Firma Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. IČO 26873346


Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. (26873346) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jeremenkova 1191/40, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 11. 2005 a je stále aktivní. Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2957
IČO (identifikační číslo osoby) 26873346
Jméno Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 2.11.2005
Olomoucký kraj jako jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 3. 8. 2016 o zvýšené základního kapitálu takto: a)Základní kapitál společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. se zvyšuje nepeněžitým vkladem majetku a upsáním nových akcií a.o 9 000 000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých), b.ze 473 000 000,-- Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát tři miliony korun českých), c.na 482 000 000,-- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát dva miliony korun českých). b)Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. c)Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 9 kusů kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, nekotované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000 Kč (slovy jeden milion korun českých). d)Emisní kurz činí 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). e)Úhrnný emisní kurz akcií, které mají být vydány jako protiplnění za oceněné nepeněžité vklady, se odvíjí od znaleckého posudku č. 10488-055/16 vyhotoveného Ing. Ivanem Krejsou, znalcem pro základní obory doprava, ekonomika, strojírenství, ze dne 22. 4. 2016, ve věci stanovení hodnoty zdravotnických přístrojů na 9.099.400 Kč, jako nepeněžitého vkladu majetku do obchodní společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., v zaokrouhlené částce 9.000.000,-- Kč (slovy: devět milionů korun českých), s daní z přid ané hodnoty. Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií ve výši 99.400,-- Kč (slovy: devadesát devět tisíc čtyři sta korun českých) tvoří v souladu s ustanovením § 249 zákona o obchodních korporacích emisní ážio. f)Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Olomoucký kraj. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou věci movité, zdravotnické přístroje pořízené z programu Ministerstva zdravotnictví ČR č. 235210 Podpora rozvoje a obnovy materiálně t echnické základny regionálního zdravotnictví a spolufinancované Olomouckým krajem a to : 1.dva videogastroskopy GIFH185 a dva videokolonoskopy CFHQ190L Olympus (výrobní čísla 2511491, 2511517, 2514062, 2514068), 2.čtyři dialyzační monitory Fresenius 5008S CorDiax (výrobní čísla 5VSAY436, 5VSAY437, 5VSAY438, 5VSAY439), 3.jeden ultrazvukový echokardiograf GE Vivid E9 (výrobní číslo 10172VE9), 4.jedna laparoskopická věž Aesculap AG (výrobní číslo 1614). g)Akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 479 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, jejíž návrh vyhotoví představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. Lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení n ávrhu na upsání akcií (po právní moci zápisu usnesení Olomouckého kraje jako jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem) a skončí uplynutím 30, slovy: třiceti, dnů od jejího započetí. h)Místem pro upisování akcií uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., tedy Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00. i)O počátku lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat jediného akcionáře a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií, bude jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. j)Upisovatel je povinen ve lhůtě nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií splatit nepeněžitý vklad a tím splatit 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií písemným prohlášením vkladatele, na které reaguje představenstvo společn osti prohlášením, že nepeněžitý vklad byl splacen. 23.8.2016 - 25.10.2016
Olomoucký kraj zastoupený hejtmanem Ing. Martinem Tesaříkem jako jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. rozhodl tak, že: a) Základní kapitál společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., se zvyšuje upsáním nových akcií ze stávající výše 467.000.000,-- Kč slovy: čtyři sta šedesát sedm milionů korun českých, o částku 6.000.000,-- Kč, slovy: šest milionů korun českých, na částku 473.000.000,-- Kč, slovy: čtyři sta sedmdesát tři milionů korun českých. b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 6 kusů kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých. d) Emisní kurz činí 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých. e) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií. f) Akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., s tím, že lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení návrhu n a upsání akcií (po právní moci rozhodnutí krajského soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) a skončí uplynutím 30, slovy: třiceti, dnů od jejího započetí. g) Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., tedy Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 77900. h) O počátku lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat jediného akcionáře a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. i) Upisovatel je povinen ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií splatit emisní kurz upsaných akcií na účet č. 35-6199260287/0100 vedený na jméno Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 23.2.2012 - 13.4.2012
Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci, Hodolanech, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 11, IČ 606 09 460, zastoupený hejtmanem Ing. Martinem Tesaříkem, jako jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. učinil rozhodnutí v tomto znění: a) základní kapitál společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. se zvyšuje upsáním nových akcií ze stávající výše 460,000.000,- Kč, slovy: čtyřistašedesátmilionůkorunčeských, o částku 7,000.000,- Kč, slovy: sedmmilionůkorunčeských, na částku 467,000.000 ,- Kč, slovy: čtyřistašedesátsedmmilionůkorunčeských 4.3.2011 - 13.5.2011
b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští 4.3.2011 - 13.5.2011
c) na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 7 kusů kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností, v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských 4.3.2011 - 13.5.2011
d) emisní kurz činí 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských 4.3.2011 - 13.5.2011
e) všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií 4.3.2011 - 13.5.2011
f) akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. s tím,že lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení návrhu na upsání akcií (po právní moci rozhodnutí krajského soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) a skončí uplynutím 30, slovy: třiceti dnů od jejího započetí 4.3.2011 - 13.5.2011
g) místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., tedy Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 00 4.3.2011 - 13.5.2011
h) o počátku lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat jediného akcionáře a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií 4.3.2011 - 13.5.2011
i) upisovatel je povinen ve lhůtě do 30, slovy: třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií splatit emisní kurz upsaných akcií na účet č. 35-6199260287/0100 vedený na jméno Nemocnice Olomouckého kraje 4.3.2011 - 13.5.2011
Olomoucký kraj zastoupený hejtmanem RNDr. Ivanem Kosatíkem, jako jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., rozhodl o schválení uzavření smlouvy o nájmu podniku Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., se sídlem v Olomouci, Hodolane ch, Jeremenkova 1191/40a, PSČ: 779 00, IČ: 268 73 346, a to mezi Nemocnicí Olomouckého kraje, a.s., jako pronajímatelem a společností Středomoravská nemocniční a.s., se sídlem v Třinci, Konská 453, PSČ: 739 61, IČ: 277 94 660, jako nájemcem. 23.6.2010
Olomoucký kraj zastoupený hejtmanem Ing. Martinem Tesaříkem jako jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., rozhodl tak, že a) Základní kapitál společnosti Nemocnice Olomouckého kraje se zvyšuje upsáním nových akcií ze stávající výše výše 450 000 000,- Kč, slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých o částku 10 000 000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých na částku 460 000 000,- Kč, slovy: čtyři sta šedesát milionů korun českých. 19.3.2010 - 10.5.2010
b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. 19.3.2010 - 10.5.2010
c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 10 kusů kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností v listinné podobě, nekótované, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. 19.3.2010 - 10.5.2010
d) Emisní kurz činí 1 000 000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. 19.3.2010 - 10.5.2010
e) Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií. 19.3.2010 - 10.5.2010
f) Akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., s tím, že lhůta pro upsání akcií počne běžet od doručení návrhu n a upsání akcií (po právní moci rozhodnutí krajského soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku) a skončí uplynutím 30, slovy: třiceti, dnů od jejího započetí. 19.3.2010 - 10.5.2010
g) Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., tedy Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00. 19.3.2010 - 10.5.2010
h) O počátku lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat jediného akcionáře a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. 19.3.2010 - 10.5.2010
i) Upisovatel je povinen ve lhůtě do 30, slovy: třiceti, dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií splatit emisní kurz upsaných akcií na účet č. 35-6199260287/0100, vedený na jméno Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 19.3.2010 - 10.5.2010
a) základní kapitál společnosti Nemocnice Olomouckého kraje a.s. se zvyšuje vkladem majetku a upsáním nových akcií o částku 24.000.000,-- Kč, slovy: dvacet čtyři milionů korun českých, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ze stávající výše 426.000.000,-- Kč slovy: čtyři sta dvacet šest milionů korun českých, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - na základní kapitál ve výši 450.000.000,-- Kč slovy: čtyři sta padesát milionů korun českých. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) Upisování akcií nad uvedenou výši základního kapitálu se nepřipouští. - - - - - - - - - - c) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 24 kusů kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností, v listinné podobě,nekotovaných, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, slovy: jeden milion korun českých, za 1 kus akcie. - - - - - - - - - - - - - - d) Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, kterým je Olomoucký kraj, Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto věci movité : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nemocnice Přerov - účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (majetek do 40 000,- Kč) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Inventární číslo Technický název (Pořizovací cena v Kč) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000011 Držák karet pacientů 360 ks (7 068,60), - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000015 Miska polévková 315 ks (41 608,35) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000016 Víčko na polévkovou misku 295 ks (6 845,15) - - - - - - - - - - - - - 260000000017 Talíř zdravotní 330 ks (51 836,40) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000018 Miska přílohová 274 ks (30 813,10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000019 Miska přílohová 360 ks (40 483,80) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000020 Příbor nerez třídílný 237 ks (23 690,52) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000021 Karty - správa systému 100 ks (38 984,40) - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000022 Karty - správa systému 600 ks aktivních karet (41 769,00) - - - - - 260000000023 Karty - objednávky a výdej 100 ks (30 630,60) - - - - - - - - - - - - - 260000000024 Karty - objednávky a výdej 570 ks aktivních karet (23 808,30) - - 260000000025 Levalit 1467 l (10 771,75) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000026 Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41) - - - - - - - - - - - 260000000027 Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41) - - - - - - - - - - - 260000000028 Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41) - - - - - - - - - - - 260000000029 Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41) - - - - - - - - - - - 260000000030 Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41) - - - - - - - - - - - 260000000031 Výlevka s umyvadlem 500x700x850 (38 090,41) - - - - - - - - - - - 260000000032 Výlevka s umyvadlem 500x750x850 (38 090,41) - - - - - - - - - - - 260000000033 Výlevka s umyvadlem 500x750x850 (38 090,41) - - - - - - - - - - - 260000000034 Výlevka s umyvadlem 500x750x850 (38 090,41) - - - - - - - - - - - 260000000035 Stůl pracovní s nierolenovou deskou (19 179,83) - - - - - - - - - - - 260000000036 Dřez dvoudílný 1200x700x850 (21 543,46) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000037 Dřez dvoudílný 1200x700x850 (21 543,46) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000038 Stůl pracovní s policí 1000x700x850 (10 338,13) - - - - - - - - - - - 260000000039 Váha elektronická - 6 kg nerezová (22 855,14) - - - - - - - - - - - - - 260000000040 Váha elektronická - 6 kg nerezová (22 855,14) - - - - - - - - - - - - - 260000000041 Váha elektronická - 6 kg nerezová (22 855,14) - - - - - - - - - - - - - 260000000042 Váha elektronická - 6 kg nerezová (22 855,14) - - - - - - - - - - - - - 260000000043 Váha elektronická - 6 kg nerezová (22 855,14) - - - - - - - - - - - - - 260000000044 Váha elektronická - 6 kg nerezová (22 855,14) - - - - - - - - - - - - - 260000000045 Váha elektronická - 6 kg nerezová (22 855,14) - - - - - - - - - - - - - 260000000046 Váha elektronická - 6 kg nerezová (22 855,14) - - - - - - - - - - - - - 260000000047 Stůl pracovní s policí 800x700x850 (9 835,35) - - - - - - - - - - - - - 260000000048 Lapač slupek a škrobu (4 038,86) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000049 Vpusť podlahová s roštem 400x400 (9 351,91) - - - - - - - - - - - - - 260000000050 Vpusť podlahová s roštem 900x300 (18 703,83) - - - - - - - - - - - - 260000000051 Vpusť podlahová s roštem 1700x400 (33 736,50) - - - - - - - - - - - 260000000052 Vpusť podlahová s roštem 700x400 (18 703,83) - - - - - - - - - - - - 260000000053 Vpusť podlahová s roštem 800x400 (18 703,83) - - - - - - - - - - - - 260000000054 Vpusť podlahová s roštem 800x600 (23 904,13) - - - - - - - - - - - - 260000000055 Vpusť podlahová s roštem1200x300 (21 797,94) - - - - - - - - - - - - 260000000057 Vozík plošinový 1000x740x840 (11 316,90) - - - - - - - - - - - - - - 260000000058 Vozík plošinový 1000x740x840 (5 658,45) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000059 Rošt na brambory dřevěný 2000x2300 (6 497,40) - - - - - - - - - - - 260000000060 Stůl pracovní s nierolenovou deskou (22 370,51) - - - - - - - - - - - 260000000061 Špalek řeznický bukový (9 948,40) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000062 Vozík plošinový 480x740x840 (9 737,18) - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000063 Vozík plošinový 480x740x840 (9 737,18) - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000064 Vozík plošinový 480x740x840 (9 737,18) - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000065 Vozík plošinový 480x740x840 (9 737,18) - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000066 Stůl pracovní 1700x700x850 (14 425,78) - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000067 Dřez dvoudílný 1200x700x850 (21 543,46) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000068 Mřížka parapetní 1000x150 (2 226,79) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000069 Indikátor digitální (24 517,33) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000070 Regál skladový 4 policový (3 585,71) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000071 Stůl pracovní 1600x700x850 (20 877,06) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000072 Regál skladový 4 policový (3 585,70) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000073 Regál skladový 4 policový (3 585,71) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000074 Vozík plošinový 1000x740x840 (5 658,45) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000075 Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000076 Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000077 Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000078 Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000079 Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000080 Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000081 Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000082 Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000083 Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000084 Regál 4policový 1000x600x1800 (3 585,69) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000085 Indikátor digitální (24 517,33) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000086 Nádoba pojízdná na odpadky (1 118,60) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000087 Nádoba pojízdná na odpadky (1 118,60) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000088 Nádoba pojízdná na odpadky (1 118,60) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000089 Nádoba pojízdná na odpadky (1 118,60) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000090 Nádoba pojízdná na odpadky (1 118,60) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000091 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000092 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000093 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000094 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000095 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000096 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000097 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000098 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000099 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000100 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000102 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000103 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000104 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000105 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000106 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000107 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,71) - - - - - - - - 260000000108 Regál skladový 4policový 1000x600x1800 (3 585,67) - - - - - - - - 260000000109 Chladící skříň 521 l (28 548,10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000110 Regál skladový 4pol 1300x500x1800l (4 675,99) - - - - - - - - - - - 260000000111 Regál skladový 4pol 1300x500x1800l (4 675,99) - - - - - - - - - - - 260000000112 Regál skladový 4pol 1300x500x1800l (4 675,98) - - - - - - - - - - - 260000000113 Stůl pracovní 2000x700x850 (23 161,86) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000114 Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03) - - - - - - - - - - - - - - 260000000115 Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,02) - - - - - - - - - - - - - - 260000000116 Deska pracovní 400x700x400 (6 290,64) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000117 Vozík na gastronádobu (17 060,55) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000118 Sada 8 disků pro krouhač zeleniny (32 297,31) - - - - - - - - - - - - - 260000000119 Mřížka parapetní 2145x150 (4 597,86) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000120 Stůl pracovní s dřezem (19 620,13) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000121 Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03) - - - - - - - - - - - - - - 260000000122 Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,02) - - - - - - - - - - - - - - 260000000123 Deska pracovní 500x700x400 (6 769,61) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000124 Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03) - - - - - - - - - - - - - - 260000000125 Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,02) - - - - - - - - - - - - - - 260000000126 Stůl pracovní 1700x550x850 (12 921,91) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000127 Mřížka parapetní 1700x150 (4 022,20) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000128 Stůl odkládací k myčce 1300x860 (15 117,46) - - - - - - - - - - - - - 260000000129 Stůl odkládací k myčce 1400x860 (31 390,71) - - - - - - - - - - - - - 260000000130 Sprcha tlaková předoplachová (6 247,50) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000131 Stůl pracovní s dřezem 2000x7000x850 (23 161,86) - - - - - - - - - 260000000132 Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03) - - - - - - - - - - - - - - 260000000133 Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03) - - - - - - - - - - - - - - 260000000134 Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03) - - - - - - - - - - - - - - 260000000135 Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,01) - - - - - - - - - - - - - - 260000000139 Turbomixer ruční (23 524,63) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000140 Skříňka nástěnná 1500x350x600 (16 419,03) - - - - - - - - - - - - - - 260000000141 Mřížka parapetní 2100x150 (4 597,86) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000142 Stůl pracovní pojízdný se vsuny (29 092,50) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000143 Stůl pracovní pojízdný se vsuny (29 092,50) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000144 Stůl pracovní s dřezem a policí (20 417,43) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000145 Skříňka nástěnná uzavřená (16 419,03) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000146 Stůl pracovní s dřezem 2000x700 (23 161,86) - - - - - - - - - - - - - 260000000147 Váha elektronická 6 kg (22 855,14) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000148 Stůl pracovní s dřezem a policí 1800x700 (20 417,43) - - - - - - - - 260000000150 Vpusť podlahová s roštem (20 948,28) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000151 Stůl pracovní 1800x800x850 (21 202,83) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000152 Stůl pracovní 700x700x850 (15 532,48) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000153 Pracovní deska - doměrek (6 693,75) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000154 Pracovní stůl s nierolenovou deskou 2100x700 (28 742,96) - - - - 260000000155 Skříňka nástěnná uzavřená 2100x350 (19 394,03) - - - - - - - - - - - 260000000156 Skříňka nástěnná uzavřená 1500x350 (16 419,03) - - - - - - - - - - - 260000000157 Skříňka nástěnná uzavřená 1500x350 (16 419,03) - - - - - - - - - - - 260000000158 Skříňka nástěnná uzavřená 1000x350 (14 605,76) - - - - - - - - - - - 260000000159 Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20) - 260000000160 Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20) - 260000000161 Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20) - 260000000162 Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20) - 260000000163 Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20) - 260000000164 Konzolový vozík na koše otevřený vč.příslušenství (31 630,20) - 260000000165 Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000166 Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000167 Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000168 Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000169 Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000170 Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000171 Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000172 Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000173 Vozík na uskladnění tabletů (23 872,59) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000174 Spodní díl TEMP-ROYAL 360 ks (532 072,80) - - - - - - - - - - - - 260000000175 Vrchní díl TEMP-ROYAL 360 ks (519 220,80) - - - - - - - - - - - - 260000000176 Třídící stůl 1800x900 (15 211,18) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000177 Stůl pracovní s dřezem 1200x700 (17 125,59) - - - - - - - - - - - - - 260000000178 Štosovací vozík konzolový (15 996,93) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000179 Nerezový jednodřez (16 595,03) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000180 Vozík na podnosy a příbory (20 866,65) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000181 Vozík na podnosy a příbory (20 866,65) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000182 Spojovací materiál výdeje-deska (7 497,00) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000183 Pojezdová dráha k pracovním.stolům (27 905,50) - - - - - - - - - - - 260000000184 Výdejní pult zakrytý (26 062,90) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000185 Nerezový stůl 1500x700 (25 556,44) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000186 Nerezový stůl 800x700 (16 495,07) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000187 Neutrální pracovní plocha (11 578,70) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000188 Nástěnná skříňka otevřená (10 554,11) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000189 Neutrální pracovní plocha (16 789,95) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000190 Stůl pracovní s policí 1000x550 (9 874,03) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000191 Truhla mrazící 461 l (22 003,10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000192 Truhla mrazící 461 l (22 003,10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000193 Stůl pracovní s dřezem 1200x700 (17 125,59) - - - - - - - - - - - - - 260000000195 Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71) - - - - - - - - - - 260000000196 Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71) - - - - - - - - - - 260000000197 Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71) - - - - - - - - - - 260000000198 Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71) - - - - - - - - - - 260000000199 Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71) - - - - - - - - - - 260000000200 Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,71) - - - - - - - - - - 260000000201 Regál skladový 4polic 1000x600x18000 (3 585,69) - - - - - - - - - - 260000000202 Skříň chladící 521 l (28 548,10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000203 Skříň chladící 521 l (28 548,10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000204 Skříň chladící 521 l (28 548,10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000205 Stůl pracovní s nierolenovou deskou (28 742,96) - - - - - - - - - - - 260000000206 Stůl pracovní s dřezem a policí 1600x700 (19 620,13) - - - - - - - - 260000000207 Stůl pracovní s nierolenovou deskou 1800x700 (23 352,26) - - - - 260000000208 Stůl pracovní se žulovou deskou 1700x700 (34 755,44) - - - - - - - 260000000209 Stůl pracovní s dřezem a policí 1600x700 (19 620,13) - - - - - - - - 260000000210 Regál skladový čtyřroštový 1300x600 (21 217,70) - - - - - - - - - - - 260000000212 Regál skladový čtyřroštový 1300x600 (21 217,70) - - - - - - - - - - - 260000000213 Regál skladový čtyřroštový 1300x600 (21 217,70) - - - - - - - - - - - 260000000214 Regál skladový čtyřroštový 1400x600 (21 897,49) - - - - - - - - - - - 260000000215 Regál skladový čtyřroštový 1400x600 (21 897,49) - - - - - - - - - - - 260000000216 Stůl pracovní s nierolenovou deskou 1800x700 (24 570,53) - - - - 260000000217 Stůl pracovní s nierolenovou deskou 1800x700 (23 352,26) - - - - 260000000218 Stůl pracovní s dřezem a policí 2000x700 (26 151,74) - - - - - - - - 260000000219 Stůl pracovní s nierolenovou deskou 1700x700 (22 370,51) - - - - 260000000220 Stůl pracovní s policí 1500x700 (12 788,04) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000221 Stůl pracovní s dřezem a policí 2000x700 (23 161,86) - - - - - - - - 260000000222 Stůl pracovní s nierolenovou deskou 2100x700 (28 742,96) - - - - 260000000223 Stůl pracovní s policí 2100x700 (20 252,31) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000224 Stůl pracovní s nierolenovou deskou 2000x700 (27 828,15) - - - - 260000000225 Stůl pracovní s policí 1800x800 (15 211,18) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000226 Stůl pracovní s dřezem 1200x800 (17 671,50) - - - - - - - - - - - - - 260000000227 Buben navíjecí s hadicí (5 950,00) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000228 PC stan.Cel.3.06GHz LGA775,512 (36 509,20) - - - - - - - - - - - - 260000000229 PC stan.Cel.3.06GHz LGA775,512 (31 844,40) - - - - - - - - - - - - 260000000230 BK snímač do klávesnice (11 221,70) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000231 BK snímač do klávesnice (11 221,70) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000232 Klávesnice speciál. k PM (11 864,30) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000233 Real - time připojení k systému (25 061,40) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000234 Další snímač připojení k systému -P (10 581,48) - - - - - - - - - - - - 260000000235 Zdroj napájení-výdejní místa (5 224,10) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000236 Snímač karet Ethernet -výdejní (34 034,00) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000237 Snímač karet Ethernet -výdejní (34 034,00) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000238 Snímač karet Ethernet -výdejní (34 034,00) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000239 Display informační s počty porcí (17 826,20) - - - - - - - - - - - - - - 260000000241 Display informační s počty porcí (17 826,20) - - - - - - - - - - - - - - 260000000242 Modul pro informační display s počty porcí (11 109,84) - - - - - - - 260000000243 Modul pro informační display s počty porcí (11 109,84) - - - - - - 260000000244 Modul pro informační display s počty porcí (11 109,84) - - - - - - - 260000000245 PC server - P4/2.8GHz LGA775 (39 151,00) - - - - - - - - - - - - - - 260000000246 Láhev filtrační (8 725,41) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000247 Láhev filtrační (8 725,42) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000248 Nádrž solanková 200 l (7 520,15) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000249 Ventil řadící Fleck (15 379,38) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Celkem 5 065 625,47 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nemocnice Přerov - účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (majetek nad 40 000,- Kč) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Inventární číslo Technický název (Pořizovací cena v Kč) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000012 Chladicí skříň celonerezová na GN 2/1 (52 181,50) - - - - - - - - - - 260000000255 Skříň chladící celonerezová na GN 2/1 (52 181,50) - - - - - - - - - - 260000000256 Škrabka na brambory - 40 kg (44 636,90) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000260 Box chladící včetně nerezových regálů 3500x3200 (257 161,02) - 260000000264 Box chladící včetně nerezových regálů 3300x2300 (208 857,85) - 260000000265 Box mrazící včetně nerezových regálů 2300x3200 (269 262,25) - 260000000266 Box chladicí včetně nerezových.regálů 3300x2300 (240 881,82) - 260000000267 Box chladicí včetně nerezových regálů 3100x1900 (225 565,45) - 260000000268 Box chladicí včetně nerezových regálů 2800x1900 (235 312,62) 260000000269 Váha plošinová 600 kg (103 390,65) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000270 Box chladící včetně regálů 3400x2200 (239 809,75) - - - - - - - - - 260000000271 Box chladící včetně regálů 2200x2200 (208 966,02) - - - - - - - - - 260000000272 Váha plošinová - 600kg (103 390,65) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000273 Box chladící včetně regálů 3700x2800 (287 791,62) - - - - - - - - - 260000000274 Box chladící včetně chlazení 2900x2500 (223 423,45) - - - - - - - - 260000000275 Box chladící včetně chlazení3000x2100 (224 602,62) - - - - - - - - 260000000276 Krouhač zeleniny 600x720 (181 202,01) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000277 Stůl chlazený s prostorem po GN 1745x700 (86 637,95) - - - - - - 260000000278 Chlazená místnost včetně podhledů a chlazení (139 028,65) - - - - 260000000279 Řezačka masa 3500x500 (59 304,84) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000280 Stůl chlazený s 2 prostory pro GN (78 864,28) - - - - - - - - - - - - - 260000000281 Vyvalovač těsta 800x560 (100 614,50) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000282 Dělička těsta 30 porcí (100 614,50) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000283 Hnětač těsta s frekvenčním měničem (259 901,95) - - - - - - - - - - 260000000284 Díže 180 l (73 708,60) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000285 Univerzální šlehací a hnětací stroj (130 781,00) - - - - - - - - - - - - 260000000286 Myčka černého nádobí (395 911,14) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000287 Chlazená místnost včetně podhledů 5900x3500 (155 201,82) - - - 260000000288 Univerzální šlehací a hnětací stroj (130 781,00) - - - - - - - - - - - - 260000000289 Nářezový stroj (49 404,04) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000291 Sporák elektrický 4hořákový (136 731,71) - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000292 Robot víceúčelový (107 880,88) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000294 Konvektomat elektrický 10xGN (402 317,58) - - - - - - - - - - - - - - 260000000295 Míchací aparát sosiermat (1 082 960,21) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000296 Pánev elektrická nerezová (442 984,16) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000297 Pracovní plocha neutrální do varného bloku (46 178,66) - - - - - - 260000000298 Kotel parní 100 l (316 481,21) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000299 Kotel parní 300 l (576 948,41) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000300 Kotel parní 300 l (576 948,42) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000301 Vpusť podlahová s roštem 2450x400 (46 439,75) - - - - - - - - - - - 260000000302 Vpusť podlahová s roštem 2650x400 (49 147,00) - - - - - - - - - - - 260000000303 Kotel parní 150 l (389 398,46) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000304 Pracovní plocha neutrální 400x850 (46 178,66) - - - - - - - - - - - - 260000000305 Sporák elektrický 6hořákový (234 013,50) - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000306 Šokový zchlazovač 20xGN 1/1 (427 512,83) - - - - - - - - - - - - - - 260000000307 Konvektomat elektrický 20xGN (694 375,71) - - - - - - - - - - - - - - 260000000308 Konvektomat elektrický 20xGN (694 375,71) - - - - - - - - - - - - - - 260000000309 Vpusť podlahová s roštem 2550x400 (47 814,20) - - - - - - - - - - - 260000000310 Vozík na přehoz a uskladnění oleje (83 770,05) - - - - - - - - - - - - 260000000311 Multifunkční pánev 100 l (646 985,15) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000312 Vozík na uložení košů (53 099,59) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000313 Multifunkční pánev elektrická 100l (612 933,30) - - - - - - - - - - - 260000000314 Univerzální šlehací a hnětací stroj (155 295,00) - - - - - - - - - - - - 260000000315 Tabletovací pás řemenový (370 748,07) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000316 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000317 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000318 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000319 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000320 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000322 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000323 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000324 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000325 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000326 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000327 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000328 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000329 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000330 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000331 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,46) - - - - - - - - - - - - - - 260000000332 Staniční vozík na rozvoz tabletů (118 393,41) - - - - - - - - - - - - - - 260000000333 Vozík na ohřev talířů dvoutubusový (47 793,38) - - - - - - - - - - - - 260000000334 Vozík na ohřev talířů dvoutubusový (47 793,38) - - - - - - - - - - - - 260000000335 Vozík na ohřev talířů dvoutubusový (47 793,38) - - - - - - - - - - - - 260000000336 Vozík na ohřev talířů dvoutubusový (47 793,36) - - - - - - - - - - - - 260000000339 Výhřevná pojízdná skříň 16xGN (66 444,84) - - - - - - - - - - - - - - 260000000340 Výhřevná pojízdná skříň 16xGN (66 444,84) - - - - - - - - - - - - - - 260000000341 Výhřevná pojízdná skříň 16xGN (66 444,84) - - - - - - - - - - - - - - 260000000342 Výhřevná pojízdná skříň 16xGN (66 444,84) - - - - - - - - - - - - - - 260000000344 Myčka tabletového systému pásová (1 350 704,74) - - - - - - - - - - 260000000345 Vpusť podlahová s roštem (60 184,25) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000346 Drtička a lis zbytků potravin (861 062,70) - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000347 Chlazený kontejner na odpadky (71 090,60) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000348 Kombinovaná sdružená jednotka (122 964,72) - - - - - - - - - - - - - 260000000349 Kondenzační chladící jednotky pro mrazírny (93 296,95) - - - - - - 260000000350 Parní myčka košová (1 082 369,41) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000351 Třídící stůl pracovní s dřezem (357 800,99) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000352 Výstupní stůl válečkový (40 266,86) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000353 Zatáčka s posunem a sušením (151 530,20) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000354 Výlevka v kombinaci s umyvadlem (42 661,26) - - - - - - - - - - - - 260000000355 Odkládací pás řemenový (444 632,55) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000356 Salátový bufet chlazený (105 962,60) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000357 Salátový bufet chlazený (105 962,60) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000358 Pracovní stůl výdejní (54 118,37) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000359 Pracovní stůl výdejní (54 118,38) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000360 Pojezdová dráha (190 440,46) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000361 Vozík na ohřev talířů (47 793,38) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000362 Vozík na ohřev talířů (47 793,38) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000363 Vozík na ohřev talířů (47 793,37) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000364 Vozík na ohřev jídla v gastronádobách (45 249,75) - - - - - - - - - - 260000000365 Vozík na ohřev jídla v gastronádobách (45 249,75) - - - - - - - - - - 260000000366 Vozík na ohřev jídla v gastronádobách (45 249,75) - - - - - - - - - - 260000000367 Výrobník nápojů 2x20 l (157 175,20) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000368 Prosklená lednice nerezová (57 155,70) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000369 Prosklená lednice nerezová (57 155,70) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000370 Lednice nerez. s vnitř.osvětlením (52 181,50) - - - - - - - - - - - - - - 260000000371 Sporák 4plotýnkový nerezový (105 910,00) - - - - - - - - - - - - - - - 260000000372 Grilovací deska multifunkční GN2/1 (103 351,50) - - - - - - - - - - 260000000373 Dvojfritéza 2x12 l (128 520,00) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000374 Digestoř odsávací (55 181,25) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000375 Stůl pracovní se žulovou deskou (49 261,54) - - - - - - - - - - - - - - 260000000376 Kotlík na diety 25 l (179 297,30) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000377 Kotlík na diety 25 l (179 297,30) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000378 Kotlík na diety 25 l (179 297,30) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000379 HACCP systém sledování čidly (701 087,35) - - - - - - - - - - - - - - 260000000380 Vozík na ohřev talířů v gastronádobách (45 249,75) - - - - - - - - - 260000000381 Vozík na ohřev talířů v gastronádobách (45 249,75) - - - - - - - - - 260000000382 Vozík na ohřev talířů v gastronádobách (45 249,75) - - - - - - - - - Celkem 23 407 936,45 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nemocnice Přerov - účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (software do 60 000,- Kč) : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Inventární číslo Technický název (Pořizovací cena v Kč) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000014 Windows XP Prof.CZ OEM - Správa (23 538,20) - - - - - - - - - - 260000000250 Windows XP Prof.CZ OEM -Prezent. (23 538,20) - - - - - - - - - - 260000000251 Windows XP Prof.CZ OEM -Datový (14 208,60) - - - - - - - - - - - 260000000253 Intranet/internet do 300 osob (59 488,10) - - - - - - - - - - - - - - - - - Celkem: 120 773,10 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nemocnice Prostějov : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Inventární číslo Technický název (Pořizovací cena v Kč) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000392 Rozhlas evakuační stravovacího provozu (24 900,00) - - - - - - - - 260000000393 Zabezpečovací zařízení EZS- oční oddělení (177 674,00) - - - - - - Celkem: 202 574,00 Kč- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nemocnice Šternberk : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Inventární číslo Technický název (Pořizovací cena v Kč) - - - - - - - - - - - - - - - - - 260000000383 Stropní stativ pevný s policí a medilištou (239 085,00) - - - - - - - - Celkem: 239 085,00 Kč - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým znalkyně v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, movitostí, motorových vozidel a podniků Ing. Hany Martínkové č. 1251-108 ze dne 30. 6. 2009, ustanovené k jeho ocenění usnesením Krajského so udu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č. j. 30 Nc 6041/2009 - 14 ze dne 20. 4. 2009, částkou ve výši 24.000.000,-- Kč. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e) Akcie budou jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. Lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení návrhu na upsá ní akcií (po právní moci zápisu usnesení Olomouckého kraje jako jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem) a skončí uplynutím 30, slovy: třiceti, dnů od jejího započetí. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - f) Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., tedy Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g) O počátku lhůty pro upisování akcií bude představenstvo společnosti informovat jediného akcionáře a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií, bude jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - h) Upisovatel je povinen ve lhůtě nejpozději do 30. 11. 2009, slovy: třicátého listopadu roku dvoutisícího devátého, splatit emisní kurz a tím 100 % jmenovité hodnoty upsaných akcií písemným prohlášením vkladatele dle § 60, odst. 1, 2 obchodního zákoníku . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i) Za nepeněžitý vklad bude vydáno 24 kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč. - - - - - - - - - - 2.11.2009 - 11.12.2009
Olomoucký kraj zastoupený hejtmanem RNDr. Ivanem Kosatíkem jako jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., rozhodl o schválení vkladu podniků do základního kapitálu Nemocnice Olomouckého kraje a.s., a to : A) podnik - soubor veškerých movitých a nemovitých věcí, práv a pohledávek a jiných majetkových hodnot a závazků, které patří právnické osobě Nemocnici Přerov, příspěvková organizace, se sídlem Přerov, Dvořákova 75, PSČ 751 52, IČ 448 88 830, které slouží k podnikání nebo vzhledem ke své povaze mají sloužit k podnikání právnické osoby Nemocnice Přerov, příspěvková organizace. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku znaleckým posudkem č. UOM VŠB-TUO-069/ 23/2006 ze dne 2. 12. 2006 znaleckého ústavu Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava ustanoveného usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. Nc 5320/2005 - 8 ze dne 28. 11. 2005, které nabylo právní moci dne 4. 1. 2006 částkou 164.441.000,--Kč, slovy: jednostošedesátčtyřimilionů- čtyřistačtyřicetjednatisíckorunčeských, na vklad jediného akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 100.000.000,--Kč, slovy: jednostomilio nů-korunčeských. B) podnik - soubor veškerých movitých a nemovitých věcí, práv, pohledávek a jiných majetkových hodnot a závazků, které patří právnické osobě Nemocnici Šternberk, příspěvková organizace, se sídlem Šternberk, Jívavská 20, PSČ 785 16, IČ 00849146, které slou ží k podnikání nebo vzhledem ke své povaze mají sloužit k podnikání právnické osoby Nemocnice Šternberk, příspěvková organizace. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku znaleckým posudkem č. UOM VŠB-TU O-070/24/2006 ze dne 3. 12. 2006 znaleckého ústavu Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava ustanoveného usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. Nc 5320/2005 - 8 ze dne 28. 11. 2005, které nabylo p rávní moci dne 4. 1. 2006, částkou 104.587.000,--Kč, slovy: jednostočtyřimilionůpětsetomsdesátsedmtisíckorunčeských. Na vklad jediného akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 100.000.000,--Kč, slovy: jednostomilionůkoru nčeských. C) podnik - soubor veškerých movitých a nemovitých věcí, práv, pohledávek a jiných majetkových hodnot a závazků, které patří právnické osobě Nemocnici Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem v Prostějově, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, IČ 00380644, kte ré slouží k podnikání nebo vzhledem ke své povaze mají sloužit k podnikání právnické osoby Nemocnice Prostějov, příspěvková organizace. Hodnota nepeněžitého vkladu byla stanovena v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku znaleckým posudkem č. UOM VŠB-TUO-068/22/2006 ze dne 1. 12. 2006 znalecký ústav Ústav oceňování majetku při Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské - Technické university Ostrava ustanoveného usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. Nc 5320/2005 - 8 ze dne 28. 11. 2005, které naby lo právní moci dne 4. 1. 2006, částkou 230.343.000,--Kč, slovy: dvěstětřicetimilionůtřistačtyřicettřitisíckorunčeských. Na vklad jediného akcionáře se na základě tohoto znaleckého posudku započítává částka ve výši 200.000.000,--Kč, slovy: dvěstěmilionůkor unčeských. Olomoucký kraj zastoupený hejtmanem RNDr. Ivanem Kosatíkem jako jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše................................4.000.000,-- Kč, slovy: čtyřimilionykorunčeských, částku .....................400.000.000,-- Kč, slovy: čtyřistamilionůkorunčeských, na základní kapitál ve výši ...........................................404.000.000,-- Kč, slovy: čtyřistačtyřimilionůkorunčeských. Základní kapitálu bude zvýšen upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 400 kusů kmenových akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, v listinné podobě, nekótované. Úhrnný emisní kurz akcií, které mají být vydány jako protiplnění za oceněné nepeněžité vklady, se odvíjí od znaleckých posudků o ocenění nepeněžitého vkladu, tj. činí 499.371.000,- Kč, slovy: čtyřistadevadesátdevětmiliónůtřistasedmdesát- jednatisíckorunče ských. Rozdíl mezi emisním kurzem a jmenovitou hodnotou tvoří emisní ážio. Akcie budou upsány Olomouckým krajem, se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00, IČ 26873346, jako jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh vyhotoví představenstvo Nemocnice Olom ouckého kraje, a.s., s tím, že lhůta pro upsání akcií začne běžet od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií po právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a skončí uplynutím 30, slovy: třiceti, dnů od jejího započetí. Místem pro upisování akcií - uzavření smlouvy o upsání akcií - je sídlo společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., tedy: Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 00. O počátku běhu lhůty pro upsání akcií bude představenstvo společnosti informovat jediného akcionáře a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude jedinému akcionáři zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen ve lhůtě nejpozději do 30. 6. 2007, slovy: třicátého června roku dvoutisícího sedmého, splatit emisní kurz a tím 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií písemným prohlášením vkladatele dle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku. Olomoucký kraj zastoupený hejtmanem RNDr. Ivanem Kosatíkem jako jediný akcionář obchodní společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., rozhodl o schválení splacení emisního kurzu akcií nepeněžitými vklady - vkladem podniku Nemocnice Přerov, příspěvková o rganizace, se sídlem Přerov, Dvořákova 75, PSČ 751 52, IČ 448 88 830, podniku Nemocnice Šternberk, příspěvková organizace, se sídlem Šternberk, Jívavská 20, PSČ 785 16, IČ 00849146, a podniku Nemocnice Prostějov, příspěvková organizace, se sídlem v Prostě jově, Mathonova 291/1, PSČ 796 04, IČ 00380644, rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a částkou, která se započítává na vklad zvyšující základní kapitál, se považuje za emisní ážio. Za podnik Nemocnice Přerov, příspěvková organizace, bude vydáno 100 akcií, za podnik Nemocnice Šternberk, příspěvková organizace, bude vydáno 100 akcií a za podnik Nemocnice Prostějov, příspěvková organizace, bude vydáno 200 akcií. Všechny akcie budou kmenové se jmenovitou hodnotou jedné akcie 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, budou mít listinnou podobu, budou znít na jméno, akcie budou s omezenou převoditelností, nekótované. Důvodem zvýšení základního kapitálu je, aby Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., získala majetek nutný k zabezpečení činností Nemocnice Olomouckého kraje, a.s., které má akciová společnost vykonávat v návaznosti na změnu stanov - změnu předmětu podnikání. 24.4.2007 - 2.11.2009
Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet č. 35-6199270207/0100, vedený u Komerční banky, a.s. na jméno Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 20.1.2006 - 20.1.2006
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.: 20.1.2006 - 2.11.2009
1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího kapitálu ve výši 2,000.000,-Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) upsáním nových akcií o 2,000.000,-Kč na částku 4,000.000,-Kč (slovy: čtyřimilionykorunčeských). Upisování akcií nad částku navrhovanéh o zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 20.1.2006 - 2.11.2009
2. Na zvýšení základního kapitálu se budou upisovat tyto akcie: Počet 2 ks Jmenovitá hodnota: 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) Druh: kmenové Forma: na jméno s omezenou převoditelností Podoba: listinná Charakter: veřejně neobchodovatelné Emisní kurz: 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) 20.1.2006 - 2.11.2009
3. Všechny akcie budou upsány peněžitým vkladem s využitím přednostního práva na upisování akcií v plném rozsahu bez veřejné výzvy k upisování akcií. 20.1.2006 - 2.11.2009
4. Olomoucký kraj se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 11, IČ: 606 09 460 jako jediný akcionář upíše dvě kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) znějících na jméno v listinné podobě. 20.1.2006 - 2.11.2009
5. Akcie budou upsány s využitím přednostního práva na úpis akcií ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. 20.1.2006 - 2.11.2009
Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen ve lhůtě do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií splatit emisní kurz upsaných akcií na zvláštní účet č. 35-6199270207/0100, vedený u Komerční banky, a.s. na jméno Nemocnice Olomouckého kraje, a.s. 20.1.2006 - 2.11.2009

Aktuální kontaktní údaje Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Kapitál Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

zakladni jmění 482 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 25.10.2016
zakladni jmění 473 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.4.2012 - 25.10.2016
zakladni jmění 467 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.5.2011 - 13.4.2012
zakladni jmění 460 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 10.5.2010 - 13.5.2011
zakladni jmění 450 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.12.2009 - 10.5.2010
zakladni jmění 426 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 2.11.2009 - 11.12.2009
zakladni jmění 426 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 20.5.2009 - 2.11.2009
zakladni jmění 404 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.4.2009 - 20.5.2009
zakladni jmění 404 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.5.2008 - 11.4.2009
zakladni jmění 4 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.3.2006 - 19.5.2008

Akcie Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 482 25.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 473 13.4.2012 - 25.10.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 467 13.5.2011 - 13.4.2012
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 460 10.5.2010 - 13.5.2011
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 450 11.12.2009 - 10.5.2010
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 426 20.5.2009 - 11.12.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 404 19.5.2008 - 20.5.2009
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 4 7.3.2006 - 19.5.2008
Kmenové akcie na jméno 1 000 000 Kč 2 2.11.2005 - 7.3.2006

Sídlo Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Jeremenkova 1191/40 , Olomouc 779 00 2.11.2005

Předmět podnikání Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.3.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 19.3.2010 - 27.5.2015
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 19.3.2010 - 27.5.2015
poskytování ambulantní a lůžkové, základní a specializované, diagnostické léčebné a lékarenské péče v souladu se zákony o zdravotní péči a předpisy vydanými k jejich provedení 9.8.2007
silniční motorová doprava nákladní 9.8.2007 - 19.3.2010
testování, měření, analýzy a kontroly 9.8.2007 - 19.3.2010
poskytování technických služeb 9.8.2007 - 19.3.2010
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím 9.8.2007 - 19.3.2010
ubytovací služby 9.8.2007 - 19.3.2010
zprostředkování obchodu a služeb 9.8.2007 - 19.3.2010
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 9.8.2007 - 19.3.2010
praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží 9.8.2007 - 19.3.2010
zpracování dat, služby databank, správa sítí 9.8.2007 - 19.3.2010
kopírovací práce 9.8.2007 - 19.3.2010
pronájem a půjčování věcí movitých 9.8.2007 - 19.3.2010
zámečnictví 9.8.2007 - 19.3.2010
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků 9.8.2007 - 19.3.2010
hostinská činnost 9.8.2007 - 27.5.2015
masérské, rekondiční a regenerační služby 9.8.2007 - 27.5.2015
vodoinstalatérství, topenářství 9.8.2007 - 27.5.2015
Realitní činnost 2.11.2005 - 19.3.2010

vedení firmy Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Statutární orgán Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupují společně předseda a jeden člen představenstva. 27.5.2015
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to společně předseda a jeden člen představenstva. 2.11.2005 - 27.5.2015
předseda představenstva JUDr. Vladimír Lichnovský 30.6.2017
Vznik členství 1.5.2017
Vznik funkce 9.5.2017
Adresa: 28 , Kokory 751 05
místopředseda představenstva MUDr. Ivo Mareš MBA 30.6.2017
Vznik členství 1.5.2017
Vznik funkce 9.5.2017
Adresa: Pražská 163/33 , Olomouc 779 00
člen představenstva Rostislav Hrdiborský 30.6.2017
Vznik členství 1.5.2017
Adresa: Zvolenov 586 , Tovačov 751 01
členka představenstva Mgr. Yvona Kubjátová 30.6.2017
Vznik členství 1.5.2017
Adresa: U solných mlýnů 831/25 , Olomouc 779 00
člen představenstva MUDr. Michael Fischer 30.6.2017
Vznik členství 1.5.2017
Adresa: Družební 717/15 , Olomouc 779 00
člen představenstva MUDr. Jitka Chalánková 2.11.2005 - 21.5.2007
Vznik členství 2.11.2005
Zánik členství 12.4.2007
Adresa: E. Beneše 15 , 796 03 Prostějov Česká republika
předseda představenstva Ing. Ladislav Kavřík 2.11.2005 - 19.5.2008
Vznik členství 2.11.2005
Zánik členství 24.4.2008
Vznik funkce 2.11.2005
Zánik funkce 24.4.2008
Adresa: nám. Kosmonautů 1125/14 , Mohelnice 789 85
místopředseda představenstva MUDr. Eduard Sohlich MBA 2.11.2005 - 23.3.2009
Vznik členství 2.11.2005
Zánik členství 11.12.2008
Vznik funkce 2.11.2005
Zánik funkce 11.12.2008
Adresa: Novosady 477 , Dřevohostice 751 14
člen představenstva RNDr. Ivan Kosatík 2.11.2005 - 23.3.2009
Vznik členství 2.11.2005
Zánik členství 11.12.2008
Adresa: U cukrovaru 625/12 , Olomouc 779 00
člen představenstva Doc. MUDr. Václav Rýznar CSc., MBA 2.11.2005 - 23.3.2009
Vznik členství 2.11.2005
Zánik členství 11.12.2008
Adresa: Okružní 1214/7 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Pavel Horák 21.5.2007 - 23.3.2009
Vznik členství 12.4.2007
Zánik členství 11.12.2008
Adresa: Týnecká 204 , Grygov 783 73
předseda představenstva Ing. Pavel Sekanina 19.5.2008 - 23.3.2009
Vznik členství 24.4.2008
Zánik členství 11.12.2008
Vznik funkce 24.4.2008
Zánik funkce 11.12.2008
Adresa: U reálky 1076/4 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Mgr. Jiří Zemánek 23.3.2009 - 6.3.2013
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 14.2.2013
Vznik funkce 30.12.2008
Zánik funkce 14.2.2013
Adresa: Uničovská 2142/93 , Šternberk 785 01
místopředseda představenstva MUDr. Pavel Holík 23.3.2009 - 6.3.2013
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 14.2.2013
Vznik funkce 30.12.2008
Zánik funkce 14.2.2013
Adresa: Habrová 431/3 , Prostějov 796 04
člen představenstva Prof. MUDr. Vladimír Král CSc. 23.3.2009 - 6.3.2013
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 14.2.2013
Adresa: Domovina 733/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka Ph.D. 23.3.2009 - 6.3.2013
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 14.2.2013
Adresa: Polská 290/66 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Pavel Sekanina 23.3.2009 - 6.3.2013
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 14.2.2013
Adresa: U reálky 1076/4 , Olomouc 779 00
člen představenstva Alexander Černý 6.3.2013 - 12.4.2015
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: gen. Píky 224/1 , Olomouc 779 00
člen představenstva Milan Sedlák 6.3.2013 - 14.8.2015
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: 657 , Lipová-lázně 790 61
předseda představenstva Jiří Zemánek 6.3.2013 - 30.6.2017
Vznik členství 14.2.2013
Zánik členství 1.5.2017
Vznik funkce 25.2.2013
Zánik funkce 1.5.2017
Adresa: Uničovská 2142/93 , Šternberk 785 01
místopředseda představenstva Pavel Holík 6.3.2013 - 30.6.2017
Vznik členství 14.2.2013
Zánik členství 1.5.2017
Vznik funkce 25.2.2013
Zánik funkce 1.5.2017
Adresa: Habrová 431/3 , Prostějov 796 04
člen představenstva Vladimír Král 6.3.2013 - 30.6.2017
Vznik členství 14.2.2013
Zánik členství 1.5.2017
Adresa: Domovina 733/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva Alexander Černý 12.4.2015 - 30.6.2017
Vznik členství 14.2.2013
Zánik členství 1.5.2017
Adresa: Legionářská 791/5 , Olomouc 779 00
člen představenstva Milan Sedlák 14.8.2015 - 30.6.2017
Vznik členství 14.2.2013
Zánik členství 1.5.2017
Adresa: Majakovského 465/2 , Jeseník 790 01

Dozorčí rada Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Platnost údajů od - do
předsedkyně dozorčí rady Bc. Zuzana Bratterová LLM 30.6.2017
Vznik členství 1.5.2017
Vznik funkce 9.5.2017
Adresa: Fanderlíkova 381/10 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Mgr. Stanislav Kaláb 30.6.2017
Vznik členství 1.5.2017
Adresa: Teichmannova 473/43 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Zdeněk Šestořád 30.6.2017
Vznik členství 1.5.2017
Adresa: 172 , Výšovice 798 09
předseda dozorčí rady Mgr. Martin Major 2.11.2005 - 19.4.2007
Vznik členství 2.11.2005
Zánik členství 31.1.2007
Vznik funkce 2.11.2005
Zánik funkce 31.1.2007
Adresa: Skupova 575/17 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Rostislav Mádr 2.11.2005 - 19.4.2007
Vznik členství 2.11.2005
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Hlavní 248/20 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Zdenek Sovík 2.11.2005 - 19.4.2007
Vznik členství 2.11.2005
Zánik členství 31.1.2007
Adresa: Petřivalského 2741/12 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Zdenek Sovík 19.4.2007 - 12.9.2008
Vznik členství 1.2.2007
Adresa: Petřivalského 2741/12 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady JUDr. Martin Major 19.4.2007 - 23.3.2009
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 11.12.2008
Vznik funkce 20.3.2007
Zánik funkce 11.12.2008
Adresa: Skupova 575/17 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Rostislav Mádr 19.4.2007 - 23.3.2009
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 11.12.2008
Adresa: Hlavní 248/20 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Zdeněk Sovík 12.9.2008 - 23.3.2009
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 11.12.2008
Adresa: Petřivalského 2741/12 , Přerov 750 02
předseda dozorčí rady Čestmír Hlavinka 23.3.2009 - 6.3.2013
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 14.2.2013
Vznik funkce 19.1.2009
Zánik funkce 14.2.2013
Adresa: Gen. Rakovčíka 2572/25 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Mgr. Ivo Slavotínek 23.3.2009 - 6.3.2013
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 14.2.2013
Adresa: Zámecké náměstí 12 , Velká Bystřice 783 53
člen dozorčí rady MUDr. Eva Štefková 23.3.2009 - 6.3.2013
Vznik členství 11.12.2008
Zánik členství 14.2.2013
Adresa: Na hrázi 102/10 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Eva Štefková 6.3.2013 - 9.12.2013
Vznik členství 14.2.2013
Zánik členství 28.11.2013
Adresa: Na hrázi 102/10 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Bohuslav Kolář 9.12.2013 - 22.7.2015
Vznik členství 28.11.2013
Adresa: Prosecká 843/99 , Praha 190 00
předseda dozorčí rady Čestmír Hlavinka 6.3.2013 - 30.6.2017
Vznik členství 14.2.2013
Zánik členství 1.5.2017
Vznik funkce 25.2.2013
Zánik funkce 1.5.2017
Adresa: Gen. Rakovčíka 2572/25 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Ladislav Mlčák 6.3.2013 - 30.6.2017
Vznik členství 14.2.2013
Zánik členství 1.5.2017
Adresa: Kouřílkova 2737/1 , Přerov 750 02
člen dozorčí rady Bohuslav Kolář 22.7.2015 - 30.6.2017
Vznik členství 28.11.2013
Zánik členství 1.5.2017
Adresa: Jeremiášova 533/24 , Olomouc 779 00

Sbírka Listin Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2957/SL 43 notářský zápis [NZ 154/2015] Krajský soud v Ostravě 19.5.2015 26.5.2015 3.6.2015 19
B 2957/SL 42 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 15.5.2015 26.5.2015 38
B 2957/SL 41 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 3.7.2014 5.8.2014 38
B 2957/SL 40 ostatní Výpis usnesení z 40. schůze Krajský soud v Ostravě 15.5.2014 3.7.2014 5.8.2014 1
B 2957/SL 39 rozhod. o statut. orgánu rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 28.11.2013 6.12.2013 17.12.2013 1
B 2957/SL 38 účetní závěrka [2012], ostatní, výroční zpráva [2012], zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 18.7.2013 26.7.2013 37
B 2957/SL 37 ostatní Výpis usnesení z 13. schůze Krajský soud v Ostravě 9.5.2013 14.5.2013 17.5.2013 1
B 2957/SL 36 zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 24.4.2013 14.5.2013 17.5.2013 2
B 2957/SL 35 ostatní Důvodová zpráva Krajský soud v Ostravě 14.5.2013 17.5.2013 4
B 2957/SL 34 výroční zpráva r. 2012 vč. úč.záv., audit. Krajský soud v Ostravě 14.5.2013 17.5.2013 29
B 2957/SL 33 zpráva auditora ověř. výr. zpr. r. 2011 Krajský soud v Ostravě 24.4.2012 18.5.2012 30.5.2012 2
B 2957/SL 32 výroční zpráva r.2011 vč. úč.záv,audit.,§66a Krajský soud v Ostravě 18.5.2012 30.5.2012 35
B 2957/SL 31 notářský zápis NZ 53/2012 RJS- zvýš.zákl.kap. Krajský soud v Ostravě 13.2.2012 17.2.2012 2.3.2012 9
B 2957/SL 30 výroční zpráva r.2010 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 6.6.2011 23.6.2011 34
B 2957/SL 29 notářský zápis NZ 73/2011 zvýšení zákl.kap. Krajský soud v Ostravě 24.2.2011 25.2.2011 14.3.2011 10
B 2957/SL 28 výroční zpráva r.2009 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 25.11.2010 1.12.2010 33
B 2957/SL 27 notářský zápis NZ 64/2010 zvýš. zákl. kapitál Krajský soud v Ostravě 2.3.2010 3.3.2010 1.4.2010 10
B 2957/SL 26 účetní závěrka r. 2006 vč. příloh Krajský soud v Ostravě 11.1.2010 25.1.2010 12
B 2957/SL 25 notářský zápis NZ 427/2009 rozh. jed. akcion. Krajský soud v Ostravě 21.10.2009 23.10.2009 11.11.2009 20
B 2957/SL 24 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Ostravě 25.6.2009 7.7.2009 34
B 2957/SL 23 notářský zápis NZ 77/2009, rozh.jedin.akc. Krajský soud v Ostravě 5.3.2009 18.3.2009 22.4.2009 9
B 2957/SL 22 podpisové vzory (5x) Krajský soud v Ostravě 16.1.2009 24.3.2009 5
B 2957/SL 21 ostatní - návrh na rozděl.HV 2007 Krajský soud v Ostravě 22.10.2008 11.11.2008 2
B 2957/SL 20 ostatní - Konsol. dod.č.2 ke sml.o náj Krajský soud v Ostravě 22.10.2008 11.11.2008 17
B 2957/SL 19 ostatní - Dodatek č. 1 ke sml. o náj.p Krajský soud v Ostravě 22.10.2008 11.11.2008 2
B 2957/SL 18 ostatní - Smlouva o nájmu podniku Krajský soud v Ostravě 22.10.2008 11.11.2008 18
B 2957/SL 17 zpráva auditora r. 2007 o úč. závěrce Krajský soud v Ostravě 17.6.2008 7.8.2008 25.8.2008 1
B 2957/SL 16 zpráva auditora 2007 k ověř. výroční zprávy Krajský soud v Ostravě 17.6.2008 7.8.2008 25.8.2008 1
B 2957/SL 15 výroční zpráva r.2007 vč.úč.záv,zpr.audit,§66 Krajský soud v Ostravě 7.8.2008 25.8.2008 11
B 2957/SL 14 zpráva o vztazích dle §66a ods.9 r. 2007 Krajský soud v Ostravě 13.6.2008 7.8.2008 25.8.2008 3
B 2957/SL 13 účetní závěrka výkaz z+z k 31.3.2008 Krajský soud v Ostravě 7.8.2008 25.8.2008 2
B 2957/SL 12 účetní závěrka rozvaha k 31.3.2008 Krajský soud v Ostravě 7.8.2008 25.8.2008 4
B 2957/SL 11 účetní závěrka příloha k 31.3.2008 Krajský soud v Ostravě 7.8.2008 25.8.2008 10
B 2957/SL 9 podpisové vzory Ing. Pavel Horák Krajský soud v Ostravě 30.4.2007 5.6.2007 21.6.2007 1
B 2957/SL 10 ostatní -smlouva o nájmu podniku Krajský soud v Ostravě 15.6.2007 20.6.2007 21.6.2007 13
B 2957/SL 8 rozhod. o statut. orgánu výpis usn. 54.schůze Krajský soud v Ostravě 3.5.2007 18.5.2007 1
B 2957/SL 7 rozhod. o statut. orgánu zápis jed.akc. Krajský soud v Ostravě 1.2.2007 3.5.2007 18.5.2007 1
B 2957/SL 6 rozhod. o statut. orgánu -zápis z I.zased.DR Krajský soud v Ostravě 29.8.2005 23.3.2006 27.3.2006 3
B 2957/SL 5 rozhod. o statut. orgánu -zápis z I.zased.předst. Krajský soud v Ostravě 14.7.2005 23.3.2006 27.3.2006 3
B 2957/SL 4 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 23.3.2006 27.3.2006 5
B 2957/SL 3 ostatní sml. o upsání akcií Krajský soud v Ostravě 26.1.2006 6.3.2006 16.3.2006 5
B 2957/SL 2 notářský zápis NZ 316/2005 roz.zakl,ZL,stan. Krajský soud v Ostravě 14.7.2005 20.10.2005 3.3.2006 35
B 2957/SL 1 notářský zápis NZ 5/2006 vč. rozh.jed.akc. Krajský soud v Ostravě 5.1.2006 16.1.2006 27.1.2006 10

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

IČO (identifikační číslo) 26873346
Jméno Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 2.11.2005
Celkový počet živností: 20
Aktivních živností: 1

Sídlo Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Živnosti a provozovny Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 2.11.2005

Živnost č. 2 Realitní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 2.11.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Testování, měření, analýzy a kontroly

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zpracování dat, služby databank, správa sítí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 24.2.2015

Živnost č. 12 Kopírovací práce

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 Pronájem a půjčování věcí movitých

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 24.2.2015

Živnost č. 15 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 24.2.2015

Živnost č. 16 Zámečnictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 Vodoinstalatérství, topenářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 24.2.2015

Živnost č. 18 Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2007
Zánik oprávnění 5.3.2013

Živnost č. 20 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.6.2007
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Člen statutárního orgánu JUDr. Vladimír Lichnovský
Člen statutárního orgánu Yvona Kubjátová
Člen statutárního orgánu Rostislav Hrdiborský
Člen statutárního orgánu MUDr. Ivo Mareš MBA
Člen statutárního orgánu MUDr. Michael Fischer

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

IČO: 26873346
Firma: Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 2.11.2005

Sídlo Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Sídlo: Jeremenkova 1191/40, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Ústavní zdravotní péče
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
tracking image