Firma Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice IČO 49453394


Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík.

Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice (49453394) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Brněnská 191, Velké Pavlovice 691 06. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 11. 1993 a je stále aktivní. Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice má celkem tři provozovny a tři živnosti.

Jako zdroj dat o Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice nám sloužily tyto stránky:
Detailní informace o Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice na Justice.cz
Detailní informace o Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice na rzp.cz

Výpis dat pro Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.

Výpis z ochodního rejstříku

Základní údaje Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Soud Krajský soud v Brně 7
Spisová značka B 1161
IČO (identifikační číslo osoby) 49453394
Jméno Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice
Právní forma podnikání Akciová společnost
Aktivní ANO
Původ firmy Tuzemská
Zapsána dne 8.11.1993
Počet členů statutárního orgánu: 3 8.4.2014
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech 8.4.2014
Počet členů dozorčí rady: 3 8.4.2014 - 6.4.2019
Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 11.02.2008 přijala toto usnesení: 1.Valná hromada společnosti Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice (dále jen společnost) určuje: Akcionář společnosti Lubomír Stoklásek, r.č. 500128/120, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, který je vlastníkem 90 894 kusů akcií, kmenových na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1000,-Kč, což vzhledem k základnímu kapitálu společnos ti ve výši 94 306 000,-Kč, přestavuje podíl 96,382 % na základním kapitálu, přičemž je vlastníkem těchto akcií: série od čísla do čísla počet ks H 1 82 82000 A 1 533 533 A 913 919 7 A 945 959 15 A 963 978 16 A 984 999 16 A 1021 1036 16 A 1117 1180 64 A 1197 1340 144 A 1413 1460 48 A 1477 1518 42 A 1536 1551 16 A 1772 1915 144 A 2374 2437 64 A 2452 2488 37 A 2505 2536 32 A 2553 2728 176 A 2761 2824 64 A 2905 3064 160 A 3113 3160 48 A 3193 3240 48 A 3257 3464 208 A 3481 3512 32 A 3545 3608 64 A 3641 3736 96 A 3753 3992 240 A 4073 4168 96 A 4201 6396 2 196 A 6541 6556 16 A 6605 6748 144 A 6801 6832 32 A 7227 11306 4 080 počet kusů akcií 90 894 je hlavním akcionářem společnosti (dále jen hlavní akcionář). 2. Hlavní akcionář při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice dne 11.února 2008 předložil písemné prohlášení osoby podle ust. § 156 odst. 7 obch.zákoníku, že akcie specifikované výše jsou u této osoby (obchod ník s cennými papíry - společnost CYRRUS, a.s., IČO 63907020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00) v úschově pro něho jako majitele těchto listinných akcií, což osvědčuje prezenční listina z konání mimořádné valné hromady a příloha k ní. Celková výše základního kapitálu společnosti a počet a jmenovitá hodnota všech akcií společnosti byly osvědčeny aktuálním výpisem z obchodního rejstříku ze dne 6.února 2008 a platným zněním stanov společnosti ze dne 11.dubna 2005. Počet hlasů spojených s jednotlivými akciemi společnosti byl zjištěn ze stanov společnosti ze dne 11.dubna 2005. Na každou akcii společnosti připadá jeden hlas. Těmito skutečnostmi bylo osvědčeno, že Lubomír Stoklásek je hlavním akcionářem společnosti Moravská Agra a.s. Velké P avlovice ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku. 3. Valná hromada společnosti Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice schvaluje: - přechod všech ostatních akcií společnosti Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice, tj. 3 412 ks s číselným označením uvedeným dále: série od čísla do čísla počet ks A 534 912 379 A 920 944 25 A 960 962 3 A 979 983 5 A 1000 1020 21 A 1037 1116 80 A 1181 1196 16 A 1341 1412 72 A 1461 1476 16 A 1519 1535 17 A 1552 1771 220 A 1916 2373 458 A 2438 2451 14 A 2489 2504 16 A 2537 2552 16 A 2729 2760 32 A 2825 2904 80 A 3065 3112 48 A 3161 3192 32 A 3241 3256 16 A 3465 3480 16 A 3513 3544 32 A 3609 3640 32 A 3737 3752 16 A 3993 4072 80 A 4169 4200 32 A 6397 6540 144 A 6557 6604 48 A 6749 6800 52 A 6833 7226 394 A 93307 94306 1000 počet kusů celkem 3 412 takto: tyto kmenové akcie v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1000,-Kč, nekotované (tj. neobchodované na veřejných trzích), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, za podmínek stanovených z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obch.zák.) dle ust. § 183i až 183n), vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde podle §183l odst. 3 obch.zák. na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, - výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem ve výši 403,-Kč za každou jednu kmenovou akcii, v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě 1000,-Kč, tato výše je doložena znaleckým posudkem č. 370-51/07 ze dne 18.12. 2007 zhotoveného soudní znal kyní Ing.Ivanou Prchalovou Heřboltovou, CSc., bytem Růženec 31b, PSČ 644 00 Brno. Jako stěžejní byla použita výnosová metoda volných peněžních toků. Tato metoda nejlépe zobrazuje skutečnou hodnotu podniku a je i teoreticky nejsprávnější. Z důvodu úplnosti znaleckého posudku je stanovena i účetní hodnota vlastního kapitálu připadajícího na akcii. Při stanovení výsledné hodnoty akcie bylo přihlédnuto i k hodnotě dosažené na veřejné dražbě. Přiměřené protiplnění stanovené jako alikvotní podíl na tržní hodnot ě čistého obchodního majetku společnosti je po zaokrouhlení 403,-Kč. - lhůtu pro poskytnutí protiplnění - protiplnění bude akcionářům poskytnuto obchodníkem s cennými papíry společností CYRRUS, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, ve lhůtě třiceti dnů od splnění podmínek stanovených §183m odst. 2 obch.zák. , tj. poté, co tito akcionáři předají akcie společnosti. Podle §183l odst. 5 obch.zák. předloží dosavadní akcionáři listinné akcie společnosti do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva. V případě, že dosavadní akcionáři nepředloží své akcie do měsíce po přechodu vlastnického práva dle §183l odst. 3 obch.zák., bude společnost postupovat dle ust. § 183l odst. 6 a 7 obch.zák. a § 214 odst. 1 a 3 obch.zák.. 4. Valná hromada společnosti Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice bere na vědomí rozhodnutí České národní banky sp.zn. Sp/544/464/2007, č.j. 2007/21284/540 ze dne 20.12. 2007, kterým byl Lubomíru Stokláskovi, bytem Brno, Horní 798/5, PSČ 639 00, udělen pře dchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákoníku k přijetí usnesení valné hromady společnosti Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice, IČ 49453394, se sídlem Velké Pavlovice, Nádražní 1, o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů této společ nosti na Lubomíra Stokláska jako hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplnění ve výši 403,-Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1000,-Kč. 5. Valná hromada společnosti Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice bere na vědomí skutečnost, že hlavní akcionář Lubomír Stoklásek peněžní prostředky na úhradu protiplnění v plné výši složil před konáním valné hromady u obchodníka s cennými papíry CYRRU S, a.s., IČO 63907020, Brno, Veveří 111, PSČ 616 00. 6. Valná hromada společnosti Moravská Agra a.s.: Pověřuje představenstvo a ukládá mu realizovat veškeré právní a jiné kroky vyplývající ze schválení tohoto usnesení. 22.2.2008 - 7.12.2010
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 20.5.1999. 10.11.1999 - 8.4.2014
Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 19.12.1997. 6.5.1998 - 8.4.2014
Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou dne 18.4.1997. 18.11.1997 - 8.4.2014
Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijatém mimořádnou valnou hromadou dne 30.12.1996. 18.4.1997 - 8.4.2014
Ke dni 19. 10. 1995 byly předloženy stanovy přijaté valnou hromadou dne 17. 5. 1995. 19.10.1995 - 8.4.2014

Aktuální kontaktní údaje Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Kapitál Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

zakladni jmění 94 306 000 Kč
Splaceno -
Platnost od - do 8.11.1993

Akcie Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Druh Hodnota Počet akcií Platnost údajů od - do
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 94 306 8.4.2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 Kč 94 306 7.12.2010 - 8.4.2014
Akcie na majitele 1 000 Kč 94 306 7.6.2005 - 7.12.2010
Akcie na majitele 1 000 Kč 94 306 10.11.1999 - 7.6.2005
Akcie na majitele 1 000 Kč 94 306 6.5.1998 - 10.11.1999
Akcie na jméno 1 000 Kč 4 715 8.11.1993 - 6.5.1998
Akcie na majitele 1 000 Kč 89 591 8.11.1993 - 6.5.1998

Sídlo Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Platnost údajů od - do
Adresa Brněnská 191 , Velké Pavlovice 691 06 13.9.2016
Adresa Brněnská 191 , Velké Pavlovice 691 06 18.2.2013 - 13.9.2016
Adresa Nádražní 1/1 , Velké Pavlovice 691 06 25.7.2008 - 18.2.2013
Adresa Nádražní 1/1 , Velké Pavlovice 691 06 8.11.1993 - 25.7.2008

Předmět podnikání Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Platnost údajů od - do
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5,tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 18.2.2013
výroba elektřiny 24.1.2013
opravy silničních vozidel 2.12.2010
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 2.12.2010
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 2.12.2010 - 18.2.2013
ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 2.12.2010 - 8.4.2014
rostlinná a živočišná výroba 19.9.2002 - 2.12.2010
opravy motorových vozidel 19.9.2002 - 2.12.2010
zprostředkovatelská činnost v oblasti získávání podkladů sloužících k zápisu nemovitostí na LV č. 10002 19.9.2002 - 2.12.2010
zednictví 19.9.2002 - 2.12.2010
provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 19.9.2002 - 2.12.2010
ubytovací služby 19.9.2002 - 2.12.2010
výroba, úprava a skladování osiv a sadiv 19.10.1995 - 2.12.2010
zpracování a prodej výrobků 19.10.1995 - 2.12.2010
obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 19.10.1995 - 2.12.2010
práce polními mechanismy 19.10.1995 - 2.12.2010
silniční motorová doprava 19.10.1995 - 2.12.2010
Výroba, úprava a skladování osiv a sadby 8.11.1993 - 19.10.1995
Neveřejná silniční doprava 8.11.1993 - 19.10.1995
Výroba stavebních hmot a stavební činnost 8.11.1993 - 19.10.1995
Výroba vína 8.11.1993 - 19.10.1995
Provozování stravovacích, školicích, ubytovacích a rekreačních zařízení 8.11.1993 - 19.10.1995
Výkon práva myslivosti 8.11.1993 - 19.10.1995
Poskytování prací a služeb pro organizace a občany 8.11.1993 - 19.10.1995
Zpracování a prodej výrobků 8.11.1993 - 19.10.1995
Obchodní činnost 8.11.1993 - 19.10.1995
Vývoj, výroba a opravy strojů a zařízení pro zemědělskou výrobu 8.11.1993 - 19.10.1995

Předmět činnosti Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Platnost údajů od - do
rostlinná výroba : ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny - živočišná výroba : chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů - výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin 2.12.2010

vedení firmy Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Statutární orgán Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Platnost údajů od - do
Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 8.4.2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva, jiný člen představenstva pouze na základě písemného pověření předsedy představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti (napsané nebo natišt ěné) připojí svůj podpis předseda představenstva, jiný člen představenstva pouze na základě písemného pověření předsedy představenstva. 30.7.2011 - 8.4.2014
Způsob jednání: Společnost zastupuje člen představenstva. Společnost má představenstvo s jediným členem představenstva. Za společnost podepisuje člen představenstva. Činí tak způsobem, že k napsané nebo natištěné firmě společnosti připojí svůj podpis. 7.12.2010 - 30.7.2011
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti (napsané nebo natištěné) připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva další členové představenstva samostatně. 26.2.2004 - 7.12.2010
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. 10.11.1999 - 26.2.2004
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo představenstvem pověřený člen představenstva. 18.4.1997 - 10.11.1999
Způsob zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že výše oprávněné osoby připojí k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti svůj podpis s uvedením funkce. 19.10.1995 - 18.4.1997
Způsob zastupování: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. 8.11.1993 - 19.10.1995
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 13.9.2016
Vznik členství 7.10.2015
Vznik funkce 7.10.2015
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Monika Suchánková 8.4.2018
Vznik členství 15.7.2016
Vznik funkce 15.7.2016
Adresa: Gorkého 74/29 , Brno 602 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Sasínek 18.7.2019
Vznik členství 15.7.2016
Vznik funkce 15.7.2016
Adresa: 114 , Dolní Věstonice 691 29
člen představenstva Ing. Antonín Bukovský 8.11.1993 - 19.10.1995
Adresa: 672 , Kobylí 691 10
člen představenstva Ing. Jiří Bouma 8.11.1993 - 19.10.1995
Adresa: Zahradní 743 , 691 03 Rakvice Česká republika
člen představenstva Ing. Milan Kovařík 8.11.1993 - 19.10.1995
Adresa: Zahradní 851/5 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva Ing. Jaroslav Hladík 8.11.1993 - 18.4.1997
Adresa: Kpt. Nálepky 464/13 , Břeclav 690 06
člen představenstva Ing. František Kadrnka 8.11.1993 - 18.4.1997
Adresa: Revoluční 520/26 , Podivín 691 45
člen představenstva ing. František Pavelka 19.10.1995 - 18.4.1997
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva ing. Vladimír Fisch 19.10.1995 - 18.4.1997
Adresa: Zahradní 923/27 , Velké Pavlovice 691 06
člen ing. Zdeněk Škubal CSc. 19.10.1995 - 18.4.1997
Adresa: V rovinách 868/10 , Praha 140 00
člen představenstva Ing. Vlastimil Lubal 18.4.1997 - 10.11.1999
Adresa: 390 , Vrbice 691 09
člen představenstva Ing. Vladimír Fisch 18.4.1997 - 10.11.1999
Adresa: Zahradní 923/27 , Velké Pavlovice 691 06
člen představenstva Ing. František Kadrnka 18.4.1997 - 10.11.1999
Adresa: Revoluční 520/26 , Podivín 691 45
předseda představenstva Ing. Vlastimil Lubal 10.11.1999 - 26.2.2004
Vznik funkce 21.5.1999
Zánik funkce 19.11.2003
Adresa: 390 , Vrbice 691 09
člen představenstva Ing. František Kadrnka 10.11.1999 - 26.2.2004
Vznik funkce 21.5.1999
Zánik funkce 19.11.2003
Adresa: Revoluční 520/26 , Podivín 691 45
člen Ing. Jiří Suchánek 26.2.2004 - 22.12.2004
Vznik funkce 19.11.2003
Adresa: Slívova 212/7 , Brno 615 00
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 26.2.2004 - 7.6.2005
Vznik funkce 19.11.2003
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Kovařík 10.11.1999 - 12.9.2007
Vznik funkce 21.5.1999
Zánik funkce 9.5.2007
Adresa: Zahradní 851/5 , Velké Pavlovice 691 06
člen Ing. Jiří Suchánek 22.12.2004 - 12.9.2007
Vznik funkce 19.11.2003
Zánik funkce 9.5.2007
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 7.6.2005 - 12.9.2007
Vznik funkce 19.11.2003
Zánik funkce 9.5.2007
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Ing. Milan Kovařík 12.9.2007 - 25.7.2008
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 12.6.2008
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: Zahradní 851/5 , Velké Pavlovice 691 06
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 12.9.2007 - 7.12.2010
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 6.10.2010
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 6.10.2010
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Jiří Suchánek 12.9.2007 - 7.12.2010
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 6.10.2010
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01
místopředseda představenstva JUDr. Petra Štěpánková 25.7.2008 - 7.12.2010
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 6.10.2010
Vznik funkce 12.6.2008
Zánik funkce 6.10.2010
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
člen představenstva Lubomír Stoklásek 7.12.2010 - 30.7.2011
Vznik členství 6.10.2010
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Sasínek 30.7.2011 - 28.6.2013
Vznik členství 14.7.2011
Vznik funkce 14.7.2011
Adresa: 114 , Dolní Věstonice 691 29
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 30.7.2011 - 13.11.2013
Vznik členství 6.10.2010
Vznik funkce 14.7.2011
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen představenstva Ing. Monika Suchánková 30.7.2011 - 7.5.2014
Vznik členství 14.7.2011
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 13.11.2013 - 31.3.2016
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 6.10.2015
Vznik funkce 14.7.2011
Zánik funkce 6.10.2015
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
předseda představenstva Lubomír Stoklásek 31.3.2016 - 13.9.2016
Vznik členství 7.10.2015
Vznik funkce 7.10.2015
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Sasínek 28.6.2013 - 27.9.2016
Vznik členství 14.7.2011
Zánik členství 14.7.2016
Vznik funkce 14.7.2011
Zánik funkce 14.7.2016
Adresa: 114 , Dolní Věstonice 691 29
člen představenstva Ing. Monika Suchánková 7.5.2014 - 27.9.2016
Vznik členství 14.7.2011
Zánik členství 14.7.2016
Zánik funkce 14.7.2016
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01
člen představenstva Ing. Monika Suchánková 27.9.2016 - 8.4.2018
Vznik členství 15.7.2016
Vznik funkce 15.7.2016
Adresa: Lidická 1208 , Pelhřimov 393 01
místopředseda představenstva Ing. Jaromír Sasínek 27.9.2016 - 18.7.2019
Vznik členství 15.7.2016
Vznik funkce 15.7.2016
Adresa: 114 , Dolní Věstonice 691 29

Dozorčí rada Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Platnost údajů od - do
předseda dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 13.9.2016
Vznik členství 7.10.2015
Vznik funkce 7.10.2015
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
člen dozorčí rady Marie Rafajová 6.4.2019
Vznik členství 15.2.2018
Vznik funkce 15.2.2018
Adresa: Spáčilova 798/4 , Brno 618 00
člen Miloslav Kamenský 8.11.1993 - 19.10.1995
Adresa: Nádražní 206 , Rakvice 691 03
člen Ing. Jan Petrák 8.11.1993 - 19.10.1995
Adresa: 470 , Kobylí 691 10
člen Ing. Vlastimil Lubal 8.11.1993 - 19.10.1995
Adresa: 390 , Vrbice 691 09
člen ing. Pavel Šindelář 19.10.1995 - 18.4.1997
Adresa: Nádražní 967/85 , Břeclav 691 41
člen ing. Jaroslav Cabal 19.10.1995 - 18.4.1997
Adresa: Družstevní 918/12 , Hustopeče 693 01
člen ing. Milan Kovařík 19.10.1995 - 18.4.1997
Adresa: Zahradní 851/5 , Velké Pavlovice 691 06
člen Ing. Milan Kovařík 18.4.1997 - 18.11.1997
Adresa: Zahradní 851/5 , Velké Pavlovice 691 06
člen Ing. Jaroslav Cabal 18.4.1997 - 10.11.1999
Adresa: Družstevní 918/12 , Hustopeče 693 01
člen Ing. Zdeněk Šklubal CSc. 18.4.1997 - 10.11.1999
Adresa: V rovinách 868/10 , Praha 140 00
člen Ing. Jaroslav Hladík 18.4.1997 - 10.11.1999
Adresa: Kpt. Nálepky 464/13 , Břeclav 690 06
člen Miloslav Kamenský 18.4.1997 - 10.11.1999
Adresa: Nádražní 206 , Rakvice 691 03
člen Ing. František Pavelka 18.11.1997 - 10.11.1999
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
člen Ing. Zdeněk Šklubal CSc. 10.11.1999 - 31.7.2000
Adresa: V rovinách 868/10 , Praha 140 00
předseda Ing. Jaroslav Hladík 10.11.1999 - 6.11.2003
Vznik funkce 21.5.1999
Zánik funkce 13.5.2002
Adresa: Kpt. Nálepky 464/13 , Břeclav 690 06
člen Ing. František Pavelka 10.11.1999 - 6.11.2003
Vznik funkce 21.5.1999
Zánik funkce 13.5.2002
Adresa: Dlouhá 322/17 , Velké Pavlovice 691 06
člen Miloslav Kamenský 10.11.1999 - 6.11.2003
Vznik funkce 21.5.1999
Zánik funkce 13.5.2002
Adresa: Nádražní 206 , Rakvice 691 03
místopředseda Ing. Vladimír Fisch 10.11.1999 - 3.1.2004
Vznik funkce 21.5.1999
Adresa: Zahradní 923/27 , Velké Pavlovice 691 06
členka Lenka Lubalová 31.7.2000 - 26.2.2004
Vznik funkce 21.5.1999
Zánik funkce 19.11.2003
Adresa: 390 , Vrbice 691 09
předseda Ing. Vladimír Fisch 3.1.2004 - 26.2.2004
Vznik funkce 17.5.2002
Zánik funkce 19.11.2003
Adresa: Zahradní 923/27 , Velké Pavlovice 691 06
člen Ing. Jan Fabičovic 3.1.2004 - 26.2.2004
Vznik funkce 7.6.2003
Zánik funkce 19.11.2003
Adresa: SNP 448/7 , Břeclav 690 06
předsedkyně JUDr. Petra Štěpánková 26.2.2004 - 12.9.2007
Vznik funkce 19.11.2003
Zánik funkce 9.5.2007
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
členka Ing. Metodějka Stoklásková 26.2.2004 - 12.9.2007
Vznik funkce 19.11.2003
Zánik funkce 9.5.2007
Adresa: Zemědělská 1711/60 , Brno 613 00
místopředseda Ing. Vladimír Fisch 26.2.2004 - 25.7.2008
Vznik funkce 19.11.2003
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: Zahradní 923/27 , Velké Pavlovice 691 06
předseda dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 12.9.2007 - 25.7.2008
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 12.6.2008
Vznik funkce 10.5.2007
Zánik funkce 12.6.2008
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Ing. Metodějka Stoklásková 12.9.2007 - 7.12.2010
Vznik členství 10.5.2007
Zánik členství 6.10.2010
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
předseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Heneš 25.7.2008 - 7.12.2010
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 6.10.2010
Vznik funkce 12.6.2008
Zánik funkce 6.10.2010
Adresa: Zdráhalova 1653/27 , Brno 613 00
předseda dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 7.12.2010 - 25.10.2011
Vznik členství 6.10.2010
Vznik funkce 20.10.2010
Adresa: Vlkova 2364/7 , Brno 628 00
člen dozorčí rady Ing. Michaela Stoklásková Ph.D. 25.7.2008 - 27.11.2012
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 11.2.2013
Adresa: Krakovská 1391/5 , Praha 110 00
člen dozorčí rady Ing. Tea Heřmánková Ph.D. 27.11.2012 - 18.2.2013
Vznik členství 12.6.2008
Zánik členství 11.2.2013
Adresa: Slatinská 266 , 190 14 Praha 9 Česká republika
místopředseda dozorčí rady Ing. Metodějka Stoklásková 7.12.2010 - 13.12.2013
Vznik členství 6.10.2010
Vznik funkce 20.10.2010
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
předseda dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 25.10.2011 - 31.3.2016
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 6.10.2015
Vznik funkce 20.10.2010
Zánik funkce 6.10.2015
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
místopředseda dozorčí rady Ing. Metodějka Stoklásková 13.12.2013 - 31.3.2016
Vznik členství 6.10.2010
Zánik členství 6.10.2015
Vznik funkce 20.10.2010
Zánik funkce 6.10.2015
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen dozorčí rady Marie Rafajová 18.2.2013 - 13.9.2016
Vznik členství 14.2.2013
Adresa: Spáčilova 798/4 , Brno 618 00
předseda dozorčí rady JUDr. Petra Štěpánková 31.3.2016 - 13.9.2016
Vznik členství 7.10.2015
Vznik funkce 7.10.2015
Adresa: Jasanová 657/22 , Brno 637 00
člen dozorčí rady Ing. Metodějka Stoklásková 31.3.2016 - 13.9.2016
Vznik členství 7.10.2015
Vznik funkce 7.10.2015
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00
člen dozorčí rady Marie Rafajová 13.9.2016 - 6.4.2019
Vznik členství 14.2.2013
Zánik členství 14.2.2018
Adresa: Spáčilova 798/4 , Brno 618 00
člen dozorčí rady Ing. Metodějka Stoklásková 13.9.2016 - 6.4.2019
Vznik členství 7.10.2015
Zánik členství 31.10.2018
Vznik funkce 7.10.2015
Adresa: Horní 798/5 , Brno 639 00

Sbírka Listin Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Spisová značka listiny Typ Příslušný soud Datum vzniku Doručena na soud Založena do složky Množství stránek
B 1161/SL 73 zpráva auditora za rok 2013 Krajský soud v Brně 31.5.2014 26.1.2015 27.1.2015 3
B 1161/SL 72 účetní závěrka [2013] příloha Krajský soud v Brně 20.5.2014 26.1.2015 27.1.2015 18
B 1161/SL 71 účetní závěrka [2013] rozvaha + výkaz + přehled o změnách VK + cash flow Krajský soud v Brně 20.5.2014 26.1.2015 27.1.2015 8
B 1161/SL 70 ostatní zpráva představenstva za rok 2013 Krajský soud v Brně 30.6.2014 26.1.2015 27.1.2015 2
B 1161/SL 69 zpráva auditora za rok 2012 Krajský soud v Brně 31.5.2013 26.1.2015 27.1.2015 3
B 1161/SL 68 účetní závěrka [2012] příloha Krajský soud v Brně 22.5.2013 26.1.2015 27.1.2015 21
B 1161/SL 67 účetní závěrka [2012] rozvaha + výkaz + přehled o změnách VK + cash flow Krajský soud v Brně 22.5.2013 26.1.2015 27.1.2015 8
B 1161/SL 65 notářský zápis stanovy, NZ 119/14 Krajský soud v Brně 3.4.2014 7.4.2014 10.4.2014 9
B 1161/SL 63 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 54/2013 Krajský soud v Brně 14.2.2013 14.2.2013 19.2.2013 5
B 1161/SL 62 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 23.1.2013 25.1.2013 23
B 1161/SL 61 notářský zápis rozhodnutí jediného akcionáře, NZ 390/2012 Krajský soud v Brně 26.11.2012 23.1.2013 25.1.2013 4
B 1161/SL 60 výroční zpráva 2011 Krajský soud v Brně 10.5.2012 16.11.2012 7.12.2012 9
B 1161/SL 59 účetní závěrka 2011 Krajský soud v Brně 3.4.2012 16.11.2012 7.12.2012 29
B 1161/SL 58 výroční zpráva 2010 Krajský soud v Brně 30.6.2011 16.11.2012 7.12.2012 9
B 1161/SL 57 účetní závěrka 2010 Krajský soud v Brně 28.4.2011 16.11.2012 7.12.2012 28
B 1161/SL 56 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 19.7.2011 3.8.2011 1
B 1161/SL 55 podpisové vzory + ČP Krajský soud v Brně 3.8.2011 1
B 1161/SL 54 ostatní - výp.ze záp.ze zased.předst. Krajský soud v Brně 14.7.2011 3.8.2011 1
B 1161/SL 53 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 3.8.2011 22
B 1161/SL 52 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 313/11 Krajský soud v Brně 14.7.2011 3.8.2011 7
B 1161/SL 51 výroční zpráva 2009 Krajský soud v Brně 30.6.2010 7.3.2011 41
B 1161/SL 50 účetní závěrka - příloha 2008 Krajský soud v Brně 7.3.2011 21
B 1161/SL 49 výroční zpráva 2008 Krajský soud v Brně 30.3.2009 7.3.2011 17
B 1161/SL 48 výroční zpráva 2007 Krajský soud v Brně 11.6.2008 7.3.2011 36
B 1161/SL 47 ostatní - zápis ze zased. dozorčí rady Krajský soud v Brně 20.10.2010 14.12.2010 1
B 1161/SL 46 podpisové vzory + ČP - 3x Krajský soud v Brně 6.10.2010 14.12.2010 3
B 1161/SL 45 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 14.12.2010 21
B 1161/SL 44 notářský zápis - rozh.jedin.akcion.,NZ 595/10 Krajský soud v Brně 6.10.2010 14.12.2010 8
B 1161/SL 43 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 12.6.2008 31.7.2008 4
B 1161/SL 42 ostatní -odstoupoení z funkce Krajský soud v Brně 9.6.2008 31.7.2008 2
B 1161/SL 41 ostatní -výpis ze zápisu předst. Krajský soud v Brně 12.6.2008 31.7.2008 2
B 1161/SL 40 ostatní .zápis ze zas. DR Krajský soud v Brně 12.6.2008 31.7.2008 1
B 1161/SL 39 notářský zápis -NZ 395/2008 Krajský soud v Brně 12.6.2008 31.7.2008 4
B 1161/SL 38 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 107/08 Krajský soud v Brně 11.2.2008 3.3.2008 21
B 1161/SL 37 posudek znalce -č. 370-51/07 Krajský soud v Brně 18.12.2007 3.3.2008 100
B 1161/SL 36 podpisové vzory -ČP Krajský soud v Brně 21.9.2007 9.10.2007 3
B 1161/SL 35 ostatní -zápis ze zas. předst. Krajský soud v Brně 10.5.2007 9.10.2007 2
B 1161/SL 34 ostatní - zápis VH Krajský soud v Brně 10.5.2007 20.9.2007 6
B 1161/SL 33 výroční zpráva 2006 Krajský soud v Brně 19.2.2007 13.8.2007 49
B 1161/SL 32 výroční zpráva 2005 Krajský soud v Brně 10.4.2006 15.6.2006 69
B 1161/SL 31 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 11.4.2005 9.6.2005 22
B 1161/SL 30 notářský zápis -rozhod. VH, NZ 200/05 Krajský soud v Brně 13.4.2005 9.6.2005 15
B 1161/SL 22 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 19.11.2003 1.3.2004 21
B 1161/SL 19 podpisové vzory Krajský soud v Brně 18.6.2003 27.11.2003 2
B 1161/SL 9 ostatní - ČP Krajský soud v Brně 5.6.2000 11.8.2000 1
B 1161/SL 8 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 26.5.2000 11.8.2000 4
B 1161/SL 7 notářský zápis - VH Krajský soud v Brně 21.5.1999 28.12.1999 6
B 1161/SL 6 stanovy společnosti Krajský soud v Brně 20.5.1999 28.12.1999 14
B 1161/SL 5 ostatní - zápis z DR Krajský soud v Brně 20.5.1999 28.12.1999 1
B 1161/SL 4 ostatní - zápis z představenstva Krajský soud v Brně 4.6.1999 28.12.1999 5

Výpis ze živnostenského rejstříku

Základní údaje Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

IČO (identifikační číslo) 49453394
Jméno Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice
Právní forma podnikání Akciová společnost
Přidělený úřad Městský úřad Hustopeče
Vznik první živnosti: 28.2.1994
Celkový počet živností: 11
Aktivních živností: 3

Sídlo Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Živnosti a provozovny Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Živnost č. 1 Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 28.2.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 191, Velké Pavlovice 691 06
Identifikační číslo provozovny 1010183621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2015

Živnost č. 2 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 23.11.1994
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 191, Velké Pavlovice 691 06
Identifikační číslo provozovny 1010183621
Druh provozovny kolaudovaná
Obory činností
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost

  • Zprostředkování obchodu a služeb

  • Velkoobchod a maloobchod

  • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Zahájení provozování 11.3.2015

Živnost č. 3 Opravy silničních vozidel

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Aktivní
Vznik oprávnění 11.6.1997
Provozovna č. 1
Provozovna Brněnská 191, Velké Pavlovice 691 06
Identifikační číslo provozovny 1010183621
Druh provozovny kolaudovaná
Zahájení provozování 11.3.2015

Živnost č. 4 Práce polními mechanismy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 5 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 23.11.1994
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 6 Zednictví

Druh živnosti Ohlašovací řemeslná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 11.6.1997
Zánik oprávnění 13.8.2008

Živnost č. 7 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Koncesovaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1997
Zánik oprávnění 17.10.2000

Živnost č. 8 Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 25.9.1997
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 9 Zprostředkovatelská činnost v oblasti získávání podkladů sloužících k zápisu nemovitostí na LV 10002

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 9.3.1998
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 10 Ubytovací služby

Druh živnosti Ohlašovací volná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 13.11.2000
Zánik oprávnění 30.6.2008

Živnost č. 11 Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky

Druh živnosti Ohlašovací vázaná
Stav živnosti Zaniklá
Vznik oprávnění 19.10.2006
Zánik oprávnění 30.6.2012
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla.

Statutární orgán Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Člen statutárního orgánu Ing. Monika Suchánková
Člen statutárního orgánu Ing. Jaromír Sasínek
Člen statutárního orgánu Lubomír Stoklásek

Výpis z RES (Registr ekonomických subjektů)

Základní údaje Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

IČO: 49453394
Firma: Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice
Právní forma: Akciová společnost
Okres: Břeclav
Základní územní jednotka: Velké Pavlovice
Počet zaměstnanců: 10 - 19 zaměstnanců
Institucionální sektor: Nefinanční podniky soukromé národní
Datum vzniku: 8.11.1993

Sídlo Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice

Sídlo: Brněnská 191, Velké Pavlovice 691 06

Obory činností NACE dle RES (Registr ekonomických subjektů)

Pěstování plodin jiných než trvalých
Pěstování trvalých plodin
Živočišná výroba
Smíšené hospodářství
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
Výroba elektřiny
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
Silniční nákladní doprava
tracking image