Firma MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. IČO 61859575


MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (61859575) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Tovární 1059/41, Olomouc 779 00. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 11. 1994 a je stále aktivní. MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. má více provozoven a čtyři živnosti.

Jako zdroj dat o MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na Justice.cz
Detailní informace o MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na rzp.cz

Výpis dat pro MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Soud Krajský soud v Ostravě 8
Spisová značka B 1943
IČO (identifikační číslo osoby) 61859575
Jméno MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 11.11.1994
Počet členů dozorčí rady: 9 4.9.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. 4.9.2014
Počet členů statutárního orgánu: 5 4.9.2014 - 28.6.2016
Převzetí jmění zanikající společnosti Zlínská vodárenská, a.s., Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ 760 49, IČ: 27076288 v důsledku fúze sloučením. 31.12.2007
Obchodní společnost CTSE a.s., se sídlem Národní 13, Praha 1, IČ: 49 24 12 14, jako jediný akcionář obchodní společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vykonávající působnost valné hromady rozhodla dne 30. dubna 2003 o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu nepeněžitým vkladem takto: 14.6.2003 - 18.9.2003
1. základní kapitál společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se zvyšuje o 9 901 000,- Kč, vydáním 9 901 kusu nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč; 14.6.2003 - 18.9.2003
2. upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 14.6.2003 - 18.9.2003
3. nové akcie budou upsány výlučně nepeněžitým vkladem 53 232 ks zaknihovaných akcií na majitele společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 47675772, ISIN: 0009058152, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč; 14.6.2003 - 18.9.2003
4. vzhledem k tomu, že nové akcie budou upsány výlučně nepeněžitými vklady, nemá dosavadní jediný akcionář přednostní právo upsat část nových akcií v rozsahu svého podílu na základním kapitálu a představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. proto není povinno zveřejňovat a oznamovat informace dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku; 14.6.2003 - 18.9.2003
5. nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 236 - 19/2003 ze dne 17.4.2003, znalce Ing. Jana Juráně, MBA, bytem Pod Letištěm 31, 779 00 Olomouc, jmenovaným podle ustanovení § 3 zákona č. 36/1967 Sb. rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 1.9.1999, spr. 2793/99 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady podniků, ustanoveným usnesením Krajského soudu v Ostravě spisové značky 5047/2003 ze dne 27.3.2003, které nabylo právní moci dne 9.4.2003 na 9.901.000,- Kč; 14.6.2003 - 18.9.2003
6. na splacení emisního kursu nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 9 901 000,- Kč; 14.6.2003 - 18.9.2003
7. emisní kurs každé nové akcie upsané nepeněžitým vkladem se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1000,- Kč; 14.6.2003 - 18.9.2003
8. upsání nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti CTSE a.s., IČ: 49 24 12 14, se sídlem Praha 1, Národní 13, PSČ : 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 2 098; 14.6.2003 - 18.9.2003
9. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; 14.6.2003 - 18.9.2003
10. nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 14.6.2003 - 18.9.2003
11. počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku; 14.6.2003 - 18.9.2003
12. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit: - písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a oznámení, že den doručení návrhu smlouvy o upsání akcií je počátkem běhu patnáctidenní lhůty pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem, a informaci o místě upsání akcií stanoveném tímto rozhodnutím valné hromady; - návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.; 14.6.2003 - 18.9.2003
13. předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií v sídle upisovatele na adrese: Praha 1, Národní 13, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin; 14.6.2003 - 18.9.2003
14. k upsání akcií přdem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁREMNSKÁ, a.s., a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; 14.6.2003 - 18.9.2003
15. emisní kurs nových akcií upsaných předem určeným zájemcem bez využití přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o vkladu ve smyslu ustanovení § 60 odst. 2 obchodního zákoníku; 14.6.2003 - 18.9.2003
16. schvaluje se vydání poukázek dle § 204b obchodního zákoníku; 14.6.2003 - 18.9.2003
17. poukázka bude vydána v listinné podobě: 17.1.podmínky vydání poukázky na akcie: 17.1.1. pokud upisovatel zcela splatí emisní kurs akcie, vydá společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. poukázku na akcie ke všem upsaným akciím; 17.1.2. s jednou poukázkou na akcie budou spojená práva vyplývající z upsání všech akcií; 17.1.3. poukázka na akcie bude vydána v listinné podobě, poukázka je cenným papírem na doručitele; 17.1.4. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vyzve upisovatele bez zbytečného odkladu po splacení všech upsaných akcií, aby se dostavil k převzetí poukázky na akcie do sídla společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.; 17.1.5. poukázka na akcie musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a zákonem č. 591/1992 Sb., o cenných papírech; 14.6.2003 - 18.9.2003
18. podmínky výměny poukázky na akcie za akcie: 18.1. při výměně poukázky na akcie za akcie společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., bude představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. postupovat dle § 209 odst. 4 věta první a § 214 obchodního zákoníku; 18.2. představenstvo společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vyzve majitele poukázky zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, aby se dostavil k výměně poukázky na akcie za akcie; 14.6.2003 - 18.9.2003
18.3. představenstvo vyzve majitele poukázky na akcie, jehož totožnost mu bude známa, k výměně za akcie způsobem stanoveným obchodním zákoníkem a stanovami pro svolávání valné hromady. Představenstvo vyzve majitele poukázky na akcie, jehož totožnost nebo adresa mu nebude známa, k výměně za akcie na jméno oznámením uveřejněným v deníku Hospodářské noviny. 14.6.2003 - 18.9.2003
"Nájem části podniku: Společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. jako nájemce, a společnost Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany, IČ: 47675772, jako pronajímatel, uzavřely dne 21. prosince 2001 smlouvu o nájmu části podniku - o nájmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace, jejímž předmětem je zejména provozování smlouvou a jejími přílohami specifikovaného vodohospodářského infrastrukturního majetku." 7.12.2002
Obchodní společnost CTSE, a. s. jako jediný akcionář obchodní společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. vykonávající působnost valné hromady rozhodl z důvodu posílení vlastních zdrojů společnosti o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti upsáním nových akcií a splacení jejich emisního kurzu započtením peněžité pohledávky takto: Základní kapitál se zvyšuje: 4.4.2002 - 13.9.2002
a) o částku ve výši 100.000.000,-Kč, slovy: jednostomilionůkorunčeských, na celkovou částku ve výši 106.000.000,-Kč, slovy: stošestmilionůkorunčeských, s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 4.4.2002 - 13.9.2002
b) Upisováno bude 100.000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Všechny akcie budou vydány v listinné podobě. 4.4.2002 - 13.9.2002
c) Všechny upisované akcie budou nabídnuty na základě přednostního práva k úpisu akcionáři obchodní společnosti CTSE, a. s. se sídlem Praha 1, Opatovská 4, IČ 49241214. Představenstvo je povinno zaslat akcionáři informaci o přednostním právu do 3 dnů po nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo je povinno zveřejnit informaci o přednostním právu v Obchodním věstníku. 4.4.2002 - 13.9.2002
d) Jediný akcionář uzavře se společností písemnou smlouvu o upsání akcií v sídle společnosti tj. Olomouc, Tovární 41. Společnost je povinna doručit jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím po dni nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář může návrh smlouvy o upsání akcií přijmout nejpozději ve lhůtě tří týdnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. O počátku běhu lhůty pro uzavření smlouvy o upsání akcií bude jediný akcionář vyrozuměn oznámením připojeným k návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcií. 4.4.2002 - 13.9.2002
e) Jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií s využitím přednostního práva je 1.000,-Kč, budou vydány kmenové akcie, akcie na jméno, akcie budou v listinné podobě. Emisní kurz akcií upisovaný s využitím přednostního práva je 1.000,-Kč na jednu akcii. 4.4.2002 - 13.9.2002
f) V případě, že nebudou akcie upsány na základě přednostního práva, budou všechny nabídnuty určitému zájemci - obchodní společnosti CTSE, a. s. se sídlem Praha 1, Opatovská 4, IČ 49241214. Společnost je povinna doručit určitému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 14 dnů, která počne běžet dnem následujícím poté, kdy marně uplyne lhůta pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Zájemce je oprávněn uzavřít smlouvu o upsání akcií se společností v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení jejího návrhu. Počátek běhu lhůty bude zájemci oznámen písemným oznámením spolu s doručením návrhu smlouvy. Emisní kurz je roven jmenovité hodnotě akcií. 4.4.2002 - 13.9.2002
g) Emisní kurz bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky obchodní společnosti CTSE, a. s. vůči pohledávce obchodní společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. na splacení emisního kurzu. 4.4.2002 - 13.9.2002
h) Pohledávku obchodní společnosti CTSE, a. s. vůči společnosti tvoří pohledávka ve výši 100.000.000,-Kč, která vznikla ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi věřitelem - obchodní společností CTSE, a. s. a dlužníkem - obchodní společností STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., a to ze dne 12.4.2000 a ze dne 20.4.2000. 4.4.2002 - 13.9.2002
Jediný akcionář nebo určitý zájemce je povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií předložit společnosti návrh dohody o započtení. Společnost je povinna tento návrh přijmout, pokud bude v souladu s tímto rozhodnutím a s právními předpisy ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení návrhu. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Příslušenství pohledávky není předmětem započtení. 4.4.2002 - 13.9.2002
K započtení pohledávky dojde podle těchto pravidel: a) dohoda o započtení pohledávky musí být písemná, pohledávka upisovatele musí být v době uzavření splatná b) návrh dohody o započtení předloží společnost upisovateli c) upisovatel má právo návrh dohody akceptovat do 10 dnů od jejího předložení 4.4.2002 - 13.9.2002
V obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze v oddíle B, vložce 2839 se v y m a z á v á obchodní společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ 772 11. Obchodní společnost je z důvodu změny sídla zapsána v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 1943. Zápis byl proveden usnesením tamního soudu ze dne 8.6.1998, F 19297/98, které nabylo právní moci dne 10.8.1998. 29.12.1998 - 13.9.2002
Jediný akcionář: CTSE, a.s., se sídlem Sokolovská 238, 190 00 Praha 9, IČ: 49241214 17.12.1998 - 5.2.2003
Obchodní společnost STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ 772 11, IČO 61 85 95 75 se z a p i s u j e do oddílu B vložka 1943 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. 8.6.1998 - 13.9.2002

Aktuální kontaktní údaje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Kapitál MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

zakladni jmění 115 901 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 18.9.2003
zakladni jmění 106 000 000 Kč
Splaceno 100%
Platnost od - do 13.9.2002 - 18.9.2003
zakladni jmění 6 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 29.2.1996 - 13.9.2002
zakladni jmění 1 000 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 11.11.1994 - 29.2.1996

Akcie MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 115 901 000 Kč 1 4.9.2014
Kmenové akcie na jméno 115 901 000 Kč 1 23.11.2004 - 4.9.2014
Akcie na jméno 1 000 Kč 115 901 18.9.2003 - 23.11.2004
Akcie na jméno 1 000 Kč 106 000 13.9.2002 - 18.9.2003
Akcie na jméno 1 000 Kč 6 000 29.2.1996 - 13.9.2002
Akcie na jméno 1 000 Kč 1 000 11.11.1994 - 29.2.1996

Sídlo MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
Adresa Tovární 1059/41 , Olomouc 779 00 21.4.2016
Adresa Tovární 1059/41 , Olomouc 779 00 19.6.2012 - 21.4.2016
Adresa Tovární 1059/41 , Olomouc 779 00 26.11.1997 - 19.6.2012
Adresa Jindřišská 967/34 , Praha 110 00 11.11.1994 - 26.11.1997

Předmět podnikání MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 1.9.2009
provádění staveb, jejich změn a odstraňování 1.9.2009
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 1.9.2009
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 1.9.2009
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 15.6.2006 - 1.9.2009
silniční motorová doprava nákladní 15.6.2006 - 1.9.2009
oprava a montáž měřidel 15.6.2006 - 1.9.2009
provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 15.6.2006 - 1.9.2009
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chem. látkami nebo chem. přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech a odborných činností na úseku r ostlinolékařské péče 15.6.2006 - 1.9.2009
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dezi nfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech a odborných činností na úseku rostlinolékařské péče 15.6.2006 - 1.9.2009
zjišťování a prověřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením 15.6.2006 - 1.9.2009
monitoring kanalizace 15.6.2006 - 1.9.2009
laboratorní rozbory pitné vody 15.6.2006 - 1.9.2009
laboratorní rozbory odpadních vod 15.6.2006 - 1.9.2009
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 15.6.2006 - 1.9.2009
poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací 15.6.2006 - 1.9.2009
investorská a inženýrská činnost 15.6.2006 - 1.9.2009
pronájem movitého a nemovitého majetku 15.6.2006 - 1.9.2009
čištění kanalizačních sítí včetně přípojek (vyjma provozování vodovodů a kanalizací) 15.6.2006 - 1.9.2009
podnikání v oblasti nakládání s odpady 7.6.1996 - 1.9.2009
úprava a dodávka vody 29.2.1996 - 1.9.2009
provozování vodohospodářských zařízení 29.2.1996 - 1.9.2009
činnost organizačních a ekonomických poradců 11.11.1994 - 1.9.2009

vedení firmy MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Statutární orgán MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jednají a společnost zavazují společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo v souladu s §164 odst . 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pověřuje svého člena Ing. Martina Bernarda, MBA, právním jednáním vůči zaměstnancům. 28.6.2016
Jménem společnosti jednají a společnost zavazují společně dva členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo samostatně předseda představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis oprávněná osoba nebo oprávněné osoby. 13.2.2003 - 28.6.2016
Za společnost jedná navenek jejím jménem představenstvo nebo jeho jeden člen, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo jeho jeden člen, který byl k tomu představenstvem písemně pověřen. 5.2.2003 - 13.2.2003
Za společnost jednají a podepisují společně všichni členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy všichni členové představenstva společně. Představenstvo společnosti může zmocnit k jednání a podepisování kteréhokoliv člena představenstva. 11.11.1994 - 5.2.2003
předseda představenstva Ing. Rostislav Čáp 28.6.2016
Vznik členství 1.5.2016
Vznik funkce 2.5.2016
Adresa: Bechyňská 231/24 , Soběslav 392 01
člen představenstva Ing. Petr Tejchman 28.6.2016
Vznik členství 1.5.2016
Adresa: 12 , Kojetín 752 01
člen představenstva Ing. Robert Tencer 28.6.2016
Vznik členství 1.5.2016
Adresa: Tupého 13161/51G , 831 01 Bratislava - Nové Mesto Slovenská republika
člen představenstva Ing. Martin Bernard MBA 28.6.2016
Vznik členství 1.5.2016
Adresa: U Vodárny 855 , Tlumačov 763 62
člen představenstva Ing. Miluše Poláková 23.1.2019
Vznik členství 1.5.2016
Adresa: 224 , 294 71 Benátky nad Jizerou Česká republika
Jméno Roger Jourdan 11.11.1994 - 29.2.1996
Adresa: Kuželova 570 , Praha 199 00
Jméno ing. Alan Pfauser 11.11.1994 - 22.5.1996
Adresa: Kuželova 570 , Praha 199 00
Jméno Tomáš Smola 11.11.1994 - 22.5.1996
Adresa: Rokycanova 12 , 130 00 Praha 3 Česká republika
předseda představenstva Roger Jourdan 29.2.1996 - 7.6.1996
Adresa: Kuželova 570 , Praha 199 00
člen představenstva Patric Rousseau 22.5.1996 - 17.3.1997
Adresa: Suvorovova 2183/2 , Plzeň 326 00
člen představenstva Jacques Bonneric 22.5.1996 - 17.12.1998
Adresa: U střešovických hřišť 615/3 , Praha 169 00
předseda představenstva Roger Jourdan 7.6.1996 - 25.5.1999
Adresa: Ke Kopečku 602 , 107 00 Praha 10 Česká republika
člen představenstva Patric Rousseau 17.3.1997 - 25.5.1999
Adresa: V Podhájí 183/8 , Plzeň 301 00
člen představenstva Jean Salessy 17.12.1998 - 15.2.2001
Adresa: Janovského 925/32 , Praha 170 00
člen představenstva Philippe Guitard 17.12.1998 - 15.2.2001
Adresa: V Podhájí 183/8 , Plzeň 301 00
člen představenstva Ing. Jakub Hanzl 25.5.1999 - 15.2.2001
Adresa: 17. listopadu 254/15 , Mělník 276 01
člen představenstva Gérard Thierry 15.2.2001 - 5.2.2003
Zánik členství 21.3.2002
Adresa: Záhřebská 248/35 , Praha 120 00
člen představenstva Laurent Philbe 15.2.2001 - 5.2.2003
Zánik členství 21.3.2002
Adresa: Jana Masaryka 108/10 , Praha 120 00
člen představenstva Ing. Rostislav Čáp 15.2.2001 - 14.11.2003
Adresa: Bechyňská 231 , 392 01 Soběslav Česká republika
člen představenstva Etienne Petit 5.2.2003 - 14.11.2003
Vznik členství 21.3.2002
Adresa: Středová 1874 , 415 01 Teplice Česká republika
člen představenstva Ing. František Krmášek 5.2.2003 - 23.11.2004
Vznik členství 21.3.2002
Adresa: Vídeňská 663/3 , Olomouc 779 00
člen představenstva Pierre Brunet 5.2.2003 - 15.6.2006
Vznik členství 21.3.2002
Zánik členství 30.4.2006
Adresa: Malátova 538/10 , Praha 150 00
člen představenstva Etienne Petit 14.11.2003 - 25.6.2007
Vznik členství 21.3.2002
Adresa: Ke studánce 1126/10 , Praha 155 00
člen představenstva Ing. Ota Melcher 15.2.2001 - 10.6.2008
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: Hálkova 762/21 , Olomouc 779 00
předseda představenstva Ing. Rostislav Čáp 14.11.2003 - 10.6.2008
Vznik funkce 14.6.2000
Zánik funkce 31.12.2007
Adresa: Bechyňská 231 , 392 01 Soběslav Česká republika
člen představenstva Ing. František Krmášek 23.11.2004 - 10.6.2008
Vznik členství 21.3.2002
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: Mošnerova 1232/15 , Olomouc 779 00
člen představenstva Ing. Martin Bernard MBA 15.6.2006 - 10.6.2008
Vznik členství 1.5.2006
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: U Vodárny 855 , Tlumačov 763 62
člen představenstva Etienne Petit 25.6.2007 - 10.6.2008
Vznik členství 21.3.2002
Zánik členství 31.12.2007
Adresa: U Plátenice 2224/13 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Petr Tajchman 10.6.2008 - 19.6.2008
Vznik členství 1.1.2008
Adresa: Družstevní 1306 , Kojetín 752 01
předseda představenstva Ing. Rostislav Čáp 10.6.2008 - 19.6.2012
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 26.3.2012
Vznik funkce 5.2.2008
Zánik funkce 26.3.2012
Adresa: Bechyňská 231 , 392 01 Soběslav Česká republika
člen představenstva Ing. Robert Tencer 10.6.2008 - 19.6.2012
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: Budatínska 3687 , 851 05 Bratislava Slovenská republika
člen představenstva Etienne Petit 10.6.2008 - 19.6.2012
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: U Plátenice 2224/13 , Praha 150 00
člen představenstva Ing. Martin Bernard MBA. 10.6.2008 - 19.6.2012
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: U Vodárny 855 , Tlumačov 763 62
člen představenstva Ing. Petr Tejchman 19.6.2008 - 19.6.2012
Vznik členství 1.1.2008
Zánik členství 26.3.2012
Adresa: Družstevní 1306 , Kojetín 752 01
předseda představenstva Ing. Rostislav Čáp 19.6.2012 - 28.6.2016
Vznik členství 26.3.2012
Zánik členství 1.5.2016
Vznik funkce 28.3.2012
Zánik funkce 1.5.2016
Adresa: Bechyňská 231/24 , Soběslav 392 01
člen představenstva Ing. Petr Tejchman 19.6.2012 - 28.6.2016
Vznik členství 26.3.2012
Zánik členství 1.5.2016
Adresa: Družstevní 1306 , Kojetín 752 01
člen představenstva Ing. Robert Tencer 19.6.2012 - 28.6.2016
Vznik členství 26.3.2012
Zánik členství 1.5.2016
Adresa: Slovenská republika
Bratislava, Budatínska 687/12, 851 05
člen představenstva Etienne Petit 19.6.2012 - 28.6.2016
Vznik členství 26.3.2012
Zánik členství 1.5.2016
Adresa: Anežská 809/6 , Praha 110 00
člen představenstva Ing. Martin Bernard MBA 19.6.2012 - 28.6.2016
Vznik členství 26.3.2012
Zánik členství 1.5.2016
Adresa: U Vodárny 855 , Tlumačov 763 62
člen představenstva Ing. Miluše Poláková 28.6.2016 - 23.1.2019
Vznik členství 1.5.2016
Adresa: 57 , Tuřice 294 74

Dozorčí rada MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Platnost údajů od - do
člen dozorčí rady JUDr. Martin Major MBA 9.4.2015
Vznik členství 1.2.2015
Adresa: Horní lán 1312/12 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Reda Rahma 28.6.2016
Vznik členství 1.5.2016
Adresa: Gabinova 868/11 , Praha 152 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Tesařík 11.7.2017
Vznik členství 1.8.2016
Vznik funkce 25.4.2017
Adresa: Helsinská 186/9 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Abrahámek 11.7.2017
Vznik členství 1.11.2016
Adresa: Smetanova 171/30 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen dozorčí rady Ing. Petr Schinneck 11.7.2017
Vznik členství 1.11.2016
Adresa: Meruňková 309/1 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen dozorčí rady Michal Brož 11.7.2017
Vznik členství 1.11.2016
Adresa: Družstevní 253 , Slušovice 763 15
člen dozorčí rady Ing. Tomáš Paclík 11.7.2017
Vznik členství 1.8.2016
Adresa: Šemberova 74/12 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Philippe Guitard 11.7.2017
Vznik členství 1.8.2016
Adresa: Betlémská 262/10 , Praha 110 00
Jméno Jacques Bonneric 11.11.1994 - 29.2.1996
Adresa: 10 avenue Dorian , Paříž,Francie Česká republika
Jméno Kamila Pfauserová 11.11.1994 - 17.3.1997
Adresa: Kuželova 570 , Praha 199 00
Jméno Jean-Louis Diefenbacher 11.11.1994 - 25.5.1999
Adresa: 19 rue du St.Finlay , Paříž,Francie Česká republika
Jméno Jean-Francois Rohard 29.2.1996 - 25.5.1999
Adresa: rue de la Pompe 147 , Paříž Francouzská republika
Jméno Kamila Pfauserová 17.3.1997 - 25.5.1999
Adresa: Ke Kopečku 602 , 107 00 Praha 10 Česká republika
člen Rostislav Čáp 25.5.1999 - 15.2.2001
Adresa: Bechyňská 231 , 392 01 Soběslav Česká republika
člen Ing. Jiří Vorel 25.5.1999 - 15.2.2001
Adresa: Švabinského 1794 , Sokolov 356 01
člen Ing. Václav Zítek 25.5.1999 - 15.2.2001
Adresa: Václava Nového 605 , Rokycany 337 01
člen Philippe Guitard 15.2.2001 - 5.2.2003
Zánik členství 19.3.2002
Adresa: V Podhájí 183/8 , Plzeň 301 00
člen Michel Olivier Louise 4.4.2002 - 5.2.2003
Zánik členství 19.3.2002
Vznik funkce 9.7.2001
Adresa:
17, rue des Erables, 781 50 ROCQUENCOURT
člen Ing. František Barák 5.2.2003 - 13.2.2003
Vznik členství 19.3.2002
Zánik členství 1.11.2002
Adresa: Šimonova 110 , 160 00 Praha 6 Česká republika
člen RNDr. Ivan Kosatík 15.2.2001 - 28.4.2004
Adresa: U cukrovaru 625/12 , Olomouc 779 00
člen Dr. Ing. Pavel Chudoba 5.2.2003 - 28.4.2004
Vznik členství 19.3.2002
Zánik členství 12.12.2003
Adresa: Na Výsluní 1107/29 , Rudná 252 19
člen Ing. Petr Schinneck 15.2.2001 - 23.11.2004
Adresa: Kaštanová 1111/11 , Olomouc 779 00
člen Philippe Guitard 13.2.2003 - 25.6.2007
Vznik členství 1.11.2002
Adresa: Janáčkovo nábřeží 1101/23 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Pierre Brunet 15.6.2006 - 25.10.2007
Vznik členství 1.5.2006
Zánik členství 31.8.2007
Adresa: Malátova 538/10 , Praha 150 00
člen Vladimír Šincl 15.2.2001 - 23.2.2009
Zánik členství 22.8.2004
Zánik funkce 22.5.2000
Adresa: Zolova 24 , 783 01 Olomouc-Slavonín Česká republika
člen Ing. Petr Schinneck 23.11.2004 - 23.2.2009
Zánik členství 22.8.2004
Zánik funkce 22.5.2000
Adresa: Meruňková 309/1 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen dozorčí rady Ing. Jiří Suchánek 13.4.2007 - 23.2.2009
Vznik členství 30.5.2006
Zánik členství 15.9.2008
Zánik funkce 30.5.2006
Adresa: Dolní 2105/47 , Prostějov 796 01
člen Ing. Martin Tesařík 15.2.2001 - 20.4.2009
Zánik členství 1.6.2008
Adresa: Helsinská 186/9 , Olomouc 779 00
předseda RNDr. Ivan Kosatík 28.4.2004 - 20.4.2009
Vznik členství 1.6.2000
Zánik členství 1.6.2008
Vznik funkce 26.10.2000
Zánik funkce 1.6.2008
Adresa: U cukrovaru 625/12 , Olomouc 779 00
člen RNDr. Tomáš Paclík 28.4.2004 - 20.4.2009
Vznik členství 26.10.2000
Zánik členství 1.6.2008
Adresa: Žerotínov 312/13 , Zábřeh 789 01
člen Philippe Guitard 25.6.2007 - 20.4.2009
Vznik členství 1.11.2002
Zánik členství 1.6.2008
Adresa: Jinonická 763/10 , Praha 150 00
člen dozorčí rady Ing. Jan Tesař 13.4.2007 - 11.1.2011
Vznik členství 1.2.2007
Zánik členství 31.12.2010
Adresa: Sportovní 4247/32 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Šverma 25.10.2007 - 19.6.2012
Vznik členství 1.9.2007
Zánik členství 1.12.2011
Adresa: U Zámeckého parku 2007 , Litvínov 436 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Abrahámek 23.2.2009 - 3.12.2012
Vznik členství 24.10.2008
Zánik členství 1.11.2012
Adresa: Smetanova 171/30 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen dozorčí rady Ing. Petr Schinneck 23.2.2009 - 3.12.2012
Vznik členství 24.10.2008
Zánik členství 1.11.2012
Adresa: Meruňková 309/1 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen dozorčí rady Eva Dudová 23.2.2009 - 3.12.2012
Vznik členství 24.10.2008
Zánik členství 1.11.2012
Adresa: Lešetín VI 670 , Zlín 760 01
předseda dozorčí rady RNDr. Ivan Kosatík 20.4.2009 - 13.3.2013
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 1.8.2012
Vznik funkce 26.6.2008
Zánik funkce 1.8.2012
Adresa: U cukrovaru 625/12 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Martin Tesařík 20.4.2009 - 13.3.2013
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 1.8.2012
Adresa: Helsinská 186/9 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Philippe Guitard 20.4.2009 - 13.3.2013
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 1.8.2012
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
člen dozorčí rady RNDr. Tomáš Paclík 20.4.2009 - 13.3.2013
Vznik členství 2.6.2008
Zánik členství 1.8.2012
Adresa: Šemberova 74/12 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ivan Kosatík 13.3.2013 - 3.5.2013
Vznik členství 1.8.2012
Adresa: U reálky 1076/4 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Faltýnek 11.1.2011 - 23.8.2013
Vznik členství 1.1.2011
Adresa: Slovácká 4520/6 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Martin Tesařík 13.3.2013 - 4.9.2014
Vznik členství 1.8.2012
Adresa: Helsinská 186/9 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ivan Kosatík 3.5.2013 - 4.9.2014
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 8.4.2014
Vznik funkce 3.4.2013
Zánik funkce 8.4.2014
Adresa: U reálky 1076/4 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Philippe Guitard 13.3.2013 - 5.3.2015
Vznik členství 1.8.2012
Adresa: Pařížská 128/22 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Faltýnek 23.8.2013 - 9.4.2015
Vznik členství 1.1.2011
Zánik členství 1.2.2015
Adresa: Slovácká 4520/6 , Prostějov 796 01
člen dozorčí rady Ing. Josef Šverma 19.6.2012 - 28.6.2016
Vznik členství 1.12.2011
Zánik členství 1.5.2016
Adresa: U Zámeckého parku 2007 , Litvínov 436 01
člen dozorčí rady Ing. Jan Abrahámek 3.12.2012 - 11.7.2017
Vznik členství 1.11.2012
Zánik členství 1.11.2016
Adresa: Smetanova 171/30 , Lipník nad Bečvou 751 31
člen dozorčí rady Ing. Petr Schinneck 3.12.2012 - 11.7.2017
Vznik členství 1.11.2012
Zánik členství 1.11.2016
Adresa: Meruňková 309/1 , Křelov-Břuchotín 783 36
člen dozorčí rady Michal Brož 3.12.2012 - 11.7.2017
Vznik členství 1.11.2012
Zánik členství 1.11.2016
Adresa: Družstevní 253 , Slušovice 763 15
člen dozorčí rady Tomáš Paclík 13.3.2013 - 11.7.2017
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 1.8.2016
Adresa: Šemberova 74/12 , Olomouc 779 00
předseda dozorčí rady Ing. Martin Tesařík 4.9.2014 - 11.7.2017
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 1.8.2016
Vznik funkce 8.4.2014
Zánik funkce 1.8.2016
Adresa: Helsinská 186/9 , Olomouc 779 00
člen dozorčí rady Philippe Guitard 5.3.2015 - 11.7.2017
Vznik členství 1.8.2012
Zánik členství 1.8.2016
Adresa: Betlémská 262/10 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Jaroslav Faltýnek 6.10.2015 - 28.8.2018
Vznik členství 2.2.2015
Zánik členství 20.6.2018
Adresa: Slovácká 4520/6 , Prostějov 796 01

Sbírka Listin MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1943/SL 93 ostatní Rozhodnutí jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 30.1.2015 16.9.2015 9.10.2015 1
B 1943/SL 92 účetní závěrka [2014], výroční zpráva [2014], zpráva o vztazích dle §66a ods.9, zpráva auditora vč. příl. Krajský soud v Ostravě 15.6.2015 25.6.2015 49
B 1943/SL 91 ostatní Rozhodnutí jediného akcioáře Krajský soud v Ostravě 30.1.2015 5.3.2015 20.5.2015 1
B 1943/SL 90 rozhod. o statut. orgánu Zápis č. 7 ze zased. DR - odstoup.+volba předsedy Krajský soud v Ostravě 8.4.2014 7.8.2014 23.10.2014 4
B 1943/SL 89 notářský zápis, stanovy společnosti NZ 791/2014 Krajský soud v Ostravě 11.6.2014 7.8.2014 23.10.2014 26
B 1943/SL 86 rozhod. o statut. orgánu zápis ze zasedání dozorčí rady Krajský soud v Ostravě 24.4.2013 6.5.2013 4
B 1943/SL 85 výroční zpráva r.2011 vč.úč.záv,§66a/9,audit. Krajský soud v Ostravě 6.6.2012 25.6.2012 43
B 1943/SL 84 výroční zpráva r.2010 vč. úč.záv,§66a/9,audit Krajský soud v Ostravě 3.6.2011 23.6.2011 43
B 1943/SL 83 výroční zpráva r. 2009 vč. ÚZ Krajský soud v Ostravě 28.6.2010 15.7.2010 41
B 1943/SL 82 notářský zápis NZ 591/2009 změna stanov Krajský soud v Ostravě 19.8.2009 31.8.2009 2.10.2009 3
B 1943/SL 81 výroční zpráva r. 2008 vč. účet. závěrky Krajský soud v Ostravě 10.6.2009 12.6.2009 43
B 1943/SL 80 podpisové vzory Dudová, Abrahámek, Schinneck Krajský soud v Ostravě 16.2.2009 25.3.2009 6
B 1943/SL 79 ostatní zápis DR, odstoup. čl.DR Krajský soud v Ostravě 16.2.2009 25.3.2009 1
B 1943/SL 78 stanovy společnosti úpl.znění k 1.1.2008 Krajský soud v Ostravě 16.2.2009 25.3.2009 24
B 1943/SL 77 výroční zpráva r.2007 vč.úč.záv,§66a/9,zpr.au Krajský soud v Ostravě 30.6.2008 30.7.2008 68
B 1943/SL 76 notářský zápis NZ 549/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 30.8.2007 23.10.2007 30.10.2007 6
B 1943/SL 75 notářský zápis NZ 549/2007 + zm. stanov Krajský soud v Ostravě 30.8.2007 25.10.2007 29.10.2007 6
B 1943/SL 74 zpráva auditora -vč. zahaj.ú-z- k 1/11/07 Krajský soud v Ostravě 30.4.2007 21.8.2007 25.9.2007 11
B 1943/SL 73 výroční zpráva r.2006,vč.zpr.audit,ÚZ,zpr.DR Krajský soud v Ostravě 9.8.2007 20.9.2007 36
B 1943/SL 72 notářský zápis 379/2007 vč.sml. o fúzi Krajský soud v Ostravě 19.6.2007 23.7.2007 20.8.2007 8
B 1943/SL 71 notářský zápis 373/2007 vč.schv.návr.o fúzi Krajský soud v Ostravě 18.6.2007 23.7.2007 20.8.2007 17
B 1943/SL 70 notářský zápis 372/2007 vč.návr.sml.o fúzi Krajský soud v Ostravě 18.6.2007 23.7.2007 20.8.2007 18
B 1943/SL 69 účetní závěrka r.2006 vč.zprávy auditora Krajský soud v Ostravě 28.6.2007 30.7.2007 29
B 1943/SL 68 změna právní formy, fúze -návrh smlouvy o fúzi Krajský soud v Ostravě 11.5.2007 11.5.2007 5
B 1943/SL 67 účetní závěrka r. 2005, vč. zpr.aud. Krajský soud v Ostravě 10.11.2006 14.11.2006 29
B 1943/SL 66 výroční zpráva r. 2005 Krajský soud v Ostravě 10.11.2006 14.11.2006 34
B 1943/SL 65 rozhod. o statut. orgánu - Rozh. jedin. akcionáře Krajský soud v Ostravě 28.4.2006 14.6.2006 20.6.2006 3
B 1943/SL 64 podpisové vzory 2x Krajský soud v Ostravě 22.5.2006 14.6.2006 20.6.2006 2
B 1943/SL 63 notářský zápis - NZ 10/2006 Krajský soud v Ostravě 9.1.2006 14.6.2006 20.6.2006 4
B 1943/SL 62 notářský zápis - NZ 236/06 vč. stanov ÚPZ Krajský soud v Ostravě 10.5.2006 14.6.2006 20.6.2006 42
B 1943/SL 61 ostatní -návrh sml.o nájmu a provoz. Krajský soud v Ostravě 11.10.2005 12.10.2005 68
B 1943/SL 60 smlouva o prodeji/převodu -návrh sm.o prodeji části pod. Krajský soud v Ostravě 11.10.2005 12.10.2005 318
B 1943/SL 59 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2004) Krajský soud v Ostravě 22.8.2005 25.8.2005 6
B 1943/SL 58 účetní závěrka r. 2004 Krajský soud v Ostravě 22.8.2005 25.8.2005 18
B 1943/SL 57 výroční zpráva r. 2004 Krajský soud v Ostravě 22.8.2005 25.8.2005 16
B 1943/SL 56 notářský zápis Nz 444/2004 Krajský soud v Ostravě 4.10.2004 24.11.2004 71
B 1943/SL 55 ostatní -zápis z mimoř. VH Krajský soud v Ostravě 25.6.2001 19.11.2004 13
B 1943/SL 54 výroční zpráva r. 1999 Krajský soud v Ostravě 19.11.2004 4
B 1943/SL 53 výroční zpráva r. 1998 Krajský soud v Ostravě 19.11.2004 4
B 1943/SL 52 výroční zpráva r. 1997 Krajský soud v Ostravě 19.11.2004 4
B 1943/SL 51 výroční zpráva r. 1996 Krajský soud v Ostravě 19.11.2004 4
B 1943/SL 49 notářský zápis NZ 356/2001-mimoř.VH vč.stanov Krajský soud v Ostravě 14.12.2001 19.11.2004 97
B 1943/SL 48 rozhod. o statut. orgánu -zápis z mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 19.5.2000 19.11.2004 14
B 1943/SL 47 rozhod. o statut. orgánu -rozhod.jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 19.12.1997 19.11.2004 3
B 1943/SL 46 účetní závěrka r. 2003 Krajský soud v Ostravě 24.8.2004 27.8.2004 17
B 1943/SL 45 notářský zápis NZ 176/2002 Krajský soud v Ostravě 2.4.2002 5.8.2004 17.8.2004 8
B 1943/SL 44 výroční zpráva r. 2003 vč.§ 66a/9 o.z Krajský soud v Ostravě 5.8.2004 17.8.2004 52
B 1943/SL 40 rozhod. o statut. orgánu -protokol o volbě do DR Krajský soud v Ostravě 22.5.2000 5.8.2004 17.8.2004 3
B 1943/SL 39 notářský zápis NZ 226/2000 Krajský soud v Ostravě 1.6.2000 5.8.2004 17.8.2004 6
B 1943/SL 37 notářský zápis NZ 333/95-mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 15.12.1995 5.8.2004 17.8.2004 10
B 1943/SL 36 notářský zápis NZ 106/95-mimoř.VH Krajský soud v Ostravě 4.4.1995 5.8.2004 17.8.2004 8
B 1943/SL 35 notářský zápis NZ 243/94-zakl.sml. Krajský soud v Ostravě 14.10.1994 5.8.2004 17.8.2004 32
B 1943/SL 34 rozhod. o statut. orgánu -rozhod.jediného akcionáře Krajský soud v Ostravě 20.12.2000 20.7.2004 2
B 1943/SL 33 posudek znalce č.236-19/2003 Krajský soud v Ostravě 17.4.2003 20.7.2004 41
B 1943/SL 32 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2002) Krajský soud v Ostravě 11.2.2003 5.5.2004 3
B 1943/SL 31 rozhod. o statut. orgánu -zápis doz.rady Krajský soud v Ostravě 6.12.2000 5.5.2004 2
B 1943/SL 30 ostatní -smlouva o převodu akcií Krajský soud v Ostravě 15.12.2003 5.5.2004 5
B 1943/SL 29 rozhod. o statut. orgánu -rozhod.jed.akcionáře Krajský soud v Ostravě 12.12.2003 5.5.2004 3
B 1943/SL 28 rozhod. o statut. orgánu -zápis předst.+zedne 14.6.2000 Krajský soud v Ostravě 19.6.2003 27.11.2003 8
B 1943/SL 27 notářský zápis NZ 197/2003 Krajský soud v Ostravě 30.4.2003 20.8.2003 11
B 1943/SL 26 výroční zpráva r. 2002 Krajský soud v Ostravě 23.6.2003 25.6.2003 26
B 1943/SL 25 účetní závěrka r. 2002 Krajský soud v Ostravě 23.6.2003 25.6.2003 18
B 1943/SL 24 rozhod. o statut. orgánu rozhod.jed.spol.při VH Krajský soud v Ostravě 1.11.2002 25.2.2003 4
B 1943/SL 17 notářský zápis NZ 426/02+stanovy Krajský soud v Ostravě 26.8.2002 25.2.2003 35
B 1943/SL 22 notářský zápis NZ 143/2002 - 2x Krajský soud v Ostravě 21.3.2002 20.2.2003 45
B 1943/SL 21 rozhod. o statut. orgánu rozh. jed. akcion. Krajský soud v Ostravě 19.3.2002 20.2.2003 3
B 1943/SL 18 výroční zpráva r. 2000 Krajský soud v Ostravě 20.2.2003 26
B 1943/SL 16 notářský zápis NZ 170/2001 Krajský soud v Ostravě 9.7.2001 20.2.2003 23
B 1943/SL 15 ostatní § 66a/9 o.z. (r.2001) Krajský soud v Ostravě 21.2.2002 4.9.2002 5.9.2002 3
B 1943/SL 14 účetní závěrka r. 2001 Krajský soud v Ostravě 4.9.2002 5.9.2002 15
B 1943/SL 13 výroční zpráva r.2001 Krajský soud v Ostravě 4.9.2002 5.9.2002 37
B 1943/SL 12 převod,náj.podn.,ovládání -smlouva o nájmu části podniku Krajský soud v Ostravě 21.12.2001 27.12.2001 13.2.2002 163
B 1943/SL 11 notářský zápis NZ 531/2001 Krajský soud v Ostravě 21.12.2001 27.12.2001 13.2.2002 53
B 1943/SL 10 notářský zápis NZ 310/2001 Krajský soud v Ostravě 18.12.2001 27.12.2001 13.2.2002 38
B 1943/SL 9 převod,náj.podn.,ovládání -návrh sml.o nájmu části pod. Krajský soud v Ostravě 19.11.2001 22.11.2001 28
B 1943/SL 8 účetní závěrka r. 2000 Krajský soud v Ostravě 4.7.2001 12.7.2001 15
B 1943/SL 7 účetní závěrka r. 1999 Krajský soud v Ostravě 28.5.2001 30.5.2001 10
B 1943/SL 6 účetní závěrka r. 1998 Krajský soud v Ostravě 28.5.2001 30.5.2001 10
B 1943/SL 5 účetní závěrka r. 1997 Krajský soud v Ostravě 28.5.2001 30.5.2001 7
B 1943/SL 4 účetní závěrka r. 1996 Krajský soud v Ostravě 28.5.2001 30.5.2001 7
B 1943/SL 3 notářský zápis NZ 232/2000 Krajský soud v Ostravě 1.6.2000 14.6.2000 13.4.2001 6
B 1943/SL 2 notářský zápis NZ 728/97+stanovy Krajský soud v Ostravě 9.7.1997 17.8.1999 17.8.1999 28
B 1943/SL 1 notářský zápis NZ 883/98 vč.stanov Krajský soud v Ostravě 14.12.1998 15.4.1999 25.5.1999 27

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

IČO (identifikační číslo) 61859575
Jméno MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Magistrát města Olomouce
Vznik první živnosti: 11.11.1994
Celkový počet živností: 24
Aktivních živností: 4

Sídlo MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Živnosti a provozovny MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Živnost č. 1 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1010640500
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 2
Provozovna Skály 601, Tlumačov 763 62
Identifikační číslo provozovny 1010640666
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 3
Provozovna Družstevní 599, Luhačovice 763 26
Identifikační číslo provozovny 1010640551
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 4
Provozovna 763 02 Zlín
Identifikační číslo provozovny 1010640488
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 5
Provozovna 763 19 Kašava
Identifikační číslo provozovny 1010640321
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 6
Provozovna 798 52 Konice
Identifikační číslo provozovny 1010640330
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 7
Provozovna Uherskobrodská 763 26 Luhačovice
Identifikační číslo provozovny 1010640364
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 8
Provozovna 763 61 Napajedla
Identifikační číslo provozovny 1010640381
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 9
Provozovna Brumovská 766 01 Valašské Klobouky
Identifikační číslo provozovny 1010640461
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 10
Provozovna U Bystřičky 783 06 Domašov nad Bystřicí
Identifikační číslo provozovny 1010640593
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 11
Provozovna 53, Malá Morávka 793 36
Identifikační číslo provozovny 1010640518
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 12
Provozovna 763 31 Brumov-Bylnice
Identifikační číslo provozovny 1010640275
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 13
Provozovna 796 01 Prostějov
Identifikační číslo provozovny 1010640496
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 14
Provozovna 783 36 Křelov-Břuchotín
Identifikační číslo provozovny 1010640348
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 15
Provozovna Dolní novosadská 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1010640682
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 16
Provozovna 783 33 Příkazy
Identifikační číslo provozovny 1010640640
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 17
Provozovna 763 14 Zlín
Identifikační číslo provozovny 1010640623
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 18
Provozovna 763 12 Vizovice
Identifikační číslo provozovny 1010640470
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 19
Provozovna 763 34 Brumov-Bylnice
Identifikační číslo provozovny 1010640437
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 20
Provozovna 763 21 Slavičín
Identifikační číslo provozovny 1010640399
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 21
Provozovna Panská 64, Uničov 783 91
Identifikační číslo provozovny 1010640569
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 22
Provozovna 763 16 Fryšták
Identifikační číslo provozovny 1010640526
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 23
Provozovna 29, Velká Štáhle 793 51
Identifikační číslo provozovny 1010640674
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Ubytovací služby

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 24
Provozovna 99, Zlín 763 11
Identifikační číslo provozovny 1010640615
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 25
Provozovna 783 83 Troubelice
Identifikační číslo provozovny 1010640445
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 26
Provozovna 173, Ludkovice 763 41
Identifikační číslo provozovny 1010640631
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 27
Provozovna Krapkova 1635/26, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1010640542
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 28
Provozovna 798 26 Nezamyslice
Identifikační číslo provozovny 1010640402
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 29
Provozovna Hrádecká 159, Slavičín 763 21
Identifikační číslo provozovny 1010640577
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 30
Provozovna K mlýnku 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1010640356
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 31
Provozovna 763 21 Šanov
Identifikační číslo provozovny 1010640691
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 32
Provozovna Háj 798 12 Kralice na Hané
Identifikační číslo provozovny 1010640411
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 33
Provozovna 763 16 Fryšták
Identifikační číslo provozovny 1010640283
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 34
Provozovna 783 73 Grygov
Identifikační číslo provozovny 1010640291
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 35
Provozovna 779 00 Olomouc
Identifikační číslo provozovny 1010640585
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 36
Provozovna Olomoucká 783 91 Uničov
Identifikační číslo provozovny 1010640453
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 37
Provozovna 798 56 Bohuslavice
Identifikační číslo provozovny 1010640267
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 38
Provozovna 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Identifikační číslo provozovny 1010640658
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 39
Provozovna Divnická 763 21 Slavičín
Identifikační číslo provozovny 1010640429
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 40
Provozovna Olomoucká 783 65 Hlubočky
Identifikační číslo provozovny 1010640313
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 41
Provozovna 751 03 Majetín
Identifikační číslo provozovny 1010640372
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 42
Provozovna U Náhonu 1006, Valašské Klobouky 766 01
Identifikační číslo provozovny 1010794345
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.2016
Provozovna č. 43
Provozovna Tyršova 519, Konice 798 52
Identifikační číslo provozovny 1010794353
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Poskytování technických služeb

Zahájení provozování 1.2.2016
Provozovna č. 44
Provozovna 763 61 Napajedla
Identifikační číslo provozovny 1011356449
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.1.2017
Provozovna č. 45
Provozovna Tovární 1059/41, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1007987227
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Ubytovací služby

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.1.2008
Provozovna č. 46
Provozovna třída Tomáše Bati 383, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007154641
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

 • Zprostředkování obchodu a služeb

 • Velkoobchod a maloobchod

 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí

 • Pronájem a půjčování věcí movitých

 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků

 • Testování, měření, analýzy a kontroly

 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení

 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí

 • Poskytování technických služeb

 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel

Zahájení provozování 1.1.2008
Provozovna č. 47
Provozovna 69, Hrdibořice 798 12
Identifikační číslo provozovny 1012130207
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.12.2015
Provozovna č. 48
Provozovna 763 16 Fryšták
Identifikační číslo provozovny 1012800865
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.6.2019
Provozovna č. 49
Provozovna 763 01 Sazovice
Identifikační číslo provozovny 1012800857
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.6.2019
Provozovna č. 50
Provozovna Sportovní 763 62 Tlumačov
Identifikační číslo provozovny 1012964272
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 51
Provozovna 763 17 Lukov
Identifikační číslo provozovny 1012964264
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 52
Provozovna 763 17 Lukov
Identifikační číslo provozovny 1012964256
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.10.2019
Provozovna č. 53
Provozovna 763 33 Štítná nad Vláří-Popov
Identifikační číslo provozovny 1012964248
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody

 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

Zahájení provozování 1.10.2019

Živnost č. 2 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 18.7.2000
Provozovna č. 1
Provozovna Krapkova 1635/26, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1010640542
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna třída Tomáše Bati 383, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007154641
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2008
Provozovna č. 3
Provozovna Tovární 1059/41, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1007987227
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2008

Živnost č. 3 Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 17.9.2001
Provozovna č. 1
Provozovna Krapkova 1635/26, Prostějov 796 01
Identifikační číslo provozovny 1010640542
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.4.2016
Provozovna č. 2
Provozovna třída Tomáše Bati 383, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007154641
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2008
Provozovna č. 3
Provozovna Tovární 1059/41, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1007987227
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 1.1.2008

Živnost č. 4 Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 5.3.2008
Provozovna č. 1
Provozovna třída Tomáše Bati 383, Zlín 763 02
Identifikační číslo provozovny 1007154641
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.3.2008
Provozovna č. 2
Provozovna Tovární 1059/41, Olomouc 779 00
Identifikační číslo provozovny 1007987227
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 5.3.2008

Živnost č. 5 činnost organizačních a ekonomických poradců

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 podnikání v oblasti nakládání s odpady

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 7 Provozování vodohospodářských zařízení

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 28.12.1995
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 8 Provozování vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.2000
Zánik oprávnění 1.1.2002

Živnost č. 9 Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 18.4.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 poradenská činnost v oblasti vodovodů a kanalizací

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 12 investorská a inženýrská činnost

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 13 zjišťování a prověřování úniků na vodovodní síti speciálním měřícím zařízením

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 14 pronájem movitého a nemovitého majetku

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 15 monitoring kanalizace

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 16 čištění kanalizačních sítí včetně přípojek /vyjma provozování vodovodů a kanalizací/

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 17 laboratorní rozbory pitné vody

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 18 laboratorní rozbory odpadních vod

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 29.5.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 19 Opravy a montáž měřidel

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 12.6.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 20 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace toxickými nebo vysoce toxickými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, s výjimkou speciální ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo zemědělských provozech

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 4.7.2000
Zánik oprávnění 26.4.2008

Živnost č. 21 Ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické nebo toxické, s výjimkou odborných činností na úseku rostlinolékařské péče

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 31.7.2000
Zánik oprávnění 31.12.2000

Živnost č. 22 Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace bez použití toxických nebo vysoce toxických chemických látek a chemických přípravků s výjimkou speciální ochranné dezinfekce prováděné zdravotnickým zařízením v jeho objektech, speciální ochranné dez

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.9.2001
Zánik oprávnění 26.4.2008

Živnost č. 23 Zprostředkování obchodu a služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 24 Poskytování technických služeb

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 17.3.2008
Zánik oprávnění 30.6.2008
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Člen statutárního orgánu Ing. Miluše Poláková
Člen statutárního orgánu Ing. Petr Tejchman
Člen statutárního orgánu Ing. Robert Tencer
Člen statutárního orgánu Ing. Martin Bernard MBA
Člen statutárního orgánu Ing. Rostislav Čáp

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

IČO: 61859575
Firma: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Olomouc
Základní územní jednotka: Olomouc
Počet zaměstnanců: 250 - 499 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
Datum vzniku: 11.11.1994

Sídlo MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Sídlo: Tovární 1059/41, Olomouc 779 00

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Výroba měřicích, zkušebních a navigačních přístrojů
Shromažďování, úprava a rozvod vody
Činnosti související s odpadními vodami
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
Výstavba bytových a nebytových budov
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
Nespecializovaný velkoobchod
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
Činnosti v oblasti nemovitostí
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
Poradenství v oblasti řízení
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
Technické zkoušky a analýzy
Reklamní činnosti
Překladatelské a tlumočnické činnosti
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Úklidové činnosti
Sportovní činnosti
Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
tracking image