Firma Nemocnice Nový Jičín a.s. IČO 25886207


Nemocnice Nový Jičín a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Nemocnice Nový Jičín a.s. (25886207) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Purkyňova 2138/16, Nový Jičín 741 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 8. 2001 a je stále aktivní. Nemocnice Nový Jičín a.s. má celkem čtyři provozovny a pět živností.

Jako zdroj dat o Nemocnice Nový Jičín a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Nemocnice Nový Jičín a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Nemocnice Nový Jičín a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Nemocnice Nový Jičín a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Nemocnice Nový Jičín a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 2513
IČO (identifikační číslo osoby) 25886207
Jméno Nemocnice Nový Jičín a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.8.2001
Počet členů statutárního orgánu: 3 12.5.2014 - 9.3.2015
Počet členů dozorčí rady: 6 12.5.2014 - 9.3.2015
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 12.5.2014 - 9.3.2015
Dne 26.9.2011 byla uzavřena smlouva o nájmu podniku mezi Moŕavskoslezským krajem , se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 18, identifikační číslo: 70890692, jako pronajímatelem a společností - Radioterapie, a.s., se síd lem Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01, identifikační číslo: 258 86 207, jako nájemcem. 12.2.2013
Dne 21.9.2011 byla uzavřena smlouva o nájmu podniku mezi Moŕavskoslezským krajem , se sídlem 28. října 2771/117, Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz, PSČ 702 18, identifikační číslo: 70890692, jako pronajímatelem a společností - Radioterapie, a.s., se síd lem Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01, identifikační číslo: 258 86 207, jako nájemcem. 28.12.2011 - 12.2.2013
I. Základní kapitál se zvyšuje upisováním nových akcií dle ust. § 203 ObchZ (dále také jen "Obchodní zákoník"). 27.5.2003 - 26.8.2003
II. Základní kapitál se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč na no- vou výši základního kapitálu společnosti ve výši 22.000.000,-Kč s tím, že upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 27.5.2003 - 26.8.2003
III. Společnost nabízí upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu pro celý úpis následovně: Počet a jmenovitá hodnota upisovaných akcií 200 kusů akcií znějících na jméno, od čísla 001 do čísla 200, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy jednostotisíc korun českých), 1) Druh všech upisovaných akcií: kmenové 2) Forma všech upisovaných akcií: na jméno 3) Podoba všech upisovaných akcií: listinné 27.5.2003 - 26.8.2003
I. Přednostní právo akcionářů k upsání nových akcií se pro všechny akcionáře Společnosti vylučuje postupem dle ust. § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku, a to z důvodu uvedeného v písemné zprávě představenstva. Tímto ekonomickým důvodem k vyloučení přednostního práva všech akcionářů je zajištění účasti nových akcionářů ve společnosti, kterými jsou někteří předem určení zájemci, jejichž účast ve společnosti je pro společnost nezbytná. Dále je tímto důvodem skutečnost, že ne všichni dosavadní akcionáři jsou schopni upsat akcie při zvýšení základního kapitálu v předpokládaném objemu a proto je tento jejich podíl nabídnut k upsání předem určenému akcionáři. Pro tyto účely budou nové akcie nabídnuty k upsání výlučně předem určeným zájemcům, kterými jsou společnost EUROMEDNET a.s., se sídlem Třinec, Konská čp. 453, IČ 61974749, které bude nabídnuto k upsání 106 kusů nových akcií, pan MUDr. Jaromír Richter, Ostrava, Krásné Pole, Stádlo 301/12, kterému bude nabídnuto k upsání 47 kusů nových akcií a společnost P & R LAB s.r.o., se sídlem Purkyňova 1282/28, Nový Jičín, IČ 16628373, které bude nabídnuto k upsání 47 kusů nových akcií. 27.5.2003 - 26.8.2003
II. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání níže uvedeným způsobem předem určeným zájemcům, jimiž jsou předem určení zájemci blíže označení v čl. IV. tohoto usnesení valné hromady. 27.5.2003 - 26.8.2003
III. Předem určení zájemci upisují nové akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností postupem dle ust. § 204 odst. 5) Obchodního zákoníku, v návaznosti na ust. § 43a, ust. § 43c, ust. § 44 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 27.5.2003 - 26.8.2003
Smlouva o upsání akcií je uzavřena okamžikem, kdy vyjádření písemného souhlasu předem určeného zájemce s obsahem písemného návrhu smlouvy o upsání akcií dojde Společnosti na adresu jejího sídla : Nový Jičín, Máchova čp. 619/30, PSČ 741 01. Sídlo Společnosti je místem pro upisování akcií. 27.5.2003 - 26.8.2003
Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 100.000,-Kč pro každou akcii o nominální hodnotě 100.000,-Kč. 27.5.2003 - 26.8.2003
Lhůta pro upisování akcií činí 21 kalendářních dnů. Tato lhůta začne běžet dnem doručení předem určenému zájemci návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Jednotlivé návrhy na uzavření smlouvy o upsání akcií budou předem určeným zájemcům doručeny do 60-ti kalendářních dnů ode dne doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu. Počátek běhu lhůty pro upisování bude oznámen předem určeným zájemcům písemně a tato informace bude doručena spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií. Zaslání návrhu smlouvy a informace o počátku běhu lhůty pro upisování akcií doporučeným dopisem může být nahrazeno osobním doručením těchto listin předem určenému zájemci. 27.5.2003 - 26.8.2003
Společnost doručí každému předem určenému zájemci na adresu jeho sídla ve shora uvedené lhůtě návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, jenž bude mít náležitosti specifikované v ust. § 205 odst. 3) Obchodního zákoníku, obsahující současně 27.5.2003 - 26.8.2003
Tento návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen všem předem určeným zájemcům ve trojím vyhotovení a bude opatřen úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat jménem Společnosti. Ve vztahu k předem určenému zájemci, jenž je adresátem návrhu smlouvy o upsání akcií začne běžet 21-ti denní lhůta k přijetí návrhu smlouvy ode dne doručení návrhu. Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nastanou, jestliže předem určený zájemce ve 21-ti denní lhůtě určené pro přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií projeví bezvýhradný souhlas s obsahem návrhu tímto způsobem: a) podpisem osob oprávněných jednat jménem nebo v zastoupení předem určeného zájemce, učiněným na všech vyhotoveních smlouvy o úpisu akcií před orgánem pověřeným legalizací podpisů a současně, b) doručením dvou vyhotovení takto podepsané smlouvy do místa pro upisování nových akcií, na adresu Nový Jičín, Máchova čp. 619/30, PSČ: 741 01. 27.5.2003 - 26.8.2003
Účinky přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nenastanou, pokud bude řádně podepsaná smlouva v potřebném počtu vyhotovení doručena do místa pro upisování až po uplynutí lhůty určené k upisování akcií. 27.5.2003 - 26.8.2003
IV. Emisní kursy akcií se splácí peněžitými vklady předem urče- ných zájemců, a to na zvláštní účet zřízený za tímto účelem u Komerční banky a.s., číslo účtu 86-6361670277/0100. Upisovatelé jsou povinni splatit na uvedený bankovní účet alespoň 30% emisního kurzu upsaných akcií do 30 dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií, zbývající část emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni zaplatit do 6 měsíců od uzavření smlouvy o úpisu akcií. 27.5.2003 - 26.8.2003

Aktuální kontaktní údaje Nemocnice Nový Jičín a.s.

Kapitál Nemocnice Nový Jičín a.s.

zakladni jmění 22 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 29.12.2014
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.8.2001 - 26.8.2003

Akcie Nemocnice Nový Jičín a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 30.5.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 30.5.2018
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 200 26.8.2003 - 30.5.2018
Kmenové akcie na jméno 10 000 Kč 200 8.8.2001 - 30.5.2018

Sídlo Nemocnice Nový Jičín a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Purkyňova 2138/16 , Nový Jičín 741 01 9.3.2015
Adresa Purkyňova 2138/16 , Nový Jičín 741 01 2.5.2011 - 9.3.2015
Adresa Máchova 619/30 , Nový Jičín 741 01 8.8.2001 - 2.5.2011

Předmět podnikání Nemocnice Nový Jičín a.s.

Platnost údajů od - do
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 21.9.2016
Poskytování zdravotních služeb 29.12.2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 29.12.2014
Masérské, rekondiční a regenerační služby 29.12.2014
Hostinská činnost 29.12.2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 29.12.2014
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin 12.5.2014
Druh a rozsah poskytované péče: zdravotní ústavní, komplementární, ambulantní, lékárenská, psychologická, logopedická, nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, fyzioterapeutická a ergoterapeutická. - lůžková péče v oborech: anesteziologie a intenzivní medicína - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, dětské lékařství včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, gynekologie a porodnictví, chirurgie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, hrudní chirurg ie, klinická onkologie, neonatologie, neurologie, ortopedie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, otorinolaryngologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně , urologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna s lůžky následné péče. - komplementární a ambulantní péče v oborech: radiační onkologie, klinická onkologie, lékařská genetika, alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, praktické lékařství pro děti a dorost, dětská kardiologi e, dětská neurologie, diabetologie a endokrinologie (pouze diabetologická část), ergoterapie, fyzioterapie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, onkogynekologie, urogynekologie, hematologie a transfúzní lékařství, dopravní zdravotnická služba - přeprava pacientů, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická logopedie, klinická psychologie, nefrologie, neurologie, nutriční terapeut, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, ortopedie, otori nolaryngologie, paliativní medicína a léčba bolesti, patologie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství, lékařská služba první pomoci v oborech všeobecné pra ktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství, nemocniční lékárenství, nukleární medicína. Název a místo provozování nestátního zařízení ( včetně uvedení vlastnických - nájemních vztahů): 1. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - pracoviště radiační onkologie - ambulance alergologie a klinické imunologie - oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, ambulance anesteziologie a intenzivní medicíny - ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti se stacionářem - centrální sterilizace - centrální operační sály pro obory urologie (2 sály), chirurgie a hrudní chirurgie (4 sály), otorinolaryngologie (2 sály) a ortopedie (1 sál) - centrální laboratoře - laboratoř klinické biochemie a klinické hematologie - transfúzní oddělení - dermatovenerologická ambulance se stacionářem - dětské oddělení včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, dětská kardiologická ambulance, dětská neurologická ambulance, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost - neonatologické oddělení - gynekologicko-porodnické oddělení včetně porodního sálu a operačního sálu gynekologického, ambulance gynekologická se stacionářem, onkogynekologická ambulance, urogynekologická ambulance - oddělení obecné a hrudní chirurgie, ambulance chirurgická se zákrokovým sálkem a hrudní chirurgie, ambulance cévní chirurgie, - mezioborová jednotka intenzivní péče o dospělé 2. stupně pro oddělení chirurgické, urologické, ortopedické, otorinolaryngologické a gynekologické - oddělení vnitřního lékařství včetně jednotky intenzivní péče o dospělé 2. stupně, ambulance vnitřního lékařství, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, revmatologická ambulance, kardiologická ambulance, dialyzační středisko, nefrologic ká ambulance - neurologické oddělení, neurologická ambulance - pracoviště klinického logopeda - pracoviště klinického psychologa - oddělení klinické onkologie - pracoviště nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické, skiaskopické, CT, ultrazvukové, magnetické rezonance, angiografické a intervenční radiologie) - ortopedické oddělení, ortopedická ambulance se zákrokovým sálkem - oddělení otorinolaryngologické, otorinolaryngologická ambulance - pracoviště patologie - pneumologické a ftizeologické oddělení, pneumologická a ftizeologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů - urologické oddělení, urologická ambulance se zákrokovým sálkem a stacionářem - lékařská služba první pomoci pro dospělé - lékařská služba první pomoci pro děti a dorost - zubní lékařská služba první pomoci - nukleární medicína 2. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 57, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - dopravní zdravotnická služba - přeprava pacientů - nemocniční lékárenství - lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti v rozsahu činností: - výdejní činnost pro veřejnost (na adrese): K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ambulantní péče - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - výdej prostředků zdravotnické techniky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, PSČ 741 01 Nový Jičín - Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou příprava a kontrola čistoty medicinálního vzduchu pro zdravotnická zařízení na adrese: - Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek kontrola léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanku - vstupní, mezioperační a výstupní kontrola připravovaných léčivých přípravků odborná pracoviště: - odborné pracoviště zásob, výdeje a přípravy léčiv na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro přípravu medicinálního vzduchu na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků na adrese: K Nemocnici 57, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín. 3. Pracoviště Vítkov, Opavská 90, PSČ 749 01: (nájemní vztah) - léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna s lůžky následné péče - ambulance vnitřního lékařství se stacionářem - diabetologická ambulance - kardiologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické) - laboratoř klinické biochemie 4. Pracoviště Nový Jičín, Revoluční 2214/35, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem - ambulance lékařské genetiky 5. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii 6. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - ambulance radiační onkologie 7. Pracoviště Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem 8. Pracoviště Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06: (podnájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem 17.5.2013 - 29.12.2014
Druh a rozsah poskytované péče: zdravotní ústavní, komplementární, ambulantní, lékárenská, psychologická, logopedická, nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, fyzioterapeutická a ergoterapeutická. - lůžková péče v oborech: anesteziologie a intenzivní medicína - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, dětské lékařství včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, gynekologie a porodnictví, chirurgie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, hrudní chirurg ie, klinická onkologie, neonatologie, neurologie, ortopedie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, otorinolaryngologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně , urologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, léčebna dlouhodobě nemocných, léčebna s lůžky následné péče. - komplementární a ambulantní péče v oborech: radiační onkologie, klinická onkologie, lékařská genetika, alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, praktické lékařství pro děti a dorost, dětská kardiologi e, dětská neurologie, diabetologie a endokrinologie (pouze diabetologická část), ergoterapie, fyzioterapie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, onkogynekologie, urogynekologie, hematologie a transfúzní lékařství, dopravní zdravotnická služba - přeprava pacientů, cévní chirurgie, hrudní chirurgie, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická logopedie, klinická psychologie, nefrologie, neurologie, nutriční terapeut, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, ortopedie, otori nolaryngologie, paliativní medicína a léčba bolesti, patologie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství, lékařská služba první pomoci v oborech všeobecné pra ktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství, nemocniční lékárenství. Název a místo provozování nestátního zařízení ( včetně uvedení vlastnických - nájemních vztahů): 1. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - pracoviště radiační onkologie - ambulance alergologie a klinické imunologie - oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, ambulance anesteziologie a intenzivní medicíny - ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti se stacionářem - centrální sterilizace - centrální operační sály pro obory urologie (2 sály), chirurgie a hrudní chirurgie (4 sály), otorinolaryngologie (2 sály) a ortopedie (1 sál) - centrální laboratoře - laboratoř klinické biochemie a klinické hematologie - transfúzní oddělení - dermatovenerologická ambulance se stacionářem - dětské oddělení včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, dětská kardiologická ambulance, dětská neurologická ambulance, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost - neonatologické oddělení - gynekologicko-porodnické oddělení včetně porodního sálu a operačního sálu gynekologického, ambulance gynekologická se stacionářem, onkogynekologická ambulance, urogynekologická ambulance - oddělení obecné a hrudní chirurgie, ambulance chirurgická se zákrokovým sálkem a hrudní chirurgie, ambulance cévní chirurgie - mezioborová jednotka intenzivní péče o dospělé 2. stupně pro oddělení chirurgické, urologické, ortopedické, otorinolaryngologické a gynekologické - oddělení vnitřního lékařství včetně jednotky intenzivní péče o dospělé 2. stupně, ambulance vnitřního lékařství, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, revmatologická ambulance, kardiologická ambulance, dialyzační středisko, nefrologic ká ambulance - neurologické oddělení, neurologická ambulance - pracoviště klinického logopeda - pracoviště klinického psychologa - oddělení klinické onkologie - pracoviště nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické, skiaskopické, CT, ultrazvukové, magnetické rezonance, angiografické a intervenční radiologie) -ortopedické oddělení, ortopedická ambulance se zákrokovým sálkem - oddělení otorinolaryngologické, otorinolaryngologická ambulance - pracoviště patologie - pneumologické a ftizeologické oddělení, pneumologická a ftizeologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů - urologické oddělení, urologická ambulance se zákrokovým sálkem a stacionářem - lékařská služba první pomoci pro dospělé - lékařská služba první pomoci pro děti a dorost - zubní lékařská služba první pomoci 2. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 57, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - dopravní zdravotnická služba, přeprava pacientů - nemocniční lékárenství - lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti v rozsahu činností: - výdejní činnost pro veřejnost (na adrese): K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ambulantní péče - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - výdej prostředků zdravotnické techniky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, PSČ 741 01 Nový Jičín Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou - příprava a kontrola čistoty medicinálního vzduchu pro zdravotnická zařízení na adrese: Nemocnice Nový Jičín a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek - kontrola léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanku - vstupní, mezioperační a výstupní kontrola připravovaných léčivých přípravků odborná pracoviště: - odborné pracoviště zásob, výdeje a přípravy léčiv na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín odborné pracoviště pro přípravu medicinálního vzduchu na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků na adrese: K Nemocnici 57, 741 01 Nový Jičín odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín 3. Pracoviště Vítkov, Opavská 90, PSČ 749 01: (nájemní vztah) - léčebna dlouhodobě nemocných, léčebna s lůžky následné péče - ambulance vnitřního lékařství se stacionářem - diabetologická ambulance - kardiologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické) - laboratoř klinické biochemie 4. Pracoviště Nový Jičín, Revoluční 2214/35, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem - ambulance lékařské genetiky 5. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii 6. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - ambulance radiační onkologie 7. Pracoviště Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem 8. Pracoviště Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06: (podnájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem 17.4.2012 - 17.5.2013
Druh a rozsah poskytované péče: zdravotní ústavní, komplementární, ambulantní, lékárenská, psychologická, logopedická, nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, fyzioterapeutická a ergoterapeutická. - lůžková péče v oborech: anesteziologie a intenzivní medicína - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, dětské lékařství včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, gynekologie a porodnictví, chirurgie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, hrudní chirur gie, klinická onkologie, neonatologie, neurologie, ortopedie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, otorinolaryngologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupn ě, urologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna a lůžky následné péče. - komplementární a ambulantní péče v oborech: radiační onkologie, lékařská genetika, alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, praktické lékařství pro děti a dorost, dětská kardiologie, dětská neurologie , diabetologie a endokrinologie (pouze diabetologická část), ergoterapie, fyzioterapie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, onkogynekologie, urogynekologie, hematologie a transfúzní lékařství, dopravní zdravotnická služba - přeprava pacientů, c évní chirurgie, hrudní chirurgie, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická logopedie, klinická psychologie, nefrologie, neurologie, nutriční terapeut, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, ortopedie, otorinolaryngologie, pal iativní medicína a léčba bolesti, patalogie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství, lékařská služba první pomoci v oborech všeobecné praktické lékařství, p raktické lékařství pro děti a dorost a zubní lékařství, nemocniční lékárenství. Název a místo provozování nestátního zařízení ( včetně uvedení vlastnických - nájemních vztahů): 1. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - pracoviště radiační onkologie - ambulance alergologie a klinické imunologie - oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, ambulance anesteziologie a intenzivní medicíny - ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti se stacionářem - centrální sterilizace - centrální operační sály pro obory urologie (2 sály), chirurgie a hrudní chirurgie (4 sály), otorinolaryngologie (2 sály) a ortopedie (1 sál) - centrální laboratoře - laboratoř klinické biochemie a klinické hematologie - transfúzní stanice - dermatovenerologická ambulance se stacionářem - dětské oddělení včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, dětská kardiologická ambulance, dětská neurologická ambulance, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost - neonatologické oddělení - gynekologicko-porodnické oddělení včetně porodního sálu a operačního sálu gynekologického, ambulance gynekologická se stacionářem, onkogynekologická ambulance, urogynekologická ambulance - oddělení obecné a hrudní chirurgie, ambulance chirurgická se zákrokovým sálkem a hrudní chirurgie, ambulance cévní chirurgie, - mezioborová jednotka intenzivní péče o dospělé 2. stupně pro oddělení chirurgické, urologické, ortopedické, otorinolaryngologické a gynekologické . - oddělení vnitřního lékařství včetně jednotky intenzivní péče o dospělé 2. stupně, ambulance vnitřního lékařství, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, revmatologická ambulance, kardiologická ambulance, dialyzační středisko, nefrologic ká ambulance - neurologické oddělení, neurologická ambulance - pracoviště klinického logopeda - pracoviště klinického psychologa - oddělení klinické onkologie - pracoviště nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické, skiaskopické, CT, ultrazvukové, magnetické rezonance, angiografické a intervenční radiologie) - ortopedické oddělení, ortopedická ambulance se zákrokovým sálkem - oddělení otorinolaryngologické, otorinolaryngologická ambulance - pracoviště patologie - pneumologické a ftizeologické oddělení, pneumologická a ftizeologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů - urologické oddělení, urologická ambulance se zákrokovým sálkem a stacionářem - lékařská služba první pomoci pro dospělé - lékařská služba první pomoci pro děti a dorost - zubní lékařská služba první pomoci 2. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 57, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - dopravní zdravotní služba - přeprava pacientů - nemocniční lékárenství - lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti v rozsahu činností: - výdejní činnost pro veřejnost (na adrese): Lékárna Delfín, K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ambulantní péče - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Radioterapie, a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou - příprava a kontrola čistoty medicinálního vzduchu pro zdravotnická zařízení na adrese: Radioterapie, a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek - kontrola léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanku - vstupní, mezioperační a výstupní kontrola připravovaných léčivých přípravků - příprava zkoumadel - odborná pracoviště: - odborné pracoviště zásob, výdeje a přípravy léčiv na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro přípravu medicinálního vzduchu na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel na adrese: K Nemocnici 57, 741 01 Nový Jičín 3. Pracoviště Vítkov, Opavská 90, PSČ 749 01: (nájemní vztah) - léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna s lůžky následné péče - ambulance vnitřního lékařství se stacionářem - diabetologická ambulance - kardiologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické) - laboratoř klinické biochemie 4. Pracoviště Nový Jičín, Revoluční 2214/35, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem - ambulance lékařské genetiky 5. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii 6. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - ambulance radiační onkologie 7. Pracoviště Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem 8. Pracoviště Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06: (podnájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem 28.12.2011 - 17.4.2012
Druh a rozsah poskytované péče: zdravotní ústavní, komplementární, ambulantní, lékárenská, psychologická, logopedická, nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví, fyzioterapeutická a ergoterapeutická. - lůžková péče v oborech: anesteziologie a intenzivní medicína - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, dětské lékařství včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, gynekologie a porodnictví, chirurgie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, hrudní chirurg ie, klinická onkologie, neonatologie, neurologie, ortopedie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, otorinolaryngologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, pneumologie a ftizeologie, vnitřní lékařství včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně , urologie včetně intenzivní péče o dospělé 2. stupně, léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna a lůžky následné péče. - komplementární a ambulantní péče v oborech: radiační onkologie, lékařská genetika, alergologie a klinická imunologie, anesteziologie a intenzivní medicína, dermatovenerologie, praktické lékařství pro děti a dorost, dětská kardiologie, dětská neurologie, diabetologie a endokrinologie (pouze diabetologická část), ergoterapie, fyzioterapie, gastroenterologie, gynekologie a porodnictví, onkogynekologie, urogynekologie, hematologie a transfúzní lékařství, dopravní zdravotnická služba - přeprava pacientů, hru dní chirurgie, chirurgie, kardiologie, klinická biochemie, klinická logopedie, klinická psychologie, nefrologie, neurologie, nutriční terapeut, odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, ortopedie, otorinolaryngologie, paliativní medicína a l éčba bolesti, patalogie, pneumologie a ftizeologie, radiologie a zobrazovací metody, rehabilitační a fyzikální medicína, revmatologie, urologie, vnitřní lékařství, lékařská služba první pomoci v oborech všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství p ro děti a dorost a zubní lékařství, nemocniční lékárenství. Název a místo provozování nestátního zařízení (včetně uvedení vlastnických - nájemních vztahů): 1. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - pracoviště radiační onkologie - ambulance alergologie a klinické imunologie - oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny - intenzivní péče o dospělé 3. stupně, ambulance anesteziologie a intenzivní medicíny - ambulance paliativní medicíny a léčby bolesti se stacionářem - centrální sterilizace - centrální operační sály pro obory urologie (2 sály), chirurgie a hrudní chirurgie (4 sály), otorinolaryngologie (2 sály) a ortopedie (1 sál) - centrální laboratoře - laboratoř klinické biochemie a klinické hematologie - transfúzní stanice - dermatovenerologická ambulance se stacionářem - dětské oddělení včetně intenzivní péče o děti 2. stupně, dětská kardiologická ambulance, dětská neurologická ambulance, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost - neonatologické oddělení - gynekologicko-porodnické oddělení včetně porodního sálu a operačního sálu gynekologického, ambulance gynekologická se stacionářem, onkogynekologická ambulance, urogynekologická ambulance - oddělní obecné a hrudní chirurgie, ambulance chirurgická se zákrokovým sálkem a hrudní chirurgie - mezioborová jednotka intenzivní péče o dospělé 2. stupně pro oddělení chirurgické, urologické, ortopedické, otorinolaryngologické a gynekologické - oddělení vnitřního lékařství včetně jednotky intenzivní péče o dospělé 2. stupně, ambulance vnitřního lékařství, diabetologická ambulance, gastroenterologická ambulance, revmatologická ambulance, kardiologická ambulance, dialyzační středisko, nefrologic ká ambulance - neurologické oddělení, neurologická ambulance - pracoviště klinického logopeda - pracoviště klinického psychologa - oddělení klinické onkologie - pracoviště nutričního terapeuta a odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické, skiaskopické, CT, ultrazvukové, magnetické rezonance, angiografické a intervenční radiologie) - ortopedické oddělení, ortopedická ambulance se zákrokovým sálkem - oddělení otorinolaryngologické, otorinolaryngologická ambulance - pracoviště patologie - pneumologické a ftizeologické oddělení, pneumologická a ftizeologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů - urologické oddělení, urologická ambulance se zákrokovým sálkem a stacionářem - lékařská služba první pomoci pro dospělé - lékařská služba první pomoci pro děti a dorost - zubní lékařská služba první pomoci 2. Pracoviště Nový Jičín, K Nemocnici 57, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - dopravní zdravotní služba - přeprava pacientů - nemocniční lékárenství - lékárenská péče v lékárně s odbornými pracovišti v rozsahu činností: - výdejní činnost pro veřejnost (na adrese): Lékárna Delfín, K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ambulantní péče - výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ústavní péče na adrese: Radioterapie, a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín Nemocnice Vítkov, Opavská 90, 749 01 Vítkov - příprava léčivých přípravků v rozsahu: 1. léčivé přípravky, u kterých není požadována sterilita 2. sterilní léčivé přípravky s protimikrobní přísadou - příprava a kontrola čistoty medicinálního vzduchu pro zdravotnická zařízení na adrese: Radioterapie, a.s., K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek - kontrola léčivých přípravků připravovaných opakovaně na žádanku - vstupní, mezioperační a výstupní kontrola připravovaných léčivých přípravků - příprava zkoumadel - odborná pracoviště: - odborné pracoviště zásob, výdeje a přípravy léčiv na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro přípravu medicinálního vzduchu na adrese: K Nemocnici 76, 741 01 Nový Jičín - odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel na adrese: K Nemocnici 57, 741 01 Nový Jičín 3. Pracoviště Vítkov, Opavská 90, PSČ 749 01: (nájemní vztah) - léčebna dlouhodobě nemocných - léčebna s lůžky následné péče - ambulance vnitřního lékařství - diabetologická ambulance - ambulance rehabilitační a fyzikální medicíny včetně pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů - pracoviště radiologie a zobrazovacích metod (pracoviště skiagrafické) - laboratoř klinické biochemie 4. Pracoviště Nový Jičín, Máchova 619/30, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance chirurgická - ambulance vnitřního lékařství - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie se zákrokovým sálkem a denním stacionářem 5. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii 6. Pracoviště Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01: (vlastnický vztah) - ambulance radiační onkologie 7. Pracoviště Nový Jičín, Máchova 2129/32, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie 8. Pracoviště Nový Jičín, Bezručova 413/2, PSČ 741 01: (nájemní vztah) - ambulance lékařské genetiky 9. Pracoviště Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84: (nájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem 10. Pracoviště Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06: (podnájemní vztah) - ambulance hematologie a transfúzního lékařství - ambulance klinické onkologie s denním stacionářem - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - masérské, rekondiční a regenerační služby - hostinská činnost - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.11.2011 - 28.12.2011
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.11.2011 - 29.12.2014
masérské, rekondiční a regenerační služby 3.11.2011 - 29.12.2014
hostinská činnost 3.11.2011 - 29.12.2014
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 3.11.2011 - 29.12.2014
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 9.9.2010 - 3.11.2011
Druh a rozsah poskytované péče: zdravotní péče v oboru chirurgie, radiační onkologie, klinická onkologie, hematologie, a transfúzní lékařství, lékařská genetika, vnitřní lékařství Místo provozování nestátního zařízení: (včetně vlastnických - nájemních vztahů) 1. Nový Jičín, Máchova 619/30, PSČ 741 01 - chirurgická ambulance, vnitřní lékařství, hematologie a transfúzní lékařství, klinická onkologie, zákrokový sálek, denní stacionář (nájemní vztah) 2. Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01 - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii (vlastnický vztah) 3. Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01 - ambulance radiační onkologie (vlastnický vztah) 4. Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01 - pracoviště radiační onkologie (nájemní vztah) 5. Nový Jičín, Máchova 2129/32, PSČ 741 01 - ambulance hematologie a trasfúzního lékařství a klinické onkologie (nájemní vztah) 6. Nový Jičín, Bezručova 413/2, PSČ 741 01 - ambulance lékařské genetiky (nájemní vztah) 7. Ostrava, Vítkovice, Zalužanského 1192/15, PSČ 703 84 - ambulance hematologie a transfúzního lékařství, klinické onkologie, denní stacionář (nájemní vztah) 8. Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22, PSČ 735 06 - ambulance hematologie a transfúzního lékařství, klinické onkologie, denní stacionář (podnájemní vztah) 23.2.2009 - 3.11.2011
Druh a rozsah poskytováné péče: chirurgie, radiační onkologie zdravotní péče v oboru Místo provozování nestátního zařízení: (včetně vlastnických - nájemních vztahů) 1. Nový Jičín, Máchova 619/30, PSČ 741 01 - chirurgická ambulance (nájemní vztah) 2. Nový Jičín, Purkyňova 2138/16, PSČ 741 01 - pracoviště radiační onkologie se stacionářem pro onkologickou terapii (vlastnický vztah) 3. Nový Jičín, Purkyňova 1320/20, PSČ 741 01 - ambulance radiační onkologie (vlastnický vztah) 4. Nový Jičín, K Nemocnici 76, PSČ 741 01 - pracoviště radiační onkologie (nájemní vztah) 22.5.2008 - 23.2.2009
chirurgie 8.8.2001 - 22.5.2008
radioterapie 8.8.2001 - 22.5.2008

vedení firmy Nemocnice Nový Jičín a.s.

Statutární orgán Nemocnice Nový Jičín a.s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. 12.5.2014
Způsob jednání: Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 9.6.2010 - 12.5.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně. 31.10.2008 - 9.6.2010
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. 22.5.2008 - 31.10.2008
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva, nebo člen představenstva, každý samostatně. 26.2.2004 - 22.5.2008
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná navenek představenstvo, jakož i samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 8.8.2001 - 26.2.2004
předseda představenstva MUDr. Jan Káňa 21.6.2019
Vznik členství 1.6.2019
Vznik funkce 1.6.2019
Adresa: Balbínova 761/26 , Ostrava 725 29
místopředseda představenstva Ing. David Koribský MBAce 21.6.2019
Vznik členství 1.6.2019
Vznik funkce 1.6.2019
Adresa: Nová hejčínská 386/2 , Olomouc 779 00
člen představenstva MUDr. Jakub Syrovátka 19.7.2019
Vznik členství 11.7.2019
Adresa: 60 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Aleš Konečný 8.8.2001 - 26.2.2004
Zánik členství 27.1.2004
Vznik funkce 8.8.2001
Zánik funkce 27.1.2004
Adresa: Živičná 2858/11 , Ostrava 702 00
předseda představenstva RNDr. Martin Radina 8.8.2001 - 25.7.2006
Zánik členství 17.5.2006
Vznik funkce 8.8.2001
Zánik funkce 17.5.2006
Adresa: Purkyňova 1282/28 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva MUDr. Jaromír Richter 8.8.2001 - 25.7.2006
Zánik členství 17.5.2006
Vznik funkce 8.8.2001
Adresa: Stádlo 301/12 , Ostrava 725 26
člen představenstva MUDr. Jaromír Richter 25.7.2006 - 11.1.2008
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 18.12.2007
Adresa: Stádlo 301/12 , Ostrava 725 26
člen představenstva Ing. Luděk Cibulka 26.2.2004 - 11.2.2008
Vznik členství 27.1.2004
Adresa: Dvořákova 331/4 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva RNDr. Martin Radina 25.7.2006 - 11.2.2008
Vznik členství 17.5.2006
Zánik členství 31.1.2008
Vznik funkce 17.5.2006
Zánik funkce 31.1.2008
Adresa: Purkyňova 1282/28 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva Ing. Luděk Cibulka 11.2.2008 - 31.10.2008
Vznik členství 27.1.2004
Vznik funkce 31.1.2008
Zánik funkce 20.10.2008
Adresa: Dvořákova 331/4 , Nový Jičín 741 01
místopředseda představenstva Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D. 11.2.2008 - 31.10.2008
Vznik členství 1.2.2008
Zánik členství 20.10.2008
Vznik funkce 1.2.2008
Zánik funkce 20.10.2008
Adresa: Prostřední 140/6 , Brno 634 00
člen představenstva MUDr. Martin Brejcha 11.2.2008 - 31.10.2008
Vznik členství 1.2.2008
Zánik členství 20.10.2008
Adresa: Vinohradská 901/65 , Hlučín 748 01
člen představenstva Ing. Luděk Cibulka 31.10.2008 - 23.2.2009
Vznik členství 20.10.2008
Adresa: Dvořákova 331/4 , Nový Jičín 741 01
člen představenstva Ing. Luděk Cibulka 23.2.2009 - 9.6.2010
Vznik členství 20.10.2008
Adresa: Dvořákova 330/2 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva Ing. Luděk Cibulka 9.6.2010 - 11.8.2011
Vznik členství 20.10.2008
Vznik funkce 26.5.2010
Adresa: Dvořákova 330/2 , Nový Jičín 741 01
místopředseda představenstva Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D. 9.6.2010 - 11.8.2011
Vznik členství 25.5.2010
Vznik funkce 26.5.2010
Adresa: Prostřední 140/6 , Brno 634 00
člen představenstva Ing. Roman Foks 9.6.2010 - 3.11.2011
Vznik členství 25.5.2010
Zánik členství 31.10.2011
Adresa: B. Martinů 2124/16 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva Ing. Luděk Cibulka 11.8.2011 - 3.11.2011
Vznik členství 20.10.2008
Zánik členství 31.10.2011
Vznik funkce 26.5.2010
Zánik funkce 31.10.2011
Adresa: Za Školou 566 , Nový Jičín 741 01
místopředseda představenstva Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D. 11.8.2011 - 3.11.2011
Vznik členství 25.5.2010
Vznik funkce 26.5.2010
Zánik funkce 31.10.2011
Adresa: Luční 366 7, 664 48 Brno-venkov Česká republika
člen představenstva Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D. 3.11.2011 - 26.3.2014
Vznik členství 25.5.2010
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Luční 366 7, 664 48 Brno-venkov Česká republika
předseda představenstva MUDr. Karel Dostalík 3.11.2011 - 12.5.2014
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 1.11.2011
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Hlavní třída 398/59 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Ing. Eva Kalinová 3.11.2011 - 12.5.2014
Vznik členství 1.11.2011
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 1.11.2011
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Hlaváčikova 3106 28, 736 01 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D. 26.3.2014 - 12.5.2014
Vznik členství 25.5.2010
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Luční 366/7 , Moravany 664 48
místopředseda představenstva Ing. Eva Kalinová 12.5.2014 - 10.3.2015
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 28.2.2015
Vznik funkce 1.3.2014
Zánik funkce 28.2.2015
Adresa: Hlaváčikova 3106/28 , 736 01 Bratislava, Karlova Ves Slovenská republika
předseda představenstva MUDr. Karel Dostalík MBA 12.5.2014 - 9.12.2015
Vznik členství 1.3.2014
Vznik funkce 1.3.2014
Zánik funkce 1.12.2015
Adresa: Hlavní třída 398/59 , Havířov 736 01
člen představenstva Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D., MBA 12.5.2014 - 9.12.2015
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: Luční 366/7 , Moravany 664 48
předseda představenstva Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D., MBA 9.12.2015 - 1.7.2016
Vznik členství 1.3.2014
Vznik funkce 1.12.2015
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Luční 366/7 , Moravany 664 48
člen představenstva MUDr. Karel Dostalík MBA 9.12.2015 - 5.8.2016
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 31.7.2016
Adresa: Hlavní třída 398/59 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Ing. Ondřej Provalil MBA 10.3.2015 - 20.9.2017
Vznik členství 1.3.2015
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 1.3.2015
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: Potoční 227 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva MUDr. Martin Metelka 5.8.2016 - 20.9.2017
Vznik členství 1.8.2016
Zánik členství 31.8.2017
Vznik funkce 1.8.2016
Zánik funkce 31.8.2017
Adresa: Na Kamencoch 1332 , Vsetín 755 01
člen představenstva Doc. MUDr. Renata Soumarová Ph.D., MBA 1.7.2016 - 24.10.2017
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 29.9.2017
Adresa: Luční 366/7 , Moravany 664 48
místopředseda představenstva Ing. Karel Kantor 20.9.2017 - 5.1.2018
Vznik členství 1.9.2017
Zánik členství 31.12.2017
Vznik funkce 1.9.2017
Zánik funkce 31.12.2017
Adresa: U Stružníku 515/19 , Havířov 736 01
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Diviš 5.1.2018 - 9.5.2018
Vznik členství 1.1.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Adresa: 180 , Sedlnice 742 56
místopředseda představenstva Ing. Stanislav Diviš 9.5.2018 - 18.12.2018
Vznik členství 1.1.2018
Zánik členství 14.12.2018
Vznik funkce 1.1.2018
Zánik funkce 14.12.2018
Adresa: Úprkova 1454/3 , Nový Jičín 741 01
předseda představenstva MUDr. Pavel Bartoš PhD., M.MED 20.9.2017 - 21.6.2019
Vznik členství 1.9.2017
Zánik členství 17.6.2019
Vznik funkce 1.9.2017
Zánik funkce 31.5.2019
Adresa: Jihozápadní I 1082/8 , Praha 141 00
člen představenstva MUDr. Robert Bučko 24.10.2017 - 21.6.2019
Vznik členství 10.10.2017
Zánik členství 31.5.2019
Adresa: 73 , Teplice nad Bečvou 753 01
místopředseda představenstva Ing. Karel Kantor 9.1.2019 - 21.6.2019
Vznik členství 1.1.2019
Zánik členství 30.5.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Zánik funkce 30.5.2019
Adresa: U Stružníku 515/19 , Havířov 736 01

Dozorčí rada Nemocnice Nový Jičín a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Doc. MUDr. Arnošt Martínek CSc. 29.1.2016
Vznik členství 11.1.2016
Adresa: Staroveská 93/102 , Ostrava 724 00
člen dozorčí rady Ing. Michal Pišoja 30.1.2017
Vznik členství 10.1.2017
Adresa: Staré Grunty 3571/262 , 841 04 Bratislava - Karlova Ves Slovenská republika
člen dozorčí rady MUDr. Pavel Frňka 16.3.2018
Vznik členství 1.3.2018
Adresa: Přemyslovská 2018/27 , Praha 130 00
člen dozorčí rady Mgr. Eva Kopecká 14.12.2018
Vznik členství 23.11.2018
Adresa: 112 , Podhradní Lhota 768 71
člen dozorčí rady Tomáš Staněk 14.12.2018
Vznik členství 23.11.2018
Adresa: 92 , Nový Jičín 741 01
předseda dozorčí rady MUDr. Aleš Herman Ph.D. 29.1.2019
Vznik členství 1.1.2019
Vznik funkce 1.1.2019
Adresa: Pod Lesem 264/1 , Hradec Králové 500 02
člen dozorčí rady Prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc. 1.3.2019
Vznik členství 1.3.2019
Adresa: Talichova 647/60 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Ing. René Janosch 1.3.2019
Vznik členství 12.2.2019
Adresa: 752 , Čeladná 739 12
člen dozorčí rady MUDr. Lukáš Chlachula 3.7.2019
Vznik členství 23.11.2018
Adresa: 301 , 739 59 Střítež Česká republika
předseda MUDr. Marek Potysz 8.8.2001 - 26.8.2003
Zánik členství 8.11.2002
Vznik funkce 8.8.2001
Adresa: Lidická 795 , Třinec 739 61
člen MUDr. Stanislav Czudek CSc. 8.8.2001 - 26.8.2003
Zánik členství 8.11.2002
Vznik funkce 8.8.2001
Adresa: 545 , Mosty u Jablunkova 739 98
člen Ing. Petr Radina 8.8.2001 - 26.8.2003
Zánik členství 8.11.2002
Vznik funkce 8.8.2001
Adresa: Luční 913/16 , Nový Jičín 741 01
předseda MUDr. Marek Potysz 26.8.2003 - 13.2.2004
Vznik členství 11.4.2003
Zánik členství 31.12.2003
Vznik funkce 2.6.2003
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Lidická 801 , Třinec 739 61
člen MUDr. Stanislav Czudek CSc. 26.8.2003 - 13.2.2004
Vznik členství 11.4.2003
Zánik členství 31.12.2003
Adresa: 545 , Mosty u Jablunkova 739 98
člen Ing. Petr Radina 26.8.2003 - 13.2.2004
Vznik členství 11.4.2003
Zánik členství 31.12.2003
Adresa: Luční 913/16 , Nový Jičín 741 01
předseda Ing. Daniel Dudys 13.2.2004 - 29.7.2005
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 4.5.2005
Vznik funkce 1.1.2004
Zánik funkce 4.5.2005
Adresa: Beskydská 794 , Třinec 739 61
člen MUDr. Josef Kovařík PhD. 13.2.2004 - 29.7.2005
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 18.7.2005
Adresa: Neředínská 544/9 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. Lenka Laníková 29.7.2005 - 19.10.2007
Vznik členství 4.5.2005
Zánik členství 25.9.2007
Vznik funkce 18.7.2005
Zánik funkce 25.9.2007
Adresa: Vojtěcha Martínka 1994 , Frýdek-Místek 738 01
člen MUDr. Jiří Vorlíček CSc. 13.2.2004 - 23.2.2009
Vznik členství 1.1.2004
Zánik členství 29.1.2009
Adresa: Talichova 647/60 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Doc., MUDr. Jiří Petera PhD. 29.7.2005 - 23.2.2009
Vznik členství 18.7.2005
Zánik členství 29.1.2009
Adresa: Štefánikova 374/36 , Hradec Králové 500 11
předseda dozorčí rady JUDr. Petr Vaněk Ph.D. 19.10.2007 - 30.11.2010
Vznik členství 25.9.2007
Zánik členství 24.11.2010
Vznik funkce 21.9.2007
Zánik funkce 24.11.2010
Adresa: K Rybníku 1191 , Orlová 735 14
místopředseda dozorčí rady MUDr. Filip Horák 15.1.2010 - 30.11.2010
Vznik členství 14.12.2009
Vznik funkce 15.12.2009
Zánik funkce 24.11.2010
Adresa: Bobrovnická 347/60 , Ostrava 725 28
místopředseda dozorčí rady Ing. Roman Gavanda 30.11.2010 - 28.12.2011
Vznik členství 24.11.2010
Vznik funkce 24.11.2010
Adresa: Hlavní třída 699/90 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Roman Gavanda 28.12.2011 - 9.2.2012
Vznik členství 24.11.2010
Zánik členství 23.1.2012
Vznik funkce 24.11.2010
Zánik funkce 23.1.2012
Adresa: Gen. Sochora 6213/12 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing.RSDr. Karel Konečný 9.2.2012 - 12.2.2013
Vznik členství 24.1.2012
Zánik členství 2.1.2013
Adresa: 12 , Starý Jičín 742 31
předseda dozorčí rady MUDr. Filip Horák 30.11.2010 - 13.11.2013
Vznik členství 14.12.2009
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 24.11.2010
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Bobrovnická 347/60 , Ostrava 725 28
člen dozorčí rady Prof., MUDr. Jiří Vorlíček CSc. 23.2.2009 - 12.5.2014
Vznik členství 29.1.2009
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Talichova 647/60 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Prof., MUDr. Jiří Petera Ph.D. 23.2.2009 - 12.5.2014
Vznik členství 29.1.2009
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Štefánikova 374/36 , Hradec Králové 500 11
člen dozorčí rady MUDr. Jaromír Richter 15.1.2010 - 12.5.2014
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Stádlo 301/12 , Ostrava 725 26
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Machala 15.1.2010 - 12.5.2014
Vznik členství 10.12.2009
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Nádražní 675 , Paskov 739 21
člen dozorčí rady Jiří Martínek 12.2.2013 - 12.5.2014
Vznik členství 2.1.2013
Zánik členství 28.2.2014
Adresa: Dělící 945/3 , Havířov 736 01
předseda dozorčí rady MUDr. Filip Horák 13.11.2013 - 12.5.2014
Vznik členství 14.12.2009
Zánik členství 28.2.2014
Vznik funkce 24.11.2010
Zánik funkce 28.2.2014
Adresa: Bobrovnická 347/60 , Ostrava 725 28
předseda dozorčí rady MUDr. Filip Horák MBA 12.5.2014 - 29.5.2014
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 23.5.2014
Vznik funkce 1.3.2014
Zánik funkce 23.5.2014
Adresa: Bobrovnická 347/60 , Ostrava 725 28
předseda dozorčí rady MUDr. Ján Dudra P.h.D. 29.5.2014 - 29.12.2014
Vznik členství 1.6.2014
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Hrabákova 1976/10 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Jiří Martinek 12.5.2014 - 29.1.2016
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 3.1.2016
Adresa: Dělící 945/3 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D. 12.5.2014 - 11.1.2017
Vznik členství 1.3.2014
Adresa: Štefánikova 374/36 , Hradec Králové 500 11
člen dozorčí rady MUDr. Jaromír Richter 12.5.2014 - 30.1.2017
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 10.1.2017
Zánik funkce 10.1.2017
Adresa: Stádlo 301/12 , Ostrava 725 26
člen dozorčí rady Ing. Stanislav Machala 12.5.2014 - 30.1.2017
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 10.1.2017
Zánik funkce 10.1.2017
Adresa: Kubánská 1547/3 , Ostrava 708 00
předseda dozorčí rady MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH 29.12.2014 - 30.1.2017
Vznik členství 1.6.2014
Vznik funkce 1.6.2014
Adresa: Hrabákova 1976/10 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Šléška 30.1.2017 - 16.3.2018
Vznik členství 10.1.2017
Zánik členství 28.2.2018
Adresa: 69 , Nespeky 257 22
člen dozorčí rady Prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D. 11.1.2017 - 23.7.2018
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 16.7.2018
Adresa: Lipová 54 , Stěžery 503 21
člen dozorčí rady MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH 30.1.2017 - 3.8.2018
Vznik členství 1.6.2014
Adresa: Hrabákova 1976/10 , Praha 148 00
člen dozorčí rady MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH 3.8.2018 - 10.8.2018
Vznik členství 1.6.2014
Adresa: Ocelíkova 672/1 , Praha 149 00
člen dozorčí rady MUDr. Ján Dudra Ph.D., MPH 10.8.2018 - 10.9.2018
Vznik členství 1.6.2014
Zánik členství 31.8.2018
Adresa: Hrabákova 1976/10 , Praha 148 00
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Brabenec Ph.D., LL.M. 30.1.2017 - 5.12.2018
Vznik členství 10.1.2017
Adresa: 658 , Klecany 250 67
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Brabenec Ph.D., LL.M. 5.12.2018 - 14.12.2018
Vznik členství 10.1.2017
Zánik členství 23.11.2018
Adresa: Úzká 75 , Klecany 250 67
předseda dozorčí rady MUDr. Milan Leckéši 30.1.2017 - 29.1.2019
Vznik členství 10.1.2017
Zánik členství 1.1.2019
Vznik funkce 10.1.2017
Zánik funkce 1.1.2019
Adresa: Třanovského 1331 , Valašské Meziříčí 757 01
člen dozorčí rady Prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc. 12.5.2014 - 1.3.2019
Vznik členství 1.3.2014
Zánik členství 28.2.2019
Adresa: Talichova 647/60 , Brno 623 00
člen dozorčí rady Ing. Čeněk Kozák 10.9.2018 - 1.3.2019
Vznik členství 1.9.2018
Zánik členství 12.2.2019
Adresa: Lovosická 370/27 , Praha 190 00
člen dozorčí rady MUDr. Lukáš Chlachula 14.12.2018 - 3.7.2019
Vznik členství 23.11.2018
Adresa: 140 , Štáblovice 747 82

Sbírka Listin Nemocnice Nový Jičín a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 2513/SL 101 ostatní Rozhodnutí JA Krajský soud v Ostravě 30.12.2015 20.1.2016 5.2.2016 1
B 2513/SL 100 ostatní Rozhodnutí JA Krajský soud v Ostravě 11.1.2016 20.1.2016 5.2.2016 1
B 2513/SL 99 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zas. předst. Krajský soud v Ostravě 1.12.2015 3.12.2015 9.12.2015 1
B 2513/SL 98 výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. úč. závěrky s příl. a zprávy o vztazích dle §82 Krajský soud v Ostravě 14.5.2015 18.5.2015 69
B 2513/SL 96 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze zasedání předst. Krajský soud v Ostravě 1.3.2015 4.3.2015 11.3.2015 1
B 2513/SL 95 rozhod. o statut. orgánu Rozhodnutí jed. akc. Krajský soud v Ostravě 17.2.2015 4.3.2015 11.3.2015 1
B 2513/SL 93 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 8.12.2014 15.1.2015 26.1.2015 6
B 2513/SL 92 notářský zápis [NZ 790/2014, N 892/2014] Krajský soud v Ostravě 8.12.2014 12.1.2015 20.1.2015 6
B 2513/SL 91 ostatní Hospodářský výsledek r. 2013 Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 8.7.2014 1
B 2513/SL 90 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 23.6.2014 8.7.2014 61
B 2513/SL 89 ostatní Rozhod. jed. akcionáře Krajský soud v Ostravě 29.5.2014 5.6.2014 1
B 2513/SL 88 ostatní Zápis ze schůze DR Krajský soud v Ostravě 23.5.2014 29.5.2014 5.6.2014 1
B 2513/SL 87 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze představenstva Krajský soud v Ostravě 24.2.2014 14.5.2014 23.5.2014 1
B 2513/SL 86 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 81/2014, N 98/2014 Krajský soud v Ostravě 24.2.2014 14.5.2014 23.5.2014 14
B 2513/SL 85 rozhod. o statut. orgánu Zápis ze schůze DR Krajský soud v Ostravě 24.2.2014 14.5.2014 23.5.2014 1
B 2513/SL 84 výroční zpráva [2012]  s úč.záv., zpr.aud., § 66a/9 Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 9.7.2013 71
B 2513/SL 83 ostatní návrh předst. na vypořádání HV r.2012 Krajský soud v Ostravě 27.6.2013 9.7.2013 1
B 2513/SL 82 notářský zápis NZ 167/2013 Krajský soud v Ostravě 13.5.2013 27.5.2013 29.5.2013 2
B 2513/SL 80 stanovy společnosti k 4.4.2013 Krajský soud v Ostravě 15.5.2013 21.5.2013 20
B 2513/SL 79 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 2.1.2013 14.2.2013 18.2.2013 1
B 2513/SL 78 ostatní - vypořádání HV r.2011 Krajský soud v Ostravě 2.7.2012 5.9.2012 1
B 2513/SL 77 výroční zpráva r.2011 s úč.záv.,§66a/9,aud. Krajský soud v Ostravě 2.7.2012 5.9.2012 66
B 2513/SL 76 notářský zápis Nz 113/2012 Krajský soud v Ostravě 4.4.2012 7.5.2012 31.5.2012 8
B 2513/SL 75 rozhod. o statut. orgánu - Rozhod. jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 31.1.2012 20.2.2012 20.2.2012 2
B 2513/SL 73 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 5.1.2012 23.1.2012 20
B 2513/SL 58 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 1.9.2010 15.9.2010 16.9.2010 12
B 2513/SL 38 souhlas druhého manžela Krajský soud v Ostravě 8.9.2008 29.9.2008 1
B 2513/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 10.7.2008 13
B 2513/SL 29 rozhod. o statut. orgánu - Zápis z mimoř.VH + příl. Krajský soud v Ostravě 31.1.2008 8.2.2008 13.2.2008 7
B 2513/SL 28 notářský zápis Nz 650/2007 vč. osv. Krajský soud v Ostravě 18.12.2007 10.1.2008 15.1.2008 5
B 2513/SL 27 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 13.11.2007 15.11.2007 12
B 2513/SL 26 podpisové vzory - JUDr. Petr Vaněk, Ph.D. Krajský soud v Ostravě 25.9.2007 18.10.2007 24.10.2007 0
B 2513/SL 25 rozhod. o statut. orgánu - Zápis ze sch. doz. rady Krajský soud v Ostravě 25.9.2007 18.10.2007 24.10.2007 1
B 2513/SL 24 notářský zápis NZ 533/2007 - Rozh. VH Krajský soud v Ostravě 25.9.2007 18.10.2007 24.10.2007 8
B 2513/SL 23 výroční zpráva r.2006 vč.úč.záv.,§66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 18.5.2007 1.6.2007 42
B 2513/SL 22 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze DR Krajský soud v Ostravě 17.5.2006 22.8.2006 6.9.2006 1
B 2513/SL 21 rozhod. o statut. orgánu -zápis ze schůze předst. Krajský soud v Ostravě 17.5.2006 22.8.2006 6.9.2006 1
B 2513/SL 20 podpisové vzory MUDr.Richter,RNDr.Radina Krajský soud v Ostravě 24.7.2006 2.8.2006 0
B 2513/SL 19 výroční zpráva r. 2005 vč.úč.z.,§ 66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 9.6.2006 16.6.2006 49
B 2513/SL 18 stanovy společnosti -úpl.znění Krajský soud v Ostravě 23.5.2006 24.5.2006 19
B 2513/SL 17 podpisové vzory MUDr.Petera,Ing.Laníková Krajský soud v Ostravě 24.5.2006 0
B 2513/SL 16 notářský zápis Nz 308/2005 Krajský soud v Ostravě 18.7.2005 12.9.2005 9
B 2513/SL 15 notářský zápis Nz 161/2005 Krajský soud v Ostravě 4.5.2005 12.9.2005 9
B 2513/SL 14 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 30.5.2005 2.6.2005 27
B 2513/SL 13 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.z.,§66a/9, audit Krajský soud v Ostravě 30.5.2005 2.6.2005 43
B 2513/SL 12 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv.,§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 24.5.2004 25.5.2004 54
B 2513/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 27.1.2004 4.3.2004 8.3.2004 19
B 2513/SL 11 notářský zápis NZ 661/2003 Krajský soud v Ostravě 2.12.2003 23.2.2004 8
B 2513/SL 10 podpisové vzory Kovařík,Vorlíček,Dudys Krajský soud v Ostravě 6.1.2004 23.2.2004 0
B 2513/SL 9 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 17.9.2003 18.9.2003 17
B 2513/SL 8 rozhod. o statut. orgánu -zápis z VH Krajský soud v Ostravě 11.4.2003 10.9.2003 10
B 2513/SL 3 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 12.2.2003 14.2.2003 16
B 2513/SL 2 podpisové vzory Radina,Richter,Konečný Krajský soud v Ostravě 2.4.2002 9.4.2002 0
B 2513/SL 1 notářský zápis NZ 70/2001-zakl.sml.,stanovy Krajský soud v Ostravě 9.5.2001 2.7.2001 21.8.2001 26

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Nemocnice Nový Jičín a.s.

IČO (identifikační číslo) 25886207
Jméno Nemocnice Nový Jičín a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Nový Jičín
Vznik první živnosti: 23.8.2010
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 5

Sídlo Nemocnice Nový Jičín a.s.

Živnosti a provozovny Nemocnice Nový Jičín a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod

  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení

  • Ubytovací služby

  • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.8.2010

Živnost č. 2 Masérské, rekondiční a regenerační služby

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.10.2011
Provozovna č. 1
Provozovna K Nemocnici 775/76, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1004486677
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2012

Živnost č. 3 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 4.10.2011
Provozovna č. 1
Provozovna K Nemocnici 775/76, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1004486677
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2012

Živnost č. 4 Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 12.10.2011
Provozovna č. 1
Provozovna K Nemocnici 775/76, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1004486677
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2012

Živnost č. 5 Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 3.3.2014
Provozovna č. 1
Provozovna K Nemocnici 775/76, Nový Jičín 741 01
Identifikační číslo provozovny 1004486677
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 3.3.2014

Statutární orgán Nemocnice Nový Jičín a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. David Koribský MBAce
Člen statutárního orgánu MUDr. Jan Káňa
Člen statutárního orgánu Jakub Syrovátka

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Nemocnice Nový Jičín a.s.

IČO: 25886207
Firma: Nemocnice Nový Jičín a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Nový Jičín
Základní územní jednotka: Nový Jičín
Počet zaměstnanců: 1000 - 1499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.8.2001

Sídlo Nemocnice Nový Jičín a.s.

Sídlo: Purkyňova 2138/16, Nový Jičín 741 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Ambulantní a zubní zdravotní péče
Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu
tracking image