Firma MOTOR JIKOV Slévárna a.s. IČO 25169777


MOTOR JIKOV Slévárna a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MOTOR JIKOV Slévárna a.s. (25169777) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 370 04. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 11. 1997 a je stále aktivní. MOTOR JIKOV Slévárna a.s. má více provozoven a více živností.

Jako zdroj dat o MOTOR JIKOV Slévárna a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MOTOR JIKOV Slévárna a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MOTOR JIKOV Slévárna a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MOTOR JIKOV Slévárna a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Soud Krajský soud v Českých Budějovicích 3
Spisová značka B 885
IČO (identifikační číslo osoby) 25169777
Jméno MOTOR JIKOV Slévárna a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 24.11.1997
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 5.8.2014
Počet členů statutárního orgánu: 9 5.8.2014 - 9.12.2017
Počet členů dozorčí rady: 3 5.8.2014 - 9.12.2017
Na společnost MOTOR JIKOV Slévárna a.s. (dříve MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s.) se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277, PSČ 370 04, IČ 251 69 777, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze for mou sloučení s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 veškeré jmění společnosti MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s. se sídlem České Budějovice, Kněžskodvorská 2277, PSČ 370 04, IČ 251 69 769, jako zanikající společnosti. Společnost MOTOR JIKOV Slévárna a.s. (dříve MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s.) je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti MOTOR JIKOV Tlaková slévárna a.s., IČ 251 69 769, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajs kým soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 884. 1.5.2010
Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 12. 8. 2008 o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s. se zvyšuje z částky 81 000 000,- Kč na částku 100 000 000,- Kč, tedy o 19 000 000,- Kč - slovy o devatenáct miliónů korun českých, a to upisováním nových akcií peněžitými vklady. 2. Upisování nad částku 19 000 000,- Kč se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení vlastního kapitálu společnosti pro zajištění další podnikatelské činnosti. 4. Ke zvýšení základního kapitálu společnosti o 19 000 000,- Kč bude upisováno 190 ks nových kmenových akcií společnosti, každá o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč znějících na jméno v listinné podobě neregistrovaných, jejich převoditelnost bude omezena v s ouladu s § 14 stanov společnosti. Těchto 190 ks akcií bude nahrazeno jednou hromadnou akcií o jmenovité hodnotě 19 000 000,- Kč. 5. Emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. 6. Všechny akcie ke zvýšení základního kapitálu budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře - společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. podle ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a budou upisovány v sídle společnosti ve lhůtě 30 dní od zápisu rozho dnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Veřejná výzva k upisování akcií se nepřipouští. Počátek běhu lhůty k úpisu akcií bude akcionáři písemně oznámen představenstvem společnosti doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u, po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvý šení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení pohledávky společnosti MOTOR JIKOV Group a.s. vůči společnosti MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s. ve výši 19 000 000,- Kč z úvěru poskytnutého MOTOR JIKOV Group a.s. společnosti MOTOR JIKOV Slévárna litiny a.s. na základě sm louvy o automatickém převádění zůstatků Cash Pooling ze dne 2. 5. 2005 proti pohledávce na splacení emisního kursu. Započtení bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií. 25.8.2008 - 5.9.2008
Jediný akcionář na místě valné hromady rozhodl dne 17.12.1997 o zvýšení základního jmění. Základní jmění se zvyšuje úpisem druhé emise akcií takto: l. Základní jmění se zvýší o částku Kč 80.000.000,-, upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 2. Bude upsáno celkem 800 ks listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč, převoditelných se souhlasem představenstva. 3. Veškeré upisované mladé akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti podle ust. § 204a odst. l obch.zák. Přítomný akcionář souhlasí s tím, aby bylo upouštěno od zvláštního uveřejnění informace o přednostním právu ve smyslu ust. § 204a odst. 2 obch. zák., když za uveřejnění bude považováno doručení notářského zápisu pořízeného o tomto rozhodnutí jediného akcionáře představenstvu společnosti. Upsání akcií jinou osobou než jediným akcionářem i na základě veřejné výzvy či jinak se nepřipouští. 4. Veškeré mladé akcie upíše jediný akcionář nepeněžitými vklady dále označenými, a to částí vlastního podniku, představovaného závodem, popsaným a oceněným znaleckými posudky, tvořícími přílohy č. l a č. 2 notářského zápisu, pořízeného o tomto rozhodnutí 5. Schvaluje se předmět nepeněžitých vkladů, uvedených v odst. 4. a schvaluje se též jeho ocenění znaleckými posudky ke dni 30.9.1997, a to ve výši 102.051.555,- Kč. 6. Při úpisu se hodnota vkladů podle jejich schváleného ocenění v částce, představující rozdíl mezi skutečnou hodnotou stanovenou posudky a jmenovitou hodnotou upsaných akcií ve smyslu ust. §163a odst. 3 obch.zák. zúčtuje jako emisní ážio, tzn. že emisní kurs činí 127.564,44375 Kč a emisní ažio 27.564,44375 Kč. Případný rozdíl mezi hodnotou vkladů stanovenou shora uvedenými posudky a jejich hodnotou v den splacení ve smyslu ust.§59 odst.5 obch. zák. se vypořádal v souladu se stanovami společnosti. 7. Veškeré mladé akcie musí upisovatel upsat a schválené nepeněžité vklady splatit do 31.12.1997 v sídle společnosti. Upisovatel je přitom povinen a) upsat mladé akcie podpisem listiny upisovatelů b) splatit vklad popsaný v příloze č.l a č. 2 tohoto NZ - prohlášením o vložení části podniku ve smyslu ust. § 59 odst. 4 ve spojení s ust. §§ 476-788 obch. zák. - prohlášením o vložení nemovitostí a jejich předáním společnosti podle ust. § 60 odst. l ve spojení s ust. §204 odst. 3 obch. zák. 22.12.1997 - 1.1.1998
Jediný akcionář - MOTOR JIKOV,a.s.,České Budějovice, Kněžskodvorská 26, IČO 211 214 24.11.1997 - 1.1.1998

Aktuální kontaktní údaje MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Kapitál MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

zakladni jmění 108 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.5.2010
zakladni jmění 100 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 5.9.2008 - 1.5.2010
zakladni jmění 81 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 1.1.1998 - 5.9.2008
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 24.11.1997 - 1.1.1998

Akcie MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 080 1.5.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 1 000 5.9.2008 - 1.5.2010
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 810 2.2.2002 - 5.9.2008
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 810 1.1.1998 - 2.2.2002
Kmenové akcie na jméno 100 000 Kč 10 24.11.1997 - 1.1.1998

Sídlo MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Předmět podnikání MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava a) nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně b) nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně 6.9.2010
Truhlářství, podlahářství 3.6.2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 3.6.2009
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 3.6.2009
Slévárenství, modelářství 3.6.2009
Zámečnictví, nástrojářství 3.6.2009
Obráběčství 3.6.2009
testování, měření a analýzy 15.11.2005 - 3.6.2009
silniční motorová doprava nákladní 20.3.1998 - 2.2.2002
ekonomické, organizační a účetní poradenství 20.3.1998 - 2.2.2002
zprostředkovatelská činnost 20.3.1998 - 3.6.2009
výroba strojírenských výrobků provozovaná průmyslovým způsobem 20.3.1998 - 3.6.2009
truhlářství 20.3.1998 - 3.6.2009
pronájem a správa nemovitostí 20.3.1998 - 3.6.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 24.11.1997 - 3.6.2009

vedení firmy MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Statutární orgán MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně. K právním úkonům, kterými se zcizují nebo zatěžují nemovitosti, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva. 24.11.1997
člen představensta Michal Šebek 30.10.2015
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Jana Čapka 193/14 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Petr Dušek 30.10.2015
Vznik členství 24.4.2015
Adresa: Žižkova tř. 301/8 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Jiří Macháček 30.10.2015
Vznik členství 24.4.2015
Adresa: Luční 657/53 , Soběslav 392 01
člen představenstva JUDr. Iva Fantyšová 9.6.2017
Vznik členství 16.5.2017
Adresa: tř. Čsl. legií 2241/48 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Roman Pospíšil 2.8.2018
Vznik členství 18.5.2018
Adresa: Sídliště Plešivec 361 , Český Krumlov 381 01
člen představenstva Ing. Tomáš Prášil 2.8.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: 45 , 394 64 Počátky Česká republika
člen představenstva Ing. Jiří Slíva 2.8.2018
Vznik členství 1.7.2018
Adresa: Havlíčkova 219 , České Velenice 378 10
předseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák 25.9.2018
Vznik členství 1.8.2018
Vznik funkce 1.8.2018
Adresa: K Hůrce 285 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Ing. Ivan Hotový 10.12.2018
Vznik členství 20.10.2018
Adresa: Emy Destinové 939/13 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Robert Fišer 27.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: 19 , Čejkovice 373 41
člen představenstva Ing. Martin Kořán 24.11.1997 - 9.2.2000
Adresa: Boršovská 1147/1 , České Budějovice 370 07
předseda představenstva Ing. Jiří Dráb 24.11.1997 - 14.3.2001
Adresa: Fr. Ondříčka 987/12 , České Budějovice 370 11
člen představenstva Ing. Josef Hampl 24.11.1997 - 24.12.2002
Vznik členství 24.11.1997
Adresa: 39 , Hluboká nad Vltavou 373 41
předseda představenstva Ing. Radek Hrabánek 14.3.2001 - 24.12.2002
Vznik členství 1.1.2001
Vznik funkce 4.1.2001
Adresa: Žerotínova 24 , 370 04 České Budějovice Česká republika
člen představenstva Ing. Vlastimil Petrů 9.2.2000 - 5.9.2003
Vznik členství 1.1.2000
Zánik členství 30.4.2003
Adresa: Brodská 370 , Srubec 370 06
člen představenstva Ing. Božena Stachová 5.9.2003 - 12.4.2005
Vznik členství 1.5.2003
Zánik členství 1.1.2005
Adresa: Krčínova 1184/52 , České Budějovice 370 11
člen představenstva Ing. Ivan Hotový 26.4.2003 - 12.7.2005
Vznik členství 1.2.2003
Zánik členství 28.2.2005
Adresa: Emy Destinové 939/13 , České Budějovice 370 05
předseda představenstva Ing. Lubomír Hartmann 24.12.2002 - 22.11.2005
Vznik členství 1.10.2002
Zánik členství 15.11.2005
Vznik funkce 3.10.2002
Zánik funkce 15.11.2005
Adresa: Švermova 695 , Uničov Česká republika
člen představenstva Ing. Josef Papež 22.8.2005 - 20.2.2006
Vznik členství 1.7.2005
Adresa: 277 , Strakonice 386 01
člen představenstva Ing. Jiří Dráb 12.4.2005 - 16.11.2006
Vznik členství 1.1.2005
Adresa: Brodská 375 , Srubec 370 06
člen představenstva Ing. Věra Vrchotová 12.4.2005 - 16.11.2006
Vznik členství 1.1.2005
Adresa: Brodská 386 , Srubec 370 06
člen představenstva Ing. Karel Hopfinger 12.4.2005 - 16.11.2006
Vznik členství 1.1.2005
Adresa: Brodská 378 , Srubec 370 06
člen představenstva Jiří Macháček 12.4.2005 - 16.11.2006
Vznik členství 1.1.2005
Adresa: Luční 657/53 , Soběslav 392 01
předseda představenstva Ing. Josef Papež 20.2.2006 - 16.11.2006
Vznik členství 1.7.2005
Vznik funkce 1.1.2006
Adresa: 277 , Strakonice 386 01
předseda představenstva Ing. Josef Papež 16.11.2006 - 6.8.2007
Vznik členství 1.7.2005
Zánik členství 31.7.2007
Vznik funkce 1.1.2006
Zánik funkce 31.7.2007
Adresa: 277 , Strakonice 386 01
člen představenstva Ing. Jiří Dráb 16.11.2006 - 25.8.2008
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 31.7.2008
Adresa: Brodská 375 , Srubec 370 06
člen představenstva Ing. Věra Vrchotová 16.11.2006 - 25.8.2008
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 31.7.2008
Adresa: Brodská 386 , Srubec 370 06
člen představenstva Ing. Karel Hopfinger 16.11.2006 - 25.8.2008
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 31.7.2008
Adresa: Brodská 378 , Srubec 370 06
člen představenstva Jiří Macháček 16.11.2006 - 25.8.2008
Vznik členství 1.1.2005
Zánik členství 31.7.2008
Adresa: Luční 657/53 , Soběslav 392 01
člen představenstva Petr Dušek 16.11.2006 - 25.8.2008
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 31.7.2008
Adresa: Žižkova tř. 301/8 , České Budějovice 370 01
předseda představenstva Ing. Pavel Matoušek MBA 6.8.2007 - 25.8.2008
Vznik členství 1.8.2007
Zánik členství 31.7.2008
Vznik funkce 1.8.2007
Zánik funkce 31.7.2008
Adresa: Dr. E. Beneše 594 , Česká Třebová 560 02
člen představenstva Michal Šebek 16.11.2006 - 6.9.2010
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 30.6.2010
Adresa: Branišovská 943/50 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Zdeněk Prokopec 16.11.2006 - 15.3.2011
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Otakara Jeremiáše 1465 , Písek 397 01
člen představenstva Radek Mach 16.11.2006 - 20.10.2011
Vznik členství 1.9.2006
Zánik členství 31.8.2011
Adresa: Dobrovodská 1110/135 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Michal Šebek 15.3.2011 - 2.10.2012
Vznik členství 3.1.2011
Zánik členství 28.8.2012
Adresa: Branišovská 943/50 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Luděk Keist 1.5.2010 - 24.7.2013
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 30.6.2013
Adresa: Míru 750 , Kaplice 382 41
předseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák 25.8.2008 - 27.8.2013
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 14.8.2008
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: K Hůrce 285 , Staré Hodějovice 370 08
předseda představenstva Ing. Miroslav Dvořák 27.8.2013 - 6.9.2013
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 14.8.2008
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: K Hůrce 285 , Staré Hodějovice 370 08
člen představensta Michal Šebek 5.8.2014 - 11.4.2015
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Branišovská 943/50 , České Budějovice 370 05
člen představenstva Ing. Jiří Dráb 1.5.2010 - 24.7.2015
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 23.4.2015
Adresa: Brodská 375 , Srubec 370 06
člen představenstva Ing. Věra Vrchotová 1.5.2010 - 24.7.2015
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 23.4.2015
Adresa: Brodská 386 , Srubec 370 06
člen představenstva Jiří Macháček 1.5.2010 - 24.7.2015
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 23.4.2015
Adresa: Luční 657/53 , Soběslav 392 01
člen představenstva Petr Dušek 1.5.2010 - 24.7.2015
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 23.4.2015
Adresa: Žižkova tř. 301/8 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Bc. Radek Mach 20.10.2011 - 8.10.2015
Vznik členství 1.9.2011
Adresa: Dobrovodská 1110/135 , České Budějovice 370 06
člen představenstva JUDr. Iva Fantyšová 2.10.2012 - 30.10.2015
Vznik členství 1.9.2012
Adresa: tř. Čsl. legií 2241/48 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Vladimír Kubeš 24.7.2013 - 30.10.2015
Vznik členství 1.7.2013
Adresa: Žižkova 236/4 , Soběslav 392 01
předseda představenstva Miroslav Dvořák 6.9.2013 - 30.10.2015
Vznik členství 1.8.2013
Vznik funkce 27.8.2013
Adresa: K Hůrce 285 , Staré Hodějovice 370 08
člen představensta Michal Šebek 11.4.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 1.7.2014
Adresa: Jana Čapka 193/14 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Ing. Věra Vrchotová 24.7.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 24.4.2015
Adresa: Brodská 386 , Srubec 370 06
člen představenstva Ing. Jiří Dráb 24.7.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 24.4.2015
Adresa: Brodská 375 , Srubec 370 06
člen představenstva Petr Dušek 24.7.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 24.4.2015
Adresa: Žižkova tř. 301/8 , České Budějovice 370 01
člen představenstva Jiří Macháček 24.7.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 24.4.2015
Adresa: Luční 657/53 , Soběslav 392 01
člen představenstva Bc. Radek Mach 8.10.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 1.9.2011
Adresa: Plzeňská 2162/38 , České Budějovice 370 04
člen představenstva Bc. Radek Mach 30.10.2015 - 21.10.2016
Vznik členství 1.9.2011
Zánik členství 31.8.2016
Adresa: Plzeňská 2162/38 , České Budějovice 370 04
člen představenstva JUDr. Iva Fantyšová 30.10.2015 - 9.6.2017
Vznik členství 1.9.2012
Zánik členství 15.5.2017
Adresa: tř. Čsl. legií 2241/48 , České Budějovice 370 06
člen představenstva Vladimír Kubeš 30.10.2015 - 9.12.2017
Vznik členství 1.7.2013
Zánik členství 30.9.2017
Adresa: Žižkova 236/4 , Soběslav 392 01
člen představenstva Martin Dvořák 9.6.2017 - 27.4.2018
Vznik členství 15.5.2017
Zánik členství 31.3.2018
Adresa: Slunečná 1096 , 370 06 Srubec Česká republika
člen představenstva Ing. Věra Vrchotová 30.10.2015 - 2.8.2018
Vznik členství 24.4.2015
Zánik členství 30.6.2018
Adresa: Brodská 386 , Srubec 370 06
člen představenstva Bc. Radek Mach 21.10.2016 - 2.8.2018
Vznik členství 1.9.2016
Zánik členství 18.5.2018
Adresa: Plzeňská 2162/38 , České Budějovice 370 04
předseda představenstva Miroslav Dvořák 30.10.2015 - 25.9.2018
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 31.7.2018
Vznik funkce 27.8.2013
Zánik funkce 31.7.2018
Adresa: K Hůrce 285 , Staré Hodějovice 370 08
člen představenstva Tomáš Vítů 9.12.2017 - 10.12.2018
Vznik členství 1.10.2017
Zánik členství 19.10.2018
Adresa: Kolářská 2256/9 , České Budějovice 370 07
člen představenstva Ing. Jiří Dráb 30.10.2015 - 13.2.2019
Vznik členství 24.4.2015
Zánik členství 31.12.2018
Adresa: Brodská 375 , Srubec 370 06
člen představenstva Robert Fišer 13.2.2019 - 27.2.2019
Vznik členství 1.1.2019
Adresa: Boleslavova 1530/8 , České Budějovice 370 06

Dozorčí rada MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Ing. Eva Káplová 25.9.2018
Vznik členství 1.8.2018
Adresa: Pražská 12 , Borek 373 67
člen dozorčí rady Mgr. Jan Dušek 24.11.1997 - 20.3.1998
Adresa: Branišovská 946/44 , České Budějovice 370 05
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 24.11.1997 - 20.3.1998
Adresa: Jakubova 167 , Roudné 370 07
předseda dozorčí rady ing. František Lošek 20.3.1998 - 9.2.2000
Adresa: Kostelní 955/5 , České Budějovice 370 04
člen dozorčí rady Ing. Daniel Duda 24.11.1997 - 18.10.2000
Adresa: Komenského 24/14 , Soběslav 392 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 20.3.1998 - 3.1.2003
Vznik členství 24.11.1997
Zánik členství 25.11.2002
Adresa: Jakubova 167 , Roudné 370 07
předseda dozorčí rady ing. František Lošek 9.2.2000 - 8.4.2003
Vznik členství 14.1.1998
Vznik funkce 14.1.1998
Adresa: Na Chalupy 351 , Srubec 370 06
člen dozorčí rady Jan Štefánek 20.3.1998 - 5.9.2003
Vznik členství 14.1.1998
Adresa: Komenského 47/6 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 3.1.2003 - 5.9.2003
Vznik členství 25.11.2002
Adresa: Jakubova 167 , Roudné 370 07
předseda dozorčí rady Ing. František Lošek 8.4.2003 - 5.9.2003
Vznik členství 14.1.2003
Zánik členství 30.4.2003
Vznik funkce 14.1.2003
Zánik funkce 30.4.2003
Adresa: Na Chalupy 351 , Srubec 370 06
člen dozorčí rady Jan Štefánek 5.9.2003 - 15.11.2005
Vznik členství 26.3.2003
Zánik členství 30.6.2005
Adresa: Komenského 47/6 , České Budějovice 370 01
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Petrů 5.9.2003 - 16.11.2006
Vznik členství 1.5.2003
Adresa: Brodská 370 , Srubec 370 06
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 5.9.2003 - 6.8.2007
Vznik členství 25.11.2002
Vznik funkce 5.5.2003
Adresa: Jakubova 167 , Roudné 370 07
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 6.8.2007 - 25.2.2008
Vznik členství 25.11.2002
Zánik členství 25.11.2007
Vznik funkce 5.5.2003
Zánik funkce 25.11.2007
Adresa: K Hůrce 285 , Staré Hodějovice 370 08
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Petrů 16.11.2006 - 24.6.2008
Vznik členství 1.5.2003
Zánik členství 30.4.2008
Adresa: Brodská 370 , Srubec 370 06
předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Dvořák 25.2.2008 - 25.8.2008
Vznik členství 26.11.2007
Zánik členství 31.7.2008
Vznik funkce 26.11.2007
Zánik funkce 31.7.2008
Adresa: K Hůrce 285 , Staré Hodějovice 370 08
člen dozorčí rady Ing. Vlastimil Petrů 24.6.2008 - 25.8.2008
Vznik členství 1.5.2008
Adresa: Brodská 370 , Srubec 370 06
předseda dozorčí rady Ing. Vlastimil Petrů 25.8.2008 - 21.12.2009
Vznik členství 1.5.2008
Zánik členství 30.11.2009
Vznik funkce 1.8.2008
Zánik funkce 30.11.2009
Adresa: Brodská 370 , Srubec 370 06
člen dozorčí rady Ing. Eva Káplová 25.8.2008 - 21.12.2009
Vznik členství 1.8.2008
Adresa: Pražská 12 , Borek 373 67
člen dozorčí rady Ing. Věra Vrchotová 21.12.2009 - 1.5.2010
Vznik členství 1.12.2009
Zánik členství 26.4.2010
Adresa: Brodská 386 , Srubec 370 06
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Soukupová 1.5.2010 - 6.9.2010
Vznik členství 26.4.2010
Adresa: K. Chocholy 1286/8 , České Budějovice 370 05
člen dozorčí rady Jitka Pincová 15.11.2005 - 9.11.2010
Vznik členství 25.10.2005
Zánik členství 25.10.2010
Adresa: Karla Tomana 1612/8 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Ing. Zuzana Klímová 6.9.2010 - 24.7.2013
Vznik členství 26.4.2010
Zánik členství 29.3.2013
Adresa: Roháče z Dubé 539/10 , České Budějovice 370 01
předseda dozorčí rady Ing. Eva Káplová 21.12.2009 - 6.9.2013
Vznik členství 1.8.2008
Zánik členství 31.7.2013
Vznik funkce 1.12.2009
Zánik funkce 31.7.2013
Adresa: Pražská 12 , Borek 373 67
člen dozorčí rady Mirka Ambrožová 24.7.2013 - 28.10.2015
Vznik členství 1.4.2013
Adresa: Čechova 557/9 , Lišov 373 72
člen dozorčí rady Jitka Pincová 9.11.2010 - 30.10.2015
Vznik členství 4.11.2010
Adresa: Karla Tomana 1612/8 , České Budějovice 370 06
předseda dozorčí rady Eva Káplová 6.9.2013 - 30.10.2015
Vznik členství 1.8.2013
Vznik funkce 5.8.2013
Adresa: Pražská 12 , Borek 373 67
člen dozorčí rady Mirka Ambrožová 28.10.2015 - 30.10.2015
Vznik členství 1.4.2013
Adresa: Heřmánková 2631/20 , České Budějovice 370 06
předseda dozorčí rady Eva Káplová 30.10.2015 - 6.1.2016
Vznik členství 1.8.2013
Vznik funkce 5.8.2013
Zánik funkce 30.11.2015
Adresa: Pražská 12 , Borek 373 67
člen dozorčí rady Jitka Pincová 30.10.2015 - 6.1.2016
Vznik členství 4.11.2010
Zánik členství 4.11.2015
Adresa: Karla Tomana 1612/8 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Mirka Ambrožová 30.10.2015 - 6.1.2016
Vznik členství 1.4.2013
Zánik členství 4.11.2015
Adresa: Heřmánková 2631/20 , České Budějovice 370 06
člen dozorčí rady Ing. Eva Káplová 6.1.2016 - 25.9.2018
Vznik členství 1.8.2013
Zánik členství 31.7.2018
Adresa: Pražská 12 , Borek 373 67

Prokura MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Platnost údajů od - do
Jméno Radek Mach 12.7.2005 - 16.11.2006
Adresa: Dobrovodská 1110/135 , České Budějovice 370 06
Jméno Michal Šebek 12.7.2005 - 16.11.2006
Adresa: Branišovská 943/50 , České Budějovice 370 05

Sbírka Listin MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 885/SL 99 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 4.11.2015 14.12.2015 11.1.2016 1
B 885/SL 98 notářský zápis [226/2015] Krajský soud v Českých Budějovicích 30.11.2015 14.12.2015 11.1.2016 3
B 885/SL 97 stanovy společnosti ve znění 30.11.2015 Krajský soud v Českých Budějovicích 15.12.2015 15.12.2015 5
B 885/SL 96 výroční zpráva [2014] 2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 2.9.2015 2.9.2015 40
B 885/SL 95 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 24.4.2015 3.7.2015 24.7.2015 2
B 885/SL 94 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 17.7.2014 18.8.2014 1
B 885/SL 93 notářský zápis 218/2014 Krajský soud v Českých Budějovicích 30.6.2014 17.7.2014 18.8.2014 10
B 885/SL 92 výroční zpráva [2013]  2013 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2014 18.7.2014 41
B 885/SL 91 ostatní Zápis z jednání představenstva Krajský soud v Českých Budějovicích 27.8.2013 5.9.2013 11.9.2013 1
B 885/SL 90 ostatní Zápis z jednání dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 5.8.2013 5.9.2013 11.9.2013 1
B 885/SL 89 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2013 5.9.2013 11.9.2013 1
B 885/SL 88 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 26.6.2013 19.7.2013 25.7.2013 1
B 885/SL 87 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 29.3.2013 19.7.2013 25.7.2013 1
B 885/SL 86 výroční zpráva [2012]  r. 2012 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.7.2013 16.7.2013 40
B 885/SL 85 ostatní Rozh. jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 26.9.2012 3.10.2012 1
B 885/SL 84 výroční zpráva -r.2011 Krajský soud v Českých Budějovicích 22.8.2012 23.8.2012 56
B 885/SL 83 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 16.10.2011 21.10.2011 1
B 885/SL 82 rozhod. o statut. orgánu - volba člena představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 31.8.2011 21.10.2011 1
B 885/SL 81 výroční zpráva r. 2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 20.7.2011 51
B 885/SL 80 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 3.1.2011 3.3.2011 1
B 885/SL 79 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2010 2
B 885/SL 78 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Českých Budějovicích 15.11.2010 1
B 885/SL 77 ostatní - rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 14.9.2010 1
B 885/SL 76 výroční zpráva r. 2009 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.7.2010 45
B 885/SL 75 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 26.4.2010 4.5.2010 11
B 885/SL 74 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 26.4.2010 4.5.2010 12
B 885/SL 73 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 26.4.2010 4.5.2010 2
B 885/SL 72 posudek znalce č.114/002/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 8.3.2010 4.5.2010 117
B 885/SL 71 notářský zápis 114/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.4.2010 4.5.2010 63
B 885/SL 70 notářský zápis 113/2010 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.4.2010 4.5.2010 53
B 885/SL 69 ostatní - projekt vnitr. fúze slouč. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.3.2010 9
B 885/SL 68 ostatní - Zápis z jednání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 1.12.2009 28.12.2009 1
B 885/SL 67 ostatní - Rozhodnutí jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.11.2009 28.12.2009 1
B 885/SL 66 výroční zpráva r. 2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.7.2009 43
B 885/SL 65 notářský zápis 232/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2008 9.9.2008 6
B 885/SL 64 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.2008 27.8.2008 1
B 885/SL 63 ostatní - Zápis ze zasedání doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2008 27.8.2008 1
B 885/SL 62 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2008 27.8.2008 1
B 885/SL 61 notářský zápis 215/2008 Krajský soud v Českých Budějovicích 12.8.2008 27.8.2008 14
B 885/SL 60 ostatní - Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2008 26.6.2008 1
B 885/SL 59 výroční zpráva -r.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.6.2008 44
B 885/SL 58 ostatní Zápis z VH - 26.11.2007 Krajský soud v Českých Budějovicích 26.11.2007 27.2.2008 1
B 885/SL 57 ostatní - Rozhodnutí jed. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 23.11.2007 27.2.2008 1
B 885/SL 56 podpisové vzory + čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 20.2.2008 27.2.2008 2
B 885/SL 55 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 1.8.2007 8.8.2007 1
B 885/SL 54 rozhod. o statut. orgánu + Podpisový vzor Krajský soud v Českých Budějovicích 31.7.2007 8.8.2007 4
B 885/SL 53 výroční zpráva r. 2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 6.6.2007 42
B 885/SL 52 ostatní - Zápis z mimoř.zased.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 29.8.2006 20.11.2006 1
B 885/SL 51 ostatní -Zápis z mimoř.jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 25.8.2006 20.11.2006 1
B 885/SL 50 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2006 12
B 885/SL 49 notářský zápis 197/2006 Krajský soud v Českých Budějovicích 19.9.2006 3
B 885/SL 48 výroční zpráva - r. 2005 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.2006 55
B 885/SL 47 rozhod. o statut. orgánu + Podpisový vzor Krajský soud v Českých Budějovicích 22.12.2005 22.2.2006 2
B 885/SL 46 rozhod. o statut. orgánu -Rozh.jediného akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 14.11.2005 29.11.2005 1
B 885/SL 45 podpisové vzory +Volba čl.dozorčí rady Krajský soud v Českých Budějovicích 25.10.2005 25.11.2005 3
B 885/SL 44 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 15.9.2005 10.10.2005 13
B 885/SL 43 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 16.6.2005 8.9.2005 1
B 885/SL 42 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Českých Budějovicích 15.6.2005 8.9.2005 1
B 885/SL 41 ostatní - Zápis z jednání představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 6.4.2005 29.7.2005 1
B 885/SL 40 ostatní - Zápis rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 28.2.2005 29.7.2005 1
B 885/SL 39 výroční zpráva za rok 2004 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2005 13.7.2005 50
B 885/SL 38 podpisové vzory Krajský soud v Českých Budějovicích 7.4.2005 4
B 885/SL 37 ostatní - rozhodnutí jedin. akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 31.12.2004 7.4.2005 1
B 885/SL 36 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 17.1.2005 13
B 885/SL 35 výroční zpráva -r.2003 Krajský soud v Českých Budějovicích 16.8.2004 68
B 885/SL 34 podpisové vzory a čestná prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 14.8.2003 3
B 885/SL 33 ostatní - Zápis z mimoř.jedn.doz.rady Krajský soud v Českých Budějovicích 5.5.2003 14.8.2003 1
B 885/SL 32 ostatní - Zápis rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.4.2003 14.8.2003 1
B 885/SL 31 ostatní -Protokol o volbě člena DR Krajský soud v Českých Budějovicích 26.3.2003 14.8.2003 1
B 885/SL 30 výroční zpráva -r.2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 29.7.2003 30
B 885/SL 29 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 5.2.2003 22.5.2003 2
B 885/SL 28 rozhod. o statut. orgánu -o jmenování člena představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 30.1.2003 22.5.2003 1
B 885/SL 27 ostatní -Zápis rozhodn. jedin.akcion. Krajský soud v Českých Budějovicích 14.1.2003 12.3.2003 1
B 885/SL 26 ostatní -Záp.z mimoř.jednání DR Krajský soud v Českých Budějovicích 14.1.2003 12.3.2003 1
B 885/SL 25 ostatní - Zápis rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 25.11.2002 12.12.2002 1
B 885/SL 24 podpisové vzory a čestné prohlášení Krajský soud v Českých Budějovicích 1.10.2002 9.12.2002 2
B 885/SL 23 ostatní - Zápis rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 9.10.2002 9.12.2002 1
B 885/SL 22 ostatní - Zápis z mimoř.jedn.představ. Krajský soud v Českých Budějovicích 3.10.2002 9.12.2002 1
B 885/SL 21 ostatní -Zápis rozh.jedin.akcionáře Krajský soud v Českých Budějovicích 30.9.2002 9.12.2002 1
B 885/SL 20 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 20.6.2002 18.11.2002 14
B 885/SL 19 notářský zápis 110/2002 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.6.2002 18.11.2002 6
B 885/SL 18 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 10.7.2002 13
B 885/SL 17 výroční zpráva -r.2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 9.7.2002 28
B 885/SL 16 stanovy společnosti Krajský soud v Českých Budějovicích 29.1.2002 14
B 885/SL 15 notářský zápis 202/2001 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.11.2001 29.1.2002 11
B 885/SL 14 účetní závěrka za rok 2000 Krajský soud v Českých Budějovicích 24.9.2001 20
B 885/SL 13 ostatní - Záp.z jednání předst. Krajský soud v Českých Budějovicích 4.1.2001 21.2.2001 1
B 885/SL 9 účetní závěrka za rok 1999 Krajský soud v Českých Budějovicích 21.7.2000 6
B 885/SL 8 účetní závěrka za rok 1998 Krajský soud v Českých Budějovicích 28.6.1999 6
B 885/SL 7 účetní závěrka k 31.12.97 Krajský soud v Českých Budějovicích 11.12.1998 11
B 885/SL 6 ostatní -Návrh na zápis vkladu Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.1997 11.12.1998 3
B 885/SL 5 ostatní -Prohlášení vkladatele Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.1997 11.12.1998 10
B 885/SL 4 ostatní -Prohlášení vkladatele Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.1997 11.12.1998 3
B 885/SL 3 ostatní -Listina upisovatelů Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.1997 11.12.1998 2
B 885/SL 2 notářský zápis 278/97 Krajský soud v Českých Budějovicích 17.12.1997 11.12.1998 68

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

IČO (identifikační číslo) 25169777
Jméno MOTOR JIKOV Slévárna a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Českých Budějovic
Vznik první živnosti: 24.11.1997
Celkový počet živností: 16
Aktivních živností: 7

Sídlo MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Živnosti a provozovny MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 24.11.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1003807771
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 24.11.1997

Živnost č. 2 Slévárenství, modelářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1003807771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1998

Živnost č. 3 Zámečnictví, nástrojářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1003807771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1998

Živnost č. 4 Obráběčství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Zátkova 495, Soběslav 392 01
Identifikační číslo provozovny 1010479083
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.7.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1003807771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1998

Živnost č. 5 Truhlářství, podlahářství

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 1.1.1998
Provozovna č. 1
Provozovna Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1003807771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.1998

Živnost č. 6 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 13.10.2008
Provozovna č. 1
Provozovna Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1003807771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 13.10.2008

Živnost č. 7 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.2010
Provozovna č. 1
Provozovna Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 370 04
Identifikační číslo provozovny 1003807771
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.6.2010

Živnost č. 8 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 24.11.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Výroba strojírenských výrobků

Druh živnosti Provozovaná průmyslovým způsobem
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Zprostředkovatelská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1998
Zánik oprávnění 31.7.2001
Konec oprávnění 1.3.2001

Živnost č. 12 Pronájem a správa nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 ekonomické, organizační a účetní poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1998
Zánik oprávnění 24.10.2000

Živnost č. 14 Ekonomické a organizační poradenství

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.1.1998
Zánik oprávnění 3.9.2005

Živnost č. 15 Silniční motorová doprava nákladní

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 26.1.1998
Zánik oprávnění 3.9.2005

Živnost č. 16 Testování, měření a analýzy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.9.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Člen statutárního orgánu JUDr. Iva Fantyšová
Člen statutárního orgánu Michal Šebek
Člen statutárního orgánu Ing. Miroslav Dvořák
Člen statutárního orgánu Petr Dušek
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Dráb
Člen statutárního orgánu Jiří Macháček
Člen statutárního orgánu Tomáš Vítů
Člen statutárního orgánu Roman Pospíšil
Člen statutárního orgánu Ing. Jiří Slíva
Člen statutárního orgánu Ing. Tomáš Prášil

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

IČO: 25169777
Firma: MOTOR JIKOV Slévárna a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: České Budějovice
Základní územní jednotka: České Budějovice
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 24.11.1997

Sídlo MOTOR JIKOV Slévárna a.s.

Sídlo: Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 370 04

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
Výroba odlitků z litiny
Výroba odlitků z lehkých neželezných kovů
Obrábění
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
tracking image