Firma Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace IČO 00090735


Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace (00090735) je Příspěvková organizace. Sídlí na adrese Masarykovo náměstí 1224, 586 01 Jihlava Česká republika. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 3. 2004 a je stále aktivní. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace má více provozoven a dvě živnosti.

Jako zdroj dat o Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace na Justice.cz
Detailní informace o Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace na rzp.cz

Výpis dat pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka Pr 1292
IČO (identifikační číslo osoby) 00090735
Jméno Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Aktivní ANO
Zapsána dne 5.3.2004

Aktuální kontaktní údaje Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Sídlo Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Adresa Masarykovo náměstí 1224 , 586 01 Jihlava Česká republika
Masarykovo náměstí 1224/55, 586 01 Jihlava
17.10.2016
Adresa Masarykovo náměstí 55 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Masarykovo náměstí 55, PSČ 58601
5.3.2004 - 17.10.2016

Předmět podnikání Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
fotografické služby 5.3.2004
pronájem nebytovách prostor bez poskytování jiných než základních služeb 5.3.2004
reklamní činnost 5.3.2004
koupě zboží za účelem dalšího prodeje aprodej 5.3.2004

Předmět činnosti Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
Prostřednictvím Metodického centra pro myrmekologii poskytuje sbírkotvorným institucím, orgánům státní správy a samosprávy, pracovištím státní ochrany přírody, výzkumným institucím a dalším organizacím působícím na území České republiky všestranný informační a metodický servis v oblasti myrmekologie. 23.9.2014
Na základě zákona 483/2004 Sb., kterým se mění zákon 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona 186/2004 Sb., je organizace poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb, které slouží k uspokojování kulturních, výchovných, vzdělávacích a informačních potřeb veřejnosti. 26.6.2007
Zprostředkovává informace z vnějších zdrojů, umožňuje přístup k síti Internet a využívá telekomunikační zařízení. 26.6.2007
Zřizuje centrální archeologické pracoviště k zajištění úkolů archeologické památkové péče v kraji Vysočina. 26.6.2007
Organizace vytváří a uchovává systematicky sbírky dokladů k vývoji přírody a společnosti se zaměřením na území kraje Vysočina, zejména třebíčského regionu. Vyvýjí činnost ve specializacích: historie, archeologie, historie umění, etnografie, geologie, botanika a zoologie. Sbírku vytváří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti. 5.3.2004
Organizace spravuje sbírku podle zákona č. 122/2000, o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 5.3.2004
Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, předměty odborně zpracovává, zajišťuje jejich konzervování, restaurování a vytěžuje z nich poznatky pro vědní obory, včetně muzeologie, o dějinách společnosti vývoji přírody. 5.3.2004
Provádí vědecký výzkum a odborný průzkum v oboru své působnosti. 5.3.2004
Na základě povolení Ministerstva kultury ČR a podle smlouvy uzavřené s Akademií věd ČR provádí archeologický výzkum ve smyslu ustanovení § 21 až § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 5.3.2004
Na základě smlouvy uzavřené s Národním památkovým ústavem vykonává regionální správu dat Státního archeologického seznamu (SAS). 5.3.2004
Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním reprezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice i v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, zvláště pak dětem a mládeži. 5.3.2004
Zapůjčené sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., a badatelským řádem, který sama vydává. 5.3.2004
Spravuje odbornou knihovnu zpřístupněnou veřejnosti, poskytuje veřejné knihovnické a informační služby a vytváří informační středisko v oboru své působnosti. 5.3.2004
Poskytuje odborné informační a konzultační služby obcím a městům, včetně zpracování podkladů z oboru své činnosti pro zápisy do kronik. 5.3.2004
Vydává a veřejně šíří periodické a neperiodické publikace, včetně digitálních a analogových nosičů v souladu s platnými právními předpisy. 5.3.2004
Informuje veřejnost prostřednictvím vlastní webové stránky o muzeu a jeho činnostech. 5.3.2004
Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, semináře a sympózia, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl a souborů sbírkových a nesbírkových předmětů. 5.3.2004
Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Pořádá přednáškovou a vzdělávací činnost. 5.3.2004
Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti. 5.3.2004
V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery 5.3.2004
Vykonává činnost vyplývající z hlavního předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu i bezúplatně návštěvu stálých expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Umožňuje za sjednanou cenu fotografování, filmování, a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů, diapozitivů a ektachromů. Prodává publikace, katalogy, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Poskytuje reklamní služby při zpřístuopňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. 5.3.2004
Poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy a v rozsahu § 10 odst. 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. 5.3.2004

vedení firmy Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Statutární orgán Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Platnost údajů od - do
ředitel RNDr. Karel Malý Ph.D. 1.8.2016
Vznik funkce 1.1.2004
Adresa: Komenského 1802 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Komenského 1802/5, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
ředitelka Mgr. Jitka Hošková 5.3.2004 - 12.5.2004
Vznik funkce 1.7.1997
Zánik funkce 31.12.2003
Adresa: Brněnská 10 , 586 01 Jihlava Česká republika
Jihlava, Brněnská 10, PSČ 58601
ředitel RNDr. Karel Malý Ph.D. 12.5.2004 - 1.8.2016
Vznik funkce 1.1.2004
Adresa: Nezvalova 2088 , 591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Žďár nad Sázavou, Nezvalova 2088/12, PSČ 59101

Sbírka Listin Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
Pr 1292/SL 35 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 22.5.2015 4.6.2015 5.6.2015 5
Pr 1292/SL 33 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 22.5.2015 4.6.2015 5.6.2015 20
Pr 1292/SL 32 ostatní informace o schválení účetní závěrky 2014 Krajský soud v Brně 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 1
Pr 1292/SL 31 účetní závěrka [2014] rozvaha Krajský soud v Brně 22.5.2015 25.5.2015 26.5.2015 5
Pr 1292/SL 30 účetní závěrka [2014] příloha Krajský soud v Brně 22.5.2015 25.5.2015 26.5.2015 20
Pr 1292/SL 29 účetní závěrka [2014] výkaz Krajský soud v Brně 22.5.2015 25.5.2015 26.5.2015 3
Pr 1292/SL 28 ostatní výpis usnesení ze zas. zast. č. 4/2014 Krajský soud v Brně 24.6.2014 26.8.2014 15.10.2014 1
Pr 1292/SL 27 ostatní dodatek č. 11 Zřizovací listiny Krajský soud v Brně 24.6.2014 26.8.2014 15.10.2014 3
Pr 1292/SL 26 ostatní dodatek č. 9 Zřizovací listiny Krajský soud v Brně 9.11.2010 26.8.2014 15.10.2014 2
Pr 1292/SL 25 ostatní výpis usnesení ze zas. zast. č. 6/2010 Krajský soud v Brně 9.11.2010 26.8.2014 15.10.2014 1
Pr 1292/SL 24 účetní závěrka příloha 2010 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 19
Pr 1292/SL 23 účetní závěrka rozvaha 2011 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 6
Pr 1292/SL 22 účetní závěrka 2008 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 11
Pr 1292/SL 21 účetní závěrka rozvaha 2012 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 6
Pr 1292/SL 20 účetní závěrka 2007 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 13
Pr 1292/SL 19 účetní závěrka výkaz 2011 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 4
Pr 1292/SL 18 účetní závěrka příloha 2012 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 18
Pr 1292/SL 17 účetní závěrka výkaz 2012 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 4
Pr 1292/SL 16 účetní závěrka výkaz 2010 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 4
Pr 1292/SL 15 účetní závěrka rozvaha 2010 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 6
Pr 1292/SL 14 účetní závěrka 2004 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 12
Pr 1292/SL 13 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 11
Pr 1292/SL 12 účetní závěrka 2006 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 13
Pr 1292/SL 11 účetní závěrka 2009 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 11
Pr 1292/SL 10 účetní závěrka příloha 2011 Krajský soud v Brně 22.2.2013 22.2.2013 25.2.2013 19
Pr 1292/SL 9 ostatní -dodatek zřiz. list. Krajský soud v Brně 29.3.2005 6.6.2007 2
Pr 1292/SL 8 účetní závěrka 2005 Krajský soud v Brně 19.6.2006 11
Pr 1292/SL 7 podpisové vzory + ČP statut. orgánu Krajský soud v Brně 11.2.2004 10.9.2004 2
Pr 1292/SL 6 ostatní - jmenování do funkce Krajský soud v Brně 11.11.2003 10.9.2004 1
Pr 1292/SL 5 ostatní - usnes. zasedání Krajský soud v Brně 11.11.2003 10.9.2004 4
Pr 1292/SL 4 ostatní -jmenování ředitelky Krajský soud v Brně 10.6.1997 9.3.2004 2
Pr 1292/SL 3 podpisové vzory +ČP Krajský soud v Brně 5.12.2003 9.3.2004 2
Pr 1292/SL 2 ostatní -usnesení zastupitelstva Krajský soud v Brně 31.3.2003 9.3.2004 4
Pr 1292/SL 1 ostatní -zřizovací listina Krajský soud v Brně 16.4.2003 9.3.2004 8

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

IČO (identifikační číslo) 00090735
Jméno Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Právní forma podnikání Příspěvková organizace
Přidělený úřad Magistrát města Jihlavy
Vznik první živnosti: 21.12.1992
Celkový počet živností: 6
Aktivních živností: 2

Sídlo Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Živnosti a provozovny Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Fotografické služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 21.12.1992
Provozovna č. 1
Provozovna 1, Doupě 588 56
Identifikační číslo provozovny 1003166610
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Masarykovo náměstí 1318/58, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1003166644
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 3
Provozovna Masarykovo náměstí 1224/55, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1003166652
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 4
Provozovna náměstí Zachariáše z Hradce 1, Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny 1003166628
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 5
Provozovna nám. T. G. Masaryka 103/2, Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny 1003166679
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.7.2008
Provozovna č. 6
Provozovna Masarykovo náměstí 1317/57, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1003166636
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

Zahájení provozování 1.7.2008

Živnost č. 2 Hostinská činnost

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.10.2005
Provozovna č. 1
Provozovna 1, Doupě 588 56
Identifikační číslo provozovny 1003166610
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.3.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Masarykovo náměstí 1317/57, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1003166636
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.3.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Masarykovo náměstí 1224/55, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1003166652
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.3.2015
Provozovna č. 4
Provozovna náměstí Zachariáše z Hradce 1, Telč 588 56
Identifikační číslo provozovny 1003166628
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.3.2015
Provozovna č. 5
Provozovna Masarykovo náměstí 1318/58, Jihlava 586 01
Identifikační číslo provozovny 1003166644
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.3.2015
Provozovna č. 6
Provozovna nám. T. G. Masaryka 103/2, Třešť 589 01
Identifikační číslo provozovny 1003166679
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 16.3.2015

Živnost č. 3 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.12.1992
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Reklamní činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.4.1993
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Fotografické služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.6.1997
Zánik oprávnění 24.8.2000

Živnost č. 6 Fotografické služby

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.6.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Člen statutárního orgánu Mgr. Karel Malý Ph.D.

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

IČO: 00090735
Firma: Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Právní forma: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
Okres: Jihlava
Základní územní jednotka: Jihlava
Počet zaměstnanců: 25 - 49 zaměstnanců
Institucionální sektor: Místní vládní instituce
Datum vzniku: 1.7.1973

Sídlo Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace

Sídlo: Masarykovo náměstí 1224/55, Jihlava 586 01

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
Činnosti reklamních agentur
Fotografické činnosti
Činnosti muzeí
tracking image