Firma Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. IČO 25379631


Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (25379631) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Technologická 372/2, Ostrava 708 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 1997 a je stále aktivní. Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. má celkem jednu provozovnu a jednu živnost.

Jako zdroj dat o Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1686
IČO (identifikační číslo osoby) 25379631
Jméno Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 19.8.1997
Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.6.2017 o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem takto: 1.Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajících 4.400.000,- Kč o částku 9.600.000,- Kč na částku 14.000.000,- Kč. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Základní kapitál bude zvýšen upsáním 192 ks nových kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) každá. Akcie nebudou registrované (kótované) a budou emitovány v listinné podobě; 3.Všechny nově emitované akcie, tj. akcie v počtu 192 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč každá, budou upsány peněžitým vkladem. 4.Všichni akcionáři se vzdali svého přednostního práva na upisování akcií před přijetím tohoto rozhodnutí. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483, zákona č. 90/2012 Sb. 5.Všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům takto: -Statutárnímu městu Ostrava, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 30, IČ 008 45 451, bude nabídnuto k upsání 74 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč každá. -Moravskoslezskému kraji, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 708 90 692, bude nabídnuto k upsání 118 ks nových kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč každá. 6.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava. 7.Lhůta pro upisování akcií předem určenými zájemci činí 30 dnů ode dne následujícího po přijetí tohoto rozhodnutí. Upisování akcií bude provedeno ve smlouvě o upsání akcií, kterou určení zájemci uzavřou se společností Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. Emisní kurs takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí 50.000,- Kč za jednu akcii. 8.Celá výše emisního kursu upsaných akcií musí být splacena ve lhůtě do 15 dnů ode dne úpisu. Upisovatelé, předem určení zájemci - Statutární město Ostrava a Moravskoslezský kraj, jsou povinni splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií v penězích tak, a by platba byla nejpozději v poslední den lhůty připsána na účet společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. číslo účtu číslo účtu 5268368052/5500 vedený u Raiffeisenbank Možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu se nepřipouští. 22.8.2017
1. Valná hromada souhlasí se započtením peněžité pohledávky statutárního města Ostravy ve výši 2.400.000,- Kč vůči pohledávce na splacení emisního kurzu upsaných akcií. 28.8.2002 - 16.7.2003
2. Valná hromada se usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti na novou výši základního kapitálu 4.400.000,- Kč a ve smyslu § 203 odst. 2 obchodního zákoníku se usnesla na následujících skutečnostech: 28.8.2002 - 16.7.2003
a) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 3.400.000,- Kč, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští, 28.8.2002 - 16.7.2003
b) akcie budou vydány jako kmenové, v listinné podobě, znějící na jméno, o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých) za jednu akcii. Počet vydaných akcií bude 68 (slovy šedesát osm), 28.8.2002 - 16.7.2003
c) základní kapitál společnosti bude v celé částce zvýšení (3.400.000,- Kč) zvýšen na základě dohody všech akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v aktuálním znění, 28.8.2002 - 16.7.2003
d) všechny nové akcie společnosti vydané v souvislosti se zvýšením základního kapitálu budou upsány na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku v aktuálním znění, 28.8.2002 - 16.7.2003
e) všechny nové akcie společnosti vydané v souvislosti se zvýšením základního kapitálu budou upsány do šesti měsíců od zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány před zápisem usnesení valné hromady do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upisovány v sídle společnosti na ulici 17 listopadu 2172/15, Ostrava Poruba. Na možnost úpisu akcií představenstvo upozorní upisovatele písemně oznámeným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurz každé nově upisované akcie činí 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc Kč), 28.8.2002 - 16.7.2003
f) upsané akcie budou spláceny upisovateli na zvláštní účet vedený u Komerční banky, číslo účtu 27-7448010217/0100, upsané akcie musí být splaceny ve lhůtě do šesti měsíců od úpisu akcií, 28.8.2002 - 16.7.2003
g) schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře statutárního města Ostrava vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. Emisní kurs akcií upsaných tímto akcionářem bude splacen výhradně započtením. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi statutárním městem Ostrava a společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem na ulici 17 listopadu 2172/15, Ostrava Poruba, do šesti měsíců od uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. Hodnota pohledávky vůči společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., činí 2.400.000,- Kč (slovy dvamilionyčtyřistatisíc korun českých), vznikla neuhrazením půjčky akcionáře ve prospěch společnosti, na základě smlouvy ev. č. 04307/2000/OFN ze dne 24.2.2000, a bude v dohodě o započtení celá započítána na pohledávku na splacení emisního kurzu akcií ve výši 2.400.200,- Kč. Účinnost dohody o započtení musí být stanovena k okamžiku podpisu této dohody. 28.8.2002 - 16.7.2003
Omezení převoditelnosti akcií znějících na jméno: Akcie znějící na jméno jsou převoditelné o předchozím souhlasu představenstva společnosti. 19.8.1997 - 23.12.2014

Aktuální kontaktní údaje Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Kapitál Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

zakladni jmění 14 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 22.8.2017
zakladni jmění 4 400 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 16.7.2003 - 22.8.2017
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 19.8.1997 - 16.7.2003

Akcie Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 280 7.5.2019
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 280 22.8.2017 - 7.5.2019
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 88 23.12.2014 - 22.8.2017
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 88 16.7.2003 - 23.12.2014
Kmenové akcie na jméno 50 000 Kč 20 19.8.1997 - 16.7.2003

Sídlo Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Technologická 372/2 , Ostrava 708 00 20.12.2013
Adresa Technologická 372/2 , Ostrava 708 00 26.4.2004 - 20.12.2013
Adresa 17. listopadu 2172/15 , Ostrava 708 00 19.8.1997 - 26.4.2004

Předmět podnikání Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 19.8.2008
poskytování telekomunikačních služeb 19.8.2008
specializovaný maloobchod 14.10.2003 - 19.8.2008
provozování tělovýchovných a sportovních zařízení sloužících k regeneraci a rekondici 14.10.2003 - 19.8.2008
a) nákup, zprostředkování a prodej nemovitostí 19.8.1997 - 19.8.2008
b) zprostředkování obchodu a služeb 19.8.1997 - 19.8.2008
c) činnost organizačních poradců 19.8.1997 - 19.8.2008
d) služby spojené s pronájmem nemovitostí 19.8.1997 - 19.8.2008

vedení firmy Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Statutární orgán Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
Společnost zastupuje a jejím jménem jedná předseda představenstva. 20.9.2017
Společnost zastupují a jejím jménem jednají vždy dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. 20.12.2013 - 20.9.2017
J e d n á n í : Společnost zastupují a jejím jménem jednají vždy dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. 19.8.1997 - 20.12.2013
předseda představenstva Mgr. Pavel Csank 18.10.2017
Vznik členství 20.4.2017
Vznik funkce 17.5.2017
Adresa: V Zahradách 2300/184 , Ostrava 708 00
člen představenstva Mgr. Lukáš Oramus 8.2.2019
Vznik členství 30.6.2017
Adresa: Přívozská 154/9 , Ostrava 702 00
předseda představenstva Prof.Ing. Vítězslav Zamarský CSc. 19.8.1997 - 14.12.2000
Adresa: Nová Skotňa 404 , Staré Město 738 01
místopředseda představenstva Ing. Petr Lachnit CSc. 19.8.1997 - 14.12.2000
Adresa: Lumírova 489/11 , Ostrava 700 30
člen předstvenstva Doc.Ing. Petr Habrman CSc. 19.8.1997 - 14.12.2000
Adresa: 117 , Hrabyně 747 63
člen představenstva Doc.Ing. Daniel Kaminský CSc. 19.8.1997 - 14.12.2000
Adresa: Francouzská 1001/16 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Karel Skokan 19.8.1997 - 14.12.2000
Adresa: 218 , Baška 739 01
člen představenstva Doc.Ing. Petr Pánek CSc. 19.8.1997 - 3.1.2002
Zánik členství 22.6.2001
Adresa: Mojmírovců 1248/38 , Ostrava 709 00
člen představenstva Doc. Ing. František Němec Ph.D. 14.12.2000 - 3.1.2002
Zánik členství 22.6.2001
Adresa: Národní třída 967/23 , Havířov 736 01
předseda představenstva Ing. Karel Skokan 14.12.2000 - 28.8.2002
Zánik členství 30.10.2001
Adresa: 218 , Baška 739 01
člen představenstva Ing. Petr Czekaj 19.8.1997 - 5.2.2003
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Štramberská 197/17 , Kopřivnice 742 21
místopředseda představenstva Doc.Ing. Daniel Kaminský CSc. 14.12.2000 - 5.2.2003
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Francouzská 1001/16 , Ostrava 708 00
člen představenstva Doc. Ing. Vítězslav Kuta CSc. 14.12.2000 - 5.2.2003
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Zelená 2513/71 , Ostrava 709 00
člen představenstva Dr. Ing. Vladimír Mostýn 14.12.2000 - 5.2.2003
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Aleše Hrdličky 1637/7 , Ostrava 708 00
člen představenstva Doc.RNDr. Dalibor Dvořák CSc. 3.1.2002 - 5.2.2003
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Nedbalova 616/10 , Havířov 736 01
člen představenstva Ing. Jaroslav Kania 3.1.2002 - 5.2.2003
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Vrchní 1529/47 , Opava 747 05
předseda představenstva Ing. Jaromír Dudek 28.8.2002 - 5.2.2003
Vznik členství 30.10.2001
Zánik členství 20.6.2002
Vznik funkce 30.10.2001
Adresa: Nad Nádražím 794/16 , Ludgeřovice 747 14
předseda představenstva Ing. Jaromír Dudek 5.2.2003 - 26.6.2006
Vznik členství 20.6.2002
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 1.6.2006
Adresa: Nad Nádražím 794/16 , Ludgeřovice 747 14
místopředseda představenstva Ing. Radim Mrázek 5.2.2003 - 26.6.2006
Vznik členství 20.6.2002
Vznik funkce 21.6.2002
Zánik funkce 1.6.2006
Adresa: 17. listopadu 677 , Ostrava-Poruba Česká republika
člen představenstva Ing. Radim David 5.2.2003 - 26.6.2006
Vznik členství 20.6.2002
Adresa: Alšovo náměstí 688/6 , Ostrava 708 00
člen představenstva Ing. Jaromír Dudek 26.6.2006 - 19.3.2007
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 16.2.2007
Adresa: Nad Nádražím 794/16 , Ludgeřovice 747 14
předseda představenstva Ing. Radim Mrázek 26.6.2006 - 3.8.2007
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 30.5.2007
Vznik funkce 1.6.2006
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: 17. listopadu 677 , Ostrava Česká republika
místopředseda představenstva Ing. Radim David 26.6.2006 - 3.8.2007
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 30.5.2007
Vznik funkce 1.6.2006
Zánik funkce 30.5.2007
Adresa: Alšovo náměstí 688/6 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Ing. Radim David 3.8.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 19.2.2008
Vznik funkce 6.6.2007
Zánik funkce 19.2.2008
Adresa: Alšovo náměstí 688/6 , Ostrava 708 00
člen představenstva Mgr. Renata Kolková 3.8.2007 - 26.6.2008
Vznik členství 30.5.2007
Adresa: Evžena Rošického 1064/7 , Ostrava 721 00
předseda představenstva Ing. Roman Michalec 3.8.2007 - 18.4.2011
Vznik členství 30.5.2007
Vznik funkce 6.6.2007
Adresa: Francouzská 6016/67 , Ostrava 708 00
člen představenstva Mgr. Renata Kolková 26.6.2008 - 17.7.2012
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 30.5.2012
Adresa: K Hájence 378 , Vratimov 739 32
předseda představenstva Ing. Roman Michalec 18.4.2011 - 17.7.2012
Vznik členství 30.5.2007
Zánik členství 30.5.2012
Vznik funkce 6.6.2007
Zánik funkce 30.5.2012
Adresa: Větrná 1073/8 , Ostrava 708 00
místopředseda představenstva Bc. Martin Horuta 26.6.2008 - 20.12.2013
Vznik členství 26.3.2008
Zánik členství 26.3.2013
Vznik funkce 27.3.2008
Zánik funkce 26.3.2013
Adresa: Podroužkova 1685/15 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Ing. Roman Michalec 17.7.2012 - 20.12.2013
Vznik členství 1.6.2012
Vznik funkce 1.6.2012
Adresa: Havlíčkovo náměstí 726/21 , Ostrava 708 00
člen představenstva Mgr. Renata Kolková 17.7.2012 - 20.12.2013
Vznik členství 28.6.2012
Adresa: K Hájence 378 , Vratimov 739 32
člen představenstva Mgr. Martin Duda 23.12.2014 - 5.11.2015
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 7.10.2015
Adresa: Lidická 702 , Třinec 739 61
místopředseda představenstva Martin Horuta 20.12.2013 - 4.12.2015
Vznik členství 27.3.2013
Vznik funkce 27.3.2013
Adresa: Podroužkova 1685/15 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Roman Michalec 20.12.2013 - 15.7.2017
Vznik členství 1.6.2012
Zánik členství 1.6.2017
Vznik funkce 1.6.2012
Zánik funkce 17.5.2017
Adresa: Havlíčkovo náměstí 726/21 , Ostrava 708 00
člen představenstva Renata Kolková 20.12.2013 - 20.9.2017
Vznik členství 28.6.2012
Zánik členství 28.6.2017
Adresa: K Hájence 378 , Vratimov 739 32
místopředseda představenstva Martin Horuta 4.12.2015 - 20.9.2017
Vznik členství 27.3.2013
Zánik členství 30.6.2017
Vznik funkce 27.3.2013
Zánik funkce 30.6.2017
Adresa: Čkalovova 934/6 , Ostrava 708 00
předseda představenstva Mgr. Pavel Csank 15.7.2017 - 18.10.2017
Vznik členství 20.4.2017
Vznik funkce 17.5.2017
Adresa: Dalmatská 1763 , Úvaly 250 82
člen představenstva Mgr. Lukáš Oramus 20.9.2017 - 8.2.2019
Vznik členství 30.6.2017
Adresa: Bankovní 1683/3 , Ostrava 702 00

Dozorčí rada Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady Jan Žídek 5.11.2015
Vznik členství 30.6.2015
Adresa: Porubská 826/8 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Pavel Drozd 5.11.2015
Vznik členství 30.6.2015
Adresa: Životická 1373/6 , Havířov 735 64
předseda dozorčí rady Ing. Martin Štěpánek Ph.D. 23.2.2017
Vznik členství 30.6.2016
Vznik funkce 15.9.2016
Adresa: Bystřinova 90/5 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady doc. Ing. Robert Čep Ph.D. 23.2.2017
Vznik členství 30.6.2016
Adresa: Komenského 654/26 , Ostrava 708 00
místopředseda dozorčí rady Mgr. Zdeněk Karásek 3.5.2018
Vznik členství 15.11.2017
Vznik funkce 19.12.2017
Adresa: Nádražní 2680/54 , Ostrava 702 00
člen dozorčí rady Mgr. Kateřina Dostálová MPA 3.5.2018
Vznik členství 15.11.2017
Adresa: Slunečná 527 , Velká Polom 747 64
člen dozorčí rady Ing. Ivana Růžičková MPA 3.5.2018
Vznik členství 15.11.2017
Adresa: Křížkovského 765/14 , Ostrava 712 00
člen Ing. Radim Mrázek 19.8.1997 - 29.11.1999
Adresa: 17. listopadu 677 , Ostrava Česká republika
člen Doc.Ing. František Němec CSc. 19.8.1997 - 14.12.2000
Adresa: Národní třída 967/23 , Havířov 736 01
předseda Ing. Milan Balabán 19.8.1997 - 3.1.2002
Zánik členství 22.6.2001
Zánik funkce 22.6.2001
Adresa: Buková 238/8 , Ostrava 724 00
místopředseda Ing. Ladislav Kudela 19.8.1997 - 5.2.2003
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Sokolská 55 , 721 00 Ostrava Česká republika
člen Doc.Ing. Jiří Kern CSc. 19.8.1997 - 5.2.2003
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Slavíkova 1755/23 , Ostrava 708 00
člen Ing. Vladimír Gelnar 29.11.1999 - 5.2.2003
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Ječmínkova 924/22 , Ostrava 724 00
člen Prof. Ing. Miroslav Palas CSc. 14.12.2000 - 5.2.2003
Zánik členství 20.6.2002
Adresa: Otakara Jeremiáše 6008/39 , Ostrava 708 00
člen Ing. Ivan Mariánek 5.2.2003 - 14.3.2003
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 1.10.2002
Adresa: Lechowiczova 2835/31 , Ostrava 702 00
člen Ing. Zbyněk Pražák 3.1.2002 - 14.10.2003
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 26.6.2003
Adresa: náměstí Msgre Šrámka 1826/5 , Ostrava 702 00
člen Ing. Vít Ruprich 14.10.2003 - 26.4.2004
Vznik členství 26.6.2003
Adresa: Hlavní třída 564/81 , Ostrava 708 00
předseda Ing. Vít Ruprich 26.4.2004 - 10.5.2006
Vznik členství 26.6.2003
Vznik funkce 1.10.2003
Adresa: Hlavní třída 564/81 , Ostrava 708 00
člen Ing. Petr Czekaj 16.4.2003 - 4.10.2006
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 20.7.2006
Adresa: Štramberská 197/17 , Kopřivnice 742 21
člen Ing. Nataša Čeganová 3.1.2002 - 7.6.2007
Vznik členství 22.6.2001
Zánik členství 15.3.2007
Adresa: Pustkovecká 35 , 708 00 Ostrava-Pustkovec Česká republika
člen Petr Gajdáček 5.2.2003 - 7.6.2007
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 15.3.2007
Adresa: Čkalovova 911/5 , Ostrava 708 00
člen Ing. Jiří Pobořil 5.2.2003 - 7.6.2007
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 15.3.2007
Adresa: Ivana Sekaniny 1802/11 , Ostrava 708 00
člen Doc. Ing. Daniel Kaminský CSc. 5.2.2003 - 7.6.2007
Vznik členství 20.6.2002
Adresa: Třešňová 495 , Vřesina 742 85
člen Ing. Petr Kajnar 14.10.2003 - 7.6.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 15.3.2007
Adresa: Ivana Sekaniny 1803/13 , Ostrava 708 00
předseda Ing. Vít Ruprich 10.5.2006 - 7.6.2007
Vznik členství 26.6.2003
Zánik členství 15.3.2007
Vznik funkce 1.10.2003
Zánik funkce 15.3.2007
Adresa: Výletní 2311/33 , Ostrava 708 00
člen Doc. RNDr. Dalibor Dvořák CSc. 5.2.2003 - 3.8.2007
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 20.6.2007
Adresa: Nedbalova 616/10 , Havířov 736 01
člen Ing. Jaroslav Kania 5.2.2003 - 3.8.2007
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 20.6.2007
Adresa: Vrchní 1529/47 , Opava 747 05
předseda dozorčí rady Doc. Ing. Daniel Kaminský CSc. 7.6.2007 - 3.8.2007
Vznik členství 20.6.2002
Zánik členství 20.6.2007
Vznik funkce 13.4.2007
Zánik funkce 20.6.2007
Adresa: Třešňová 495 , Vřesina 742 85
člen dozorčí rady Ing. Petr Pivoda 7.6.2007 - 3.8.2007
Vznik členství 15.3.2007
Adresa: Jaromíra Matuška 18/12 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Mgr. Pavel Drobil 4.10.2006 - 13.10.2009
Vznik členství 20.7.2006
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: Kostelní 312 , Bohumín 735 81
člen dozorčí rady Ing. Petr Kajnar 7.6.2007 - 13.10.2009
Vznik členství 15.3.2007
Zánik členství 25.6.2009
Adresa: Ivana Sekaniny 1803/13 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Bc. Martin Kovalský 7.6.2007 - 18.4.2011
Vznik členství 15.3.2007
Zánik členství 9.2.2011
Adresa: Evžena Rošického 1074/6 , Ostrava 721 00
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Piech 7.6.2007 - 18.4.2011
Vznik členství 15.3.2007
Zánik členství 9.2.2011
Adresa: Výškovická 444/147 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Martin Juroška 7.6.2007 - 18.4.2011
Vznik členství 15.3.2007
Zánik členství 9.2.2011
Adresa: Zvoníčkova 158/7 , Ostrava 715 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Pivoda 3.8.2007 - 18.4.2011
Vznik členství 15.3.2007
Zánik členství 9.2.2011
Vznik funkce 30.5.2007
Zánik funkce 9.2.2011
Adresa: Jaromíra Matuška 18/12 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Lumír Palyza 13.10.2009 - 18.4.2011
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 9.2.2011
Adresa: Dětská 920/5 , Ostrava 708 00
předseda dozorčí rady Doc. Ing. Daniel Kaminský CSc. 3.8.2007 - 26.8.2011
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 23.6.2011
Vznik funkce 12.7.2007
Zánik funkce 23.6.2011
Adresa: Třešňová 495 , Vřesina 742 85
člen dozorčí rady Doc. RNDr. Dalibor Dvořák CSc. 3.8.2007 - 26.8.2011
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Nedbalova 616/10 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kania 3.8.2007 - 26.8.2011
Vznik členství 21.6.2007
Zánik členství 23.6.2011
Adresa: Vrchní 1529/47 , Opava 747 05
člen dozorčí rady Ing. Petr Mihálik 18.4.2011 - 26.8.2011
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 9.2.2011
Adresa: Loučky 2263/27 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Radim Lauko 18.4.2011 - 17.7.2012
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 28.6.2012
Adresa: 29. dubna 245/5 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Miroslav Novák 13.10.2009 - 20.12.2013
Vznik členství 25.6.2009
Zánik členství 25.6.2013
Adresa: Hlavní třída 867/38 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Mgr. Jan Dohnal 18.4.2011 - 20.12.2013
Vznik členství 9.2.2011
Adresa: Dr. Martínka 1508/3 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Ing. Zdeněk Piech 18.4.2011 - 20.12.2013
Vznik členství 9.2.2011
Adresa: Výškovická 444/147 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Bc. Zlata Klenková 18.4.2011 - 20.12.2013
Vznik členství 9.2.2011
Adresa: U Kotelny 547/22 , Ostrava 720 00
předseda dozorčí rady Doc.Ing. Daniel Kaminský CSc. 26.8.2011 - 20.12.2013
Vznik členství 23.6.2011
Vznik funkce 23.6.2011
Adresa: Třešňová 495 , Vřesina 742 85
místopředseda dozorčí rady Ing. Petr Mihálik 26.8.2011 - 20.12.2013
Vznik členství 9.2.2011
Vznik funkce 23.6.2011
Adresa: Loučky 2263/27 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Doc.RNDr. Dalibor Dvořák CSc. 26.8.2011 - 20.12.2013
Vznik členství 23.6.2011
Adresa: Nedbalova 616/10 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Kania 26.8.2011 - 20.12.2013
Vznik členství 23.6.2011
Adresa: Krnovská 2788/30 , Opava 746 01
předseda dozorčí rady Daniel Kaminský 20.12.2013 - 23.7.2014
Vznik členství 23.6.2011
Vznik funkce 23.6.2011
Adresa: Třešňová 495 , Vřesina 742 85
člen dozorčí rady Miroslav Novák 20.12.2013 - 23.12.2014
Vznik členství 17.10.2013
Zánik členství 30.6.2014
Adresa: Pohoří 790 , Ostrava 725 26
místopředseda dozorčí rady Petr Mihálik 20.12.2013 - 5.11.2015
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 9.2.2015
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 9.2.2015
Adresa: Loučky 2263/27 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Dalibor Dvořák 20.12.2013 - 5.11.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 23.6.2015
Adresa: Nedbalova 616/10 , Havířov 736 01
člen dozorčí rady Jaroslav Kania 20.12.2013 - 5.11.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 23.6.2015
Adresa: Krnovská 2788/30 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Jan Dohnal 20.12.2013 - 5.11.2015
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 9.2.2015
Adresa: Dr. Martínka 1508/3 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Zdeněk Piech 20.12.2013 - 5.11.2015
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 9.2.2015
Adresa: Výškovická 444/147 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Zlata Klenková 20.12.2013 - 5.11.2015
Vznik členství 9.2.2011
Zánik členství 9.2.2015
Adresa: Jaromíra Matuška 28/3 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Pavel Planka 20.12.2013 - 5.11.2015
Vznik členství 27.6.2013
Zánik členství 30.6.2015
Adresa: Provaznická 1645/24 , Ostrava 700 30
předseda dozorčí rady Daniel Kaminský 23.7.2014 - 5.11.2015
Vznik členství 23.6.2011
Zánik členství 23.6.2015
Vznik funkce 23.6.2011
Zánik funkce 23.6.2015
Adresa: Alžírská 1515/5 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Miroslav Novák 23.12.2014 - 5.11.2015
Vznik členství 30.6.2014
Adresa: Pohoří 790 , Ostrava 725 26
předseda dozorčí rady Ing. Martin Štěpánek 5.11.2015 - 23.2.2017
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 30.6.2016
Vznik funkce 3.7.2015
Zánik funkce 30.6.2016
Adresa: Bystřinova 90/5 , Ostrava 700 30
člen dozorčí rady Tomáš Výtisk 5.11.2015 - 23.2.2017
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Zauliční 168/60 , Ostrava 725 26
člen dozorčí rady Robert Čep 5.11.2015 - 23.2.2017
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Komenského 654/26 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Jan Veřmiřovský 5.11.2015 - 23.2.2017
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Televizní 143/35 , Ostrava 725 28
člen dozorčí rady Lenka Schreiberová 5.11.2015 - 23.2.2017
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 30.6.2016
Adresa: Proskovická 667/71 , Ostrava 700 30
místopředseda dozorčí rady Miroslav Novák 5.11.2015 - 3.5.2018
Vznik členství 30.6.2014
Zánik členství 15.11.2017
Vznik funkce 3.7.2015
Zánik funkce 15.11.2017
Adresa: Pohoří 790 , Ostrava 725 26
člen dozorčí rady Jaroslav Kania 5.11.2015 - 3.5.2018
Vznik členství 30.6.2015
Zánik členství 15.11.2017
Adresa: Krnovská 2788/30 , Opava 746 01
člen dozorčí rady Ing. David Nespěšný MBA 23.2.2017 - 3.5.2018
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 15.11.2017
Adresa: náměstí Václava Vacka 1672/13 , Ostrava 708 00
člen dozorčí rady Ing. Eduard Dvorský 23.2.2017 - 3.5.2018
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 30.11.2017
Adresa: Psohlavců 297/22 , Ostrava 721 00
člen dozorčí rady Ing. Lumír Palyza 23.2.2017 - 3.5.2018
Vznik členství 30.6.2016
Zánik členství 15.11.2017
Adresa: Dětská 920/5 , Ostrava 708 00

Sbírka Listin Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1686/SL 78 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 7.10.2015 16.10.2015 5.11.2015 6
B 1686/SL 77 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 3.7.2015 16.10.2015 5.11.2015 5
B 1686/SL 76 rozhod. o statut. orgánu Zápis z VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2015 16.10.2015 5.11.2015 12
B 1686/SL 75 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva auditora vč. přílohy a zprávy o vztazích Krajský soud v Ostravě 7.10.2015 8.10.2015 28
B 1686/SL 74 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání řádné VH Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 3.12.2014 2.1.2015 27
B 1686/SL 73 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání DR Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 3.12.2014 2.1.2015 9
B 1686/SL 72 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 3.12.2014 2.1.2015 17
B 1686/SL 71 notářský zápis [NZ 600/2014, N 669/2014] Krajský soud v Ostravě 30.6.2014 3.12.2014 2.1.2015 24
B 1686/SL 70 účetní závěrka [2013], výroční zpráva [2013], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 3.12.2014 2.1.2015 28
B 1686/SL 69 účetní závěrka [2012], výroční zpráva [2012], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 3.12.2014 2.1.2015 28
B 1686/SL 68 účetní závěrka [2011], výroční zpráva [2011], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 3.12.2014 2.1.2015 28
B 1686/SL 67 účetní závěrka [2010], výroční zpráva [2010], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora Krajský soud v Ostravě 3.12.2014 2.1.2015 28
B 1686/SL 52 výroční zpráva r.2009,úč.záv.,§66a/9,zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 19.7.2010 19.7.2010 28
B 1686/SL 51 podpisové vzory +č.proh.-Mir.Novák,Ing.Palyza Krajský soud v Ostravě 18.9.2009 23.9.2009 4
B 1686/SL 50 rozhod. o statut. orgánu -zm.v DR,hosp.r.2008 Krajský soud v Ostravě 25.6.2009 18.9.2009 23.9.2009 10
B 1686/SL 49 výroční zpráva r.2008 s úč.záv.,aud.,§66a/9 Krajský soud v Ostravě 18.9.2009 23.9.2009 27
B 1686/SL 48 stanovy společnosti schválené VH 8. 7. 2008 Krajský soud v Ostravě 8.7.2008 19.8.2008 20.8.2008 17
B 1686/SL 47 ostatní - Návrh změn stanov Krajský soud v Ostravě 8.7.2008 19.8.2008 20.8.2008 1
B 1686/SL 46 stanovy společnosti schválené VH 16.6.2008 Krajský soud v Ostravě 16.6.2008 19.8.2008 20.8.2008 18
B 1686/SL 45 notářský zápis NZ 342/2008 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 16.6.2008 19.8.2008 20.8.2008 12
B 1686/SL 44 rozhod. o statut. orgánu odstoupení z fce čl. předst. Krajský soud v Ostravě 1.2.2008 25.6.2008 1.7.2008 2
B 1686/SL 43 podpisové vzory Bc. Martin Horuta Krajský soud v Ostravě 10.4.2008 25.6.2008 30.6.2008 2
B 1686/SL 42 rozhod. o statut. orgánu zápis č. 2 z jednání DR Krajský soud v Ostravě 26.3.2008 25.6.2008 30.6.2008 6
B 1686/SL 41 rozhod. o statut. orgánu Zápis č.1 z jednání DR Krajský soud v Ostravě 19.2.2008 25.6.2008 30.6.2008 8
B 1686/SL 40 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jednání předst. Krajský soud v Ostravě 27.3.2008 25.6.2008 30.6.2008 3
B 1686/SL 39 účetní závěrka r.2006 vč.zpr.aud.a §66a Krajský soud v Ostravě 4.9.2007 15.10.2007 25
B 1686/SL 38 výroční zpráva r.2006vč.zp.aud.+§ 66a/9 Krajský soud v Ostravě 4.9.2007 15.10.2007 24
B 1686/SL 37 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 31.7.2007 4.9.2007 15.10.2007 18
B 1686/SL 36 rozhod. o statut. orgánu -záp.z jed.př.-volba Krajský soud v Ostravě 6.6.2007 7.8.2007 8.8.2007 3
B 1686/SL 35 ostatní zápis č.4/07 z jed.doz.rady Krajský soud v Ostravě 30.5.2007 7.8.2007 8.8.2007 8
B 1686/SL 34 notářský zápis NZ 174/2007,volba Krajský soud v Ostravě 15.3.2007 20.6.2007 24.7.2007 12
B 1686/SL 33 podpisové vzory Krajský soud v Ostravě 17.10.2006 23.10.2006 30.10.2006 1
B 1686/SL 32 rozhod. o statut. orgánu odst. člena DR Krajský soud v Ostravě 4.1.2006 23.10.2006 30.10.2006 1
B 1686/SL 31 rozhod. o statut. orgánu zápis VH Krajský soud v Ostravě 20.7.2006 23.10.2006 30.10.2006 21
B 1686/SL 30 výroční zpráva r.2005 vč. §66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 24.8.2006 6.9.2006 18
B 1686/SL 29 účetní závěrka r.05 vč. zpr. aud. , §66a/9 oz Krajský soud v Ostravě 24.8.2006 6.9.2006 26
B 1686/SL 28 účetní závěrka Zpráva auditora r. 2000 Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 18.8.2006 19
B 1686/SL 27 účetní závěrka Zpráva auditora r. 1999 Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 18.8.2006 8
B 1686/SL 26 účetní závěrka Zpráva auditora r. 1998 Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 18.8.2006 27
B 1686/SL 25 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 18.8.2006 15
B 1686/SL 24 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 18.8.2006 12
B 1686/SL 23 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 18.8.2006 12
B 1686/SL 22 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 18.8.2006 11
B 1686/SL 21 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 18.8.2006 11
B 1686/SL 20 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 17.7.2006 18.8.2006 11
B 1686/SL 19 podpisové vzory 1x Krajský soud v Ostravě 14.7.2006 17.7.2006 18.8.2006 1
B 1686/SL 18 rozhod. o statut. orgánu Zápis z jedn. předst. Krajský soud v Ostravě 1.6.2006 17.8.2006 18.8.2006 3
B 1686/SL 17 výroční zpráva r. 2004 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 20.7.2005 29.7.2005 11
B 1686/SL 16 notářský zápis Nz 589/2004 Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 14.10.2004 15.10.2004 14
B 1686/SL 15 stanovy společnosti Krajský soud v Ostravě 25.6.2004 14.10.2004 15.10.2004 18
B 1686/SL 14 výroční zpráva r. 2003 vč.úč.záv,§ 66a/9 o.z. Krajský soud v Ostravě 15.7.2004 20.7.2004 44
B 1686/SL 13 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 2.7.2003 4.7.2003 22
B 1686/SL 12 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 2.7.2003 4.7.2003 17
B 1686/SL 11 notářský zápis NZ 842/02+ 4x NZ..... Krajský soud v Ostravě 9.10.2002 14.3.2003 10
B 1686/SL 10 rozhod. o statut. orgánu -zápis předst. Krajský soud v Ostravě 21.6.2002 23.9.2002 26.9.2002 2
B 1686/SL 7 rozhod. o statut. orgánu Krajský soud v Ostravě 30.10.2001 10.9.2002 2
B 1686/SL 5 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 19.7.2002 21
B 1686/SL 4 výroční zpráva r. 2001 Krajský soud v Ostravě 12.7.2002 19.7.2002 13
B 1686/SL 3 výroční zpráva r. 1997 vč.účet.závěrky Krajský soud v Ostravě 1.7.1998 1.7.1998 35
B 1686/SL 2 ostatní zápis ze zas. předst.a DR Krajský soud v Ostravě 29.4.1997 5.6.1997 4
B 1686/SL 1 notářský zápis Nz 313/97 Krajský soud v Ostravě 29.4.1997 5.6.1997 37

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

IČO (identifikační číslo) 25379631
Jméno Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Ostravy
Vznik první živnosti: 19.8.1997
Celkový počet živností: 10
Aktivních živností: 1

Sídlo Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Živnosti a provozovny Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 19.8.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Technologická 372/2, Ostrava 708 00
Identifikační číslo provozovny 1001819586
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Velkoobchod a maloobchod

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Zahájení provozování 1.9.2003

Živnost č. 2 Nákup, zprostředkování a prodej nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 3 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 4 Služby spojené s pronájmem nemovitostí

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Činnost organizačních poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.8.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Specializovaný maloobchod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 1.9.2003
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.2004
Zánik oprávnění 1.5.2006

Živnost č. 9 Poskytování telekomunikačních služeb

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 21.1.2004
Zánik oprávnění 1.5.2004

Živnost č. 10 Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 6.1.2005
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.

Člen statutárního orgánu Mgr. Pavel Csank
Člen statutárního orgánu Mgr. Lukáš Oramus

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

IČO: 25379631
Firma: Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Ostrava-město
Základní územní jednotka: Pustkovec
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 19.8.1997

Sídlo Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

Sídlo: Technologická 372/2, Ostrava 708 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Telekomunikační činnosti
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
Poradenství v oblasti řízení
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Ostatní vzdělávání
Provozování sportovních zařízení
tracking image