Firma NEBE - SKY a.s. IČO 26340119


NEBE - SKY a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

NEBE - SKY a.s. (26340119) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Křižovnická 86/6, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 11. 2001 a je stále aktivní. NEBE - SKY a.s. nemá žádnou provozovnu a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o NEBE - SKY a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NEBE - SKY a.s. na Justice.cz
Detailní informace o NEBE - SKY a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro NEBE - SKY a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NEBE - SKY a.s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 22283
IČO (identifikační číslo osoby) 26340119
Jméno NEBE - SKY a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 21.11.2001
Počet členů statutárního orgánu: 1 28.7.2014
Počet členů dozorčí rady: 1 28.7.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech. 28.7.2014
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 22. 1. 2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti: a/ Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1,500.000,- Kč (slovy: jedenmiliónpětsettisíc korun českých), tedy z částky 2,400.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na 3,900.000,- Kč, upsáním nových akcií; upisování akcií nad částku navrho vaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b/ Na zvýšení základního kapitálu vydá společnost kmenové akcie na majitele v listinné podobě v počtu 2 (tři) kusy, každou o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pětsettisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií je 500.000,- Kč (pětsettisíc k orun českých) a je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. c/ Všechny akcie budou nabídnuty k upsání nepeněžitým vkladem jedinému akcionáři Josefu Lukešovi, bytem Prachatice I, Neumannova 156. Lhůta pro upsání akcií činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo upisovateli a zároveň mu doručí návrh smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí je diného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem proi upsání akcií je sídlo společnosti: Prachatice II, Primátorská 940, PSČ 383 01. d/ Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu je nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. e/ Schvaluje se upisování akcií nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti označené v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeských kraj, Katastrálního pracoviště Prachatice na listu vlastnictví číslo 837 pro obec a katastrální území Prachatice jako pozemek parcela č. 330/2 stavební - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 581 m2, průmyslový objekt č.p. 203 v části obce Prachatice II na parcele č. 330/2 stavební a pozemek parcela č. 161 zahrada o výměře 766 m2. Nepeněž itý vklad byl oceněn posudkem znalce Ing. Ladislava Bošky č. 78-06-08 ze dne 14. 12. 2008, jmenovaným usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. 21Nc 1939/2008-5 ze dne 12. 12. 2008, na částku 1,500.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad budou vyd ány 3 kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě po 500.000,- Kč, jejichž emisní kurs je shodný se jmenovitou hodnotou. Hodnota nepeněžitého vkladu odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií ve výši 1,500.000,- Kč, které mají být j ako protiplnění za tento nepeněžitý vklad vydány. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je využívání předmětných nemovitostí společností a vytváření výnosů společnosti. f/ Jediný akcionář zajistí doručení tohoto rozhodnutí představenstvu a dozorčí radě společnosti (§ 190 odst. 2 obchodního zákoníku). Představenstvo společnosti je povinno podat do třiceti dnů od rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu návrh na zápis to hoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 27.1.2009 - 13.2.2009
Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 15. 8. 2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 2,400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) upsán ím nových akcií peněžitým vkladem. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálových zdrojů společnosti. 2. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií peněžitými vklady ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 400.000,- Kč se nepřipo uští. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. 3. Na zvýšený základní kapitál společnosti bude společnost emitovat 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs každé z upisovaných akcií čin í 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). Emisní kurs je shodný s jmenovitou hodnotou každé nové akcie. 4. Přednostní právo úpisu nových akcií bude možné vykonat v sídle společnosti ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy bude akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák. V případě zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku je upisování akcií neúčinné. 5. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) připadá podíl ve výši jedné pětiny na jedné nové akcii. Upisovat lze pouze celé akcie. 6. S využitím přednostního práva lze upsat 2 (slovy: dva) kusy kmenových akcií na majitele v listinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) při emisnímu kursu 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českýc h) jednoho kusu akcie. 7. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty k úpisu zájemcům na základě výběru představenstva společnosti. Právo úpisu akcií bez využití přednostního práva bude možné vykonat v sídle společnosti ve lhůtě čtrnácti dnů od e dne, kdy bude představenstvem společnosti vybranému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií, emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 8. Upisovatel je povinen splatit část emisního kursu upsaných akcií ve výši 30 % (slovy: třicet procent) do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií ba zvláštní bankovní účet, který za tím účelem společnost otevře na své jméno a zbývající část emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do jednoho roku ode dne upsání akcií na zvláštní bankovní účet zřízený za tím účelem společností. Do třiceti dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Podle ust. § 190 odst. 2 obch. zák. zajistí jediný akcionář doručení tohoto rozhodnutí představenstvu a dozorčí radě společnosti. 10.9.2008 - 19.9.2008

Aktuální kontaktní údaje NEBE - SKY a.s.

Kapitál NEBE - SKY a.s.

zakladni jmění 3 900 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 13.2.2009
zakladni jmění 2 400 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 19.9.2008 - 13.2.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 14.4.2008 - 19.9.2008
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 21.11.2001 - 14.4.2008

Akcie NEBE - SKY a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 12 28.7.2014
Kmenové akcie na jméno 500 000 Kč 3 28.7.2014
Kmenové akcie na majitele 500 000 Kč 3 13.2.2009 - 28.7.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 12 19.9.2008 - 28.7.2014
Kmenové akcie na majitele 200 000 Kč 10 14.4.2008 - 19.9.2008
Kmenové akcie na jméno 200 000 Kč 10 21.11.2001 - 14.4.2008

Sídlo NEBE - SKY a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Křižovnická 86/6 , Praha 110 00 3.2.2017
Adresa Primátorská 940 , Prachatice 383 01 8.12.2016 - 3.2.2017
Adresa Primátorská 940 , Prachatice 383 01 10.9.2008 - 8.12.2016
Adresa Lidická tř. 1104/177 , České Budějovice 370 07 14.4.2008 - 10.9.2008
Adresa Plzeňská 142 , Chotěšov 332 14 13.3.2002 - 14.4.2008
Adresa Senecká 1927/29 , Plzeň 301 00 21.11.2001 - 13.3.2002

Předmět podnikání NEBE - SKY a.s.

Platnost údajů od - do
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 10.9.2008
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 10.9.2008
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 10.9.2008
hostinská činnost 13.3.2002 - 14.4.2008
ubytovací služby 13.3.2002 - 5.8.2009
velkoobchod 21.11.2001 - 5.8.2009

vedení firmy NEBE - SKY a.s.

Statutární orgán NEBE - SKY a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost samostatně zastupuje člen představenstva. 28.7.2014
Jménem společnosti za představenstvo jedná a podepisuje předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva. 10.9.2008 - 28.7.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně. 13.3.2002 - 10.9.2008
Způsob jednání: a) jednání - za společnost jedná navenek člen představenstva samostatně b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k uvedené obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis člen představenstva s uvedením jména a funkce 21.11.2001 - 13.3.2002
předseda představenstva Erik Nebeský 3.2.2017
Vznik funkce 30.1.2017
Adresa: Dlouhá 84 , Prachatice 383 01
člen Romana Jirasová 21.11.2001 - 13.3.2002
Vznik funkce 21.11.2001
Zánik funkce 23.11.2001
Adresa: Václavská 261/4 , Plzeň 312 00
Jméno Petr Křenek 13.3.2002 - 31.8.2002
Vznik funkce 23.11.2001
Zánik funkce 2.5.2002
Adresa: Novoveská 306/4 , Praha 158 00
Jméno Ing. Petr Staněk 31.8.2002 - 14.4.2008
Zánik členství 2.8.2007
Vznik funkce 2.5.2002
Adresa: Barákova 281/31 , Plzeň 326 00
člen představenstva Ing. Martin Janoušek 14.4.2008 - 10.9.2008
Vznik členství 29.8.2007
Zánik členství 15.8.2008
Adresa: U Trojice 799/33 , České Budějovice 370 04
předseda představenstva Josef Lukeš 10.9.2008 - 13.12.2010
Vznik členství 15.8.2008
Vznik funkce 16.8.2008
Adresa: Neumannova 156 , Prachatice 383 01
člen představenstva Jan Lukeš 10.9.2008 - 28.7.2014
Vznik členství 15.8.2008
Zánik členství 24.7.2014
Adresa: Neumannova 156 , Prachatice 383 01
člen představenstva Alžběta Lukešová 10.9.2008 - 28.7.2014
Vznik členství 15.8.2008
Zánik členství 24.7.2014
Adresa: Jánská 151 , Prachatice 383 01
předseda představenstva Josef Lukeš 13.12.2010 - 28.7.2014
Vznik členství 15.8.2008
Vznik funkce 16.8.2008
Adresa: Jánská 151 , Prachatice 383 01
předseda představenstva Josef Lukeš 28.7.2014 - 3.2.2017
Vznik členství 15.8.2008
Vznik funkce 16.8.2008
Zánik funkce 30.1.2017
Adresa: Jánská 151 , Prachatice 383 01

Dozorčí rada NEBE - SKY a.s.

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady Josef Lukeš 3.2.2017
Vznik funkce 30.1.2017
Adresa: Jánská 151 , Prachatice 383 01
člen Ing. Michael Zethner 21.11.2001 - 13.3.2002
Vznik funkce 21.11.2001
Zánik funkce 23.11.2001
Adresa: Josefa Hory 48 , Horšovský Týn 346 01
člen Mgr. Pavel Mutinský 21.11.2001 - 13.3.2002
Vznik funkce 21.11.2001
Zánik funkce 23.11.2001
Adresa: Koterovská 682/111 , Plzeň 326 00
člen Mgr. Miroslav Matoušek 21.11.2001 - 31.8.2002
Vznik funkce 21.11.2001
Zánik funkce 2.5.2002
Adresa: Pod Vrchem 1086/48 , Plzeň 312 00
Jméno Ing. Petr Staněk 13.3.2002 - 31.8.2002
Vznik funkce 23.11.2001
Zánik funkce 2.5.2002
Adresa: Barákova 281/31 , Plzeň 326 00
Jméno Myriam Zápalová 13.3.2002 - 14.4.2008
Zánik členství 23.2.2007
Vznik funkce 23.11.2001
Adresa: Nuselská 47/30 , Praha 140 00
Jméno Gabriela Schořová 31.8.2002 - 14.4.2008
Zánik členství 2.8.2007
Vznik funkce 2.5.2002
Adresa: U Penzionu 1760 , Tachov 347 01
Jméno Zdeněk Rajmond 31.8.2002 - 14.4.2008
Zánik členství 2.8.2007
Vznik funkce 2.5.2002
Adresa: Sýkorova 194 , Blovice 336 01
předseda dozorčí rady Martina Kubíková 14.4.2008 - 10.9.2008
Vznik členství 29.8.2007
Zánik členství 15.8.2008
Vznik funkce 29.8.2007
Zánik funkce 15.8.2008
Adresa: Jizerská 1076/2 , České Budějovice 370 11
člen dozorčí rady Petra Janoušková 14.4.2008 - 10.9.2008
Vznik členství 29.8.2007
Zánik členství 15.8.2008
Adresa: U Trojice 799/33 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Barbora Hájková 14.4.2008 - 10.9.2008
Vznik členství 29.8.2007
Zánik členství 15.8.2008
Adresa: V. Volfa 1317/9 , České Budějovice 370 05
předseda dozorčí rady Erik Nebeský 10.9.2008 - 28.7.2014
Vznik členství 15.8.2008
Vznik funkce 16.8.2008
Adresa: Pod Skalkou 703 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Veronika Nebeská 10.9.2008 - 28.7.2014
Vznik členství 15.8.2008
Zánik členství 24.7.2014
Adresa: Dlouhá 84 , Prachatice 383 01
člen dozorčí rady Václav Nebeský 10.9.2008 - 28.7.2014
Vznik členství 15.8.2008
Zánik členství 24.7.2014
Adresa: Pod Skalkou 703 , Prachatice 383 01
předseda dozorčí rady Erik Nebeský 28.7.2014 - 8.12.2016
Vznik členství 15.8.2008
Vznik funkce 16.8.2008
Adresa: Dlouhá 84 , Prachatice 383 01
předseda dozorčí rady Erik Nebeský 8.12.2016 - 3.2.2017
Vznik členství 15.8.2008
Vznik funkce 16.8.2008
Zánik funkce 30.1.2017
Adresa: Dlouhá 84 , Prachatice 383 01

Sbírka Listin NEBE - SKY a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1763/SL 43 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 3.7.2014 4
B 1763/SL 42 účetní závěrka [2013] Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 3.7.2014 2
B 1763/SL 41 účetní závěrka [2013]  Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 3.7.2014 2
B 1763/SL 40 účetní závěrka [2012] Krajský soud v Českých Budějovicích 25.6.2014 27.6.2014 8
B 1763/SL 39 účetní závěrka -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2012 13.8.2012 3
B 1763/SL 38 účetní závěrka -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2012 13.8.2012 4
B 1763/SL 37 účetní závěrka -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 10.8.2012 13.8.2012 2
B 1763/SL 36 účetní závěrka -r.2010 - příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 11.5.2011 3
B 1763/SL 35 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.5.2011 1
B 1763/SL 34 účetní závěrka -r.2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.5.2011 2
B 1763/SL 33 účetní závěrka -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2010 1
B 1763/SL 32 účetní závěrka -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2010 1
B 1763/SL 31 účetní závěrka -r.2009 - Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2010 1
B 1763/SL 30 účetní závěrka -r.2009 - VZZ Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2010 1
B 1763/SL 29 účetní závěrka -r.2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2010 1
B 1763/SL 28 účetní závěrka -r.2009 - rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 17.8.2010 1
B 1763/SL 27 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 1
B 1763/SL 26 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 1
B 1763/SL 25 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 1
B 1763/SL 24 účetní závěrka -r.2008 - Příloha Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 1
B 1763/SL 23 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 1
B 1763/SL 22 účetní závěrka -r.2008 - Výkaz zisků Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 1
B 1763/SL 21 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 1
B 1763/SL 20 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 1
B 1763/SL 19 účetní závěrka -r.2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 1
B 1763/SL 18 účetní závěrka -r.2008 - Rozvaha Krajský soud v Českých Budějovicích 25.5.2009 1
B 1763/SL 17 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2009 16.2.2009 6
B 1763/SL 16 posudek znalce č.78-06-08 Krajský soud v Českých Budějovicích 14.12.2008 29.1.2009 13
B 1763/SL 15 notářský zápis 11/2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.1.2009 29.1.2009 2
B 1763/SL 14 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 16.9.2008 23.9.2008 5
B 1763/SL 13 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2008 11.9.2008 4
B 1763/SL 12 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2008 11.9.2008 5
B 1763/SL 11 notářský zápis 81/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.8.2008 11.9.2008 8
B 1763/SL 9 notářský zápis Nz 272/2007-rozh. Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2007 14.3.2008 4.4.2008 7
B 1763/SL 10 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2007 14.3.2008 4.4.2008 3
B 1763/SL 8 podpisové vzory člena představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2002 28.6.2002 12.8.2002 3
B 1763/SL 7 smlouvy o převodu obchod. podílu Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2002 28.6.2002 12.8.2002 6
B 1763/SL 6 notářský zápis -NZ 203/2002 rozh. Krajský soud v Českých Budějovicích 2.5.2002 28.6.2002 12.8.2002 5
B 1763/SL 5 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2001 22.2.2002 10.4.2002 1
B 1763/SL 4 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2001 22.2.2002 10.4.2002 13
B 1763/SL 3 notářský zápis -NZ 314/2001 rozh. Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2001 22.2.2002 10.4.2002 3
B 1763/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 8.11.2001 12.11.2001 21.11.2001 1
B 1763/SL 1 notářský zápis NZ 295/2001, zakl. listina Krajský soud v Českých Budějovicích 8.11.2001 12.11.2001 21.11.2001 15

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje NEBE - SKY a.s.

IČO (identifikační číslo) 26340119
Jméno NEBE - SKY a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Úřad městské části Praha 1
Vznik první živnosti: 21.11.2001
Celkový počet živností: 5
Aktivních živností: 2

Sídlo NEBE - SKY a.s.

Živnosti a provozovny NEBE - SKY a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Ubytovací služby

  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály

  • Pronájem a půjčování věcí movitých

  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce

  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

  • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.11.2001

Živnost č. 2 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.8.2008

Živnost č. 3 Velkoobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.11.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2001
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.12.2001
Zánik oprávnění 21.5.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán NEBE - SKY a.s.

Člen statutárního orgánu Erik Nebeský

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NEBE - SKY a.s.

IČO: 26340119
Firma: NEBE - SKY a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 21.11.2001

Sídlo NEBE - SKY a.s.

Sídlo: Křižovnická 86/6, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Činnosti v oblasti informačních technologií
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
tracking image