Firma MOTOFOND Investiční Fond a. s. IČO 18235999


MOTOFOND Investiční Fond a. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík.

MOTOFOND Investiční Fond a. s. (18235999) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Pobřežní 620/3, Praha 186 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 12. 1991 a není již aktivní. MOTOFOND Investiční Fond a. s. nemá žádnou provozovnu a nemá žádnou živnost.

Jako zdroj dat o MOTOFOND Investiční Fond a. s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MOTOFOND Investiční Fond a. s. na Justice.cz

Výpis dat pro MOTOFOND Investiční Fond a. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MOTOFOND Investiční Fond a. s.

Soud Městský soud v Praze 1
Spisová značka B 3887
IČO (identifikační číslo osoby) 18235999
Jméno MOTOFOND Investiční Fond a. s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní NE
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 31.12.1991
Zaniklá dne 12.9.2001
Vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení akciová společnost MOTOFOND Investiční Fond a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, IČ: 18 23 59 99 z obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. Právní důvod: přeměna na otevřený podílový fond s názvem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., MOTOFOND - otevřený podílový fond, ve smyslu ustanovení § 35j odst. 3 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a inves- tičních fondech. 12.9.2001 - 12.9.2001
Dne 18.8.1997 valná hromada schválila usnesení o snížení základního jmění Kč 93,358.500,-- o Kč 4,667.925,-- na částku 88,690.575,--Kč formou snížení jmenovité hodnoty akcií z částky Kč 500,-- o částku Kč 25,-- na částku Kč 475,-- z důvodu úhrady části ztráty za rok 1996, jejíž celková výše Kč 6,319.235,43 bude co do zůstatku Kč 1,651.310,43 vypořádána proti kapitálovému fondu. 5.8.1999 - 12.9.2001
Vymazává se MOTOFOND Investiční Fond a. s. se sídlem Praha 1, 28. října 13, IČ 18 23 59 99 z obchodního rejstříku. 29.10.1996 - 12.9.2001
MOTOFOND Investiční Fond a.s. se sídlem Praha 1, 28. října 16, IČ: 18 23 59 99 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze v oddíle B, vložka 3887 ke dni 3. dubna 1996. 3.4.1996 - 3.4.1996
MOTOFOND Investiční Fond a.s. se sídlem Praha 1, 28. října 13, IČ: 18 23 59 99 se zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze v oddíle B, vložka 3887 ke dni 3. dubna 1996. 3.4.1996 - 12.9.2001
Okresní soud Plzeň-město - obchodní rejstřík přenáší příslušnost pro vedení obchodního rejstříku podnikatele na Obvodní soud pro Prahu 1. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 1. 27.11.1995 - 12.9.2001
Statutární orgán: představenstvo 11.10.1995 - 25.1.1999
Způsob jednání: a) zastupování - společnost ve všech věcech zastupují vždy společně alespoň dva členové představenstva 11.11.1993 - 11.10.1995
b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k obchod- nímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně ale- spoň dva členové představenstva. 11.11.1993 - 11.10.1995
Členové dozorčí rady: 11.11.1993 - 11.10.1995
předseda: JUDr. Petr Mrázek, r. č. 53 06 15/146 bytem Praha, Haškova 1178/8 11.11.1993 - 11.10.1995
místopředseda: Petr Vančura, r. č. 45 10 09/085 bytem Cheb, Náměstí krále Jiřího 11.11.1993 - 11.10.1995
člen: Martin Záboj, r. č. 49 09 23/106 bytem Cheb, Přemysla Otakara 6 11.11.1993 - 11.10.1995
Základní jmění: základní jmění společnosti činí 83 100 000,-- Kč 11.11.1993 - 25.1.1999
Akcie: základní jmění je rozvrženo na 83 100 ks akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,-- Kč 11.11.1993 - 25.1.1999
Majetek : Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs rozdělený na 100 akcií znějících na jméno jmenovitá hodnota 1 akcie činí 1.000,- Kčs 31.12.1991 - 11.11.1993
Zastupování : Společnost zastupuje představenstvo a to jednotliví členové, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni nebo ředitel nebo jeho náměstek nebo prokurista se samostatnou prokurou 31.12.1991 - 11.11.1993
Podepisování : Za společnost písemnosti podepisuje ředitel nebo jeho náměstek nebo společně předseda a člen představenstva. Nepodepisuje-li předseda představenstva, podepisují společně všichni ostatní členové představenstva. Člen představenstva může podepisovat samostatně pouze byl-li k tomu představenstvem písemně zmocněn. 31.12.1991 - 11.11.1993
Den vzniku : 31.12.1991 Způsob založení : jednorázovým přijetím zakladatelského plánu ze dne 14.11.1991 a schválením stanov se souhlasem ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČK čj. 20/0520/91 ze dne 21.12.1991 a splacením celého základního kapitálu. 31.12.1991 - 12.9.2001

Aktuální kontaktní údaje MOTOFOND Investiční Fond a. s.

Kapitál MOTOFOND Investiční Fond a. s.

zakladni jmění 93 358 500 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 30.10.1998 - 12.9.2001
zakladni jmění 83 100 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.11.1993 - 30.10.1998

Akcie MOTOFOND Investiční Fond a. s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Akcie na majitele 500 Kč 186 717 30.10.1998 - 12.9.2001
Akcie na majitele 1 000 Kč 83 100 11.11.1993 - 30.10.1998

Sídlo MOTOFOND Investiční Fond a. s.

Platnost údajů od - do
Adresa Pobřežní 620/3 , Praha 186 00 14.4.2000 - 12.9.2001
Adresa 28. října 377/13 , Praha 110 00 11.10.1995 - 14.4.2000
Adresa Svobody 565/25 , Cheb 350 02 31.12.1991 - 11.10.1995

Předmět podnikání MOTOFOND Investiční Fond a. s.

Platnost údajů od - do
shromažďování peněžních prostředků fyzických a právnických osob vydáváním akcií za účelem použití těchto prostředků na účasti na podnikání, a to nákupem cenných papírů, nemovitostí, movitých věcí, vkladem podle smlouvy o tichém společenství. 11.10.1995 - 12.9.2001
efektivní investování, hospodaření a všestranné hodnocení prostředků fondů s cílem provést kvalifikované a optimální umístění investičních kuponů našich občanů a provádět vysoce náročný permanentní investiční management a výběr optimálních portfolií 11.11.1993 - 11.10.1995
možnost na podnikání i v těch oblastech, které by byly z hlediska jejich disponzibilního kapitálu jeden tis. investičních bodů nedostupné 11.11.1993 - 11.10.1995
snížit riziko investování využitím osvědčených praktických postupů, ale i metod obvyklých v moderních tržních ekonomi- kách na bázi teorie portfolia a kapitálového trhu 11.11.1993 - 11.10.1995
zabezpečit maximální čistý výnos jednotlivým akcionářům fondu efektivní správou majetku a optimální utváření objemu a struktury cenných papírů 11.11.1993 - 11.10.1995
maximalizovat zhodnocení uložených investičních kuponů našich občanů 11.11.1993 - 11.10.1995
- efektivní investování, hospodaření a všestranné zhodnocení prostředků Fondu s cílem provést kvalifikované a optimální umístění investičních kuponů našich občanů a provádět vysoce náročný permanentní investiční management a výběr optimálních portfolií - možnost účasti na podnikání i v těch oblastech, které by byly z hlediska jejich disponzibilního kapitálu 1 tis. investičních bodů nedostupné - snížit riziko investování využitím osvědčených praktických postupů, ale i metod obvyklých v moderních tržních ekonomikách na bázi teorie portfolia a kapitálového trhu 31.12.1991 - 11.11.1993
- zabezpečit maximální čistý výnos jednotlivým akcionářům Fondu efektivní správou majetku a optimálním utvářením objemu a struktury cenných papírů - maximalizovat zhodnocení vložených investičních kuponů našich občanů 31.12.1991 - 11.11.1993

vedení firmy MOTOFOND Investiční Fond a. s.

Statutární orgán MOTOFOND Investiční Fond a. s.

Platnost údajů od - do
Za společnost jedná a podepisuje samostatně každý člen představenstva. 14.4.2000 - 12.9.2001
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje člen představenstva vykonávající funkci ředitele společnosti, nebo společně alespoň dva členové představenstva společně. V následujících záležitostech ze společnost jednají a podepisují vždy alespoň dva členové představenstva společně: - nabývání nemovitostí, zcizování, pronájem nebo zatížení nemovitostí společnosti, - nabývání nebo zcizování podniků nebo jejich částí, - nabývání movitého majetku, zcizovíní pronájem nebo zatížení movitého majetku společnosti s pořizovací hodnotou vyšší než 10.000,-Kč, - přijímání půjček, úvěrů nebo jejich výpověď a přijímání směnečných závazků, - poskytování půjček nebo úvěrů z prostředků společnosti, - převzetí ručitelských závazků, - převzetí nebo přistoupení k cizím závazkům v jakékoliv formě, - nakládání s pohledávkami nebo závazky společnosti, - uzavírání smluv o nájmu či podnájmu na dobu delší než 1 rok nebo s výpovědní lhůtou delší než 6 měsíců, - sjednávání smluv o auditu společnosti, - nabývání či zcizování účasti v jiných společnostech a ostatních právnických osobách nebo účasti na podnikání, včetně nákupu a prodeje akcií a cenných papírů, - převzetí či ukončení zastoupení na základě smluv o výhradním či nevýhradním prodeji, smluv o obchodním zastoupení, smluv komisionářských či zprostředkovatelských nebo jim obdobným smluvním ujednáním, b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné k jednání za společnost. 25.1.1999 - 14.4.2000
Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují společně alespoň dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva nebo jeden člen představenstva, pokud k tomu byl písemně zmocněn s uvedením jména a funkce. 11.10.1995 - 25.1.1999
stat.orgán-místopředseda 2.prof.ing. Aleš Tříska Dr.Sc. 31.12.1991 - 11.11.1993
Adresa: Sušická 506 , 160 00 Praha 6 Česká republika
stat.orgán-člen 4.Dr. Martin Levey 31.12.1991 - 11.11.1993
Adresa: Cross Street 21, V. Británie , London 2 B Česká republika
stat.orgán-předseda 1.ing. Dalibor Mošovský 31.12.1991 - 11.10.1995
Adresa: Kloboučnická 1628/9 , Praha 140 00
stat.orgán-člen 3. Ladislav Křeček 31.12.1991 - 11.10.1995
Adresa: Tesařská 509/63 , Kosmonosy 293 06
stat.orgán-člen 6. Jan Rosák 31.12.1991 - 11.10.1995
Adresa: Čs. armády 368/5 , Praha 160 00
stat.orgán-člen 7.JUDr.ing. Jan Urban CSc. 31.12.1991 - 11.10.1995
Adresa: Nad ostrovem 509/4 , Praha 147 00
stat.orgán-člen 5. Ing. Václav Moravec 31.12.1991 - 25.1.1999
Adresa: Divadelní náměstí 596/7 , Cheb 350 02
člen JUDr. Dalibor Vítek 11.11.1993 - 25.1.1999
Adresa: Nad Buďánkami III.4.1. , 150 00 Praha 5, Smíchov Česká republika
2. místopředseda ing. Vladimír Hanzlík 11.11.1993 - 14.4.2000
Adresa: Ondříčkova 384/33 , Praha 130 00
člen představenstva ing. Ilja Kotal 11.10.1995 - 14.4.2000
Adresa: Budějovická 866/60 , Praha 140 00
člen představenstva ing. Zdeněk Bryknar ,CSc. 11.10.1995 - 14.4.2000
Adresa: Ružinovská 1162/10 , Praha 142 00
Jméno Mgr. Jakub Vyroubal 14.4.2000 - 12.9.2001
Adresa: Bohuslava Martinů 718/23 , Ostrava 708 00

Dozorčí rada MOTOFOND Investiční Fond a. s.

Platnost údajů od - do
předseda JUDr. Petr Mrázek 11.10.1995 - 12.9.2001
Adresa: Haškova 1178/8 , Praha 170 00
člen Martin Zábor 11.10.1995 - 12.9.2001
Adresa: Přemysla Otakara 2044/6 , Cheb 350 02
člen JUDr. Zdeněk Drábek 11.10.1995 - 12.9.2001
Adresa: Ve Smečkách 602/15 , Praha 110 00

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

tracking image