Firma Nationwide Holding a.s., v likvidaci IČO 27591042


Nationwide Holding a.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

Nationwide Holding a.s., v likvidaci (27591042) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Václavské náměstí 773/4, Praha 110 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 8. 2006 a není již aktivní. Nationwide Holding a.s., v likvidaci nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o Nationwide Holding a.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Nationwide Holding a.s., v likvidaci na Justice.cz

Výpis dat pro Nationwide Holding a.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Nationwide Holding a.s., v likvidaci

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 11046
IČO (identifikační číslo osoby) 27591042
Jméno Nationwide Holding a.s., v likvidaci
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 23.8.2006
Zaniklá dne 19.2.2019
Společnost Nationwide Holding a.s. byla zrušena s likvidací rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ze dne 21.9.2015, a to s účinností ke dni 21.9.2015. 22.9.2015 - 19.2.2019
Dne 2.6.2011 rozhodl jediný akcionář společnosti Nationwide Holding a.s. ve formě notářského zápisu N 303/2011 NZ 287/2011 sepsaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem se sídlem v Brně, o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií ze stávaj ících 9.540.000,- Kč o částku 16.860.000,- Kč na částku 26.400.000,- Kč, přičemž upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti Nationwide Holding a.s. je posílení vlastního kapitálu společnosti Nationwide Holding a.s. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kus bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 843 (osmi set čtyřiceti tří) kusy nových kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,-Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebu dou kódované na oficiálním trhu. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je Radim Bajgar, datum narození 4.10.1973, r.č. 731004/5567, bydliště Praha 7, Bubeneč, Čechova 239/9, PSČ 160 00. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti Nationwide Holding a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8.00 hodin do 16,00 hodin. Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Nationwide Holding a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozv azovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Nationwide Holding a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Nationwide Holding a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek tét o lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti Nationwide Holding a.s. písemným oznámením zaslaným upisovateli. Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na majitele o jmenovité hodnotě jed né akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu. Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti Nationwide Holding a.s. proti pohledávce s polečnosti Nationwide Holding a.s. na splacení emisního kursu vůči upisovateli. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky určeného zájemce, kterým je Radim Bajgar, za společností Nationwide Holding a.s. v celkové výši 16.869.996,15 Kč (šestnáct milionů osm set šedesát devět tisíc devět set devadesát šest korun českých a patn áct haléřů), kterou má Radim Bajgar za společností Nationwide Holding a.s. z titulu smlouvy o půjčce uzavřené mezi Radimem Bajgarem jako věřitelem a společností Nationwide Holding a.s. jako dlužníkem dne 1.1.2010, proti pohledávce společnosti Nationwide H olding a.s. ve výši 16.860.000,- Kč (šestnáct milionů osm set šedesát tisíc korun českých) za Radimem Bejgarem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 16.860.000,-Kč (šestnáct milionů osm set šedesát tisíc korun českých). Smlouva o započtení musí být uzavřená před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, a to do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, musí mít písemnou formu a podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny. Návrh smlouvy o započtení předloží společnost Nationwide Holding a.s., určenému zájemci, Radimu Bajgarovi nejpozději do patnácti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. K akceptaci návrhu smlouvy o započtení je pov inna společnost Nationwide Holding a.s., poskytnout lhůtu alespoň patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení určenému zájemci, kterým Radim Bajgar. Jediný akcionář společnosti Nationwide Holding a.s., při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Nationwide Holding a.s. v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti Nationwide Holding a.s. o 16.860.000,- Kč (šestnáct milionů osm set šedesát tisíc korun českých) souhlasí se započtením peněžité pohledávky určeného zájemce, kterým je Radim Bajgar, za společností Nationwide Holding a.s. v celkové výši 16.869.996,15 Kč (šestnáct milionů osm set šedesát devět tisíc devět set devadesát šest korun českých a patnáct haléřů), kterou má Radim Bajgar za společností Nationwide Holding a.s. z titulu smlouvy o půjčce uzavřené mezi Radimem Bajgarem jako věřitelem a společností Nationwide Holding a.s. jako dlužníkem dne 1.1.2010, proti pohledávc e společnosti Nationwide Holding a.s. ve výši 16.860.000,- Kč (šestnáct milionů osm set šedesát tisíc korun českých) za Radimem Bajgarem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, a to do výše 16.860.000,- Kč (šestnáct milionů osm set šedesát tisíc ko run českých). 8.6.2011 - 4.7.2011
Dne 8.12.2008 rozhodl jediný akcionář společnosti Nationwide Holding a.s. ve formě notářského zápisu N 506/2008 NZ 476/2008 sepsaného JUDr. Janou Zangiovou, notářkou v Praze, o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií ze stávajících 2. 000.000,- Kč o částku 7.540.000,- Kč na částku 9.540.000,- Kč, přičemž upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 377 (slovy: tři sta sedmdesát sedm) kusů nových akcií, a to kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Navrhovaný emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak 20.000,- Kč za každou novou akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč, a bude uhrazen peněžitým vkladem. Jediný akcionář společnosti Nationwide Holding a.s. se vzdal svého přednostního práva na upsání akcií v rámci předmětného zvýšení základního kapitálu s tím, že nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti předem určenému zájemci buď osobně nebo na adresu jeho trvalého pobytu do 30ti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro úpis akcií (tj. uzavření smlouvy o upsání akcií), bude sídlo společnosti, a to každý pracovní den od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Jmenovitou hodnotu upsaných akcií musí upisovatelé splatit nejpozději do 30ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hro mady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií může dojít i před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude splacení emisního kursu akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ze strany společnosti. K upsání akcií může dojít i před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 19.12.2008 - 7.1.2009
Dne 10.10.2008 rozhodla mimořádná valná hromada společnosti Nationwide Holding a.s. ve formě notářského zápisu N 414/2008 NZ 388/2008 sepsaného JUDr. Janou Zangiovou, notářkou v Praze, o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií ze stáv ajících 2.000.000,- Kč o částku 30.840.000,- Kč na částku 32.840.000,- Kč, přičemž upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu má být vydáno 1.542 (slovy: jeden tisíc pětset čtyřicet dva) kusů nových akcií, a to kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Navrhovaný emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovitě hodnotě a činí tak 20.000,- Kč za každou novou akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč. Všichni akcionáři společnosti Nationwide Holding a.s. se vzdali svého přednostního práva na upsání akcií v rámci předmětného zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 30.840.000,- Kč s tím, že nové akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo společnosti předem určeným zájemcům buď osobně nebo na adresu jejich trvalého pobytu do 30ti dnů ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodní ho rejstříku. Místem pro úpis akcií (tj. uzavření smlouvy o upsání akcií), bude sídlo společnosti, a to každý pracovní den od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Jmenovitou hodnotu upsaných akcií musí upisovatelé splatit nejpozději do 30ti dnů ode dne zápisu usnesení valné hro mady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ke splacení emisního kursu upsaných akcií může dojít i před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud bude splacení emisního kursu akcií vázáno n a rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro upsání akcií činí 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům ze strany společnosti. K upsání akcií může dojít i před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, pokud upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením pohledávek předem určených zájemců za společností ze smluv o půjčkách proti pohledávkám společnosti za předem určenými zájemci na splacení emisního kursu v souvislosti s předmětným zvýšením základního kapitálu společnosti. Společnost zašle návrh dohody o započtení předem určeným zájemcům uvedeným shora na adresu jejich trvalého pobytu do 15ti dnů ode dne kdy došlo k úpisu nových akcií předem určeným zájemcům (tj. k uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a předem u rčeným zájemcem). Dohoda o započtení bude mezi společností a předem určeným zájemcem uzavřena do 15ti dnů ode dne kdy byl návrh společnosti na uzavření dohody o započtení doručen předem určenému zájemci, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro uzavření dohody o započtení bude sídlo společnosti, a to každý pracovní den od 10.00 hodin do 17.00 hodin.? 10.11.2008 - 19.12.2008

Aktuální kontaktní údaje Nationwide Holding a.s., v likvidaci

Kapitál Nationwide Holding a.s., v likvidaci

zakladni jmění 26 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 4.7.2011 - 19.2.2019
zakladni jmění 9 540 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 7.1.2009 - 4.7.2011
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.12.2006 - 7.1.2009
zakladni jmění 2 000 000 Kč
Splaceno 30%
Platnost od - do 23.8.2006 - 28.12.2006

Akcie Nationwide Holding a.s., v likvidaci

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 1 320 4.7.2011 - 19.2.2019
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 477 7.1.2009 - 4.7.2011
Kmenové akcie na majitele 20 000 Kč 100 23.8.2006 - 7.1.2009

Sídlo Nationwide Holding a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Adresa Václavské náměstí 773/4 , Praha 110 00 10.11.2015 - 19.2.2019
Adresa Rozkošného 1058/3 , Praha 150 00 25.1.2008 - 10.11.2015
Adresa Nádražní 32 , 150 00 Praha 5 Česká republika
31.8.2007 - 25.1.2008
Adresa Karlovo náměstí 2097/10 , Praha 120 00 28.12.2006 - 31.8.2007
Adresa Klapálkova 2243/11 , Praha 149 00 23.8.2006 - 28.12.2006

Předmět podnikání Nationwide Holding a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor 23.8.2006

vedení firmy Nationwide Holding a.s., v likvidaci

Statutární orgán Nationwide Holding a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. 25.1.2008 - 19.2.2019
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti vždy společně předseda představenstva s jedním dalším členem představenstva. 28.12.2006 - 25.1.2008
K jednání a podepisování jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva samostatně. 23.8.2006 - 28.12.2006
člen představenstva JUDr. Pavlína Fojtíková Ph.D. 23.8.2006 - 28.12.2006
Vznik členství 23.8.2006
Zánik členství 8.12.2006
Adresa: Klapálkova 2243/11 , Praha 149 00
člen představenstva Mgr. Zbyšek Jaroš 23.8.2006 - 28.12.2006
Vznik členství 23.8.2006
Zánik členství 8.12.2006
Adresa: Novákovo náměstí 691/1 , Praha 197 00
člen představenstva Ing. Pavel Fojtík 23.8.2006 - 28.12.2006
Vznik členství 23.8.2006
Zánik členství 8.12.2006
Adresa: Hrusická 762 , Mnichovice 251 64
člen představenstva Radim Bejgar 28.12.2006 - 28.12.2006
Vznik členství 8.12.2006
Adresa: Čechova 239/9 , Praha 170 00
člen představenstva Vojtěch Kraus 28.12.2006 - 31.8.2007
Vznik členství 8.12.2006
Zánik členství 13.7.2007
Adresa: Palackého třída 2377 , 602 00 Brno Česká republika
předseda představenstva Sebastien Dejanovski 28.12.2006 - 25.1.2008
Vznik členství 8.12.2006
Vznik funkce 8.12.2006
Zánik funkce 20.12.2007
Adresa: Randova 3205/2 , Praha 150 00
člen představenstva Peter Joseph Donnelly 31.8.2007 - 25.1.2008
Vznik členství 14.7.2007
Adresa: Nutley Avenue 23 , Dublin 4 Irsko
člen představenstva Sebastien Dejanovski 25.1.2008 - 1.7.2010
Vznik členství 8.12.2006
Adresa: Randova 3205/2 , Praha 150 00
člen představenstva Radim Bajgar 28.12.2006 - 21.8.2014
Vznik členství 8.12.2006
Adresa: Čechova 239/9 , Praha 170 00
předseda představenstva Peter Joseph Donnelly 25.1.2008 - 10.11.2015
Vznik členství 14.7.2007
Zánik členství 31.12.2014
Vznik funkce 21.12.2007
Zánik funkce 31.12.2014
Adresa: Nutley Avenue 23 , Dublin 4 Irsko
člen představenstva Radim Bajgar 21.8.2014 - 23.11.2017
Vznik členství 8.12.2006
Adresa: Čechova 239/9 , Praha 170 00
člen představenstva Sebastien Dejanovski 1.7.2010 - 19.2.2019
Vznik členství 8.12.2006
Adresa: Cukrovarnická 563/1 , Praha 162 00
předseda představenstva Vojtěch Kraus 10.11.2015 - 19.2.2019
Vznik členství 1.1.2015
Vznik funkce 1.1.2015
Adresa: Palackého třída 2377/109 , Brno 612 00
člen představenstva Radim Bajgar 23.11.2017 - 19.2.2019
Vznik členství 8.12.2006
Adresa: Wuchterlova 1607/12 , Praha 160 00

Dozorčí rada Nationwide Holding a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Lucie Hanyková 23.8.2006 - 28.12.2006
Vznik členství 23.8.2006
Zánik členství 8.12.2006
Adresa: Ukrajinská 1488/10 , Praha 101 00
člen dozorčí rady Mgr. Jakub Urbánek 23.8.2006 - 28.12.2006
Vznik členství 23.8.2006
Zánik členství 8.12.2006
Adresa: Černého 428/4 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Mgr. Michaela Tvrzská 23.8.2006 - 28.12.2006
Vznik členství 23.8.2006
Zánik členství 8.12.2006
Adresa: Slávy Horníka 252/14 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Karel Růžička 28.12.2006 - 28.12.2006
Vznik členství 8.12.2006
Adresa: Smetanova 2006 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Jan Balada 28.12.2006 - 27.6.2008
Vznik členství 8.12.2006
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: Africká 617/18 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Karel Růžička 28.12.2006 - 27.6.2008
Vznik členství 8.12.2006
Zánik členství 26.5.2008
Adresa: Smetanova 2006 , Černošice 252 28
člen dozorčí rady Ilona Meiselová 28.12.2006 - 7.1.2009
Vznik členství 8.12.2006
Zánik členství 10.10.2008
Adresa: 215 , 747 18 Opava Česká republika
člen dozorčí rady Silvie Charalambová 27.6.2008 - 1.7.2010
Vznik členství 26.5.2008
Adresa: Střelničná 1974/26 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Miroslava Púchy 27.6.2008 - 29.11.2010
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 22.10.2010
Adresa: Herbenova 1369/49 , Praha 102 00
člen dozorčí rady Silvie Vaněček Charalambová 1.7.2010 - 29.11.2010
Vznik členství 26.5.2008
Zánik členství 22.10.2010
Adresa: Střelničná 1974/26 , Praha 182 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Balada 7.1.2009 - 10.11.2015
Vznik členství 1.12.2008
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Africká 617/18 , Praha 160 00
člen dozorčí rady Michal Soták 29.11.2010 - 10.11.2015
Vznik členství 23.10.2010
Zánik členství 31.12.2014
Adresa: Bulharská 4414 38, 821 04 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Michal Křovák 29.11.2010 - 1.6.2016
Vznik členství 23.10.2010
Adresa: Sazovická 457/20 , Praha 155 21
člen dozorčí rady Lukáš Schirl 10.11.2015 - 19.2.2019
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Francouzská 229/16 , Praha 120 00
člen dozorčí rady Katarína Lindbergh 10.11.2015 - 19.2.2019
Vznik členství 1.1.2015
Adresa: Zámocká 32 , 811 01 Bratislava Slovenská republika
člen dozorčí rady Michal Křovák 1.6.2016 - 19.2.2019
Vznik členství 23.10.2010
Adresa: Sazovická 457/20 , Praha 155 21

Likvidace Nationwide Holding a.s., v likvidaci

Platnost údajů od - do
Jméno Radim Bajgar 22.9.2015 - 23.11.2017
Adresa: Čechova 239/9 , Praha 170 00
Jméno Radim Bajgar 23.11.2017 - 19.2.2019
Adresa: Wuchterlova 1607/12 , Praha 160 00

Sbírka Listin Nationwide Holding a.s., v likvidaci

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 11046/SL 41 ostatní zápis představenstva Městský soud v Praze 1.1.2015 2.10.2015 16.11.2015 1
B 11046/SL 40 ostatní rozhod. jed. akc. Městský soud v Praze 5.3.2012 2.10.2015 16.11.2015 1
B 11046/SL 39 ostatní rozhod. jed. akc. Městský soud v Praze 30.12.2014 2.10.2015 16.11.2015 1
B 11046/SL 36 notářský zápis [NZ 904/2015] Městský soud v Praze 21.9.2015 22.9.2015 2
B 11046/SL 35 ostatní rozhodnutí jed. akc. Městský soud v Praze 19.6.2015 9.9.2015 16.9.2015 1
B 11046/SL 34 účetní závěrka [2014] Městský soud v Praze 31.12.2014 22.6.2015 29.6.2015 11
B 11046/SL 32 účetní závěrka [2013] Městský soud v Praze 31.12.2013 9.3.2015 18.3.2015 11
B 11046/SL 31 účetní závěrka [2011] Městský soud v Praze 31.12.2011 24.9.2013 14.10.2013 14
B 11046/SL 30 účetní závěrka [2012] Městský soud v Praze 31.12.2012 24.9.2013 9.10.2013 12
B 11046/SL 29 účetní závěrka -2010 Městský soud v Praze 30.11.2010 23.1.2012 24.1.2012 14
B 11046/SL 28 notářský zápis NZ 287/2011 Městský soud v Praze 2.6.2011 29.8.2011 4
B 11046/SL 27 notářský zápis NZ 287/2011 Městský soud v Praze 2.6.2011 13.7.2011 21.7.2011 4
B 11046/SL 26 zpráva auditora Městský soud v Praze 31.5.2011 10.6.2011 13.7.2011 4
B 11046/SL 25 účetní závěrka 2009 VZaZ Městský soud v Praze 31.12.2009 22.12.2010 29.12.2010 2
B 11046/SL 24 účetní závěrka 2009 rozvaha Městský soud v Praze 31.12.2009 22.12.2010 29.12.2010 3
B 11046/SL 23 účetní závěrka 2009 příloha Městský soud v Praze 31.12.2009 22.12.2010 29.12.2010 12
B 11046/SL 22 ostatní -příloha k ÚZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 14.8.2009 18.8.2009 11
B 11046/SL 21 účetní závěrka -VZaZ r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 14.8.2009 18.8.2009 1
B 11046/SL 20 účetní závěrka -rozvaha r.2008 Městský soud v Praze 31.12.2008 14.8.2009 18.8.2009 2
B 11046/SL 19 notářský zápis NZ 476/2008 Městský soud v Praze 8.12.2008 12.1.2009 9
B 11046/SL 18 notářský zápis NZ 476/2008 Městský soud v Praze 8.12.2008 5.1.2009 10
B 11046/SL 17 notářský zápis NZ 388/2008 Městský soud v Praze 10.10.2008 14.12.2008 40
B 11046/SL 16 ostatní - záp.z jed.mim.VH Městský soud v Praze 26.5.2008 25.8.2008 10
B 11046/SL 15 ostatní zápis ze zas. představenstva Městský soud v Praze 27.11.2007 6.3.2008 2
B 11046/SL 14 stanovy společnosti Městský soud v Praze 7.1.2008 6.3.2008 10
B 11046/SL 13 notářský zápis NZ 305/2007 Městský soud v Praze 20.12.2007 6.3.2008 19
B 11046/SL 12 podpisové vzory Městský soud v Praze 23.7.2007 4.2.2008 3
B 11046/SL 11 ostatní zápis z VH Městský soud v Praze 13.7.2007 4.2.2008 4
B 11046/SL 9 ostatní -zápis o rozhod.představenstva Městský soud v Praze 8.12.2006 8.1.2007 0
B 11046/SL 8 podpisové vzory +ČP-3x Městský soud v Praze 12.12.2006 8.1.2007 0
B 11046/SL 7 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 14.12.2006 8.1.2007 0
B 11046/SL 6 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 15.12.2006 8.1.2007 0
B 11046/SL 5 podpisové vzory +ČP-1x Městský soud v Praze 13.12.2006 8.1.2007 0
B 11046/SL 4 notářský zápis -NZ743/06 Městský soud v Praze 8.12.2006 8.1.2007 0
B 11046/SL 3 stanovy společnosti Městský soud v Praze 8.12.2006 8.1.2007 0
B 11046/SL 10 ostatní -rozhodnutí jed.akcionáře Městský soud v Praze 8.12.2006 8.1.2007 0
B 11046/SL 2 podpisové vzory +čest.prohlášení-6x Městský soud v Praze 15.8.2006 25.8.2006 0
B 11046/SL 1 zakladatelské dokumenty, notářský zápis, stanovy společnosti -NZ511/06 Městský soud v Praze 15.8.2006 25.8.2006 0

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Nationwide Holding a.s., v likvidaci

IČO: 27591042
Firma: Nationwide Holding a.s., v likvidaci
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Praha
Základní územní jednotka: Praha 1
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 23.8.2006

Sídlo Nationwide Holding a.s., v likvidaci

Sídlo: Václavské náměstí 773/4, Praha 110 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image