Firma NATE - investment a.s. IČO 28821327


NATE - investment a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

NATE - investment a.s. (28821327) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Žižkova 1520, Chotěboř 583 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 7. 2011 a je stále aktivní. NATE - investment a.s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o NATE - investment a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o NATE - investment a.s. na Justice.cz

Výpis dat pro NATE - investment a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje NATE - investment a.s.

Soud Krajský soud v Hradci Králové 6
Spisová značka B 3004
IČO (identifikační číslo osoby) 28821327
Jméno NATE - investment a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 28.7.2011
Valná hromada obchodní společnosti NATE investment a.s. rozhodla dne 28.3.2018 takto: 1. Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 36.000.000,- Kč, slovy třicet šest milionů korun českých, o pevnou částku 7.980.000,- Kč, slovy sedm milionů devět set osmdesát tisíc korun českých, na novou výši základního kapitálu 28.020.000,- Kč, slovy dvacet osm milionů dvacet tisíc korun českých. 2. Důvody a účelem snížení základního kapitálu společnosti NATE investment a.s. jsou optimalizace její kapitálové struktury a její zákonná povinnost snížit základní kapitál o jmenovitou hodnotu akcií nabytých společností dle ust. § 301 zákona o obchodníc h korporacích. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 522 zákona o obchodních korporacích zničením vlastních akcií v počtu 1330 kusů, označené 00001 až 00530, 02401 až 02870 a 04501 až 04830, v celkové jmenovité hodnotě 7.980.000,- Kč, s lovy sedm milionů devět set osmdesát tisíc korun českých. 4. Vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu žádnému z akcionářů vyplacena, a to ani z části, a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v úče tnictví společnosti. Zvláštní rezervní fond vytvořený společností po nabytí vlastních akcií dle ust. § 316 zákona o obchodních korporacích ve výši odpovídající pořizovací ceně vlastních akcií bude po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku zrušen. 5. Valná hromada společnosti pověřuje představenstvo ke všem úkonům, které je nutno v souvislosti se snížením základního kapitálu učinit, zejména k podání návrhu na zápis usnesení o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to bez zbytečného odkladu ode dne přijetí tohoto usnesení valnou hromadou, a následně ke splnění povinností vyplývajících z ust. § 467 a § 518 zákona o obchodních korporacích. 29.3.2018 - 11.9.2018
Valná hromada společnosti NATE investment a.s. konaná 30.03.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z vlastních zdrojů vykázaných v řádné účetní závěrce společnosti sestavené za rok 2016, která byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad, a to takto: (a)základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 6 000 000,00 Kč (slovy: šest milionů korun českých) o částku 30 000 000,00 Kč (slovy: třicet milionů korun českých), tedy na celkovou částku 36 000 000,00 Kč (slovy: třicet šest milionů korun če ských); (b)základní kapitál společnosti se zvyšuje z vlastního zdroje společnosti vykázaného v řádné účetní závěrce sestavené za rok 2016 a ověřené auditorem s výrokem bez výhrad, a to jmenovitě z oceňovacího rozdílu z přecenění při přeměnách, jehož výše je dle ř ádné účetní závěrky společnosti sestavené za rok 2016 vykázána v hodnotě 96 012 tis. Kč, přičemž po zvýšení základního kapitálu společnosti se hodnota tohoto vlastního zdroje sníží na částku 66 012 tis. Kč (slovy: šedesát šest milionů dvanáct tisíc korun českých); (c)zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno zvýšením jmenovité hodnoty všech 6 000 (šesti tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno, na které je rozvržen základní kapitál společnosti, a to tak, že dosavadní jmenovitá hodnota všech spol ečností vydaných 6 000 (šesti tisíc) kusů kmenových listinných akcií na jméno ve výši 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) bude zvýšena o částku 5 000,00 Kč (slovy: pět tisíc korun českých), tedy na novou výši jmenovité hodnoty každé akcie, kter á bude činit 6 000,00 Kč (slovy: šest tisíc korun českých); (d)na zvýšení základního kapitálu společnosti se podílejí všichni akcionáři společnosti v poměru jmenovitých hodnot svých akcií; (e)lhůta pro předložení dosavadních akcií k jejich výměně za akcie o nové jmenovité hodnotě bude stanovena v délce 2 (dvou) měsíců s tím, že tato lhůta počne běžet dnem, kdy představenstvo Společnosti doručí akcionářům výzvu k výměně akcií, která bude pře dstavenstvem odeslána bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku a která bude doručována na adresy akcionářů uvedené v seznamu akcionářů vedeném představenstvem. 30.3.2017 - 14.5.2017
Valná hromada společnosti NATE investment a.s. rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti o jmenovitou hodnotu 4 000 (čtyř tisíc) kusů vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, tedy o snížení základního kapitálu společnosti o částku 4 00 0 000,00 Kč (slovy: čtyři milion korun českých) s tím, že stávající výše základního kapitálu, která činí částku 10 000 000,00 Kč (slovy: deset milionů korun českých), se sníží na částku 6 000 000,00 Kč (slovy: šest milionů korun českých), přičemž: (a)ke snížení základního kapitálu společnost přistupuje z důvodu naplnění usnesení valné hromady ze dne 30. 12. 2013, která rozhodla o souhlasu s nabytím vlastních akcií s tím, že společnost následně o jmenovitou hodnotu nabytých vlastních akcií sníží zák ladní kapitál; (b)základní kapitál společnosti se snižuje o částku 4 000 000,00 Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), kterých plně odpovídá souhrnné jmenovité hodnotě všech 4 000 (čtyř tisíc) kusů vlastních akcií, které jsou v majetku společnosti, konkrétně se jedná o kmenové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s pořadovými čísly 00001 až 04000, které jsou vydány ve formě jedné hromadné listiny nahrazující všech 4 000 (čtyři tisíce) kusů akcií, s pořadovým číslem hromadné listiny, série A, číslo: 001; (c)základní kapitál společnosti po zápisu snížení základního kapitálu bude činit 6 000 000,00 Kč (slovy: šest milionů korun českých) a bude rozvržen na 6 000 (šest tisíc) kusů kmenových listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 1 000,00 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých); (d)ke snížení základního kapitálu společnost použije pouze vlastní akcie, jak je uvedeno pod písm. b) shora, s tím, že po zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku tyto vlastní akcie, které společnost drží, budou neprodleně společností zničeny; (e)společnost v souvislosti s tímto rozhodnutím o snížení základního kapitálu neposkytuje plnění ve prospěch žádného z akcionářů společnosti; (f)společnost současně k datu zápisu nové výše základního kapitálu po jeho snížení ve smyslu tohoto usnesení valné hromady zruší zvláštní rezervní fond, který byl společností vytvořen při nabytí vlastních akcií ve smyslu ustanovení § 316 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; (g)představenstvo společnosti podá bez zbytečného odkladu ode dne přijetí tohoto usnesení návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a následně splní související povinnosti vyplývající z ustanovení § 518 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních spo lečnostech a družstvech. 1.7.2016 - 22.12.2016
Společnost NATE - investment a.s., se sídlem Chotěboř, Žižkova 1520, PSČ 583 041, identifikační číslo 288 21 327 vznikla v důsledku rozdělení společnosti NATE - nápojová technika a.s., se sídlem Chotěboř, Žižkova 1520, PSČ 583 01, identifikační číslo 263 41 719 a přešla na ni část jmění rozdělované společnosti uvedená v projektu rozdělení odštěpením se vznikem jedné společnosti. 28.7.2011

Aktuální kontaktní údaje NATE - investment a.s.

Kapitál NATE - investment a.s.

zakladni jmění 28 020 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 11.9.2018
zakladni jmění 36 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 30.3.2017 - 11.9.2018
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.12.2016 - 30.3.2017
zakladni jmění 10 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 28.7.2011 - 22.12.2016

Akcie NATE - investment a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 6 000 Kč 4 670 11.9.2018
Kmenové akcie na jméno 6 000 Kč 6 000 30.3.2017 - 11.9.2018
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 6 000 22.12.2016 - 30.3.2017
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 000 28.12.2015 - 22.12.2016
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 10 000 28.7.2011 - 28.12.2015

Sídlo NATE - investment a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Žižkova 1520 , Chotěboř 583 01 28.12.2015
Adresa Žižkova 1520 , Chotěboř 583 01 28.7.2011 - 28.12.2015

Předmět podnikání NATE - investment a.s.

Platnost údajů od - do
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 28.7.2011

Předmět činnosti NATE - investment a.s.

Platnost údajů od - do
správa vlastního majetku 28.7.2011

vedení firmy NATE - investment a.s.

Statutární orgán NATE - investment a.s.

Platnost údajů od - do
Za představenstvo jedná navenek samostatně předseda představenstva nebo společně další dva členové představenstva. 28.12.2015
Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti ve všech věcech jedná představenstvo společnosti, a to samostatně předseda představenstva nebo společně další dva členové představenstva. 28.7.2011 - 28.12.2015
Předseda představenstva Ing. Vladimír Dokonal CSc. 29.3.2018
Vznik členství 28.3.2018
Vznik funkce 28.3.2018
Adresa: Zirmova 1309/16 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Michal Tecl 29.3.2018
Vznik členství 28.3.2018
Adresa: Bratříků 750 , Havlíčkův Brod 580 01
člen představenstva Ing. Josef Lébr 29.3.2018
Vznik členství 28.3.2018
Adresa: Družstevní 624/26 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Petr Papoušek 28.7.2011 - 23.12.2013
Vznik členství 28.7.2011
Vznik funkce 28.7.2011
Adresa: Jasmínová 1761/7 , České Budějovice 370 08
člen představenstva Ing. Luděk Erben MBA 28.7.2011 - 23.12.2013
Vznik členství 28.7.2011
Adresa: Nejdlova 923/1 , Karlovy Vary 360 17
člen představenstva Ing. Michal Tecl 28.7.2011 - 23.12.2013
Vznik členství 28.7.2011
Adresa: Bratříků 750 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda představenstva Ing. Petr Papoušek 23.12.2013 - 22.12.2016
Vznik členství 28.7.2011
Zánik členství 25.10.2016
Vznik funkce 28.7.2011
Zánik funkce 25.10.2016
Adresa: Jasmínová 1761/7 , České Budějovice 370 08
člen představenstva Ing. Luděk Erben MBA 23.12.2013 - 22.12.2016
Vznik členství 28.7.2011
Zánik členství 25.10.2016
Adresa: Nejdlova 923/1 , Karlovy Vary 360 17
člen představenstva Ing. Michal Tecl 23.12.2013 - 22.12.2016
Vznik členství 28.7.2011
Zánik členství 25.10.2016
Adresa: Bratříků 750 , Havlíčkův Brod 580 01
předseda představenstva Ing. Petr Papoušek 22.12.2016 - 29.3.2018
Vznik členství 25.10.2016
Zánik členství 28.3.2018
Vznik funkce 25.10.2016
Zánik funkce 28.3.2018
Adresa: Jasmínová 1761/7 , České Budějovice 370 08
člen představenstva Ing. Luděk Erben MBA 22.12.2016 - 29.3.2018
Vznik členství 25.10.2016
Zánik členství 28.3.2018
Adresa: Nejdlova 923/1 , Karlovy Vary 360 17
člen představenstva Ing. Michal Tecl 22.12.2016 - 29.3.2018
Vznik členství 25.10.2016
Zánik členství 28.3.2018
Adresa: Bratříků 750 , Havlíčkův Brod 580 01

Dozorčí rada NATE - investment a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Mgr. Dita Zbožínková 29.3.2018
Vznik členství 28.3.2018
Adresa: Zirmova 1309/16 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Mgr. Petr Kraus 28.7.2011 - 23.12.2013
Vznik členství 28.7.2011
Zánik členství 10.12.2013
Vznik funkce 28.7.2011
Zánik funkce 10.12.2013
Adresa: Politických vězňů 912/10 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Mgr. Jitka Michálková 28.7.2011 - 23.12.2013
Vznik členství 28.7.2011
Zánik členství 10.12.2013
Adresa: Kamenná 1582 , Chotěboř 583 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Šafařík 28.7.2011 - 23.12.2013
Vznik členství 28.7.2011
Zánik členství 10.12.2013
Adresa: Truhlářská 471 , Pacov 395 01
předseda dozorčí rady Jaromír Hart 23.12.2013 - 29.3.2018
Vznik členství 11.12.2013
Zánik členství 28.3.2018
Vznik funkce 11.12.2013
Zánik funkce 28.3.2018
Adresa: Nerudova 659 , Přibyslav 582 22
člen dozorčí rady Jaroslav Uchytil 23.12.2013 - 29.3.2018
Vznik členství 11.12.2013
Zánik členství 28.3.2018
Adresa: Slámova 743 , Chotěboř 583 01
člen dozorčí rady Irena Kubátová 23.12.2013 - 29.3.2018
Vznik členství 11.12.2013
Zánik členství 28.3.2018
Adresa: Senftova 632 , Chotěboř 583 01

Sbírka Listin NATE - investment a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 3004/SL 9 notářský zápis [NZ 459/2015] Krajský soud v Hradci Králové 21.12.2015 28.12.2015 38
B 3004/SL 6 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 10.12.2013 20.12.2013 27.12.2013 6
B 3004/SL 5 účetní závěrka [2012], zpráva auditora Krajský soud v Hradci Králové 23.8.2013 26.8.2013 16
B 3004/SL 4 účetní závěrka 2011,ds Krajský soud v Hradci Králové 28.3.2012 24.5.2012 29.5.2012 6
B 3004/SL 3 stanovy společnosti Krajský soud v Hradci Králové 1.8.2011 4.8.2011 21
B 3004/SL 2 podpisové vzory Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2011 7.7.2011 1.8.2011 3
B 3004/SL 1 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Hradci Králové 1.7.2011 7.7.2011 1.8.2011 4

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje NATE - investment a.s.

IČO: 28821327
Firma: NATE - investment a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Havlíčkův Brod
Základní územní jednotka: Chotěboř
Počet zaměstnanců: Neuvedeno
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 28.7.2011

Sídlo NATE - investment a.s.

Sídlo: Žižkova 1520, Chotěboř 583 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
tracking image