistatisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí je diného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 9.9.2018 - 25.7.2019
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 19.4.2018 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 617 369 000,- Kč, slovy šestsetsedmnáctmilionůtřistašedesátdevěttisíc korun českých, o částku 9 000 000,- Kč, slovy devětmilionů korun českých, na částku 626 369 000,- Kč, slovy šestsetdvacetšestmilionůtřistašedesátdev ěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu . Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 636 až 644 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 9 ks (devíti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočesk ý kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 9 000 000,- Kč, slovy devětmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcioná ře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 6.6.2018 - 9.9.2018
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 21.12.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 617 169 000,- Kč, slovy šestsetsedmnáctmilionůjednostošedesátdevěttisíc korun českých, o částku 200 000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, v rámci projektu Revitalizace zeleně areálu Nemocnice Písek, a.s., dle SM/1 15/ZK, na částku 617 369 000,- Kč, slovy šestsetsedmnáctmilionůtřistašedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších před pisů upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označené čísly 634 a 635 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 200 000,- Kč, slovy dvěstětisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 13.2.2018 - 6.6.2018
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 5.10.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 612 169 000,- Kč, slovy šestsetdvanáctmilionůjednostošedesátdevěttisíc korun českých, o částku 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, na částku 617 169 000,- Kč, slovy šestsetsedmnáctmilionůjednostošedesátdevě ttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu . Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 5 ks (pět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 629 až 633 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí n a jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 5 ks (pěti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-75 3240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 5 000 000,- Kč, slovy pětmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 20.11.2017 - 13.2.2018
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 25.5.2017 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 592 169 000,- Kč, slovy pětsetdevadesát dvamilionůjednostošedesátdevěttisíc korun českých, o celkovou částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacet milionů korun českých, na částku 612 169 000,- Kč, slovy šestsetdvanáctmilio nůjednostošedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšen í základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 627 a 628 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí n a jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 01. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v p ůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 30.6.2017 - 10.8.2017
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 4.8.2016 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 553 269 000,- Kč, slovy pětsetpadesáttřimilionůdvěstě šedesátdevěttisíc korun českých, o celkovou částku 38 900 000,- Kč, slovy třicetosmmilionůdevětsettisíc korun českých, z toho: 1. zvýšení základního kapitálu o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých 2. zvýšení základního kapitálu o částku 18 900 000,- Kč, slovy osmnáctmilionůdevětsettisíc korun českých v rámci projektu Realizace úspor energie v Nemocnici Písek, a.s., dle SM/115/RK, na částku 592 169 000,- Kč, slovy pětsetdevadesátdvamilionůjednostošedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpi sů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 607 až 609, 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akci e 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označených čísly 610 až 617 a 9 ks (devět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 618 až 626 - nově upisované akcie jsou akciemi kmeno vými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. --- Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 20 ks (dvaceti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihoče ský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 38 900 000,- Kč, slovy třicetosmmilionůdevětset tisíc korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí j ediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 27.9.2016 - 9.3.2017
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 30.4.2015 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 533 269 000,- Kč, slovy pětsettřicettřimilionůdvěstě šedesátdevěttisíc korun českých, o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, na částku 553 269 000,- Kč, slovy pětsetpadesáttřimilionůdvěstěš edesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základníh o kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 605 a 606 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí n a jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akc ionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Písek, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne rozhodnutí jediného akcionáře v p ůsobnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 9.7.2015 - 27.9.2016
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 25.7.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 25.7.2014 - 10.7.2017
Počet členů dozorčí rady: 9 25.7.2014 - 10.7.2017
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 13.3.2014 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 529 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetdevětmilionů dvěstěšedesátdevěttisíc korun českých o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých na částku 533 269 000,- Kč, slovy pětsettřicettřimilionůdvěstěšede sátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 474 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 601 až 604 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a. s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upi sovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceny budou 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapit álu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 23.5.2014 - 25.7.2014
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 18. 7. 2013 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 526 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetšestmilionůdvěstěšedesátdevěttisíc korun českých o částku 3 000 000,- Kč, slovy třimiliony korun českých na částku 529 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetdevětmilionůdvěstěšedesátdevět tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 3 ks (tři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každí akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 598 až 600 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 3 ks (tří kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upis ovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceny budou 3 000 000,- Kč, slovy třimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 9.8.2013 - 10.9.2013
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 26. 6. 2012 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 516 269 000,- Kč, slovy pětsetšestnáctmilionůdvěstě šedesátdevěttisíc korun českých o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých na částku 526 269 000,- Kč, slovy pětsetdvacetšestmilionůdvěstěšedesátdevě ttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nové akcie, když upisován bude 1 ks (jeden kus) akcie o jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označený číslem 597 - nově upisovaná akcie je akcií kmenovou, zní na jméno, v listinné podob ě, veřejně neobchodovatelná, je omezeně převoditelná - převod akcie je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 1 ks (jednoho kusu) akcie nově upsané na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Up isovatel je povinen splatit emisní kurs akcie na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapi tálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávané akcie bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 6.8.2012 - 28.8.2012
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 14. 6. 2011 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 496 269 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesát šestmilionůdvěstěšedesátdevěttisíc korun českých o částku 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých na částku 516 269 000,- Kč, slovy pětsetšestnáctmilionů dvě stěšedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, označené čísly 595 a 596 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 2 ks (dvou kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upi sovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 20 000 000,- Kč, slovy dvacetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapi tálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 20.7.2011 - 26.8.2011
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 21. 12. 2010 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 493 469 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesáttřimilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých, o částku 2 800 000,- Kč, slovy dvamilionyosmset tisíc korun českých, na částku 496 269 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesát šestmilionůdvěstě šedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 2 ks (dva kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč, slovy jedenmilion korun českých, označené čísly 585 - 586, 8 ks (osm kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100 000,- Kč, slovy jednostotisíc korun českých, označených čísly 587 - 594 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hr omady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s., uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, přičemž splaceno bude 2 800 000,- Kč, slovy dvamilionyosmsettisíc korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení zákl adního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 24.1.2011 - 25.2.2011
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 8. 6. 2010 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhoduje při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 482 469 000,- Kč, slovy čtyřistaosmdesátdvamilionůčtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 11 000 000,- Kč, slovy jedenáctmilionů korun českých na částku 493 469 000,- Kč, slovy čtyřistadevadesáttřimilionůčty řistašedesátdevět tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 11 ks (jedenáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 574 až 584 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, z nějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 11 ks (jedenácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kra j. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 11 000 000,- Kč, slovy jedenáctmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 2.7.2010 - 19.8.2010
Zapisuje se: Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. roz-hodl dne 30. 6. 2009 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 478 469 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesátosmmi-lionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony ko-run českých na částku 482 469 000,- Kč, slovy čtyřistaosmdesátdvamilionůčtyř istašedesátde-vět tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisovány budou 4 ks (čtyři kusy) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun čes-kých), označené čísly 570 až 573 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zněj í na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné ? převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Ji-hočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uza-vření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií . Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje sou-hlas, aby emisní kurs 4 ks (čtyř kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Up isovatel je po-vinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 4 000 000,- Kč, slovy čtyřimiliony korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení zákla dního kapitálu do obchodního rejstří-ku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydá-vaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 22.7.2009 - 25.8.2009
Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 15. 4. 2008 při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 462 469 000,- Kč, slovy čtyřistašedesátdvamilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 16 000 000,- Kč, slovy šestnáctmilionů korun českých na částku 478 469 000,- Kč, slovy čtyřistasedmdesátosmm ilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 16 ks (šestnáct kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 554 až 569 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, znějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 16 ks (šestnácti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kr aj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 16 000 000,- Kč, slovy šestnáctmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 30.4.2008 - 29.5.2008
Jediný akcionář akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice Písek, a.s. dne 20. 11. 2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Základní kapitál se zvyšuje z částky 452 469 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátdvamilionů čtyřistašedesátdevěttisíc korun českých o částku 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých na částku 462 469 000,- Kč, slovy čtyřistašedesátdvamilionůčtyřist ašedesátdevět tisíc korun českých, a to ve smyslu ust. § 203 obch. zák. upsáním nových akcií až do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, když upisováno bude 10 ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1 000 000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 544 až 553 - nově upisované akcie jsou akciemi kmenovými, zn ějí na jméno, v listinné podobě, veřejně neobchodovatelné, jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. Emisní ážio nevznikne. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Akcie budou upsány ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií a jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23. Jihočeský kraj, jakožto jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. uděluje souhlas, aby emisní kurs 10 ks (deseti kusů) akcií nově upsaných na zvýšení základního kapitálu byl splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Jihočeský kraj. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií na účet č. 43-753240287/0100, vedený u Komerční banky, a.s., přičemž splaceno bude 10 000 000,- Kč, slovy desetmilionů korun českých, a to nejpozději do patnácti dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, emisní kurs nově vydávaných akcií bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. 5.12.2007 - 19.12.2007
Jediný akcionář společnosti Nemocnice Písek, a.s. rozhodl dne 13.12.2005 na základě písemné zprávy představenstva dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. předložené jedinému akcionáři, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti o zvýšení základního k apitálu společnosti takto: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2 400 000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisíc korun českých) o částku 450 069 000,- Kč (slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých) na částku 452 469 000,- Kč (slovy čtyřistapadesátdvami lionůčtyřistašedesátdevěttisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští 2. na zvýšení základního kapitálu bude upisováno 450 ks (čtyřistapadesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 25 - 474 a 69 ks (šedesátdevět kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akci e 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 475 - 543, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, akcie nejsou obchodovatelné na veřejn ém trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady. K udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů 3. jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva 100% nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu a to smlouvou o upsání akcií dle ust. §204 odst. 5) obchodního zákoníku; smlouva o upsání akcií bude uzavřena v Českých Budějovicích nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií, jako návrh smlouvy podepsaný společností, bude doručena upisovateli ihned po rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akc ií o 450 069 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých, tj. v den rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, informace dle ust. §204a odst. 2) obchodního zákoníku se nevyžaduje 4. emisní kurz nových akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu bude splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, jehož předmětem je: Podnik jediného akcionáře, který tvoří hmotné, nehmotné a osobní složky činností provozovaných dle stavu v účetní evidenci ke dni splacení vkladu příspěvkovou organizací Jihočeského kraje s názvem Nemocnice Písek, se sídlem Písek, Karla Čapka 589, PSČ 397 23, IČ 00582905, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložce č. 397. - hmotnou složku podniku tvoří: a) věci nemovité do katastru nemovitostí zapisované a věci nemovité do katastru nemovitostí nezapisované včetně těch, které se dosud výstavbou nestaly věcmi nemovitými v právním slova smyslu a do katastru nemovitostí zapsány být nemohou b) věci movité včetně zásob c) finanční majetek d) pohledávky - nehmotnou složku podniku tvoří práva vyplývající z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zejména práva užívat software; přechod na společnost neodporuje povaze těchto práv a uzavřeným smlouvám o jejich poskytnutí - osobní složkou podniku jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k zaměstnancům, která ve smyslu zákonné úpravy smlouvy o prodeji podniku a dle ust. § 476 a násl. obch. zák. přecházejí na společnost, která bude zajišťovat čin nost dosud prováděnou vkladatelem 5. nepeněžitý vklad - podnik - byl oceněn znaleckým posudkem zpracovatele HZ Praha, spol. s r.o., Kodaňská 1441/46, Praha 10, IČ 17049644, ze dne 31.10.2005, č. posudku B 93/2005, jmenovaného za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicíc h ze dne 30.9.2005, č.j. Nc 1654/2005-4, které nabylo právní moci dne 30.9.2005 na částku 450 069 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých. Celá tato částka ve výši 450 069 000,- Kč, slovy čtyřistapadesátmilionů šedesátdevě ttisíc korun českých je určena ke splacení emisního kurzu odpovídajícího jmenovité hodnotě akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu. 6. za shora blíže specifikovaný vklad bude jedinému akcionáři vydáno 450 ks (čtyřistapadesát kusů) akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilion korun českých), označené čísly 25 - 474 a 69 ks (šedesátdevět kusů) akcií o jmenovit é hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), označené čísly 475 - 543, akcie budou vydány v listinné podobě, jako kmenové akcie znějící na jméno, emisní kurz nově vydávaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě; akcie nejsou obcho dovatelné na veřejném trhu, akcie na jméno jsou omezeně převoditelné - převod akcií je podmíněn souhlasem valné hromady, k udělení souhlasu je potřeba dvoutřetinové většiny hlasů všech akcionářů, jedinému akcionáři bude vydáno jako protiplnění 100% nově v ydávaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 450 069 000,- Kč (slovy čtyřistapadesátmilionůšedesátdevěttisíc korun českých) 7. nepeněžitý vklad bude splacen uzavřením "smlouvy o vkladu podniku ke zvýšení účasti akcionáře ve společnosti" a faktickým předáním podniku společnosti; o předání bude akcionářem a společností sepsán zápis 8. nepeněžitý vklad bude splacen nejpozději do tří týdnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.12.2005 - 13.1.2006
Akciová společnost byla založena jediným zakladatelem v souladu s ustanovením § 154 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění, a to bez veřejné nabídky akcií podle ust. § 172 obchodního zákoníku, na základě zakladatelské listiny ze dne 16. 9. 2005, sep sané ve formě notářského zápisu JUDr. Ivana Kočera, spis. zn. NZ 562/2005. 30.9.2005

Aktuální kontaktní údaje Nemocnice Písek, a.s.

Kapitál Nemocnice Písek, a.s.

zakladni jmění 664 969 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.7.2019
zakladni jmění 635 669 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.9.2018 - 25.7.2019
zakladni jmění 626 369 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 6.6.2018 - 9.9.2018
zakladni jmění 617 369 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.2.2018 - 6.6.2018
zakladni jmění 617 169 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.11.2017 - 13.2.2018
zakladni jmění 612 169 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.6.2017 - 20.11.2017
zakladni jmění 592 169 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 27.9.2016 - 30.6.2017
zakladni jmění 553 269 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 9.7.2015 - 27.9.2016
zakladni jmění 533 269 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 23.5.2014 - 9.7.2015
zakladni jmění 529 269 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 10.9.2013 - 23.5.2014
zakladni jmění 526 269 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 28.8.2012 - 10.9.2013
zakladni jmění 516 269 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 26.8.2011 - 28.8.2012
zakladni jmění 496 269 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.2.2011 - 26.8.2011
zakladni jmění 493 469 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.8.2010 - 25.2.2011
zakladni jmění 482 469 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 25.8.2009 - 19.8.2010
zakladni jmění 478 469 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.5.2008 - 25.8.2009
zakladni jmění 462 469 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.12.2007 - 29.5.2008
zakladni jmění 452 469 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 1.1.2007 - 19.12.2007
zakladni jmění 2 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.9.2005 - 1.1.2007

Akcie Nemocnice Písek, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 12 25.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 540 25.7.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 49 25.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 531 9.9.2018 - 25.7.2019
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 46 9.9.2018 - 25.7.2019
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 522 6.6.2018 - 9.9.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 43 13.2.2018 - 9.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 513 20.11.2017 - 6.6.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 10 30.6.2017 - 25.7.2019
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 8 27.9.2016 - 30.6.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 508 27.9.2016 - 20.11.2017
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 41 27.9.2016 - 13.2.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 5 9.7.2015 - 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 69 23.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 3 23.5.2014 - 9.7.2015
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 500 23.5.2014 - 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 32 23.5.2014 - 27.9.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 496 10.9.2013 - 23.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 3 28.8.2012 - 23.5.2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000 Kč 2 26.8.2011 - 28.8.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 493 26.8.2011 - 10.9.2013
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 32 26.8.2011 - 23.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 69 26.8.2011 - 23.5.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 493 25.2.2011 - 26.8.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 32 25.2.2011 - 26.8.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 491 19.8.2010 - 25.2.2011
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 24 19.8.2010 - 25.2.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 69 19.8.2010 - 26.8.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 480 25.8.2009 - 19.8.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 476 29.5.2008 - 25.8.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 460 19.12.2007 - 29.5.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 24 19.12.2007 - 19.8.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 69 19.12.2007 - 19.8.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 450 1.1.2007 - 19.12.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 24 1.1.2007 - 19.12.2007
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 69 1.1.2007 - 19.12.2007
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 24 30.9.2005 - 1.1.2007

Sídlo Nemocnice Písek, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Karla Čapka 589 , Písek 397 01 5.4.2013
Adresa Karla Čapka 589 , Písek 397 01 30.9.2005 - 5.4.2013

Předmět podnikání Nemocnice Písek, a.s.

Platnost údajů od - do
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 25.7.2014
Čištění a praní textilu a oděvů 25.7.2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 25.7.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 24.4.2009
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 24.4.2009 - 25.7.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 27.10.2008
hostinská činnost 27.10.2008
ubytovací služby 27.10.2008 - 24.4.2009
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 27.10.2008 - 24.4.2009
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici 27.10.2008 - 24.4.2009
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 27.10.2008 - 24.4.2009
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti 27.10.2008 - 24.4.2009
silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní doprava provozovaná vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti, vnitrostátní doprava provozovaná vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti 27.10.2008 - 24.4.2009
komplexní poskytování zdravotnických služeb 9.12.2005
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních lužeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 30.9.2005

vedení firmy Nemocnice Písek, a.s.

Statutární orgán Nemocnice Písek, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují dva členové představenstva společně. 10.7.2017
Společnost zastupují dva členové představenstva společně, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. 25.7.2014 - 10.7.2017
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden musí být ve funkci předsedy nebo místopředsedy představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí své podpisy osoby oprávněné. 30.9.2005 - 25.7.2014
člen představenstva Ing. Dana Čagánková 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: V Portyči 472 , Písek 397 01
člen představenstva MUDr. Zuzana Roithová MBA 10.8.2017
Vznik členství 20.7.2017
Adresa: 1 , Dvory nad Lužnicí 378 08
předseda představenstva MUDr. Jiří Holan MBA 3.6.2018
Vznik členství 3.6.2018
Vznik funkce 3.6.2018
Adresa: Gregorova 2600 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Michal Čarvaš MBA 22.6.2019
Vznik členství 11.6.2019
Adresa: Mlýnská 468 , Boršov nad Vltavou 373 82
člen představenstva Jana Somrová 30.9.2005 - 23.2.2007
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 30.1.2007
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Mírové nám. 1466 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Zdeněk Kabátek 30.9.2005 - 23.2.2007
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 30.1.2007
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Václavské nám. 313 , Písek 397 01
místopředseda představenstva MUDr. Jozef Filka CSc. 30.9.2005 - 26.6.2008
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 3.6.2008
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 3.6.2008
Adresa: Polárna 6 , 4012 Košice Slovenská republika
člen představenstva MUDr. Petr Pumpr 30.9.2005 - 2.10.2008
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 19.8.2008
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Fráni Šrámka 156 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Milan Voldřich 2.10.2008 - 20.1.2009
Vznik členství 19.8.2008
Zánik členství 31.12.2008
Adresa: Nábřežní 83 , Strakonice 386 01
člen představenstva MUDr. Zdeněk Hejduk 23.2.2007 - 3.7.2009
Vznik členství 30.1.2007
Zánik členství 10.6.2009
Adresa: Ant. Barcala 1372/9 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Ing. Miroslav Janovský 30.9.2005 - 26.1.2010
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 1.1.2010
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 1.1.2010
Adresa: Nádražní 2296 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Jan Švejda 23.2.2007 - 26.1.2010
Vznik členství 30.1.2007
Zánik členství 1.1.2010
Adresa: Plzeňská 2142/14 , České Budějovice 370 04
místopředseda představenstva MUDr. Jiří Holan 26.6.2008 - 26.1.2010
Vznik členství 3.6.2008
Vznik funkce 3.6.2008
Zánik funkce 1.1.2010
Adresa: Gregorova 2600 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Michal Čarvaš 3.7.2009 - 6.8.2012
Vznik členství 10.6.2009
Adresa: Na Zdolnici 299 , Odolena Voda 250 70
člen představenstva Ing. Martin Bláha 20.1.2009 - 5.4.2013
Vznik členství 1.1.2009
Adresa: Vídeňská 12 , Nová Bystřice 378 33
člen představenstva Ing. Ivo Houška MBA 26.1.2010 - 5.4.2013
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 1.1.2013
Adresa: Ledenická 1547/85 , České Budějovice 370 06
předseda představenstva MUDr. Jiří Holan MBA 26.1.2010 - 10.9.2013
Vznik členství 3.6.2008
Zánik členství 2.6.2013
Vznik funkce 1.1.2010
Zánik funkce 2.6.2013
Adresa: Gregorova 2600 , Písek 397 01
místopředseda představenstva Ing. Dana Krákorová 26.1.2010 - 4.10.2013
Vznik členství 1.1.2010
Vznik funkce 1.1.2010
Adresa: 47 , 398 18 Záhoří Česká republika
člen představenstva Ing. Martin Bláha MBA 5.4.2013 - 1.1.2014
Vznik členství 1.1.2009
Zánik členství 31.12.2013
Adresa: Vídeňská 12 , Nová Bystřice 378 33
člen představenstva Ing. Michal Čarvaš 6.8.2012 - 10.6.2014
Vznik členství 10.6.2009
Zánik členství 10.6.2014
Adresa: Mlýnská 492 , Boršov nad Vltavou 373 82
místopředseda představenstva Ing. Dana Čagánková 4.10.2013 - 19.1.2015
Vznik členství 1.1.2010
Zánik členství 1.1.2015
Vznik funkce 1.1.2010
Zánik funkce 1.1.2015
Adresa: V Portyči 472 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Michal Čarvaš MBA 10.6.2014 - 15.7.2016
Vznik členství 10.6.2014
Adresa: Mlýnská 492 , Boršov nad Vltavou 373 82
člen představenstva MUDr. Miroslava Člupková 5.4.2013 - 9.3.2017
Vznik členství 2.1.2013
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Na Hradbách 36 , Jindřichův Hradec 377 01
člen představenstva Ing. Martin Bláha MBA 1.1.2014 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2014
Zánik členství 30.6.2017
Adresa: Vídeňská 12 , Nová Bystřice 378 33
místopředseda představenstva Ing. Dana Čagánková 19.1.2015 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2015
Vznik funkce 1.1.2015
Zánik funkce 1.7.2017
Adresa: V Portyči 472 , Písek 397 01
člen představenstva Petr Novák 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 27.4.2017
Adresa: Petrohradská 2853 , Tábor 390 03
předseda představenstva MUDr. Jiří Holan MBA 10.9.2013 - 25.5.2018
Vznik členství 3.6.2013
Zánik členství 3.6.2018
Vznik funkce 3.6.2013
Zánik funkce 3.6.2018
Adresa: Gregorova 2600 , Písek 397 01
člen představenstva Ing. Michal Čarvaš MBA 15.7.2016 - 22.6.2019
Vznik členství 10.6.2014
Zánik členství 10.6.2019
Adresa: Mlýnská 468 , Boršov nad Vltavou 373 82

Dozorčí rada Nemocnice Písek, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Marie Pavlíčková 9.3.2017
Vznik členství 15.12.2016
Adresa: Budovatelská 1902 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Iveta Česká 9.3.2017
Vznik členství 15.12.2016
Adresa: Jablonského 437 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Kázecký CSc. 10.7.2017
Vznik členství 12.5.2017
Vznik funkce 31.5.2017
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko 399 01
místopředseda dozorčí rady MUDr. Rudolf Tyll 10.7.2017
Vznik členství 12.5.2017
Vznik funkce 31.5.2017
Adresa: Na Houpačkách 1338/31 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Hladík 10.7.2017
Vznik členství 12.5.2017
Adresa: Na Pakšovce 2610 , Písek 397 01
člen dozorčí rady JUDr. Luboš Průša 10.7.2017
Vznik členství 12.5.2017
Adresa: Dobrovského 1059/40 , Písek 397 01
člen dozorčí rady MUDr. Martin Gregora 15.8.2018
Vznik členství 12.5.2017
Adresa: Mlýnská 1442 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady Mgr. Eva Vanžurová 22.6.2019
Vznik členství 9.5.2019
Adresa: Putimská Vysoká 128 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Mgr. Rostislav Homola B.Th. 20.7.2019
Vznik členství 13.6.2019
Adresa: Nádražní 1782 , Písek 397 01
člen dozorčí rady JUDr. Ing. Petr Holátko 30.9.2005 - 2.1.2007
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 30.9.2006
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Moskevská 2716/2 , Tábor 390 05
člen dozorčí rady Roman Carda 30.9.2005 - 2.1.2007
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 30.9.2006
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Jablonského 395/15 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Bc. Marie Havlanová 30.9.2005 - 2.1.2007
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 30.9.2006
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Otakara Ševčíka 658 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady JUDr. Luboš Průša 30.9.2005 - 4.6.2009
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 17.3.2009
Vznik funkce 30.9.2005
Zánik funkce 17.3.2009
Adresa: Fráni Šrámka 183 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Kálal 30.9.2005 - 4.6.2009
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 17.3.2009
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: 119 , Čížová 398 31
člen dozorčí rady Ing. Ivan Sýkora 30.9.2005 - 4.6.2009
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 17.3.2009
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Hlinecká 681 , Týn nad Vltavou 375 01
člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Hobzek 30.9.2005 - 4.6.2009
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 17.3.2009
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: 5. května 1204 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady ThMgr. Michael Štojdl 30.9.2005 - 4.6.2009
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 17.3.2009
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Budějovická 204/13 , Písek 397 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Miroslav Sládek 2.1.2007 - 4.6.2009
Vznik členství 21.11.2006
Zánik členství 17.3.2009
Vznik funkce 11.12.2006
Zánik funkce 17.3.2009
Adresa: Kocínova 1979 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Věra Müllerová 30.9.2005 - 11.1.2012
Vznik členství 30.9.2005
Zánik členství 10.11.2011
Vznik funkce 30.9.2005
Adresa: Otavská 1055/20 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Irena Hlaváčová 2.1.2007 - 11.1.2012
Vznik členství 10.11.2006
Zánik členství 10.11.2011
Adresa: Karla Čapka 1679 , Písek 397 01
člen dozorčí rady MUDr. Michal Turek 2.1.2007 - 11.1.2012
Vznik členství 10.11.2006
Zánik členství 10.11.2011
Adresa: V Lukách 298 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady MUDr. Martin Kuba 4.6.2009 - 6.8.2012
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 26.6.2012
Vznik funkce 29.4.2009
Adresa: Fr. Ondříčka 978/10 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady MUDr. Renáta Doležalová 11.1.2012 - 28.8.2012
Vznik členství 10.11.2011
Adresa: Lipová alej 1908 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Sládek 4.6.2009 - 5.4.2013
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 20.12.2012
Zánik funkce 20.12.2012
Adresa: Kocínova 1979 , Písek 397 01
člen dozorčí rady JUDr. Ondřej Veselý 4.6.2009 - 5.4.2013
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: U Vodáka 1812 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Ing. Marie Hrdinová 4.6.2009 - 5.4.2013
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: Táborská 219 , Mirovice 398 06
člen dozorčí rady Ing. Karel Kratochvíle 4.6.2009 - 5.4.2013
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: nábřeží 1. máje 1820 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Kázecký 4.6.2009 - 5.4.2013
Vznik členství 17.3.2009
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: Erbenova 749 , 399 01 Milevsko Česká republika
člen dozorčí rady Marie Vranovská 11.1.2012 - 5.4.2013
Zánik členství 12.12.2013
Adresa: Kollárova 1459 , Písek 397 01
člen dozorčí rady MUDr. Zdeněk Hobzek 6.8.2012 - 5.4.2013
Vznik členství 26.6.2012
Zánik členství 20.12.2012
Adresa: 5. května 1204 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Marie Šukovská Vranovská 5.4.2013 - 19.2.2014
Zánik členství 12.12.2013
Adresa: Kollárova 1459 , Písek 397 01
člen dozorčí rady MUDr. Martin Votýpka 25.7.2014 - 12.9.2014
Vznik členství 12.6.2014
Adresa: Karla Boromejského 395 , Písek 397 01
člen dozorčí rady JUDr. Luboš Průša 5.4.2013 - 19.1.2015
Vznik členství 20.12.2012
Adresa: Fráni Šrámka 183 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Věra Müllerová 11.1.2012 - 27.10.2015
Vznik členství 10.11.2011
Adresa: Otavská 1055/20 , Písek 397 01
člen dozorčí rady MUDr. Renáta Doležalová 28.8.2012 - 27.10.2015
Vznik členství 10.11.2011
Adresa: Pažoutova 2603 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Ing. Stanislav Kázecký CSc. 5.4.2013 - 9.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.12.2016
Vznik funkce 22.3.2013
Zánik funkce 31.12.2016
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady JUDr. Ondřej Veselý 5.4.2013 - 9.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: U Vodáka 1812 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Ing. Karel Kratochvíle 5.4.2013 - 9.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: nábřeží 1. máje 1820 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Stanislav Sedláček 5.4.2013 - 9.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: 247 , Sepekov 398 51
člen dozorčí rady Stanislav Češka 5.4.2013 - 9.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: 94 , Branice 398 43
Jméno JUDr. Luboš Průša 19.1.2015 - 9.3.2017
Vznik členství 20.12.2012
Zánik členství 31.12.2016
Adresa: Dobrovského 1059/40 , Písek 397 01
člen dozorčí rady Věra Müllerová 27.10.2015 - 9.3.2017
Vznik členství 10.11.2011
Zánik členství 10.11.2016
Adresa: Otavská 1055/20 , Písek 397 01
člen dozorčí rady MUDr. Renáta Doležalová 27.10.2015 - 9.3.2017
Vznik členství 10.11.2011
Zánik členství 10.11.2016
Adresa: Pažoutova 2603 , Písek 397 01
předseda dozorčí rady Ing. Jiří Hořánek 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Vznik funkce 16.1.2017
Zánik funkce 11.5.2017
Adresa: Přemyslova 461 , Písek 397 01
místopředseda dozorčí rady Ing. Stanislav Kázecký CSc. 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Vznik funkce 16.1.2017
Zánik funkce 11.5.2017
Adresa: Erbenova 746 , Milevsko 399 01
člen dozorčí rady Ing. Petr Kalina 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Adresa: 33 , Dobev 397 01
člen dozorčí rady Mgr. Petr Matouš 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Adresa: 162 , Putim 397 01
člen dozorčí rady JUDr. Luboš Průša 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Adresa: Dobrovského 1059/40 , Písek 397 01
člen dozorčí rady MUDr. Martin Gregora 9.3.2017 - 10.7.2017
Vznik členství 1.1.2017
Zánik členství 11.5.2017
Adresa: Radomyšlská 435 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady MUDr. Martin Gregora 10.7.2017 - 15.8.2018
Vznik členství 12.5.2017
Adresa: Radomyšlská 435 , Strakonice 386 01
člen dozorčí rady Ing. Jiří Hořánek 10.7.2017 - 22.6.2019
Vznik členství 12.5.2017
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Přemyslova 461 , Písek 397 01
člen dozorčí rady MUDr. Martin Votýpka 12.9.2014 - 20.7.2019
Vznik členství 12.6.2014
Zánik členství 12.6.2019
Adresa: V Oudolí 1925 , Písek 397 01

Sbírka Listin Nemocnice Písek, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1462/SL 101 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2015 18.6.2015 21.7.2015 12
B 1462/SL 100 notářský zápis [214/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2015 18.6.2015 21.7.2015 5
B 1462/SL 99 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 4.6.2015 4.6.2015 54
B 1462/SL 98 účetní závěrka [2014] 2014 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2015 22.4.2015 20
B 1462/SL 97 účetní závěrka [2014] 2014 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2015 22.4.2015 4
B 1462/SL 96 účetní závěrka [2014] 2014 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 21.4.2015 22.4.2015 2
B 1462/SL 95 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2014 13.1.2015 19.1.2015 12
B 1462/SL 94 ostatní Zápis č.11/14 z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 19.12.2014 13.1.2015 19.1.2015 1
B 1462/SL 93 ostatní Výpis usnesení - 53. schůze Rady Jihočeského kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 18.12.2014 13.1.2015 19.1.2015 1
B 1462/SL 92 notářský zápis [929/2014] Krajský soud v Českých Budějovicích 13.11.2014 13.1.2015 19.1.2015 4
B 1462/SL 91 ostatní Výpis usnesení - 41. schůze Rady Jihočeského kraje dne 12.6.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.6.2014 30.6.2014 1.8.2014 1
B 1462/SL 90 notářský zápis 240/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.5.2014 30.6.2014 1.8.2014 16
B 1462/SL 89 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.6.2014 17.6.2014 52
B 1462/SL 88 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.4.2014 30.4.2014 23.5.2014 12
B 1462/SL 87 ostatní 35. schůze Rady Jihočeského kraje dne 13.3.2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2014 30.4.2014 23.5.2014 1
B 1462/SL 86 notářský zápis 97/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.3.2014 30.4.2014 23.5.2014 5
B 1462/SL 85 účetní závěrka [2013]  Rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2014 5.5.2014 4
B 1462/SL 84 účetní závěrka [2013]  Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2014 5.5.2014 20
B 1462/SL 83 účetní závěrka [2013]  VZZ Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2014 5.5.2014 2
B 1462/SL 82 ostatní Zápis č.6/2013 - Jednání Dozorčí rady Nemocnice Písek, a.s. Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2013 30.1.2014 20.2.2014 2
B 1462/SL 81 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 21.8.2013 9.9.2013 12.9.2013 12
B 1462/SL 80 notářský zápis 224/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2013 9.9.2013 12.9.2013 4
B 1462/SL 79 ostatní 12.schůze Rady Jihočeského kraje dne 2.5.2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2013 9.9.2013 12.9.2013 1
B 1462/SL 78 notářský zápis 224/2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 18.7.2013 8.8.2013 13.8.2013 4
B 1462/SL 77 výroční zpráva [2012]  2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2013 6.6.2013 54
B 1462/SL 76 účetní závěrka r.2012 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2013 16.5.2013 2
B 1462/SL 75 účetní závěrka r.2012 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2013 16.5.2013 22
B 1462/SL 74 účetní závěrka r.2012 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 16.5.2013 16.5.2013 4
B 1462/SL 73 ostatní Zápis č.1/2013 - Jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.3.2013 4.4.2013 8.4.2013 2
B 1462/SL 72 ostatní Výpisy usn.z 3.schůze Rady Jihoč.kraje (2x) Krajský soud v Českých Budějovicích 20.12.2012 4.4.2013 8.4.2013 2
B 1462/SL 71 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2012 12
B 1462/SL 70 notářský zápis 214/2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 7.8.2012 4
B 1462/SL 69 ostatní - Výpis usn. Rady Jihoč.kraje Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2012 7.8.2012 1
B 1462/SL 68 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2012 53
B 1462/SL 67 účetní závěrka -r.2011 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 11.5.2012 21
B 1462/SL 66 účetní závěrka -r.2011 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 11.5.2012 2
B 1462/SL 65 účetní závěrka -r.2011 - ro Krajský soud v Českých Budějovicích 11.5.2012 4
B 1462/SL 64 ostatní -zápis o průb.a výsl.hlasování Krajský soud v Českých Budějovicích 10.11.2011 12.1.2012 2
B 1462/SL 63 ostatní - Stanovy Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2011 31.8.2011 12
B 1462/SL 62 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 20.7.2011 4
B 1462/SL 61 notářský zápis 253/2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.6.2011 20.7.2011 4
B 1462/SL 60 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.6.2011 70
B 1462/SL 59 účetní závěrka r. 2010 - VZZ Krajský soud v Českých Budějovicích 4.5.2011 2
B 1462/SL 58 účetní závěrka r. 2010 - rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 4.5.2011 4
B 1462/SL 57 účetní závěrka r. 2010 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 4.5.2011 20
B 1462/SL 56 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 16.2.2011 28.2.2011 12
B 1462/SL 55 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 4
B 1462/SL 54 notářský zápis 544/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.1.2011 6
B 1462/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 3.8.2010 19.8.2010 12
B 1462/SL 52 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2010 63
B 1462/SL 51 ostatní - smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2010 5
B 1462/SL 50 notářský zápis 238/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.7.2010 4
B 1462/SL 49 účetní závěrka r. 2009 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2010 19
B 1462/SL 48 účetní závěrka r. 2009 - vzz Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2010 2
B 1462/SL 47 účetní závěrka r. 2009 - rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 18.5.2010 4
B 1462/SL 46 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2010 2
B 1462/SL 45 ostatní - zápis č. 1/10 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2010 1
B 1462/SL 44 ostatní - výpis usnesení rady JK Krajský soud v Českých Budějovicích 28.1.2010 1
B 1462/SL 43 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.2009 3.9.2009 12
B 1462/SL 42 notářský zápis 305/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2009 23.7.2009 4
B 1462/SL 41 ostatní - Smlouva o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2009 23.7.2009 5
B 1462/SL 40 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.7.2009 56
B 1462/SL 39 podpisové vzory + Usn.č.641/2009/RK Krajský soud v Českých Budějovicích 11.6.2009 8.7.2009 3
B 1462/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2009 10
B 1462/SL 37 ostatní - výpis usn. Rady JK Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2009 1
B 1462/SL 36 ostatní - zápis z jedn. DR Krajský soud v Českých Budějovicích 8.6.2009 1
B 1462/SL 35 účetní závěrka -r.2008 - Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 1.4.2009 19
B 1462/SL 34 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.4.2009 3
B 1462/SL 33 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 1.4.2009 14
B 1462/SL 32 podpisové vzory + Výpis usnesení Rady Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2008 22.1.2009 3
B 1462/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2008 31.10.2008 12
B 1462/SL 30 notářský zápis 445/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 7.10.2008 31.10.2008 5
B 1462/SL 29 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 19.8.2008 7.10.2008 2
B 1462/SL 28 notářský zápis 347/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.8.2008 7.10.2008 4
B 1462/SL 27 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2008 2.7.2008 2
B 1462/SL 26 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 3.6.2008 2.7.2008 1
B 1462/SL 25 notářský zápis 236/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 3.6.2008 2.7.2008 4
B 1462/SL 24 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 22.5.2008 4.6.2008 12
B 1462/SL 23 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.5.2008 27
B 1462/SL 22 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2008 13
B 1462/SL 21 účetní závěrka r. 2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2008 14
B 1462/SL 20 ostatní přehled o změnách Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2008 1
B 1462/SL 19 ostatní - Sml.o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2008 30.4.2008 5
B 1462/SL 18 notářský zápis 153/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.4.2008 30.4.2008 5
B 1462/SL 17 ostatní - Sml.o upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2007 22.1.2008 5
B 1462/SL 16 notářský zápis 624/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.11.2007 22.1.2008 5
B 1462/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 9.1.2008 12
B 1462/SL 14 účetní závěrka -r.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.5.2007 17
B 1462/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 1.2.2007 26.2.2007 4
B 1462/SL 12 notářský zápis 60/2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2007 26.2.2007 4
B 1462/SL 9 výroční zpráva -r.2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.11.2006 16
B 1462/SL 8 stanovy společnosti - Úpl.znění ke dni 1.1.2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 27.12.2005 12
B 1462/SL 7 notářský zápis 807/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2005 19.12.2005 16
B 1462/SL 6 ostatní Sml.o vkl.podniku+Upsání akcií Krajský soud v Českých Budějovicích 13.12.2005 19.12.2005 17
B 1462/SL 5 posudek znalce č.B 93/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 31.10.2005 14.11.2005 208
B 1462/SL 4 ostatní -Návrh sml.o vkladu podniku Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2005 8
B 1462/SL 3 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2005 6.10.2005 26
B 1462/SL 2 posudek znalce č. B 53/2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2005 6.10.2005 37

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Nemocnice Písek, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26095190
Jméno Nemocnice Písek, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Písek
Vznik první živnosti: 2.2.2007
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 6

Sídlo Nemocnice Písek, a.s.

Živnosti a provozovny Nemocnice Písek, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce

 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Karla Čapka 589, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1002825750
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 2.2.2007

Živnost č. 2 Čištění a praní textilu a oděvů

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Karla Čapka 589, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1002825750
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.2007

Živnost č. 3 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Karla Čapka 589, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1002825750
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.2007

Živnost č. 4 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.2.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Karla Čapka 589, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1002825750
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 2.2.2007

Živnost č. 5 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 6.4.2007
Provozovna č. 1
Provozovna Karla Čapka 589, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1002825750
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 6.4.2007

Živnost č. 6 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.2.2014
Provozovna č. 1
Provozovna Karla Čapka 589, Písek 397 01
Identifikační číslo provozovny 1002825750
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.2.2014

Živnost č. 7 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.2.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Nemocnice Písek, a.s.

Člen statutárního orgánu MUDr. Zuzana Roithová MBA
Člen statutárního orgánu MUDr. Jiří Holan MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Michal Čarvaš MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Dana Čagánková

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Nemocnice Písek, a.s.

IČO: 26095190
Firma: Nemocnice Písek, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Písek
Základní územní jednotka: Písek
Počet zaměstnanců: 500 - 999 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 30.9.2005

Sídlo Nemocnice Písek, a.s.

Sídlo: Karla Čapka 589/32, Písek 397 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Destilace, rektifikace a míchání lihovin
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Silniční nákladní doprava
Ostatní podobná ubytovací zařízení
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Ostatní vzdělávání j. n.
Ústavní zdravotní péče
Sportovní činnosti
Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
tracking image